OCR Interpretation


Staten Island advance. (Staten Island, N.Y.) 1921-current, February 13, 1920, Image 1

Image and text provided by Historic Richmond Town (digitized by The New York Public Library)

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn84035887/1920-02-13/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
•TATEN ISLAND, MEW YOR K TUESDAY. FEBRUARY 17, 1920 PAQE DOIXGS OF THK jjCFF§_ ^WEATHER li„l| tanieht and pmhahW Satnr - \\\\ ©ATUJ • I - 1 r» \ V FEBKUAF-Y 13. 1920 House s ar e scarce bu t if thc« .. chanc e o f pettin s on e a DaJ Ad^-anceWantAd.,viUdoUfor>ou. I I price two ce^ NE^V PECUU SATUR! at SDEAlj CBdiffli •• - rr KT( mur,® . ib.\ r --hitc:- mm BI? ^f^ectl GJ:^.^ IFerryboat Mayor m PIAH |re/IY ___ PERMIT NEEDED L5QNE1N.FIRT„ ( XN NC TFTUTW SLOW' CRAH MAKES T RIP m zi mmi GOV'TPERMn . ' NOT ENOUGH l-h;,.mar..t-. Ta x KnuiTKM-r ciqm I zmm] Tailonng CJ ....f 3 Faiii _. - POST nc-- M. ><-! : « 1 l.-ui-l . 'n't-HJ' i.oMinc « j^-n-\ I' -.f^u.-r ' jv.lTa l I'- • tr Uft' i' alwtiv -rTitm OH BOY . BEPl-^ A.b^ny. FeK ^a y soon e.per.ence the nov- eltr of - Doyie« ofl.ce. ..-ro^hout t.. ecu\. 'J,. -c y \n , nti l Street. Are Cleared. Seriou s Fir e Menac e Threaten s SSESI TNOMN (iuard s Slationerf a t : (;cor«e to Knf..rr e Quar antin e Order s Ne w Kciuipment Urine s Total „ n State n Islan d t o VMl^ • •l- O.TK- I-rry h.m.ii ,.-.1 .i: I . pr'' I- .•nl ^.n ,x in..^ W.nh uovrnni'-ii* n-^'r^-' ,r.m -M \'\-\^-\ r..« nr.- ,(r,., t.-.i I'V Hi\ f\ , l.rini:- ll\' f„r Still'*\ l-ii'i\' 111 .li.;..:! .Ill • l,cir\llK!l »i'' ...m-n- T!. h-x'- GERMA N WAR GUILT Y FLEE T O HOLLAND Th, H.ou., Feb. Crm:.-!., n..m.d In AUi. J \r t of war Ql-.HJ. \\ arr.v.d m Moiuna .O seek po^ .. va. repo- a \\ today S.v.ra. art included m tne party, .t -\»» , ami IlnUunil ave- lU.-l.inon.l LTruM ' ^valo.m RAILROA DIS PLAH ACTION TO BETA!® RTTIHCRTION OF TREHY IS th-' .. lal . p. rnii r , M. -.i- rn i'-'Pi-P' . r-i - Til'- ..111 r .'\I'l ^ .r^rr tU »n Tli'' .w ihrf-at'-n.Ml by 511. . SUIT . . \' - ' „„„ra.Mn,.. In .. l..nc a* 'H*\ Uli^l\-''! will f-l'IK-r- , •,. Maiihatlan. a\' ' ttih ill\'\ pi-'-i-'Pi'''* , ..Vmmlii'^ 111\\' - ;V P.M.-.1 .1. >•• ,;:!;!;• ..„„. .i iriiiB 111- \-ll- l- rl\\ in iLuml\'!\ 'TH.- • aH.l (•..•••IC av.T.U.' .mil Amlinx r.«(.l Anli-ill'lal*' vanl .in'! WotHlrnw nu.-: 11' jiv.-ini*' KltlPRV varil Hii'l a,l IS' ,r loruMons 1-.u Spracuc- avomi'- >..n Il-ii-, S„..l,l..ri av,ni.i\. U - r.,a.i M.'i ir.i-i\\ M.r.n.lali- r>..i'l a \ ! ' read - 1.. M'. Vrtlfii : .nrl'lc- .,.1. .•I'l\ -t. ' 1 I-.i I-Its •I\ «tTb ; tafll:ty; lii'ii ^..ulil 11. .sllifal'l fti'\ I IT' M.'O ...rli : ro.i'l** - - JUDGE MRCK GIVES ADDRESS ON PALESTINE 1-1 .ri.l w-f n..s»viii.- 11,T. n.i nucii'-P I lai. ,..1 l' IM I- 11 . ti 1 ta — n .niBRa^J - . , .uditci-- . .-.-nilv-J« . - ti-.if - , cn , _ , - iVhy : iiur 1 S.S.HONDRLE STILL DRiniNG A„,.the r T-.rrd > es- nisal.le.1 ..n Alaiden Trip . rf.irli „I :i! \ • l.r.'.'l . ..< Ill \\..---r Ilia P- Si.nitl'l -U' 11 li-ilt , „ i. ..a»y M -IP . .laiiiai:\ 'iinl I'\ ,. mich- f'lll' ,. jj... 1,... n ll' I'l 111.- ni'lii-m -IP'' lUH I\ •••n -PI , ..itlinc t\ ri*;\'ll h,- ra.if-Piiii\ li: ..n S' n... „. .I'l'l-- J ...l.l\ 1 • lUKI'l 1- th'- <1- 111 ll- P'-- Thai „ . .,1 ,-ni> fti'iP Ui' pouch i.ipiipi: ••<1 ii.ciii 1,5 ill'- , 11,an \\ Ma' li- Kiy.iPiza T-PII.:.- i;;\-'\ UP'l'l' ill.- .imipili\''' KiiP'l I . ..p.-p'l.ip\- nlin.l'.i- 11 Pi-i'l'- , Ja.li- M-\\ 1, b.sl NOSHHES WEROWSSlNGj of Cigarette s T,„. ..Pllri. S.a,™ I.'illl\ ,, „P 111.- I'-f «>' '\f • • ,„ burglars ivl,„ .Pli-i'-l »•\' ultiP-l'l lI'.Pl- Morplpipilar l.ar«-r -hi'P ^ , ha«l hoou bf^k'-u ..iifiu • ,rp-l. A IIPC'-I-IT— • Which Mus t Follow Alread.v ITeinK Considered 111'* Arlliiii Kill 1- r, N\ T Allhiir Kill anil \\ ,-al> I laii al .Itiiipi^ Si' I'- aiU'P .ll ' • nl'-i* I'.v 111 -hipci\! i-.n iiAii-i.ii- , r.rrr'-sj't\\''' r, h la Tll- lalllP'' Iluii\ .,,'ial lla 1, Kallr- KIllU- i.h U i:. „l H-it'l. m- and • avcPPi* lliii.-l.Hltr It «li' •hmun.l I'U. l i-lT'i pin\\- 's,\'!™.. ! a . nil 111\ mil l Ti'iPl' ml* a: SDII3 ST W » iiimTOs , FOR PENSIONS ; siiippip'^ .trii.i\l ih-ni 1 wii.P ^ -..anl-l AV.. .h-i, Nanin..\ TH- I- - ^..r. ha- r - -iv- -r-m » imn.'il.al'- aul ,lb..ilP'l y-11-\ Ii'ianl ,'t, Ii'r enf.P' outhi-^st 'iI ru'l.\ . Av mdftl'- Ut x„.»er Hel p Calls and A.d in Clearin g Manhattan Street s ..iiliall,. ,„.... P.. 11- -t.irl. \I til'- \,,u. hiPi; \P ,i.l.r.it aP'l • .. H- l»>liin-l an.l ll'il\- \I ' ..al ^ vi'l'- P . l.Ul -.1 h> •If T.rMr.E B 1 .1G » T OB .T1..1 - ' lia rrt.mni'pi .-n.i'H' I\-\ . . •mpl\!'\' A hill \<•'• • h,,„„ . th-' .'-\PI- PP ' , -K'TB fV-T' ..p. ci-.n-ra . or .vl.l-il l-r prttj-inP « ;;; :ii!tuj*nr- , 34.iaiiv. \ P\ I ^mooL . . •' T^tel bw r»T«TiT-ii th- -PiP'r\*^ ^ H uw> servlr- j.nil-i'tli'P t\. «>>ill'T a prtip 'ttl\\ B is a OFPClf - Fard .-.nliP*! • ^^ . lafl \ SUV ..^ t ap.l lie\'- ply l!. 1-' -uit- ••H' Ii, ri-P\\\-- • s-P \ •• i\ ' r S .<«•-' '\\ 'VTl . Th- Avn ,.,„• (r-n. J , r..'ll ' W.r--''\''* I' Ship- .\.\.vrn .t^m-M p j \.\'\\a!.'\\\\ Ixr. V .rV „.h..-f'l T-l.la> .»•> many at tVrioM 1 aii«»!nii win p™.-\- ra-:- Manh-t'ap ri.r ,. P.- -\iz: ; Kv I'\' \ ' .,,.„ „ Ulap-l j:, •• .....hiv .,l..-lPf'P '-''-''iirTi'ip-\ t . 11 ,nJ alfiui 1\ J-aila- Mart r- ..-,1 pall'iPi- \1 i:.%.ni IVi-' „„• i.Pl •h.- J-n 1\ npil'l 11 in all .hu-ni \I Zl'iPl-Pi- l.-hsa..!-. l'..litli''i''- 1,mural I'lia Ilial •!.'• ll\'\!\ .1. « l.T no l„n.;-i P\r-I> a.-mimnlral'-'l lai\. •ai-.l ili»' \1' ,, ,h- K-i' „ ih- makina aP \iT-r \ al--lin- aP'l t' Tii.'r dm luP'l -\a- .n- tot 111'- I'ml\!\*\ ,„. h'-allh ap.l -anil-\ ih- ii'iiy I-\\'\ ..,..tlin!paiy ,1 h-ii-riPt ni ilPi -h.-'l;-. I'l iTli-\' ' ,„.,>.'-<l lH-i\'. 1\ I'\\'\'' ,„ „„: i.laPH tor lH- 'n\\\ by ih\ '-yi-r^l Mill r'H'l- S-M li.Tl. PUP. ..piii'ill l..all-I «y-ni\ 1\ -Mil;. 1 •'•••- •' I'J- -r-p^h Hlrn-'. 1-- Marlp- W.11 Ml.llapil l!i-a.h .,v-pu-. at .Si'iiili ',„p ; (Iran- < Hy .,,,,1 T.'.r \111 -r-nil'ltiP-^ •m*. aP'l U--\-* iv.'i'l ap.l Ki-l.li'i' 1 S,apl-l\P ll-'- ,„,l Tail.,'I -ll'-l . ,p,l llar.-i-..u -T.'-l- |I..«'-halll. l-- I ,„.,1 Aii.le,-i\P „w-n..- aP'l 11-1»11- ^' ''''-T,,,.,, s-iiiP ll'-\ nil , „„ J SaP'l I-iiPi-' , , n r.M.l .P-l rarklP-n -ayopil\. .:-•- K\'—' aPd Al.iliiiPia 1*' I ^ali.l Ktl)'-\ i„i Fairy.'\\ ' . .-arll-to\ 1-\i\\^ ,'..-• K'.ry.i-i' Sand l>iak-r aypu\; I-'- .,„,, r.,ti'>r ai-pii-i' ,.„ri n..hni'.p.i -o r i.lli. r -,).. llallfl' l pliir- I plaiy. - .. . [itt^.ucr .iPd •.ayltt-lT-rt-a'l»ril •.\•PP'^- - \\\\ -v.-liip • Tralllor av-PPi-- „„dla. „,'. ai'-PP-\. „vl-i..n ayrniu- , ,. p .. c u • nt!-'«-1 r , ..1 .n.l Sunim^r J* ™-p , P'l'l'p . tlX'-s I ' la-.iUP'- ,r, ..-iMhli V APOlli'-. Ill .(-itjK-n UP \I wl.li-li hi, I\-ai '- . , lo.la> a» laUl .. ... II,- l'\lii-f ,i„.„ i.m.-lal- S-rr,-iar> U.n^.ni: „, ,,rnipcin= H\' , „ APl'-ll' -iP i-l'li\-'PI\ lh.-iv I'll\--; 1\ \ „l NauoPi i-'.UP. il iiP'l i nion Loader s Uofus e to U c veal Content s of Vrcsl- dinfs Ueiily : Wa^hlPHt-n. ' ' Wllfi.p t.»lay ll-i-'l'\ ' .lat'.pi'.-pi i,. ,h,. r«llr..a,l , .n l.--'ii'- ,h,. .,'m,.i.M\<- '•< \ ihi, lali-r. pr.lviWy ^^ ^^^ ,„„ , tua: III-' ' . ; 27 l o 2 10 t roushoul va '.U l^lndt'TURn si.air\.l t. ... . Wh\ . urenrt ilNED 15 U'KE IPTO, IP » i .,r 11 .. haiU'Tii nipslilcr'-d i-rriMl. hn*- I„ll.Pl \11 ll\' ,,;„„ »hl.l l al 111-' ' :;:.' a i-i- . n -i- v,.r. lhat 111- Pi-lP' h.. harb'-r biPi-'-lf An> « in li.« \ ,, rnhh-ry. ,h- lipli' i.t R-'lPi: ' „.cal p.,11 - lia>- 'I\' „, ,l.v.-.y-rlp- 11\- Pill' ^y' -^\r''i; nr'.ii^r.cp oi np\' \ i . ,.u, b-llr-voil Ihiil 111\ h'li-e • hisk ay. ho ba.l I ihp tiip- pri--.- Ill'' -n up 1...P- al'l •,-tlv ..t Ih' • .ic'ii U.-r »hir:, -..\Pi*- ... ,11. MllH ipi-inaU'.Piil I'l ^'.-.\•i\ ..upiiii-. J^'\'\:,.;, \ s.iu-iu'p.i- ih'- ; lap.l aPil M-i\\' a d.i'li'Pial I \ ^ 111 1 \ wh-p 11.\ ' ,,-nip.lMi. ,P 111\ .'anc'. ... ..hPi'-Pl .:,. i -a.|y. ,„ h\-p 1 ii'.i- l-„,,.-r I. llilK , \ I.'.Pi- . i.lac. lltJUi-UP ,.( M.ilP- b,.«' ypr. ,. .,v,l-r. .-ttii-- 1 I ulli-lnla pt 'i:;;,.\y--'. rday .1. lUi-rP-l , rnrpial , „„„ . ..ul ii'iil III\' \ ,-„„.-. ll-il \I.H ll.ri.UBli „, ,h-,r .l-Pian,,- Hin-'l . upi.,p .'in'-iiii'- Ib-^t li.-'oi.' Pi-flPi^ 'IP „.„,1» iiiiaiiy. ,„ Thi. UP..'\ . :';\ „„,,„; ,hoi ,.„ 11 sU'-h rnP(.T\P' i'- h'.iMy'r- . ll is b-uin- Holy Names Put On Good Bill at Annual Functusjn^a^^^ 1 lOEa -CT-E-VV I •'\•I ' THE t;ER.M.\NS'\\ ^ -m.. .•• • ™ am S .\ KO.U.! ,.OHM _ ... , s. ii« ; AT K. t. ? on 111*- vtoun WOMAN'SDEMH LEHPm l.-raprll-ro. I-\P '- ,. ranii-ra In HPnH\'' '^r! 'wW l.inl^li'- ' U UlJs !.hi.ul.l i „„l,nv ady....-.l- \ ; \ 1\ ' . ,.,,,,.,1 b- PPl-n'Uliil „1 Ihl, IIP!'- , ...acu'- «lll \VH^.'\' • '..unPB Pi-i.\ ,.rt WllMP 11I'» 7\'. khaki vMU nol alTrtin w.U l>t' an.l r-p.ilr P\'\-..\\ . , .vi-l wfl! h,. UP».1\' I' '„.„,h,-r, nri' on ,l,..-lar'- ll.\ „hl.-h t^<•>- ..nv-- in ni \ P\\ w '•;.,„,,. ,h,. pcr.-piupt 1-. wmmmm Or.-a, urualp !or pm , ,,, th. tr^l^- T^riuin •>' Fnipr- 11.1 i ENDlCOTlTinOEMAN^^ DIES IN imOOM-lNE Ttea a.UVanum - _ -r* irt- •«>niCa»»» Kid Ma<T vmlKiy \ j „™,km . ta . m\;l.>.t s riiti* » »iT. up • t!'^\' m tw ' »»:.«(id. .-mta. • SCHiH)!. AH aB\> ll-- n.uB« I ol » <•'.»•» IP - .w-r.t-d by Arintir » ^ „oatltre<l P- Kmsht . p I rina .vmipy vmboy roxd^ - _— « w» K. y '•»' - \ ISmiu. cSlldpni. the •»« : t»a <•> . VoIoote»r «r- I OkkKTT teimtMi* t»» aiea . in entminl''\\ ' Br» BuitiPi: ihn r . Ham-\\ ' ' ' trP- I COSFDOB KILUNG OF ' ^WILVL KOI-CIL^K o—irmt-d rr-»\> ei «. ffl. r«ntl»I J * \IMt t v» th9 r«itl. I <••- , ,11, .trict t^'\' K-IB c«a-! Z by \^\STt.^I P' Mchmk . fot^ , , h-M .^ itiii«i « „ rttwf\ „ « lr«t.>L -- '.^S^ioS tb. » t by . .oatttrrt al <'olP'\ '\•••i'.^ : \.ir witty lok\' asMliP-i' ,„„lchl- 1\ ... th- „,P-tms \f '»\' ' r.in i ..r.Ti i •FIX\ WHEN SHIP WAS HAMMED . F-h. Irpchtj.t j and - nw IrlllL All* . .. |ivlll« loERi-, .BtipM TP- annual ,-i,T-rI>!n»-P' ....Jviiiin IIP\- f\\;,\ -1 „la. hlK span..!. iP\\'\\.^\: cr^w on th- ,t«mfliili * \t jx . ,.hfn '^'•''tir.n rriUMoP. ..P lb . »' ^hll' IP v.. lUT York. coa«.r»*-» , in PP T -r, \\ \'\rty here tPnic'''- „„ ,, ' - \'J\\''\ reall^Ml W ecODOtPlc fL T l,Bd twj. ™ (roto »o.f 1 IP- iokw. WP^ tl^ri , here ^ lo Mchtnge RuMUn on .mvlns in pitai.tM ^i* .„ hop- o I. ^Ui in » •«•««*• uxUy. BrowB-ni'-^^ 13 . I\\\— .„ i.-,..llcott In.o th« tod»> ,rUl not lotenete wUU

xml | txt