OCR Interpretation


The Plattsburgh sentinel. (Plattsburgh, N.Y.) 1861-1902, July 10, 1885, Image 3

Image and text provided by Northern NY Library Network

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn85026976/1885-07-10/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
L'OKTJKY. 1 III If f V I -MOI III 111. i ni l he'll \vl <li I i.|i|i' ni dinne r I I \I xti«.vin.>uu. 1 What it nlm iipum at Mnii^hf riml w 111 for m<xl n ifhr had IK \< r •\•IHiiiIiii r mu.oth/i M on. , i i n uHo i I I fi m mhHlifiwtimo n.jwfl a ti >i < ho JJaiki r Millin g IMIIIOIIT. \ iniiKl i (i^linj, IKII I wi s h . nl- n fin d l.i . utl i d hn cju i /ill n t t o n f. irn.t lonustfitlwi m y I«M.|IMI ] i i n i. n ' » m ilmla M o t i n i I u im l Unity <nw liiinl n Hi II1« H i n jusli . . t > in , d t i 1 \' l«dl)arl c wituoi t hn in \ d t i nn mnl I i m t hnw II M pr . xnptmn nmd r tl | , n ,/na <\ < \iid < nnm! i< M - i < unuw ndji l ' l fnui i ll , M . th.i MI\ M.H.. I I n .^hiuiuminiii.', ><».]' 1 tli . n U'li 3\\ a h u I on . t - j. . u< , u , f ; K ti n fi i I > II H t m tl i »s . a i )i (< i H M . < I li ' M i l(iiiii ] I 1 h n c.ia i hniai i n t Im H( I i| « d In n n \ cu (< (i t IvfinU.il <•« m n r • < tillinnk I i,in . 1 t h M .u p and wai t i IIH nia-, U I , li tl ' 1\ Hippin g tl i a n I t m hn it,n> i Minion I ! - t l j V il M I .ai d I I ia . ( , MIi < Hititl.i | <>li fil l Inikn h n .1. f |MII«« n , i u m i i n Mi injr u l. m » I ) » \ u k n .«- '•\ 'H i ' \ n MIII H I t \ i n li o * , | 'Ji ' I'I'M i \ i\ V '\\' n '(ai'l'uilliam ' « x . n > i n li t I hu t M i I'mk. if - o t Inn . <I f jel l I , i | < nourli ( <Mllhisuiu<H li o s Ho was n w, ,i i n / i I i ml mil I s ' thopiaiio Iliduim tin' ll n pi , JM jiiriiiin i il in . thiii|'(|iii < f !.p<at<d\\d < i id , u o l th r uoid ini'-. d him a l < \Mlio J< \< 1 j h , I I n i II, I , MI 1), addid turn o i y\ ininii, l tjLld . !»< I I I m I n <|unr< l 1 | , , t I r MI ) it with i/r«<t i rhfll r ult v s o i t [,1-11(1,1 1 HIM 1 \| ,n > ' t > ndr 'HIM.' MI I'ulj '> I di d --nirj I'mii l pl.Jinnth \hit I J.I 1 M l Illlllllll l lllllinH lldctFIll, | JH V. I Jlllri d SolJ> to lll l .1 f. 1 . II J < II S< I I-. di d n I lik< thnMiiu.dol M r lin l JiilK h 11 oul)l r \]ny I t,i \ 0 > 0111 l>n y half n , r i i Jf. i IM it and II iin.il tlumphi il novn f I w , p t ti> thin, | ' JNow, ''aid Jiork. r, (ocking hm liforl on ] Will , p t,, ^, u , vi ij'ht in iifti r AIi ; onofii.lonn.l njwakinjr in a <<>Ufi<l< ntml wlntr f ,i , t | Uilliam MH li a fhonlrl. i ! jur, • without Mi>ni^a-wr)nl«i.<.ut tlmhoiwi , ,, ,,,„,!, , ,j< ], (1 Iiinxl li, < > f, IK ' I hflwiflm m v'u Ml mo v hot }rurid<aof I , a IK i w hi wiliin, Ixiumi ' i Who Mi hil/ n i «'[ rnnor purti. uku \ ! »• \ I 1 '\'' 11 ' i'»ti »..i«.ni J r V!:;r\'n»!\ MlftrtI ^\ r \ JtafhrtB B I \ ' ' •\\ ' '«'\' '\' • «\» ' \\ «\lii i II y Vl W|li i , |fink . fWVfT miOfl j (lop , t ,\;;;: •-' • ;;;•:,<;•;•;;„ -<\»•< • •*•» » 1 ' l '\\ 1 N I , IM,' inul Willn i. t.ii.l i N() , , |l)) f ,„„ „ ,, , ,,,,„ nion , honMt n »< '\ f \' <l i th.i .I.iil.is , l.u t M i 1'iirlu i ifntoin hmwil ( ' IM.IH in . < o 1, IUU . | . nlimif] W 1 , ,,„,,. , ,,,,„,,, , |t Im , j, ( ha «bc*u tli« » •V.L'!,'. 1 ' 1 \ f ' . f \' MM-1,-1 f rj.i A hen a l.Uin k duik mir y f nj<n in ^ 1 s ( < usiu s ho*pit,alit\ J£ Q \ inj<'is-,iii.i. (1 th.» p stofi (nia l phwunn t o Miss ( I n n ]i a s ix (1. wi t ulwlnut t o n irmUnilil h< ha l « IF < , <1 a 1 iditn l < u n U«si(l.-s tl . i h . 1 ,> 11, lmpiHh.nour h xd(d U.s l !ur la ,. Ch < 1 1. v \ t o lilllp \nintivnn.ltli . d i lan t M a am obtainabl e \4Hoia.ndi'so an d a s H« tUrt iiiMiimhl v oxupio d th . 1). T tat , IM in k nrul JJoatricfl ha d th o bod , ' f tl u laig' j wiKon t tt o t o tlie m f< lv(<(, u n ni 1'm 'iiMsliuhon . of th o t,iv< foun d fa r f. on . un j 1 as.,nt 'Hum H.IM th o ,],li< UH nrtfy) U^go^hor Yininj s Pint , n 1. i t th o i.ln/i vi disfctM^ an d '>\\' niii in, 1>, il U t , .1 . M.< m IhnU 'n.inn.1 nrh Handing would l^im i.tih h | , f U) wJ]ilI| 1 f , H , 1(ip t)roiIJ>ht , fcl j ^j,,), U \ u > l (l f \ ' fl \\ l( ' '•\ )llll ' i ar » ! » vhiKoiUint o f n oi l isko d tout and << n rv M r.d II . IIK. , willitlif U i>olJt^K\ lv)( y whi f * ,,, „ | lA{ , tlll , , ,,„„, aUa, nmi i .. 1 hiHrounln , \ ( f li<» w is«.ju/i l to tlm- w ( anon Want Vi I'.iU.r w.n' i «»<>, William,\ mid ' \ \ 1( \ •' \ '«•'<'' < > u t do »,»tt«, i.h Ai-\Min \IT\II; i i II { <. M CO N \v \ \ | I la il ' .r, * l .v h..r » \v I < HAIMI It ' I! A IIOKHK! A Idil'. I t 1 \li •1\ 1 ('I n >|>!i< fh/i t .) m I. d (i 1 I nl^l ]li.< n t • 1.. . <>od II ' 11 hh' > >i i d 1 'I . <\ p h Ml .»' I...Ih . ll.c.iil d hardl y !»> ol h n > < ruth I nl...lin.i.u. l y f 1. .1 <n II . ... I j. t , f fin n.f« r* Ii trif ** o f < 1 1I 1 1 I' m fin d 1(( p( rt M ifni r lK.u k Mxai.tull, rxni. IM. U '<uld hAv o ilon. v Oli o ol ' MI;- M Clmr ,,n':i fi 1, n, i < mm r . x ifiliuii ' 't a ' 1 0 * 1 tank 'ninith.i ' pat h rdxm l ti n JHUKX I 'Jl u t fi . nd , 0 1 iK'jiwilril/ m 1, fi i n Him , hul l ni| ' \.Mi, lf r follo w o l n ' . n l 1 . it <h » In n I , IIIH I hoix > of , OM M . f th o f/imil K 1 i. f |**il.o n A frion i f.. . I , 1 .. . I l. i ,, d 'houl.lxi.v l |,,,> , vili > A mi d d . il.tl . i n n MII I 0 1 tu..dn\<.J,,|M , m ' > t .111. IIIIM I Ihn l n iii.itli f riniKliMM i pi..m l «.f midiiNMj ^ )a.! \ 1- 1 hnpp v foiwivnl.. ) 11 f tuto i i\<> uni 1111 O<fon i IIIKI I t f indimi v , mi d f. r n win!. , lui. l ixHMX-nno l iMlllll l H))Upll> , h 1 W lul l lir.« HIM . up 1<» Hn/l<w.HH l Homo «m. < ni'inin^, o f '.0111 o tdwviflioTfilUnl H ti . un minliKii i jiriM^ln l ilinlni K llin««liljin('< l O'f.jid.om 1> iltiii. { n l h m . a J> j n t hie s m i oidini n v iinliiun . d I hiliitm . Ho IIHIIJ, ' ithou t tl m plii.' o unti l Itiitlii m nj'| H Hid , ui d n(1< i n • hi!.>, !<HIMI ( Ixatd 1 a k li. 1 v.h. n I1.1 nu^li l <nl l und xindin^ \M<1 I h< 1 Altho.if h M i ( atmthx vh.n inqui i iii(.' MI0JM 1 s( ]II M o n H,k , , ( (Mldi hk . •, h(id(i » \ ttaini^ l Lh/iL f h. t w/n I M I o f n<lm ( ' , h o had no t ft 4 \o l my 11 ho t o n li 1 , t, u 1 1 oilmp - uuhhm[> ' t shal l 111 J > . H({i n 1 1 \ IL I k'pt t o hnhhoUhn], 1 1 ho'l/ilUM xv. i.Mio f M . i t n t iK.iuifi.H h I n II10 HI-MI pliu<< , th > / l< n l ti. 1 n h .IH , y ninn , aiididllion/li.nipMtol iixi>ll < iiui'<<vlii < 1 tlon , llu' V lui d I. 1111 I t o i l I o v., II, tl x v )>i o f d 1I (I l fiMi. d 11, 1IK . 1 (I m vat l.illiowi l.ll. . 'Ih . \ lnl u i i n < f w.ll nifiMir.l <n i i in;, i )„, ! Mil , and iMnnlly a h i r< had l\.- n h >u K h t f,> i I . itii.» Ml\! it wn j.iu.ha .Hlih.nli.t nu t hou.v.i mall , mil . h u .<<>( i l Mi , < uld i i t nd, nu t nn lltt.!l.l«.],mi.l»)l..lf M ....II I « Mt VMthh.1 . 1 h IM<« ho ih<< • ill s |o I, uh, i) ll , i ni x I. I . Kin. I ».<> ii| - t<< u .( thn <am i . o i wi n n • unwlHUi'iwK, -.1 II I .i WMI.II; 1 iiiloni H«nd him df A l ).i . li t h . i I K p.mn I n tho handM o f hr \x itholi*. tho mount o f t)m aitiiiifd' H pro, i UH l-.\wir< l r . ..% . i\ «ni >.. . d imd M i t ifui s MI ho]xd IMM.,II<1 1M< Kltiimxlt*. \fl < i ti n mt. i M, u M i I m Ion ,1^* 1 i< nd, up I > lla/1 , -, o, | IIOUM . ,, IV m,iiiiin F i o Lain I t IM I i 4 t i u n h >i n 1, . d r mn, l,'i< k II< wi > II /si. , i, ii t,.lni < o i I onovt u i Ih , > o,,. < I ,i hi u 1 m l In, oil . i \M I Hm K <i< 1 ei L. < j I , hn , nil. i al l H . a t l i. * i l \ i in I I i i < h , m i < in] i unh , u/n ! i I I k < uiin'l l \ h , n 1 i ( tun \ ,unj . i .1 h > < d i \ t h i I nulls inda) ],i .M I . ,u , inn i • l u i. u ,11. ).,> , I) and |, t \ f h I i, n fin d (111 th , I.f . f I ui h mi , i. i n th , <<> i nl , u d ll , I 'i , •. t ) n l u, i I i U , i h i d . it mn.U n mt I • M t . O i i | •< i t h i n ,1) I I i h i > n a I. H i, i n l 1 i i If x , u'd i. 1 1 hn n i i <m > i II < 1 m ,1 I i t h ' < n li t < i .1 . K u| I J,i\ pii | I I n < i i i» nf m n h , i 1 i,Py n < i '< d I h il In , l' I I IK , t o IH ( , m . I. I Ix I.H. hi , fu n I ul i , in i i t > I m in | i il, | d . n, ht h, I i . I l l i h i i , i n ! il l I i n ti n Ihl, I Inl II ! m , All ( I ,n innh I 1,1 i i I . , f n ,,ii I ftll ^. H n niniijun \ant,n t o WMKI Mi . i ' < i^lnii i 'Jnylor' H IIWI M ' I K • ai d ' IIl ( ^ \ 'it h n (in n 1 | Inn.oat hn ma >U i n \^h < a , ' I 'h> n t. U i n oi r wit h Ih n fil/mhop n rin d iiinmli(, l if ' f l .,, r<h(y tl?/ | 1O| .|ui.< ( onou, I. uifh a ' ill I'M . I., i r mi l I no f I . 1 « . i i d II ion | t . I 1 ,i I |.«>lw i nil n iim n 1'n w 1 ( l \ dnlm/ M i n i;y j I h . . II . . h . I mi l I « p ,1 n I'm fl.l K <'t.y. You cni of i h .th , \\ . . ^^ i I d pi,vn( ripUil n III\1OI o f l i r ill I d I I Mi l ' I hhli c H./lll l \ ' S ' > ' \ \ \ .1 1 i ., , (ol-Mlh.i . l.p, ,1 M ,.' \ * '\ » '• ' '\' « I \ink la , m. ,I U |,,,| Unhm, «lnli,, l 1 „„.„•.<• «' ., li.inli..! i. .1 1 %,ut V finiiM. » - u<] , ,,„,„ , , , u |, , Mr Ixul i with tlmf .nijlimi on tho ] » «t \\,, , , ,l,t 'I Wl'l'll !»>< Hut tl. M \. II lo. H pi, ,, f ' hi Hm II IUII tiid M«rU)il U< /fil l \M\' 1 ' 'hi »\») inimln \ < r poi ud .. I .!.,.,, Noono Iml l 1,,,|.] P1 ,,, , 1 , r I il.h.l l.i . mi,.,1 tin. N™I1,,|,M| l'.lll.ff . X'.pt III ) d.Kl',1 1 I'niK.! PI..M...M IllUllnl. ffl.lli (ll . piLO-IIlt, union. I iiimi' IIM»I»MMI i t mid d n t find un , p 11 I i.ii'ar If 1! upp., ..I tol.Olo 'Hlll.l Hoi I i; \ Mlll l • V\ l t \Md \ l»l..|| ( rMM«,flllll II . ...ho,, , t ,, i I,,,, ,1M,| ( 1 , mad. ' «•'\ »\'• ( \• M f , „ , , t ' , , ,| . I that ' i U U' I ! ' \ l h I hr n IIMnvt ni\ IKS . K in J'ail , t ilmiid I'ail.i m ..' , a I i / p I'l l MIIC ml'. l>]n<lilon,iiil<.ii<. ' ns iinipl i o l , , ,, | , n f| ir II. v.nl III.IO.II mud ]«u l him .1 1 I .tot v TI I\'\ 1 M ' \'' '' ' ' \ > ^ \' \.ilmn p m,' I..,,, Ihn I.,..(),.,.< ,au hm. . 1 p u 1 ''' ' ' \ '\' ! l ' Hli » n.. . in. MVI.I, ,1ml rnh.wii. n ...... Ml ( \ 11 \ 1 \ '\ \ « '' • «•'. , oim thf d - I m < I t l noli, i . f th l l a ! I Inn, , , ] .tif - (lni| l\ ' h • ' ' ' ' 1 \ ' > \ - will not ,Id 1 . A I.I lli . '\ II . Al II.. . l.ilpi f /.U>lMfo,,n<! \ \ .Ilium u nt \l llMlll| i l ] ' ' ' ' ''' • d 11 . t i l a v , I . IUKU y ln» C f . i Im\ \II I limy mill... .1. M, n \'»' \ ' '\\\ lU \ \ \\ \»v Iho >.II in I. . Mi Mfiil.il flint Ii.nf \ I I I .him 'l\l'iivli o i n t I , ui I ,.1,1, 1 li e U ill i LII I U11. i , in Mi 1 dl» i I nun I '\' ' ' '\' ' ' u IH | \' ' ' l ' I a ( moon Iiiik.i mud i IMI.I in I.IIIK ,,,,m,| ,|,, „ \\\ lln I '\\ M ' I'II I u |....i'lny mil] iL h\ !\„ il, I,,!\\TMT V II'I'I'-I i.!' i\r.'. ' i •'\ •'\ fi \ • •• \ •\ i\ i \n/i. w. ,i H.m oho 'Ih mi l \,, n U illiiim , f.. i Aon, (Innlo I \ ' l J \ 1 \ ''\'\ \ ' V ' • <<i i< . iindjn i . n\ alu r rvt-lkmdn. \ MU.I I niii h H\ <h I ' ' \ Y 1<ini<l \l » •\\ > M»\\ » ' « «\>«l» . 'li.,, , I m.uli , n it , ni \ iiu. l U il h nn, uih ! N \'\'' ' '\* ' \ \\\\ '\ t lifo\' liuiriM.nnd ' 1 \ 1 \ l.fij. i _• »ii| . >.l fi...iihninii,l.i 1' ..j,^\ ^.'I'iid'. 1 ,\; ( lUM.Ili , , ,\h< ? 'iid . ' It Ixi pit s Wil l v U illi'i m (Jil , i, Mi I till. , i I \ man v,> u 11 ( < iifin'ih , William I i th < i n ,u,\lhiN ( lwlniljrhf t<MII > f.»M l H,,lk . I\ . VIII|.M f 'VX..J , Oi l I 'No , MI, lint M-jIkum v ot ' ' . 'Ill hmir J\ V Ififlif r -I ol d ho . ., , our«J \Hhnl l J loll hi m >f>n (1. s.siv.» t\\#oi (< n ' wniuwnn i niii ^ nn. l f^iv.i \oiial. „ „ 1 ilnrc I^I.MII <.iilh..tiimHfuti..n/ ' , Hiiy \... i wmih l w-. n |,i. I it u p Uilliniinfii. o vumUKhi. h Ilnlook. d a t I \* \\ u \° \'«'\' ' i l'\i d h . ,,1^ 1 J K iy,» Hunk in iii«liiMlwlwiiy,!h . i, I limi.xljrniltil v ! wl \ 1 J '\\ ll K'\ (< l>'! l >'i (Im^n, rlc loundto t,* tha i hlirnml . IH W . m.nilof w u I }\ I ><1\\ 1 < ' < \iild J. i\i n in i id t' ihr>( lh< it \M look , ria l Inmk n i ain , and , \ ' ^'<\'\ < 1<\'la/ j , I In n .nt.hiiiL r Ih o hiiinoioii i (uinkl o i n h m v\i, ' N ' ' - ! '\\I M < < ' »' n J wnf funib h r hu< kl. d <oii\ulu\ < l\ yon , luilo n l.,mll, \ • 'Oh Mi I MM ulh< IH, vn i kno w th o Sn-idn ' lm 1 \ \ • < «r..M« .1 «.,., inul l-inn k iniint^n< J .rill , lo p ,!., „ d o II ,,, „ ,„!,.„ . w , II ni , . l>'t'lt<\Ua/l . «,.M| Il., » - . M..lllll,r ,,]„. ,.|Jy NHUIM, .,,,*. „ H.KM'nl.iu.l.KapWn ! *» H' » »H . 11.....1., I.. Mm ( l,,u ,.„' , , lipn in , Ia\lo , ma. . I i..n t t hin k Uni k« 1 wil l Uk o I \\'\\\ ll \\ \' . \ IO «» * pm.hanam-.d hh « v ()l , ,„„,„ , I, ,,,i I nn. l 1 11,11k WII. i n 1h. f ni.l . 11 nf Ih n lim n 'I..hap .'...l, !.„ ( I. I Ixd. i mak o Huro ;' J >'\ '\ ' V «' • ' H' \ ' \ '\ M . (..I . ,' . h „ M , an d F.s(, human 1. i n nti n u , U llhnn i \ Wi l <'\I|KI OIIII ( < ull u 111 |« « t ni}j il , 1. joi. ,sl 1mm ol M ,.I u.tho,, f ,„,„„. nl Illxi..]^! lf \ llK \ 1111 Ih o Jlii1.lh.i t M , Ilink M Io , M , (Miiufh.i i ha d (.1. fitly 111111M .«1 i l \ ul V\ 1 ' h < U ' J1 Jll \ K - Mm i«.mil , 1 ha l I'Mii.k 1 ...k Ih. . hl.n« , an d l.ini.kmtr ..II a ' <n ' uil '\'\««»»\ » ''• * 1^1 ' M i HiuJ.i.lh * jiiff ii will . Urn ,mpt\.«u attiuho- i nt if k ll ! '»\««»•>»» Hm\... 0 < 11 j« I «.r 111 .11. > , nm t n ! l..tw.snhn(..lh \ I (hi t thn.uht l.n f II' \'mNv.i |l|iiioh i U ilhn m 1 mliodu.tl o Wllllll!ll\h..« k.vl •- • '•' V'Uify l nix 1. xx. < 1 1 < \-arMimn^ho wxo wnndxin 'al. n t 1 11 1 ma p i i\ in,j mUliPh— n f a 1 txltx an I m < l i llth, o - ma io n fo r n hoy than l i ) x 1 ^-t losxna 1 1 I 1 o bay Jiors » ti n i) . don' M ,h n 1>. ni l Ihn J nmk I.mlohi w.nl to M i Tarkx nt i 1 <n 1 no t K- nil i l 1 ln» n 1 ii' 1 o v 11 f ompam I l< asan t jioopl n who\i i< rl h ,/ i -,oo d lf>uy and ji l 1 m t p< v pi / u 1 m J I ,h \<-««\ M< 1 o Maifo d F i in k v , n s i < h n t 1 .< ^ with 1 IK O tha t Ilimni x r) I I ,lMt wore qnd« p i 011 1 o f llinr<oii 1 1 And Hi . 1 \,v «nlk-iwith MMdniNin, and i l /.It d n , html di.amy hours wli.n Hi . ' mil 1 th r M.amoM,aridm1h< (O , I tl i L1< t il l f.l.tr , i\ thm^m l)i< \otld th o h< , . ah . . . 1 tboualx. limld i t O i if 1 in I M i ( La n . n wns ml . n t md I'm! ^ Mi <uis Ii' « o f I n h anfilu l fa<i , 1 x t . < tl. <ii - a . %'M.I , I .imi^lf had tJ. l 11 1 iK'omm^ <1 1 .II K and 111 < 111 aijl< Alt., ili n i ' v n l 1). uu.l . 1-,1/KHIHII I i f M i ( nirnt' i 1 lr n d m rnniif ; \Mis- , ( hm on s Kwnpla n t i* v ul d 1,< li.inuio Min i o f opix u (uni t , o . f i m I), nj r (1 Imti'l mil l m h ' an < xlian- , 1 I 1 1 . ( th . pitixif I n 1 1 1 11 1 ii f hli I 1 i n ' h i d f ilkn in lo\o witliL 111 . m tha t K' » d ol d t 1 1 i\i.d \\n\ aim s» a* I n t i f 'it JI o lul ( n . down b f foio h< 1 1 I \ < ^ ' ' MIL 1 n s I n 1 th o -u s (T>i>tib ' S 1 , ji n \\. in. ! }i 'a j i,n \ lK«fx ' A1K)I t ti n ,\nU li« < It'iif i k'd I n n^lf th o abo\ > .|ii « I . 11 fo i 1 . hi I b no v m ,.' , 11 r xn»t< a><|i i imtanr. and J< mad Ihil h o Ho di d not , J.m- n if, from Hoa l rioo , who, h i .xv f.11 . «..11.1111 , M IIM I I hid , and ii p 1 I '. f < 1 th < t ,r , < f a iimn 1 d i . . mflliin- . l.'odi d not . Iciir n il. from llo , a . < 1 1 x 1. x I Mth . II, h th . \ . 1 0 ix fond o f , i, m . 11 /i l > n,< nd h< 1 < uoiil d 11. • I ) , 1 I 11 n a , ,nf)r] , n . . fiom liioi 1 1 11 I l I ar m him • \\ \ a ! tank I ) 1 1 Xi 1 n tln i > 111; t' h i/l K turn.d t o On 1 1 11 liiiii n h i i.bs . ix. I K 1 ill * rH had i.'| i 1 1 I xili 1. 0 f-» d . . id o u s t o th o t< im ' I ml mii, < \ },i' h '-IK ul d fo r \\>< fntnr' i CM I l.< f M n Ili.yl . uood IIo u o and Al l Mnii'l . I <afii , . .p i <t l I .1.1 h< 1 un . I. s tha i It \ai IK 1 pam. n l 11 \ 1 h flui l th ' \U < Hyl\ in n <. II K u l 1 b . 11 \ i\.d on < \,,< tl \ 11, , HUIK ! loo ' ,| r „. , ) „ Mtilf.,1 . Mi l d( < 11.11 imw. ll.« . I n IKIN ( ..a t K\I fmti . 11 Mi . uxo Mixblo 1 , .. . how parorhial nffii.i - roiil d 1 <>.. „ iml . Mi \ \ f.rk.' l hand m hand wilh Hi . . 11111I. HMIKIISIIUIIII Mtmii'd Im w « inf..im . .1 (ha t Im „„ , ht In . sdohim •4 If nplo II , /],*,,, <i Ho,1.0 n ..ftMi a ! h o 1 h<> < Wli , h a h, sw. 1 w Joh. d U. ( r^ ha.dx . hi li. n l b Kxi-l- m in I m.s , If I o i.< m 'Mi ( I m « n m Ih o li Jit oi nolhirirf tnoi o I h m a itixi d u IH mx oft. n S > Mi ( it nidi . 1 an d lh< xi i it . nit f fr o -pi.nt U Ih . i.... , III/<<1MI<1I ..tliri < (rfMifl pom' , an d s xos.v.non^rmsof f,ix,,lshi p ,11.1X1 fl. lion ft I L a i mldni n nlhm<x; o ,-c n t Ix l . 11 11 a l UiMilH i s iixlxp- i Ih o wionj r s ,,i d I 11 il' n n I11 . (MI , m . nt of hopodmxfo Mi Mordln s j»u I rn«nt< J.M a n I 10 ntmii'd wit h hi m t o 1 n/'lan d it wa s owno i 1 i n IM in k an d iU at 1 x o to^ . thx JI . <1<1. Ims , an d bou , dtoifcaiaw.il ht uld ' lilt I. o Ion; , 111 , bu t \o,ri l ),a\o<h < v\. d lii m dow n \>u>i* 1 b> th o Inn , v ,n (,. I t o .III ht I,.. „ *. , d Aoilhhn ' I Iho.iLh l \<> u vh.h i t .aiK lo i 1 i<tin , ,\»jii( 1 liiiion t 1 Utuk.t .\ 'All I 1, h t ' iMflll k piK««l,,||| liliniuh 1ll i [ I <l..lll--lllll« h ' Kaloniidl.il W Illiam <>|.imn | thitlm w ' I In n wh\ Jm\ iiir h nhoi 1 \ Vhoiimmi . t x> K u > Itxill l o I'll . Mid hi. l.xi.l.iwiih Jli r Ilk . \ % ' ' 5 < ilu 0 (mn.d aw i \ n-h , I (of.. I thai lN.i.kHO<.i. f <. | n.| .1 thn Inn uln.hl... ' '• » «» ll1 \ '\\I ^''» »»> ^'^ .-l.lri.Hl had niounl.d (. 1 \ \ illia m 1 m\ I ill. a t io n 1 ' •\ \ < d rlu i m s 1 h n . \ < nm| , > . I Ih . auda, ....<li..,.h.,Ilh..i. I H. .t.iv w.lhoulai.N M, n s ! \ \ ^ '»' •'\'\'\ \ <\'''\ •«'.., ...i.t^ l i.l IK. 1 m < 1 nl..n( lum II . hud an Int . 1 , fhn( ' \ » uld/i...pt him /o i h . 1 < 1 \ di . r M . \ with thn (1 , h i I, . . ,, | piopiii hn, and ' \ I m on nip r 1 «d.. l whi t I K 1 < , 1>' H I ho i 1 , pi , l.nl.l h II , dnl v mli i I I1M h 1 omul 1iolt,., l up and mu shakxi hi i hcii d nt , M m palpahl o ,^t HM . i (lab . 1 ,l o ,,,], .lownth. I i , tin .. 1,,I win 11. l u 11 ! *' \ ' ' ' u l \ «»nn, flU.l li»<t.M IllJm d , i f llu^ Ah I ai l i 1 u , 1 .. i 1 li 1. u t < 1 I m HI M id h ' ' \ ' ( l • >< *rt^'» 'i>HH'1it\ ( r <i rtou j il 1 . . . ibmi tliii^^*^ , „ (i , hone w . u l I nil. , t tli < quaatitj, Ui0£hin r 'sirul «h « \ ' i N un P I111U111 wu h to o sl u t > c<T.rhU 1 1 m l 1 a I I thofn , M ( < i nil LA 1 in ' \ ^u • dni i a, il h , I 1. ,11 a i, | it ' > \ N i i, ht i 1. MI\ 1, ,( 1 1 N , t ,, ton I XI p. .11. li llM \\l I iml '. in .Iff, ( h . .. In lu, k.' , l. v \W Kl \ .1 w. ,h mult ,, > \ , „ I} ' II IN I. N , • a.i. l n.l.i I ! ,U I I I II I . H I I Ml ( OM.t'Kl N (l 1 1 I liidi II, - iml h . 11 . in . I ' In', JI WII no doubt tho d.suo Ui pnno mcon- Ixlabl, fo hmisxM tha ( ho was um d, Hint mndnliini, in 11 moment; of brisk confld. IIK U>J1 J'Vank how ho had farwl. Thoinannprin win. li Ih xommmmation unfl i»adn show( I I-1 ink thai li.x.vMxxMt w 1111 i,| f 1 om Mni'll , If h< di d not in, . ( ( .n i ,1, « o b nlil . , !. . MIK'. n o all.,,,,! ,. ' .'<,,pt,o n I 1. . I 'I'M idl . wi, h a ( mi, 11, 1 i, (IX i 'I * 1 1 > -MnpnMiN dm / w ui t y. x fob • HIM ,., , ih t in , , , „ i t o on I . ' I 1 l > i n d o i<> wit' i al l mi \ h ' i m 1 I 1 LUW, smiim , ' \obt.v - roi , nobK \ k h, 11 th . tun . < om< , \ h o KI.UMI v.i 11 I h< . ti] n hi 1( II ml. , a IMUI I of 1K.MJ.III a f, , 1 U'II.I I 1 11, , 1, ,i a in I. mi., an d 1 1 vu j U*>\ hi m U, on , ] ulixila i Mm , fh . n , 1 ],,>\ nuiti x 1 -f.,.,1 a t tl m IK | mu m < f XXoix M , ( aim h, i 1 ha v , I ,, l ) „ ,| I M n i n > ]» i h ip j 1« nim'iHMii ni'iir whn i h o inu:,f, mak o ti n \.upi.in.Ml l i l I. H -|,. l IOI.MI tha i m ( ,rbi d 11. 1 wi n h h o l.oli.vo d t,> hav o int tvnehe d 1' <«ll 111 fl i . < hin t ,11 11 i\it . m hul l li.» wa - I id t < on! . wha t man y ot h. r pi n< (1 II, MX M II , 1 t o <OMf- . , Illlll h n wa s W.llk h ^ in ih . , ' n l II . UIH abou t t,,(i \ a kil l ui <m o 1 nii.h . II10 (iMfxiil o natiii o of up, nil , .'nt hu t npo u hi m \ho admm i l.i . I 1 <o won.lx , uit h M.btlJotoguKl e hi m I h, >• ,! i m d poNtpou^ i At t 1 jiii.tin o Ih o 'la'bxli {^/noadia - n. 1 ,MI' , mm 1 dmnx y.n', 'J b e f« l loUll w , 11 II . .din ,)l. Il'so f JllVlt*- Inn- . I I . 1, wh o A >Ma>Uif{far» fim da > u i o) 11 , bj - Juim W iiiinma, ol AituondKthoiiJO, C<'• uei Wl it^.. tlia officer hg th.« ratete M ut tbe ntdffhboi !-A, Mr, ]£&»< tbo pa&shod n<> al uiu wUo wa^lr^Mornlng at, tho \il Ia^a inxj, and maXh ^ mfHoor s!:o(<h<<i of autiiiii i I loh a .- nt* Ifc: 1< I. Idiu « t ti n Hollo w I .0 l i *l LndoMix, mo 1 oi d k. M011 , i n Ili o iM.ult 11.w, wit h iMan k an d tlx h t ,nx o fi IMII t> i.f i t h t tl u numb IKIII. ,U > i.liu, , IOHMUMXU o f Hi t lnlb. 11 , s 1 I d n , 1 1 I o< \ . . del * ]<i x 1 i h a l \oix inland <h < riptiou d i t wil l b 1 . t > 1 m d tha t Ih o paitv vit di I n , 1 1 d ,\< I 1 <<h, l< d and u. 11 ha l IIII.M I , . 11. 111 11 I l.iliuu o wx.xnatlx upul i uhi 1 t l h i 'th . M pii.iis l (h . m 1 1st - n mil . h it n I ll'intli. y di d upon Ih . H Im , m , i,< <>1 t h >.li..i 01 its . 11 in H11-. p a 1 (.ixil/ii- p.ulv, liiiiiill riM it, was, cultin., lxuu\i ai t • 11 hmd.d mix, I imd hx.di in * , , «.„ ] .... l ,..h px onm., 1 It w n m. l d , .1 ,.pi x.tdiNo K ,ith . 1 iiifc, all . 1 ih . 1 M>, . t own limi t I'M! X ,h ih , I I too l 1 I u< 1111 ( mil hupp , iir d win . Ii (.hrcal.'IIIMI il, ill. Loi. l Ki>l f h H,. j,l, a I 11 .11..,!.. . . I .. . I t I . I . . 1 . .' '^Etfc. Ji ' ^ t 1 ,H ' /l_ I ~****^ XV \V \ ^ --*. i till- . h< > uul'lir di..\ • Mi . li.- n k. - Inl know w ho j , Inn.il l u 1 tl , 1 \ \ i< Ii ,0111111 , hum ( l |o,,l , m, a ' s 1 d luhfiul I I < md 1,< hould tak . Mi li'i . 1 ' \ . 1 I'Mi i 1 1 h i < hkii.l 1M1 Mmu, . u .1 , him \ Ih , w Mil d 1 11 o (li o mm,! 1 l<> inn , .1 u< < , ,( .1, ,1 a K m nuothm man 111 , 1 I x t o i,|i i 1I1/ 0 Ih o nl, s o t th r tab l II , !,,,,,,, ni l 1I1,u i hi t h and , ainof t W 1 , i n 1 I I f h \ a V up n > h , 11 1 uoli< < u < itl i ,11 imiii ) . 11. . I 11 I, adi In. ) 111 ln<< pn< t 1 Ix I Ih , lull' , 1 I uo i I 1 h i\ o b It i n nil . I 1 i,l h 1 , n a I , d h \ 1I11< n d l<> to f th.i ulo ' ••\• ;1 ' :;1 '\ 1 - 1 • '- '.•\•'.. Il ..^; i ..:i.: \„:•• -'^'\^fjf 1. 1 n l II I - I I I , 1 i Ml I 1 l l li i l d 1 1 I I II I 11 I il, . 11 I , , t hi. \ IJ \ r l l ''*\ ';:;;' • ;,.\:;•'• - 1 „ i,,,u,,, ( o, I,ON , 1 I '•' I 1 ,, , 1 \ |! ,1, , 1 1 ih 1 'I ' .1. n w , 1 mniiint c <I>'\M» 1 ,, , 1 \ |! ,1, 1 1 i h I 11 id p 1 . d m t >H. pit m l M I ,,,, M m l punun I,, I ' \ ! I ii.n l I ' •\ ' ptxnl,txnl, , Ixdxd llhlh 1 (< I I ,, M m l p I I \ ! I ii.n l I ' •\ ' p , I l 1 (< I 11 il » l \ 1 lui , , I ! ,, | , s , ,MI I M ! '\\I'l 1 ia , 1,in, al,., I n mi , mi d 0M10. ,,,,,„, „, , I , l, n I ,,( I > 'I''\ ' « I 1 i , ,1 uh. hlxlallthoMimm, . M ' \ I I I' t IU I 1 I I , ,1, ( i, | „ li ul,lu ! I . b,,l . h i ill, 1 I , 1 li.n l 1 \s ' I n < t IU I. u.u. 1 I I l»\ \u < 1 , n I it. 1 I u n I it no ll> h t w , i k ' I . I- 11 1 >lh . In* . IK,m ( ill. 11 | ( ii\.< < ' I 1 ( u n < u M h . , 1 itlJI 11HL< u< l u< < 'u h ihumk l i 1 th , t 1 k I H I. 1. tlum Mill , th . \ , u l I n I h IM loi n > 11 o n sl d o l t l u Ull.l . 1111,1 I'll , . ,1 111, nlh , I I inu l I ' , i,, , 1 1, . th , ,1 , I, niii.l , hU mt 10 m 1< 1 >,i dm, t h n In d I o },< I p ti n m ou t o l Ih , d I,,, ni l I .,.M < mo , u l h,< md I < H i , an I I h , p. ] no! h , . om. lin n n • n 1 Hn,, nilldm.s to M lh«i n , I h « nm 1 , 1 f h h 11 . I << p , 1 1 , 111 W hi t I ik , 1 • 1 n I 11,1 ( I h l u liai ) h ( hunt \om lit! .' w II I 1 h hllnl 4 \ . 11 I mil l 1 h i |oin l , \ , 1iuiifilK.i l '1 v 1 , ml liilml . I I n u . tu.i i W I i , I a 1 I h i. < lo i I Iho.^ || , , | u ,n •i\ u , lu ih . ' 11. ( ' al . 1 t 11 .ihlu , lm( hi (KhiMK,\ u n I II mui h I 1 hi 1 I 1 » h ii ' I'oi mmif \\< 1 1) n .nu n I tivul , nil ««ml Iloiiu-e , aw u u il t 11 in,, t Im imitUii ]>ro in. all \ \ W I n in.t M >idi..' Tin n <(,] it il <CMI \Ha-hum said Horaco, glan.ini;- at Her- bert \This is scarcely a curate's y ar:y.' \V>, scai'cely,\ said Herbert, hhaking his head. At last they decided to ask a Mr. Turner, but tho decision was arrived at v.rJi im-friv- II«K; for Air. Tumor was in trade If., wo?, lowevor, a merchant prin(-<v--ovo7i a nicr- •hant emperor—and, as iforaro ox; n.-s.sod. it. vn.4 a niomlxT of the orisb«.racy ii :vf-ahh. Tliey felt that Mr. Turner mi^ht Iw allied at ihort notice, and would nr.t bo offended when ho heard it wa.s to mu-t Ty.nl K>' ^ n This 14 mil) ot tho many ad\an1 ig ^, t * a'i - grave eye3 rar, far away—looJdng\ right through tho center of tho satin-wood Shera- ton cabinet which, faU of choice porcelain, stood agai:wt the opposite wall. Hei thoughts, ta.1 or sweet, were in dreamland. And. Mr. Carruthers stood watching hjr nnneiKhd him to Iloi '\ I n diiu.r s p^ e ( d f uiltWI-v Tbotib . , afidiof wlu<hthnljrot1iM,lal , niffind mf)io thought, \inn a p I'M *jr> I < n Mixt guest, \»cro only 1 «'i f, -> la.1- pl T 1 n< k rfho r* JI iiMKcifmonl, thoprrsfiur of ,. 1.11 j . hid fo 1 o , ompeiihated by an ultra f i>- x is'.c \ of dolail i:veul^ f mk, who lndl/< ri t*h ud thoKeue-i, ui'u vdxl a t tho <•!] ho pit.ibloand art stice*>rUo 1, ].u', -11 th. sai-i. , lopillulthcmnawr* h,-ill a l i,'y n host A\lu> IB ( et tain U> be r« nd« <1 • n u hod by a feurwn of burnt soup or a boltls oi corkofl wirio. Horaco t;i.lk(xl gravely and pleasantly tc tho right and to tho left. Herbert was com- IK.'lledto ottond almost entirely to Mr. Tur- ner, who had a Iwoining voiw, which, ho in- sistod upon making heard. Frank, who was next to tho artiKt, found the dinner not so dull as ho had fearal it would be. In tho courso of conversation Hora(x) learnt that Lord Kelston's friend was Mr. Simmons, tho noUnl barrister, who lifed so suddenly sprung into eminence. Mr. Simmons was a Jew of gentlo birth and education, and Horace wn.s vt'ry fond of high-class JOWH. SO tho two men got on admirably. Frank also knew v\hoi\jt Slmmoiifl vwis ITerl>ort <lid not AH wxif on rusAvoU an tho Tilboits < ould In o wihicd until tho diioMws ]da< ixl ou fhoiablo '1 lmi mi lawful dun,'<x urnsl-j <»i\t,,i< m}> , whl<h to lhndn\ U a soro '-lib-j J««t uith lUna<oaud IIUIKMI It all nti^c from luMtmt-thohtojv-gap J.istfn Mi 1 UI 1101, as 1. od< rs of commono a n ^ 1 { )topxl\ in fho habit of d<un K , bo f j aj , talking about Lnglaiul H fomuiiKial con diliou 7Io sfioko m las I 11,1,. si VI M A i ho wus Inviting upon u suhjr* t on uhidih e \ IH an niithorifv, hnfi.lt ho had a n r hi to IN) jf )J.rl)oit hstciTxl -with hi-, exit)., jxiliUi smile bulMfcson} Mi Junior had U. n II,MI,,| What n nnning I ugliuidf lx>on ed mil Mr 'I uni. 1 \I 11 M l vim, m> d.ai Mr rho bux.ioMiimn x I 11,'and ' Ai Mi 'Inrn. 1 11111 I know Ixwt, H«TIH>I t impl r bo . 1 in t u f)ui< M< IK e II01 1.0 m thomointimow n «vi\ aig to Mi \It H an indisputable fa< t that the, Jew aro tho mo tl<nal, pat noli. 1 , v o under th. sun. 'HIM 1 < 1< MIIK^II.KW <J,IUI«- lni,i< (ln< r, ilxiMiiol lonal ari,, su« h a-, niusi ai d \y-ii), ll, 14 j, . mnll \ nd n Mo.1 tl it a niai miisl havoasfi , a of JPW isli blo.»l m him t< If Mi hn I . ,.I' - ll . i,iu I Ihr nd muled t< , ' t outmuoi I h'uil'l iml bo aLJo to undoritaud it,' ui (. ' HoiiK«rt ' lUnltlio list ofl.illiof salt, shouted Tnr HIM ' Hi\3 tho I> MS, tho AbinJianus, tl ' M. >spflos who tiro bat tomng <m tx>n ow ors 1 hr fi«s ai o tho curxj of the countr> Th»*y arf sut king out its blood and man ow '' Ai'<l JTonuo, vho, ulthough ho shudderor at Mi Turnor sstridonfc tones, avoidedkston ing to his i\onl , was saving to hxs IK lgh \In tho law and in statesmanship ^o ha% r livmg proofs Ami ns to that branch of wliuhl uiuloistund 1 oUnn^, cjinmcu u, \\c havo but to niai k tho dot i> of Spam ufi* r thoj>oi Mution an<li xpuLion of jourgiiU.J iuilimi Hut Mi .Simmons did not h'j\r this torn phm.nt Jin v.,s h.Unm* to lmd-voi.i.j Imnri ' I o<.k «it An trial Ruined, sn 1 uuiud bv Uifinl All tlmluwls in thnr hands I mil t ho t linn w, ml.l c om< again when thu Austnar si ml. nt*. ut lWh ' \lV.Ui is in Ilungarj,' said LTprbort, softh ' Himj-iuwin Htudoulfl, UKU Tho tuiio Hhould ho a imwlmi U±ey u ..si to pt> of a moinm/and mln o\«r ti* «. h. t oi burnt 1. « .to(udthnK«tdVboai tLi> had bwal heard Htk eoarse and brukil ^f flusb«d. Ho Imli I.ISJ from In-x hair, and gl«OO«l at Hom<. 1 hat gluiu o v. as tnougfr to DgAke him msiin. h Mr. Carruthers stood watching her. He knew ho was doing wrong—knew ho ought to mako her aworo of his prosonco - but tho picture wag to him so divinely lx<mi- tiful tlint ho could not help himself. Tho girl was perfectly dressed; it' fault could \JO found with lior nttiro it was that it was a trifle too old for her age. Her ar:r.? and nock gleamed white and fair from the bla^k satin of tho dress, which fitted as a dress can only fit a form lika hers. Tho rich brown hair was cunningly and beeomiuglj coiled, and without jowol or even flower t; dotra<:t from its own \native glory. No won dor that Camither.1 wag content to watch hci I m admiring silence 1 And as ho watchod ho saw, or fancied he saw, tears rising to those gray cyea. This I u as moro than human nature could boar. Mr. Carnithere to this day assures himself that ho entered that drawing-room with nc mtention of precipitating matters. We may boliovo him, because, as it wa3 probable that iu a fow minutes nino respctablo middle-aged gontlemon would troop in, tho occasion was n )t a 1 r< pitiou.H one. So it; is clear that he aclod < a t ho impulse of the moment. IIo 1. n- r knew how he dared to do it, but boforosho looked round ho was at her side, his arm wan round her—a music bench offers dangoroiw facilities, ifc has no back—and he w as tolling Ler with passionate el«j<juenc6 that ho lovod her—he loved her! Tbero was none of poor Mr. Mordle's hopelessness about this ardont young Carruthci-s. But how did Beatrice take it? With a low cry as of foai*, perhapa aversion, she sprang t 1 her feet and stood for a moment looking at him with a face as pafe as death. Then w ithout ft word she turne<l and wont swiftly towards tho door. Frank, with a face as pale as her own, followed and intercepted her. He grasped hor hand. \Beatrice. have you nothing to say to me I Nothing?\ She broathed quickly. She seemed to set dor teeth. She answered not a word. \Beatrice have you nothing to tell me? C anuot you tell me you love me? Answer tuo.\ ' ! There was no trace of raillery or lightness in Mr. Carruthers' manner. It was that of % man playing for a Hie or death stake. '' Answer mo. Bay you love me,'' he repeated. \I cannot,\ said Beatrice, hoarsely. \Let 110 go.\ Without a word he dropped her hand. He wen held the door open and closed it when he hud i>assed. Then with a stern look on h i fatx) ho stood in the middle of tho room, < .yA:v£ at tho blank door and wondering if he .<• is dreaming—if he had really, since he en- x'-od that room, played hia great stake and ost it. Could Frank Carnithers havo followed Boatrico to hor room ho would have soon her hrow herself on her bod aad burst into o mroxysm of grief. Hu would have seen tha .ombro Mir,. Miller como to her, ombrace hor, toothe hir, and outreat hor. Ho would have loona look of sUiru resolution Bottle on tho u'rvtint'd Btrongly-morko.1 foatm-es, a look vvbich contrasted Htrangely with the affoc- aonato solicitude which t<ho dispLiyed towardB mr mwtross in her trouble. But Carruthors could not see these things, md had ho soon them woulcl^ itftV|^ been no A mor 1'or the .sight. *\ [To to f'l 'J ho look of hoi ror, u. IH haMng txxu 'lKhllniiuuM face , ondxlul it was MibltOM*. horror at a ha Ubie, ; 9xrtm would boaUbtft a donfh blow. Rls tumbled; Msfem gn w white to tftt Upa. Ii« nfefc Siaunoo* 1 glaiu-« yr&h m m trtbUog, an^aJinp, ainilo^otio toofe^ that tuukf volmaes of aba,M.ment aqd ^jrottlflca- tlen * / Ifr hinuiK ILS, with tho quuJaleB* of hi* nr< , r . id what w 11 p u-ci 1^ in Hoiacc' mu d h i uii n . r in. ifjid into pity foi hit <.IUIU>OIIS knidlj host lio M^jandlunwll and 11 I w Hli a pi. a. nut wnilo, ' How < ,11 mw Mi.h Ih 11 s h mid to in. a..f tha w.nldhke u ' r l IJM'I ho Kud horn, thing in pi IM of the lalltt< Hoi M«J,I\I usijio f 11 h. f 1 nd U hMd\iii£du\ \ ill 1..M1 that goiitlm .b \ Hut llxtnr t hail s,<u his biolhx s la. o and kit. w that a < aUist 1 opho had hapjx ia-1 Ho K ii( s.d that Mr iuin x s k w baiting pio,li\i(i. 4 had In u,jht it abn t ho he udixfl.v tuin.d th. O,H\,]N.|I,I I and b , u admirable < \ . n- ( cf ,< If ibm ^ it on x 1 Care for the Children Children feel the debility of the changing seasons, even more than adults, and they be- come cross, peevish, and uncontrollable. The blood should be cleansed and the system invigorated by the use of Hood's Sarsaparilla- \Last Spring my two children were vacci- nated. Soon after, they broke all out with run- ning sores, so dreadful I thought I should lose them. Hood's Barsaparilla cured them com- pletely ; and they have been healthy ever since. I do feel that Hood's Srirsaparilla saved my children to me.\ MBS. C. L. THOMPSON, \West Warren, Mass. Purify the Blood Hood's Sarsaparilla is characterized by three peculiarities : 1st, the combination of . remedial agents; 2d, the proportion; 3d, the process of securing the active medicinal qualities. The result is a medicine of unusual strength, effecting cures hitherto unknown. Send for book containing additional evidence. \Hood's Sarsaparilla beats all others and Hood's e&arsaparilla Bold by all druggists. $1; six for $5. Mate only by C. I. HOOD & CO., Lowell, Mass. IOO Doses One Dollar. For Colds. For Croup. For Neuralgia. For Rheumatism. Doctor Thomas' Ecfectrrc Oil. y 12 \ Spent Piny Dollar* In doctoring for rheumatism, before I tried Thomas- EcUctric Oil. U*«d a s°-<*nt bottle of this medicine, and got out in one week. For bura» and *prain» it u excellent.\ Jas. Durham, East Pembroke, N. Y. 64 You Can Depend On It. \ For severe Toothache and Neuralgia o( the head, I used Thtmas' Eclettric Oil. This is. certainly the best thing I ever knew for the re- hef of pain of any kind. The house is never with- out it.\ Mrs. A. M. Frank, 177 Tupper Street, 10 8 Speak a Righ t Up . *' Have tried Tkemat' EcUctric Oil for croop and colds, and find it the best remedy I have ever used in my family.\ Win, Kay, 510 Plymouth Ave« t Buu&lOf Nt V, » • 30 Worked Wonders. My daughter was very bad off on account of a cold.and pain in her lungs. Dr. Thomas' E«- Uctric Oil curtd htr in tivtnty./our hours. One of the boys was cured of sore throat. This medi- cine has worked wonders in our family,\ Al— vah Pinckney, Lake Mahopac, N. Y. TUTT \THE OLD RELIABLE/ 25 YEARS IN USE. The Greatest Medical Triumph of the Age! Indorsed all over the World, SYMPTOMS OF A . TORPID LIVER. Irrt rui. nd to n <oum i 1 and n HIM t ton 11 It wa UL h< bul Ih ibxt kn< 'A what ir << t Im 1 lal mi it all.,.. 1 h< 1 ll , lull* -t do .omit that dmnx unions tH< 11 ^JXIII ]>imiK 1 imuth. r hid b n .x »> \ » ] 11 IK 1 Iiu.l •>( 1 1 lio n < 11 th< i>iiii< i | 1. «i( (111, u l H< il.' l ni' d \/i ) 1> t M. 11 th e hi, Is , lnd lu'h ij J. K 1 it< .1 tti . ^ 111111..11 lum. 1 .] » .id. im l w isl n , m ! >,iv . .it U> ti n I 1 'il< 1 \ 'ii« li l \ I n 11- s-, .mi,, , l l( i l him t o till. .1..... 1.1 l u \w i I . II , i n 11 )<.II. h h o 1 i n 1 I - IMIINL , \ .1111 i u 11 nhwi\ ll/ill. i hin i - U t l it ' 1 1 \.. i in u , 111; 1 n li. l,,\, 1 I. nt, \ wil l u t h u 1 ! 1 m ] I 11, u Di i t wn , n t h j-ni t \ iu\ jimin.d t > (h o .Ii iwm t -HHin h . sh«.ul d M« . |{, n t IU Hm in 1. s \M I n Ih . 1 •/ . IHMIUIO mi d it mi, 11 t th o 111I1 .,1 I I I/1.U...M J 11,111 l I .1 Il« 111.11 ,11( 1 t , M > tUU h t ll.il U th o talil o L> Hi \ Hiii. Unit i n 111 >»> win ! t lJciiK o md J I. 1 IM 11 i\t» . * m f ; tha t ti n (lili..11 l \ liqKs l \ tnotllll l llll Ks \ Ui filli p mi m l w illi In spitul.li' , bu t im l s\ itli (i , u . h <OII\IM/I1 IH..1 , Al i ( annth, < v. 1 sum moilin g up i.minni t o d . .it , h i i«^ t mi d 1 IHM ! Mis i ( 1 i n oti s I nt.Im . Ih . t h u r h i ,.1 tli il 1 11. hn . u\« .•iMiinlii l tint la l U ., 1 at • hul l ii I*n i K< M<m, he i< .111 mi d i (usin g t 1 th o .it iwin r n« » i . otiio r The Greatest Blood Purifier KNOWN. Ih o .liWui, m>m d.H>i h i > , llu.,1 lit Ih l I, \N M, 1 lin n , d 1 I, d l <\ NMiil ^Inihiilw i\ s . 1 ij>.» n n 1 I m i j n t a s 1h,>n (UOM.U. O ]H, pi n sl. « U l I 11 I 1 Wll tl. i k Ih o 1 ill * Us ' dll.H II' Ml CI.ll 1 i d 111 I ill 1 i t II.M I s 11 o r u '< )<<! fi .m n 1 h . 1 1 n.lv si.. . d on (h<» thu 1 , 1. i t t 11 |. t and ltii.lcld i M i illuiM.il u lu . had no id . t tha t ho i , h(ni\ . \do«iuind.d M10 MMI sm'0, 1 < n tuo musi c txiuh Hor huil 1 .1 0 <I I lln k.' \ tot th o piano , lui t BUS1ISESS MEN, CONSTABLES AND EXECUTORS. McOALL'\ 01 KRK'B A8SI8TAST. Fourth EdI- tioD. Tho-ou,<My rwi^ed »ud sdaptea to the New Code. \J'Uo Offitk'r. Assistant.\ coutaiiicg » lsfg* variety of Le,hl Vorm- a ,4 (DPtmofn't, adapted not ouly t'i C.nuj aud Towu Officer*, but to ibe wants of rroSeF-itmatniif' Bustoesx Men throughout the Uulte'l Hfaies, haii : s particiii^r re^cence to the N:idd r e Ea^t.rti and Wesn rn KtatP*. By Mean 8. MCCAIN. F«.urrb e;iiri..n, prk'e | 3 f0 MoU.^Ll,^ I OS STABLE'S GOI0E. Fourth Bdl- tfon. BHIUK ft concise Tr^uttes on tbft Towers »cd Dattea of Ooi>Brablta Ju tbe State of Now York, to which is adapd an appendix containing mo»t of the practical lurwz to be used by them in tbHr several duties. Houud lu L»w Bhcep, 12OJO, 234 l'*ge». Price, $2.00. MoCLKNNAN'S EXECUrOK'B ODIDE. Third, edition. A comiiifie raanuai for Executors, Ad» ilnistrators a .U G tarciians, with a full expobition of their RiRhtf\ hnu.-s, PrivilcRm »nd LJabilitiee, and of the Rights of Widows ia tn« Fersouat Estate. By Eobt. H. M^Oieuuon, former Surrogate of Benatielaer Conuty. Bound iu Law Sheep, 12mo, 280 pa«68. Prine, $2.00. Either of above will be delivered, prepaid, on re- ceipt of price. Address, WILLIAM GOULD, Ju., * 00 , ir:f)Qw*«r Law Pub]i*her», <k* State St., Albany Impartani to €; W AIHTKO.—Live Oanva»»erg iu rve>ry connty in the United States to sell FOX'S PATENT REVRKSABLK 8AD 1EON, which combine* two. gad Irons, Polisher, Fluter, etc., one iron doing the- work of an entire get of ordinary irons. It self- htating by gi» or alcohol lamp. HOE S AWAI T WITH MO T KITUHENS * Price modern ate. A large aad lasting inooxne insured to goo* c&nvatsers. Addreta, for circulars, Jkc, 16«Uw4sr FOX SAD IKON CO., 94 Beftde St, N.T. NICHOLS!;! PENSIONS £E» h d ddt t PENSIONS £E« down, minor children, and dependent parent* •»- Utl«a when death resulted. 0!aJm« re-opened, !•- itoratiou increaae bonuty tack pay, a»d| 4U- y prjadlce* THE TROY BUSINESS COLLEGE has 110 equal In preparing young men ami ladtea for uf thn kiiut hart mi many applt(i*tlon« for UH gradu- attw. All tho latent forum of book-kc*t>Ing, vxui- nm» rraotioo, lntter writing, *pplli«g. grammar, l>l>«wn(iug, utonography ami t.<li>gv«phy taught by U<*oli«»rs who havo no HU)iorlor lu their p«>veral dt- parttuenU. l r or ontaiogtto contuliiiiig In\\ lnfoni:a- tloti, an<4 tlio boat HpoolmeiM of potm'snsbi(), addrws McOBKAUY ft SHIELDS. • 1 IH Third St., Troy. NY OO,, 3S5 Attornoyt and Soli Waahltutton. D. 0. TO ADVERTISERS A lilt of M4 newspapert DlVIDKlH8f*p8TATS8 P HK0T10NB will b sent otf »pplio»tloo g tuK non-suyport, intetnperaaoe, cruelty, inooimiatilnl- lty, etc. Ad?ice friw». Btate your oaae aad addr*»a ATTORNKV WARD World Building, 1367 Broad- way, New York. 1519yl BKOT1ONB Will b« MUt Oft » !•• ft i-: »•;. To thofp who wart tbeir a -an oi\\-T no b^ttrr modlnoi fei , iv<« work than tho various fectkm* of oui ^•-cul Lt»». «EO. F. HOWK I I> * CO. . Newspaper AdvprU«lJ»gBajrfau, lS62w4*r 10 Bpruco 8t«*t, N«r lo«. ' F.SN and how I cure it, by one who mt yp*r«. A successful horn* tr«at- T. 8. PAGE. No. 128 Emit Skn St.» «€3w4 for 28 yp*r«. T 8 P

xml | txt