OCR Interpretation


Staten Island advance. (Staten Island, N.Y.) 1921-current, May 10, 1920, Image 1

Image and text provided by Historic Richmond Town (digitized by The New York Public Library)

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn84035887/1920-05-10/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
TH E Iii«t.T , P J. • .-r the weather Par t doady to -nish t and Tnes- ^jyj Bttle chanc e i n temperatnre . 5a£'nJDEEDIU>SHBE P80SPEHTT\ Batly Aiitiantr THE HOME NEWSPAPER OF STATEN ISLAND-EVEKY .VIT^RKOON EXCEPT SUNDAY _ Staten Islanil's T* ServiGG MUSI BE RESTORED STATEN ISLAND. NEW YORK. MOXDAY.JIA^O, 1920. £jI X PAGES PRICE TWO CENTSw 'iSX \ inuUlinjT You!!! I : ^TEN ISLAND, NEW YORK, JVlU^Ai^iAi iw , w-w . _ — , Sy BEGfflS MffWwSON'S FA® ^ CaptofSi^i^iSS^^ Aiigning Fo^Acion * • . .,. iiANiELs OPENS 'iiui R mnnro ultl I ADnili: SEE UPHEAVALS fOLlOWlNGTHE REBEL VICTORY <;r*>o>iin(; coLnv FOR NOMINATION Itainbridt' Mav- is ihr pifk^fi , . .•^-rt-t.*rv- f.f SUtr a.- the ricni fiir.'iitJa'e to rarry on the rtcht for J he Lfa^in? of Natiotin as I>rmrr«ra'i«; noni- i ani.>np v-'^ll- inform*'*! rats bfrt* l«>.lay. 1:5 en'«»«-t that I r ^t l-Li-h Hftw-een Obre- P.-esiti^-m r—k o.u.v into the vAhi I Esprct t U. n ^^^ purixrs«' of • -TfM.minc b:m f^r •hf' Doni.-r..r [<.iii.na:4«.a <iu ilie league iftfUf. ASSEMBLY OF ! LOUISIANA IN I SUFFRAGE FIGHT stale caac- running conditian F=rd Car e Station islechanics :] ^r. d q ucklv. ai: our vjork. and 3t Ford Factory Prices nnd i;oni:Ue> fo i rrr^irffticy . . T a-- - I fiSUiJ^ t- .1 i G.O. P. PLANNING FOR CONVENTION Ki'puhlican'i TicW Tenip<»r;ir> ( hairman at Committev - mc n >!cetinu Ma y Uc the Kiitif v Anthonj Amendment t o I u li.m-r. f-t t.itiii- i'l M.' I.' .it; on I h 1\ It- Tin'fl i'si D GARAGE o^d Dealers S:s. STAFLETON, S. I .-.•jvilie S'-iS lU.n !.,r lii- p.. ..Irn. ir-ttW*-'! f'T ih.' m-'HHMi* Ii m-h . ..n, r^'U' r>.I 1-.' ••• [!f'm .ill I\-' ...iitiT»- t.. .Ifi.l.rrJi\ ,,.-,..1 w til- UT -f • ...c li ii^ ti.r Thf n-pu .i. -^-rr Hi- t.n.i<.T.iry .I;in\ > ii'^ '.(rr-ini;-lutr.'• , Su.-.'n li. Anthonv .inu-nihii* r.: If I/niitHa-n.t W.ll b.\ t to 1-1;; Ul ana U-- ilit am- .n'o ojfi.*' .i-n. T' . luias^ k ^.slalU!' ii.luiini-ci'.r •t.n • J.i .n M l':< Jkt-r. i- iifini.t'f •o larhom. aiid . n .ti'lf • much t'i . u..- -i-nT'.;; n- ot llic n- ill b-.itll inin^ ;fl. ..i .i-n t liffri: ANYBODY LOS E AN AUTOMOBILE? Tht poi.ce of Suittn Isliind are to-day searching for the corner of a Chevrolet automo- bile »,h.ch .vas (ounti on Sat- urday afternoon on Bay street, rear Vanderb.lt avenue. The car. wh.ch is o . a rath , er oil) model, is of the one- sea t roadster type . Apparent - ly It was deserted either by the owner or thieves. Whe n the police attempte d to brin g it u p to th e Staple- ton Pol'ce Station on its own locomotion, the engine refused t o function , and th e ca r ha d to be towed. Attempts to lo. cate the owner by means of the license numbe r have failed . ANDREW DENNIS I MISSING; NEWS 1 SOUGHT HERE ASKS S40 FOR. , TORN DRESS Mollic i .VsWs Hel p t o So n \Mi(> Served in Navy .\ l.ll-.l IH 11 lUiif.l.-l vvh.l 111 .n.tiil Iriitu hiT .--on ir.i i- Ii iIiMt-iiarciKl Ii-om ll\^ \n a.ikme bWp in Iin-tn Mmnc nmn bi en ntt-ii Wietiil ^ Ji^in F. Ikiyi.- • Knifhis 111 i-i'lumViui- War livs HU! a: .-i:. (li-rci-. \ si;iii-n t-Inn-liT intiinr.ali \naii-ti- J vim Kintl IIANIELS OPENS ATTACK ON SIMS Woshiiicloii. May 10.—Till- .\tii. i - ivull l-<liil.- wW f'^rsif- rairiil tiims tor hij -pol-ioii KCis ' iit- Uii-k ou Ihi? Vr.ileil Navy. Setri-tary Jcscl'lms Uanieis ili- ilaroil tiiilay cpensnc ilcteiisf 111.' Si-nato .S.-iv.il luv.-sU Kiitins CoramiUif. H.' ftrrfii»e.l mcret tha: I i-v.-r r.-niraiinti<leii Sims lor tumor.s mr Ilii' navy Ftunils -ilthou: a iraci. ol thif muj \ wi:!i wlli.h ti\' .\ilmiral Musht to bMinUIfr u. p-.ui.c'.s deilaicl- MYLAN FORCES WILL ARGUE FOR INJUNCTION TO-MORROW ::: FRUIT SHIP LEAVES W.AYS IM.\ : the cl by li- 1,1 -.l.. IV.-a tv.is 1.1 ,l..hn 1. M.inu mar in till .\M Hands Hisattiee, Si porter Damn ; at SI Ue- 1.00 r.t •ar- r anili. l . •:an. i* luollui. 111.\ lotier ^•li.'vin.; in Ut-r liomv u una ftfnilm}; qui- ricn in lecti'tn .s«-i?kin.: inloinia' Ab. irow l>*nnu- scivc. tiui wai HI lli.^ Na mK Ills iliMJiaii:.- m 111 .Si.i,n.lK-i 11. liil'J. Thii inli.::iiali..:i H-^ l-lalm ils. ihe 1 i-vi-iy ih-- la JUSTICE CLARK MAKEMILENS Twentv-Tvvo Jlin an d One Woiifin NattiraiL'.ftl .Vt Siipi'einc Cour t 1.,, „; .1 111 ai-l-liia\'- Kain Kails t o Hal t Festvvi tics at Shoote r Islan d Launching La Cuardia -\ttacks Nison— Hrcnne r lUaines .Mdernian- ic Hea d tor Inartio n .l.ilin r . IILMI up tlu' uli.nil l.lKlil y op.-rallni: liitallv fame lioyj. will. Ami.I i-ii (I < i-t.-ani..!! t'orpiiratlon C'lui O'Br'.i-li's d>-. l-ii.n 1 IlCtit asailift till- U:.-an ar.il l^iiilroa-i Cimipaiiy ..n an ••li:lil..-.nT lar.- n iifliT a ili-libi-ratioti I'f Uiirinc wlii.li iimi- l\\ ' fdl.v urc-ii li> Mayor H , M.nu-tlilni-'.\ liiil :n «lil,! a lii wupour i.r r.iin. Imt • mialile Ti. ili-.-ali' ^^'-lal t. tc ilatniun tin- cnlliii . 111>. lin^.^v. r ,1.. Hihti'Tiis Ws-js launchf.l : j.j.j f.,rof-5. hiiM- . s^atujiiay phUl J.--.- •.I Slupl'U'.Jtii at S^linotcr's •rponi • itU-ni « u U-a a 1 Sni.M'inc ' ( ' inatwM . ;ai »' now \ < iiuml»' r.mo • , ».nJ> 'I Jhv iliyi.n.^.-: lou. '.iit.' T •U. ouni •hI .a M iiiU.iiiHti. Tlu* incMS'-n; .J..hn II- \^iu h,-. n : t- moi.' iti. ivnnu . '1 in I.. AhW U> w-AS u u- iui:n«' I •Is lin'M\. uoiibU' loun.l '. li^iibJ.- 1..1 the Roniil •IlillS Th- llibuenirt. whK-li i tin:i pashonSiT trc she n ^lu It^lai;.!. ; r.aliru- •f tlj.« St e urtlclc ' I- .1: ;n N-'W ..rrHV. t.-inv • >ri> apj .-rta I ..mmiJ' lUl I' und .1 M niljii. n-. .hit WicWufTe hi e*-t f\ • ur H -tU'Di vU the :„u Kor XTij.1 woitM-n. of ihiS to Itan.Hv tliv ft.:: ; sT m oni?- M ll -iti: aiid luT aula's in».ia>U alUi«u=.i» bt Ma ut iii.Jli - l.'.'rti lUat I S:;iti-n i-'.n.l cill an.l Ib.s rtsi.-.\:i I'l-\ ' allo.l.uiH 11 Im- , li.-l:.-v..l ili.il lie l.K-at-''l rf 111 Ihi^ 111 isliT-iiip that I. . I.tlti-r part I'l 111 li.. ruyami l I'l Hi' .[..•ran '111. W b. r,.iuii il tra .Ml: \v H 1 l-.l (IT—1-1' •jnil^r ,1 13 ,1 \ T. 11 Ii..u,il iiip.ili , f..r tllf I'ai' iliairmii 1IV ni''*' :„nal ...1 .ilii it K.-n' tl^M ol :iu-cr itp f ick- lit 11 • rigli \Vit-: At' i-rtrr J jJrr Cv F--.C- S.i-'T /a^ tr^Ar-.^ C-..T -..zrtirrr J-rti- -lUT so inJ^of • lia I .-.1 l-iti n'\'\-'.. T'.i- . il l..»m K' •I N ..; I'- T..\ .1 - lu:.- im.l l-lu^IiiT an-l • Kr . W.-t . ,, : M-iii-an I'll l.^ ky .irranRcmen: rt.'ii- icmpnrjry rlia ..- • irmp..r.iry nn.i-i\ hy p..l.'\» l ...ieili. n will lif I\ ,nv a [i.ri-ru-t 'ini^niU '•) -'anil iii.-.iiical l5.-iu-.-s In •rpri-t... . hal nil- <• \ ' .r in vi-ciir l *• , I-mlml Stall-' ^-\•'J' t.i -V pri.ininrnl ac tn,ia.-.< il.-lilifi-alinn. .^1. anil -npi-rt- • en- ».th 1—rv..t.-.n. 1-1.1 .Hi . ra,iai,l.-.l.- an.l ((•.lannarj on «.> :li- - Th. It.-i'i irn In \\\^ Says Fight Is Up To S\'-' , . ran lutlU-. Tlicri- ».ll 1\ lii.ik. li\in n-iii'.n 'l uJIiai:- !ii;rc.l th^.r Vluni-O^ Mr Kiirc.- '•n uimmaoa »-<-re i«r li.-ni S'• ' but thai r«-nlly » \ • l.a,l .u.nr.1 in il •sto,«l *>r or ,-::i.il aaa .ns' luni h > ill- ra>. 1.1 li'il JftMil' .,-.«iu<\. «'.- t ll.viiii-n. .Mi^ I'\ .h,ii?tii ih-i ht-r in a suliway >,laLSon. her ilifs-. .uid 1-'-\ \anu-.l 'lint i.» l-ai till lU-inai;-. Ir. lOUii.'ui.liii'n 111'\ Millini: 1.1 paj lor llu- ilrf--^ but llial* -Ml.ii. ray 11...1 .ifki^i l.i: J p., «-!ii. li liv .l.-. ni.-l U-. niu- ' U- .-ai.l I.'- i..ni.iU.r.-.l K. a laii .inJ r...«n.ib;.:. i.H-\. 'n \l.i.« =till innii\-'-'! \•> '\-'• Tliii. pl-u.-J -.i\. bui.lin 111 ya. u al.ms lliii ilnss iJ;\\''!\'' „v til .- .Masi.ura:.-, anil th- lan. r unnblc make ..ny li.- a .l .. uliata.ivtt:. Tinall. lio ap tu a IfpolfT »lio liapi eneil M b- in ll.e touiT. .MH-r a ia:v , ml tlu- -fi-Hs announi;..-< l that Sir. ^et-meJ »• 1'\\ J\\ ' fair -.fi-l.-m.-nl. Tl..- .uurl or-lcif.l lien lo iia.y liial wnuunrt o( the xi.nnf liamlii i.t .Si-i M-inleil 11 nis. it:. .Ma t! v-lll Uii niotiier i;;. r. alHJUlf man pl.ii eil in l!.- eiaiv I Kill- ..I lor :w.!hi-r. .Mis. In n litrent. l-al--nin-.. I'a. nJn.l i.f a stlevin.r . .111..-.- lii.url 1 r.aiit.n Tliv 1...1 1 I...)1 .fi 1) ill in - Tin 1 ainini- I iMz- n^iiip K'. IT. axetnie. Ti.uiyiunnvili. , fiiizen ol iMini.iui. The u.uuralizauun .vele coailueieil by 11. ilvk-. Keileml l-lxaia Justice Li.nteir Ctork. Pl-oi'i 1' apahi- .if i.iiir. Thev 3i-ei>mm.-iliii TU- ,.hip- ih- iliri-itii anil f'.mp wliili- b.-to ,-..i:ilil 1 Naval .-t-rl iinil-r Ciinsirui-l „!,.>. The I !. pitHi. lia\- a l.oam l-l.f,...! ,1,-pih. an.l ail- Illi.klnB n knot* ail are al<ii iiiniPP'-'l \ i.Mii for pa^-enueri- , ,.r- l\-i;ic l.iiilt iinil.T ,n ..i William Gardner nai.il ar.-hite<;t«. irilaVs Innn.iilns imf at the atiillllon.il ^tre •ncth I: i>rallon ' jor K. H the Uoaiii v't ii.tT-'Ua. M irtS '; •with thi:-.!. •1 Juv.-, • Tlu' at ton ( tan.l.iril TH.iV.- tf* lih- a or au'l o-niplaint in th- S » in the Ti'tirt apain?-' <'.i;M . H.a.T.^1 rci-'-i' k-.T i.f comli.u- »i^inr'ttiy I'uhilC N'Ui t vt'ssoL ' the .-.irh! «• tu-iitii-n i-f th. . oi-.i- r . Th. 15 h\ cl'taitiv.l :uh. ti>r .i!iv lor Kuhn anfl N IM'JI t'> ^vhh .Tu-v'ifV Whit t.tU.T •s.-ls a:-.- v-hy Pre:.lil.nl . i.-pcat- n \to iln e iii-enieil ..as tbi. \i. move- I- ilie Ily. IV i.-aiiii-.i vine Ma- of al.lined ve..l'--nt la .\l til. .m ili.irKiiic t il iicte.l .vllh..i; ins -a ri-ilii.» to roin.'V tlT I. iiUai-k lipiiP OUU-K-V ^ firrt uinniot •.s an.l jii i,l;Ti 't Kuhti. ht- Uh' hmonil fcS.TVl • • ('om- 1 rrant- , askinc tiuUi- Ui •r frotn I ini; M'-^-rs. iinu'i r. uv anil ul IM. vttiilnj: mor- than a ••. Ah! .vrniattlR 1 .ip.-Sl- .1 up a Ci.iiin tl-slonor w iho pa:)rrvjtf.ioi r John Uunio NASELLI SHOWS iTHREE WILLS STRENGTH IN i ARE PROBATED I ........ mK)n PICTURE RftCE:^:j i.-inc hlTu lu au.l i-itiK thr ;uiH SiUunUiy iiuJ onv- oihvr 1 HI.- Kin.il rnfn«'. ,»nt. A vwant ad- farce means a ja.Jy Ad in you fck Uuiu jor to i.aiK'UHVU- la •.uif l-nKtuctio vanvc muti' lj»4ly A'.lvj.me In toilaj-i IS NHStrUl .it no AUTO DRIVERS TESTED IN RAIN .J-.-. . in I J. . . .. la.-^^U'- I- ,!.T. alic^t- I ^r,,-, 1 tn .P-z aj-iii*-. ! ntay ^ bo-i. ri'tM'' - • U->r v.if j.^ao about n at Ui- Comedy Opera Club Puts Over Its 17th Production in The Yankee Consul 11 III M . aiinlallSf fr-Itl t-lan,. hail a 1 \S;! IJT^P^- ^ ^ .m.-enr tltealricala -'-vst^.\.e- m.B-r lirought out eonn.le - a-ia satnida.- ni.l..-. ^bf , \ the Ciimeil..- <.p.r» l-'f\ nre.entc.1 lain, ipk.na- pul th. at the Sailor lUa the e.M l^ee (-..a-ul.- renjemtwict I fC'l-Wi I i Wll-.--. . IRule •:... . 1 Obi-cnn Snn,; lUib-r MUi\- npe>ra. -The Van- ma.-ilcal plete sir.: r ,1, Ions rim on hvr-ll-a-. The l^rformi.nc'. tu 1 bT those »hi — of m..ny „„ of th . <; W if- Ihe irti^J^ The t.. ^ S'-^i^ti^^'^^S^'ii^ \i t^pi^!-: - h. a ta:i« to ; is^i \.'jSSn'jr-ill. in^ ! xS'v I ;?\o-Cnnn\i -ir,, m.de bic hi,,. parts work »1.SU b.. llnch Ro-au. ^Pj JniUw . r»ul IM-ninK. W. t^er., ! \ M l-rall. nulh Krnnan, M\. ^Waile HeUlno M\la -tid Ma'lc- trJli vender,. sol«ler5 and dancer,. Meao « \\•\ttcC-rie'r'v Klanlev Domlho. -V. \vltmlh i narlow. Heien < --^fXr Ktmber. Mir^ m Mml^r PhTlli, Mmnley. ol.<ljr» Therrei, Trallm: In i:- '1 ai.un-l SI. t;.'i>rj;. ana T ille. an-.mwbih- ki re li,ou;ll the pneci S..utiilay ii.ir amei.- tii-k .-vai^ini „r licenwi- ,.1, .-plica 1.1 .m- inl' k Ihe .ai s ,, re pl-aniie v.-hiller. In -PH.- ol th- hard soini; ov. . 1,-eL -ireel-i ana the hilly < o-ar»o K.11C....-1 b> Ihe . xamipvl. the a;. Plieanw met »ith .approval. T... > .il l le.eive their tickeui m i. l'-» aays lion, ihe . fflee «t the Serre- J*H- ilUk'hcs fiom Ji f Motor \v>Mvl» ntue^'i ni^.k- tl UMtw tiikmc mond tuin5»il> enu<' antl ha .. th<.sf ul.M as- a t'if* Mo'ion Ti' . Tlu- I>Hilv A'V ,n offlM- or TU.^ n oiilfv to r\..unt. 1 « lirit sjmrt oi Vr<Hl s Tv.Mtiiy notice M J - an intrfasr in hJ^ .,r o^^r l.O'M. Th«' ptauclinc 1.'\ ttuir-* rontt'stanti* havinc or mor« u;. to 7 o-cI»>ck this mornmp i«>lU>ws: 1. .. . Uobyrt o'lvinntll It»i«i«?r MilrheU M»rj«* raTii^bf^n s;idncy L..'\owit7. i—- Ilrwie l>ym-l« iMlP Henrietta . .H>n6 Walt'T Flaniean Juni«»r Millrr tMwar^l N. i^mfcan .. t-UASS 2, Mihlrtsl WmcRitr KthH Abr!» Alk-*- HUIUT , Robert WeiK ; llek-n Ktheiyn SharroU 1 JuHa Knitr-bl« . ' Marsu'Tlte . uv IticJx- I Pearl rcrti Franrss roUon Fannie Kuua Johnj^ton <jHl Mmma KuUU DproUiy Corcti;-an . • - tlm SiiiTqp.!f\s in ailm.t l- Prubal-' Ihe vvlllN el llll\lil.' l>lli«ki. and .:u=.ul i:- ToibeiK WI C .tia-i' ed. Th. iuilse a.lso if , of Iiaralnistratlon to the u i.toi. • ; Sieholiui U.>beiU- .,..,„ I In ihe nmtter ol aaiiutlin, lo pivhate the «ill of -\n.elia (-ii.itin. , wa-s at nrst eMKicleil Uiat^ .1 euli- test iuifht tenull. Wilh the pi., babillty i .r .1 e.-tilem.-nl. ihli. ea.e was po,-l»ne.l nntil 1 T!iur;--las. Isl I 1351 <il7 12). iiii! nn- isr, 111\ •Jlr, Child Tumbles from Porch Evelyn K-ienls. 10 ..-an. ohl. r,„ u.-ment .-.venue. Went Urlch ton. iereive.1 a number ol cut-- -ahoul the hea.l an.l body when fh- ,„n a ri.llanre ill IilHillt eicht te i. I from a l-rih s,„pl..„n. «here she wa» viMlinc «iU, her parents, yemerdiiy afier- „.»n. She vi-a. tiJien to St- \ln- .-en. -. Hospital where. in_ jurien hail b«en tre.-ile.l. lUie i.-.- iliachaiceil ihls momlne. \nUl \Tir QI ESTION NE.V U SETTl.KMICNT Mav iriiii.-il - ,'r r-p.-il> Ir'.ni Hclsra.li -laiiil Ih-it a unal i-ettli- nient ..1 th.- Adrlatie . ..iitr.iv-r^y if It la«t imnilnenl- .Iiico-Klnvla li ivinc ci.n«enl.-d t.. acree to Hal- Ian «,>verelC!!lv over riiinie. I .. rp,« a-« eorr.'Spona.nt at I'.vl ' lani.i .Vire.l that ivhile the delay in the -irrival .if Triimhiuh ..as -eni- 1. rra'-inc\ m Siialina. .vho has i ,cen \aitini: there .lii.e Friday Ihe ilelav had been f.alIst.vclorll. riplalne.! by the ulrlk- situation ..llleh ha. also aneile.l the rall- wavi In JuRo i^'nvia. It wa. repi.rled lh.it TrumhUeh was expe.le.1 l\ arrive at l'\\.'\\ ti.nlBht. The Italian OenernI n.idac- Ho and .Vdmiral M.Krti.n arrived at P.,llama f.ilay f\r the ennferrnee. ivhleh Is espei-l-.l I'l continue sev- • cral days. 1 Smith V-nmnil-i.lotier. -li-v-rn... .^mllh,- lU-llar.-.l .Mr. 1 all 1 inlia •vh.iul.l r-mnv.- Mxtm. iiwume re=p..ns<l.ility for bl:. in.[-,.il a.-H. I \ t.-nl.en 1.1 the fact th I:,r to that tamn in l.icht ai.l Uailr.-a.l .ken 111 till- iu>>- ,:„ni ill cttiin slml- Uii-limtintl Pllltht be if the II 11- T. an.l tl' puny.\ • Ne Rueckert Dies of Wounds nnlxikrn. May lO- Fr.dell.k Rueeketl. vir<- pf-Idenl ..1 the wniite Melal fomiviny. who waa fhi.t by an unkmiwn a....iailnnl la Ills bomc in Unbokeu eaily leMit\ die.! at St. Maiy's IIo.Pi- . lIolMikm. today. „,....ner Blames La Cuard.a lint .vhlle l'r.~l. lent I.aOnanlla . .val .u'il. enoceil In i-eii-lrmnlnK • , .' 1 .. s-. iv.. \ r, inmi«.-l'.n. II ' be hl.i.i..-ir -11 1 have . \V'^^^WeV^ e MUlani, llnll- : Eiie w-Ph Ih.'. ta-V „ .\ir.-<-tln a .eltle- • .MlierebV the rllV mlcht TUn \IliiHS-s niiive al.0 e.- to fx' .. . WUmw. tlie Klchmonil - intl-bH- Milt . Tb r lU charRr tu L SUvie . Jr-1 Port Richmond •Pfco* «3S ..na that be .h.ir Pfftorn.^^^ -^in'* forCTS. - wn.-l evlJeut at imtooi»r7 hea.l- Hie i.lea 5enol- «Ui*t itotild be a tUsh be- t.he f.irr« at (•hrr^ o aa.1 I: was imUc»t«l tha' •Wiitiims tove beet, opt-ned WIS ftict.: • to t«in 1>1« suppor'- Wl-ai^ .ifficaai aispatcher re- ihal th« linportaBt oil cca- lawX M Oil l-on^panj m M«1C. : „,„,raeud to the clever Ilonf. fel.:^! Ihat. they l.aa reeeiv^l \f J^twr- \•S-rartiinr 7ep..r,. from TatBPl\ eharaeter. i ^Turoid Merrlek. Kller-o « ta ii« thru- .dv.i-r. hi«l -pWau-l^ k'-'* Ortoa. Co.» Bake • \rrLlTne'^In\ ence t\ ^ ,i,e bv this ormnlMtloo ame m th\ un- IfituMt ® ot S\t<«> I»- ehirt wrr , atnoai! tb. tW « p-rt tMJ^^,^ ..„ ,h.-.r aetivl ie». Actor K.lled in Auto Accident rumlK-Tlind. Mr. May Hi-M«r- -I -l-lt.-r -lar n; Ihe XlCKleld ; - il.nn ..l.l..r. •' . ' um h fote n Follies. loJa y plapn.-J ti. take to ^^^ ^.^nso n .... New Vork the boly of bcr ulaneh e f.ace . .. . baail. Frank t.'arler. m,t.-.ieal Madee I'ottrell -. ...ly uvoiile. who was killt-d in an Wmtermejer automobile aocldont near Iveie. .\uybello Mnrraf . was leadiofi niaii of ^udeline LXincgan :>6 78S1 3401 ia:s M33 al3 K'.: o sn: London Backs Bombardier ixinilon. Mav 10—(L-nitcJ !-rcSb) -I^inilon pittH od.li today on Ilnitibariller Wells lo ii-in the bnavvweicht rhamfionjihip «>i Kncland lonisht from .!.»- Beek ett' in less than twenty rouniH. il aRainst the flylan loree. wilUm Ihn ncxl day or two liiiny fJ'.r^H Us otnrU II!* int In thl* «uU alone I'aiier. \..V — ihc niuiiral (.-omedi\ \^x'o Which closed al. the C^rt Theatre. Wheeling. W Va.. Saturday nisht. drivins a new aut™ioJ>ile lo lliiladelpMa. where be was to join his wife- The machine over turned on a sliani curve. Anna ShieldK CUVSS 4. Kllsworlh Jones (Cualt'iacd on Fagr tlj-i . 632 541 122 CIS •J15 314 I5» 333: After Jersey Rent GooB' \ Trenton N. J.. May lO.-Leclsla .il aci\;.- prufitecrinB landlords. X^ a the same lime will n l\.-ty owners a lair leiuin up- , Tn their Investments, wa . ei-..eet- i ,, ^eath under Auto i „ b- put ihiouKl. Uic l«:.sla-j lo-.l,iy sonnht Walter \ le this «-eelt. : Flanagan, oeetlpant of an aolonio- bllo whldi lamed over on a Joy- ride early yestenlay at Elmhursl. I pinning Sirs. Helen Brosley ;„( Newark. N. J., b-iieath ll.e w-reeka=e. where she was burned hit Ion ot the c.iml riphUi. Altiicell promli.es to ln- •1th -uit the iirrent wfl f In Ihe Completina Ar™y Reduction .. -.rnv n — Ueduetlon of be eoroploled by M.ty la. it i\ - anno-jnecd ollictally hem to-ilay. . ^^ and Vnunlcr-sulls ,11 iiontendinc foreo. In the sreat lare i i.nl riiv.rsy have dee d^ make this iHirousb lis b-ilM^ ground, anil the ^ M I I- vcr>' likely - iho 'spttlcmcnt illstusJiiot'*- all luiuro faro M Balmy Spring Day Brings Crowds of Pleasure Seekers to Beaches t-l^lev. •l7abellc I\ ' • rt^d e MeK..v Karhjira Mr.. Frederick Hoser, Jr. J Koy Mel>ennan. John Haroid Merrlek. Kile IVm c ra... to 1 fcstraa , ' U.-r 'li'ne Hurt in Fall from Bicycle James Lambertl. eicht years old u< 171 North BurBher avenue. West BriBhlon. was badly injur y when he -wtt-s Ihrowa from his b- cvrje while lldlns alon? -•vorth riuilber a.enue. >e.',terday afler- nion. The boy w-as i»ken lo !>l, Vln.-.tif» llo«4.ilal e-JIIeilns Ire ..nlra . Ues.c^n Oo*erniTient Tfiaa. Hay Th-^J\ ciarse ot the e-iwerntaeiit beism '\v- t^ Skx>cl> OU \r.:..niO L Vlllar»»l. ••I eiirt nf N«uvo Leo\ 'ouaoa. t^eneral IVmclaco Ser- tiiiet ot staff, and C.eneral Cr- aa.tioni e. which won de- Anolher '•'\'-''\^^\c.pial a Uei. A. li ^ poldo. played pi«re * t™ aopcoval Ka»to the perlonnanee. of these -ho^rt of the Some of the B. r^d'rJ^ Bojer v.h. --oo.. EP1SCOPA1.1ANS IN CONVENTION TO-DAY Arauni; the numerous matters of vital interest I.. t; rese o< New ..fk that VI\ , » .—-a up in the 'br^ay , - Irallure of the lolt le.. ..oenlh i-onvention 1 ^^.d contusioDs abiiut the ten eye. whleh nu^Ia this mornins i\fyni^; co \ ^ Of Bishop The nrst .eouine, bonest.to-«..l-,e-,^ aes, balmy sprlnE day ot the sea- et^M^ to ^^^^ son served to brlnl! out a tremend them n.t K ^ ous crowd ct pleasure \ t ot b? be trolley- ear. ot Ih. lerday to Slaten Island .s tocher , ^^ jb,. S.,.r.T Approilmatcly 25.0«l) '\earn railroad. The latier oi«r •Beaeh dorlnB the course ol the day 1 ete^^^ ca,Kelly eiowds all day while 12.000 journeyed to Midland „even-car aad the adjoinini; beaches. oesplt- It. 5lte. It «a. an orderly erowJ whlcK deicecded ai«'n U-e Island by mcana ot the -iork and terrte been the case on previous Sundays, iho visitors seemed inclined to ut- [X .H-esard the ^nd^ran »even-car passenner trains \ -Jho malorliy of th< « -bich auckcd to Midland and the nelRh- borins Iieaches came by way of tl « Tottenvllle division ot the st^ railroad. BettinB oil 'l-' City .-Hal ion trom where they either wike d or took bu.es to the beach. The irases. too. did a land oHlce business to Midland Beach and SCORES • HAKMFO I . PUBLISHEItS TRUST' Washlnstou. May lO.-A vMH^' ers- trust -more harmtul nnd dan- serous than any combine e^r OT- sanlze-l.\ ha . been formed by th . owner, of masa;tines and blK netv^ papers. Kepret-cntallve Texas, eharceil tr»iay in mcnt for the ConKresslonal necorl. At ..resent this trust detent tho lone system ot vatM tor aecond claw mall J\' ed. In prewntlng a poll ol Wil\ matcly <5.000 pubinhon! thronihoiit Te ccuairr on tho law. W that 4.027 were for the present sy«- tcm vthlle 1,3S4 -were against It. cSnS »nd Uy delesates represent- ' ^ Kiclunoad le. race. ^ji th . worrment^^\'\ to tie ferry. 1°\' be In attendance. paihers nr.- to ehanse. Al Us KJfpeoeu, ... j . ; Verify Turkiah Delegate. V^ri,. May 10 -CredenlUI. of Uie TnrVlah peace delosatm Ivors veriaed at Versaltlea ta-d.^ -rtielr tr~.ly ot peace- -will ^ handed to them «t the Foret«n Ot- totoonxT.

xml | txt