OCR Interpretation


Lake shore observer. (Dunkirk, Chautauqua Co., N.Y.) 1885-1886, November 05, 1885, Image 1

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063936/1885-11-05/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
T . A K F . S T T Q R E O B S E R V F i r e T O L I X . N O 9 8 i/AKE SHOBE oKEBtEB Millinery I MiliiDery! - 5s»‘S?:s.sa'Sa!sS^^ >^H 0 B«TCITVCa« 0 gA^TlOM*^ < Hu^iX’igm o f t>ym k trjf lO.OOcT FOUOOHJOm tlM » ■»**■> Wte «|M« KM M tm M tH M TfMWJPM X*« Ct*m tt« : aw *w » w iU w M » 8 i— IBEElECTIONa OuQkIrIc P rinting Company. o w fW .3 t*M iisT aaoon> >T. ZeUirtHts • ( U m ' <:Him:jUiQM FMHKX M« MWIUIK JAllMt. avat« n ip T io fi n ^ T c t: V' 'tiiriKNrii «uMI .... ....... . ••• ADVcnTiSINO RATES: T S ^ _____ ________ » « s n . ' S \ “ “ =- um x x t, K« nm U k S,-.T<itat*f « dU< .rMeta* txom the XaMna, te r lu i ud TwUili ovitato 4ewtaMdU:rtt* « « i« 9 «piiMi «e tte iM t a i xnr c I ml . Tkoegh XbN( lOlwi'e IhNii t RhrWw eeBmiu t WOft ywiitl>> Bol* cmi SERVICE comissiON. tMtoMMOW f««)r«e adUlusr «gmr«t< mm A t all « M ti Ktec MO h i ^ i «ipo- attieo reeti* beUieow » etit, *B slwwmfcy theuacsaca^ U m m O W nm>bit frew Be4im6# ywtEday totiwiwm, 1 i*n h i l l Ilik I m m I m «f Viw T<dc Xnfidatiii 3«)tUiNB avalaiit lallM I 7 Tkitty>Tm. WewlO*»>ieehiWlw««iNT»wi#ww A U M F . £as«tM, a n t d ^ , «>a ▼. x» limlMUif erSoatkOtnlloai lp< yoiatod OoaintwtoBta. * • A«recwe«t Kwulied la (he Jteeeaae Oettw Delyhia M»tt«r-.Crey XhU« arete tdefca-fean *1 aa lavMlee #r Cheler*. theUacuifeot tbeaote id#}fit(rd>r«onM] _ ___ Ml the ________ _ _____ _ _____ «etlM ekeU ter* tdm qtM •N wwei w 5 m » I S ^ cmt. ecRvicx commikiox . Wismxxermt. Moreaber ».~T1 m PneS tart yeitatar s|ipo(«teil Aimd P. Edcw> ta . eC F t WeyarwSiML. CirU Secvta CMt* ■Weewhiiteeeel PenMua P. Xatem m < •ttaeA aat WUUui L. Tittaeta, e< Chariertae. A 0,fai UetaeteCJttaM. QnSMXt rMlpiid Mr.U(citaiirM ta eerlr liteatiwklB » w m e B ilto w In Knr Terk CHy. M lrtitaMm»y()MKiMnnNMmd !• Net«|. •mOkihMaMiacMrtot the Korthera Laad OwfMiy. Ha thee ter red low ytw /le tnwfc tNiCIftTweUi — - ------------ K te k M q t e a ti --------- ifociMochUtweCaeFetali ___ taiiifMhionrS«Mli«urt the aertanUM «C the tartw »<«>, wltti IninW y te T w tarfocteBlUlexyopMm VkliaMM CbeUreM Ttarty Md BtnkbltM K tw Y o ic , i retitaa c l.—A m r iie 4 r » iwetred tlw n«ta oe u» itaMCMtie itaonria nut _4kl» k M t taehilalNd. Oewnl Jmm kUlaettmaur* thw «,IM M iM G « v a. TtairthOM bmthe lirttriet » £ k MJattak U m Drtiio tiOiMM MdwtaebwMMilvallUt U.M* S um TlS !ffi5?ss: 3 PirtaMtOMH^, eoaiylete M t a V i a H m m U w ^ ^ o r . M^UIen. n#i>ubltaai wlU - ---- --- C»naM«.joita 1,175. wtatarrttrow. Itle (iwu i m m ^•Tl: DktrcRFMt o u m ^ liiM d ha« yet ~ — Imjrttrow. Itle (WMUyMfwbUtM a**..v_ - - - *rte titu Dtm h t A I B H S W M T m e «F o rth » e jed » r^ _ _ ptaOe 0 « ^ •M^Satit aiwe Pewn. N , ll l i l J t t a k P— ------- llewneewtaA Ata«iiltt.ik« «v»e eiillita i tar Wrn--(m^ . Ita“ «ad Reilwtir mmmtr -'\— \ ------ “ IW_ m irtMiil„ «t t a jS tantiSeleA Tke#SU2*e£ m ta t a Flm>K 7 . !• tae M n tr ttUTa««MM( K wmu , (ftairty bweecort). er VMk, (TMKMwr}. k a tatti CtwMyCtilL Me* & J % M r 3 5 S ^ JJg p jjrtjw Ito lu^iaUcmliiS loney o( i m - - • ^ a W s a S M T u S ' . Cowity emaytae-DarH^wt ; d a P . HaKwaia aR te Cty Cant, tta tira MMteayaMH. TlAlMt t , ^ ewi i.* li tW t D e w a ^ « .m aad BeeeM JU m eiletBlTetael TkiiiS Iit i StnaMi. mriraali leiat rtlMtlM ealy vaMtaa catnaM at t a itaaita. Mtltaw AxaeM i>M taitad Ita tartr at ------------ O xx taa i 'm Qm irMad.eC kk TiMiltaHeyPMeafK WI im ttia fal taraaelTimteyivalataKaar Tark an neetaad lh«]r aill BMk» M awwa ertett. Orei|WMraataaau ___ , i ipw K iikeiw C PaeliT at O t i 'm Ik fa a S t .- ,, ...... . , . . .. — ... — M » - itudbr. A t F«Mnrt M It yewt a t la »...wre*iy|4«K«»ttaifN tka Ikrta t e a whata. Tt a i t allay akalalr tart U tta w H ; talM T w a e rtletatartertlaeiilaal^ Ha «Mbi lurt (Mtaed kywIurtiHHa}* wyartaai.eaatfMifart . ta iryaWlwBi I m S S ! t L \ ---- - te ^ i a l ia l a d lfiR ii m z w i ® __________ n d lt a iia t tka** ------- ‘ M taatafaaat ■ iM ita r iiBliii S u s a Iktoah PkaliHMlit a t TaaMBnarataW iRkwMWea M y m haltMlhliyaat k « l a . ^ . i a » i e t j i | M t a a t y w itatan k rtiiaat «i«l*it Mta'a aiil* TtaSatUilt. 'aartaailaiitlih Ita l TtaAaa rtetaa at 2 i!*, t a t I K s S t a ^ ^ f i s & T ' J s p ^ r » u W « « f S ? g S : t e T i r » « * W t t S ; ...... _ . . „ . „ J S S a r 5 - < S S A 3 l 6 » r 5 ? a £ t i e QaaaaialOftaraltatlA '' ------------- .e« ba ladliaaaaaMt'lm mm m ?tssrssL‘‘.>^'S^ lOMWAMiUllltaMathta m m r v S ! ^ » - s s a s s a a A ; mDtertVAjriA. TVaaMii taM it PaHwMMa»yatliiiig ^^Aataa^ I f — aallltM oB riS s s :, ra w S S S BtaMiMC mVUrnu aEwnta &r.p«ta(»i nnraarn Aaakta Ortcka M. ' Im , 'x m r lta < • i i a i a i^ a t a i ■— liB,,,. s r A s a s 5 f i g j & g ; g t I I I B VARKKta. ! ----------------- - - n m t a j t a n <<.tat Oaart at A in tak taaat ^ m m m : B S 2 = - 5 S M s s v f i ^ A s r s i a alart a l i i ^ w irta ii^ nikaiMi i M i wieRkirtialieMff. B m h \ E 4 . W I M A N , ‘ •t*»3a|»irta>.i5i. qa- rr^arentf M k U ^ aJ'niy ira3#4«ia«. 1 * 1 ^ ^ 5 a 3 S 5 5 g » » j= -.m HIM1II 1 I inij — wwmm (kit T M M i C t a t a i u t a ^ iHA tka MRjiftaa al k OiMiac. a - Ma4e . • . tl« . i aii.t«N>Ni, a II • u .•»’ 0 U r>» (li * *' ** •• '*•'** 4 ^ WMIJ' U t t l • 1 • tO K h t-. V. Cl \C O A t COAL S T e T m j i S . ' a r A f t S : iBCtaatIrtMea a f t a aafeit a , ha aa> O e e a id r M tM K S X 'saers'-S w .D fctataaw e a e tal at laiM ]wita iiiM i^ a iH la t a M il. OaniaaiMtV t a l M Caa*. If la a M m Vaa IhpiNI- & S s S = p S y»a«!gga« ggS ' ThM taataiai artta I rtta>tai t a l t a lita a a la it a it taalMwiataais® a.Smlwillta irttta 3Nk S wB mm, wrmt mm m m te m m ta ta i t a t a t e t a l t a a - aarta. titaaiii Mt wwhirt laia tut atai ta t a ita r e ^ thmaaiaii «rt ta R mi m m m talhaw»Mr, mrnimm wtaiA « i l ha in ti lAt«ktelA«k J. f. HOOL 8. CO c o t CKM T R .U. »VS 4 lU iS T QemfestiVy •*» !>a <»• ’ llis ’-»«l i L K E § - g A ! t « E m’t M , IMmfart l;tak aart eed .1 m m m S f f S m % m r» i» « * .O w ilf—U » . U i,« » in , la S ^ S S = ? s s A y ? s B Cwteuaah tar. A~TltwkmatiiRiniai t a alt a t a t t a kiwaiirttateiwhailta a r n ! & u p ? ? s » s T ! . \ & : yarttaitaiWinaita t a tttaiy antai Iinitai 111111.lartlrylantayita akit. aa^ ------ -- — .. --------- »ta JiVM tiw V'*«l'i»r« ■’t lit I t a l itt <i'»niii. r t a d t i i t t a t a apaaeli, paktactleata r s k T ; 3 r s 3 . ~ i r a s 3 Ita iA a a r i a M M M a i l a t ^ a . - «STS.lst5!r t S 5 i £ a s s 5 t i S r . s i •iar. K it teaeniliai > lid?rt«ttaOihMiO C—=8UCfESS0B I X ) - Hy I. r^AOktOB & ^0. X>ealar i t tad tk ip ^ r of all kinda o COAL & WOOD ,;E w t F c o k t S ^ F c » i o Awmc« Mwntaonp T atfax , K. Tn KtTwtar k—t a i l •» .cltatattai imaai kart ttactkaltan tectpxr ta Ai*a iWMtaiat Itadag irtgkk Xi 111 kewt i f \ * ** ------ -. .......................... > k ffla ta iiM )M « inaat rteoA itmmfj ta^a t tatatwrtii mm Dm Masta. ta j^ A —llktaat a i k i m m m m t m mm m miaigiiait t tfta i i ilartl, tea t a t a Mate l U H i ^ i i irta in ffiliitaM I A M m f j m ••ita r a e th tM IM fetal l A p M i a — M t a t e t a lt f aMarti trnmm, k te ll S n i M M t i L * ^ * * * * ' * ^ ' VcMA K t M a Itetaxi waatrat A m ^ m s l t e > ta ( h » teet ■ r tig m , ta t m t a M MB iH 8 M g ‘5 _____ jjass ■ i i l j m ae iiilT f a n a m Hi e a a i ket aiitaAr • t a AMi aMHatanPitm ta m a h ita t a e ta it a s e a w iry Owt- W y m U a ltaM kaia titeOwaWiilta It m t a i iyakm t vaittwl | ■rs“S FOR SALE iui a r » l l t * l f t a \ 5 i i S ^ ^ n t ' t a t o j S i i S S s M 'lH IMel XMt«r XairteWty. KxirOxtzixs, fVarmta 5—AipeeW Ft: A M k r ^ . --------------------- 4T«xa* taotertl(fitBi |tef«| GtriUe, ItaTlilawriBa pe^A «a Tm» ' F^at^tioc iotba biaUirt daaihtt Dt, “ - ■ rttt. A ^ f lealea oeennad at a Tev ------ “ -------- .. — .ha teat— - ___ _ _ X. QoarieFBT. a yrealtky pflHlt. taaafkteiiF boiler bad bata errat a ta tka .^ssa.?5!S!;va”™- H » w s s f i f f s i s s r I > w > 5 a r tiiH « ? l!Ia 5 5 i*1 ^ ertipratet^frf ttmai^ Tba AAti% mramteHaa irtt a tetxe tm , M at* MXMuxxcwrm **&M«t-Xau staak eajEHcaa«aA» krtii^maurtMfa. J aart Mr at aatc^veteattaas fm tel X lta Cataf, Waakteftoatiatar* t a Jta b a* rammwd to awialSialllA ' - - -- TUt tm m MMh acete teartut. fill k r fal I traakte, akoted «U|Cbilaaaettf«aateiMaira eaMw date Sxadfa 9 ike eoeenad W a t k t a teayaLaagefortatt t a. a atara. TAeftet _Hafa L itcw ter i l ------- --------- -------------- LtbartaSM aa« Ibtf arm ba teSSai w t a iht MttaN at liw fiadted «ttat a M •.ytetebanavidatata p a a litan l ■ itahtaBldate teieltart ^ ; fii*‘Suirua?3Si'a*3a ' toitafBlIeateaFeeityendDr. Geaaft^at- M A J U X T i l i l O T E L , After OifAtterit, tHpfetberia to * liable dteciae, requlr if f U m atatwat ledlcal akill to affact a c o i^ a t e o ^ Area trbaa.iu r im iu poyetka nwEw .V •« kteittit to pretaaliby iceidanL ' A maataafer breaclit hta bk aill, a*d E?aSXt».’5?5fA'^'*“ U, e wIfA yfao iaMorth, |lta boikr axploded SS^lsS^iSiSS''* temMJwrtAMt.^iSk \ *U» far.laf-tntata Ta___._,._, ------- ireatfat in d lr e l __ — tp le te o ^ XreBa powi btaea, to tta|» totkaaettaiyUJi grent ----- • - ---------- ^ oftaJaaTaata - ‘eaa - m m . e j aad eltaJaaTaa (ha a|tt taaroelnrteA, JaathereHood’a ilia d<ic< a t a t iiaoaat of good, (^liparittoa ftoto theM o ^ i^f- ----- mere and ritaKtf, aad atreafthta* the tjrateai. V«|re*t te Oeelh iaeklatlM 3t. R omx , X. Ti. Korteabtr A - T M pollea .krtloa kooM bare traa teiM i Tutaay k ^ t Twopriaoaan kahted Ooainttf and fiffitonwenbartatodarth. It to lUrted that tba baHiiaf yea enLreif cIcK>rti<il wbantkydrebioketa Tbakermrcteitns to hara bate called aiafondaty. Tbo tWA taaataa ,„™k«tellte A j . ...„^ s 2 S B r ”™ .............. S S S H C S aRaatae wfll be praaeaeted la ifatbtehyataioBiaftrtlartaa a t liJ ta lJaitifkeet. > wm m atya that M u lie Apodaea, a llte- tbiaifitaaHarFban t a kMM lOtn m tm H m m lk ^ a s = - a S - S S S i l r o ^ fdtarmt (o.ira« wte t a t M ^ a a r i s s i s s ^ ^ yattecrtay hyfaaixfeK troitbeO tritatx M taaroftaXteinltb fuallF te Deawa Cmmtf twm ywra tfo. It leikil* ----- - vbeita be attapted te aacta «t • Itetert aoldda X t a nkrke*.' ^ ? g g a » t ^ vtRitRssi Celere* M m ae the Oraa* rtirx* Lomamxs, Xr., XoreaAar A—fh r tbi Intliatteiaaar Taaa tkaxraad t a r n r I katatMM, t a n t a f a k ib t a im a o i. ■I coeyrttolaftoM 1 ar Kay D.«. Ycupma. Xity lATKirr aomnaHs, kc»yrAi.«. Xiiv. elaeUoa aafatai t a Utls eltr and Erie Coanty Unni aaa r« tawip}ei& ¥(om cos city (Uatriciaoia- aradaMetaayan^M ThtoittfMianMaC A t a J it a it a a aanwttntea te'tei ta J a t y Oaawakaleaata aaCtetaa l,ta BaMcatH^ SfNmortJiztaaa. T r n u m IK« I fetaitbar A ^ T b i i a v i Mita at Canabattead Oaatrtr, otyUakibte tetiteaoaataraaat, trataatiialr b w taF te' tttdariaanatefwSIb altttn laaaidtoCta

xml | txt