OCR Interpretation


Buffalo morning express. (Buffalo [N.Y.]) 1859-1866, July 23, 1859, Image 2

Image and text provided by Villa Maria College

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030920/1859-07-23/ed-1/seq-2/


Thumbnail for 2
kl“-\?.‘€.:‘£?I«\\?.\:“~h“\‘.-(-an-2.‘-z .- .. ». ¢.._-'s3£’-3I.’£T1?‘.s‘'.<‘\’.’u%l*\u‘'‘1»‘V'rIi‘\‘’§?NA\vr~m»w-;yr;--;;v4y.-,...v..,,., “W ’'-Y '- ~.~».....L\>:.V. El TRANSPG-R'I‘A'l‘ION. \ ’ r‘*Z'I«1i4m‘T.-\?\'(>'r‘1\i‘5'FL¢‘t.' INSITRANCE. II\'S['RANCE. T NOTICES. E _ _ V« £3».-agII*,“\\ .§‘.\f\'.' . ‘Fire, Lake Marine. Canal and am: r ‘HI-I I \1:I».n.~xu\r.I» A.~~.n.\l-.1‘? t)l~ 'l‘lIH\l- I, u: Hv-lh-xn.u.;7-. um ..~.: -‘n pa.-.m, umuun at we um V - C-null ll-mas. A_n ¥xr_|‘, :1; in|Ux;;!-‘I an the ( tin’ 3; q __' ;\:£rx:I|):!‘Ii3l'bc‘:l|:l;.“;)‘g’..u:uw“'1l u» 401:: -m_ u ulluwhlg I :iR.\E :'.\‘/.c‘cD\‘V 1¢iT'I.',' CITY 0Ll.'|lK's OFFICE. ' ncrr.u.u. July 10. xsm. I’ TIIE FOLLO\\'X.\G .ASbESh‘ML \’l‘ BULLS , areun me \n «ma nmve. where refs: nu llzlaeltalcd ummn nun (nu ul-gqcuvnn lheretu um 11:: ten dnyl [mm u e luKh},uhIk:n.!Sul1 of um nunce. vu. Mr. I Western Transportation Company. 19.59. ' nxosvms tulnntmnmw «~u\ Insurance 85 Land O 'l‘HE l'L\'DE‘l .'.‘?IfZ.\'l'Zi) lI.\.\' lll\}.\I('VllD HI§ omcc frnn tho lluIv.u'l' ¢ .1 \\g~li-11.!--n and Y.xv'lnngu.- utters, |u I10 Mala umt. upun--s \V|me- he will 11- -um hundlnxu. mr.-ru.m.uur—_ and .m L.u.u vl [)l\I|uc Xn following rclnulmo L‘ IIn[-rz..nlt.': Cl).\HlUX\‘Vl§..\LTl§ l.\.\‘\‘l‘..\\\'F. C0. ' OF PENN8) L\'.\h ‘A, 11! Phunus-q.lua. Olpllal 1500.000 H.~\FEGl'.5RD I.\'.‘4l\IL\\'l‘!'-I (‘(I.\lP,\.\'Y, 0! .\e\1\'urk nrzd lwnnnylvnnxn‘ C11-Hal an 1 bun]-lus lxco nvor: x1-xn 1856. CAPITAL. Ml um. L‘\:I‘(0l|II p.-. e u [mu :1 - I tam} -«us-v Mm: nod IIARTYOTID, CONN. {:*J:n'3.:‘t°.tL'*;.::,£f; ;.:;:u::.:: ;\:-:. : ; mun’-r-rm m mew-L P_,.m H, ‘T. M,,_,“,,,’ “M. M MD“, ,......l A, H” ,._,_,\,_ ,. C..|..I‘l'l‘Al4........ . . . . . .. $l‘000,000- ul rm-1iudd\‘cd lud mu re-I ' \n--1|-rl;« -I Mu’:--u FL 0 Bl!‘L}€‘I', Prealulenl. { gum-1. Ilwnm: nurlI.rIu4H\|\ -1: run nu 5-In urh h.- In ,' A. Auznrnu, Vlcn Prem. '1‘. K. Blues. .11.. Sm’;- Iln-rl -no huudn-d lee: um.--. x.. |.I'n£m\_» ,-.m.‘.;.v|» \‘\ . wuh .\-uh «tree: hleuh‘ the n.'. I - 2.“-.um.&»-«AI: ‘ 1~;,,,,_~K_\u,,“' R3;:,,l:‘r_r&1:u::“' Gm l-.g\1._ 2‘. 5\°r*;s*'::“ .:.'.':! '.-.::>‘.,t:- :‘ 1'\-» M 6- mm. °‘rw~ wwe-A 3.. ... ... .:' “ T‘ .. . . ° 4.-»~=»-~~ t *~w.8- “-nu Tam A Mm-.== ‘AL. all n..u\(-win\ “ , . . . \4\'\”‘“\\' \\3 4~Y‘r-In. “nhur Kumzv. \ H M“, “ It‘: =--- I--- vii “ - -- v. ' ~* ' I {mu-g.-r M.-war, A‘-5 nliuyhmn, 0hu.Il. Brdnua. .;... VII . .::;.;..f; 1. ‘;.:r ': 2 .. \ . '. *- =*- \Hum M I*- W» ..I l- I I-vnm-er Inn-e ‘um he! a :1 . .-~. - ‘ u; .. 5 \-r IV: t--xv-ml-Ip A1 I In \-ml. -.. ‘._ 1 |:.. . .r \‘.V -.1 June;-In J\~nI:.1 . I a nu .x L‘. 1. '4 .« tn; Lkav van--v~.nmt In-nmiun n» 1. 11mm: 5:. ms - man by I’ ~ am: 1;;-..c¢ um.-ncunaba.-red . ...un. \he so! uh] 1-1 m. um mu '-\ . . , . r .1 ,.-A ‘I M“ L, , 4 , , F \W ,_‘ N “,...(m;“ In, -- [hr mm 1., ma awn L... .. v . ‘, m. . . um um, m mu, and my,“ _ .\ l,.,m_,,,,_.d I-r-'- ml\-a~-I nil-r.4-‘uuluna - ..-. I urn‘ f MM‘ , in \~ H“; I; 4;‘: and 1- an I-.nu-!- ‘run. ' . .- ' ' \' (‘uh wyunn-In-.[ Axum: I---I ~1. Atnl sol I--w -.I.v.. .:x n. ., _. . _ xm ‘ ’_n.|d:‘:h:‘xI; inn. I.‘ V‘ -' I J V\ M :13-L c inn-.s4Bé;.=:_§u.I. V (Al ‘| W ‘ “(mm ‘P _N'”W_ ‘W I‘ ‘ ‘ I n ’ J::r:<V \\ am Bands at 6 per cm: u'ivsInII'U.|\’b' um-.u l'urn'slrou-I. m. .\hIL'l.s:1l;v:-- u.. v mm u....‘a. «P... . ..~ 0.. ma-um war-I m.e \\.. .r 1;.\-' x-.,,, mu .. .. ‘¢ ..‘ :\ 2\ . ‘:1. 11.: 4 KEN‘: Eva‘ §‘,M,,.,“,, ,. l u 7 n .u. .. . \ ..-._.. \ 1 H‘. .. .s 1., .. -\~v..n-3: 1\ out \ \- , . p’,y.‘u‘:I k,“ u -. w a. u . . . , , . . l'u|\-! slat:-a Tvoaanvy l\.-n-u4_$§ I 5 1;‘ \|’RT1x'-\5‘ \\ }\I-'' '1'“ !“' H’ pr! -'ln|In.¢.I’Lr-lll1lI.‘l'rll B63100 .- AI . - - . . , . ‘ - I was? F--r Un ruxrphne cf paying the just c-:mpezmu..., nun! Ir 1 lo lh67:sn.er| u! me laud um! pr~ perv,- Iuu.I\ Iu u|ul’tnUB T|m\ev:xxlh sl.nr|. bclwa,-u )_.n uuu M. n. -trccln. together. am. the gun. nu‘! ‘-2. ;.»|.u-( -u. c-rhummn——$‘.’b ‘H. was Fur n~|nirln,¢ \mgmu urn’! frnm Mural!) rtrcn 1.. 0:01.13 mm— Iw 1089 For um. II,‘ and gum ug Brake-nrhhte Ilreul hu. man Ntvnuarn nln-vl nx.d lhc Eric Co1.n1—‘.L; 10-I0 Fur rc-nunlng M-stru-‘ll-Jul. nu-nr-5; um II.'Vl‘IlIhg lha II-taunt): un ll-u ac-ulnerlv uhlv at Nunh Ill cc! Ir-~n. Nurua ihlham um.-z Io Prvxnuylvnlun ILrecl— 3160. rm to: repn§rlx.3..1.h-«mu nu ma norumly this \1 Norm am-eel. {rum lmnnnm nu-on-& to R-gm Ilrm-l— 51:’). 191:’ For Ir:-nlriugnul-h-wnlk un lhr euuxln-rly ml-le ut M-\-nth urn-1, from n nu-Im H7 in! o.~:a-truly In-ml |’<'IIIm|Innh um.-s Eu 1 puuxl 13 (-«-1 out my heir r--u.--Q6 no ID!!! I’ -I - I-' an. Hz.“ in 1~'uuv| rrnnllnlk 5 ml» E'llrulI mt--t. c.-ulbnwrth of “PI! st: er: (7 -'20 [N1 Eorsumu-ucm-1 n. cmuuulk nemus ll.-Irr street on ma aim me u! Dclavmrv nrwxa-07 bo- mb Pm r-«muumnx n plxmll \1‘uil\|l.lk mu‘; 'n.|;r mum utret-Lon um nouthum ude ol conncclh \.ul- um-:1——£b 00. mm Fur sumcru-Ilnxn punk crouulk aurora Bunch Iv-mu», nu Ihe cum.-tl,y nldu n! Norlh Ion un-ea 49 ml Forcuunr uvtluun.-punk ctnnnlx MWIIII Bmk v 1.4,‘: agr-::|. on um euuuy due u! .\ur1h “'3-La glut: u.cet— $11 101?: E ur mnnu mllllr I r-hunk rrnuullx ncvuu .Lul-um nvrnuu, l-ll Hus culcrly am: of Nonh \\'n:!un;- um Ilwvl 110 1049 For cumLr u- mm: woo-lrnfluke lcrau Burr! un- nue. on tho can aide --f Pd sir:-«I O9 I931 For u.-our-lug uh: wood cuhcn rwroca 3‘ nu ‘ma ll um rr-.nmg «I (Just :u‘¢1:l~ Ch 61) 19. ; I-‘ur « - unrurvl gn Iluuulrn run-o II Ynn 35¢.-um, -m-1-nu nu mrlherly side uf Bauvll atruut mu 50 . £800,000 J3 . A|.l.E~}N.Jr,. Prethleul-. I II A. ROOT Scccclary. uf atogum, V1coPru't.Pru E. L. vqnsim, Tran’: lIllU(C‘.l‘0llS. sum‘ ALLEN, Jr _ mum... 1'-\'I7llI.'l\l‘ CLAPP. N You A \ a1‘ul''r, , «- S 6 CUAFE. Mhnny. am uunu .12., :1 hawk. n mnv um‘. be-.11. T. Tu:-nwnndn. ASSLTG. JXNCAIIY 1, 1&1. Par \“u.!uu. .G5,l§L'o 95 we no Tl - 1 - . ‘amt!’-m°t\'W‘|‘rIx I Ivnverly ll k'<:unle at Low wee. ...., ,,, It EAL ESTATE H4u*‘1n,t: 4.-oruph-Ind its nrnungéxxxoxnta for tha- ensuing M-u.snn 4-hm 0--n-I-n.:n run he ]-tvpsvhl un thu- ape-ullm ul x.«.vIuu.xu.xv., am. u::.-urpmued rmnlluea. holh on Luca um cum. I» unmg» n .\l.x.«r--L...n.u. nunmnd Ir-1., ruul nun-r pp 1.;-r|)‘v -an.) mu. \.-u \'...g_ 5-mg. delpt-In. B0$£4-1| Au...nq_Tn-V nuxtl |.uu<rmofl!nu- pl:--ea» and pom on hue I\: .2 31.. >....sn In I/ U1-hvlluu. ... mu-r nn1!.«.. 1'... . m’ I n r ms The nun. --I my I-‘. -r Inns] 15: Ian:r' «nu Is now nd vnrwx-d In new I.n .-m--pl.-In r, cw \« mpuuy In-1 warrant c--I In uixnrnnxnungv 9-: m ml -uu~rw sum km reused Pl’<.u.pl nus nu 0'S;A.\|rl‘. [»<'1~Ifru Ixgu Yall n...l nultulu.u 1..- t.- 1.rnnmHmI'o’u.'|‘ one u.m- may .im-um; on Hulmu alruel, nbuvu Eu -M. l|I good mun unn. ha! nu than-1 «tuner, Ind cnn he hunt. It I |m's'=Jn 209.60 35 1913!” 69 44,100 $5. 00 nu: mu clan mru uury Lrl-x lwnue no can “.1. up 3l.|':. ~ rm‘ u\-v4 - I'M]-prna», um. tn» Iunl walrr TM. hi it arm. «Ia vramu .c an! - an n.. ughllu n hargnln. ‘two luv»-nlnry l rick nu.-1u:..:.u-w .~.unI\u urdrr, with marble max-xlua. 1:4: 1 I-1: I-w,‘.£uI-m 1 null he exnmugr.-d Sur uultnptuwd 1-nprny I-.-um-n1 'n .-a -In-aim!-Ir 1-urt of H: Qty - 1. w. In‘ ,- ul Inn] Am. -.-_.';,-m 'u‘ I zlereav flu nu \ In M, “ ' ‘zfsaltm “ 5_m0 '.'..‘-.~IJO my .n‘0 XII mo £4‘-.uuu b,III) |\~-M. vrn-ml xwuatmvy -\\Ve|l§‘uKl --u Ysurll. Du laxnx. uncut |,¢u.- 1. than null F \ ! lhue um; ,.mr an .I_.-.( gy':\ au.\' L1\l or pm-1-r:1.:.sns my nan... and 1--mun Int: hie Um‘ -mun nu: rum ln hmntl gin; sewn a. run ..I hull Iml-r u a' . --M-. I-arm.-l:,<:..MA pricr um: um be run 5.. x ' I 1.. .. ..u' . Om du .x .~ p u-n--- -nlt x M h: Hunt, with quanmy c-I |a1..|u.. um pal lust: u an (-3- uI|rclAnnenl\':r§‘ Ion '.\ DAILY us: ur Pnux-zI.1.zI:b lu me L‘;-pe: I..ALro.\- ' _ §:‘°“a gun“ lg x“- ¥a§‘mu Moxx, ¥e:\||0 .5“) _u,._ .,;.e mu 1. _ _.. ... .c I.lIv 132:!’ In um ml: at 31 mu.» m. 1...; I n- 4 -- 4' ‘ 11.. prh.-‘pal uucct, ml he an I-mum] I’. .y.u-y-1-v «-4 pr -I-I-fl y An Ilnls cny 85 uzl-an nu the Tu-um: lx.nu¢£-«xv nu: ma] rlllnhuuse and hLfY|,vIr:un!--it I-r z1u»1euv.,.- yulpulrl. u,-nnb¢h..-«all.-n-.~:H.v I'll1‘- 1-; - Also. In vv 41 dII't.Hu.,.'I 1.. - cm u. sure em part: u! [he (luv , GOJKK) 10 III 13,M0 1.150 5.950 5 I , .1 : sow: mn autnd to me me or Nam hands and \Iu-rlgngu-5. _ ! to. I‘ IAJJM‘ EAn.\Il.a.\1_ Q lupus qmvl-In} L... a \;chI, ll] 1'3 112:... me: Hr-. m.»~I g D. 3. l1ACu\1uE.B, . n:(‘I‘.'6 ('<l;\.‘1<n - _. ' . (‘\T1~'\lIl\ -: 1ll.U.){ z~TREE’I‘——'['!lE RE) I 4 ;...rl at I. umuh. re,--I lln-|)M-I-Ill]-‘d by the ziugarhu hull .2 lIu!ln1.._ 1-. um-.I.s . ml report the [nu nvm pr lllllun up I»! pm! In the pen n or [IITIOKII owning .. nulxsg an u-I. ._-gr m I.-v uum sud. uolxny 4-ea-Marv vs V pug .) and 1.. ..u I’ ..- 3.:-u. Ii-s'I ., how ll: nu-an-r .I‘l> _. ,-‘r . . . .5 -.I_ -u nu \-w\ .5 .~..’1. i_‘lrc. M.-uzlne and. .C;i1a.!~l_11snra11Vc—e—. 45.60!) luém 9»‘9,u\|) ‘.l_4- I .5 hu 3\'‘0' G‘ 454! 1 - 1. l‘I'li.\ l€.\(ll\\(nE [\.~‘| ML .‘.'VL'}7('lP 0|’ \E5V HIKK. JOHN N. IJAIKIHE-Ill, (:1-nl. Agent. \1\llI\\\l'nl HI I\‘l M‘-I I0 ,9)’ ans‘ Yuil (us Ix:-'11‘ \ Á \'}.\V F..\(.L\\|1 l\.'-I I |\n 2'. L0 111' IIAIITFUILD .1,......uv- l . » - -lnr- um. Illvwl ca.» run :.., ‘U J 1; mac: nae‘ tun Khan: .11.: Iy IIrI'lhI-'19-»! In ‘mu. ;..r.. 9 . 1.. 1,. but 0| un-1|’-is-3 Ihrurl u ha.-In ‘nu ma uuml. ‘Ll -..aun um . 1»ux\h|I.>IrviV \rat .I nu «ma pl-rv-I, nnn L: x rem-'u -n-|u la‘: g.» u...‘ ml! on x muuu-:13 xu-.e lml run. I) v I.z| u..m.¢ Iv u..nu..m nnvm, hrcn xcnancd u. my 1' mm-n( an .1 |u..- .0-, at ll-\I. .. ax. ltd mu. '1: (‘In Huh 5 rt. r us I -~rv»y [nun mm In In: I It ; ;...r| an 1.. n an:-..e.. by In: sum oa.mv~un (-vuu:‘$l,nn \x. .u 1.. :a. .~:s.-1 : ...».....r n. unluu ...u;«‘ r u If f‘ . I nut. tn (‘ -1 I ‘.-,1 L.-(up. “Lg; mw II-led than July ll l-sir) 9 ...r.* t‘ :- \l.\(VI.\ll!E.'Il. nxyuxen ‘ ' \'nllI 1'. I5 IIHU-'.H\' I-IVEV T1l.|T THE I , nu mun \ -u-.(ll<-I u.«- L u o! Ll-dhao mluud 1. u §\\'mn~m1‘ox |\:~lll§\IE.’. m up M~w vomn 1.._g I.“..:.n -8‘::w.uuu uxvmdxw nu u -.\-2 -n\n'\\\' or \r\\' YOILK UN N‘ (‘ash l‘m_‘ x f‘[III|Il'H ‘ZI '. an |.I'(.u lu,nu 34., In 2:3-u ‘ M1 m.,.u «.1 pr 1.4-nu In-1..-rs-.1In-Fru (‘us C -n-panics. I. mics- . an‘ 41-‘ u ,. n-I....... .. Ila.‘ K but: lnrrvn 5.'|II.uuu . |’-. us x. n. .5, lZ\.—,: .u. 1- n_ |-.uy. . \..., sU-n.Ind Cum Kuhn. lllur-I a 11- um. uh‘-I I . ulnl-P\§l'.HQ I-il Arlmu. ‘ Manhunt: In-rung:-.lludn.« \ i‘ , _’-33; ”_\\_=.-5-. -. ..“:.\L .__“ 1-\ “'1 F INSURANCE. A.» .. .a. - g a u; . u...; ..u,_ ... H.--- E at . ....- . ltd In F}-hue nu-vcn hacn uh: - ..:.-e: t lluuum I\'u 1.. . .—-«m 9:‘ hen n max, 44' . arr:-um-u ulrul and many: In be Ina led in -lllu-914'!‘ In In luau, --In nsu; 5 Au» ha In.-I I Hu.I--n Ilncd rvptllril It--In nu: Ivuumunn. to | 1.1.! t liar | Dual Bu II. 12:09. ;)m|t«1 L‘ 8‘ IIACUMHIR, I311 (‘I271 m‘TL'.u. nu |H\Mt'. x-«:31:-.ax'a\ . . uh‘ 1'u1.I.IIL)..0u1u lld‘£.y_mJ I .« vuuukcn lnlhu (Jumyoug 6 u('I-2.\.\ x~‘1m;.s.\ I:!1.\ \'m.\st'nA.\x'E cu., .0’ MI Yuri EIk'£L\‘lUB. HlU\.I\.\'l'RA.\'('E C‘0., .1! Nu V vi IIIKHIPKLYN HR}! l\~’Y 'lH‘ l‘|'llT‘A.\'Y, 31154 ‘l'II.l..\ .\' E( )1 '8. Gin. ll. 41! AHI'IRl\'A.\' all T \ LIIFFI In ('0_ U: Dun Nu: u.,I ms nu I!-rum; A,-cut. \ -«III. -v .‘ \'p,\\ mus s~'l‘\'I‘l-2 (‘\.\‘ \l.~l—-P.£PA. Hm _ ur 1:-sun-u--u:ulr.~'1-um rm aL.srK nntzu ILTM II 0- Mn‘ 61 ‘ «N ‘‘‘‘7.92une \[ “Mr s\_ ‘ I--_ l.‘ l\ lil.l’.B¢\ \\ \l.E£Bll‘S '-. NIH‘ N HlH'.'A\X' LIFT ' \u.!\n V \.-In 2. lo - u\Il».\¢ hm: ls. .-uvuu..n.o--I I lie l..;...s ..- [Luna 9. me an btuby hm -nu‘: uul :2: n e-.9! .4 5. ug,qu.E,,,., . c .11‘ . u. -351 ‘mg: .-H-v¢:.n,u Jc .. ... I'..:..u up an nu; Itugu-1,1-00, M) m ‘ 31 .- 1.-1 . .‘. J»: u: an u~nI|¢nunu | . .4-. I nu, -. p---I -xyu nut! ua r«....l.~.. I I-2 ,4 .4 J In rau_ me \u \ nu Nae Imus lid f'o(-tk lu.,.- mu uul xr_ur nor'ra. . ,_ . n U * $.- _' .'-lv- ‘#1’ FM‘ V. t g . . - ax. « a;\r. RD 4 “n5 - -cg _ ( lI\lll.lL\I l\\Il(.'H. ‘:- SU no \- «‘*Il - vuuun1“~ Ll1‘Tl.E nmmm G A S B U R N E R S. ' P.1:V'E2RSED PRESSURE’ |1l0,I in-at - 1!: If:-. A u. . .. I»... 4 K1 8-_«:l.. ... , e.--*-nu ma:-. ail --‘ nnm ‘.0 \a2'iu.m‘ H1 :20 llour~! ‘nV\ \4 .7 r. up l'\'+‘ \.;u.o- u}: .-.r-\\:. ~.,ut-v- -v--u $6530 A. M. “ '.\.'.'.‘='.°.‘.f..‘T.-'1.\1'\m; -ru ~~ 1O:3b_A NI.uh~r|t.<‘)n'_lth¢:‘I‘I‘I( nuo \ 4 n IN: . 0 by - a a - - ~ . u -\\\ ‘ , p . . n o. .1-‘ .-,. I - -‘ u gr;-.= '0: vs-new n.....;.m. .. um IL:-nuul L,‘ c .4 ...~- . . . . 1 K; . ...u_|. u. ' [run u.’ ynncvllsllscl Au! 1|-rwllln V l- n... a . .. I -l Canada. um] luau wu Iv,-uh-I and ...,.,...| ....,....g . . a 1--Mm A.-M an ...r. y-.1... azu- ‘ -' :1‘t....;..-.n~:. I! ~ t «-3- F.-' 2- Na»: 1;‘ sum, “.1.-u. a (I -«or Pvhan Ind Lloyd nrecn. q.‘ . . D’: r u. n -I \ cl \\ \1 A BIN), Inna. ' M H \0rln\ “c-wlufn bull:-~ Lin:-. ?£:Z«‘2~*_% 1-3.‘-. STEAM ON CANAL. I’ \ 1 fl . | \ I . u...c - N... . . IL9 u «M. Q_.,.. r» . \\-..1 . in Die‘ - 1| - -« m - «ID as mu *2 .vIy~.nus .l-cu-.:g\u um mo 1 J. 5' . : .u..u 1.... m Du: ..r... . 1 0 , ....Lc;_.m.u-aux]. I- s «u 1- no In-.. a_l1u-ism \| . .- no.1 nun “mu .2. u: 4»... r arztgxuwu --.u I. . n..a [luv :2..- un --u [L-3-I Inrugn Dru-h p Bull!- M, VIIUQIII 1.. -.... T ... sun-a (ram 15 lo 25 Per Cons. at hm- E2. P. D01! 3. .- ...,... Em nu» l'A4 . a I |‘-lllblfillzi mu... \& an’ a. u shun mu \u1 «nun».-n mp ‘Hp! » I .¢. ‘~,u.. Iv-.4 3:45 P. I\I.“\“\\‘.\‘,‘~T£'\‘?‘,'-, ' ' ' a‘-\‘. Bczvn cu N. xv Yo r‘.; 8: Boztun, AND TIRE \$ £31‘ A $1)! ‘I'll.-VI'l..'o'I'. n ‘M an 4* an can :1! av !ln¢‘9\.-(V0 tn-I W»: -.‘.|. m uu‘||'II ...,. v.-:14‘-up «Altar»--a nu! II ‘_g-g,._,. .... I -.u- -r u rp-»cr .1. ..- sole»-gtwll $1 I‘lu‘/.4111: .44 Tran: -o.Ls..s.- 1|’ .‘-ru u 4115- Ah]! III/UN II” \o- 1-’: I no ul--nus: av I‘ U s 5 roll at um ‘illo Park I-‘in lu~ur.:nc.- ‘.0 u_;uxny. t‘uhl‘uuIul :§'In0.I '31‘ «NM L‘ IL-ur 1111!‘-tam , ., '1‘;-'4 1.-in Cash Cayxlul Scsuxplun. £1,760,000. __,‘‘,;m f‘‘,‘,‘‘‘_,‘‘, I’. 0 l‘..ll‘l.E‘I' I’-moan‘, nu-my .ln.:nn..n~y o T A I! |'\|\| [It \ Pvoul-ital. f K Lama‘ an n.- cu‘ I. 9- null, 1.\.-v Qgfl‘. ,-. . n..:..., .\ Y. -.e-u.1., 4.. m,x-4:9 ,- .-nrr u,. . .-ml!-.z?\ R : uu.o(Iunn.nco r-nu‘-1.1.. ,, .. mun In 5...-u ~.,...n Ihg \\\_ov nu-non: (‘.1331 Propellers and (anal Boats. ac-nu n .. -1 I‘ r -.7-1 ‘I'll I-2| 1F.'.‘:z I1\-'m.x'1L'£‘ Comp-my. 2. rm H :1 <~u.,,. um... ‘.- V-4'4-L‘ M: n- - ~- - -nu v--I.» I.u:o,...... ,-..o. ,1/' :2)‘ HI: '1'-r,(Iu_ u|IlInl1‘“su\'1-aIlIl\ll~;\‘t'. Tll l—.\ ‘~\ '\s I} ';'—'I~“-A\-l;.. .. .. I -0 , :1 ., as A.:u' uh nu--_» a nu «‘ I. as Mn: 1-” «win. an an » . 1.1-1 «.9... .- can u- t-ul -'I' (go .. .u ..-.n..,......,.....|.| I_'l-ly .3. »m . |- r u.nu III nu -. -..uI I-H Bx1fi‘a1o,New York €;E_rie‘ I \{ . r\. \ J- --'A‘| \v. NH! ra. :4-«x .l -I.~ nuu-l\!.\ .; rm-sat. RAI L R.c>.{x:D- L2 2.3.122» :1-» la 12% .«*-«ah?» Ii‘: lunuI.|*- wm. : J J H.100 ‘mwv - n'rn.. ‘. a...-.4 ..-a. In-'. 9-All-nl um- ... . -Iv:-1-gt.-Glut rw. L as -1- at a an M cum n:..-. ,..,..u -.... .. I'M.‘-1“...I I’f‘I -Au;-uutwl \I u: Ilnlxtll‘ . .. .\.l-I ulna h....pa.n1, ‘\ . ruu6t\g.:| nuu~.1~s a 3' \ ..e‘-;>.»n«..s.. ‘. , ....-. ..-..u -41» p‘ x--ts. M .. ..nm a .; «r ...-. A. . In hnn .- nun '.- ~a an-. I.‘-tvuu nl .- ~.n1u.nu:-zxug n-I ...u¢ -mul n M, H‘-htl mule mu. .1 \l .3 j _ a \ Boston. Bai \ and H -~2;mL'ton. \ ,_‘ 1'll[‘.\ v-us -\\1.'Q,_‘ Worm \morIran l‘lrr lmuraure to. ‘T Ia’? ' I” ,;~\'[|_n \:..I-\':; \“‘_”-a ..'n\;:a.I -an---B--‘I. Vinrlu-l Firv ln~nranc1~ fumpauy. \\ nu. L‘\D|0‘I Pull I l8I..I'.l\l1h nl\\u-v J.“ Cush f‘:\mml &:8ux'p.u.-J ‘ ' '~ I All I‘ to - I. , m | \| in .-. 335-L000. xl-or you-Q; -9..’ me u 1,‘ -4 4:: (I ax‘ ,. .,...on\ so may um: -21 nu -5.:-nv. ‘ I. --IN 7 »- -‘mt-4:111-1; In 1-11 mu:-£4! - - .g- '31:‘ was bu uylu bu p-usunnuu .1 on ,. m,. .., . u.. . “.1 an n - A\(s],\|I\\ \ 4'! H .. \I-It Jlvvlwrb ( lnh faplul 0200 000. ,.vL'.o An-n Ia! wen u I \‘\ | \‘,““|,_\,. ‘ \,1\. 1-” - -an:-~' r-»>- I-MW“-= ....‘. .9 ...... ma. . ..,.. . . ...n... c..,_. ' ' -1 zsumnx Ion». uu . «I u .. MB}-‘I K?!» 5:15 A. ML uni I'4_I|I‘l:i~“DA\ lu- TOLEDO AND WABASH . :' ., 1». . ! -Ex’ .- AND GREAT \.V'k;:.s'l‘i:.RN LEe:I.~':J9‘9s.sa§M;.-_~*-*-”6;'—w$ RAILROAD LINE. \\|‘.\l'|'I'- \“,\‘~.r}\'lI ml!--. \g I.-: l\u. - uln ; an . 4.. ,.. . v, a not Ieulhln .¢ (use A». «.1 -- an ;-cc-1-un I 1 -0 - J.-. n -- :. I-u.:u~»s . . 4 o. . 5.0 \ II a uni: organ INSURANCE. LIFE .A.3.\T‘.D FIRE. :-¢u.. no-0 |-uAlI.IldlI- » - . « .-v-e-. to salt! ,»uu!y nu I)I\‘~‘.s n.I'r1n\.<. .. In». an ..-.1. ... .41-uhycv lllluu-I Ia lcnnlv l'ol| .1 :1-3 '\!L\\ IIOI \I'll. my-we 1859. ~-~»T‘.'~ Bmum to Mnciunnw. Orvou Buy, 5;15 A. 1x1.--°-*~':.;;;;,n=--2 ex- S’ III \~l ’ ; . -v :1. n «nay I I’ ' l \ u 1- || I-rr l\u pg. \. : ru nth‘ 30° 00° nt§a0'|||i0||‘ ‘I61-I\ u.. ,. . .. .. . - -..----v \\-‘\\’1\\I_.vl'\-:a.\\.:\u A ‘ ‘ 'H‘J£ r\’.1\rh~'i E .‘'’T“’”hE 1.‘ imllnucvr-.~---In 5 -Jtzrvlr-1--1'I<I«-I '-lv-~& ‘H; hm‘ .—.‘,,, 941;‘ooo .«..»c r- -V ~~- . . .... . .. .,.. P,» . ..--. -.. . u.- c. 5. .. n.o~--. gouge-—u4 ,\ .. \.,..\‘, . ,'- |- . ..\\.|—« I. w a. - ‘—yt~nl¢‘J en 6. ..‘ , ‘ ,1. ., - nu my-In CLNVQ - -.I\ --.-I I u .- l - - .4 A 3 u,-- |..of us nun _. c. Any Il\v'I« - .1 .... ..-.~»u maul ho r--ml so . {n D II :\n .>-an-o. ls-.5» - .14;-:...¢ lJ‘~—i.l : v «u, -- w .« natal;--|~. viy nun n ::»e=x_ u L. .5: n~‘;:un|n.1&I’ .1 ..u.: M 1» n I t1ITr'T .\ ~ - '2 ~ ' ' lO:0OA.M. .~.\r :* ' . [furl Wuyur, Pun l.a-gnnnport LlfI]' ¢-(Ir. I3---slur, vlrrtnxlleld. Juk- unuvule. ‘apt-0. 5!. Louis. ’ Ylrmphln, A\h 5... VuLI\ Ir! -5 u|v1'-~\-IV lnilulyllour-' ‘.._, . n\...'.. \ -3. . u s. -HUI’ ’ ' 4330 P. NI.u‘\’Iu|;l‘l‘I\l.: s=‘|i:E-:1?!“ K 1- K\'l»\lnll -«xv « ‘vvnu K1\‘F1.1 nu SI- V‘ .|'FLl 1-u.man .9. utzuurr. ' Forwarding .\ I ommlssion m-rrhants. u-- ...rn I»; . - _» - 273.000 \;\InI‘|I Vl l\!\VlI\Il --1 ..u-\ 1 vs I. - mik- I K'll\ll'VllV F ll Cillull I -5 any M nnunlsclvu M — n.\“\ ao:.uoo. 1~,_» u... .... -<Q- ' it'|'AO|.a!ad luv u w.. .-4 mg I-Jpn I:~_ . \|....\.-V I». an -I, \ | . I 4:30 P. M-”.3.‘.'.'-I.'.\.\. *3.‘-'.'.'.'1¢ .1 \ an I] |V&.I I‘! ‘IN {oak I-.-n uw In q -10.... . nu. .. auu,oou - v. . mu nu.-new mu) ncib up ..»-u s.--ac--uuna '1‘ D|~nm|I||L.ou H30u000 'E‘IlF\’\F'UIT\lv H~l.iI 'n?XI':1.1'I*l«|I-F F‘ In ..‘..- . :7. 151.11. _,, 4 4;: tn cm. 4. «--o -:1 -a-mu :5 my 4-owl .l min .4 o< .L..- qr-nus u 11 um Iv .1 -~.-\ Ann M“. I... .3: -.’'II' I‘! 1- I' AL. \l\’H\t :\ ~ -* I I \u.-.« u. 1 tun‘-on l\ \ ' _‘_’_N“ ,.,(...... . _'J _ ,. 1...“ §, \ «Ivl.a LII '\ \' ; n run \ \ - ' mu 5“ turn’! \1\ '_\ 4:30 1’. LT. -'°.'.-;,*~.'~!.w::‘,-as - \ \n-~\ -r«;~r- x\- A I\2C0 XLLQ Cltlll-Ix--1-\§' cu‘: , u Mu--v vs-~ac\-I (-1 .I 2104100 u n- ' wot‘ u I~'|4u \o Tr.1l5\ I;..-I or Hut on \‘nml3_\. nI.l l.i‘l\|. u uxuun \H II!‘ 'IIl\I\s. 51.,» r . . .. . I Join: H.L1'n\, \---3' 5 o .. ,. ... ....4 v. .2.- 4' .‘I -11 Oral X--' I (.h(|. ll. Ill ll w...o. -.- . on :4 L. n. 1 am u~ '1.rl F. 8-. K, ,” l70.0tm ‘‘ \-v FREIGHT NOTICE. ' Bg ਮŎ New York & Erie em €1‘.?«'.!:‘z=:===t;§.5 -?_.-~“5*-\z~\.i- !l\ll.l!0\D (U'II'l.\\._ blnllom-rt. Blmah Puoolc-. ‘|\1|'r\l‘I¥l l‘|r I9‘l - ?0'§'¢’ng:: M 1- -nu - n IL‘l.- uI\- 3» l1G,0ul) 9} 5 1. Q I For Lake Suponur -rt 1 2 |--¢- .-I: -~ ’~‘.'Jv \Y IlllE“''i’l'£ll & IIALL. -lacuna. 3.. A-pa .,uI-uge. u . -p- --an-nun ungsvu ‘ g 1.-59.. uwai.- Iflsl |l.l.I‘l0ll. I r|‘~ nan ‘nc‘II lIlgHalm:.;'\ I’! -\«\-Al‘-v I». u -IJ ). -- ch - l\vll\«YI-!- ‘\l|!,i(1u|l'r§V!| 1. L59 llnln HK.«l’N'I. .. “ S «J- H, r. .-. ..v pnyx unr-dun tcvb 'v-In: Ihun1'FI' untt \,'I.I.' Ar» A u.; n n..... (I II..- Lu...» nluacuryg. \. - - 5. ILu\ ... .o-. -,-o an n M. .. ..v . -.. «-A-nJ m -- I 1 I’ 115th ill! I-n| D-O .. ...,.m.. .-.. u b- 54- | an: u « --_-aw‘. I\n- I-D In»-V0 .4-1* lny -ospnrl-I.‘ N we ll: . ._o -- .. a: PI LII ‘K-Ind-I F ‘-1 bun-mv Tv _, . 1’ --u mu '* Tvu my ;- w L 9*‘ In ILA’: I A H A -'\l\I- lI| ‘III V 199) # - — .1! n A W um . .- I’ I Av‘-ro ll !!n.f|.n 0 A ll nu. ,4 5 I’ I1 Front Iludhlo In Vrw \ur||. l‘|n|Iadrl- plan. no-ton uni Bsnlumoro! Q - - ., |n tvllnm LITTLE C ARM OLD. l\'.\I‘R.\.\'(‘l~7 F I E. B , _ -0 Inland Transportation & Kavlzattoa. ‘ 0vnr|'\‘\l||P ‘\\““- .- - 1 . 'I‘llF. l‘\1.r_,;~q,,,~.!.1n I! up. Tm.-I I-H‘ mI_‘_-1-_ Lakes, Rivers. Canals md Benn-oada. _ _ml';*_'_'\;~'.-l_'_\‘_“«, _;f_ 51*?” q'j\j' ,',f .r,. .5... ...,..._. ~— ‘,..._. .... .... ..—7........' -no «- 'r!'~n-~I' '~'~\lr'IX\v{|IV<sh n--\u- v\~' ll\\¢ E n-\xr.x.\Y_ n.'.\.....'.J .‘.$'..'..\ ' ' ‘»\'.‘..u 1-..,.~I, ' 0\ -W v-\- '- --w-~»-- « ms «nu ma; K-Ts . I nu nnmh n \ \' r I-unto-1~ “:1 P’-\';'*‘* r‘--“V.” r'~---<9 -I In- S-mine-u-‘r one-. v . . . 1 . .u .,. .... n.. » xx-um Juan, :5 ‘ea Wm .5 1;; 3: ‘I-_ ‘_-:-7-_:-Dv.[:-n uyvhnvvvtou-so an-I_-— . av \ vx. I 'II!uu»s”lh.IDzn:1 '11! Ila) Ow | P.’ \\ ‘ n\\;\£.' l\“3 I\\I\Hl\~lRA\-’Puu\H‘\\Y \“ . . . , 51-gA3[-I-3) . J-um ll :u'«ux.- c~ n. u-... at V ‘ unuul guanaxn, rv----mun-n~n Hangar. Liverpool. Iirlfmzt, Dublin _ _Nr,-I Ce ! I.-vl'A‘u - -V.-um. nor nan an-1 _ _ , 1' Is an \m0VD. . , \ ‘ \ , . , And LONDONEERRY. ' - -7----vw: -r-Isurv-w M ' ‘I ‘II4xw:nl.{{;,. '».hy' ' m ““' \t I'l'lIOI.'l‘Dlil.Al. I’0210D0l.LAB«8.l _» R-.‘..._ _ _-4 p n_s.~r..s_.}9.xx..._ __ I’ - A I and ,ur~-sad Hull! ’ - _ ,I ~ ' V 7 ‘ .L 1:~<.»s). E W x\- (001‘b» y\|'\ H -g, l\~IR_\\:}j ‘I-}H‘;\\_ \non SEW‘ ‘mu. 394.-pygmy-g1u;[,,~1-, \ ;’v. . ‘ Kr-nh.:'W|1|.t1‘r:-\\l.‘;‘.‘V .n.unnw. ~=..._ .. n. :» .= n ,.,-2.1: Iiw us: uwn ‘rm: Hm? EV1'K\'sI\'I-2 ~ « - -» ‘.'.\:r.: *:\':‘~:r.:~.:-2 ~:;' :I ' i «A ;\'*'*'~* ~* . . r . ...... - W...._. an-wu.~.u p-n -Y-I-.\»L.;;.‘~£v“W~ ‘Gents Fuzmshmg Goods, I‘ \I II-H. !_1.TL \L U‘! lL.\.\I‘} Ill “NV”. mg‘ m_”'‘_“_ ,L__”'\' luv! H‘ \I90'~d ‘Iv on man .~.-— r|'1l\¢'I‘o|-yin ' =I- .v---- x \ M_\. “- , ‘J .;_m‘,,L,,,,_.¢.- My -' \'.'_!i.!.‘_- ‘-\‘\§--5‘-=.£3'*“\\“ (‘C >|’.\ |t'l'.\ I-'.l€>l|| I '5. -._,. gr '0 9 \|(.l \ J ‘-\‘vn~~.I' t Yo .V.c I‘ . 5 - LN A--o-u da .: -&|'|l -\l' v\ u~ 4--ya Imn;§l'-P“ A . .un... u « \ H u r-311-11» I---I -.—-I |I\‘V Forwarding .h (ommlsslan .\ln-chants. | M 1401:! dvve Dx V T \\“”\ l‘i'»1'- l_.-- :. .71 .- I‘. h.~.I.: Tr-..q..vuu..m I an- p . - o n ~ m. 57.2.; Mn... .5 be!-an \.w \ -1| A..a- v v»,-.,... mama n. -41: Amos. Bamvm. and Rochester, , . .. ., “.vg,.r.g pp..‘....u,‘_ . ~- llvvu ,.mu .1 co» K». .0 «o 4 A4 ||l..\ on 1' .cna 1 ‘non. m.II~.vu-s -- H1-:1 -no nun-a vu. u . |.. \ In ..... -.....v n.a I in -, lIu'I--- I I. D. I'.\'l'(‘Ill' V -- «wt 1': !\o~ u a ‘1 ., ‘ Z. a‘. ll Hlx II V 1 \ I.-I -A KIN! 7\‘ hrrrn 5 -I E lurl. :1 .:.aa ..;. J. DOI.§V&lO.. 1.. -Ana wan- n'I‘ H'.« 4~a 41.4 (‘mun on La. In) 7-0 cf 5 n Rm \,4,.L--U 1 /.0. 19-\ .g ‘u -ac-»vu...n 1'-1-av-xiv-‘ «« me I -e.~ - I‘ - «£13.11--re an-«n 3 Lb mun '-r~uvl« ~ .- w -nu r...... . .. ..._. - -u.\g--' -u. « \0 luau: hy -nmumxg , L L N. [N194 \x- \ :1‘-.~ rm: ~~.v u-1 |-46099-9 n v... -«nu» . ,o -tax! I. .\ K E SI1()l{E A ~ 6- mrnrnu n-l‘L\Il.l.S‘ILl.$',u..lu. -. \. ..' .10 ;vllr’§ Mouse M‘ H \1.- \s\» \’--:;R rnn \Mll‘IrH_ --... I‘~|‘7\‘ R -'-Mu\ --| Dan-v tn-Una _ _ _ - lh |n-ll'r1n-.u|I:o- T H! Y\ lo.~I J I- \ (M--., |\.- A3» .1 in-9\“ r'\\‘ 5 ’ up.» a -or W-.. 1; to [ad no \ \ l_'tv . I L nu Ink: m..,...{ [‘1r.;0Qg11 ‘I-0 --. . - P. v I awn-M and: u M‘ 1 n \vuuu or \|\--UH I -1xn~ stun ,~- \ - -:IIE.£: Inn ~»nr~—£umvLR«pI’a-3 -l\-vu ..... .,- . -- I \ISW- - -IIUILMI an Vw-., cuuc. av-mo |'\“ \ 1\\‘ -Emil‘ 2‘ ' P 5:51 abi‘, \ \ 9. ya w A u..n¢ 11- l....,... -z.... - .. .. .\'(DTIIl|IlU\\§0lTl*l|2|l1 RAIL ROAD LME, Ii .\' PR I'I.\‘\ F.\'_ Ar,» - .,e us». 5' on v.» sauiiuramuuv K-uuxtrt . 91.... ..~.- - ..u I an ms War an tzam-and A V » -. n.-4 II.~z:7TtI.A&-In-Il‘¥.L I (pd!-II II 7') it ‘In ' rh- \é Express Co. aprlnx and Summer Tune Tabla. .. Hint‘-vg I» ha» \1 !\\ll I’! ' ~ - r-v 7'\RB'\-a A RIIAM T I I\l‘|lII7V-II F 5101 II From \lagarx’Fa1b. Bnifaloa. Dunkirk use In!» llwu-on H\-11' 1- u. can Irv nu J «um \Vr.ur.a'v- -- ruoul-.1 1\n « ~-,.-gt.-'$ R'l:.VIu\\‘I I‘ ‘ 7 i.\i ‘H-A v I u - gIIs’nrw..|Jhpn Imhrov ‘ -nu - a an -3 ‘=0 sq» . I Ir ‘I . -v\nau l‘7'.llIuIl? \F7118 on I ' it .Aa..,,n ;...| as w .- . -on S 1‘ ’\Tl“!V\ Wu: II‘ - 4' Run llxmul Ilh «'4 must: 4434' 1‘ H.- was 5;-rraic LIPS ; ;_ _ “W _;_ History of the Umged Smtos. - «- - ‘B1-‘rs-. »\-. \-.H< 1~ |u.\rs.\u A I \HI-P ',° , ., .._-...' r we -vl-10-our v-\ ndhsrxv-[pr -urviola r .- . . . IT‘. . w. -..—-an .nw_u.-«t~o»\7m:’___§\_!“__ _£ . git ‘\69 .3...“ '.m' 14:2... 153\.\-an |nn..4.. '- -. I: - u A .5» -£9 .h\nIl an —_: n ma Bork Iullnd. llu rllunon. llubuqne. I I559. Wm:-rn Railroad. I359. ' \ _‘ 1.’- -we-9_.:_x_ p. . a. . ' \ . «§55~‘€~‘5~‘€¥_&.*Er*a-~w ..v,g__ :- \ “L”. ,,._ ‘, 11.... -» par! up...» ..u,. _ ;6<“j< «rm 3- V” :....; ,\ y ..~.n;u \\ . \u_~rn::\' ..'. ..'”...:'.§'. .,....7..' ...7... ... 53.. ..'-—«.».u ... . - - G0 l\l’lll«;i:\. ‘ T u_ ,,.. _, \; 1-unsuv ..¢ . .-u -\n- _s . \am 1- 1 l a I U .n,mAn,. um. IIV ___ ' .p; 3.4\ , r ., . , u. m_..-.\ .a‘.‘ - ~- u ~ ---—- -uuvtnn |ll!lA'iGB‘l!!‘¢‘l‘. _ -. .‘. . z 9» u . - n- nu - - '4 v':~.-_.»g2..—~4° . 5- . _. , “ r ._, ' ‘ ‘fAr:‘_¢_:ll¥._u___f_V_A \_”;;rb¥; . \ . w . .... Sinp Brolmx nnd .\hlg_:;1ang”cc.._ . *' _ ‘ 4 ° ‘ “ ‘ \ ‘ “ nmmrxuwm .1ro., ’.. \“ “‘ '_ ‘ ‘ .1 .1711‘ ~:- I«.-;- -- \\'- ' 10-00 A.M ''.‘.‘.'.‘.‘.~‘.'.!..*;.:.'''* I‘ - . ' \.. \ ‘J , . ... '1' »‘ - v it . 7. .. u..vu. u -. - .e-nu: be u - no runs In» uA.IaIeI r... .:...«sr.-i 5”’ “\ \ \ \'\\\' \' ‘ ’ I. . pu_.u|.... R. ...v —‘yo-gpv-Iuv-u!1.t)Ir — \ u D II I . - ‘rug..- k- Iv... t\Di'7u‘ ¥'H5'5'.\ lg \\ .11 A\ I\I'nl..I: inn >71:-uvvl\ nu . --o -v I W on . u u kg... ~ In g I; In! t‘ —l“ ---A In - In II: P \! v-wt-d g ,_‘ xvi‘-y* I ~ .. _ V\'a\H -ma») S‘\I an-—c'tv'P\I UTQII-Ar roll 0‘ H: r \l' .e. - 9 ---I 1 c A \°’_’f’.'. .‘3\‘.’ 1; tiqété Halon of lmuuaat-‘ . . _.» . .\ . 1-1» n. 10«-* as I. c -.«.. -u-no - Andy on cud mu! -'v -- -» r P - .9 - llu Lmrn ‘hauling ‘Bum - 1.. .v--. - uunn (‘MU U! mi g-ru '3 (11 run: it: .v .. ya Pu‘: » nll|f‘§ 0' 11- sun. In my quualily rum. n. gm .:..- -. -.- -z» an. I Fun I and F‘: ,» hltu ll DEM FUR? 5.-_»:.u¢;':.;u..;. . \TE m m o - 4: -- II P Iv-mnxu . cg-.ov.~cr II In! \c--I, 0' I . r>---.- ~~.u.'n... x. -.‘, [ an I :37.) v. 1*,“-... :.-_.« N. 5,\. I saw n. u‘ u 1 -e .I .1’ .;¢-my n-«um r-vd‘;'~fva-is 0-. ‘rd Vn\lIrul‘(\lnpy \ a ‘s'u4_§ c~q.n:.-aa&= t‘ “ |~. |.tyIa\“\'“\ \ \” ‘,....Y=—s- —' V *“'“‘“11Irs1arhcng my n.. ,.».. _‘.. u PaI@Hmu mC_“m‘“ ‘ \H V.’ ' “ ' 3‘ _' ‘ \ (‘en mrnu. $200,000. ..-.1. .x.:. - 3- v--- 1 we - - -u. --re- \-- 'I‘ M‘ '--.n~.\\\ 1 ~I am In u.n'.Ve.-.4 '3' \ \“”\”‘ ” ‘ \‘ .3 .' '. wt\ .:-'*.;:r..\::;'r\:.,.::?v'::..':: .\ ii“ 1\.\\Hi.\ *- W ‘Z-HY 253 'l»\IV VHICX T. \.1 , can-a';'= ' \ \‘ ll‘ R '- ‘ .. “IN? N ... - tv sv Lu! \ ‘- m'Pru \ ’ \\P¢lI PI‘! “ U F\\\'|»F Ix S KID Iv] x-\ Li H nu calor- . A. 'I* 3“ . cu A.\,«\:P 1 95% ' \\“’” ' \ In‘ at CASH‘: In.» \1gv\n.\ E,\lv:.~.s I -. [-.-- Irul I» ma. A . ‘A r v . . . ,-...-~ -AC.-or‘; \| 9;...-1.-\ 1. 9\; nu-a-. nuw. :‘ F - : ....g..,- \ g~ A-ru._;‘_~:P\l ,o.c-is-url |Mnvu$‘vA\5 long? [0 A ll 3' u »u- \.\.1 I ARI lH‘lIn‘J P\PRP$“ I on’- P\I ~.u--4-invn n.'..v( KJD'.l.n\R'Au vn ‘F r.: I \ °\'\ Hw-85 '«.-Au up-.-ca... Ir -1‘! — u - . ‘ 5| \ “rut -9 J-ht!‘ \I.“wI1<~n||gh\ who -' «ht - -v-v — -a - 5 -. .-u-3.’ n... II 0!’ I! ~._ -. um ‘ ‘ ~. -1:00 P. M. “ *“3.'I.'.§'a\§':o.3a'.‘°\' u -\|\'. |.I-Id“ ~\\\I ...yu.“ pun . . ».... 1 : s['_l...;. L} e-on .. ,.u ' me up at I ,,.. n. ThF. I‘IU\l‘I».[ Ll-J: I.F.V[-1.4m; ' - (n|lH'.noI|yIs-1: mi.--,5 Y “M r— I\ .;.---v (‘AI lPuR.«u .,... .,,,, ,. . .. .p.An-I (.-I.-« no 0--n-' ¢-«v -no 0“rIp Trnvu 5.1 .g-uh, nrul bamn-urs n x anal‘ Itrlft m.~nxh._ win, an Gt-u!~ltdll‘f1lPf'._y F»: ‘,,v\.pmd mrum *nmrrn:u«»n Inl- grrgg F D CM.D\\l'1.l.. Proprl Ion for You It-. 1-; :9 A \t OWI:‘TF.I.'.\ TIM?-II ull \lllNl!Y l’!PR“F~F 1' D-'-wt’ O» Av A S! ow-am Inna A 11 um»- Tsv-P .\l, ~21-u-_o.y|| ‘Sm TIIILKLI \1--us I \r~ur.a- Tn nu-una, nnrl- no i- Iv -act.‘ an ,-_-u--aimnlul Hr-sou 617-? X!“ In-va~¢s P M ~ ’.‘’“.''.Z' \'3\ .- ,. . _ .,... ....‘ v'- n I‘ - ..‘ sq. ‘F ...u r- T s 1 II I is, brown T \\ nuns, § * 1- vii, 133- r I‘:-Ixrr_ Wm ” ._.rw_ “ P 4. (‘-1 [I-‘um-1'. 5.?‘-:~‘ I-«Ll. ‘ Inn»--'-urn . - - qu. _ - I-~a'.o —\ '- salt’, In \ 5‘ \V\ ‘h F I I“--rm ' x—-- v u.y r~\’nl’tl“IllH!1. any-lg ll ‘ M ' . ‘ ’ -V S ' J’. 3‘ K y'“';“7'f’ '';‘“ll-'‘R-’ \'6 . :a,_;~p_ _. v_ ' _ _ _ . . .. \ .-I-' ~q\_|-.. .1-1, 1\ ' ' ' M’ '\Mn_\¢,nA‘-‘ §np9\ Ill l lI~ ‘H H 1- \ - -nu \‘ “\“‘ \‘ \“ \3 ‘“°‘““‘ \\“\- Pzus 11 run, v ru:..n:'.~_ -v-Q g.,.n.,m,... 3].,‘ tilrupvn . tr-uugm gm! .5. pm. -14-1‘-n\. I - -o - 1 -‘ «- ‘n ‘-w ‘ “ma \ U A I 1' “\A;:\IVl.“5‘Prt;Y'|?-I h . .\n. o.. . . new-an...-...-. u I -- -- v - ~--~ :2. nrnkr-H‘ r. :..,.. . ..“.\\\\' \\‘““\‘ , Spccxal Frexght Notice. ‘PI-.'..‘.“,.“ ‘- T -F.“ . I.‘ :3 1.!‘-»-wn .« -. -ms ~. --A . - ....m. -— - -- A- . —~ - -~ - 1-‘. . .1!“ m .r., \;'\§“.\ ‘,,..,\.-. .“a __'-.\—‘ :1-Ic. . rut:-ti by (us , - . u and ;...»—.1 :. .. ;rlhkXgh:§sl:l. :. ::\;‘“l_‘: _ :_\M':‘:'_’: _ Q11!‘-vll in AEPDC). V .“ m W ,, NORTH snares ROUTE. ‘ :*;,~;-~ -=» ~ .:;.-3;:-:: .:'t~.' . I\'I . . . .. .. 5.. I‘-lm mm. P M‘ ' “ \ \ ' ‘M H” - s ‘I r--Nu-.1-' Fm -n w v .. ur sun-~ ' 1\»!-I-h - 1\ ' -'l-- ' ' Vlnrlnc Illd lnlnnd Vnvlzallon, Fire and ‘ ~ -,~—;,~ A-new-m -mu ue-es-no 9«~<!n-I:-:1 , ‘ * - ,9 ‘* :;'::\:.'.\;.; “'::'.:'..'..-~.r:, ::::.\.' ; . 1' '.:.a.?*.';.:; 1 \:3 “.3. .. ~ _ _ ‘“° '.“\\\°f’:_ ._ , C Mp” \ '1‘ “I T ’ u H X [A U? F?.\L!) .\\D Llkb Ill Rn\_ \_ W \ ,..u..,;,,Tu.v.....:1 1-u-i.r—a. Hum; .0... vk,...,.-‘M . v AR';Tl\- Pg!-F‘.t X\:.A.\D‘ ls\.Nl RA‘:y(1:‘,mI n _ - ‘W -- ' venvl. I a . o . - , r nhnvuu x . 3.. 5. .1 ‘ 4 on r: vy nag; ., I.” ' _.-,, , (RR!-.111‘ \\ urnln \1 *1 “\ ‘““' ’ ' - ' *- run. un.n an P I-mm E 'r - T°\\\\ ““\\\\ ‘*w\“\\\ ‘L ‘L \\ ‘ 333-'..I'£.’J.§\\T5{3.'3Z5'.§f.\..X.;§C;”i\X¢C!‘.\I...':5 u...«.. .-.,. ...'..-. --.« ~ T .~ nmzx-~-~1:r I-‘H:E 1»: m\'«1: t'nuv.uY. Fur Ln “An-.»_ Wu....»._ 1‘ cu. I.-:In:pnn.. [..:.,,n.,_ MICHIGAN CK N'l‘ll.\Ia RA ILWAYRs “,3 .. .,_.,-.u runs 2 1 {$13! no --- ml . .. I v u‘ ‘ .\d. I. II: I - p L)! \..c Y.-uu Ca, Ca.‘.nsII'3mn.mun ‘ ,1 g Y . . . . N H I , .'_ Hg\ _mrn.vu-->3‘ . lIFl'U‘(‘ \ um cu‘:-a-urn ;_. ‘ . . . ¢.;4..'r.;‘;‘.. mm. ,. ,, ~- _-- mm M M” W ' -r M :.'*,:*.7.. ,; W ,.,,_L .1... . ,.. _ .. .. . W I I m» n « uw 2. ««-wmw. 11.. rvuwl AVl>'l'luHD M.reH\- q um mu m at! Sat '4 \'\\\“ '“\‘»zR' \ \ in \\9\\ \ I\ nu-Ln‘ a nu «rr 1- no'Msu..,.-. Lao’-—‘ “ ah - ‘ - ' 2 -0 \ - - \ “\\“\” ““”\“\\ ’\'Y‘’'\ *“’‘-’7'‘‘“- rm--n vr-s|lne.v.!uu-:- . 5- mu... .... cull). vamo Loci 1.2.-Im§:Pu;:‘?.'.W..‘.n:{ F Immune an: Aver :-cnecnt Petrlavu mo V““\ \' ' ' ‘L \\' * \ \ \\ ' ' ‘. \ ‘\''“\\'T“ l‘:‘‘ R ‘\' F “\\PA\7. an am-v-v mm -v-rm~»~-u .». u... \¢:lh u..«.. ‘ ,..,,,.,-M,‘ ., In! n-'v v« v ‘w I :1 saw u 1 ms l‘ATI~..\T mm» mu 64 {:3 :—.I.L'-\I.\.!‘2 :?‘.‘.° .°'.5\ .'<'.\'.\‘~-\‘.T\1\\\§\\. .‘.l\' ' \‘ ‘\ *'\'“~‘''Y ¢\\-**\W-“n'r'|n- \°'“°°- n'\’1’1G8 OHBCBED Tnnolnn ' 7' R “\' W ‘ \' ’ \' \“’ \““‘f“ \\‘ \\7 '\''°“ (W \\n‘m‘-' u nu nuts. v-mm.-.n.v-..p. ‘.II1!nc!| l.nnr. . \ ...., .n It -.- .-.. 1. .a...u‘»..'u.. .: . \l-v\i'\l 3 xx.“ nun 1» un_ my xrw YORK CITY. -|-,..-.. ,.“m‘ Á - chk“, . 3‘ Lou“. _‘u_““n“ II: ttvV--!:' \1 ¢\‘rrt.I-> qfuw Lrle mm Dc-pot hi‘ IT\lu< .. 3;, |-“,,,,v\md‘ h_m“_ '_.,.. ‘V M ’gyI|'|rI‘u7\1!l-_ um rip:-\o r r» r . K a'-- cm I H; mu. 1 1| mu uol .“u'v‘IIn, 9191713 “, ,9 .u.. -,3! palm: -x.-sx Mn; [cull wul ‘E:G\J“h :mt:..x.;vNu-; gzm Dgnétlo . m n .11-. Jr» 'Pa*r u»..z_ Ia‘.-.r.,n, \.1. .._ 4.“, '9 ,,,.,x,. _ ‘ ‘ mm, M”, “,7 H I,m_M‘.m ‘,,m,,wY' ‘gr 1-um“-,3“ ‘neg;-[v3 51 -nus nu:-1-3 H”. 5, L\. um“ Rw‘.y Mun“ s - w an . [H \mg 4 r. .1.-rump 1. r 1-) - A grand uvmn-m-..r um NI Icrpt --. . an-,7 rh kw. . r.., 9.. ,4-u-::u«I. Lnpllll and surplus. $|‘l.9\‘ uhl «I u an mo rim-um! ‘BBL-el 0:: -a n u 0: l \.3 3. ' ut‘ITMu~ -Hmul u-m-«um: umul ‘at (‘I M nun uh:-o—-gm .. 4 v.-.-..o, II . . , . _ .4 v _ up I L \-1.1 aw...‘ Ag.“ Mu-:r.n \\ urn um: INSXZRAMWE (‘om-.x. Y, an--at -1-n Bum-IonuhvCumrmv1- Wm 0w-§_‘!: :. .. .> :.; .—_::;-. -- '.‘.' ~ — -«--——.:.- ',:\\\' ';\ ,., , n , No. 81 Main Street. x... \ n mu. csdvu 1*m.000 . I _ ‘ ' 0 C 5 IA‘. - 4 . \ 3:51;. |;t;;hl;;:L'u‘Arl:o.s1u_a9 Gcucrll union rm an.i.,'mcon 5; ¢.m~n'rV Ls . ,0, N ‘ “ ‘ ‘° “ ‘ ' \\ \‘ urn... llwruN|r M, n... hp\ M -.. . um-mu - n.'.~rn.n'(‘l-: ca. or saw You cm‘ ' “Wu; 3. ‘ARR - P A ' N T E R S Cg .g.§ \ l}~¢ qlmrg g! [kg (39.3 n\... pm. ‘ u_.¢mpm_nhu V: v~.1nln‘llu|'--n '11- rnirnw-vl “I -|n unar kn‘-ul Surflul. M9.’-.16‘! A- - - .°°°‘W*.*:b~‘t:‘“:\'* v \\ \“\°”\\-\° ”“\\;:r£;-mu . mmm ;“:7.?'.“.‘;“:.':;.“¢';.':‘.1::“3:.::::':,;;.':.i::::..:‘:::: uI'm‘n cmr ms & mm: m m.. L‘9I!l5'ER PEA RI. STRESTLQ 7'BRRA(‘t ‘ I p ' h Q). g p b ’ uv T‘-.:L-ulclphls. c\'Il'h3‘|l\|d 53'1\!!! 3373.“ N917 Optical Elu|b“9’IIn0l|1- 9 N B —0ulhIf llrlngg. WI-sen llu-LAO ms. nu}: ,9; 5! llltn!l.l nl a [men an an gnu nuns rxlmr.-d _ ‘qr \_ ‘ _ A11 in?! cmrunezl to them nu he prmupuy nuqndud - -R-l_:~‘v*i.“q ! “_~wr'{,-.1. . in mm. ‘In-X mu um-r been nun-1. _ !‘\1n-in STATES LITE T‘ R \ V F‘. t «I , /5rr‘_-'z~“v\—~‘- ., 1 .» c on revununhlp mum. .pao.1y' . '_ ‘ . *- ‘. . '. ' ' . . ('1'-'_’ -\‘”‘ “E”\-“- or 5.. York cm. Capital‘ “Ix!-‘Ins :«5m.noo. , cw‘!-‘-'-\‘ ‘-. -—-— --——-.- - -~ - —- - ~ . - TIII. Pl BLH AM. RLKI I-.1 TH LL‘: l’.\- ‘ ' ‘Z “‘..\.\ . . ‘ \ \ '. ‘ ,......,.,._ 5‘ NIL!-‘3 A mu:ws1~r,n, :'-av-~:-;-.16, —w,.»—~'-}. . ; Deoorzmvo Paper Hangmgs. “ ........m....».mr:m.;hu;..:...m:;. .:‘..,....,,,.. 1)?‘ :‘.x“.§.‘\‘~\ ‘IFx1;_1_~..\'L in»-'«“s\x_ -. \l\ \~n _ _ ,,_,,,,,..A , .,,,..,, ,,,,,,.,_ ~. F ; :_ 7 i .- . . .Ir av-x»..g;-nu-ox-3 9 nu n -on voannn-' - -- ad I- - ~'\' —— —“ \\\-‘ \ \* \ “\ \' a z .__,m.. A ,g;;T,,,9g, 5*,-’*54),',\ £;.‘;:Z‘.’n .‘.‘.;'°.‘;\“ .“*°..'\“.;:“\.\::\ x=\::*:.a:\'.'\'.'*- *; M: s::.‘:'.“':' 1»*’°~““‘ W‘ M“\\° \'5“\\'°“' - ‘ p much u. “m 0-1‘: m u x . nx .. . , .. . .,.-..- - \. ‘- 3. _ B. C. JOHNSON. N\ \\“\‘- \-‘\1 '01 ‘Mr N‘ |M‘_'-\I\ *9‘ \ \\1\'*‘I'-1-‘IL um 11.:-euilh iuxn;1*\£\nl.a||:ru%l!In. ' 1 IIVWP 1-\ \rrv I-W-\5. IW‘ -1 0'0’ '--I ~v ‘ LIVERIW. (C l.U\ll0.\' LIFE & FIRE I.\S. ('0. 3-0 2”, _\_M' _;”m,m,,, (MA _,,,,,,, ,,,__ n,w.,;,, N I-_ D:-cor:-Luv Plpzr llnngu-n fnmmhrdltl ::;'ct;:-ilm W ' k AmW‘EI;‘PSTl IL ‘ ‘I, Ins u --1-;';s0-ba‘l' olthg‘ 1-’-n« In ' >0 - xlhv. n..-n ft}. (‘nu ¢~ g- . uuII‘ulKI Rnshléshecl In Inns. .. v- .-- q 1. . nn» :1 -- »a-. r u , ., 11?‘-' ”\.“\.;“”#”\'»'.:'..‘.§‘ \‘.‘.E¥.*q mam mm»--m. \—\—- “°'.- T— —~ — -— “ ‘*‘*- .L....‘....‘.:..,.. ... “ “' ’ v ‘Kw Tnmc sI1.At.L\'svi«A-vs co. £'é;.,1.J.r.‘.?3m§5z,':'Ixium.§e..smLo.c..£».‘ma .|'hull»-I \\““\““\j_“§‘5\\9\“\“\‘““ Dried Apples and Pouches. i <1 n«m=-- -uh-m a---I--~s --mg--~ -mu-c am an _ r-z-mm-m.m_ h«~w-h~II-WW- , g\.1pul’lrI-ares luau, Prat. Prank’: Don 11'!’-was mm. , \ ,. H ‘nu-1.; \“.F Dawn ‘ 1,“ Ex I eln-I--<. 3...! the run: l'nhnv- in u- u u.« can-mu NEW 1-ORR “FE n\spn_Ag.vE CQMPAR-Y’ 3.;,'.‘f““' u. r-mb'n1nx!nv Ind neu -sum In one F\\\~ Pwblu PABLO]! PAPERR. 7 -\ 3 - - - ' ' ' 5\ ‘ , ., 0apIlAlIL50(|.DOD. nmwu-ma in 1514. , ,,r V H 3 ey. . “.h.h.,n,,,u ‘mum; 3-gm munugi wan eyes, and m. in _ V _ _ _ _ ‘ ‘ _ Q I’-M‘. mg, n;,.-.: r-u.u.u_ I J its ‘run. .s- nu... qrnn .1220 m I9! 'Fl'ciaHIy In at ' R ‘K T n d 90\‘ A A “k BA.R!I!.‘l)§PYx-ITNIQOEIOOEALE om '0l'.u)m‘V‘LI;l£?, Ilthunnuticoaxlzmmqlen . BE‘-U TIH. :14 .\I'.2V It‘-K Rhn ;:'\”E.E. ‘TITIE i‘-«r me by IOIN 9 ‘bK no ~,.rm-e- n 3'0’-\ Inh..r «Mun: xng,;b;‘,,:,:1:{.‘:a .n‘:,‘:;,:nnu.[c{,,:,‘p:::‘:“\' 3. 03 3 Ta .;4.\ : . r coxue e -uyveouv ale -per n K Ir:--0 - ‘ '>‘\ - \ ‘ pd! s:¢‘.\;‘m 6 can‘, what. I “:41: 18-11 P P I. OJOIIEBOPL I Mun gu-gu_ ’ an M. II. B11101. ' 112321 384 Mm: lu:el.carucx' oi court. I mcwtc , G50. 7. NKEDBAM, Agent. A npuu G10. DAVIE, Agent . '4 l U 9:00 P. 1&I.‘..'.\\.\.'. v‘.:“§.'5..\\-\in p v |'l \--nu I\:‘u \ . 5 \X_I\ ~.- 1- u sv‘-vu \' gvn .< wt‘ P 31.11--u.n D“\5 -‘.1. V‘ H-4 7 . . g,p .., I acug. :1- .-n....«.-»1..n, I 7~v‘|.:\ C I.\ll{|}.\.\I{.\‘ rt '\l.l.\_ Buffalo Scale Works. r.\\'|II V I’ nu H ‘ H. Ftlilw nvxrs uv l’l.Hr.a\n O\ A ‘I ' .. A \I an . n .- . u Y . I]-\\l| II .53 n- ' -“‘.v- -n (‘M Q; rm an uh our» .4 I I o I1‘-dbulh \\\\’ \\” “ \\' LUHPS FIFO and nllr FY00‘. ‘£1.08: rI‘“|.'_ 1 \;-L“_.“,\H, \\ .; ['_| \\\ _ 1--mu. 2 uusxu‘ ct-2 \h'n n-pnl I .. \ ‘r’. A\ \-' \ ' - P» “ _HH\.,_ .. . . um. l '- “ s'...... r .. . RI 1...- . a - 1 nu. nl a\Enpt-0-wntvx-9' u'-- urn -u ,.-u 9.1.» q vl ; ‘gen on!) Tlnuu n ma . .. : I»-nur..-. p --.1 -..- ums! hem-..u..g.a by -1» :~.cu- r-up v.~- ..~-r . my um be v~r.\.»|’ V-v m-Jun) -1! no »-_9!.. g u uB1lW¢nU~-1-02 u .;,¢pea.\ A 1--I \\ Hum. A win \1' !\\lI\RI- .\ \ \'.l HIHI I.l.lF. luulk-“‘ 1 Pealsvnu ~|l|H'b Urn A t~» \\..-penlu. gr, I I \. \- IT-~ '— n hr! '1 Pl “ban Al:-MN. Y IR 11 [L (‘n_ Dunkirk, N Y T -o n*- to In - I -trnao-1 II (‘)1-nlacd IQ} C IH'\6D| I |=$‘lzl\I l‘lF’I.'I FAVTUY. “DIAR- l‘lll:\( II STORE. v. 1.. 1|-Iulnn, l.lH\usTU\‘_ nncu ; rn_ . P’ VFKLL4. llL'f1'ElIP1H.h a m ( ‘W-\ \ wu I! I-L'rK. an-.1 Once Ron. 9. II Ind I3 War Four I 1| BYIIII I! \\'I.\' I-2“. LIQIIF R4 A\'D SE-‘.6 A R4. ,\'n mgrmws um: I-\qfrlln rum 4- Imp -u-v «I 0.. um: Bran-Ilm. (‘nnuun Iml \$ um .1Iu..._ Phklu. Earl! n. if M IIJII-M the I-111 Ilnnlafrnri. __ - _ _ _7 _‘ r_ my for little Inr Cash. x...- a-..n..|..v.,v r1~..u..- ‘- I 5:.-wn.._\,-1-1‘;-r \m v an -r Rom! I‘--at - -n hlrr Kohl. hy [he (‘c-nlncvnu I‘-\ ‘.5 ,-x W» mu-H F .-u.\.. y. I‘--.- ._ Ilnl-Ales, [IV A Flt: ll:-u ~u ‘hr pernnrr mu I1 .. A Ixmxon .\leI-mrnn, H v as mu-‘H ‘ I 8 5 9. United States Express Company, can , out Full 51! an i 0. . VIA NEW YORK & ERIE RAILROAD. CAPl'l'AIu $500,000- Tho United States Express Gompanv cnnvinm-, [1 rural vi: Ru: Work I Erie Bnllrnbd, than F V PllI>L~'£ ronw mom: nf fibonmt twp\ .1... ‘.1 m .. “an in me trznkmlsslrm or In, In Hum, I.» ll rd Pa:-ksgu. um um calls-3109 H um; Inn with (‘H-1’)! .4 nu kinds, and we proceed: promptly rammed And A -s s. «In. Collection of norm. mun-rs ma wdocxn u nnr hetiren jg m‘ .mH\' :1 zinrvt-:\'.en.\\ .\'n 120 1? nu .u gum Isa oflhr bat n.\xm umzm u. u .-we-w ‘av Tnk 'y? 8!!“ A'AlL$ A CIITTIKK. ‘Zl‘»\In-» 1'nr( MORTGAGES. 6F'I‘0S11 Arrivals at the old Stand ' I9?! Wain Slu-1-I. rmsm -In-.xfIn(: to non nr hny \ln1-tgngen. um ., .,u.-.1 on -an on In nut-nrrnn-n, u-M dnvova particular sun-nu--z. Ir the sen union at mm clnu nr nonunion. 3|-\V\'IlF.STEl? A 11I(‘lL m-'2!-‘Y “Rf and llrr-ken, I Mull: uncl- 1)\! H “'3 I-'\|-I l~H NTTER ALE - A we} mppr» vv art It mat lcv “.4 c..v mp gt W2! \ll:uIlrrr! by \ L TIPIIMVI-I. New York, Bu Dunkuk, 0LxV:1.A'.\‘D.clNCINXATl. clllrnnn #1 Lmsxa, nous nsumn. mm; CITY, I.nvl‘nIaruze- I -hue Oman and Town. 3'' Nrimrulu Ind Imrk Good: “By we 1'-and ‘ Bum Pxpreas 0.“ \' \R !||\F.‘-’ \\ ['HI'“\T R0\'F.‘1—A\'l VNIER x it -1. \-'_v Inf-rvhr qvsslhy We nu-r Irrn as nu my 4...: rt-volvo-I nu I03 nmnuwov I-, l \' l. TIPH JUNE, Reznoval. I‘. la- HTISBNBEIIG k ('0. AV‘!-‘. Ri~‘.\1hW.i‘! 'rnF.1n nrnvs FRO}! (‘a-mm W had In Ilw tnox nr Indium strut. Omn- mnrn-Inl Wln:rl.W\liasnn ap‘.‘.7Il ARABIAN DATF.!<—0I-' EXTRA QUALITY (or sale In Issues In the (anally KPMEET)‘ 0! ml OWVRGH DAGE. 5 known urea. ‘VVAVTED ——Tn P('R(‘H ASE FOIL (‘ASH n nnxmn llnunn 4-1.-nlully situated. wnrlh about ouelhcusnn-1-lnuau. Apvglsto LESIAN A STERLING. New Ynrk, 15 Wed knees urea. uuxrun, m ਝ MIPS‘! (_ 18.’-0 IFDSXCK. IF I-It-Fn L M ‘= sum 4!; I ]1A\Im:si‘8.u;rcr:: F:-M.) ' ru mun I , . . . , CABINET €11.13! P.N.1\Ei MINES, , ‘ Plnln Mn] -I-un n! I rrry --It -‘luv qnallly-| (rash rum qhp-n,pn'.l jllll vu-uh ml 1! 10:} \1M!\ urn-rt hy . _,5w _ tar _ V _v 1. TIPHAIME ' Ill !.l'.. J .\Q1'l’.S F.«\\.\T|\»'H. ASD H i S man: my man klml av Pi“: n—a-n. I r I ' r....:..a4-1., 0 u v (‘l!A.\IP‘l nl, 2 Jr“ 290 Ilnln -tr:-ac, .-mu-V nmtm Kayla. - smm\ I J CST RECEIVED HWY BOX F8 uni. \'(}Es mdkmnm. um for cm by , 13:1 _ _ am-mm ; 90110.25: |lIuuvnu:¢-1 EX'i‘Rt‘BLA|.'K A.\l) uHhBN n:A.~'.; 1-T-T ~ ‘Eu! I. . ;1 ' 319331311 3 mn_n:s, an aura m-.3L__ DA, DIAMOND \ Ms .2; c.m:.~z mr , lhitiljia \ hum rvcch-d sud tar ask -p _.I:1. I*r;s=c.5_,~ GIBOKGE own.» Sen:-tn mm . kl“ Land mg Acorn-. *z‘_z1_ M:1\_ Cc-,\g, TAR‘! (‘nan TAR! .' — 200 BBLS. ’ (mu Tu It-r mo cm‘: I M coi.E.m.\N .n s-n:m.n§a, A ml: In} US: Warks, 5 No ‘:19 lulu street. .A\1<‘\'l. ]¥lH'!I)]'2II:‘~——\V'l4) HA \£’E .l[7.~‘T RI-L ' )SI}'.llY—- LADIES H‘ Y0!‘ WANT TO 4 wire\ In in w um-rtmn-2 -4 Sim «I II-r-den-—mso go: I-\I'gx(nn Kn lImary.(HovuI.Co1!on Trlmmlnxl. on aim nu. qsu n1 Chllulrrn - lrinl-1 um! ram; couunllnsc Hm: gwuxl. llnxhra, la, all u |'n4|)m|! line. 8 nmlnul‘ 3 (‘(1 I S. IOSIXAC A CD'S. ms 280 Main um-r., xmnnn muck. myn III I-launch 1- ~: W’. ....»,.: ,-.- 3 . .»./ :> _ . ,\.’;V«'.¢‘ ‘ 4\ “\‘“\\” - H My I A t V H W ' V V _- '4' ' ' ?%.'_é«!:'~$ ’ . v I-—.— ' _ _. r ,;—'~ ~,«\‘‘ ~> - - _, .7 ,. —-~ -—-— M» ‘ \'\ _ ._ fg ; “ __ F’ H“ ‘g ,_'. . -' ’ ~' , _¢_ ____ ._____ _, ,_ ,_.._..._...‘..—--—---—-v\-~°\* g; 5’ .33 - -” ’ -——--~.~: -*\”\“”” R'A°m=mI)s . ’ TRANSPO- § ~ ‘ - norms-. ' _, _, , __ __: I - . .;-,4‘~_..,.~»-_.~.=—-.........T-_i .V_ _ ., E , _ _ _,_ ,...._/...,. ...4..._._...#-“ , 50, , F5.‘ .- ~ . zsaa. su4.uuu AlLR.5M11'=\!|!N’L- | -1 ,, j. .124’: 33- ism. ‘ summit )UlltA1\GwE-1‘- ‘ y ~, 3 \ w w \ 4 ) Western Trnusptu ;.t«..2w‘ 2; _, -F‘ _ ;\zL.\. - . » . _- , Ba 4 b N . . ‘-1.41.: , ,4 V. 1... _ v ,. n ‘ u 13.; 3 \t ; ’ “ ’,',';_“'c‘u..“ - 5 4 “vi; an cnxuwuox Ivrru - -J \.01-Ir ff‘ ‘ ' »-“i ' ’ o ‘ . , . ‘ - .__..-a ».’.__,5 ~, '~ ., _ ,, _ M W,‘.‘.‘.‘;.r;—.%-..-......,...; . Inetrolt & Milwaukee Railway. we 0 nor. 0 v ‘ ’ * I» 4' \\’ Em‘ pf a»-um Ὴセ la“. Annny, Troy, New B05,‘ 02. M Ion.\ I CA N” CE N TR A L . » CAPITALI- - ... .. - . II II\ . - uridmu a Iuund. cm. 7:» at iiivms mm |l's..sx’a1\n «nu; -\W \ . . ' \\‘ is.“ ‘~ ..4 «*-W'1’5\\‘3<“\\'“'“' us In booth M‘: 3 \ ‘ ~§xxx:on am -:urmwo- tw v-M nu 5u,:'uIo«r-’-*'M~'l\\*-\\\ \\“’”\ :2: .u.t.sm.a:. Pm:-l€‘!“‘ E ‘ , ~ | 411.; §al;e_c‘l9‘!'!.¢!f‘i(l’I1;“L‘m:‘°n‘§w\ 1)...:.m and pluxvs but. 1'’ __ __._,_.V., maag-3 ‘ 3:; 33); axogunh, ‘Vice t. me ,. mm: m x ea hm ‘ 0 mt] n \ .\)oudn\'. April nlx, H.511. lmjus ,;g_.,_§é.“~'-,3-§x-.-ya-. _ . . ..-..c ‘ask: 1 J t\5\:9|“’n’a“|l}I ‘Ha . Iuro“H:u'!u!o from Huham.-v Drum: ‘V’ M\ \'2 I I’ 1 T0 'l'0l{0R'l'0; s’\iI‘.fi\n|‘RGl:1l\|lll:£ .:,;_ “,2 (Sp! . ' ' “K, , p_[_ T. ,'. , - ~ ~ .1 _ |{rqm use ham wins”. 12-1: 11.0 .2 N-., ‘Y0 - y ' » . , _ . .. .=-: 3 ' Rv‘»§’:!§“3£‘iZ’.§3€3§5‘.i.q:r.ue c 5:15 A.IV.[.'“‘ uh’ la\l'I:!;.‘s§., M |u-iron, Cmcago. 93'“ 9 é§,;gL,r; gggfgfk ,. ‘; ' Arc -'4=9\‘l*;°c-l“ve:‘L‘h“§ stoma!‘ 13-l*V'(;‘;u{§\°\;E_\~f“\,‘.'7\ '1'5'.\'..' L!‘u'u'$ Pan-I Prlllrlonlu cxuuu. LII °'°\‘°’°\'P‘ ' 1-. :1 .\mn.~u. “ ,. a » ‘, _ u,;‘ ex.\-,«'*\ “- ' _ . . _. . \ ‘ \ ”‘mnH 11 I’ I nntulowm ‘ §C\laH:§..:: )‘nmLI Ind Bclxcneclli-Pi; ‘?1’:‘n\=“§‘_‘:_ K mmuubli. 3‘«‘\m-‘”“- 99”” M‘ LAC‘ I ¢'u':'“’:‘l3:‘r:,‘,,,.,._g .. A?’ ‘ -1 \ ¥“‘:*ccdk-ufife(l‘:\:¢vfre|y'c:r’::wxi‘: Ml\“\ 5‘ Mm H M ' N“, UH‘ 3:? M isélnrla wl ‘ 3.00}! I Burl1ng‘ou’ Qluncy’ ‘ W0 ‘L I\”\“: ‘J. .3 2 .s{d,1n'\?nr-‘er-hm-nednlr ' W N}’,“';|£,,j§.,1[f,\} \ ..-.Mev-s-ts. 81' Lows M‘ .u-m-u. ' HM~,,,,_— comp}:-Ind its ~ N°“‘Q\\3M mum“. “ ‘mm ' I n'uu';l1 has: in -aIrl‘l‘ld m..? ( mum: I»nl.\\' ' ' Aul nll I‘:-mta nu the H at .\- rm and South WW\ mnsulnl Ieunn 4-hm C--|I'l¥Il.h \fx . 3.;-c umunmoenrncu eye ' “ Jninoluon To . ‘ ‘ .. . _ _ B, 5 1 ,, ,1 .g...,.,:.....;\,n,uz:.u::. ‘ 3' \‘“<“““\\‘~‘ “°‘“' 6=00A- 1V1-“°°‘=*°“-m'“' « - - ::;'..::;:.n:‘:‘..1:'J:?:.,.J.‘,.«,:: ' .L‘«I:;;~:.;«« r ,:;«=;«=.; Vg ‘-: soon 9 man: beutlsh lht In-at um: c. s '1‘ E A ; B0 A '.I‘ \ ' \\ “ ‘ ‘” ’ \ > r- v.. u» - -‘Ir 1-1.‘! -<' _»'‘_u_‘_ =‘;:_*% , ;_ - ' [thin the 1-hulc ' - _ M’, ['33 ¢l'I’““‘ <1-“I\\“- B“\\\ ‘ .\‘\\ 5 -; 5 s:;:.°.\..::':.:.::.::..z.. -z-em 3s'.9.9.‘%m... liyrvn. ~‘»-.i«~~*':s-3512:’ ‘$1139 A« M» W» W & W’ \' \\ ‘:.\:*:.7.':: :: :1rr.*.'-::’. .““i.‘>‘: ..‘. Ltke near) tmvvwMrW“° “=‘‘ I u...n....-., l’n.|n,\!‘1l. No-van, x.vum.uvd=- “ . ._ ‘ ..u....;....... ..: .‘.....~....n Rn-'v' “\\‘ 1-» \...,.. ..a.... r... ms: ‘ $5‘. - 0“ l’\\\“\‘ \\’“‘” M '\'“‘‘V mm,‘ ron.~¥--\'1“\- ’-\\““\°- \-” \\' ’ “N “'1 ‘M 5\ \mfg: '\“\u :8“ 4.“.-ax H mm :.'.....my [ ,.,.;.; .., nun! .-.......1.n r. V‘ ‘R “mu Shun\ \me N Jo” renew‘ ’ W“ Wm “M M u U“ m I‘ “°m').'?1”mY%~:n\:I'l‘3:00( x sk\nr|'\“\ b In In Ln. mg. \-‘-unit)! e--I In u-mrunxnuugv 9-: m mu -u, ‘$5 ~ And ah.-. Lu.-d sum; am! pm! mm: 5.3:. -um: ovsmunc-1. urnvxug In N » A M:-\s ‘W0 -“Y I M.” M, ..,‘...r.._ 9.-1.\... kg. 2' ,»- , ‘ _ __ _ - \. ,; -nu. A, ncum-nuns. W61‘ :__ _, -r.-r . .. ‘~i':“2-:‘a‘i=‘-‘t‘I»‘ir-3-*3?-=‘~=‘~*'-\“°7 \J. ’ is-oo P M M-- ,\‘.'.‘.‘..'.7?.:.. * 4:20 A. M.m3!z....“= ,. - L; ,9; ,; ,‘ ..« e- Wlfoaq umuu snub:-W15 ¢'-\“3 ‘‘ “‘ - ' ' 5' 'l\\\‘ \' “ , a.,~., ._s.- ‘- ‘ -V, , -1- r 31 L‘. ax...‘ mm nu an-I 41:-‘r I--nu-_u 4 - _ 1., .13 . A, ..,;;.,,‘,.. ;.,.1.y'xIn-I-lrpu«l‘ . ,,m.,,, 1-_,,.,..a..5-mg um.--a. .-\- wv n\ - . .1)... um. u‘ ~'II I gym; bun LIV U1 P ,./*5»: _ uduunxy nuvrmu ‘ r .n:n.n-m xram an In‘.-um ' ‘* -'1' ' ' L‘ \ ‘ 4 L n Wt ' L“ \x. ' .3,» 4. . uuumg 01* . . . J ..... u-.-~ , Egg | *°- . :. -- k’ - - ' ’ “‘ .,..;...»...u., q..-.‘..... wax... llv. - .4 ..“r‘«‘_,_k p|1.|zx|>||K‘.”.l.“‘P,.‘t ‘.035 OI! “'ll?°\'l\'°“’- Ku.n.F n .\.. .. :1.-‘-‘ \':i“h' .,'.(m..: an ‘ u”'.M_“, 1 ‘ ' ' Ix?‘ [ill uv. ‘IX. 5 H; ‘ gr-n.n \l|!\~ n..» lAp:u . , ‘ , -——..,—- _ N,” 4‘, . ... . .‘ u. A ,n...p.. 1 u H : “H H “D . A-Nu__u,__.‘ML,,,,,v_ 4- 2 \\ _A nxediml 'fliv'“1 5-‘|-'\' \‘'*’~ T‘”’“ \\'°“‘ ” i 31'\ '‘'‘‘ “ ‘M’ \ ’ ‘ .. M -”' \ -‘ *1’ ‘ “ \‘ ' \-- .1 Ha ».. 1... .1 xnu K \IlLul‘\9Inlo 3; ’ _. ‘ ‘ N “\1. ‘£‘pn].«§§_ , _ ,\3,,.,,,n. '1:-Ill. : . - . A A ‘ - _ 5 \. P\°‘1“‘ “\ \‘ 55\“ M 5' hm ‘ . P.M. 9? ul-s 4:. Lara ...... pa... A B: u:‘\\'-Jug 5. (. «Inst. 11- rm. A r 3‘ \ -—-Mm. Crule-\. of 1}... H-.,.x.1..n-1 Rt!-\\ -\‘\ ’ run run 1t...e.<u.. r... . -. N. am J< - I“ ~-‘’”' ‘ — ' ‘ ' ' ’ ’ ‘ ‘

xml | txt