OCR Interpretation


Buffalo morning express. (Buffalo [N.Y.]) 1859-1866, May 18, 1859, Image 2

Image and text provided by Villa Maria College

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030920/1859-05-18/ed-1/seq-2/


Thumbnail for 2
§ r\1'{C\{§'i¥I»ii*r'X71:i13§ ‘--’_ R,AY.LROAl)S. I-.E,(i.A.L . X937 1 :9-_ INSERAEGE. IINSITRANCE‘ cat‘ ' - :- -»e'*.~ scan: :22 an unrtchuuabon I .A‘§s§chell-1:‘I§.?r3é’é€1—!nt!,19uclx. ' ':~*;?.:*:°..a\3;::‘2:z;“v=-'°“- . - I: » h . *‘?.°“9*:{§.*.:a?;*.;‘::::::; ' \i|r‘1.s‘u:n1 are ninrnea or uuxieu. Gitluxr arunud wt- B b I~-1 Inn nnunm romp!!! » ct hug: atmmnu bé Bigss Girls {.111}! liked to 12: lslwusl. and - med m cm H8!“ _ lbs - u 1 mum!’ ‘rue:-2 futthe came! Wsm” at . an-m were than ‘- «Inna ;“ In un- Disrk Igcrc we meelzsts. V _ . ~——. .—_—_——_v_— ~—vr ,_,,__I__..._._._._......._:—......-_ ‘ '1 V _L —» A—~—— -- 4;‘ ~ - ‘l l'ElllUl{ (U1 R1 01‘ Bl .H‘:\LU—-1\llun.-Au!) kg mu-[.6 ‘ ‘ r\\* “°'-j\‘°\ , 3\” ‘E: R'“.‘,‘,', ‘“.~;§'* ‘ “°”. luericau Transporlatlion to may. -5 i\.. . .. ..,n....,. .u..mr.. n..»..., and ..mm, ,''‘“'’~ ‘'3 ' 9 '5‘ ‘“ mm‘ 5 T-N Y N‘, : : ‘I ' : d '1 I ' I 7 .~ I Hy nmu--I 9 1\l\1 ! - I q _g “ ‘ _ 4 I I, , W ., _,_ - ..J ‘ 1. , - nor. .-nlhv 4:1: any \A e‘x\|:;- 515.111.; _, . ______________.-_ ' _,~.A;_-;. _____ ‘ - v _ -_ , V _v V .. av-'( ‘_ I on _ruun.M xe xxx‘ 4 I: I! 3:. ' ~.‘..'¢... . ,-_ V“ \~\‘\_“‘°‘A\ ! ,.. I V_ \‘ W3‘ !@1||5 VII}! . . I ‘|.h.|‘I.T-:4 “.'X\u1.‘- In .14.. .4 Jam. I13)’. «I U:)~u'cla\:l\ kn um . , > , -« ,» ' Detroxt &.Ml11\Va11Ii00 Ratlxvagz. - :.~«:on.»1-onarncn 1355. ‘Irv:-rm-’-->1|-“'9 i-\\«|x-8 am.-uum 1-:4.-Iul;¢:§.»;lr nu much} u.urrrom>. coma. J...-'-“’b.\9s<&“.rk & 303\\ ' ‘*1’ ' Thu Au.-~umu: '1‘!-up-ynunalmn ('umP3!m will \n'\W'?’1\f'55lJ$'i'”:3}?\‘ hp“) m \\ mm “mm ‘lneorlvoruled lu I919-—ChKr!cr I'el'?t€!IlIl. , ,. . , V _ - .-., , ~ ‘ ‘ _ _ may-n«5_ .u ' l '°5»3;:3§§fr”\‘z?:u’m'-'°§.53 ¢‘.‘:‘}f,'E1’.E’,I5~i§,'3.’.'I5§.l'.'.’z';-“c'«'T!‘ I M- - \—' ¢ENTRAl--- :3» A; :1“ ‘I-;;«~,5=\4\‘5x_'f l\;‘j:_§}I-\“\°‘- m t|.aI.crm1upn-re \5 [:an::} ..u..n.mn.ux.-mu..- l\Al‘l'l‘;lL .. :. u,_-090,000.} > Sfm 93‘ -éfh Q'i1&'Il[n‘u-‘M 5455-‘. H\ Skid,” \Wt 9‘.\’\J“’5\!\\‘ ”'7‘dV'| » s“:{l;;n :.:l‘r ‘ ‘M-:1 als-A \ mgulu Lfx UV Hi0» \W\. M mm K‘ “W: wow ‘M \)r §'m%nL)J wnoumh F‘ V m;PLFv' Prgimw\ . 2 . « r v _ _ $ _ V N w~wV__' . h n‘ V _ y_ ~s K {N my me.‘ mm H 1_.\_d\ mung pnnu! lnhxllnnbvrlmyl mac, nmwn uh: Il].ll:|\Nt 1; L ALgAlp3n' ‘(Q9 1 r.-5;, ‘|‘_ |(_ mua[.J3_'sggy ’ ‘&.\\‘*3“\5‘5-‘v \ D*«'I‘°I§~‘-i?‘Y ‘ “ *‘ . _ r . “\§ 5 I-Tx‘;‘;ussxx,-A nil; upon a; 1.,“ wk, um u||I:I;tlt~‘.3‘houI:tl‘¢«1 of \I_vl:;'l\I:: ‘““\\'l\':)\“‘:X“l““;‘°l:“\“;\‘r ‘Than. K Bram. liulnn-J .\Inmar. (kl-'S1IV||l‘F. Dlvll. \ | 5.. I ‘ \ ‘ ‘ . u ‘n - . . VI 0 ' ' u ' A M N. ‘on ‘ (‘lilo Iol ‘. ' ft»? \\;t-':lvrsu>1 nu-I I-l‘xx<H\:u-I lwuml n“‘lSm “5 h 'lm'*:'J 3;-lr¢wI‘~|:’v-38 l;:\I|]‘:l£i; fee: ct::z1;r‘Il{ ‘fl:-nl ‘-‘;I.1I\“\(’&|:£'l’l\ §“\“I'lqg||“’“r :''l“'\ 1\ 'g5'|°§' .1‘.)\'“\t\'A“ Rlin\'r.\ *7“ ~ ‘ ~ ‘ ‘ . ‘ 9 -- CCKI I Wil '60 II (‘lily us iitvllllx-Inn-yxluedu . ‘ l . , 0, \H ,,u,,,,,m , ,\ *'*‘'I‘- “W 1 -'\“|“\ “ N‘ - M \£3\ 9*‘ \ stain.» Ham-ia. Iuuw-1-er. BRoIu’g\I!.> -1-was. Jo!‘ ‘ ' ‘ - ’ ‘ pm. M \ .s s.. x u- u may xucesvnwldhlly M-= ~-I H: .u..?. ,9, .,..;_, ,,..,,\~ . ‘ \ ltubmvuaxl Hrnry Z‘l’rx|lt \vmm Krucy Qsn. Fyramue, L_‘l:::unnugu. \ Lllr-a. I-“Ur Filing I P7013101‘ “\‘“'v\9 III \l’0l3l’s 9“- P“ \'9 ul lfa|-'l;{-|-|x:Ip.'1|.’ : has. .1: L’)-.A‘:a'..a|.‘~:x:;. Mark ;..mué“\ \\‘l’::'.\\‘:‘:‘:\{;:‘. “:::IN::‘m|:'::l\.;’ Eghuncxcr Hulwcr. Aysxln lII:|xlInl|:, Chan ll. llrniiuurd. I 5\ \\““\‘”‘l1 ‘.\“\ 5““‘“\-\'“\\\*\\‘-“~I§*i‘ ;'\\'-“E, \\ ht’|\lu!‘X~'..’.\1.\vl.~‘u\ I-‘NW nr Lu \ v v» ‘I'm:-xn.ln'r15-;3.C:lnIlre<urI|rIl|w-FilthI-(uuh elm‘; um.-. ,\‘ “ “““'°'*'¥- W“ F \‘\‘““- I if 11‘ civil Rack Island nuflinéton Quincy I pm,H::;‘,,.‘.,,, \ 1;.-lug ac. hunk“! I:-:r*I‘M*“\\\h': ._l 2-:21‘! t ll.-.~.1s. at 1...‘. x-s.'. lhrlmu r\uunluu uurlh A v V . . v um I . - _ . _ . _ \\“ “\ 1‘ “°\“‘““°““\u\5‘°\\ | ‘=1’ l.('\('|- -1' J Mm!‘ ’ 1\‘:'\.1 5:23‘ U‘ ‘T’ ‘ t | ) ‘ ‘I \‘“I:.\h!|t:s’ Bu‘ \.\'.I“I”r1\v”n .411‘: llmm ‘:'f.‘.‘u\' ' gym mmnum-1 .[\;_ul]|l-'od « Aw I I, M. t v‘ ‘ ‘ ' , A H \ ‘ \AEOnts \M.$’.|\‘:m:..V::.\:r;:‘;;£ .1‘ \'nn;rycd M (“mg 1‘! I ‘“.‘_..“Ruu‘,-nA...'oN To «ya nu 4 .41 A. .41. urh new .\4hul 45 ~ . In‘ ‘ ‘ * I ‘ u “”~l 4' I | ‘ J I [1,-31r_,;av.un¢5,m\ __ 6200A, M. ggoggmgrggg, , Tm,u,. 1..‘,..‘. 11,‘. _g,.,. amt, p. ;,..._ n.nm.,_ nr u u u-nu. x.. : . mm. .-u.. \r\n r. rt. r ' ihliv ‘?§\.\\. ,,‘_f“'>‘”_ lA‘_‘_‘;“-3'?‘ 1::‘:\‘k‘.'_;“’I'd'b‘_ x3....( m. we Lu aL~.~-m-u I-¥\|urIgu,m ' . ‘ 5'!‘ E 3‘ i 3 Oil 1' ‘ I‘: X- N\ 7 \‘ \\\-3 A‘ “N-'*-*4 ‘-“W: 33 5 -- “‘ '‘‘''''‘'‘J'' *4‘ ‘I \ A‘ ‘tn \ - ‘FL '‘ ‘d’ '‘w'‘'‘'‘ mo nmur :uu'nn~rI\-un the \Mr hf ml»! lsuul 1. mm r)‘--tl 5 Huh \ mm“ mm 1“ mmk \ “‘“'“\““‘l - I - PRESS. cepxed: ' I .M.~4 r l>Z\ |\\~ ~.. run... up mu. . vxI.. (‘ ,:.-g I ._ .1\ A lxuu. I (ru Ind: In an cum: of hurlh é!,n\l. l(.:‘:‘,'.j‘ ‘Au H’. um“ '‘ ' li :3 st-«vs ax mm a mwn. ‘imam-. U2 -1 nu uun.. , , _;..\.q,.m.._ :..n.1.. _. .. _ ;. '- x 1. x m 1 ns-.- _ ‘ \ \ “ \‘“\ \ - r .........,.‘,, .~....k.,.,,, \«.,..k_ 34...‘; .z... .*.‘ 8:30 A. M.» 2:30. «:15 .& we I’. .11. 3“ ~.“«-4-~.\;-.M‘;;m‘« I I ‘S :.:;’:.1r:.° .7*::;:..:::_.\ ..:.:., ?..’.;‘...Z 113% '-\°\..~w '=-'29’ =1 *~\:*\‘~ \\5\-'*‘ ;t3.”3 :2-:::: ._. .. ; ,__ ,. . . _ . , 1- . .. ___, ..... ,‘ . ‘ ‘. '5u‘u’;z?eI!'?:cuu\::I:::n:I?a!x:;\A|l’;:vii ‘uduld W\ ' M ‘;~MJ“mm 3\ V. W“ \ \ N“ “ ‘ C\ \““ \ ‘ ‘\'A~a¢::uIlI'|Ir.:?2:)i\‘u '|“n’--nvr 81-«mi! ‘ l‘’°‘'’''‘5 9\’ w'““’ “°““' “°|\“‘ \°‘“' I ‘nmxrs |.A1lVuK-“XE-‘\lD(‘f$‘ arrmug LEAN\ Yuri. al ' W \ \‘“ \ \\' “\\‘ \\\\”“\' \ P \ . I'll Au; ‘ I ‘ unltnzawun h‘“\\\ ‘ ‘ ”'“°° A 3; m.“m,mmg Trait: lune _Su~s|»r1u\on llndgc u xuuarn «Hands;-1 4 u \.x L n Ilukz. ( Imus. ‘-“ ‘ ’ ___«_‘___ _ _ _ __ - , __ guuurd (‘I15 Uullll ceulln\ereaHSg.ll|3 ' _ exec;-to. \ ‘ _ , ‘ . F . - s _ . . - . -) . - roohlyu “ -- '- II I .01 3.00 P M nun. 1'nu.\. ‘ _ . uon K,n.m“s Consngndos. \'| l’|lP-;\!~- W‘ R1‘ 1 \-TH‘ 3 “ W”-R R.uhrsll‘l‘ .- .. 1 -- -- wm . n s u at an glaunm H, 11,. A M A . . u .. ' A _. J \“K_‘ ‘R C\ an\ A guuun [nu-lrIJ ‘l‘- wn.-ml Au1I:I'h-‘Y1 uummhr .- .. w u u M“) ¢.m__\ (.‘“‘um,g“a_m_u “ ‘d s,._._‘“._‘ 3 Ludkr | uulcégu ;iLl:|('f\|l.|:g'uu:X¢‘o“=h 31 ‘ him‘ ‘-i In Lmwh I. In . .u,. a y...u,u:\-4.! €un-ml cum. u— uul um! a...u..u . Du‘,|;3m. .. u 10 u u '2.-.0 .. - - - V ‘ ‘ I ’ . .. ‘.~ .... .. . 1.. . ’ . °a2;.:.«.“,“'*.*,*:W“<='a- ‘“‘.*“* “*”“\°'‘‘ \W. . hm mm. ? m mum» .« . ' ‘ .‘.:'. . ..t “:a,;'..,':: L---- W N-«vs ~~~-w * 6 ‘ R “an. nu-_4€r I If: (A11:-mad,-luucx:..xb_. ts . \ no‘ B3 '“ ‘g _ ,‘ _I.mn\‘.K J ‘ H3“ Y‘ rl__ r, u ‘I .. J. ;. up n ‘ _ .V.' ‘' n l P\ Lu“ and haul.“ .,_,\ “@500 uh. ‘ unto)» 1-IJLI. \\c-11 Bh»nn. Mme: u I ma!‘ A M _ 5 \ I £3». .. _ , J H ,.H. Al, snudum‘ ‘ H -4.. ..uJ my «-1 an ‘)9. an an ¢-I--«I an n ..n»-- ‘-HIM, 5,3‘? 51\“. hp“ ‘mhmcr ! \ I Dr?! L»: luuumzk-Id and Gan.-smlugua. and am-in-an nl ‘ - - \-- us 5| m.‘l‘liuJ'X . 1., P ‘I ‘ ‘U \ Lang 4‘ ‘ “ _,‘.‘_“ “Mm ,_,“_ .- ~ n ~- . Jca-‘Wm V-«tun. . . M, .u...;. umw-\ '“' sum oi ’l‘a~um-an-ua 6 \ \ I0 0110 .-um n: u H uu P. 35. ’ S‘5“l:P\-\ V - 7 \\ \ 31 81111 3\1“~\!|\1’-U J }\|};§\[ -9.2.‘. 4... H: M\ -. .u.. . I-. , =., I . .. ....... :.v p . :..e ~.\..l I .- u Kem_uuh\ g u u ufmg 6.00 P M NIGHT E‘PREs§' '2.$I:. 3:,‘u£'_i.a D .1 M Rn:lI.:_\' 'lum Dru-.1: Lyn h‘,_\,,_.” ‘ HM‘ “u M,’ and 1mIgV:1l'lJ n “:1 .. .. “mm“‘_ 5 .. .. MM,“ | . . . “W, M hm ‘_’~_'_ I ‘H’ W ..— .s.. '1 M a...» (I-magi: In 1. .u l: H: (us “M 1”‘ ‘ mu, _ \ .,;‘.....u.,., W\ ..x ,,_qn.. ..q :..n.| .1: 31.. -., um .. .. Rm Yuk. 6 u __ 2'5” u \\ -.1 ‘* ‘U I run. nun R».-hrsn-r ha» 5': \:w-A J -.:an. Hun “' -~ L V ' \\ ll \\ uu.ur 1: nu. \\ buAn.1u ' ‘ 1 ‘ -\I'|n-In ,5-in A. :£.nl'u :; ‘\lvI \-srk‘; an - -- m.. . ‘ wind \ \ .’-L-Iuu _ ‘xx. - , 1! ~. J11. Ln) 19 .1 ac. « 0. Don .u'.¢‘ouuou.\ . ', _ __ _ V. . .. ,... ...,..,. -.r ...-. - -- - \ um tum: -- ~- HM) I :2‘-:‘bq‘;8:u-‘n:-2-'IA:Iy nArtn-:ngna: \. P‘ M 'I‘ION. . , _i*:f-“}':‘ \‘.‘:”‘ .l':“L'__, :'“\_';'\ I .2 H’ -' 'I =IU‘\\-' ‘AI’-\' N34 \1\-\ \*5-\“ \*_\' \ 1'\ “ ‘Shir-s liaxxtzvlrfx New llnleu K‘ hm ; uv A 31 an but fun ax nu 1.).A KL . Arm-1 all umugjn-N 900 I’ \l. fuiiuxl-I :o :o “M N_‘.,’.,,.- I;\--3:‘ :5-u '~ xl~.'.u ‘. ... '_..; \,...¢. W\ ’ \\“ “““\“*“\\\ 3-“\“'-W‘ \ *'m!\f1\\\-'¥'“\ ' l!- .140 ‘5Ks<k ., IILIIJD '].].'00 P M I I N 1. IN 35 .\'r n 1-: x- \ “ ‘“““\“‘ * \ “ ' . J-rm I. tmmuux rr-«w-- ti 1\ ‘..I\ \\3 ‘~'“.\7»’ ‘.”\:\\ '.'Z3.'.° \T3; '13:‘. \’ \\ '5 ’ “ \'°\\ “ “ \\ “\\‘* “'-\\\ - - . - mums -. !\1(‘ll'l' E\l'Rl~2.\.\. uu\Ju.I\ Lhh. \ v .« n ‘ ' . ‘. \»~' ‘ ' . \ A ‘ ‘-\'\\\“\“\\'\ \ “ “W Mn;-ovu um--a Bvruu 14..-.»:.¢-.1.-. 1 nun‘ u... n,. .., P-M I\':|--1:9 mm m x: .\ M ‘ J s\H'.~‘| |~:\ .n~ Q\. T1’ .1. \\““ ““:”\‘f ' \_' ,, ' , °\\.,‘ “'3 .',‘,I'.'.,:,}, ' ‘ \\““‘.“‘ “““' “\ ‘‘‘’'~'’‘ ‘‘~‘‘‘’‘’ .. . .. .. .. .. ._ 3. 4 V... PAIL‘ N J\h'e .n...u.'uu.n L.mu-u-u: ~ I» u ._ \: ....,.. .. ...;...u n..'-... -C‘ '\«--II-e~_l_wm row :0-the -‘I v -I u ‘ - -- rm. n-lx|..*lx.4.| \\--uv.';.(‘x r».uoa— I. E x 1.: ~-x..;u- lag‘ \ .\»vn'smA at uhazn ¢|~ a) 1.3\ A M. rm L: Q ‘N I'. L 7' _ ‘V j _ (:7-“~* ”~:8m*v':“-‘-.‘:_'*v “ Sntluru -‘ $zn1I‘-\t§;u.§‘.l !-.m_:o_ A \| ! -xi:-:A‘._.%‘ ‘ 1 , x A ,..\.4.:.4- ;. , ,,.—.__4.,..,x..__._._...... . . ....... ..._.._.__....__..... A: . -.. . . . , ._ ._ _____...._..._.....__—— R 2E1.ZM‘..(_:) V A. ” “ \I I ' 1: « vi . : Annual Sale‘ for 1359 N01l0E.lS IHy1l,l1Y~G1VEN THAT ' uuuual tax nulolur I559, will be hm “ , TUE man Ooungll Gl,uuxul1ur,‘Xn_ the city of Bulnlu .7. I\\ ‘\1 day. Ilw nu: tins ot Jung next. cuuuncn...,g Q; \z-mu n-1lu,~.(nreunnn of that (inf; when In pun.,,,,,, ” ~ rm.‘ ll)‘-Yéaitedi In mu hyaecl on '\ \ charler or mmdm {aha}! Jul! auxu-um. u, '' ' u.. mrnud In this umcu (or the nan-payu-cm o1'u.' h\“' \ nus-asuxeilta cluvgecl lhtrvon, Hpi h_lm‘4n\n u.. fnr,l||e yuur 133%. Mlsulea will be made 1... .1\ ”“ ' u Lcrm at st-nra_ tar vchlch nn,v.?>cnvu wm Ia... ., \ \ '“¢-- um] pay \uI£)nl:I In: wl h the lune;-m \' \\'~-nr. cu;-we oi lhu us or Ian-Inn: ho mlu wm hr [:2 turn. pnrllrs h||v:r¢“3lcd, on npplI‘c’ntIsr)::.:|l1u.... “mm '‘'”'\= . . 'm‘1»:. . .. (‘nnuptrulle Olllre, l|L\lIMo,_h_!n, uh‘ ]‘Mn.,,u Jar: 7* OFFICE or nu: IKECFIIVFH or ,, \\ “‘; _ [h'.n'u.u.Mt\y\I5u. 2.,-,9 \“ v\'u'r1('E 1.»: xu-zmnn’ I.'[\';.,»\ M H 1 lnuw.-uua day rvculvcd It-nu mo ( u, . ‘ llw n-[Inning lucul nunnrxlncul L -M. mm. 1. ,._ \\' an ..x. -a.I!1('t‘.Ilx the (‘Hy BIAH-11:4,-s. -uruu .1 V‘, \‘“‘l H-:u,z1e um-ou. nl. nnv time \\\mm -1- m..nu., ' -N \. ell In: nuglnenled 5? we mhlmou M .u.. , , ‘I - I. u an r‘y m..uu. luv muuv man nu-.u ... _ \- ’\-- 'Tll0MAS !fAl:lNlIAM’S Insurance 85 Land O Tl.l}3 l'\'DERSWNED HAS REMOVED HIS mlh-v (rum nw corner at \Vuh1ng1on and Ex-Vmngo nlrec.-la. lu 110 nan: -m_e¢t_, npamlrs. \\lln-re he will in- unre,-, l».||[a{;.;-g. mu-l.nlu1lun, and all kinds ul|I1\I1WI'). in Hue fullvllllzg n-lhuulv tmuuuuulra: COMlI().\'\\'l'l.-\LTH l.\'Sl'lIA2\'Cl'Z C0. 013‘ 1'HN.‘J3\'|.\'A\'l.\, M. l’llNl)dlVl])M§« Ozu.-ml . §M0.omI S.Al*‘KGI'ARD I?\'Sl’lL\NCF. m.\II—‘.A:\‘\, Of A-‘exv York and l‘:-nmtylvunln. ( and Burmun. l‘£:il,uuu Anna Is as (cndur and gcullv 1‘-; mm {:5 almost to win Mr . Hm Um vtute as steel Is npc pcnehu A x.-I um): I»: n \ ‘ LSSET3. JA.Vl'ARY 1,1533. Par vqlge. 3\:|':‘:‘ I('z5u'$lL\ 26 +,=u lb T114-Y-Illu<|‘IlIg properly in V--: ml: 15! 1..., pm ea and run- u--lu|.|AI(I let my ‘ uuumr-se alury nhn-ll 113 um rilllvnu um»-I ulsn. I-2». . u. .-.-.«I «nu-lm.-u. has gas anal muur. nun! mu hr I-n-l at a mu gum . RI-IAI. l3‘.S'.l‘A'l‘lE ‘mu use a am. and auxxu:-tmh . \|‘u..- um: mr and L1» u 9 .»u In (‘acid I cahh boLh- ah ' wait: I I A MM->-inane-é:;, v Uzu- chm turn‘ story Iprlrk house an cnal nlnlu ..1 Mgiu xllvrl. mm c rluppc-vux. «uh gm) Mul wumr Tina -n n .l--.1xruIch~ n-aplmu 2 and run he bought at A hurgnlu Tu. -- nu. - slum '1-In-L dwellings. new lu order. Mu: - Iunrhlnlulunllrs .—mm.- llollyhl luw u|' mil lm rxehuuucd ‘ Km‘ unuu,-x -mud 1-ru1-urly I-arulal In n dmlmhla [ulrl at | um am |«'—.... u ....| In - -u--u dwdlh g: --u Nurlv Dh Ls:--1. nln--1 v In-us;-on nah nnI| Hm -vlrwd.-1 Ilmu xuul prlwan uluccl 1 9 i'a\ln M:LIn~|recl,f|'-aux .1 ..,.,‘ ,,_- ,‘_ id Yer: sun: to 31-'(1]i|3llll4ll‘|l n... n-\Il3|‘.‘I _)f._8#_IlEl'.I1.m-~;.. H. ‘\’~Tr' Eh‘ nmu-:m' uI\‘r\ 1.”, ‘ A l'\ uumn (‘vunoll n! the nu ..r Hum. F onlu Ln: (uum-My-3 wurh nu and mu uz ‘ \'*‘-- .\ bnhk Inc: cumnunled 24 Tm.-l4|1M;,.. . ,, ttuhwnlla - luchcl II-1-I..ln lhv ma... - ._,_' ’-' um: um u:u|et u! uudnun um,-211.. n ,. . \ \‘ mullu-nut-\rIy I vrcfrmn. ' ‘=- Anna has gun: on :4 mm: 4; smto murmur!» x--a Mvunrn he“ is as Ilnlul Ln.-pa Iv-vanlers. and \'-mu ha -mu dlnmn 25,000 su you In wu 95.001! 5 H100 1 10 l'hu‘|nHc. and anxsa um llama. \\xl.-new Jam Len t\n«!'.\Ia1g1o I‘-- an my-u-e3 ylun ,~ 0.- Rial-la. 4...! -. u;:g1\ 0;-. -I-nun saw mu! .2: nrm-1, with am-rn an-as 1-I Innd am gun-In.l huulvs, I-unu‘ ac ttl xx prtrr llml will lug Lu.- ' .»\l\-2 H--I new’ nu» m-hum um-h pmpcny Inn .| -nu. .uan- nu nah In l!nu.I_ ullll .,unn1Il_u uf [ [And In mu punll-‘I.1t*I may Ow 1-urchtm--I won hm At»->, - I5? duuhn; h--um and lul, luu In) Ebu. In lhr -try .1 \.!..L: ~ “LI 4 w tax! ~l-u.- -.1. llw H ---um! elf:-rt, um hr :1. rm...-10 I--x - - I r- Kr-1 g-1...-nu u» mus «In -\arm rs (‘.\rrh- I» that‘ 8: mm -u~u_\, h‘ lawn-,<nu-Ira on-r hr: res! Ila I hated -learn had nun, Mast uutlllu bnx 5-;,:sz’b 9.100 10.201) 68.1110 1z~_mK) bI'.\IJil 26.500 u.-. .u.am.., my 1. 1850 n.3'J|'.'.Il _ 0. 5. MACu\mu, . ’ an aura ox. nus ‘I ..m.:L-9 Ii:-n-I, ah Iv um mu gnu n.u. -. Inc an -.41.. ...»:u-Ame In gnu-m.|n.; puq..m~a -an ha :: 1.. m a. -4., I. -. - 1»; pl.--I I...» am... ‘ tr ul mm: 01' Tux m:c8m.n .4 y,,_,_ mum.» sh; :-«tr. . . “ 1\'n'l‘I<‘ 2 IS Luzxtesir \.|\'n .,, ‘ 1...¢u,u- myr-vn-lred Ir--u. lhrl .e, g ‘ ‘ 1. n mung 1..-.nlau-aamenv. tuna. ‘um. cm. 7. ' um. . u. llue (‘in u..II-l|ng:.num-r .n 5.“ are-m_ nl any (hm nlllnn an I.I'l\‘1ll.] '1\ be nugumnlcd L-3 um ml-lmun at nan-av on ...s y uumlh nu.» same dual) mmuu mum g '6 A I/\A-/‘ Thu) 1 an. smutnxm and nznmns. A an.» .*n<xw fn M») Aunru ls .- ho ....1..v uv! luv: mm ?‘»:.I:\)g ‘ . ‘ P: -5.‘, 1.251: 0.2.51. 5 . -\bw m. nu-Iwmmm :. mu :1) -wt.-um iavls .1 Un- on r W|'l1eelhnrro\I‘ . ‘\\u nug«nu1lvu'n Mn .1 \ um, lwnuu mu; xl..u_.,.,., ‘~--.~a- h run-\m.~ I-.unu\.\I. . In--Irllxrr um] L.sx..I Agenl. nu.” urn 1:0 Mun bllrtl x~L-.;5.Vrr.s..|u- ‘uJ\- up v;t,l.[..v- .5? 1- .: ..H;§.\.«.- . \F\\'j» ' a In paving X‘: n... ,‘ __ ., '!t~I_ts|,u 1» Lara 19:, on - - V éfwmrv-,_ ,\‘g;;..-.8»sax-«:.*=.-..l!§x-szo $ .,,. Ilnmburgh rt, hum Ell . Ker! - ' E‘, ’ nun! Stair Llne Rallrnad ‘ |-«L5 For I unnlrucunxl. plank ulumv . _ ' gu am; at Eli nllzd to-.xu“:.m. ‘ \°\\ ('u-4uu1x<u1o1'u. “\\\ - pt I: .. or 1 r (‘NV ,,_, .-.4-, 11... u-puma; Uw std;-nil. cum. Irglw ,__ ‘ Ham nlrccl. (mm Ferry nu-an .. . m A. Crrwl. ‘ I154‘! For ---uslrn-llng A ylank < In»:-.-. 5 . ,, , Ilirvl un Ihenonhcrly dd» -4 H... ' _, ‘‘ I up 1-‘... cumlrucllng 1: nuod rccdnr up ... .. _,,‘_ uuhra ul llama! cu uni Nu”. , . _,._ \ ' ..-nn: __ §_§(§_rr1__u...... .__‘ ‘~ \ ( I73‘ \35L‘.\‘IIf{_~ E.\ C, ~ lnun Ma] Sn . ,\'nru r: .1:a III-IR!-‘JIY m‘\ 1-;\ 1“ .3 T\ , ; «Lnlcnuxcnt In: any turn. 5! 11.1. ,,g .,__ ul uuuuu lot I): nu I553 an ant... . _ _ ‘..-Mm. m':he .33.-e u'lb¢ Dam of an :\:“‘ I, _ 4.: no ueru from dale Iulued ha Impact .. . , 4 __ 1., all 1,-guano Iulnn-ales! then-m F I. I-'u'Tx.-o-\ I )~\lI\l~ D.ul~ m.‘._ l.0ll)2.\Z hlLL.hi I (uh:-g~ Iluurc (rum 5' .\. ll In I I’ ll ‘ «-13- :~ In Lu) lhzlldlnp. cumer at V- uni.» -. n... ‘ . u.. .-1. 6:U M_J,_...,M-._.-_7.¢..,_ ....,.. unlrr I;x1'nI~‘.~zs. } . . _ _ - A -A as-Iv -as . K I--nu It .1 nu \ \x. “a “far”? Ralma-“_ '_.- 1l\7°“\ ‘K33’. _ 1 ~u'nI:1-n1xA1' to Hm !sI_'8£\H\3“‘3~x‘1‘Iz3=.\Inl ’ ,_: ..\ ‘ .. ‘ .. .: .. ..f(’§\s:l‘w4¢t \\ f§%$‘“*\g;§<~!:%3‘1-!e:*3.§§$-=*2~. 1' ' -'-~|.\ «o rm n..- and label’ m Au-LI. In kn: .. . MQIZ: al'l'u,|',r\’ um ‘H.000 n- v--«-«--nu u._‘I- .4...» .1. 1. ‘ - \‘- » rm‘: a mum «en! furl‘: W T. . .;.v u-\i‘: | E:'”\“\ ““'“‘_f\\‘-\\'f’”\“ “J”, . u . .. ue sumo-salt. Ilnr 1 huh}:-Ix lhlne uurw .4. .‘ ., ‘ ’ _‘ _-. ‘H-“W ... , . .1. \(\ 1.. u... . . . ., _, ,_,.m_h_‘m “ “'1 tin!‘ H ‘ [gag '- . . .~ . . I .. N . I ‘I’ 11:31.3‘:-:.l‘u.|-.¢ ..n I‘-;L:v|‘l: -1 n- L, -r.. fr‘: .1“: «fr h‘-I I -< ‘;'g:,w;1;',“u\r \am . H-n ;.Am.ru um. um l*&1Il|nr-_' ...x nu tr mrmln--n» .. D...\ H,“ .. .. . - .u.. -u- rl-U .. ..A_q 1. 1 ,.... .1 .. Imth: .. _ .. . _. '_ ...« .... ..-6 .. ... . _, ... ......_, 4 __ “gm -4‘*-W __ __ {:53 In: *4 Ill: Ii-I . -r. u- . '-gs ltnood u. _ u .-,3 _. 'u__' . , \ . hut. - Jme 1'1: l'-IJ - \ an mu. 5 um.-:1 . “‘ ’ Y -‘ , ‘ an . .' .\l- ' as In-In) KUJJIIJ “ ‘“-“ ‘ \\'**“- ‘ --‘ -' ~\~ -9 Ur! mm Ex - New rm: umxu .3 .....u M...-. 2., .\..;.. ..._,......a... .. ‘Mb mm .‘ _. mu\ *1 §'|”‘”'3 \'| NT II} 1 sh. >f.\l| UP \ -““ ‘I-“'8 \ \ suwu . \ on \'-‘anti mu .. I ~11‘ .s‘,_..,, u,(.,___ N m. \...v-1.; 1- my 4». Mil? nu’ .9 |-nu (1,... . _I m, \ Run,‘ a Nana - \ '9--up . ‘_ .4 ..... . I —- ' Q ' -' gun) I \ ._ ggixgu __ .._ ,_,.,.»,.;,~._-:5;-‘é«$rsE.un'u»a.W'-»<‘v-’ \ 6:” “\f\\.r3‘i’Ir3‘ N. ainnr-u«:n, Gaul. Agent. 65. I0 —-’ 13,500 “ms 1.“ 3| \\x.l> LNM I:A\.l E LU ul-‘ in.“ \-nlui 2\1N) I l‘:ul. ta“ ta! I‘:-u-um _ ll.lIl0 '\n\13lI)N\\‘1>l.\|,TH |\S\ 7!A‘.\I‘|‘2 F1‘) Ill-‘ \‘f\$' \‘f|lll\ 5,-mo ' 1 Mn. law:-u |:.‘xuu-nu 9.6uu \n\ . !\\.l nu 1\.~lu\\xH cu uv Il.\l.2,'rI'uIm. Ou.-L:-0 ('ll\\' I0.-‘N0 Lulu l‘:pn...n. raumluu u-.auv \\\-:1|\\.rn\ Hal lt\\tl'. cu my MW \nllK m_1no F“! I H. - 5. t,-uo,uno 1,00 ||‘}I\\l|\ l\.~l ti \\A t \ --\ll'\\\ an? \I'\\‘ \‘ullK \ . Lin-I I pun r.----,I-m 19,410 J u. - .. l..,’.....;... l~'.;;I <'».ot\-my-mlri “\2: ‘ :._q.'.,i.., a»';ua-1:.-1| mu pmmp-I.n I-M-I ‘ 3:1.” I‘ u. .. n ll-ms t..u“,u.m Fllnlltlnltnl IV:-1gasnun.|n-I gnu.“ (‘mugs l(.n- mum 4: -ml-‘»“Ilf;\l‘-I-éi~lrI:‘n.“\g‘l r Hr“ I‘ :1-:.2nu - ' ‘ -. '7 M” \l.-n,:.a:.u In-hang: hav.‘-1l?lv_. :‘n\ “,4.” J .. is (.7 3»-an _ lvual‘-' _ _ -f»_ I__ 21 {Cu - ‘ . . - 1. ma Lnfo. Faro anil Marine lummnce. rum Hy gm-1_ (. |u\(-IN 1IH~;.£ I-IIU-I Ixa 1'0. ‘:32 ‘ l“,::5|’1u.(|l)‘<I1I Tjiilrllzaknnl .T'lsZi6. \jam ' _\§.;\\ ynllh um 11 .u. l\.~‘l‘iL\\I‘l~! cu. 91,5“) (-“.41., ||,uu>,4---_ hm!-urn-d -u l 3°‘-\“‘ xuv x--nu‘ uu»: x\.~u mm r muP1m' rum ' \' lak.:IA.‘Ia,.'1AI.tIAl £'4m-um:-I .u hu. 4; ‘ R‘. .4 L, ‘I’h-«.n.u».I b~-nan |rdu|-Iltdl as,» n.» In. avfh‘ ul~l um! uui‘l'AI*{lsl l‘« v rm -r- &H5uU “.2411 (Hill IHVIF, Slrnl. Huh!) . . - ’ - ‘ \ cu-nu I ‘.\ 5 I It .\ N (' I-.. I: 3~n;- _\ .3. ‘d -- um up.»-) wow u -*1-n.uu Ire: ,:-e w rm’ H. « ‘ suJImhutf\'Il'f.\41 u;-mun I «s. FF‘ -_suru.- -mu no ha -:1‘!!! A-nun?-Ll: F\H 3\ IVW“ rl\vR\-:-\ mu 3 51,1» .’-IE» umxhmi‘ M‘ o. - . . 3_ 1 _ gar Luswmrn .. a\s$rX1:11’l-T3Illl!T3'.TYv'r an -“ ‘£0 1' “N “J0 5 9-0° ' I \ ark n: .x , T-o|:a—&<\-c “Ill-n'I\1 |..: In mm. ?- \..-. I'¢L-uxl ‘iu 1fu&' um I’ 9:10 A_ M\ 13:30. 3:00 3‘ 8:10 p_ M_ ‘I .1 ~.\.\I).al, .\uu|.anx saw ' . I-nun -'1\ To-lam‘ Int Nan-~ - ‘u. 9 . . - . ”” 7:10 A. M.. 10:30. -145 & 6:50 P. M. V, §t.\L\n.n um \\uln\_|C\l' w I ‘y “HM H” That.“ ,_ M I u u “N no ' ‘ . t, .u. .. . L. ... ,1.- N. Y. Central Rzulroad. ' \ . .'t‘ .. .3. .. U: _ 1‘ _ k gr I»... u‘.r;,.« .1“-wn.\\v; 1 \--umuqwi. I5:-1 --‘av! g 1 f :'.»-'..:v;*-* P:.~w,a7 ‘-1. :-L . ..u 1 nm In vu .\.a..-.. 9 :3 -L=*§’-'”-'‘‘~‘‘‘” ~”‘-L3\-\-3*‘ -‘3m\?\‘~\' I nlon Olllt-9. n Kxrhlllgr .53.. Human. Imtfalo. \l:\;;:m-A inlla. snapen. Brllgh M‘ WM “If h} |‘$_l,*{}‘{_\_g_|_'4‘,_d,_M livuluou A luckpo 1\ .l.uull\'D(:‘l-;1.w \ “ . , . ‘ tn c ;-.u 1 “I, 31“ an\ §,,h.|‘,., _5u, um n.u., ueuur :1‘ E \t In av. (H12. in... an. 111.... nu-A .. -.r .. ' . 1 Mr‘; Dem“ ‘ ‘H.- “Mn”, ‘lb,’ ' 6,00 A M org [us Mun -V-A wu -’-u- an . c - :9 auuu..~‘nsIL 8.30 A M Buffalo and Lake Huron u A - luv 1! I unlit-AMI) _A'Y_ -230 P. v “~’—7“ -2.‘ .-...,. ~.w.-:.— . s.. 4 5- Q. .. _ — - - - .,.' .. .n..,....:..; . ;.. .. .. 2:. away .«-3340 P. M. .. I:-wlusrnl I FOR D51-Raff. c}.\cA¢o' 6.15 P M 1-g,‘H;nl“!’ :5!» (\‘\.'~IlZ‘l| B‘! I “B” ‘M run“, war . . . mam 8,00 P M :.nu.ur uh - mru.o u -5 575535 T105‘ \3 T“ -\ ‘V5- . - - r!£l.'.< U3) “.4 ur: Mus-Jan the rum uuum, the f pl \na.\ 't|u|\. -.... tun“. .%..,.._..... . - « ~- -- - ~- «~- .« 7:00 A. M. *:..' .9.-'::.*:?,‘.:;.*1.rs9=.:.u. . v. _- A“~aft'.\“ 'a.‘ .;l\ ,5». D-an ‘. A“: :. uwuw‘ ahnu“ - ...n-... , <0 rt 4 - x «I. - ,, . o. p as 5'. . 0.1. ‘.0? V! n , Dl.7l'|ll!I'l‘ k('1lll‘|(20 “:T:‘,,,.:, .,_u.._ .5 3,} u‘ \ ' A: My. . TV |{g]opug;p_ I I .......\.u..;;. ...,.;_.,.¢,...om..u K \- ,.=..‘u‘v\u:-.¢. r. 5lI:s--I-...ug.¢f...un.n ., 9‘ .. pm .-.I . an r u L...- -..~;.. 0 .. v';- s,- man .41 Ha---‘ - 4 ~ :- -. B-_;»:.:..:.1-g. I -up n ' \n.«.‘.._; u n-.1: -‘. »'o»l')I ' u 3' . ,. .~» 1n4~lvl’I1\‘n1-|1I_ _ M, \ .,_,, “J... Tm\; 7.11:0 3-av? SI u. ltd‘? .n‘;n'Is ‘an! no -Q-II?‘ aura: 1- an-Mn! .. .‘ 1- . ’ v «\ I puw won 4 '1 In an hm: CAPITAL _ ..v. pap: mm.-.m-u rhal a \II hvu . ,1. ~._~ um in“. 0.1! .ItT€*:. ..y_..j |*«n.1.. Lb -\. . ..‘ '. Jinn... I4-u_-.' .n-‘- im\ J.'3h.§.um. 1: A l(lluT,$c\n-Ian -\.\! ‘I““l. \\ \ .e I‘ cg‘ E I }l I‘-.‘31\,’\_ I-cu : % \ i ll . ...r ., 33.. 2 V ‘..-. I -\ am Irv. u. I I I-v.-nan I--» x!.- u...L Ii»--s.u;; «u u....; P I. .~n.tz\m.m. liudalu JIIHV llKl7N Jr Ihnlhlu I1‘-II\l'\r:hl-IL * IJLIU-‘I1 |L.{I'|' x\ Vac; -'\m'v-uuui. ' x \ pl-‘I, - I' 5 um-u - --c 1. ('|l.\~‘I. .\l!-nly \ it OJLI‘, “ I-‘\\| “URI \\ II-Dual i% nu Ll.\ll u nu lo ~rI.‘\\ Ant. bém.n (-r-- II BOH \\I I‘ nxtatnln. -u.{L-ts-»l u.a Anaugu-n..nL-o lur xlm |'uu\.ng nu».-2. I s I‘ 4 1 am 1-: 4¢..\.;.; .,n m. -«mutual -'“lv‘xIlu-n uni! :unn.u;,cu.1a! ’.'|'.2|hrn. I» -b ».>. In-n uni Lunm -‘ lllh llrrrhlm um. ,3 - » n—- ~-u .- nx-‘I ' n-.6 nu. \¢- Lu I'~-.... xv-,~h a lL»u- ..-u \'-a -~ 7 -u can nu-r)5a‘ Nu... In-I qauu -n I419 Prev \Im~-.1» 5-. Ila -Jr 1.; mnl-as u (1.. n m-. 5. .1 must. u my ram .0‘...-. nu um I -+.. a‘ \»-u In I was .. “I viii)’ __ I.\ I .r9 .. 1m—-N-'' «. U11)‘ In ll” hull! you and .|n u, I ,.. £5. |||.|’5) |n«1ll mum LL!-A a VI .1 u ....;.s .311 gnu»: Illn u.....n sun-J do.-Inn we wvfure --r-J’ .-n. \ 4:--u.n~u an Inn‘ u.: I uursc dun I-an !IlI1| \-OI: - . 3-It ~ uu$'\ 33- mm hi a nu,» l -us...-u Ir5lIb \ u.. , .rrmvw- u Ia! u.. ,n.. .:s.- {I «4 m u.uI\.rd u uwam. . ..| u- that ~o an. 1 , ‘ . .-.,... .9~1. -'a- v \,...u\o ( III-15.13111: Pi... J . \, .., , !s-- I1 L.-s zen». -- nu- Il...1.am\n \ \'¢a \ 4| ‘ \l .4 g. . \ u. an \ \lrlr po “ Ila-.4. 3 Dr. Hr.‘- - hnpnn .u»..»'..- - Am Er mug: \ - Ilmn l;;..u '* -' K‘ H TV\ul('o '4 °‘ hrs Vol; I. In: A 'l‘n:nI (‘-un« gun: lkuxlgxu, 3! Quit lw Hum Kan rultui -. !]lsnunnc-Jcnlmqzmc-mt __ E1-.1120 2'11 5: II ‘hr :10 £9.13“ MWO :u.mn 80.050 wan» ll /ll) I-:.'Ju0 _ I|Tl('l'Z ls lll-llil NY h|\ }.\ Inn _,,L . l‘»xumu;- l'uunul ul um thy -A uum. .-_ “ xxx» and nmm mule lhr lnml Iml unwpcns cw.-. . nu at n urw.-1-.. um-A -1|t_.»l -1,. uullb a‘ an: ‘ax vu‘vI Luv: «I am. I. u an. run! 5.. ‘DUN.’ r. mueunlng nu um u».n|.rmxcrl7 mm 1 ,5 :1 N». I nun. uue hundred and atom, a . .n, I um um user!) hue v4 «uvu I-I 31.. 1. math. ’ - 'V raIlEI’|) and gaunt! cm the and (autumn; .V . ‘ -. uni;-I so I - Vb: my lxuhk (‘red as. .s .. Q um Mly kc: um: Ind um nu.) ;.m,.n..1 u. -. .. 415;»; mg: 1 any In-nu an [nl -n than en mar: ... rum .¢n|¢- Mn: :11. a mad .4 u.uu-1 and y... 9 .4. -he u..rII.¢-II; am. ..1 us! awn n ma no utflalm I . .,n .3. um nu-ea nu -In nun [me was of lhv :34. : uqu. uni“! stun hnuo-aul um I39!!!’ um .-I - w .x...—‘ 4- \\'u:~!;$|n|‘. have g nu.--4 uucuu Mn 41 N33 > _ 5 . , ;,.., s... 53. IHLODIIEHII. I,'.~. I .4 I ~‘ agility mt-«ll. ha. a u 4 u.‘ P. m I ...n Iuuarwrmcm in cm! Id gnu-.1 us-mu V --mp:-c: ., ' 0 3: ~..m., Iwn - awn: . .. n.;un'a-elx.gI:.l1;nxu- mm. mm Inn-uni w u\[I' .. . .. .(.,4.. ‘ --«con. \-c \ 4 ....| 16:45:50. 1» In , .ql\ I4‘ ~/it-.1: I\. X l‘Hl£.\‘«l\b. ioucv to lrvduuni. Pl E;.~l \\T IN AN --In-idinl ‘NH. -4! I; .‘.<,a=r l*u.»t.«..-,_ um... A» mun, gnu 1. . KP‘ | llul \' was or I'RUI'I.'ll ta: 1., hum: 11-! I340 . . - lobe I»:-9 , 5‘,Q\ A Luul Mal: ui 1-swrmuxua lo I.-n.1,...-. I: la. ....n -- -. -. - ..n..r..n \3..su.5! has an . , nu. .v u 3.1 n ..g- I. an 1. .|........u n I£p¢! luv Inqllrld to \mu! um An-ue mu. n.. - ..xpkIu;IIu|5 um: lav «mo» .1 I \l:'nr S |,-. 5154,31-azo w -1» HI 0.! rt an. an 4,. r 10¢ I \1Il&lll\I IHJIIH. 4 Hit ‘van. 5- at out 1119.1:-ox‘ American Express Co. Ifis spring and summer 'I'ln¢ Table. 31333114. m-mu All EV «mm 1...: an uurl-‘r. uu.u..s. . l W’-W 9‘? N T '- JAN!) II \I u.ul.;- 9 loan ll—-nu D'4 \ Lu 1- u |lI.\.:t‘ nu Psi. Au-ah; 3'12: '1 IE‘ I R E , z...'¢:.9 ca lulznd Transportation & Navigation. 1.u.~... .. ... ,,. H~4!,VIu- ll gm! 9 4.3: Isa ,_ ~.»......... . .,. 1.. fan \“ Lnkeu, Rsvora. Canals and Rmlroadn ~. .. -. . 4 gnu,» .-,1 1.__,.. ,.. -..-I ma s*‘o¢W)J-‘ . .4 has | A B1»:-an u Bum .. ‘~41 In M: ‘.43 lung are-u.-.9‘ I ll l|‘lll'l!'|. ( .. |n1-:l>'\L- NI \IIk‘\ ' \->~1a.v.) mu- .1 vs II l'!'lJ' 2. o ..a mum oIru«I.l'h«-tru W I’ Ill IN! ‘I A H -.2 llgnu -1-! lb»; Manual- ] I. Illnti I I'll ! Dr\A—.~ llnlhlo 0Q:-at Doclu nl Erie Baum. .v 11 vu um-n Tn-1» - ‘g \.s -36 51.. - ~- l\v4l—’\. r ,a....m uunnun. Lon \.IK)SJj'dll'd tn-I -. I he 1., «mb'?. IDLKNILI \l'I( DNS. IV” lug: Ln usual. but un-n In-y Lulu. Riva ‘ml Fa an . -r.-ll. .>.r ,...z. - mod n no u 3 run an lIu| tun:-I ‘ an--~ 1...! Lax-In-la) cm] : urn vial-vtlir‘ Adpnlus and . _‘, L... \\\ \' R \W \7\\ I u an F‘? um . n...-»-... a ll’ .1 “an nu:-ta ll-an-I up nun. »\ . Lulllucu Puma and Lhyd uncu. 9‘ “ I“ -----va 3'‘; p []xn_ gu\ _ uhn am I .23» IIHHE |\~| H \\t‘}‘ 1 u1H'\\\' , . WY . . .,,,. ...,< Hum- . ..... 1-,...» ... 5; null‘ ,\ \I I-1 I u)Jl'\\\ . 5 1 umrun up h u Hl‘L!£?K< V. »-w -AAIJ '«-a n ans” g -.... Ian‘ I! rjvhv-4 ran‘ -m at .. 1 n .. -ma A II .. ~ .4 n—~ 4»-~ liluohillon E .\l INYELL.-\.\' H 11 ‘s_ Iv\l'rl,“ ab’ u -r-' .. mail‘ \I Iu\nIa.\iKI!n, 1“ I - l|\P2!!«I\\'i H \\'I‘eti l‘l\£|'\.\.\‘HJ' ,..~..‘ am r1\.£l$I5«L!..u5.|\rua.-IJ 1. A H O llssly A 0-. walk‘ 5 h->-any (ivvallau an a'.-v- '» ~-. lwn t --| 5.4 —..An 9-nun E; uqlktnw-I ‘ - . . ._ , r .3. .. I I \'IlI- ‘ It I I I .. A .sr.tAu\I.- 1 . - ‘J v u -u - I» l’ \I y ‘ mu -4 Ouov--aim» |‘|v-Mu can A’ .- . n... \\ »-In ls .., \\ ' \\ \\ \' 3:45 P. M.\»‘.‘:«’}“n*'s\)~‘!,ri‘~I:!‘,’¥'..-. 1.-. nap... to mu. 7 \ I‘. an l{f‘I CF30‘ .. --- I us”, 1:»: . . .. gnu-gm. M... IE. I‘. DORE. In -1 ua-.- «-1 ‘L. .,...., ms. ‘an 011) Ln-one -he ‘Apt .. .4...» -.. lusrl HI I: IV»! I: u- r ---\I l)l!~‘l’l\.X.\_\R\'. I stifling 1- I\ .- ru upon tugs. - lv~4ic0iI'—3l' M . \ f I [(3. 12.00 P. BI. '.\\__ 3 }.Ff,‘E. . .1 . l\l . . .. R -~u ‘ u um .¢-:-crvh)‘, u: ‘u .-,3. 1-. .41. .5.» man ‘ \ \’ \\\' ‘ ‘ . . . mun npwuvvuld - I ... .. “I ,» o \P\ “‘~\‘ \\““ ‘ “” “\ ‘L’ . « . . .»~ . ..u 1. . .. .7-..rc nu \” \\\\ ““\ “ ' 5\ ..»......a..u mun..- ..... . ...-..;..~...; ., 1 -M. I \|T\' Ilur nu :. \\u 1» In\||'\\\ ~ A0 a vpo-mu;-v Jan In_ we ;ul |IV'_p.\‘;A n.., 9 ~.- n. -\.,,,4 \ ‘ x...;.lobunzu =.&u¢~~o - II‘! N!- g.,...,. M an I... '.- u. once: 05 nun; rm-vex, Mn 43-: sou: up utlll. Un . 5 \ n.t;\I'|:\l l~l‘nlL|1’t Iltu» c.(n2::1 u. uuuulri I| In’!- <.r\‘rh \I lI!‘.ull|1\' I‘! littl- I-I.‘\hII.|l |'lZh|l|I\‘ (I It!’ - |‘\£.n.u. |:l2blI.n\‘ ll rum : t‘\ \l l|l.til.lTY |‘| K311 lI\-l~‘l|H‘I\ c I r. l\'mul:‘S1'I-~% n g.q~“-an u I . um:-A‘;-tx-n tr I-urn‘:-I I M? l‘¥hll)l:F!|-u u I-|¢i'l:l%-I rm: l\:lII-.3311--\ u uni-N-.u\ .4 — lkl*||vD-‘?'- \ »- mu't.1%l\ u‘ urn I\lIII.rsn.n :- Ll‘ I u uv\lI\L\|\I‘!' I I nil- uitn rs-\n-|.\I\1’\¢ 1 I nu. uvu: 1_~I.\£l'L.|lV'n| 41 RH- - _ L u-“PI IINT9 II my 1. Ln munu-1 \I\T1n I I |N.lu_ In H: |Tl\H'| .\l\‘h- o I an. int! In uvuI;l- mllcunx,-u -g. un 041- Hour Iunuun-u‘ n. luv nlli -I ull- nnru \l\7r-\|. .3 1-n nlln tvnti lutnuuhuu «- rm -an «I uhu nut! \l \I’|<\l tu n‘--I I-ll! ll um) lultl n.sn~u u u- I\u-: nl'f\‘ nr mt 1:1,.-um . 1 Mr l\Il\ I:H'1 -‘Y nu In-.-~ h .1 gm. Iurl Inn --r nu: mm‘-(nt gu- l\ KITI I-V fill‘ blunlh I an- H)!\ Mn‘ --I nu; hl---I-vv an Hm In --I VII! uh--p - I :1 (- SHIJ NIH H II nth 011--rs . . .v 33;; -u.1' mm to 0‘! any - K--tl LA c\ an: null ‘Iu4ll|g|‘I|- t\\ urn‘ caamvn ‘.135. .-I-I alllvulleln .-on-4|‘I|quI[]; -ul lzllltliltllluv nu-_-nvllsulkls sh -u\un H ul'Iu\Lo -I nth ‘D wuuuv 9! \ll'\<'\1s\ 1- an» on---\¢-slit §|'|‘rgu.\g‘o -I it!» -I» u\|- min rt urtmx-s -I :3 L- H -‘I- sun -1 art-Ins \' -A -' Hum .-|\n'lu\£* I’ ‘ .t~l IH\ IICIII uuxuluv n-~ a< nu -run u‘u\'$lI)<' -o unsl uv - -- nan: uv \ - ll \§l IA ‘ \V ;‘Q' r . . r- on ‘V’ \.... s \- \‘a- I ‘|“« au u \‘r\* en ju - r u \\Io'I¥\I\“Y_|‘ 14;. V (.1-.:.I-.r «IA: gr]: 11):.’ u .95 ... - \..\..‘”_.‘__. -~s.~ 4a..-1 ..’..,,, PEOPLE'S LINE. _ G opnrzuvrnlxlp V i \,‘,- . . I x.\.v ;‘\¢o..-ulf ‘II L25‘. \ _' 3“ 'I‘ ‘ll n V‘; \:';_-* .-~ n..-v...a I M :3. (pot-gin! um --...... .-. m... .. 4.4. -.-.. .. 1 .. Cash Capital azsm-plus 31,750,000‘ +-------‘ < ~* r--*'- v r -. an-In p~....,x,.. -'- -’— ~ 1- I unubnu \“—u|‘--3:414:-nL Y‘ I b¢‘..I\kh Ilocnnrv ; r umul_ htnndl sung ll-.2» _ \ I’ I - -u..|uH: 3-u.;.a.~uw -r t) oz 9«.. \.~ I Bu New York & Erie 1‘-ea q-\ ya-no _ I‘ HI!!!‘ no TI H nn 1: \\-1* a :- H (- J‘) IH lrI\\!.H \.\Il (\H|(’\¢.H nun: q. .a. T I [ val «mu. I mar u r9HI~ rue fl u H r\n.':En- I u- : 1----n v- I I .w -4 - ‘ I I! 0’--o v P I-1 v I. o I’ ll . --cl,-..\ \- ii! run-|-. V , . _ RAILROAD. \ ' - Ian In-.1-Dang In-C nun urn-I -h-awn.-om II” . ; n..<cng|I «am: \| .....«--¢ wr I! KC‘ TIIIKIJI (bl! ‘I'll BI-‘I’?! II-us-e. . .. nu”. an a A-no-u ltd‘-an Ilu |‘At [FP‘ Q »,c \«.—=1 .3. .. um 13.: ..»...a-—.~:mn uni ......‘,;-u-«.,u'*g .4 uolru up-I vu. u, . __,. \\ ' \\\\‘ A! I’ lY|;IEI&|\-K luau A|:Ni;|o . , ' ‘ ‘ £ —a_ swu -3 ‘Jun! INTO‘ an in“ In\ \.tl' “-erlra. Fire [‘;$‘ra.ca t.’ ff‘ ('mlv~u1u I!IU‘A\ll+b z-sad u. on'.“.c .n..\.:«uu, 1.; ‘ \“- up ll.lSt runs! a ,. ,_,m“~,> x_.._,,, wig‘ ___ -A-‘.0311 I-HQ! \H\~1H(I l|}‘ X‘ cngh c . ‘$54,000. ; .. ‘. ;.r;:‘;. 3'. ‘.':7:;...3..'.'.:'.':.'..”.' 7 ;' =_-~m- -A Wm-1-,r~u»«-u __,‘, ,. ,._ M H_ _ ‘N _# ‘_‘.c_ M‘ ,w__ J III! A nut: . kn-«navy L s-. Muscat-.m ;u.~u 331.. hi 1-: 5 7' \'33- “\4- nu»-4700» omqpu .. . “ n... 4 \o~\ \<-his lllll \'-F.|l’ I . I5 I 80510:. Hammer: 3 at muhlugtol. ’ as-MI rtrv-nu l.l-ll - nnlsl‘ urxmv I I u 1 nu-ua .r N‘ In t \.\.\ o .,..,.‘ p. ., Dr la» n 5-».- w um nnmstmwtt-.~.v.~.\Iu. ‘.,'..9“‘.‘ “I“.\“ \““ \“\‘ _,_, ‘ 1'r.y~—-‘vs;-> mp .51‘-M’ 0! mm lu :3»: ~~.-,5 “yr; l. _.p.3A‘,_““__“ \ ... . . .. . . . . .. ..... -. .,,_, ‘ ;-4lIvIC1;I>QI W ‘ 5'15 A M '\‘“' ‘”\\-‘A n'“ “\' T9\ND GREAT‘ \V %{ahE l.\ov-ugh u:u.m u.I1b¢1nt cam : ;':‘;—\..“i+‘ .f>.»\.f';'.‘“.‘.':i':';';‘;:: ;: j Ei fl 3% ;u'r'«: ‘.2 .._‘a;:':.'~:..: 3.-a..- .. r ,. ... D H E. r. Il0I‘.I'|Ii3.lJ|\_'II-‘J’. L\- \ ‘I'5'x\ I NJ (7 H) &‘'\\T .&\p [1-.,)'f'I.N 73.15 A‘. M. \ V \3-l£l—*..§_\‘%“ V “ ‘Pg’. ‘Wt i‘ W — or! ‘In an an no 1 pg . 5230A. M.“ '‘u\.‘'.‘ ‘.”'.”.‘.‘.§?\‘.\\\ \1:\:€';'i:::|l'nl§ . ,. . u . I .1. 10:00.11. M. .::'::*.'.‘,%::'2.'-.~:~... . R ‘ ‘_f?g;;;=-‘-»‘ _‘ ‘ P. »n or I‘- »— m hug oz 00’, ‘II . l I I .\ ‘J A‘?! \E 4230 P. M-\‘s'§!’f:%\u\ui§in‘~!?.““ |~~T~ ~ - mfm-- u...c...-n —-'.x u H. '.',,_,_|‘. ~... S, 1- -utvur -up 11...:-v IL.-..~« part . .-on Ca mm...‘ nl (.3. A u .- 4-0*»! ‘um. ‘um own. In g on n B! rh-ulna a mu B not an. .-!s.- .\n. I nun.» uuaotsescmui I 9&6’. .\a ram 1; .\ :\\r '1_§uL1.q1:.-’-:. NEW spams Goons. n.~»...o-1+7» much» u 1 w \ c I «I 5 .- B-on 1-.4 1.‘... \..»-r “nu!!! I-any «en.» lo L‘.—b—1u- ,OQ&’'/4-vQ|'’««I_ (' ‘ ..~' 7..- A |,_. 1 - L .. 4 ._. nu l“—- far.» 5 lab l<:- -.4-u «.4 Inc ’I'1'1'v~<. -~ -‘»I lhwiinbvt he I-at urn: u-Jt.~u;‘~a: ,' .. man 9,.. -to -,....5..u. .. .4 ,...,..., can! run —_ we \I‘-st r. 7- (man u...‘.§ ......§u lb: .1;-my .1 2.. um- I I -‘wan:-A cum in.‘ .I scan vnY ,.q;1l‘,n ,4uu.n;- . ,. . , 5014 RC‘ ... .... ..»,.. an ed“: -'-~ 1-'~_ \W -_ . _ -..._-‘ __ _ *.~'_‘_v_ -pun» vqunno in ash I-«luau, cl 0- «U curd 1-‘an -9.--.-._ _-r-. _ 1- N \4\\?-W I N 8U R A N C E . nluotmlmu. -~ rrm: c ..|-.uz1u-n.~m!l- ||mxr1.. )7: LIFE .A.IX7'D FIRE. ....., \1'rl--—- cg. untvoeu u-,-WA.» 15- Inga-ta “,4 __‘ _A H A 7 V - . I nlted \mtr.-o Express Company. 135 8 £1’ Western Cunsa .\1'lCl{('|! .\.\\l' l‘.\ IL: Ht, I \ru 1-'!.h a !I.l.¥. h.|lIliH\|' I ~II\|'§'\I... O&£t0.00n. .r.,..... v-—g..- ‘..~ n r n-. nun- : (anus .1-. .'” I I’ BN5! AVYI IF‘ - \ Iuksvrlp In cluilqlnln A I!‘ an . 0'01 I I I run“ I.-. - lil‘\-l'0||| run -c. (1--4:-1 n 11 I‘:-V “ado x nsliuln A -nu. (par (‘ii \l§I.I..“I l~'.\N-lb uv-A _ |. m gp..l..._ - %- ‘ls - ta q Ink‘:- r . \ IN mu u nu l'ut\l.IK(7li m of ° '1' .‘:.v'If.\1..:‘.' skin was -...--.. u.mu.coo , .m , 1.,‘ ,,_ susu .11 n.nrn\*,-1 a;~¢r‘u'~¢- or _ N him run: ¢ mu “ u ’n]rf“ -'uVt:\l\l..uL I\.I‘.'IA.\t.I up of _ (‘III I-tint ~u.n1 L.» :, .f''..““_' ,_‘f,\\1',,‘: um ur0?tIt>1\:.I!r‘:E‘I'r'I'.V .«'u'..! ' ,.._- ans Inna ..,.v. .._.v....... «yuan» I.Il nu nu n\,\- I (an or VHV r--:1 ('-..a..u nun am Sat rt‘. ‘ “‘ \ \ ‘ ‘ -\‘ \ 1 '; n \ nu as a s r I ru-.1 \I.nmlI' slum?--I\ '31\ \‘ \rw\§s\..§z'3xrss:'»\i\\‘.'..z .3‘.\$'?'l. \\\§”\ C-‘‘‘‘‘’‘‘‘”'’‘‘‘‘‘‘ at \rx1 Ina‘ ..,.~.. “.4 nu-v .- ,_ Hitting... ‘W — ‘”\\ '* '“ ’\’ ‘* “- \ ‘ \\ *\ «rah. run 0 Hal. no status: no . .~n v -aura. ..,. 1ap¢!‘bAlM swam» c ( .|v- nu ,, H.“ ; m3 of HAIL‘ L1:--at B an r u... we -..->..-ynu-'-a am...» ca‘) mrlnutdr .9‘, 3,, , *4 -as. qr:—~.u l!ov»s!.,.n-wan W! JCS ‘I n‘-('33 mQl‘{‘[u§3§ gs“; m.\_suv-v-‘v ' « ‘w ‘ .. “,“‘i Y ‘,§,‘q”,v f::1C~l, LE4 t»-“.131-0 Nu l='.*i\'M‘I*‘||»F-W \u.....»n wugung gs. av ‘ ,,'I\._\kL\ “&¢$ xugswuu nu I\- In M 1-ms rn;..uI sq-J I-k\ ‘nu ‘ nnasru run up I-lulu! Na . - A I n ‘ . -. 9.- ! upurlnrnhip. \ R ,_ K‘, M “Hg, ,,‘._'_1_ ,._ ,“\‘__’ 1\m.t;-:..\u- nus Ir. nah I-\\ W u_,_._,,m '~-t H 0 -tum? .. M. , . ‘ _, _, ‘H-uv has-V Ch. ~9§ ‘('1- llhl Mun In-owl. Bnuhla. lI\- J! --T I:9‘~'H\ I-.lI \ I \I‘.r.r un- .- u vsqpm-. ‘ma-aw‘. .4 ,-..~s. tn. I5-nlghcavvs | I. £~.4 .. «n- ..,. mm.“ .1 ,..__».;.u..\.. e‘uu.'s.~ u..a~~.. .... ._--mu .-m , \-~—- .&a¢o\aol-'—a Y. n. qua . on 9». r... l.000 Cloths. Cnssnuorus nnd_ Vouumz. n s.,.. .. |l|‘ in o—pI -7\\-llvi v-nu a-_-0 \ou%- -.u r. Kn!‘ P. .«...,,«. 379.000 01 --.. -...-vvuv-A n». 1...» .».. nu. J» ¢\.;.nq...-v..,...v- .. «.._.«.<-g... no ,.gk~. [III I I - _ ... ».oo -- an-IV «--x.<—.- .~« 9.‘ -a a -.-an 4» .—. nullrr mutt‘) -nu um-I H’?! .. an L on *n.«—’-Q .es r\PI.L-- \ M I‘H'I2V -~ I‘ ‘I MI’ Iork 5; Wt-strrn smm Line. Kw‘-H. txik JPIIVI I VlJ\-A..|N {(11 §K3«0O0 J’. E. DUBOIS, New York. But Dunkirk, 4.30 P M l8|I.Tl?!l| ' ' ‘ D!»|.|‘IIl \ I \I‘IlIL\\v. r . 091: ...n ...n _V__V____ . U!‘ M I'¢.u...,.. ur tr II..z-~4 . » ., «:4 1-D . rw 0 up I‘:--av-«I 0~I‘u u; 6-3;»-o .5 u .~;;-|.,,ug..~I . . c. ‘,3. _ 4.: 5! ..-.m. .4-- . .. -«nu P. M. \\y¥““\\\\-:“':::\:u 1:24-my ihI|~a ‘up Ilfdxuv on»: Man» l:n..‘.‘z~:a-Iv ml 5“... u .,,. . ~.:- 3 n“\_'“ I‘ . .—»4tr-. o ~.I .q--.--ta.J—~.oIn IV‘ \I ‘ ' ' I *~‘-. -~ =9 ‘Mm- (mm was . ‘ 911:3}; t‘.II‘?l_t-‘l':t:“l’i . Vi.‘ >:'.\.- 1”. * ~\ ' \' pr‘a-um Ea.» -. son-4 s--m--~.¢.- 1-3.; -u\~a.tn.:v In-,3 \o Tram l»:.:m or II:-«I on vuinglay. -- ‘~ - I ~~-‘-'-v~\*>-- * -«-w-‘--*~ Pun 1» ‘Mn Inna 0I~~'~0 r. m n.?&?F1‘?f..P\.'¥“f9\:§‘.\”\ 4. -uv >' NI s-1‘IIn~-Inn ‘En-E’-”‘”“““ ‘ “'3' ‘T’ \' ‘\ \ ' . . .. .. 8.10 to Pzkes Peak. TI!‘ .4. \. I o<m) 9; , . -vI~‘ .. .; 1.‘. ,.,‘.‘.z ....u. El gm.’-vu-». |‘1‘u\ 1......‘ . .4-.,.. :,..c-ms U ‘l; ‘mu $0‘ \. . .. . . . . - . ». Mr Paci Rm! Road of Riissourl. uh: \I- Iv! \r.|l~::l'tI A tzvv-W (flirt: cunt ‘ ‘ ‘ “‘ °\ in innwu uh ‘thus-III: 380.0410 NI Mun In-rot. u- ..u nu, \. \ II 5: Iv A‘-|u.9 - «op nu-I Mfr‘ \ n I\ul:uIlvI~ Hr VHVTIII Hi to u 5 - u l\I.k :|.r|§,- ul Mn 31) 5 uu_.p n.,.| :1 to Is‘ :~ ‘no.0--I‘ \-n VII; ~11‘: 0- RI: vsnc~~nv~g. :1’ run :11 guug, “.5... g“. cop-—-v-tr?! up -Ir . I’ -In I‘~l- ulH.'~--I I-ll I'll I --I 0 mm o I ul- trill Hat. 4 In |\x;v| -111: um av um ya am!‘ In as («$1 -01’! on: gwvsoo i -4. cm 1-... cu». ...-s u I». lib’ (Ia I-ms- Q » I KI. r - .~ a« Ihpv.-vq.-;|uo n A n....:1 in-I P 5' L. n‘ |\-n- :35 Fun ‘Ico.§ STE£M ON CANAL. .\ll\.l(('l|.\.\'I‘ T.\H.()R. I7 I va” II; on hp... 4 .1‘ . I .94’ 91 I'«r‘t.—Q u u §av~ run I Ill\\!F-I I -1.. Ln.‘ MI‘-v fa-vi-c:.N‘«U \c-\\ Fall and H: mu-r (-conic. IN. ... “pm 9.: I LN u “I \\ 1|!--I't<r-LC c..u.u...¢ 4 ‘Ana oar»-no —.4 VI“ Pvt M-.\wrl I. V-vita-> x-P» -.,>|--Au atomoo mi ‘...- -. .._x “wen-»z.. - ,3.-as .. c '-1 4 v..o la ISOIODH uss:u «nuts 1 moan: x -. I-“I “ ml-an ‘v‘~‘o~ta' ~w 9-elm‘ Bow.‘-cvon New York & Boa-non. .\\ID ‘MIR W lW‘l\ A Rot‘!!!-\|' l-251'. An I -& Mu - lluenmn. ~ -¢= lb mm ’44I1g~ .- .. -.'n.,n.—M nun In . . -9-». .4 u-on ‘VIC u. -a -- I ‘a no-I [Into an - u so l'*1gux.-- pv-» -us 5.4! -am ,. at--I-CM us. -19 Cr. “IN ELI. \\ HI vl ~. (‘anal fropellen an canal mats. man u --an an I-';n 1 us oz u!'.\u|\l«'.I{.-lllI’-. am.m:m ... .. , 4...»; ‘lg .-c,:.._- .. ho-‘-at»! I111‘. .Q I’ I U! '~>-X Specml Premht Nance. NORTH SHORE ROUT. svII\' \' ; _ I-,-‘\ ‘ cauzxr '\\ l~:\'I:;.’l~t\i. Purnmmnx Go-wd.-n ' ..~..» ,‘»¢.~u. mm H. ,.. .»,- ,'¢I|l i-tli .ll1..§\) .l$I0IlI’F,!lU 3lO.D0'0 uh I‘ u am.‘ Tue. 9--w I . ‘.'_gr .1 -‘X “N -I.$o~:‘ «:5... ea. c O31-crow, on c.» an» 9-. '-4.94.111) I'M Ia, 9.\ ..-a.--. an -n llr -.- ~ -v r--.:» 7 «.4 -' ~ ‘wt? 1»: v—1Pv.n Von Tr’! \l' in G-;— I-vow o. .4 9-. vi a car.- rp~luf;nQ.‘~»rAN.~ --9.. -v u».-an . .g ..,,. . ,.. ,3. 22;; u an -.-.-~4:.mxa4v~- Q; :4 511-3 -——¢.:-it4~ -l vv uKLB<!!-‘ up .u - ., .. N... 7. '~ l'l.=I! -n W ITIIDI T T .‘) I’: ...« . .-.. no. 1 n no, .. rs» -_-.-v r.¢ . - — .1 .,.~ -..«. ‘g... .. ....:.‘-.4 -n..v . u.~....q'.. -; Uuloar ਯfl ,-—-an . -3.» nhuwn fl - 4:-.4») Md 531 9 #- (‘lI|\I-(~I nu .. ‘. 1 an :3 must III II n ma lvlavusmurrw .; vs...., ,. Mrs»-v» II‘! .4... no... , gr r 4....‘ lg...» »-,u».u ‘add-It .u-ta»! haw g*.3o.e-n u 3'» am ‘rats: n u€¢\.- e - ~. can 4 -3- Y2.-oi oi max-«B1 even :54» -«av ¥~ I4». 1: uvmr ‘cu. gr‘ 2.... J13» cm. was u.. Q-vu Mu II|:n I'N€.|:«\ V I 51' tax‘ . ~... -«.u- pldl sung-wu is I tnum ..4~cg=I4-his mantis: ion’: In uVl\r»s--n u,._, T_., -. ...~.. ~.... 1 \1.u..Qc- ' 1:’. :12“. .'.,“r.':‘.i.';’:. \134: ;;;..‘r.;.:.; m v----vu hr» 1 |‘I‘\QjM\u.l. _\ ‘_'_\ \‘ _ , \\ I. - -, ;=~.~‘u‘ . m’-wm n :'nv ‘ Qnm-3 my Insurance Agency. an (an um, (S “Anna! 5 I‘ - I . « tr hill‘: Ear-&-Mgr. Prinuv mm Couunrxnat-whip Vioiirm Marine and I‘:I‘l‘:::i .-mvmuon. llro and ' ‘luv u \l-H‘:-K an u 2: ‘nus HY ' ’“‘““'*- I ...,.-.. . ,.i.L.. ..,. M ......‘..~. qt man 4 IT)‘ mu: 3 u.\m\1: mg m_ ._.-.g u...».,V V‘ In 9-: -- v .1...»-.;., n» a «T II.’ us 5-mmpn.1.u (7311!!! um! In-Vplnl 31?‘! Inn *“ M‘ * , f,L*w_,‘_',\ I uzrun <1 vrrs urn I\'crr:..\\--1: m_ ' r“_“u!‘ .~ .. E»: IV!) lug-valllnnnivnlstlxwu -.'~- .u:-11rHnr. ea l\-LAVD |V.~'r'n\\‘vn nu, “\\'!' _ m x... rm (3-I3 Cuv I Punt!-as nsmrn nnrnmtrr Hm: a1\’st2u\'I'r: «'nHm\\«'. 01 591 Fort Ir mu lit l l.n\li I.~8!..\\il’)‘_l\‘;-!I'R.\.‘c‘i.‘£ C0l(P..\XY. tn Hannah. 1:-lulcutllavrvla $ l\ mzuxrrv Ixsl nun: c-ml.rA.\‘.r_ aw. Lv . v ‘ mu I571!!! .2... .7.“ \g' “\“£:.T‘n; .'“§‘§g'»-m.. 1- o one-um :39! V7 Agnu R1‘ 8 II.\ I. A I n““‘t uuu::'.:a u f‘kns;'—.' on ya! (stag I '~ 6-: I rvuulu .7 put nlvwugm I Q [II but! cut :13 than mo.-n 1‘Ilf“IIlG.\V ft-BSTIIIL IL\|I.\3.\\l. I \8 Arc---o» &'z‘ 0‘ L P ll t.Im.uI‘* vu\I\ lat-I9-cl-G~\I n 9 M l‘ \l g . . . c: . . ~ . . u TIIH V'll)h'l' l)lI’2.lIl'I‘ I10! TI} O -09 iit- I an»--nos» tr»: .- ,1. 7' u . y ow; . “.4 :-<2.~u».- -4 nu t:-u..<9 chm.» n l'*Ir; - .... n.x— .. A sttnu cm has In: a 15.51.‘ ou\nv .4 .9... row--In-1' .. .. . . 2., ....... -.. ,..a...- -....n...g...¢me: .»r».=t O v-'i V210/I an Int 1 4 'v~ ;~:.«- A» ~ .-= I .._.n 1.. tar . 0. I-,~‘ $1 ...g .2. ,...a. “~'» S-'5‘-mus-ans so .~ * - .-. B~.§1>- In.-1 us. (Iv «'.nI.I) IH-;(sI().‘~: S. Barnlnufs (‘alnlognr for March. PRINFK ah Cl)‘c «'3 uwdwn sc‘:.n-.eus\1 mm’ L A 1‘ 1-: s 11 U R 1+: ;,;._-;:~..~ A‘‘’ 1''‘ i''‘.-_‘ run 4111 r\s‘.!£ I‘ u as-ru -,_, ,., ,._,, For Knnsm: City. Lonvemvorth. :32:-‘§ W W ‘_,,.%!? !.‘...‘.\ ';*.\.\F?.‘e, RAIL R 0A B LINE. ‘Is-. In-n-n nu-4 ~- Imm run an -m‘h‘lA' « me» -1 -.~‘ 1» l<~,~-.—r-.19. u-nu um. — .-.v-,_««-.« ,1 —u.¢‘v_l»I an 5;.) mm g.\.... m... «. .. .. L... ........ .. .,.... .. ...gv,- ._ vz. no. he -Q01:-<50 .1 m—« r «mm... -my um kvv ‘CW (J0l)l)h,II WI‘ I! I-1!‘ I-‘.l \‘ BI). 'r|U\l'.\!I\|-N lIVTU!F.I.\' \F\\ 3~T\'|.E.‘~'~ I-uuu Fruq-1, I. up: On»! uxn--»no .: I!» name! «in». nu! supp um at week Improved Patent Melodeon 'rni! nI.m‘.'=T l»31'.uu Naurxv Iv my l\(l‘l'!‘lI|?n1‘l'.‘ lI$H’l.0\‘l.Vh TWUIILSDRSD “IV A‘ ‘Ts. r ..~ 5<qA.,qn:oo1 mm a V \(§_. bu. n..»._»¢I ». .. I‘... 1‘: .,, uguma ha... in u '5»-o uul I.»-4 \ 3:. .,«a .. u. u -«..-u.- u e» tun] ; a.,...: .1 ., ...,... my I...- O. I OCRIII gin.-0 on N I‘-In DIN: Q Hi ..... ca. . mu»: 1... Pp» , ---n ’£ I an .-g-.‘. :\\n- 1... yuan: ~v-ugmcg chap -3.: «rs: II no Ilpr-1 h- -.-um to wax; u.. ho noxwwum-l (uR.1!T'8‘.A l'RI‘...\I II quxrvh-vrri snaps. um fn gun; Fitch uni LL-we larva. Bran. ska! Sums-run. n'bru.n-«us Fpllltf K.‘-»L~u. mm w~-2.. um.-m. mm.\ 1: Mulching 80 lnnrulaeuu pet N «In. (‘-9mb=-mg :n may mean Impmroaum-n -M P can sun. nrgnn. In-item. Sr . Ix- I Ftlt '-vwx Ant. B-.0-» Imus} I1 ls‘.\ lilaszow. Liwrpoal. Bolfa Dublin _u‘ .. \. -¢y..r..-- u«1s-- bl’: XVIVH .\¥*.\l.‘l¥ I.\'FZ“. (Thu Divlxlarl sun ma 5'30 chuluni In IaI—I>-o - 91: lhnafnttnzrg And LONDONDERBY. ‘ W I‘I\ '8' BBL! E‘. FOR 30 ll0I.l’..£llC. . .. ..u -z 1-.., .,..~; hummus I r-mm-r ; nu-n-mu-u em 7! — «--- -- A '~'- '3 -- -~ -- -‘ I —.a’ ‘.3 1.... . 5. an-—;.;> u‘}l- Fran \lzzaral‘a!1.<;. Hlfalo \WM\ \ *-WV \M\ mi W‘w- W Wu I’. LPN ' a -. IS». a. ,. 5 «to u v.. -..-...-.. nu... ,..,..g_ 3.5;,‘ '~-v 0 rxmu t1A(u!'Tmn\L P.-:\n ca: :1.-. ? k--1-n.Al‘~ui’T~--o--V-o\‘ ‘IL->~ _ x. .n- I NUS‘-‘I ¥l||\\.\|k§'.E'._h.ll.I-‘.\‘A. -.-\\- --F--—--wu.-vr ___V , ~- ~-.-.'=5,., \~ E ! an: en. ;-- -r.- .. .., . _V _ __ .n .5. us; In. rm N I’! THIS! ' J 6* » It m....¢uv I B 151.96’! 1 I‘ 5 ‘MI ‘ [gas 13 n\W1\ll.'lP. I ‘“£\\’ '1'\ 1.. I‘-,--\ ha a ~54) u R l R12:-'?I~n. D»-pig Twain, Twang. l-at II! _V CEO. A. PRINCE G CO.: Vlxunufm-Iurtsrc. Bulfala. ‘- ‘ Family Sewing Maéhitnes. nI\1\fI‘ I-‘vvvy fgphsnnmxxp an. v 4 mm» ego» . in! r «aura I-an. lurker. snow. amok. .1: t'o,,, i‘-ii. .& IHu,t.u‘|'. I, | T\\\ \':‘”;;\\* n H A ‘ I‘ (‘C \W('II ['1 TO I) SIT‘. I-‘crwa:-din: .5. COIIISVIOB Herrnants. .I.,,,_.,. M‘, ,,,\b _,W H , \V4 “r .g_ . -n- . L, 4 v. .- ., H .1-. -9: n ..«...a ltl hum Iv-uh’ V» Wm-'1» um» um: -....g-us.:o 0 '_ W ‘ ' -.. Vuiklwvu Inns! Lhl1u.I‘|'i In c.E1ul 1 \pun ‘ (Ir V - 4 ' *u.I'r-uh ~m‘g\.~-, —lvn--A nu; 1.‘.-m,-2 2-«cm *~“' M ‘ “*3 . B€ “WW ‘ 949.23!!!-_!z:F.1rcs£, . ., . . ..\ , . _‘, . V ..:.M:.*.;..:. ., ;:..;,: ~~ ‘N- M »»»-».—,4:-_r.~;,»%~»—~ vrw clpner can mow-e In-in-s. rv mu r?uv5d|Ir.I rm Iurvt o- 331! 6.4: .\g-can 1.: guru“ mi. ga.-:3 nuaxttfnrtl tn «us. tr-'5 um:-gs: st-«lawn ~ ~** in (vwfzv ox:-&f‘«.:.:\g '-M.-uni! lull I-AB?!-Lu .¢.’or—vx0 no 15: um +1 cmms and antenna auras-n [hie cam. 1333 ..s an ~bna- « r-I-9119\’ -. nu .-.n.u.- ~: I.. vuutudmg gag um» u thy: rm: ii 1-ii! IIKSIIVIVI: um hr: .22 who -I nor; cum; name and -upggu» tf r-1:-a .~L'ruL \' l'.a-d IN Lrxlwn « u~,~ I 8lIuLr.‘\|.8 A0531’! - land! I Kmuanzoa Ea «as», “us W P t‘-mum C\nrL:natl. um h..»vv I 1:»... an lam sq». 3-4, 5» sum», an rm-w Ll DEPOT! 939‘)! ‘£233’ I Ŏ -\1.-VI‘: ‘ls l‘ I’ J . Q . ‘I, :5 u‘I--um>LnI- ~ ' .\ hsnwu ( n§.‘.<\3l\ |:v9 Bnn P». to- Basawtv. : (an n: -5. 41' -ulmuu wt-Mf an-5 Shana»: It .4: A hu an-pp\ pm! 2; mac: 1.1.54»--w I. ‘I’ T «:13: :.n..'. $54.3.’-ya-* .-m-- an r1«-In .,'_,_f; . A _..-.,,..,, ...,_,. In u. I‘-cu ,I'II '8masa.~>.ru8u-.1 V.‘ ' \=- urn . The Nlutun innunnceoo. at llultlo. can cu-nu. $200,000. mruu. mr Á o shipyard. an \5 mm. no-9 Um 7 .u‘u..n -....—o:u ta * -.r r- \~ »o > . . E w . . . .. .... um um» \' ° \e\;.f:.;;.;-£‘fii... ., W. . ... m Eurnmcv 0 -v-I I-vxv-'. II \\‘“\ I: W tuu..u I “-1) have is-'-A VIM’-‘D . tI'vra\V-.i’l“l& «Inc A- 4-00 A- M- can nwv-am FREIGHT NOTIGE. en -9: gem unmz .« - 62:13 ks:-.'m.a 1‘: ‘ - ru.~n\\u 1- 3 «Han I . -’.?.“.r‘.‘ ‘ z“? 1. 1...: a up awn-. -I-2: tz‘-‘I:-I§f'Lt1 o‘ New & Erm I M... '5 I‘ .u «x (I v-1. \law I I’ .\ Q) ;:;...‘;. .:.’....‘..‘...'. :.;:;\..::;;:‘.'.;:;:;.‘.* ~ u u. 10.00 A M r15cm!I.\‘I'1 a: l'-Il!- B.\Il.3o.&n 1.'o!IP.\.'l! . - - 0 K’ Alli) EXPHIRK. 1,,“ ,m“,,,.,,., ,.,,,“,g. awn-a u nrvmun Is '.-a I‘ II .zv<-» - uH.u‘0 ' 3-'3‘ -- u I-k“m‘!xI;; 3. -\‘uu\-»-- AT 8 ED ¥.'I‘ P. D RA 't'Rs' u;u J! :3.‘ ' rowan . :,“,‘_‘ M ,:.......,‘ > ...... ....._...,...,, .,_. Irma nuuuo ca um» \nrIt. ru'na»|- ,«,.—u-tn 3- Ixxagu arm A’! m. n>sart.;n¢!rs.4u D!!!-4 llanun III‘ Baltimore. 4.00 P M_ \t~s~s*&%1.1:A|._:z' n‘§u—oax- M mm :1 nun en V . . , V . . mu. wmsma.-m .- \1 ......,.,, ...:. M. Amca. Batmrm and Roohcster, 1.:p.ga|:1'D A M vu)IV$¢‘a!'3 I1l71~‘?Au»u man it I .9. Ivan urrnm ;. 'CI(‘lI'I' §I'lll§8o . .. F\ll!K'| I‘ (FRI!) P. .M-‘.vm(.-:- om SBIRR an ml‘ XL, :-‘nFe’:.c.-“ RI \‘-JIJII :1: v H1\ 1 * nun ' r :_nn_:'¢h no I R ?'Ylnsi\m:7 1‘v-uh\ 6 ‘an 1.;-fa en 1; - n. u. A, v uiaru-Irvin! 9!). I ll IllII.\n<‘II“'P \! than huh 4-sun-\‘ IA K4BIl.f,.I and l\ué.’1JF.[.‘ll‘I ;;:I;\. ,. “...*.:; :”:“;',:: a’“:’:.‘“-.''..‘..' m ..- I-.4-a j.. 9. m =7*.;* ‘-4 \ ~ ‘.5 p,,‘.,.,. - “ IIOR‘-E'lL-\HI_I um! :21 Y» The «N... Oran-to mag»: .2 cm-an-1 \ ' ' ' _ f . _ aura um rrnn nu<rnw.1?tnux.'B|'F1>'\l~I VF“ ‘HIKE Hill 9«N‘LPm.l '0‘ am nn?;'.«.\-\z.'u1.~ ' \“\\\\‘=‘ ~\\’ “'t\\\f ' Ln.) |.\lr‘In'§nH Is|1.h‘|rIv'n -Iowan! u rattan Am! fr-av sum hunt. t-mp We-«Innum! .W-ulhs--non Va ls-I ,\rnrs,.x ‘.' I ‘I .:amA ll Iaasainnslanenxnduxnads I \ ‘.’ All (no way by Ba II-om! PE‘? cunt: and mnrw. an Inn 3 3| :4 69*‘ T bag, ,,,I;;,,.,,‘,.;:',.,, .;... .,., rfqs-p .-.1 gm pg...-u Ice ~«-M-I-I--> - nun 3.1.. (ml 13- '- . an ' \ ' \\ ‘ \' ' 9* ':.:'‘.\*~':‘‘':‘::“\'‘;'''‘’‘i13:‘:::’::“.‘;'*::'::' ~ n as tr--\ -‘ 1 ~* 1 \\'“\\ f\_ \\ ”' 5\\ “_7\\\° \“’ 9\ . 2. uzi mzvrnu. s‘nr1n}‘¥‘1' 0Vru*l1.n men-v \l'olmln. “ulna-In -E“ (\!|I\l'lI ll. II. I an 0' nun-an um \:‘-3~‘;w;g*.\-1:;_;:;:€*tmn m'__,__ Dn::“v'1‘Rf- '4'-,~‘3.§%:.'...\‘.‘..'.'i\«'?‘ f:.:'.';U'”\\\”\' \\\'“\‘ _num..__a»3£m am. x:<2s_‘_ _ ' __*°‘“\. 1, . 1.. nun; dmnsrll W . '6'?» ':.«'...'0a9r§nI-:1» :u5‘m‘I\'r!;'( nun V. -.. an I859. ‘v(‘S5tl‘l\I Rll [859 l upon am new It-II Rci \ I-aux’ rah!» . ~ ‘ M W ,E&!% 'I:IGClGB CIIICKIIU 'i‘lI'IOUGK roczm-mv « v~ -- »=- =- v BUFFALO 'I'0BOS'.l‘0N gm up guvln.-spas] pm-.u cm luv .;..u. trvl . ‘ , p- mnorrm nrnsrrs m nus such: an M‘ VIA T1”? 5- ‘V '~'K3‘\m~“' 45” wk ‘Rx tsbhtxitre-1I:‘t1I‘3£;3rlndm£I(1';’PEIl0n$ev-‘E In ngml ..«’u‘.-l . ‘ nM'I.nnu»1‘o noems. uh; Q: 3 til! I lnyull-1'0 ctr! -tr. .1’ ‘ vhIg'e.§'1reeI Dz;-oi. A1en.¢S urn 0:2-naval Unxrm ‘nrtn “' m M E B \ B R A 1‘ u‘\x 1:’ om:-o. L2 Kldunxr nrr 1‘m,n- Irarr Bu fmm the Mn ‘Sm’ ten- : WM. 3. BABE, ‘ Inn Illflrnxnl he;-nu, M Inset: ' Hfxw“ Aw“ \ Lag‘ .- ..\°.\\ .\’.‘3\ \\3\\ '5 -2 \ \I can ‘\ H son A \I.. am!‘ .\-I .000 P M. -V ‘,0: n.-1401‘ KI and G11» 1‘ M Grvat Il(‘dlI('[io)I a P1! 6 ‘,u__§_w hm hm um, ” ,_,‘,%u_ ,,,, 5,”, _ k V _._ “\“‘ ' _ ‘ I w...-.-.m.r, Film:-r_ -tumn. L314 .I‘rwsvldence Ind ‘THE BDFFALO, NEW YORK I: ERIE ,-‘;“,,,,,‘_.,.,,..,, ,,_“m,_¢_‘,,_,,.,,,,_,,*_,,,,,,,,,,,,, ' -,. ~< -x--’* ~- ' ~' , * gag ‘ \“\\\”“\\ \ ‘''°''““‘‘* “ - \ ~ - ~- . ' 9.9 uonzmm xurnm 8:1-h\.ll.‘lrrhvenL . It HLIIO-ll) t'0.1II’«\,Nlg new notw u . w.-.-«--«.- u-uv ua no-um mm 51 . .- . 3.: urnnxoox Lu-nrss—.a;A5 I-. 1:. man u “'31? N-'1 1 mumuuulnn Tu |wL» en tho follovr twinge“ ‘.3 up \1_q-,.,..,,.,, .; 10:35]! ;[_g,,,g,.n l.l:‘g“R';|:'v“'| flair-I [mun Bnlllo to or A ' g;12o‘¢:1orh M nlgma ’ m R 1 “ L” *' - ‘ :4-1, I ~ «V «um .. s; 5'; ¢..:.::::=..::::.r::';:.%=o.a;:‘...,,:::._'.i:~. .,.x:.. ..\.‘ \ \ 5*\ \ - ' I t r :1 ' an u:‘ a tune hmnehuunzn ‘mun . ‘fluke: om! for two In)’: only. §,;‘;.'.',.,\' ’ ‘ 6 _ I Le.-ne rm-umria. Arrnocxwmr. F‘ mggago chackd thmush 10 M-hm Emma 5 In A In «mm It Mo A u or ’a_1cken.nra=_n: nth\ *h'nrm'k=\.Iw1yI= u 4::-p \| r. tar u_ ‘ -335 P H ‘lheot hcMnuu\m ‘Y 5 , uuvexaaram 1..-.mn.um. Arr name. 3 ,,p,,,,;,,-e ¢:bo.\.n.. s-sou; m.ooa.u; ‘N5 . , -. ‘ , _ nu . . -moan. s&'>r sz 1o.~4p1».u. I: .n-wn )1M.EH._|N_ l'I..mI«‘. Is («us ‘i Inseam-n I1: 11:: uamnn aura: ride um 1, ‘mg?’ um um. and Quart-1‘; g° - CON a g ~ _ - ‘ ape A. D. nrgtnx. Pruideizt ) ms: 290 mm anu,c-ornerorvsauzngh. 1‘ S33?! !'D1 V’? i\’.<?Y'Tlf$ Bl'Il.DI\To:§ “.41 Pm at nnoy rlpgerlpli-NI Qgtkx (mm m -uaui— by gr» Mm itnrmorbks. «gnu. carves no-I 4-«gm. II the current 93:19 -1 prtaégx 11., gx-«.1. up: man: 4 ma (‘ompun srv d)- gg. uulty sum-awn I. puma rd'h-111:. Imxxrsxm vi\! \ ‘ha |.~-w.ux.a:e-I (|_;vAlAl I-In-no I.» tzsecamguxay «mu-g-pm 11 ‘hr any-1 uve no natural to my fat the as 0! u guuranlvc Pan!’ IIPIRA (BLISS-«I3 The my \99 ohm! In um any. at an -‘-2: «mun.-A£:'.nn,un Pan. is wt’, “,1 Juan“: Q99, nf - tn: ‘Imus lxnur<«l_ I'D/' 1H t rrlvts Pivi! am. slam“ I! u E, -I nu «In *I'Iport.| 1! v» V‘»v r,:x.bm Incl «mall t-ausirm g-«nu on: warm |n ~~ - mane.» _, eh-3:: lkmm. ol ru one An: 1 RFRBITR RHPVD (‘OM31 u «.111 I» zzvunlffrvsin IIFIIICR Ill\)-D.‘-1'-1:. it :2 names! [a an n-er c -nu: mo. very map; tho wan. ‘tn with -print-9, on uayb and 6-4::-nu. I!‘L1Ill\'I-I I HTVV ($133 is Gama Ind Conan Pout. gn mm-'bv~u nnfsllu mm 11.: :- luv}, mar.--. Iz.........: Paar no ll--on J:-naval. Apt-1. l'\‘.\ 1-'!u thin!-3-as raeasfgiqra-3 kg Fri:-:2 as and \v- nue av ~'-I hm.-n area. an the has! ln me -n.-m ‘- ham: Ida! them. and menfxsra (gnu! amlx-rfnmit:s:'= uni: an-rcu 1’!-y an alumni u a men modern: 1 -‘ I‘RI~ R29 07 Pt‘-R T.48l£ I.\'§‘Ti.‘f V8313 I-v-x-.1 «nan II-I-dam. ulmdmx (run r tn C 31-‘ Ema ma 0 half «state. «in L '-~ P 6‘ I?» run. an I In I \ hr: nun, dunno read, «In 7 In I \' PIIOVI GI. {SHOW travvw nun .-lnw-«I-M a nu mu. ‘ w -. _. ,, .~ ..__, 5m\n:.m.u ‘~41.--4|: M I‘ - Run or Pu-ng-A-. '\ P»-nw'~xvA-1 1: arm q. I kast-‘O S A... ..... I. -u-O‘:-I O... c cum to .-....u c.-nos an .1» n.um:n~s :9 n.n.vg.g1'rn Family Sewing Machlnesu gn oxp--have-I uiunt-I M enrbaavamvr 3 .,. n I . .:...1.-. M l‘,- paunyv xiv»: ' lunuu‘ nun H nu-3.2..» I V «v» I'I- minus. 5 01‘l‘u. -mm-«:3. luau:-u«-o and mm vs Ix-~u ,\I— V Par‘ an... id 4.... .-ma v 6...... av 0' user ‘I V my‘ : Br %%:;\xu:-sndv. gw \ 1?? rang; A . VIE Al! _ ‘g ! ' D V nu.-xe. Hnxr:ll - amu.uu»ru: -:2‘-.2“ ... \gm 2 ;.,;*-mm I811 . cw! non : u Fpnnl-Iltzg, 1 0 Dahlgr. 3.31; 9+3‘; . 3 I‘ Pun», H 9 \trivia 9 W Hung; = W - * ‘ mg. me2':.’;\~ . . x-«Wr : R ‘ P . Sikh! ‘B NEH, V, P:-gun”, ‘ rv-unrn I.-1-Mgr’ , Our! 1!. I‘ I’!-1I.nr.\!hr?nrlnq-uorlnr VAVKEF \' In the trade 1! Kn Yv-vi any gab kn pun.-9 I‘-rs?! . Gail‘: Brnnks‘ Ind olha Epn-I hm-ma wanna‘: [Ana 1: Pin: um: Supenlaeru. rape-,«_ \‘:-esfkl. Funk. ilsdmro Sin‘! um ‘exiles. emu. kx . In mt! qunzltlu on m A um Ls w-«tints:-I um. .c.v Jl£l.I1IJ£u.v Thu Bunk) cl Ktfl‘ Fem vs! Rev-In, ‘I-:- 0~u- and Q kxll Pun Painls. Ono Bel of Rum - P!-zlal an-lzsdepmdeul ks\! [Ii PFWIU 1'5!’ NP-fl-'\ F 1T II\'f U} 3 New S I’:-In 950. l‘RI-“£8 OI’ I‘I.e!.$’0 «‘.4S!s‘D. nrlnve Hdaxllnn, ulemltug from I In F I?‘ H! «Into -1». d. I In 1‘ “v” ...-mu double reed. do I In I‘ ‘-‘ the «due. in B-I-not Itzyu . . 9\ O-:1 ru far mxnutuctnrlng ll‘! ptfren um ‘ma our Map erg-vkno,-9 In the Inch»: having es-4.»-.4 v-4 ma our 1- any TWO ruutrsxkv :x:I.om-M -- . I»: mnmn-2 «I [hing ulhndlan. . uz Hlzlual «C out uunnrnrlmr. dltm pm 9 «I \ dakn in any pill of :3. limited Blue: or (.‘am-!u 1’ Irvlr-«run-den he povfe In nrry re: Ind vb-6|-' N“ ' ‘ ma!!! In new-nary lsrlavo lb! 0115:3145» .—' wt ‘'1' I (run: nu «me atmp. we mm ournlvas may am cars In ante um use are a! churn, pravidcd 0» law! I‘ , nut tuned in; Are ‘ea! or dugn. to. L PRl'x‘('.E I P“ A Agenu 2.» the I119 av our Melndeun! an be fnnn m - All the principal skin And lairiu In the Un Sxam sun! I oumnn. osyvl lmmng a vi-s maze sun 799% (‘astral |:sx'3~wI us! \I4‘N!‘.1:.ul.ov.9-lI[Jn- -I I man than on m. the tins‘ 232 Main Street, Buffalo, l Ernxnvinrng-. Saw Tvsél _§? Pnsvage Tickrts. .@ Fm lvvcylsi M pcuznpu iv -. J I! llu A:-nu \ \'W€v,r-1-11R I 1- 201 Br-\s-I cu! \cn I-4! ‘ (“Wl\|F'F‘i?‘l HY TITAIII t‘? i I n I‘ ‘~\‘(i n .4 up: (ham: I-«sun:-.o We 19‘ D» 1-‘Inn Vvn \‘ — u R 0 BARNLM. tn Nun «not. -. .-~- 3.\ pr» 1 1-» ..«.-e I‘|.On:;:9 Wag.»-2 as-I':a\!1 u psqy,-v *2 43 \.-J f.g.;«v em E-u-'~svus H». g. an F -\ V ! \I..t;-». M '7'--V9 -.- l;C!\~1I nu «mg g -0.14» ' n:.-~.uzn1 nvr-rt I-rs-'v and dyer» 9y_ u so in nu 9-vl ms. own: (1 rev: Y--u an». up out 1\!» u an ouuumzunntdy ‘he hon x the an?» hr ‘:82! 2:2 I d bard M a (‘nu Vl'l' i§nlEEIio' flit: Workq. Pu.“ fnuu In!-v'1\-'-J It For» rm-I- Vu ulax Vvw- -1 runs:-only gt! cm I7,» y....';~ -'u~- § 3g) Jtll MILL.‘ {pun (Ins:-vn am! I§cn»ovv.. 3 Q 3:-stun “tn The Bark Fire lrmruce jlonpuy. (‘nth Capital 8300.000. —1 ”.3«u--2115-nevdurvnvvrzul 57 I\alI ttmrl. Now T‘-srlr. I.I'rrI.l~1 .3; .unnx..n. ., . . . . ' 'l‘m~z Inur,\:n' p.-gpnpq 3”, \mm _‘ ua ._ ,_ ‘ , ,' \nu . ,__ . _ lfaltlh‘|\ 1'.‘ n‘. MM\1rpng.‘:n:|_:,;,_ sf?‘ m;“‘ gnwm “N”; H _ , _ \\ ‘ ”-‘ ‘W M W man mt-my Rex:znIly.ln£nn Forwarlm & Cmumlon mrrchants. !lFIIFr- A\ 4.: rrma non ss — nu: . '\*“\“““\\“'5'm.n w “.3; p, ,;. x . u 1 »~...,.: .; »: nww», .\ 1 .‘....'.'.'.\'_\\’ R-.§‘.7'J.’.If.”'?.;:‘ .\..‘.”' 9,,-., Join: noun; Q\ :3 -“sq Irlsyv mg uxhuun nu mun numnfaa-hmd vs, any _}\'_\ §\\?‘-\:- - _ ' v - ~ was mu»; m 27. ,.n-. at -M.-is us «ca um: c.n,r. ‘ ‘,'.i.h;“'m1é_‘§\'7\h’ , nu kg:-mp my Ilur Bnrhv-.-v.»r Tu-...‘.:-rl.1:iu-n (‘um >.I:':h-;C!\l‘l‘<1\»-ll |:lIlr?3S|l‘II r ‘k \ ,,,.mu,_, ma n[._‘N. gm?’ ‘n:l”l:'l'l';h2: “M12: ' 7' \n mm \\\\\' \\\\“ “\' \\\ um 35- MI an no hullor ¢.rul‘mllr|:‘tnnrnI‘l':s‘IrI; ‘ \id '“ 1”” “mm” \“‘”“’ \’*-’“\'°““ \ ’\°\|N° .¢~! v nl:. __ I 2 an ~ _ ‘i’ I‘ ‘.;;;.‘;\;;.“\ “-W t;:::.:::;':.::':;.';: 5.37:. ...\-f:!'...“ . ._-'«‘= \ (‘van - lJ-r.\p-u-i Sign--0 Pu-nu “,,n;’;‘:T|'|y:.!:v:!,1‘(::I\ ' :-7r.u:;\ FIIWBLRE 8 “ALKEWB PM mum 'R\:;\ 3'' l'''\ l‘“' [mu \' P\\\'u\“ mrvvau n.-pagrle-I lnriulupo rm‘ ug I-y gum! 1511;;-g_';| 4 uMu\ E. ‘.3 R“ ER. \RE AND ‘JFK .I.\In\. rut “VI! f on um hum! -I1-«L Vet Y:-I‘! “Mr.” \ M ‘S '‘‘'''f'‘’ mum 5 cnrnpa ' .L\“’KAs‘-E ‘Gum’ ML»-n.- 1 n.mar:m.am. 41 Quay «um. um»; ‘ \5 ,, , - ‘ , -V'r-**Ml- EI'v\~-mcra Bulbhngl. Prime SL, 3492.1.- VNI H u ram. wnlu I‘:-.I*-u:mxnu.n««»mm 1.__.._.__..._.__._._- .’.‘L\.\.‘... ‘ Phn-nlugin and Ilu :.....,.....c.., n,.,.g. I-I smr 1: M\ 6 u_ lat yx ‘Q . ° v tr \Imnmlqu pl am :18’ aims: l{)i|Iu-iiI.liu7{E‘T¢§lIIl'.§§‘l'|TI1!%n Firm‘ - $9! ‘ Hantnlllnv lunrsrm-‘e\Co.. Nn tart. ca;-Ln ‘ -2. .-. un -:1:-.5119nu ma J-mm womnbsmu. I H}. l’.\IDERSIG.\I~.D llA\I~. EUID A - um--I mrplus 3:500\ & . .,.-um Vx-v me are at V D L‘--ru-uh! 1 Co‘: LB Capnrtaerlldp um! mm More Pt-v-Mr‘: rm huunvu-r. N .\‘-u Yul‘ \i‘:';:1'u'| ' um: «um - «nv3a_:_:_ , No. :2 mm. Mme, ‘ -nu -manna. mm - ~ \ v’ \- “ ' ~-- - muse purmsv hllrtlisxrllngn znwul r:mm,_ Prowl ! “\'°'\' \lnJ<I\n¢¢0o1Ne- York. (‘init-I City Baggage l'}I’I'(‘ll$. :\«x.;n\IL\h»nz-n'14‘s|-u: bsugxun. sad mp:-«mu u-lid: n ' ‘.\\I\|l:’“\L\‘:M\mh ‘ L M‘ Y rt Cam 1 939390 HT? '5! Ha: Mil-I E.V.l‘RE.\\~‘ ul‘Fn'l-I HAS \1\,\ '\7'I?‘- \um '§¥:\«'§'%\'\~\\\\°\ °\ anrvmrirm ‘ \' n . ‘ now IX hen -¢uI»Img-S11 I!» om.-2 of June: :u:::_.:m ’ mfla \ ' Au’ AND '“:1“\\]'RnI-Imh-,-4-krr Lmv Insurance Co.. New Yurk, !}r3ha.:v-, op.;—v!)lnIhr Sr: You-X: fcnlrll uni LAIGBNRU I 7”“ 01 ‘nilnu. nag, PM‘ ‘ l‘|g.ImI an-I mrpm, ‘ . ‘mm tun:-»..u II-3--I -r- I-‘xv-bu-as sung. ‘ Fagin. \ X$u|Il';, uwufg ‘ «mm a ruulnll. m n, c, (3912:!!! Am! ».u.m; van hue as Hauugr denrerad :1 ‘ (~_,,,3,,_ in mm,‘ “W. ‘I ...__ .. In: put «( the my by luvlng Chen :1 11:! mm the-we sun\ pmn,_ “amt r 5 L=:“B':'.-*‘- _ _ _ ________ .453 0“~*'m* ' nrmr-xix. luv». er A K 3xr'rr,u. 1.vs1>nAxu1-3 mxmsv 1., n“ Rs; n(pLp;31|.;\\r m-1'01\ .... ' The! I ‘ . loan: CASl|I;u:sln9u.Ind vrllltlscrzfnro ~ . ' ‘ \ ‘ ‘ ' ..m..n‘1\“.¢’.‘;\;.s M «M The r 1 I 0' ‘l°”*“9-‘““°' :a|“;1:\'~o=\“ ' h{f‘§rB‘$‘°lhE‘''%;’{\{‘§f“t‘\‘ :9 |dv‘Mx gr ails Tn ’n?11;n[:x\3-1:’ Se:-D ‘ T mm \\1 \'3.\ \\“ \V\ n‘ ‘M’ n‘“\T\“\ . ~ '° “ ‘ ‘- 5 \1\ ' ~ 3’ “° - ~ ' (K .h\'«‘I-'lR!\ .&\D MARIN? lV5'L’I{.A\‘('ECO ‘ .4 “N, H .. _ C II t 1 (§_ 3- 9'; ‘ nu I.q-nun anuru-x»._-an-nu thy--uul\1vcxncaA Luuln ‘ ‘ “ ‘ ‘ ‘ - - . \\“\:¢\ ' M: ‘\4 \ n W“ 22:“ ’«u Inna“ Mann\ mhbm\‘(‘.i\::'o\:' u:hllAl‘l'-\\\u l'IX('E!'§TOk‘F?;I:\‘§?:'i:(:.:It:RAVL'E C0 ' ms: .1 m . n.-us: PP lug In .nv ‘i _ ' \ 5 . . ,~ _ ngulju-s M4 ‘i-a.-3.. a-mm. 11:: (rules! mm-um or ’ _.‘_§:.‘1‘1“'£.»........-'°‘ . .___. ”» ‘ ',\_\'§-_ ‘ at No.0 y.;,g_ ‘ ' 9. l‘0‘IalJN8‘0N, ' ‘IL!!! V'<'?xng I (‘v-mv»n\ FILE ntnurcrunsu, 5... .-;.,m... c» Q 1 v- '2 .,. an 1 ‘a- [\n-mu .4.u.~»y- 1::-u...r.. .. Ir....a.v— v. \ 4- not AM‘!-1v a~ Ru:-as - Ilsml-tr-av» Ron I mu Va I—«: how [my QC» FE (‘D .41 E:v1’ Imnrtnq ma. Hmu-1 NINII. P“ ER} M\..\'l RIPTIUN > 01-‘ OLD I-'II.F1“ 4 ma ram. -.--u u.-I ammialequnm m-v,u - nun: chin-|n.'n ,9; .,.;,-g R Á has-s \ Mast\ M:-rhnnlr 3 V 1‘ RR «\ R Sac-M Il Mute! llrchnnl-* I. 5 Rl'l.fh-A A Prlnrr Signals-.n “In!!!-lr'lPFf‘ Si-In-7 ‘ho -nrd. 1- ~11 WnrLt. D111 I Iirrv Planing M J.-lug Ruiirru, Ban “M-ufxrlllfi-'r' Ruialo Ag \ Works; .9 1‘. N-vi’ (mu Mm al-uurmnm; L k I .1 While, mp 1-mi Hnnufaclurevrn. :25 [-44 Mr |Ju!n 1‘-h-u he c-Irmrvn «Mo: I\ run 12 I\- . (-1 ehahirvn undo. Fru- COUGHS, BRONCHITIS. IIOA l'L‘l!‘..\'F.<,$ COLD8. ilk’!-'1-FEV13 Asrmu. cahnnn any In-«:11--n nr Surmm :9‘ the Tlmnt. uummv nsurnn hy Brown‘: Bronchltl Troehes. nr Cough lnzmgu. To Frau: tin no in: und 81xans.Ih:y are e ! \' _ daring In-I an-In; strength to the voice \W In! «Her ha-Km. lllrllcnlilrly Intnlnlcri ur .-Mr Gr tie Itwerlng rum bratlehlnl inmuun. mg -nu $2,213! In-lug shunt ma rgu¢(.\.—('lnumu --511-p.m.m.«.. pnhnc u km.\-~zzan'n mmm \Au urelllul Irttclu-.\—.1}:zl‘laaanll'r¢x. mvmngm “Fn{n‘rtor rar r:nev|n’5 hm-seats: to nnyuninl *9 V‘ ‘\1531 I'M!‘ IN» \—-(‘A auzm Ila-old. 1‘.I‘nn‘unn :3 mm udrxxlnbla reme-Lv.\-—BaaIoia Journal. , SW‘ 'P\|1¢*15'_tar throat nmectlntu “ — 'F'. ! an-I ptnssul.\--1i'auIu-. Md hr Drunllu throughout tho mu.-a sum. nun’-cod u 31!? ‘£91! I‘-la, 5 IIAVFHVSTFR I EH1! Passage Tickets G: Drafts I'M! ELLE. . .:.: »‘r'.'~‘.: -- 1- .\I l:B.\.\ kn :~( .\|.l«.-. Llllles FM and Burglar Proof safes. R 3 11:“: Iireul. \(rhl L‘ .7 . ' L ‘ hr-no-val AgenL l.H.lJF.S' .‘4.\FE [.4 A (‘HH- blnn rrnnghl and vast Irma. , and can hdlln-r Iw unlocked with ms. In-yn. can drmal, hmlen win: ch---__v«< enuru-d In; ruling um and um-us. nr burnt up. cm and we then. I~‘a..rl.:nh' Sales are lno tell hm-nu In need I duc unv 1' try harem-gg nun In-nn I-hal mg» 0'' Hm I9 In-nld say than nil Plsxlnrm Ertlen In cum mm mm Inc-lo In E T Pilrlnnnks & (,‘n. no muuu-1, am no mhrr mnnut.-matte: rm be allowed In rank: or warm Ihr name A full ulnck rm hand at me Aganq. sum \:~\..*:1*-:=‘;'*m-**\’ . ax-ace. sluwv amz a en. ru mu. tIrnL IMDM-7V & III‘:-3'1‘!-:9. I19 mm ntn-an l‘n=-arnpn T‘u~lu-ts In and from all the principal ram '1 Frgisv-1 |».\1u-In and Rn-Inna, In ummlevzry tam Ind my n the lrnmd Rum-A and Canada, under the am u '1: at we uovnmlmlunrrs of Bail:-mun. HY anus: Th! nmgun us-I New Tnrk Eunmlixlp 60214321‘-y 4 3 F5 1_l.!.\'9, PM.'Il.‘l’5 11$: IIBIEDAILIKPOVJ Lin‘: cl’ Lite:-p'on! Fuxm The necommpdnu. ..» ma n-mum: shown to am And vecnm! tau: puoang-n n; u» (Buggy my S... rm»; szunuhip Gomplaa. an um:-.»u.u. u equuea. by my other Line. The Bjsck‘ inn Line at Lnervo-2| Pnrktu. the «ma: um Ia «mun-e. in monbi; um... Wo&1o.-dge ‘oimelvn um put-nu-u -....».y .g .3, .y,_ an it beclnrged uwlormx. run of tmo,_h.a gm nu. re!“ the kinda: utcnuon mm} dim- EIGIIT ‘DIIAFTB an all put: at Kn I.-.».M_ 3...... orange: and In-nuns. 1'00»Iil?X E31 URANGI-Z3 AND LHIIONS, TV 5 ' mm order. (mm Rowan for ale by mo. IL stnnxum: a co. Cu): Grocery Hausa. M0 Ml Mun ulm-C. corner of court ulna} l)RL\-I ERS A'P'l'!'IN'l‘lnN ' \ -AWE Fla\? nu! recehs-«I n (‘ma nrlh-lo nl Indln Rubber maul»!- Iur Pu-~»u1n;; l’rcs1tI,wIIlt:lI rlunnrfnll na givi ullsrscllnn as rrganls to quality um! prlcn. Onltri Prom sbmadulu ' M um: pmmpmeu. FORD t WIILLS, , V nun. Rubbu wmuom. ' @ “us I 214 mm urea} I.mu nramza unit?! mnu IWBBER nnan ~ 1--In would all the iuliendon nf than 'n um) at I mum! in note of Rubber nogg, nt madu-am pi-Ital. ‘P WI’ M,\-|\* v'-' \on [In 9; Hush. Pipes. Mk. I“ “W Ii-cu: pvlim at me tmlln RM-an Warehouse of FORD 1 WELL‘!. JIE4 914 I012: IU‘,!¢I_-__ 'l‘\\'u TllUl.‘HA.VD nuxas (K‘l_l DBO!‘-“ 81- JOHN Bl‘.\'8D.\'8 Cénfécilnnafy. mrso 181- Main urn-I 1 ad canllngum Em-pe, in H? at kmu‘ .I . .._; J ante an the mg» tunable urn-an or tun!-n w.....,,_ s .1lpaIK_p1,yu.our mica.’ SWCKFRINI3 J 01‘1'n. I19! 1: 8o.~2I'ud'o mock, rot awn I Fun on. r'I.'17.Iil:‘iAL. L: vunnlv 1 .. cner 9:-xiv-ca k Paar! aka, M \2 WOl'LD ‘BE INVIETED t\\ H $2 or no gnoé élo burn; (ram 3 to ayean tqgjxuy. D§3caun:mvd,bt1:3?~ _ 51,000 is rem; (or Invealmenz In a nwl-(gage having 1! nrl \! tun. _ , A ‘ New Cabinet Ware-Rooms 7 No. 861 Mm! .,,, , , M, g mu >'.u.l~: nu xx:-1m'«.¥: run pi mmnK1.\1: ‘1~.\Im-I I.\'ST'-RA.\'|'I-1 COMPANY. I us;-e Ilsn a um um tieflg t:gvlo{_lErt;'entr;1l’§):Z’?r‘¥~\n ; E,,,.,...; 43-I? Trnpg~rQ_v_ on; art»: an I \.ag_'2Iru I m Nev Vnrk j’ Pevunrxrnaux-list; rnws ‘In “ gm“ rim, 3; sun In welt-u lhullr-r(~h rilxm at ml: and. Asian“.-A_\v Mp}-y AL Lny}; h\vS_ Co‘ I. furnlalur-9 0'-th m.:x-nfreih mam 02-‘ - arm: I -Invhr In hl'Ils‘!alN-1rnlH|III_IlIlI.Z9»lmu|r1.b1-Ifh an.) new 0, M, \“ com, | G3;\‘*“v“1“ 1“ mo .....,i‘mm»-.«pn:--. rhmh-s. rkilr-I: git‘-an «h..n- ‘ w“ “bi,-xx‘ Mm,‘ . . ‘ , ‘_ A . . . ._ I V . , . . » . - v - ‘ I \ 7. ‘ -— . . . I L‘ ‘ r-sr-=”i~‘-rs?-x= ; 2:“ Fan ‘ ; I.IL)'l-g.\1l, ...n l-Mlzx ELM BERLLF £:,,,E..!:.(:‘:'.pe:l:,n:y>rAlw.nnnn lnllu'l Bulzzldglixltlzu A,-,, 4,, mm gnu‘, ya, y,,,.g_ , an no me» ... ***'.!:..::.-*: .;.%I'.'3.§f“.,:','.I,';,f?:: .‘::: m:.~,::»:‘.:‘ Tc--n we-3\-' . T --’°°b°°\' 5’ cm’ 3°‘ “mm”, “\kr\J' I no 410.: (‘yelimm European. 1‘uha nnm 14- J: ' 'l‘HE I . DF.RSTGN1*.D XS LUTHO -E_ TO '*-' s'\\\\ \\\'\\ Man. chnife‘ Penman Rom nun cvcv ! Ram ‘ m-rive Ippllcalions for Lrmmmze In the above Can- 'J- Bus 01W‘ ‘1\'‘\! 1\“ \\\\’ \’ 3,, c. mum. am. 1-‘. M'.E.D ! pany. 153.4. B41-DWXN. me am. Grocery a§.‘Z.‘.\§s'§ u'L‘.’§L’3a:. com-I ms 213'W‘IIhln¢¢onI1reet. I sum-X: - xooxnean-cram--nuemoex. I : TTHE l'NDl~Il:b‘lI':h I-‘.1! WHYLD MOST RB- aptz- lnfr-run lhr rilurns nf Bnfmlo and rletnlly, (hm he ha: taken the axon» Sn am Mnlnurv-ct. lhlrddnor from lmfayotze. where nu_r=m- fauna‘ a rhnlrr mec- Iinn a! human. 8«‘\ru.9.'(th'nj mjcvrrylincriplinn. Bid- Imulp dn Jrnhlu or 1-var'y‘¥:rnrl. um-mu. I-Ir _ whlrh’ bg lsfrnpnrmllo sellln ion as uxolau-est. Ash]: gmulllrv :1 M the hm -1nnllIy.ann1 nu ma pnéu In oxlremely lol'. no llnllerslxlmm-.v1f Hm: no dupe wily leave his aub- lilhlru-nl dmomnnl A 0:“ (1 rnve nnlmmi.--» Auy article In hll llné ‘yilll he made In unity! with grumpy nmu am‘; slelpun-1|. 1:022-ly C. P. I‘. LUII IAN. £'uLb€)md tn: 9 mm:-as oi: ippmud ny . A II I this Is 10‘ ,:u::fg1omu, .;:%1‘.‘:‘§x'..1’. um Mm: as i_1?g¢rIl“:llb- noun . ,§,O0_0. . at pqrclnxer Innltd rauaooo I. L 51‘-\\63!-.. .. .- purdxpkr nigted (or $5.600 W. 1'. Comp»: H . . . ’lLvl0_0.' ITi$t‘uuinIi1it,l'I.kI' acres 9! Isndbglll n{BIn!¢;!11dl§hdIdin3lUo mm. 1nd_ bArd,.1hu‘m7q,d‘x§o£¢hbb;hood¢wonnesrram 1._ ma iepul. “ imsa sguv. mt” 15¢ hhln nu-eet. 1:1) c::A. Cam: sxvxspnnspumxxnugxgsmlxtegg mo .'{\~\§;‘c\“ \\\n1'z‘z'x3z'i§n75'a‘<'z‘::«°§ V5:-w aw‘

xml | txt