OCR Interpretation


Buffalo evening post. (Buffalo, N.Y.) 1852-1877, November 06, 1852, Image 4

Image and text provided by Buffalo & Erie County Public Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030927/1852-11-06/ed-1/seq-4/


Thumbnail for 4
a. A 31A 'I; C.ilt:~·rER, L A:o;I> Al ~:-< 1' anJ t>ruL.er, at t.he l.rte nt..:c~ c.::ur~.:-cr ol ,;:,euet.=aAJid Ptitl.rl stree~, cul.lt.l,llU\:> ~<p.<t!Mu:J ,co, L~<; (>bo>e pram:h Pll buiSllmss:i pr.,ul['tiJ and 011 reasonabfe terms . Owuct~ of real estate, who may be' s~~lttttf1 'J)~r.­ chu. ... ~r~ n.rnf•ng our G£.\rman !trench and Outeh tn· haiJlr.un,s, ru-e l!l.''lt~d(o leaY& i1. w,>tll' bun '-\J.ti!l.llt>;>l as 11~ u.rt \\b''\m'n:. are •nrh liS epable him tr..t.n-. •<'t bu.o.nwti v.ntb th~m t&~o-od advsnutge. tff ::'\J.•rhht\*r--;. Lu.f•d '\Ve.rrants bought un'd sold. Lll'. 1 ':!U~'Cf,.-11. '\ ~- acts as /\gent for tb<' U'1it .. 11 ~fut;,s Lifo Insurance Company, of· No. 27 W 1l' qcre<>t, N<!w York, and iS pr<!pared to furnish Lttt• Ptll!C!t!S nn ns fuvorable tenns as 1\\~' (lttera(l by '*=y r.e~>f)onsihle compahyc.·---- ---~~-­ ~ A HA.ltUAl~.-The subscnber is a-u l1!i.!i. thotizeJ tU offer a Lrle Lease of the two Br c, fl ;i:i.,es, Nos •a n 1 :W .fea 1st f(,huatet' b 'l 1 w clena<:a st.) wgetner w1t).l t••e • au.!..<lde 1a 1 11 on wlit«h th.;y swn<l. The LJt- is 4.:1 (~et 01 e tSt Slt!eo( f'earl-~t., 0;)' 1~1 feet d~t::Jl• toll. 20-f ot alle,, on wh Cll ~t nas the ~awe ll;Ont. h•l ~;P~ ;,re .veil' cnlcuteted for HoarJIDg £Luses, i g thr~,. &LO!'les be~ des uas·l)letu.; or Lt•I)Y could be m t te 10 e.ll.:HV r we 1 for t rlic-:es n.Qtl ottaer buslUeb;;:s. pJrp 1se . un the alley co •• d lie ettcte!! liarAs! w!JrKsf]l)ps,or warch u•ed and sale rQuUlll, w be USttl in ~Utlll.t\l'C.l JU Wl h th~ oi0Ce5 On l'ttrt.U-St. \!the who e ~an ll~ hat! v\ry l<>W, on, at> rwm :r.; to 4t!..Y\\'~ o.r 111 otner lite 01 tilt: pre eut ow1.1or. A. J...if• \VJI,IId btl Q. jlNtCCll)lll <tg•ill;t los; reva,ro ur a~t!ttlO!l,ld. Api'1Y B, ..,._ •..• ~.q~, aug7 V ci.LL'.\. Lt: I'ROPERTY-Forsale,or to ex < , \'if\ t•r vn am Iota; a valuable u)tproved t;~ ,> o;w&f, Sit rut•Jllllfthe dl.rtl'u. pat t ••(tile com- .h:.illi. \'' 111 11~.: i ,n of the rity. l h~ bJl d ng is u.;.,, t:re;u:tl• •llle mo.t ro~\tn.ntlt) tn rrnexl hlllt s'o e< 1 h ,ps an lt wdV.! latj!lj fuorn!i f .r of!l~es, l!<c , ap tiJio f 11ro lu tn: lfl,l!Oil to !S 1,5r•O Teut J;>er a \' ~m .v .,ulJ lte u. gvC~tl • c: ,ti •II fo:t: n srn •U lPWl or u 1 rJtn,; ll•Hl~e l'tl• o\V 1rr lS llldble o pers\\n· a. y ,. ,, l L •, , n 1 thus ~•r ro o til) e un11u ro,e.d lau<h .uwho e wr 111 p rtp~y j nny'titlium~p 111{\,Y re Ul·lU ou lhJihl lUI tn...Jr gn.Je. Ap l.r at~!.t.> VI' tll St uu<Je t.h;?at hmli.mk,tJ U. u ,,;;o.LISBURY, null healEstnte AJent. ~ U!.tl:s' B.-~:!LIL>E I:{OU:5E for sate: The Bub- .IJ:lil. ~!lntiCl' utler~ fv' ~~~lc tne \ll'on llmlgc UJ \ , ',r, .ate.! n. s ort dr~mucu 1r0111 Bok l:'t. u1 Ute lrun U(IU4lt. vver hutfiiO t_,reuk. 'l'tte p operty co J.::u:~t.:~Ul over 1 wu n.l!reti o UOlu..l garden l\'ud a!t•l n l.ttgc 1: r~m~t-1o.u:s..... l':lle Whole i::~ \\ell calCUlU.\\ t.c,ll J tL p e.t..-:;u..r.c ~a.~t1t:.U ur 1 uv eru ;:,t lUJ~ Jt h 1..:. nu v n. oottr run vi <:U•L•nn, ~e.n\ st.tUollCtl on a ptnnlt roR.•I, wludr pr~Ju ,uly 1- 111urt! r.tWin d tllau any l~u.IHI~ lrJIIl dlt: Ctty. Fur tunhor !J rt•culors U.J>· [Hy O.L LUll ):ollte J...atld Utiree, • Ll. A. WA,NCILESTER, augl3 Lat1tl .... till '1 ax At-e\l· U fttCc.ti 10 Lt:'f -l'wo ~ot.d \ltn~~s, 'V'b 6•~ in tile fruut one, o • Ex~h •nge ilt , near i\lnw, 5 I tor,. lteut of lloLilltiU tlollars. u.n~c \n llum ~t • bet1vt!e , l!e~teca: nutl Excl\ailge B'\\\ ~ ~u •L rl, wel cil.eutntcd Lr a LniVJer .lt~::nt !5 l.lollar-; ' ! u1u e uu \ltLtu t, above c;e~;,e .. a, 3J: a' dry, sutfa.ble lor u •vUIJilliJ ro\l•ll J:leu~ <IU dol ·•ra , ti ltl •• a~ uu!nt 011 ,,u, k~., with ~n5 nml wa•c., well cal..:ul 1te 1 ~ r c1.11 o 1u:e 1:\6. t 200 d.o~I.ir-:!1 AVl'lJ 11.L du ,Hnm ~L, umler L'atcbm Bani\, to GUX li S 1LU:illUr. Y, st29 Real ~uue Agent .. ,~QJ'FICE INT!IP. FAGLE fl(IT~L. ,· BATAVIA,~ Y. r'tages )pa;p for' Amn, l.tma, I unanduigua, L-ck port, AliJIUll apd l.lllftwo, llru.) \' IJ.e ur naJ oftw Cru-s in 1 he u• nlllil· 1 ~- .Br-;PerbvLa;, o~:u~ihb or.!<: r~c11.he· L) TelegrniJ:• or etter for L. .. H r- 1, \\1 li be uu . .:(J Itll.luJu.i..t:J vu Ut't'1J tDL the car::t. , ._f.a;>;•CJ1lo:C.r> c.Wo:d fvr =J.left at atlJ J!lac€ in th:: ',(; n.tt2& I!' d GENESE& HOUSE, Batavia. ft The' Subscriber havrug >l:leconw p, 0 - ofthis old and well estabfu.lw•t Tayerp to accotumodmte lli~ frunu.!s l\nt..l lhe pubhc generallj m a mao nell' wluch cu,t•UUt f.tUl w gtYe en .. tire Sll.ti:lfaQtton. 'rhlli!Ouije l5 ~!l:tnvu,-the room wellfUl!llish\d-the table beautifully su p~·ed and no prons or elqlensespared to \'\tuler the guests com- forta;ble. Stages for Albion, Lockport, Rufflllo, Canandai- gua, Warsa..w. etc,.. stop a.t the Ho-wie~ ' ' , 1:), l,', :>l~RWOOIJ. Uatav.ia 1 A..1>ril .27th 18&~. np 26-3m WARRE!.'l'S Qlill;PROV~D & ·Wai=e1t' Proof Composition , :ROOFS· s. ~r. & c. M tv diltRI:!l' •••••••• f'incinn ti. WAitR~N ~(H'CR'<!IAII. • , •••••• Plul~ tell'h!a. c. M & u ,'\.1.'\\'AlltRE-\f •••••• ..::l I.Oili\- w A1!~\-$11'L BllnTn:!:R • : ••• , ... t•uff., 1 '11~ 1 1 rJllfi V••.s o, this inv!l.'ll~bl~ '•(•prov~ment in roohng I ave been eu~aged m 1t~ mnn t•ne· s.u e ln~he p UlCll tl'-~n~,s ot lht.. \Yt\'~t.fort e (a.o;t7 y ats, n••di•J ttl~~ ttm~ ba'e cover d tile gr~at.r l'Q - tdn vft!,lebnil)lllg th:u'11a'e bPen crec Pd i~th;-e Wlll)(e they 1111 a b,en opera ms--• IICI dm. yub.lc b\J:.,llm.:•, biores, manufn.ctonc~, ·re·!,itleri~E!>, ISle-: ' i'> \l;i- 1:r lhP•e roofd haVP stood ·o~''\''oo<•n>•.-'·nooo IJ)~ & l 1 f \.\U er, brOUf:!tJtagn.IUSI t'te mo t~ u \ .; ble c l\c-Utll\-t 'uee-, show t tll1r lt eot tuttymP•tl tile l•r.tisetna been s 1 bO'Il•t tar h &L •H·d up••n 1h• m Lty lle mo· t es,u c•n. lr, tu ~llige!J\ n.uu prnctlcallllt n \.f a1.1 .las-es and prcifc:J,Iot•B uur ol>ject rr this ..d ertbemen• fs to interestlbos perso•ls ttl th1s ctfy a\d vtc-in ty WllO mny uot 11a '\ becomencq•.u1uteti \lthout ruotung, to c It .md e:t- mut .. e pt:< 111 ens lJf our \~orb; ,u;~uruig thetu th t wr are t ver b.n.p y t 1 e h.th t the :;an e tur [heu· 111 spe~ti.Jll .• n (o impart all d srre<~ wturut ... uvu n:- spectm• it. ' We bb.if.t,.nOW beetlltSTBbl :-bed Ui•.hu CltY nenrJy 3 ~ea•s -n•t h ve covert·cl n•o to! be nr·L c.as\ IJUud- iUgs ~Mtllr:LV& been 'll:!ectcd tiNe u urlng the t~we. l!r.tortn anti .. :nc.e \\Vl- ell t•ut~.;uce,,ttl Itt• nula tUrt- ofout r.oof:;, oth(!t'S h:ne b en eug- .ged III uute.tm sect tuns ol he coun>ry iu puttut~ 0111 rooJs, wh qh n I!OIIIB goner •• team es 1 ear u e:;eulill;nu!e to ours, but ill 1 Oil•enual ll'mns tllfel' tllatcrt.tll.Y. Tll n;b, rthtute s ~tdl .ttetnpts nt 11 •uuingour vu.lu bletll•elttl n h)t wonhl S~\H:iut~-~u.o e .,tu·~~ lltvt $0 hC q-nt4\IUf0tJ:,., r\l\(\' 0 \Ollie Cl) l!JC('Uil\ IU:::tl II l o .. rs 11 out! it(iluue hkt \\t•e t 1ll 'I n.tt !1111! uvwlu .. l> t'JL•lldl'tl ill errot· 1~e ure p t•uared lOp Olt· uy ted un01•.1 •I· st ··Ouc us1w ntul u• SI1C(l \~:<• ur e tcr a. ca)t' ol fnl ulh 'tO eon' flee the ni !It skPp •- ~;~ 1 h llk tut tn tllle 1•utruu g tlmt hJ.s l,t .. Pll s 1\bera.lt;})' -ex.tl!lt•fCd to t.rs.wy .tr. d ti:t.:eu&.o.,. Huti tlu:l.l•d ·he c.,untfi} sufrvund n , \\C ··flitt·n~ l'Ul nuuu~-.ce 1 tile d.IIIIet pletlglllif Otlfl\CI\C~ 10 eXet'U Cl n.l \'~ Cll· ltttt<t~d U\' W tiJJ.h, & Ill<' C ,r,. Ut•U I • OU1pllll8> as hereto or, WAttft£N lL Bll'lllii::R, jy !J ! tffiee 221 \ta,n· <t • o 11e' ~w n u tni-.. .. ;E,tU.b.i:'!i.A·~!:'~.:>Av~ .. J) R A F·T A G R N 0 ·Y. Tlic-unrlC.rstgneH having het•U nJJputllt.Pt.l a~ent fOl the •• waloOW 'I'm! H.!Ue' Of LOu doll UllU I tveri!•O P tcket:s-owneu n.1.dl coutr bed IJy tlll:! eu11ueut ::51111 Merchants. if1c!'SI'iio Grinuen, minturn & Co., , '1 at•!lll p ensu(e tat ca.llng th~ attcn 1011 o hi• fr eulls a.I•d the public gerlcra IY to • he. tact. '11u e~tabhsb il alul htgtt r£11 Uttrtiou Q1 Llllt! II,ne allQtd• a111ple os ... urn.uce 91 W.tc t~ruwvttlc.:s::J il.uti tidt;titY, .. \Vld. wmch 11 ''ustne:;~ eut.ru~tell Lu It w 11 :.,tfe prurupt} a tenued to. Li l'as.age Certtfltc-ates Will be sold lor the follow lUg tlp 6• dtli:Siltp!>: , !.'lew WQ.ltl, A~hburton, Q .. e~u o~ the \Vest Atuer Gal•.lltin, Cun~ututl ..h, o6 Cop,:,L.\lut tte'\'. \' Lave' p .ul, P:tt lCti -pu z, Alfll!tit:aJI <'on!!~e~s. -l'r•I•CP A he t, l orueltus G,~;uua!Jll, ::-ir 1-t'ooen 1'~, 'XVl'I\I01VIl 1 Loudun. ' -- t VU( anaud (.)~eeue. st, I'rlces ,1\furch Z'.!d! t!!52, •• ' 6m. \ ' 'lrun :oo.Lree-t. 'I KREMLIN BLOCK, S!;FFALO. vr ~1. L. J A}i £::, \UP IV opt\ w..: a !>p'en- dd il'SQI!ill!.t of RIL'B I'\'' V i•ll't GlJf)lJ,,v\' c, cauuo1 ~e sH, ~ H'•l •1 r•ylt>•,qudll i' a uti cllc t or s. c .. m 1 1r s. • 11 rr• • Ru.;hlor1...1e ..del. sh 1d d nnd ~)t<!~ dre~s :...::,,!~ s ll .. .w~ et.i f .et~ad i.H. E.-t''e rl\''\f\-.,t '!.-\)0~1 ... rn·•nrtPrf Pla1n a• •Ui .. u.uul ber ttfPS< nnd1issnor B lle•nl:enml nil wo1l•l\ l•lne-ne,vstvles Plntll, fi ~ure!l nml hroca·!o,i p phn~ • IUO (JteJ:es yard wide pr!llted Frtnrh 'n .\n -from toe pn )nrd Merrlnrnc-. Enaft~h a.ncl Pr.f:!t1l'l 1 -pTir.t2. t h ... ~ nro de-RtPne-y:ud \,,..i,te- 1-\ren tt t Pt':tO -e~-IJ•rJ t' _..0 UTE\ i \ •\\l -L01 g nnd s(jlJareCa•luner>'. slta• etlsllk, anrlplnln delnlt e. 7il cnrtdng,f'r nell '!bbcn, rom \nc• 101 tUaelt Bru::~sPis ace, •rn n l1u Hl tueltPs wule R..al Vat<>tti'H nn,sand B•tl!hslt thrent11nces A esandc.r's.Jtidg ovcs-at t stzess.nd co•vrc .trench emitrutde i~, c .... l ars, t:apea, chcmls.etts~ etc. Re'll Cbuutit!y h•nck lncc veils New SlJ res tre>.s u: rnrnl , snn I bttttons Theallon•. w•Lil a c .onpl~•e ss·Htm• 1110f Tloslt'r• Gl J\l~, fr sh L wns .. B1eacherl Shtrnntt.B a•1d I oug C ~t~'>s i11ape• aud Tublt: C, 'e<s, wtll be sold at lo.- pnce s. \ s , , r.c ,fthe hrgest n8sor m~>\t of F ench MJ.we} ar.d :<tra\~ Gvo•l\ \\est of New York. \V'\-1 L J '\ \11::', l.ot•dou &. f'.c1 \I• re. ar'2hf ·.).'~:) \ 1 alr. !:ltrect,l{rrm tn !Ticck COLLIGO;:\, 'BROTHERS BRASS FOV:-iDEttS AND i<'INISHERS, 1\IA:<l:F~CTrREI!S UP BEER AI~t D CIDER PUMPS, Lothes l'unched, [).es, Portabfe :'t am nJt es \lult Rt)l ~r .. , I.P\ltiTPr H e:e and l<.\..ll-ir .. , U.ot tie 'ou't 1 s, ::111 k uti'S of Brass 'ocli~, t....oUplings~ Pump It ·X~P, So'dt r, &c. o ' Jo!J r1pn r111:r doneon shortnou~~. J:>hop No ll Lkyd sm Pt, o uthtlo r'. l'Ol.LlGON, _..=,:JY,__'28::_:Y~--------__:L:.._ C~l ~~l:i\N Watches! Watches! ll. B • .\JYt:R .-auld rtsttc\1• lly 1nf• r\n hts (uentiB a dan£': tl.lt n::;;uf Butf.L••, th 1 be 1 :lt> elll , td to he CtLy. a,, r sumeol •h\ 'l'f•:nr- u~g,u .. -~'ATtBhS,at.S t:1 'rlitJl•S • ., ill tbet.)1Jll•tt<.'~l\' cut t: P<. .. t c or_}l. Dup!l'\, [ .. t-p u , 4tH:' t evt.•r. 1 hr< llvmt t r au\1 lJiuitl ~VaL•'U<S <: refully r<'va ;e•• 1!.111 warr.tmu}, It lS U· ftE'Cll s •• ry fur bIll LQ ol te 111~ quu.hhCUt.tuU~ h•r Jt: pa11 ug il l luut.l~ ut \.\ u. t..: ht:~ a. to gas ~~pc i nee 111 In~ I' ·•C• 11 til es,rry ,, lim, •l-.J All oruer~ t!Jaullfu_l,;J r~CtlVcll, an• J,tcr onuU;y llllllJlut:d o, JY;1·y ll.l-1 ,\1\:'l:.R, De,ira.ble '\ acan~ LoL,. JC'or ~ale l.'b.e :,U1.1~Y' Ll.Jt;l h,L~<.;J l.Ut o:.UJ.\ LU~ lVl V'~ he; .:.~.· uuu. I ts : ilU ''Y '' <1 teet on the nor h stdc of Lxclumgc str 1 ot weeu .\.1 ht •• 11 tlll.U Ctttct'g\ •tl~d& ~ uy I hU \'n tm: ll..JII' 1J. ::t.u.lc ut La r ~ 1 s\reet Lc twe 11 \....h1c gu u,,,d 1 uuwutaJ. ;:,tree :> ua U)' tu(t ll'tl tliC u...,.Ttll s.de o.r~e CCZL s ret. t 1 t e r \~ 111. \.lJe rt:ur U I t.lie 1.~:::11 .. Wt.llLlOI 4:tJ Ul. Ot IIJ IJIJ Ull \ tlllJO!dl•tiibL C\J,Ut;£ VI \ trglll a ao U St:Vc hllt oL!I NS AI~>, liOUoO> .. ml L Jb lU Vl<iJUS part> Of the city .Apply uL Llle b.ueLauu~th<c 1$.~1. .. A.~CII!o.i:!TLR Lrwa nl.l £.1-X ~~:.t ut~ oc13 J. ll{) r~ .. IJE L'tlil R p~. -Uu C\' Lh 5 ll Ill the su smlluJ' h·lbj' L 11 ~t·tllu 1 .u1JJ,c , o ~c 1..1 l.llh l..l y, ttt ~I,} :.!7 p tU' t:~L!C , t ct \\.t:t:l~ ... tH!LU. iiUt!UL aml Lilt! l u I t\:t:: I u .. \. .. 1..:0 Jt • p tht,: IJt;-.lJ~lt:t,,r u ... s :spt~....t:~d o JHtt.uS or e;qn:u e. ,to HI n.L &t. u L lvll t ha::i .... re-.'•fd t:: be u u r..:~.lt:U. u r • J. tL :.. ~ •U•l t1 tel •U ht: t..urupeuu , l~u. 1 ti }Jru\ nJc~l Wldllloll QI iJlC Ill'll•Utll • 011 CIIIJIICt;• •I•H Do llJCll '\~ t:! We!. hgu d UU ,, .. , IU{Ul!>ll tl \\' llt I•UL ,UU CU U lia h~,a.uuculfdy uew ur •l ur~1luu ·~h·•·l C\n uc:ueJ\\lC It 1~ JRt.~IAl H\:O..J,WI•CO,aiu.JI rc.LtS01orulc huur , di•· Le~t. <..i WlllCS atlll ut!lt!l' .rc t!' esl.amen s re er ed a !.a , arte I o-,J bATil~ ca I b· II tl vll up, ne.,t on. t•nce Ui\ cen~.a o.:'m Jf.WJ4I.:I.IO:> • IMU'I~&.: INK!! I W OUIJ~ ~ 'rlA.CUDvV.:::.O..,, ~lu h1y cclcbrn.te,l C••UUt.lJ.lg•huu .. ~ lu.k., llus luh. 'o'\.ul Le .tvuu.ll lleLto adl!.yteti,Lu ... ltuu!lo vf l'• u~ lltau mo,t mlrt·t lui\.:, uOw 1u Jus~:. llu.:,. luh l'li,UhtJt e rc1Hu\etl LJ- Atld~ Without u~,t UY111!; Ute l\'l''l(· ,\Ju.umuctut·cd 1111a tur su.m, ut Wllolcsule and HetmJ,lJy T' W. WUUD.::o& Lo.,::.o. !i, UallO\~ str .. et, l.suftb.lo, N .. Y. KI'I\r.!LE'S ;r;\LANIING !'lllLL. NO, 21 1!4. 2J <:>CV l'T-ti liHET.-LUlt~ER OF \Vii:-Hll'IGTu., l:il' .. J}LA~E()ANU,IlA!t.;u£0-l.U• BBR k.~!JICun L inn.utlr oult.~tutl.. and 1-.u,u.m L'l;uuug !J.IIU \\I'<· 1j1g\ duue voUJ.ldC\\'!JU.h:J..i, Lu.J IU LlJ.~ o.\.oi:JL!Jt:.t:h:CLW.U.l,l• der .. -.uul .:vn th- 111ost.- t ens .. 11 ! le ca.oh Lcr w .;s-- \\ 1th tht! &ucreuSIUgiy lJO}Julotr 1\Jt.t.:liiueb uf Llle b.J u~~rtb._r aL their e\tetldJve·es~ab>~shmlilil. Jylil·Y ' • liuil'l. KITTLE & GO. \ ' l 'f lH-{)&..11\~0N ~VA I I ll A\ IJ CLUI h • al 1\ L' lfllll· t,uglautJ, Jufor lll> Lltt I'll lit wa ·~ n:~> leJ til<'\ plo\ 1)1 ll II ra li€ ,.g \l tltst :..nU llil!<io ~ umU•• tltet.l ... P•lues:. tor tnm ell!'io Jbt> op ·- .. ,u tltP llurut't: t!oH·', \1alu ~t. filr I• hn8 hd..d '\\ t !~ulurn lu ... c!!pE-- t:l1t;lol3. .sr..;e llllllu.f .. h ut 1 t: 'c..w.o 10 t;~Jo.uuJ Ue tlat er~utm:::.ell he !.::.:iD ~ 1 Ul fr ..,.n,l;3 ' lo' lod • ~'ofiu Ill.\. .i\uf llf! Wllh lOt\ t.llfOth11:C !::vel} tles.rq•llo, o1 Eu~ilohantl Freu< ludi.,.., \\.&Lei e~antt miJ\drrtl t,o.xe'!lcledneuan.dad,ustt d.o.H rto 1 J .lrt:!' I tt UIH&~tld l\ lOut t\f .I t' tt'rmt:. rbd t !o\\ :I) 5 >t.ttelll f111 &C{IC,Lhie hefoTl' hd nd .S ... h lo....t.o,J.eltO.e. l'luperh t .. n~...d \\\'atches C c..k\' 10l*Jeweo1nforso.~ 1 ~l·Y T.nu f\JNf:;n'N. 1ei:IIO .lflo \)etn~treetllnlfalo N. Y Extensive Furmture Estabhshment ''-'HOLESALE AND IU·.TAJL. ~ld.OltY .LAl.r-J., Jhl\1.£1:!1-A Ba.LD\Vl.N l 'ULtJ \!JL ... ~ GS ,:D, hdvln~f..,nued Lhe•IJ::;eheto tntoa~OpHtnerslnp, re::;pectfully nr•nounre to llellwr,ue[J•alru .. s n.ud th~ ,,uiJJc ge11eralll, tha, he, afe now 'Hcp.ue1j to orlcrtbelar.e:esl nnJ 1 e~ ·~sonmeut ol Cali!uet l\urniluu:· dRIIChaus ll>thr \lc\teru;,tn..e:>. 'i heruuuJ>wnslhiOI the 1\hol.-••1 '-~ l. :H\l~ the upper roon1~ of No!!. 2:19. 311\ )4'1 -IJ,tJ.ud .. H7 :\l ... unt~oHCt>t.., mnht .. g 111 all f1\i£ ~::Hnres: lnd ha\ 1ug .Jh,o 1 ttel\ butl1 ruJJ ttion ... anrl 111 11f' naJ y lrOJiruvemeut.s,thP} cnn now snfely say. thnl hry ltn.ve lonhle rite amuunt of'o~m of auy orher l'urntwre !::lltnltlt•hmrllt in tlll rttv T 1 LP!rSIO<k constst•inp not Pn'p!er Mnc'1e '!'a- tit s.1nl:.-Jtl \\-Lila l'earl, \1nhogn.n\ \Ofns. D1van~. ete-a .. Tetf's,ononlans.rti:acl• ~.ud I\1.-trblr f'\ett tr l :1 lt::..(\ 1rd lat. es ... tll dt ... f'\r.pt1uu& of Plut-h aw 1•:--~m•bk work..l'ha111l•f'' s lb, [Uge1ht-r wlfh\\ !!'rent G•or•lllf't•lOI rommonfurtnt re The' nlso nrr ptt> •Ct•e• to oil• t ~• ,, ltule•nle or TP\ 1!, ,,lJ artlde• of ~ urnl1Uff' f'\111 hir.go;:;. v z Flowing. np 1n nnf\' .. o.• •. J \':unehc ... PoJp.h R!'1l C:1'tors,TnhJeC~ts10r~, \1atw::an~ nnd !lin• k \Val nut Knohs. \'crP\~s.GluP. e c .• al thl' lo\\CS prttPS Th 'BP wlshmg IO sn-. roq1 !~i lu lU ,u~r C't•ut. \\\111 p)Pnse t :-.11 nnr~ n.dJ.Illlt' •PfVrt II UC\I1:l\'lfl..!' r.ntr HICf' ~0 '2rl\1 in ,LrCe 1• fl,l!fa.lo,ojluO liCPIIICitu H~nlt. may9tf TAI.NT &!!ALDWIN. 1-·F.VElt AND AGt:E, .1/l E1!hous Fc>'\r• D:J\\'lrry and Diarrlu:roa NOHVAL'8 BITTERS. I THlS :\leu•ctnc, now so well !'.no-' u • .ud pmroul•ea f r the t'Ure ol t'i, Ultllef CUUIJ.Il •UlL~~ Htl\'1'\'-tf~Hlh. u( \h L h rue of • 1 1 huu:-; dmra l\ r t.: ~.1 N<1 , ot ~x~epicd) ouuy 't! hu' of t •· uhs nloer, !'lu. 2 • h o :' rc t. au.! l•oul •. or ,,t ht• up t u n a.enn l\1 J p. nl o\\ 11, TlrU!! Pst. N u. 23!.! Mn u str l't 'o o htr rn •h ewt'\ hu l.wP• -o w If ret\Pf\.t. U, u nri nunec n pro•iU{e Ul \h t:> l41'\Ctl ra•urt 1111111 r Ud 1 t1 lull I) 11 •1-'e• 1 lll,Je r I· Pl'l'll~e~ ' thlo c1 ~to au th, aloo1e, lot r•roof of w l11ch call ut1d •e • J,R !\ORVAL . Pr NnRVAL fr rn the Prtvtr~ll) u1 bl•\'.!\\' .::::c ,.,.1, •t• n • nd n ,. fl flto;:. nfrc ··ug!\ ):iJ\18 Fl.IK TH:t MlLLJON· J. JJ,COOL. Uanttj'atl•arr . .\'o 80 .Vain Jultdwn uj Jlu,lwtcr a~o<l (;a~ta! Sts. J \\1 • - , r tH)J .. M nr:tw rt•.uly o supp'} IllS 11U '~rous c st.< me s \'\ tth the 1'\ttl bt < t f 1,1 s, h tnU!! ] ~t 11111 uJu·rur tl a lurgr .oSSO L I l Ut \h C II f,, li •l'II~SS' f 111 •ll h t I, e eWII Cl' uf b ~ le uuJ fintsu, C<Lu ot be ~~~ !J IOSLd by ull 111 tJJt~ l'\ ) • 1 H w dOd Ca.ps w ,Je tu unl~; at tlle slJcrtest no t1 e. JJ '\ qum uv of Lhr> <>1•1 ~ .te, o ll1 nJ, w.l «: dtS!IO~c·' f .u re •u nl 11 ices u ,.. ~t•:'.IJtsll- ILCoJillatte, SJ Wain st·e t S 'Ill;; ,f • ~ ...... A.-.Jua. .... ,&t..,Q..a..Lo ··~ ..... ~ .......... 'I he tJitd~r,.. g11U• \Jol\t: t'tilaldl:-.he• tt.eu t•n1•e1 \\ ar rlull~t !II r.u • ., I\ e>t ::-ch~C·• su~e•. whert II! BY It 111nl, ul lltcH U\\ h u;:. \\eJ.J Ub oahcl Ju .. ,J• afUCllllt,. (~C ~111•1•1> Ol olll hllltl~ ol I'U[•CI· 'J he illltllllllll U' rp•ler- 1, p.truclol,U') callt'd l!J 11te11 to.~\'>~1 d llo\k p~r.::. .. ,n;u.lt.: u pu11 thelf ut. .\\! .. 1 (jl.H.1rU•ler•\ tuncJuue =- :.tt}lt.r•ur llj JJ\ ~~ e\' t:I.): olin:t-luud.,li!14!lll!J1Ltt.d by a I~ -11. \\\ JliL\-'t:: LJ;lt...Li ll. '·1~l nrc at~u we1l ~upplled at all t1tues w1tb f\': i' 111 \mtcr l'npNs, and i\lal CaliS ot vnnou11grndec 1 1 bey n.Ctl• n grcul vu11e1~ aud large swcks ot tllr vu· rlyu~ t.H.ll• ol \\ rafplltt; l'aper, lruu. ll•e cllent•esiiL th\ LebL \!uallL•cs, ~u\talole for Bn.g pa!Jl;J for Grocers H'>C .. ll:r Cash pa1d for Ra\s· l.lnADI.EV & BRO:ruEFS. BOO I{ ''1'0!1 E and BOO f{ 811\l'DI~R 'l' TO CALlFOcl:NIANS- ,J\,HN L DEASE, Aft!.· F NEW YoRK, The sub;c~tl!~r 1 ~ reccn wg apJ!]Jc:)1tion for l.lf \\1 VI:'> L' re vecd ,JJV be!(s eave LO lll oru1 tl e pub lllbUrU.lU..:t: lll tl.it! t·~ITL..lJ ::>'IAl'.t.b l.l~ b 1 '~L,lU;\'\.l£. l 0 , Jh .... , Hl lie laoaS c Ul u ll .... t:J the OUdlllll!o:~:~ 01 i)uuli B.L~Ut...t\1, u.~ 14-.:\l llli:H .\\lll'f\ lu:lblHI! 1 ar &.'I: J!.t!;.l.JUCl:O!J li...ATK~ uu L.Lt t.:u.W:u{UlU .rl::;.!.... All}!\;~· 8ll10 Ju tumhu:,! til .tll olt> \ lf1 Ut> LruncliC ~. \lljtoiL e~}Aili:o!Hittllilu, <,:~Clli'. Ul.l t4J~ l:)lOUliU o1 frauu. ill) k~ •I II~ lO flolltt r .. , Mllo! [,J,ICO, &.c. UlJt:llol Ill tl•e B A. MA:O.Clll:.ll'l Lli, Ageut U S. L.l. C., cor. 11 ~:a 1 e L style E 1 e gtldiug tn t• ~finest manner. Iter ut ~t:Ut!'CUUUt.i rcn.rl ~treet.. 1 !Ju.\oe o.~..L:::v.a LU:tt.:l L\ JtSG Ll Rr\.H y altn.ch fk.i' Utl t.:t: 0 1-'eu e\clllllJ:S. _ ed, u.ud a' u.thul <.! uJ \1i.,c• I u.ueu 1:! Houk Start' - .., Hutl::.j,! 'TO H,._NT AND 1 URN ITLJ K< l't'rd<JIIS ltr 11~1 gat U• r fl. at,)biiiiiCU' 10 W • V Jut• 'J:; ~ fOf .._:llt:~ i b,~ UOU~~i~ 111 U. C{!\I~UR t ph.:azsdllt Ot 7., CPnts, ur ua-.;;Ltg tJOOk::> bouud \'VIi baVC thelf a u. J,a ,I h} pilrt ot the c.ty- ;~ l.le~ awl uanH~• putun grat ~. .:umuwuwu~. s•q•t,llfeJ \''\'Gas o. ol linth• .. utl 1 .ab J hu~e. l!UVtu,g IJuuk • m ~ol' \·• ' 011 d do I' e!lro send t-::..lell::nVe g··· Ut .. h !vT sn'Ch a ' t'.tti 11 '1 he Fur .. 1 Lhem 'u ll' W\ cau IJe eXCt lied 0) llOIIP. turc will I;\ s 1•1 at a.reastJilu.b'e )!•ICC, P!:l'\ ______ J L [lf' .\!\F. AvP'Y at the En., L nd lllc\• J1J!:.UJ:\'-~lli'> Ll.-!\,. .t;,.. 11. A. MA 'CHESTER, Corner uj ,1Jaw ~treel aurt 1erruce, Buffalo. Lu!ldlllld 'l'oJU\b~nt. oRDINARY llrL\ -J'J( M 1:.! To 3 o'tLilfl! -~- ;\,} c:DONNIEJ! L & co•s ,celt! ra1ed Ro~ms ~U a1111 :- ork I ept! rtre v\1T lit tcrtrl. t-111e No 208 :u d 21U lt1aiiJ ... t ,a u \V tiC',~~ 1rGH1 tl n; otrnet Jli;HE'.\\l(Tf' l}lt) RTf:' ID ldlf~l, 1 (Il) 1· 1 rf' f 11 toes unlu t :-. zt p,,Ml 1 \ It t J J f F• 1.1. S>Z ll s o• tl•e ~nh J • .,,1 o l n, 1, ~H'l of 't>\\ \:01k \I e e the~e 111~n molh lllJ .e ::.lt~ld: a e nt dP ~~mmPr•ramcuJt<fPa: •rr•Ct'!elV!rtHb'tn- .:r~JittgLJ••Locl\ttt.: \\ntc:l 1\t !-, ~,.J .. ,Irn eos, 6. c t._ c , ll or 11 11 tnt1 rl's;. or S>n t \1 t; .. 1 e 1 .. •lr' c 1• 1 • d r11 in thL a1t a d e\e )th r.g furt isl.cd l n re; ...... on::~ h!f' tf' rms .. ']._,-;. I•o nr t f rgt:t tl e plnc\ ~0~ anC '11\\ Uf s airs jy17 • .JOUN q. D~ Dl EY & n•;, Xo. 150 Jlaitt ::Strut, BIIJfalu, X. }~ Maull I tel ur1r• \\.!tolcsa 'e nnd Ret~1 1 dt>alt r!:S 1 tl•e follu\\lltgt.. cl- e· rnrui LlJOhll\(~ t-i-J OVt ~ 6::; zc ita, Y Crock~tt:> A1r J lgl.it. 5 ~ Unu~np ' •• 4 \ :N11.tiOt•nl llu: A1rs 4 ·• Ntwl'.tttcrul're .. ium~. I ~ L ~tliesl av'lte.ele\'L O\en. 1 \ 'J tg r 4 .. Futtons ra eut A r Tjuht. AI.SO, Various ••zes o• N!!IV ud ~I· 1!·1111 11.0. ,~rus 1 nrlor, I lllLt • h 1 gul.ttur:. uud l>oJo;. ;: t. \ • ~ (. a.ul hut: J,cL it' ... , Uul'uv.. \\nrc.. Curtt ce~ .. c c, null•!,. :t, r, JU 'J.'JIIIll!tlt!; ~till )l ,ll}ll('illlltl; {lo IJ1<11d 1UOJS, \\ e \.\ oufd c l.ll the f) • t c 1, Ia.( at (\liior' of {lca.ers null n. I uuu .J.S wau iliJ.!' the lust Cm .. hn1g ::--•o t:b 1n \1 rk t to the lJ vy l roc~ co, low uv L•, 'uti I nol.l\~ Fn\O ttP.PitVn edO,{'lt,as ''e be-l.tve h tuequ.-1, If IIUt SU\J{flur, to ~u1y V het COUnJUg :-ot.uH It .. \\ lD usc, JY t·ly - Am;;rican l< :xpr ets- Co-. - -- MO~E'o: ~X!'!'{:E:::,;:, 1:-vR 1'\EW YOHK. Uu a11d alll:!l \\ t:dttl'bUtt) J lllle 2. \\ e lll1all le~t•aCt l1 u ua :::.~c.: tlt_.:.l\J tJuJ ..) ~ \ ... UJad .) ~ l ~l t l•lt t.L; un Ott> ~o uuli·..IHI 1111 hI .h}•Jt!ooho tt.uJil !t~J !'- t'\\ '\1..11k d.Jl't'\Ctt CUI f'.}lllg llitJllf>~ U11d t-!.llU.dJ !•Ul:kllgt'S t 1 ,)~ the rt\gUh.u 11.1 ~ t:tq!t.\r h•r .rd!. tJJY utu.J Ultt!J\IL.f:du.u.e uluce:l-,\ uJ le.•H tLt 9~ A :\ ., tth !:e• ct oto1 e ackugt b fur the t•urJy l XjJJ ~sb sliOula l•e handed •u the e1 e111ug ln~.lulll. WBI LS BUT'l ERF!ELIJ & Co TO PI.Ulll'l J::Ul!> 1 ~ liE llt ffido :, 1 e ullu ~Jert:ur,Y e FCtund•' h.~ 1 1g :.ud fuvuwul) huu\ u to Ll,ccl<>lllb vugl.u' t u 1 e \\ e&t~ II \\Ulllt.), •0 UloUCo •0 II llltUI ~···\a I l!e vnt~cti s or 'l w , 1 o uer~. h u c. l ut~, tc u.u· ~ Y ~oeuletl \' Prmt11 g l.stll I• lmw~rt•· \' c ,;ell at • t:\V Y .... ,kr .. tc~ I'I.OT ~LJV£-NG JRA.t.::.l~ .. hTAlJ.Lr.. ,z 1d we:: b 1 tv ou t,) lt\'::s. • l !t Lt r, &.c , arc:-tquaJ •t.J t!Jol!)e b, t ught out U• l uy t1rer ouuury • A ... euc, ior 110e & Co 'z:; <.elt ... IJrnu..d Prts es Fot.tH<Jry ou We~t '\ell cu ~t 1 nt ntl cu!l. J):.~i KIE:liOVA.L. i\tlcDOXXELL & tU.,ltu•c removed tbcu C.~H.'hri.l t!li i.J .... gli.C.% ft!i.J.H H. VW::. Lou l l..S :!Lb ;wd ..... 1u, H:r Lht:: b~; ... tt..:u ~Lort=-,u. l~:w t.Lor ... trow dte 1 s lltU ~till II!. l!l11 ••gt:v Tjllnng in oaltr,1h1y are fJll')JDred to I' lie' u e • tkcltt \\' • llvn• dtt ll<.uJJ!e ull btzt lu the ~•uuJ t.\bl ever \ ud~ '1 h e ~s tht: ~ }, 1 bL ullll lllut:r. x• t:Il:SI\It\ • s•al.J l:sllllt>flllll IJUIIuJu~ I•U:S5eh~ulJ.g ~\tx-J -to. ... ~lilt) :ald...l .uv 1JJL go LO cua.bJe ll•l w ttJ Lea ut.e in oviVllltce Of the I!IUlS. J)l! l1d)I.JN~J:.i,.L & (;u. ---~----- ''1/lLJLIAlla J4t;Bll\~ON, 1 -,!1.~· Mauufactlll er of Coaches ~ \' Om111 u~e::fl, LcJrrJUgtes, t...J•Cll z,utJ. top l1t~bb'c , ~l·ru,g :ll.u 1... thLer \'\ ...a.e ~1•~ t\\f.; 1 .. ' ery tH:: tlC n pthJII l.. f ' a rtuge~ heJ•t ou~uuu~ on 1ta111J Ul u u.a e to ordtr, ar o ot llle ltt'>l llt.tll rt:tl ~ .!i• 1•0. nng done- on short nous;e a1 don r.ea- SOULii.Jle teru.t:i. \. uru~r ot 1 llrrale u,q 1-tnnhllD otr.,et !,).1!~-iy L .D. V 1-, KY. G EO.&. I J1UIJ!\ J hule rentoJ!'d lht'tr ltverj trum o!Je ~old •wud uu I eutl·ot, tv the I ettu •. Of' I o 1te the \\ ebletlt 1 o· CJ , u11d hu\ 1ug uutdt i ge nJJutU liS u( - 1 ..... .... ..... Liv' bt'b a1nl c •• r dl:;t. s to u..eu blf..l.t.:h. are t1\l\\ prt:}J:'r. U v ene •h •lr Btt lu1zs ahd tilt. yuL 1c ge cw1'~ \\ th tust tute ebtault hwtuL& w u e 1 !we ~ \er) rt\\~ u .. L e ltl!IJb J) .11 C OTTA GEM UN J 1:-f 1< lz;l::J:.ON 81' nE~T.-1 or For Llte couventt-nc< Qjl.;j;i\tpll\en wlmse resJdenrt ::-ate, t\' o t'U'f r , ti !!::-, ueu.rly , ew. vn J, tl', r- 18 far from the centre of husnte~s. anttothers, an OR • on str.,et, Joos 2.J by I'\! lect-have , w\1 sq \UIJ', Ill N./\ R \', cunslslllt!! ot every vanety ol dt:!ltes. m the r~oms, two Lte<~rootue. p 1 trJ• a• d ~um!UCr hl c,lleu ruQ•ket, will ~e served up ever} day, at frow 1~ to 3 on WOJ shed. :Pn•e 01 ~nell StifiO. o'clock. DAY & SDIPSON . PHALl!t.AL PLG_,J.aHERS. No. u l:.At..llAl\Ue. o-T.,\J.l,Y• bile Uh .. .._\tA.!\~.luL\ Ut)'O.$E. D A\ &. :-iMl:-oUN ht-tl.J\Ollt:~tuJJtJ} 011 Jwlul tV- t:•.) n:: 1 u1 J ~,ul firs Q•tdlt..),t • \.\aurF .AtUfts Apt-1) at:l46 amol, o.der Patrbin Bank to BILL OF FARE. GUY t1 SALt,; UR Y. Roast13eef. pl'r Plate, Is Beet ;:;oup, per plate, ls \~I. ]teal t.statt: Agenl. do ,L11{U, \ ls Veal Pte, \ b -------'--'--'-----':::.:,_:::..: - -- --- do \ eal, \ ls Pork & Beans, \ ls •.nugl'idgc & Clarke--Steam Eak~r)• Calvl!s ll~;~ti, \ ls Pork.l'ar'ps, 1~ --- 1 Corueil lleef \ ls B~ei ::!teak, \ ls 0 A T TU ElR NEW ESTABL1SID1CNT-Jncuou l!o L'ork, \ le P1es. Puddmf,l, \ o6 ot Uluo UJJJ Elk !\lid ~:uru~~ ulllUIH.u~ strteL urt 1 a:T ~e;~fsse veri up ou the shone~lnotlc.e. Every pr~v:iln\• uU uttie. nlwleblUe t.1 Kt:tUll fur I J~ltrar) : Jlt s~n·cn Fresh o~~tfr~ ronstnnth 011 l!'auc~ Cak,cs>tili\ nc-· ot Cr,.ch ~\' d A s<, tl!t r!Jeoicest \\-mes, L:quors a11d !'tg~rs, llari:t p.. 6. 11> cb<.JC<: :...ovttJueul o. ap5 • tl • .,.,94t ------- --+N~.~E-\ \~G-t-,t-,-n'\::---'--'-J-u~st--'-'--re_c_e_lv--'-e-d_f_n_Jn- _!l'_u_:_rw;:_l• D. \V · W 1 L L I A M8, I Illauulactory, Rochester, a large quanllf} 0 ()_(fir.e :223 .'lfam ~treet, Corner uf S1wn, < O• k llg };(awgt\ hllu LuU1 Ltur,er~, U\ ilHotlltai FOUi 1ahu·, l LUuge, -=JJOW'!l .. od r\,1 .. 1 uA l ::::> &c• LJ AI• unl,.:arzs c.x.ecutt:tJ WJ.tb llt'biJ..t cb uud 01• rea• sonoLlt terws. GEoRGE DAY, __ _;_v_·l_:- ______ W_'_I J._I_I_A_'VI _ _:\ ~ ,_,l_'f'_(_lN_._ 1{ .-\lLltU.d.lJ .:>ll•t h. -1 Ul ~hJ.t:, dlc~> Ll,uUbUiod !l • a • vi ;;t11ch ltl LIJe Lunuw \-' d N. Y ~ hy itt Iilo d • W\' no-S;3,UUO Stock io 1he Iluff:lo and State Line R .1lrOut1. ApJ,IJ at tue Lrie Laud Offic;e. ccrnPr of Se• eca aud tart .ts. 1J /\ MA;\lllt;:-'lt:.li, st 211 Roll n •I •tot:k Kr k .. r. mj>l3:' vast steel augers C!Jlsels tll1, nndall .r~gurtuleU• \I CO\< J t' l s hts Ag~ur~ lur I hi' )!UTCt u.•e an• I -air l::tlge 'l'ools Also Jro\b L'n1sey, b.ncllt:h & .,; 0 of Rtat t'srart• •n th~ \''Y of Hutt:olo, al o r•ntm~ AutJuru,Ll!e besL assoruneut.OI l'lane~ ever vroupr llo .ees;uul ;ollecn••P: reuts. HJslOnll resrtl• ncPaud tmO tlul! ctty. For sale atthe Amencnn !Ooi ::-tort ~xteu\ e <GII1 to•n• l'P 111 •l e c y at d couhJr\,glV• s iBlill:nnstreei,coruerll'lu!Jawk. apl huu faclllll~·\hch but ftw can hove ue·,.nlw :\1Uii.TlJAt.hh ll' l'l.Wi\USSORY :SUTES, ~E.t\l.OV '\ t;, l:;'rl.IJAR FOR.D has rewo\-etlhls Law Office to No. .C:.'l7 Cotlrt.streel., o\et Lhe blli<.;erof Messrs. aven &Smith. \ Jliulllll'J 20 1852 ml:la7 j ._ASH \i'L be .,,. .:i tQll \ u\ Lb.,usam1 dolln..\S pi '-\ JlOod i\lortga,t:ll OJ;' busme~s !J&_iJt:r· • h. A ~IAl'>vuE:oTER, ucumlllSSICol!erd Drerl,e•c.,f r•he~aleO Oh••• G!lS GLOBES AND SHADE.,. htol nna, <\ ••con-iu mod !tlh,ms. I!P h snow oor ~n.le. iu •ht.\ (\lt> of Bilff lo.bet\\PPJI4ttU uo'50Uh ... ts Ill 1 rtfer•lll'o•niiOII \\btchht: \\ll•~P lone s; tHtu• an•1 wtll pu rh tse vac.tm lot• tor cn~lt \hen iud • Vhluals are nuxious o HJI. Also hn• rlw AgPU<'J' o a lrt.: lu.bur .. l•t\e Cowpahy 4 • nd '\\ill e• sure n ns A !ar1;1c 3SSQf1Wettt<.t'l CU•aud liround ulobes Of ~hadt'M from 3s. tO 1• s 'l'HO~ISON &.1\foFARLAN£, li4 l.loyrl ~!rPPt mvl3 HUAtUJJ.!Ift... P I::R:SUN::l-V'> !Slllllg to get hoard Ill a pnvat• tJUru-rlln~.rhouse- w 111 nml geHteel aud auy ap•lt nemsa~o~r>l.lcOLtst:eet. Jiet t~uces e~cu;;.\geu W)i:!tf BENNET'S 1~ rate .sun) I! oa Co''\ 1 r n ButT.1lo Jv2!1y , - Ji\ H. UTLEY. 11 h1 Dea'er m C'a,LinPr, Pmno anrl Me· W lodeon Matena.Is- P1:1D0 FtJ.T1es Ar- LA!'i:IJ \AltliANTS ern o!W.~;HS, h 'l (J t.IU>, And other Securietic& m gotull<'d for c\•l• L~ 1:1. A. MA.!'<I.l:it.::>'ll!.R, fel9 At tltu b.uu LIWtl utlk e. W. & C H BAKEI1l, UEAI.ER::l !> u'l;,ll:k.,, t:Jio .T. oua:r rt Ire nmeub 1 J peu day and Ntgha... L.omm-:rcla.l elit:et Utul~r ~hc:ad~.~u H(..u:!>e-s .tJjJ .. ntug l:orutuerclal :StJCe' Un ge dcll u LAJND.NhAU '£~ CS. &lt:- T ll B ~U\ .;r !Je ,lias lu s le {tl :rt\'~\'es nf good l!ill\ s1 u .. tt-tl r>~ .. ut4u il~&flttlll tilttl Qby; QU file Pl.iJt J:::li J' .ru..Ld,. ue~ Lh.e fu.t:tn or ~1.t~G.duo~.., Ou .. t IIVO l • r Ill dOU\it S a Ott t.\'\ ... 0' l.lttfD-a;. O~ld be di)'l:- daf 1u vee} g<otl .~dn> tag!!. l'rt<:e ~Q: \!QlJIItll per se28 Rlll, Siocl< nuu l\lor gare t><oker, ~ :t>IAGARA l::'l'h~t.T l!·or !\ule a vety tille .~!!!it ll.tt qu u..e \\ e~ SJ.• .e of 1'-J.d. a• tt. :Stnet, a.Wouf tvv. t\!\ NU!tb v( Cutul)na >:tittt 1 Leit•{; 1 :i k.,•tront by 1.64. feet de. h A!>.V~.Y .. 1: th.; 1: 1\ 1 :.;Jd otlle. TEltFP'E.lCAN( E K01JSE,- NOS 8& A'ND tli MAIII brP.u.:•r, BUl•'J!'ALil, N. Y JY:!8-l.m J. I:IEN!'o-E!', l:'rop tetor . 1,1vlt J:\EN l.-1 ViC•• II g hon:s~ l'lo. 1 • Cuu·L 1' ~tr .. tt. Hns raePnt y I eeu put i tilo•oug~> or(-er-\'\1otCl\lDtr•-duced. &c .. Iieut. $~0 J,et: .-slt• ~~um ~ A'PP•Y ntthebnt- f,aJod Oil cr. uons, '\:enPers, Uanl\are &c, Ivory, I.•J!n•nn VJ- t.1e, buuy,Cocoannu uox Woods. 1~4 Maw St.. !luffnto. JJ' New ant! l'lecont!·hand l'ianos and i\1etoneon• lor sn1e ~r tQ rent. ]}1!8 :\VII 1-\KF; 1{. R f£TIFIEO WHll-K~.V...!f'ure Wmes and L F OR !'A I.E- A chole>- bnildm~ !utou NJ;oga a-st. h~ leet front IUU!IU g UJll(JUg W .Nlb.b .~t: etl- \\ oul•J l1e d1 sued AjJIIY to ~', V 6Tl'I1DIFURI 1 , ~H•u'.. T \''\-r (I ,,p,...,,,. u~,. Jr .. A 1 <.:•I .PelsaJr ug uvut:JJJ llt besa ruuDHt\'T ulld v.urr:u tttl L>. tl. L/\151 L~ a:.r~. oo v~y eu,. ... y t...a:_.tus.,.of Jm.:nl-t:;n.t. 1 ~ , APl) ) ~ r tuflhllt jfll uc:mhr:. at &b~;Ene ..and office cor o• o::enedi1111d Pcnl'l•St B A. ~.a.t;CH~'l>lli:l\t :u ~' Laud 11 I t:otX &;~~lib' B. A. lUAl'.CiiB.~ 1 J.:l{, • l;.a.1 dru,lll'u:t A~ent. N~'\VC.!!I:Y DrJ;tECHH~Y- ·1' Hl!f 8ubsc~tber will publish a CITY and t:n:ts~ ~~ for us 3 .. 1r :tnffi.el.tnt. Cll- \':UUJaAtlll~ l ;::, g111·eu l•J '\\ZU UIH ;,in Utlt .. C.ttn'kJtt~ ... -- ~llt llei,gll.l\'ll.Te thlit nu)' ,llr.Jcular fir .I ;~u,mrj• u e ~ns~ br.:t a..::t nat aou-wn 'aut'u1...nt ... ' t r h scnte pn::se. ~uuf flt,t) lltfml>l~ tr<S Ct lil:.fitt.OC dare tl\ibscn e ll~ wuhs!l;oil' the vJu~rk lt!, .. lt Ill~ owu cre~>l> u i' i ~: ~ JA.UE:,. ::5. t:.h\olT'll~ I7t '~ ' :l!lo, 1 ~le'rel>~ts~'&cll.:n!,<e.. . . \ ... .. B. A. MANCHESTE-R, Landaud laxdge,.t, • '0 CUOPER8-Th<' finest ;l.S;;onment of I,OOJ•• .. .t. 'I eols trolll ~·. \Vee•• & CO'-, Loct<vw•. rbr \\'' l the Ameneau Toortitore. :.t·r lllruu SLrcet, corcer ,Jollawk aa1t JJH~ 1\.\ TO Llll'l'o .!.nqn&<> .U: Uru:cll's. Eh.~ator. ~ 1 attlG•:lfl _ • .T'JIATCll. q u oTs- at tbe N E \'V CArl\ 8'l'U R E, J 'n,....,. P .l:it:nbcu·g •;he'<l«e' O() T' tNS li mtmrg Cl er, t> f r sale whnlesalP ~ :mr:!rNnil by R. I' DOI>GE, 3m I~ 11i :.;-n 7U ma.ln- t Htl alo f\':!~ I•OAtCUll\G. 011eor 1wogeutle.w. u and t c1r wi es.ean obtain pie. So.tllt lf.Jt.Ju u.ud 1 uartl tl.L No :fi4 \<\ s11 ugw.n ::l ree1. Alsn.d.,l-boarotor aftw gtn !em n. ~ P euaLe,.V Hf.ItiH\' AJ_,, DR SNt)W, Der~t•::tt h s tt\IU•IliPd to 1he cnrn~~\r • f Pe-arland r h trcJJ sus ... ,t.tir• c ) J) pv;:. .. Lf> .anof .stu:ne !:l rot!~ rom 1111 tormcr plllce. tutrauc~ frum C.uurell strt:C'- · <~gil-tim '

xml | txt