OCR Interpretation


The freeman's journal. (Cooperstown, N.Y.) 1924-1996, August 27, 1995, Image 1

Image and text provided by New York State Historical Association

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83031249/1995-08-27/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
! .■ 16fZ. tLf (81 b'> ‘.otJtiiqti ‘P3ainj6j3tai aiuQ p uc&T(3|\t taijiHA\ > ujci^ouoiu JcinsTirod jcq) ,. paiuiyoi^iiu lunqi ja3 o( ^ui^i pur jins oqj iP2 ^iroswiujojui ioj. ‘twqiY ' jraqi pj ppttfniai pmj, petipao Xpra m P««oj sbm , if ’XspA toqo u| 4«P<Jcds4^5U pj lu|:|ooi w .P a \„ p|« ‘ipd: ^tcis pswppjnp^JtiS^tp qPtnrpaS 'KPi woJpwatpfPSPtptufqs^^ ^^•^parpjdPip JOjspojWWnpiPqipipttH^^ \jO>i stj ; q f.pu3uvi u q?*''*!? pus*? frui -.ois |o siruiu[Os lougiUT ospspqnpqsfp ajt? pptifjft pop ^spA t o i D ®*® ^1 tao-9 ^wipuuj >H 3.v\.. wsfojd 0i]i 01 sjc'iop 03 i[sin, ouvi psoqi S43*5f5?i ‘ ........ ' . ....... f 0 i]i 01 sjp'iop 03 i[sin, o^yfi sspqi ssniunujiuos jO sspojspi Dtp 01 05[u piip y.>ir(I psuipjOJipnu lUv’iins aj ffirciq ny 01 Sur^jooj 3JC^ }ct|} pres OS&l P® OSS I uss '.xjsq usd'cd t o p a ^ ; St i.oatbid 5qj reqi uoscai leqi loj St jj -otpr; 5 ; )j ssproaq ?3}rSq(J3}sp 'pres ai pciij. jatitd d{nd poo/ Wtis WA 'oaq ?3}rSq(J3}3p 'pres aqs loj soof piiuiid aJaA\ /Caqi '^g£fS&w lae atp jo upd ^pio Sutponj sj ji ‘siad JWp 8385® spttaiy aqj, 18 {jc put? tIO |03Ui piatoiatnia- aj r «}« paitijqaiaa luq' 3SSI l!>«^ '''^Y 'j ‘SwSl F\j' UT mo auJEJ aip)s aip m oadcdswau isjy aiy. -cdsMao ptiy 01 JC8A3fts aqi S •sUis^sXs iCnjjmjjajui atp q^nanp raiy aqj 3ijt|a ssnto^ ppasfe ® uo asc istp sapptB jaacdsiaau sqj |o lasmi^ais - , - ___ - ,.^. ,,,y^ ui|||OJD|m uo paAjasaj(3 Sti{a<i siad^dsM au p|Q •ams aqi at ‘pies ssra^v ‘psuipjojami ivai soa / uod s/a|PA ^ ^ 0 ^A\ IP'D SHiiSS Mojaq p aj jo spajpuni^ aajeM jo iood e u| u o p s g s i B SB uaas SI SupioiH zCepp.^ ^eii uooneq y 0Bj)j«iis«8at?aom# /Ccpo) bsnuituoo iss^ /Ci}S auSodiucqs - aauBJj m»/tt uiaqi /^puap! /CjaAij -{i>ail p|no/A iBip Sumiaiuos pau •raa sisiuooiiBq aqj Maijeaiaiu, ssjitojqaitd qiim spaufs oi uui>|{cq hit| iBd) 0 } papaaotud puo ^Gtis joifiu iuui^ sCAA aq ii|Snoti} o!% pue buuo||6q inoqc Sufipou Avau^ a|doad aqi au3t|Ai ‘/Cnunoo ioehttadui papuoi 'pies aij ‘isiuooi -laq iCjJBS uv X8Z.I “! aauWji ui sasiuooiicq isjij aiji q)(AA •qiio/sasjiaj, ptos •pawojs icm 'a£ii|] sp{) ^ntfsdoiS Sufp|i£ds SB/A U ^ auScdujcqa uado 0 ) sjqat^ipi sa§ s} aapipsix ■pxojISjp^JDsa snbijnv fing p ®> em so/a to& diQpiiEi icari aqyt siuaxma loajajjip aip afntrS trea auo jt?qj os ^ cab < jqSu jjqissrtJ j--)Ij C'j s! joojjxq ■ r. tl.-, 3^. m'4i PF^ qyoA'sipx as HV^d ^«^ 0 '.S UI J01SOJ3V *'n -'i'''- '“Fisr, jcau Xq ■,'.■'•11 VO n’intiiisd ^tqx ./^aarj jiatp no o^niis r sttq Cpoq Li^.\s inoqE jsnf ajaq.vt op irea no< sspiApOT XuBTu lou arc ajaqj^ ■pres aq /a|do3d ujojj laS j asuodsai aqi aqq } lotp quiip i„ siaS aq uouaodj aip si suoo|(Bq SuiXy jo syod aiuoAOj siq JO 3UO |oi|j pres ipjOAASiiaj^ ,,-ssaiiisnq aBoi^aip m p rcSSiq sBM JI uoos ^jaid puB ‘auifapis 3 3xp ojul tj^rq SB q Auc JO si® 5utXy c sc Sutuooiicq pauos i„ -JIB siq BO siaimq uaAup aucdoid aq) psicindnictu aq sc pics aq ..•qjcap Q) SuiAJB^ X|/ttois sba / t, suossaj SiuX(| Suuajyo puc sapu SuHias ‘uodnc uc bao / o) pasn'aq iBq) pps qiiOAvsqai „ iBqi op ).UB3 noX jnq •auBidire uc Bioq /aaiA aurcs aq) aas BBO noA„ do) aaq aajd jo pq -pucq e paqqbs aq sc q)jo/AS}!aj, pros „*anbiBn arc sBooncg,, puncuS 3Aoqc aimuaA ]sjy siq )ou aia/A suooncq tnq *p|Bs aq ‘rcaX jad samp Qpi nuiqc sa}g sii jcaX aq) jo aiop isaisoq so] St ‘XisnoiAqo ‘rcaioms icqi sSx^ pile 'imds eq) iq $3C»X qz 3HQqc JO uBjam c SI, p o a s ip j. . -paia^o Xipntydado atp qoo) jsoni pm? •Xt?pu^ sisjxiooi|oq Xy oj pajiAOj SUM reipaic atjx S6. JS3i3.'Xjis |® &«ras^^ •ij_j<3 oqj 01 joud Xopu^ sjnoq Sui .-luouj X)jrca sip ^imnp pctqaAOiQ ja tjiiPv.st’sjL qjuA disi B hoq I sq SB uooqBq •^JOA JO trci»^-a atp -Atrs j3Uod3J 300 Xtrw sqi sba / q^nj sauoo autd Xui) jo iiypireq puis B qseq sptd pirc q^seq aqi jo do) aq) »AO saqacaj lopd aq) pire '/Aoiaq saaj) auid jo sdo) aq) Sui -qsmq pan 'spuxtsap Xpjos ooo] -|cq aq) ' jib aq) oi laaj jo spuesnoq) uioq ScuBos - jraVd HOAH ioJIM m m s s B s m u & n S6^ ^ sa^^S^A o q e leofj s}sraooiiBg •«6£€<€t8pt>l •aajanimo;) |o Jaqaiet}^ Xjtmo^ o9as)o aqj ic ^ojX^x qsQ 1553003 •apitiS 18AC3) aa^ 8 poB sinaAo JO apipaqos sjaidmoo c 304 'spiapfsai s I biqa poB 830) -tsiA 'sjoioBua-ai Xq padojaAsp aq 0|/A qmb ^lonuRuoa c puB ’Xopims uo UAvojUAiop ansaqjcq S 31 OAjas in/A aooaqicg jo asnoii sipsoag „-8jBos siqi CO jasAa sqj acop OA.a/A )Bq) aujp isjij aq) si S|qj, -aSCniA aq) jaqiuaiuaj o) saopuua-aj aq) pm? XapA q^Bqoj^ aqi pin? Xucqiy at aidoad aq) )a9 o) ) uca \ 3/^ a^njA auoistq B 9ujaq joj pirc ajoBssBi^ XapA /Cjiaqo aq) joj UMOoq si XaijBA t^aqO unsJ-Suoi JOj puB ‘sassauisnq ijinaJ loj lurc aqi oj jop B sXc/ap 8* n„ ‘JoiXex piBg ..■agBniA aqi rcj Soiqi asm c aq ppoqs }| 'scosaca Sti{ZB|q puB senS qaq) Sinzqq amoa giM sjapos sqi •jaass «8PIV 00» ■BisqSpa PIES „‘Supsai3)U! A tca aq p|Ooqs 10'^ 0£*ZI ^ ^ eqia aq) p qinos pia^piraj aq) 30| ^ 0 dais,, HpA sSsy pSB ^ 0 0 sunup pirc ajij XoBdEBOD jqaqi peq sjajpios •aSciijA aq) jo „Sajainq„ aip i&i pa/Aonqj anJOEill iBuuojjad him ayuiqiJOM ioqjj sdio 3 unuQ, pirc aiy si||q)ood aqi ’Xupans uq •SuniaAa XcpmiBS Piaq aq iipA qo{qM ijcq aonusoo ictcopD B IB pusg jaqqng aqx pw? *»0ipy oiBiunopq CDS aqx ipi’a qii/A Suioircp pcB 3|Saui xq pa/AOQoj ‘SoiuaAa XcpiniBS uo BUI bo X jx aqi ie wai aqi spun pSAias f pk 3siaB|p Xai!Jin y ..•ssuip 38iqi cm OE j j ^ ipa ttitiiQj6 uopBififlod 8 qi icqi sdoi| ’scopodoid sflOTOoca mojt'sB!|'}n3A3a^‘i| jnoqB inj -japeoa sift pfeoqSttiifA •Xt|ttoj^ 5 StajaatB prcoq atp 03 jsia ] rcqp jc^%pres„’OI Idas ‘Xnpuns CO -opa tr£ 01 oooc ittdqB taog 991 ainog JO isq^ta uo Sts^d ou aq pjnofti aiaqj ptre ‘SorttiaffdBq sbm luaxa sqi jcqj pa 2 ipaa aSnipA aqi 3jns 3 ^ <q pajuBM isnf |„ urd 2-1 raojj qrcd aqi at sau - 01 s 1131 puB sSuos atiuaqinB uuoj -jad 115 /A ‘aismu p?auoisiq ui uadva isoomdi s.qjoA ai 3M aitqsdn •pjsy^ sSjoaQ pue Jaiupq uqof yad-ifa icaoi qi;/« - 101 ? 11 it? 9ui •ircis aStqiiA auiqsiq sqi jo jnen 3oi -qpjft ..^dmpx,, 0 aq H!ft aiaqx •siaippijoSacM-as-iaa Sq) puB SpsilM Sip ^uSQ *^9HSiril aujea pro 83|y Xunai siaojK) -jama paoj apnpaj gift qrcd aSoj •|iA aq) )B luaaiaprciaa paisnpq •eidsgpaqaqnift 9u{irca iTcqo pm? Sin^joftpoo/A ‘Sin •)|inb ‘SoiABaft cj suopEDsuoioap pDB sapis Xcq *3ic| anbpuB ov qooips pjo aqi jo spunoiS aqi uo aq -qnd aqi oiircdo aqi^ IR« *^di!ns popd 3}BBqinB JO ajBS aq) JOJ cara iHB^aaiii BdiniQ ‘ s.^pns aqx ‘01‘6 1<^SS ‘Xepuns puB XBpiniBs uo qsnp 01 •iH'c oi iHoq onqnd aqi OJ uado aq gift qa{q« ‘sitorco aqi IB sqBEi pire Sufqooo aaijdureo aiaqsBociap gift Sonpop pouad ui passaq) aaupcqa po® o 8 iboa / *uai/q „ *J3iaa3 XipntBoio^ aSoipA aq) mob ‘jooqag qSq| Xapj\ Xiiaq^ jauubj aqi ptmon? dn las aq {| i / a sqosi aip P asoqi CO paseq siusuidtoBaua Xrcjgg/^ '01 'idag ‘Xiqjuns uo sjaoatq) tiBTpui apcaipffi? X(| paMogoj ‘ap -roq {tyjoja) b oin| suBjpn| pirc suoaq panmouj SmpBa} sSteoWn^ pro qjg B aq igft aiaqx «i au»ssc«j c loj fKnMocaj ‘XajBA Xtelp apoisiq cq lai -035 1®X3 Xtp-Ofti aqx 'OpoiioQ XrcO VD 11 s.usan^ aqi aq gi a paAjOAiq quaAa aqi Sopos -uods-oa are aamiuioo jo s^urcqo XapA XiraQ pm? /bimoQ oSasjQ ..•XaiPA t o i D u) aidoad jo )oi e SwAsq o) prcAUOj Smqooi aj,a/A put? 'ii o) prcAuoj gupooi aj.s/in,, oiBqSlia upajj joXcpq pros „*a|npsqas aqi psq piro uopBrnis Sunjrcd laaJis sq) inoqn /aWq a/A liqi arcs apaoi aqg,. I] JOJ SouBdajd m \ pcB )uaA3 aqi jo 3 ib « b sba \ prcoq aqi imp arcs sqtrqi oi XBpsopq pjBog eSagiA XagBA Xsrcq3 aqi o) sqods aaiaiuttio^ jo J 8 quit?q 3 X)uno3 oSssiQ aqi Jo JOlXt?x qsQ •aiaBssBpq XojpA XjjaqQ snomcjui aqj puB rc/^\ XiDUopnioAag aqi panorc psSois luaAa ^oisiq SuiAt| 91 b 5 s -33 jb | IBirauB sqi ^‘aqtdojnx aqi Saoiv sttmjQ,. loj 01-6 Idas sjorwaa-ai Xuuv |B)oaunH 03 pm? qsnug q OS qif/a pagy aq gi/A XaqoA toaqoio siaojis aqx - A3TIVA A raH D jolira NVOmSHS NVO % Xa[|BA u| oj suhuq •ifel|©4 m 01 *l<fes p s p w s -ai aq tl!M s q i s p ^ s s m t o p S'B g ” ? g ^ n j o d sio)?gn9-5S .. uoist/v JOJ Suiqooi aj.ajA,, ‘napsPH PFS 'Suyaain ii]i pii3tjT n? pattMTi ^re JtSjA iq^naipm’D tisipiiqj X jbsjpaiuuv WIJ SllHSH^ '.ti) jDi srapi 3\rti oum Xjtuntuuioa am m iiv ,/uiBjSojd jno 0 ) atDOo •tr?}; ‘irip ;nj sjnsuods jsS trea noX pm? ‘sajim 1 Mj jn 3un qir w trea nox -qBj aqj o) aui03 nriqi pur \gtrvt aqi m )jt?d aqui 01 Sjdoad aSB -jiioaua a/ft pirc,, ‘gapaudl pies ..‘qicjft a 0 3 D aqi qit/ft i«3\3 aqi 3)Buqjioo5 01 paiUB/A ajA,. •BlBoauo UI auusAV pjoj 00 qajni {3 isfiBSiSAiofi iBumiUfi at|] )8 gSiA aqi joj Supaaiii Sow -unid Xifonuimoa aqi Suysoq si siTflSSH icqx •aims qjox /ttajq ni inoumi isaSjBj aqi SB/A iBqi puB ‘i^A aip 18 aidoad 000*1 inoq^ aj3« aiaqi 066 I »I.. W ? m PF^ ..‘0661 m n pip a« SB X/ bvv aures aqi m ii S ia iqSq -aipuB 3 Xresj 3 Annro aqi op 01 pappap a^. •noqs aqi 01 aAiS gi/A aq )Bqi sSuos s.najpiiqa AAan oauuAA sBq isa^^ it?qi puB ‘uTBjSojd aqi jo ircd B aq 01 paqAUt uaaq seq n oqj ,sXog muoauQ aqi isqi pjcs aqs . „’aiSuB 3]B)S qjoA «aN ‘imioi b aAcq O) X) j g.a;^ -spiAv -Pljo/A oaqiiiqo joj lassicbS aqj pire„ ^apspjj pies .,‘ooot JEaX aqj i« /feftjjcq aa.a/A,, 'Itimiitis ppoft aqi ib sas spoS uiBjSojd B pee w d c ib jibj s.oajpgqo aqi qji/vv sndurca ODHS ^qi uo isoojgBg tioiun lUBH aqi IB ppq aq 01 pamreid si n9|A aill ..•uajpino JOJ inirams piJO^^ 0661 3qi IE spEm sasTuiojd 3qi daaq oiisanbaj jaaSjn oc sc pee ttajpgqo s,piJO/a aqi jo spaau aqi 01 puodsaj 01 sjciaujo pajaap jno 01 gBo c„ s{ ‘jafunq Stnpca joj dncug§a{Xqqoi s.cazi -ip sqi joj tiauiOAUiBqa sqi 01 ftnpjooDB ‘ggiA j^gaipuBO aaipnq3 /tesraAffluv qgia ail. „*sacrc9 qim qiooq c dn ps 01 sibba / oqft ssp /^oqXcc p'lrc sqjooq da sas satscsgc^iA -rcs /XipmciEUOo sb qans ai&si OASq oi adoq ’•‘\spmls puO|S3g: r*‘ ..... ... .... *\aoiHid0. ............ «l4B»«qo ^ qiiBag gp3pS8,3 If .... . .... JBpaaie3 ^nannimoj S ..... •su.tuy, aqipunojv .. rcqi aiBiouiatomoa 01 st siqx -Xcp ixau aqi ppq iiiaums s.«aipifq3 ppO^A aqi Jo aouB) -joduti)du]i 3U]1]] /AOoqAOoq sjdpBa]jdpBai jnoo PiSf o)) spiAipMOMpfAipiJOAV 3 / s jn i o s ppq s|iftA iqSftaipuea 0(X}‘9I P eco sbai s x ln s a a SuiqsnduioosB joj aicp laSjBj aqi jo itqod -Snf‘saunra ‘S bi S bis arag 'SUftop p,ft •Xcp ixau aqi XBMjiBq aqi p Bsjpgqa joj spot ptrc spaau jrej s.uajpnqo c qjiM iims 6) t^o f aJ,aM» ‘S I -190 85§ia S w ^ siasAa ipoq leqi Soymi ‘pap8||j fps ,„*(maosoa jB aSogos i^tsjdApfj aiBis> nopji jaiij| s® a® )tto^ Suiqua^ prc/t^g saurcf 'csg sjbis ' Xiqissod pirc laciiajg ppcQ joX^ mnosuo *)ja{qaog pooiiAiaqg 'dsn 'g-fl Scipniaut OKMj -m d z 18 guprcis si qp^l dOHD aiLL. •dnojg sasiAJag ppo^ qajnq^ a® ®!/w aiBupjooj 01 paqsi.A siiasaH ‘muoauQ u| laSunH joj qp^v dO^D pnuuit aqi SB Xep aujBs a® gureaddBq si juaAS sXTflsad a® 18 ® punoj SB/tt )i asnesaq suopuaiui pu -iSuo a® UJOJJ leqMauJos paSusqa ajoAt suEjiT }B® pps Iiapai4d auBiQ uBUJo/vupQa-oo UTCjSojd s.Xcp a® ui ircd a ^ 0) qsfft oq/A SBoyBZRrcSJo jsqio puc spoqss ‘sapuaSs aapaas sarc uio^ indu; jaurcS 01 XcpBOjfq -iB'd ogrx rc fqaq aq gt/a si®aani v *43®Qirc SaiBiroid SJ fpoauQ in dnojg SlinSSH a® ‘jiinning s,Baipnq 3 ppOA^ a® m souS Xcp a® ‘muoauQ u[ 15| j a )qgiiaipireo uajpjiqo isjg a® lajp sJsaX SAy - VJLNO3M0 jojjpgi snnsan H pauueid iiSiA jqSnaipire3 'pAjasaqnrftsiusttrqswja^, .. raiqBfpABSaojA, SSrSS: : ‘Onqiid aqi ® uadP SI *31 ■urd £ o> -WB OI l l d a s a i w j p *®8| ba passassB paiB® '\*»S8 ‘dpqefmn^ * *ajbJ qoiic^lEhbo paimii llX *5Hpw passasSB paicui •ilS8 O|£*08XS *«!ooqasoa •opj cogBzt|OBba paimuiiso tP'(iZ paSssssB pmoin •gsa808Mi8‘8tS*Pia#«iJds ; VTcap^iiso *ou» oc^ezgenba f ^£i®sa § r t i P9553S58 ‘xmparo«ipsa90‘ii,8> 8i^ tfOqBzqBrtM', paretiinsa SpiftOl s'hopA aqi joj soiej «op ' aqi Suiuqino lucjic/A XBi i® psAOjddB uoiiBanpa JO pjcog piaySuiJds-XaiiBA /CU31J3 a® ‘gupaaiu 91 gny Sli lV • A3TIVA A531SBD JIX e U B M XB) S ) f s a A O i d d ® S ' A : > ‘jsuraaiaaRguBjq-p/s^ ptjb gsjq ^|s®fiog 0 ® 01 sdui .iai0ir-0pia ® xiEjiaep m _^iii).qa^^3B® pps-iapSug ^ ----- :fl|;iippdea s,jyo p ® b 30B K «I oeSaq ■ fg|q»Jsni„S® SB© 00 diqs >aS®js|59S8aj®i| itiq'iSipp sauiji ,,5R0J ©Ss© 6!.sdp peq MO m ifiigA,. a® pirc T|i?d g ® '^sajdxa- I asncoaq 11 - a a s , :, ■ ■ ’ ' ........................... ...... , k l 1 ; m sQ N o iiv o n a n d i\/iD 3 d s W N y n o p \ / - , J 6 * sndiAivo w o „ : m 33 aa s i h i aaisNf

xml | txt