OCR Interpretation


Buffalo morning express. (Buffalo [N.Y.]) 1859-1866, January 21, 1859, Image 1

Image and text provided by Villa Maria College

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030920/1859-01-21/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
E. \\i' ‘‘~y ( \ \.73: -...,,__ ,._‘. '~.~. ‘in l!~(4 ‘Wm ' ’ '- , _ \95 3‘ B U P‘ FAL V VOL. XIV. l«‘l{II)AY I\VI()lQVi‘~l~l\}:(,_}<. . . . . . . JANUARY’ 21, 18523. llt‘)l'.\‘1-‘>4 '1‘: a I.I«=.'l‘. ) 1: i7f{1-§;§§§ V . _ u u r \ ‘ . rum.mu.n DAILY BY = I{l'..\L lu .-\'I‘l«I Ft )1: .\‘_\[,]o}: -s / ~ \ ) ) 1 V 1 .- _. A , _ __._....—_——r _ _ \-\_ .'\. .\1- ( I & ( ()- I-‘ur Milo. ' To Let. ;\‘l'1’llR\l . ‘*7’ - ; A lN)IYHl'-‘ .\\n mr PPIHNGINO T0 HE I..uu:1-' Mn mm\1nn1m's 1mI'xP-t us-an»-x-A Aw-rim lv-@\\-%§\ ‘M M“‘¥r\ “‘”uN”u\u‘mm”' 2'“ sum“ I.1u-¢-u.«u.- ..;|l.. lnlr lI.ml..n| ;l;‘|r‘l:lv, slluatucl an un rururr -4 \\''nl suncm und I-‘u-.u.Iu|.. um-«u Pu; “\l\\’| ' I ‘ ‘ ml I .. \“\— ‘ V .. , , __ -' . , . , . 1 . h . Ylllt -- rt 1--5,-xm:n eulue n.:uo\c en. en ac I‘ E II BI 82 ,,....... 3, \ '.\.§\m°‘1\\m‘ ‘\\“\° \I N\ 9, I ‘ u.... .... n..- mu. .m .4 J.........,. Nun. x\.n..u .~....... 1... ‘H F \I yp-_§Ln DULY |I,x|I[ui;33 .313 null”-9 to Man my-_A_4_“ J; I, 31?“. ax-go“. Mn.“ ,“.,.c;_ -—-————-—-—%-—'—‘ ——--—- -— —--~ -» ~—« 1. I mllv M puh I~lI,lll Llw |I|.l \ uurt ll..uur.Th~(»l.vv\§,;:I ,..,.. |--f\_\llMI‘1ll.l.lI|Il|I€¢. — ~ - — ~-—.. _. .- ,,—. ....———.._... x lo Il - 4-I llulTnlu,;;u lln -mnvn ..H'.I. mm, |s.'\{|,nl lu ..‘.- fk‘ ....u.. m.-may by] s. wu.t‘ox...z $6.50 ...a.- I ‘ Ila-:1] lislnlu Iur S nlo. _ , lmm; m,[_,~1.; _\u_ 11,. ¢~u\~1~.;_\' 51- u.. n..-.r....~.......,u..- r..)\..\.u-g kg»... m..-.: J...-...m~s. m s.. ‘ . - -- - \ v \ ‘ ‘ ‘ \ '. -! |.||- - .- II V - « ‘;:-..\.::;.:‘.r.‘;:.:::::::\°- °' °“'\“*' “ W’ . I it?‘ ...\.‘. \'7: ’-\.5‘*'£..‘.!.*...*‘i{f:...‘-1:‘: _,*,\} ;.,-«I;-,.;._.,...;..._... am ::,:r.'.':.'.':::;:. ;:..2:.::..: :.z''xz:\\* '‘ '° ....u- . _V - u. .>- I) - s- -' u -. 1.. .n »..: .1 Au rt ‘ ‘,_”,._.rul \vEz¢‘1.}§\' I-..\I-nzss ui p..:.|!ah.-.1 I-vwy .,..‘,.._, ,,,‘ ,‘__ ;_,,,_‘‘;,,,R ,,,,j....‘,._ .1; ..u....., 1-. -..1. 1-...Lf mllhe ,,...1...........,‘.....,\ 1...,“ ,‘__.“ * \' \ , .\'1|'.x:n:_.;.-.:..l... V... . ;-tuna;-I\--fa!»-_-a-I -‘I.-'In'v;'Mx.' , .. .m. -I_'_!‘Iu';‘¢_:',- l_§‘-er x_u-nun-_ um mm-_¢-. x..n. \\ n.....,m.-muur nudl-Ill-1:-' Ilu--H An ..I u.... > \\ w .\utn...n... u......a Pnmunn, |‘“'‘ ,'‘‘“k (\ '”\‘. ‘u\_ \ ' “I ‘'‘'‘'‘‘|' _’;;l i‘- uu \m.I}L\ Milt». ‘Lil-ll-Ind «very 1-Mlnv. ... mm» In .1m:u--.1 In tun.-sq... .-....d..:.- pan ..1 u.. my umea-u .........>,,_,‘,“,,_d ,.‘.m,_,A VI-u-H-u;Iv-»\ o--1’ ulr -:.---I,Lnr~:v\--.uxn- 1| NIL“ me n- , . ...U1UW\\\’”\- '“”\“ \\”‘ 3*’ “'‘''“'‘| 1\ \-1 ll:-cl .-n.;n..,- oilunl-.-I1 fur Ilm-Illmc. 'l'c-I;--u Wu‘ zllrll Inn —j—%—r—— :‘.-\\“\\u\l_“‘l '3“ -I-\' ‘l\:':' ‘ . . __ ‘;- . . . n- .. ._ .. ........ ..,......- .... ,-._«- ....vI.- N-pk’! \V 5\‘ \H\! In\ ‘V9-‘kl! mun-r may hm . . . '..o“.“ ‘.0 \.‘ _ _ 1 westerly pan or still lul man» by ueormv ('uIl, .Iux.1-n, In-I ‘ _ , ,, ,,.,dx.ull--ngl. u.«cu....u....1-........ Ivurm ‘(or-.§.nIv or I-.u~Imm:u. '1‘!!!-. I HLQI 1~.Iu.n \\.~nI.xL.lN RI l< I-' u u...,.... .....n.—:4.... .......n..». ..m.,.........n.-..: ...r--I \ 1 ' . ' 4 -' H ‘° ~ .~ . . . ~ . ~I. .. .. . .. nvrus 03. An_‘fE“....\NG_ I 1‘ |b“.‘&Il::.n.\“:.\“l‘.\1’ III-\'l||!‘Rl‘ Ilrl \l':l(l|-.l)_,nm:_a:i‘L’f;‘-1:. :‘i\r_Zucr\lI*.:.I::‘.f.l::;lm:;sIu;:L;:Jr:uu.hI:I '5“ H...“ ‘ us; mn':.‘__;..‘.w,“.‘._n‘..‘ ‘:.i;.‘.-W .*..“a1o‘.m I.I._:.: .'»,m:l.'..‘Lx: . , '1 -' ,. vn u||n.I n... | . . -. -, I, - ‘ - ' us 1-.|\} ll‘\ll>..i -._r has mP‘\ “ “uunre Fur mm lmm, 1\ ‘“,_,_h,“,_ \M Wl'_.‘_ ,‘_, ,_,'}_\.§ \52.... 7.1 ‘I-.1nga:1IL.)....u 1.1).. ....JC\..!?f't'm...l....c..x1.,,_ hams,‘ O-tmndn .1-.-..-nu um. um nxuuihc- Iran: 11.. mun. . . -t--~<-rlhm. -5 ¢=II|I~ Farrah h IIl!M“|\“\' '1'‘ 4.. n...... .-..m..lm1:x.- ...... in ox-I11’ 41’-. ““, . ’ u..:m..v. .1. n.... :g:..r.. m. ..:.+.( |.-.-. 1....».: ~:..:; at rsym u. ~ -- “' \\°\\\\\“\\'\”' ‘ — n.5u..- 3.: ' loe1d IIWUMI K ‘in \\\\“\1\T”\\ ! ‘ ‘ V V ‘ . _ H -2 -~ ’ an m- I ,1... .::':?\.‘..;‘...“. ';:?:'.': ..».~z—-z A . um» um. 2:» um. um u..~-.IM*\““\3 ‘- - ‘\5\ ., ..l u, _. _‘v __ ----'—~>—-~ -—~- -- ~ —- — ._ , _Vl..,.-..‘¢.....».s. .. .. . , gas A l:::;;;‘-J’ I;I.‘x‘.._ “E:r.|:l.'r.‘..xiii’:-‘E':r:£In1!’.§;'£x:;:%- .”r' r in L’|['«:“1.r!-IT“. _\\41\d\\-1‘: ,\§-1~¢|I|1(:'l 1.llsI(~¢\' -I!!!-M4 ‘ ‘n, u In D ; I H M I 1:: . ..n -.r|» . rn ,u-I1 . In-_ .. uuw. ‘: \“_:'_\r: ' ' ' M19 if .80 IN Wauhlnalun um«..v_ [l..(m‘}.._ \'ln1I-.m and Mun lnud nun-K. h.u‘:<na and um: In u up. > v ~-—-=—-—- —- \ »- » .....-. -.. ,4 _ . . . v .. _ ., _, .._.nuv.~ V ununlhs . . . .- ....... 38 (II) | _ I30!’ §lI\.lt¥{l'l:!llI!: . \Mn “Mum” An I hm!\ ‘hm Hr’ ‘nu! m M .......~;a-\ \;'l\\;\'”““4.. I... ........m. ':Ix&-apfyeug ru I (NIP -\\n A n ‘H. 3 -my I.- Alno,Hg(lnry v.»......~mn.x...~,- ...m.~.M.- r...-.1...~:u...e.u..: ' Lllkll P u. ‘—' $' 1' ' ' ' ‘ * I 1 \ ' ‘QM: ..u;m| mu «gnaw: nl uxy uue lime um: houw nuh Iuumuenl. \.. II t3 lul xi ‘:1 . ‘.‘,.r,“cc‘:’ inn”: ft\ um W“u:\|’ ‘me u']B[“‘\“‘§I .“ ' .h>.,uar1.u-rly N‘n!vnlm!. $20 Twvnqulrtn I Ice: 1:...» 1.; nut, Irrl um. \\ all -ntr ihxnl lur ,“M\l;‘*l~‘-‘ u sub an. c:.:..L|::;‘:l._{.; '.'1;;.-I:.‘_m'-—‘t§‘I‘r up ...,..,“.. 1.5, .....nu..;.- u. ,‘ ' _ 1 — K -- pu um 2... each x.....,u. ,._ mu ....e .....1 mm ilury (nun a- u:.-- um Inn :1 nl \\\' \\'* “\“\‘ '\‘\ \\\ «mad 1;“. “will I V Ian‘; mm. -no. x, In: 2:» 1‘.-.-sin |r;‘IL') In-I |'..“-:1;-y‘ NH‘ ‘ u\\\\ m“\\\”' ‘‘ ‘ ‘°' 51'4\’ -dmxlr Itu-rum. flu: mm .. 1....”-rxy cull he u.«I-I ch 1: I! n. .1 <| I t ' ’ —''~ ‘ -‘T?’ I \\'-- ' ' _«7 ' -cl ce:.L |n ,'\-'\ ‘.1-I. - . l‘~:ll»'.~‘;’I.Vl \l1l3ll\l»:. “ . W 1” . ‘ - T. 11”‘ 1 \ I ”H‘- K ....u-u ' |....... \n....:,.~... 12...». .....x \\......u 3,, \\\\ ‘;___‘-“\'. ‘''l;''' 2\ \' '”\ _\\\ ‘W 4 .. .,. . . _ j_. _ ._. «am In six: unw . -1||- . -: l~‘urm tor sale. I u- 1.. ...... «-.... ”.'.;.\~. . .....;, ..... _. .. . .. . um nu... .. mu : I. . m . H... L10 \u I‘! \\I.}. M: In lil-.\l A l~l|€.\'l' ..__,__.,, ,, .,,, ,\. m‘_‘_,\ L“, ______~_.,r . 5_ \I '4 '\'' u\r-- ‘H-4 --'-|-'- are |-1-vr-~\r-I. ll-m .:..... A. .4, ... n J HA:4Tl\n.'l. \_ \';\;:.’...“.:.':.':..'.';'.‘_\.. \‘ - -s--mu-.~ . hut h..n.u- I luur mm '1‘: n |([>'\T .'|‘\\ 1) \\|‘u|{ \' [in \\[|-) \cu NH I--A‘ ll-I‘ V-I-!|III| --II‘ .4. T-um -n-um ... at l nun-nu nun-1, rub a barn H. ».a pa... . .u. 1.1-zrax. EH l}I7SINl~‘..\‘.s‘ (‘.'\|{l)h'. (“().'\l.\IlE~'£~'-l().\1 |l(H'.*‘«l“.h'. I llmv knmm II I! luv: hm-I1I’ux' me In sea the - liuhng step, the ulinI\n 1; 3,, for mu‘ now‘ \ In euv Ihv In-rrlblu mugging of [my wu;~“.oup. 1'rmm'; '“ i“ [*IIj_y;c,v }u,llslL}g; ,g,;,_,I..-x- language of rmuom“: that utilurlizlu-a n \ nlrhr» um um}, Yen, mml— u'I:ul —uunl_\ ho mid in n flmnzv‘ rig. mg and m'nn.~&|xxg llm with lung. ‘busty atrial:-2-. Tlum luxrymg his fucv in his lxumlu, he “‘ vxclnunml, \mu Int.»-—-loo hm»-I lun'o nopum «~ul.‘_'__’I‘lu-rv \\:L2_n__q_j_q_:ng p:um-, nun! luv (‘0lIlhI!II‘d umn-.n!ml,\_ \}_Rrrh|9IlIn|D un-nus 1-anmm rvxluru um pun!‘ cumpmuon. Her mum! s--mulnlith-elm - mm more um! mun‘ nu-ulv us ahv full: in -m-mm-_ bu that -4110 I1-prmxrlm hemrll q uusumv. ls \ Il'RT———'l‘lll'I l‘l'l‘Y lll'll.I1lNG {gxnuxl llunry Lulwlntkn and .\'l\l‘HR_\l-IY AMI (‘ul'\.~|<'.Ll.UIl AT LAW. Jwzu :1,/I14-a.3~_er‘¢I_ufNJ-I_l‘.1.t_ty1u-4-,B-qmlo. ly ISAAC‘ ll. G||4'FlNG, I) E IN‘ T I S T , \ In. 196 ll-urn Mrlrl. b‘u‘Ifulu. It. s. Iuxm. , '\ ' Th ‘ -2 ’ - . . . II IS I do (‘nuu1s:41n.\ .\n-.u.vI1.\M‘. \ \°_i‘E_\\\“ .\ . I c . .:.tn.I II 5...; II-u II. 3 3|‘! ltrom the C \ \\ air!-nun and IIL- JM. 0. u unusov, ‘ I'l((lD('(‘l£ (‘UM\H-‘»\‘l||\' \1HIt('H.l.\'T. V ..\\1,,,u“m.,, .1“ “,,.._, mm“ _ _._ _ ‘l~'-'¢4\\ ‘\5\’! 1-‘ten’--1:’ Ir:-’9|1 I I111-W lu mu ta-;11m'.'1.nr . a. s. Gl\l‘lll!I!£ “XI? 1\ 'J.fn',\:.‘;.._' 1\\°\\~ (uu: ns unmun or :1 In: urlnnun ; ~=vu-mu \ : £.“r.|u\‘h_ Nlmwh ‘ “M PM n In mm‘ .u in 1 - . 3 \ . v .. . - a v ' ‘ ' I X mu” ‘ I‘, P‘’‘‘‘;‘' hi“ I \ \ \”\“' \ ‘D1: -um... uln-u mv mm smrqnnmuuuc sauxvxl lur un- _\.. n : ¢..4...I II 5.»; n..:r. :.. .,._... _ —-——-~ --- » »~— -- - . I ha-I un-I lum whllu on n lumen--u Man 1-: tn , . Ill ’I'l‘0N & IKAYNIOAIIN, inn, u- n uum£r.uu:uI uf min--, nuul \\u;s pl:-umd l-‘UI{\\'.\l:bl\u «S; l‘UlL\llS.\lu\ Ml.l(|‘ll.\\\l'r~ \uth\|u- uppm-lumn llml u ! luv a mum‘ _ . ‘ _ vlll-E39 K? V ‘ Imnmln in-rsnnzll knuwlmlgv V \'P\“\l'§vf ,‘,\)_\' ‘” H23 I (In-xu:M m\z«-lflurtnlmir in falling: hmilhso %-\=\.}\ _ ~- —_-, n;;r--mkoiv u ;:u-mlvlnnn, ulnl : um-I-In-n-ll his fun‘ . . ‘LY ‘E I 1}.“ n’ . . lan«~1 Ur: our -um-uuul * ‘ \ - *k’*H\-V5 I--‘ \-:51 u.-uu~.l'u -lxngnlill‘ t-r»llrs.sxu's:a uf thu- 1\ ‘IV’ I \' w’w“;5\\\“-““ ‘A’ \' “‘”’- |n-\u..Lsu>;w- dmk ru-N, an Irrtunlzlv I-Ni1_u: of lhu Mu“, ‘ -_\u |‘m‘,‘_ hp.-,L|lI-B (I\l|ri|>0::|lIun mlm nullli an that ‘t-Iuma-:s n. non-row, ATT’ Y LAT, .’\‘.» era 117:?» um: 133 :1 ' it. u.u;.\n \1uuLIa.u.Is tnhluz I;l:m’l~2Illl-2:4, \\1.\r;.< A\h x.1u1%‘~ .\ ‘ Ia Jlunn .\iIvcl xnl&) A \u-ur_\-,- Iuunruf‘n|s1gb hroko froln Ink lips, as If lu~ h--nrl nuuld tun-Auk. ' ‘ \H' |( In Lin.-\\.\ lnu e-x.|;\i|||u-d u;:niu, “If he km-u lmw lull--I‘ u punnln «hr x-- p.-mug fur tlw uuu.u-,:v slw Ins .-uumuu. .1 upun hm. |u- uuukl bar and II II. mum ho, lurgnn-.\ \WIN \ セ her, I'i\\” I shrunk from tho \--r\ llmuglnl. “N10 has nzfwd for uni. Mr‘ do In-I ml:-In‘ her rnpn«.-t wllvarlug llml um vuum lrnm .\nu-1;!--u_ shu muxrcauul luv to bring _\ou tolu-1 lpw txumd that I nuulnl.\ \l mu ;:u. llu-n \ . J5, I’. B. I’l£.\Sl-2, llIl.F..\.\l.E AND zzmuu. m:u.I-111134 AND ““\ '-..9 -. - - ‘ .\u til JI-nu {\'t1'ul. llujulo. __ ._.d_t*3_ uumwmnu i_umv“.u.u., 5:1: .....- n........ u ......., ... any llmv nI' um, nun, P-n.nIu: parallel ulllu Ihe ens - “ llur «-1 «SJ 1.: [ram urn.-a. -In.‘-I 1.. llnmvln xnm-I. lh{'IIlV§4-Illlnrrh an um um --I “I-I um: urn-4. KID) nun It: I. Ilu-nw $1.59!: an at nghl at-curs ~-In‘ hun-lu—d I-lulu; ..n ..:..s .....- mar n.» In . rmltrrh Ihw ..x mm In: mm. In! In-u.|’ mm \mm m‘\lM“ \1 lllemiom,-.1 |u|_‘gm> m f_ 3 ‘\‘ _\ “W ‘-1 um-I hm Dan.-J Jinuva .14.‘ |%|‘:“‘|:‘:::(:::,,ct90{ be1,'lum\:-1; - F ’ (;‘r_o' ‘V’. (,_o(.\nA‘~ & (“I M_.m-I,;‘,»l|n-‘_RI.N'.;:.;-l:}:&‘_ <1 V cm“ .um!m & num1_\\;.,\ \u_:m.!LL, (‘nu Br.-*xm1Ix. |'l:u..um' .\lI )' I Juzi -213$. GEORGE IIIVSOR - V l‘mm1.¢ |*1‘L‘l'(r:t'*€‘! L.'z - “Am ’ '| l'|il-“Ell-1 ml R1‘ - ~ » “ ' n ’ \' 5 T ’ \ R I» F 1' HP in’ ~ . ........m.....u.\\' \‘“\”““°\ \II ‘Nulv-ntolll mu :*\'x~'ur» S hulk mum “ -|-|«§‘.|KlI‘. I ()1 \T\', \H\\ in nu: um--e run-umn, .,,._.,,l,,_, h; u 1;; A“? I5 -_ — ~ — Jm\ \\\‘ N nu!-14%|! § !I'r\\.|n1 *5! “ 4‘-v-. ilumax. g n, ‘;|::‘g'u_\|‘E:“_\'£:.’=|“A‘;“\l\\ _1nT .A'o :3 7'1-rrm-4 nu‘ uh mun” ~41 . ' 0,‘ l?E““.\K‘“o Iluw full nlrva-L K a';I:’rlf’I|I\II'|:‘:’:'||;:lr::l1-;’I\(n \uu1xn:..|..¢‘.,_“m“‘ - tun-In E “';}0b__i'_F__ __:1___. .11 ‘ .\ U3 51‘!-).lU'l| \\'l‘ & I-'lIIl\\':\|{I|HR \““'”!5l\*~\. _‘ 3.. :.\..m u.......\..‘.?. . .‘f.:f‘;f‘:£\-:x<f‘:.:::u.;x12.31.. you -\1‘u\-1.; “VD \mm “W “ Li‘, ‘ f’-I _ _ ‘ 5.; 14.: xa':.’..|:‘.‘.'...e“I:':.,_/ ;,,u,,,u I \IN: fumroun In‘ 1.41 n_ 1‘ '1:-|'|.' 'I'»!.*-V‘):-I;-1-:-‘u I..--u.xI- 10-nil ,...._ .,..,“:_:“_ ' “M “Mug. MM. lL”%]:)l'.\DIK\ . __i1_n_n_l:»_:-_ Pun L3,. I vs 1.»: man] I . gm. . . ‘MW :1 In-rv 1 mm -aujuurlw \ lug, gnu , - - . ... . W. . .~ . (um, “Hulk. H“ “I \::“l“..'n |h‘e_.n. .4 u..m.... .,.u.... Hm-v llnl 1*’-an-Ivy, :'x..u lln-:1. urn Wuhl P. |,,_ 5—..u“N'“u“a ‘ ‘0 ‘(Inn nun Ih- hm rm: uf Ihu ;!ur1:§... . N_,_u_..\|__ ‘M ._ _ .“\‘h.r:‘:‘::lu»nse ..| nu, .1,’ ‘M m \lulu N pmml-“H nun ‘ . . ' . ‘ nil ;_-lurumn uopu cl“. ..,\.\uu(“ng‘ ‘m ' II-- - -u...n.... . Y. . Hr. lu\ A\Il Mill 1 1 I \ -I II-- n-in--.-.a -uu....n I» am u....n:..n nu ills: \ ‘ T\ ‘ “ \ Num:.u1~.« “I. '.wlI Hm “ l\\‘\3-'“'||| quite uudn-mum! u um’-“:1:-.rL.n.:Jl\:II “mt”. \I'M\ -hm.“ \Ib“lC\&l:. ‘ LI:PP' P I 513 L I: ' \5-1\‘ \ --*-/ 13\.)‘--4... '1‘ II“ u‘llullM“h‘“\ A mm‘ ’ 't'“\‘. lmlurv |n.l bu \ .. -.. -ul- 3 --I me III I -. f ~- -_ s -1.. ,._. ,r ‘ ‘ -mu. 1.. I _- ‘ ‘ ; 1 J>|PO~QkI‘-‘nu Dznlal u.um:. .In:'.u:'.y hm TN | ‘%-“F Ormfi I_.‘““ ‘ .m_ ::I\_'\‘n - Iv u u :1 H “MT 1‘“'*'.:l:::l.-|l:>‘le‘:u|%n|::a|tr ll um] gm. .4.” ulnu, 1: n . rm‘, mp “_ |_‘ii“hh£!.hm\‘ P 7 oyun krlmu \I\ 3 \9 I “.\”LL‘ “J I ‘ \ ~ ‘ ‘\ . ID .\ (0. un“ hm H“. ‘ulun Hm \Wl‘\I'llum-Hum: Ihnwr ml. -.1( I\|u' u-\ ’.\ \“\“' __ ,,..\{\!\\ \ Honl ‘ ‘ “\‘ _ \—---—-— {.,,:..m\‘n;‘ ‘“'l'’“ ‘- \V min ‘I[q‘h _[,,,m “M Mm ‘I: :‘u‘°\“h“§‘ \' 3 £3'\' 113-‘ uIa-l-- u - _ - - . - wk-2 . gl pmuul: - .1 “T “F m H ‘U 1;‘ ‘ “(NUT “ a:opa.thy. .mlI'.L-:;,n..I-.1 ta. 1-.» ; ..... ¢...._ L,” .1 F . 1. Ins ‘J-u-x-, «mg ‘.‘_“\_m 'mm'>L:~:h-‘1;x|\q‘ hull ' Irvin)! hun... ' . _ u '- -r n .a. ., , ,V___ _;_ H “ . ~ - .uc H... H , :‘ ‘W2.-I‘.‘»‘bx.I!n..‘;>u‘ 1-6.‘ _ ‘_V__N'n “wM\'E!>c; umlgn “\11:-hi vl:'..“'E\M? 01‘ B “ 1:14» 1- «..a-.... _, 'L“‘_:uh\- ‘W in and J .-'u; nln. . g..n:u-m‘;-rag :1... quI‘1‘hh unfafrhm: ' TIT.’ TX. null: (J1: In: a u\\“\“‘ \\ \ \ 1*-‘I--:~I-'v‘rJ-“\1\.-2 ‘Ila:-\1\\ r L!“ dud Iitu \. an: up can: Is: I . mu“ . Ru .:.....[l.»'.\... 1°” '0)” “\\“‘4L|\u ruh. laugh,’ xmfulls ‘. uulnl; n ‘.4 '1'“! 5 -‘;H.;.;..... 1'1‘... u.....:..«..:... Hank ..n n 1...». ‘*1-fuI.;'..: 4.1: (um mm 1 In. :24 /:3» hilnmmn & L31,‘ \_\“q‘ . .... 1 um . u... Wu. .1 &;.,u\_ mm um mm\ | In I u I ....., h.. _ I--um - u.. 1.‘... .4 w '\ \\ \ '“ -’- . ~._...__. l’lKHl|I 1'!-‘ mn|\l| ‘V ‘ ''~-I-l- :1 I-u nruuu I - \ M \l‘\“ I---: -I-at‘!-m-I .__m“_ M“ In hm. hum Q“ [Tan 15.: \|\-g “. ‘. vi.‘ '“_‘.‘.K . .. . ex ln\ Mhlirll \\\!‘A‘ ‘ .'h,._u H Imnnml mun» an “ “ ‘ »- - mllum 11.. um \ , A. no ...,,.. uh , I. . 1- ms hum-p “H u ‘_ _ ._ I _ , mun hulls n. .I.el L.\ ‘ w:.‘.;,,d.f.‘,,‘;,:: :2‘ ‘d__._u_\‘ M |m.m“\ ' Dr ’ ““\“1.t‘“ “n '_wIu‘u “\:mTh.Im“-bun W“ W u:‘o‘~'.'-.'{;:u‘J nu.\ “J p-unuug ma luv nmfnl ¢,,““m‘. |:“’[;.“‘l.““h‘ ‘ml. 1:;-on Iut how I u-uh] Ilunl bu mum an: 1.... .. r.u.s --I ll»-H-alV.. um Ihllnun --I um A\lJ'.lH\ \|.l kI\ll.~i5I}'t'n\|-‘i’1|'|‘|n\;m“- . \' - a :1 Hum \Il4llIM [nun ut ch ‘ ' N | ”‘\'l'| \\15 ‘M tu nun.-ll -... [hut 1\»- \....,,‘f_ mil R; :u‘.‘.. na.~.....~. .u...: I.1...:4 M... uu mm /x..;.,,., ' -—- ~— - .\o ““‘V~\ - u m_ .. own--t n.;.... ,,_,,,, “ni,EW|_m ‘M ‘ \n:1:xIR ulna. V ' um. mu. 1 m, ,w mu ;. M Van .... |\ u» y , ‘I ~ W‘ \ ~ . . \ ‘NH & (*0. I. g [ _ _ ‘ ‘ \ ‘\\“I*||'Yl‘ Nu’ ' my 3 1 _ _ . “ 3. :23...‘ }':..-.‘....’.Tn\u'.“..’.T Jul 1. , _ mY!':\\ 3 Ii)2'\'|>2lI\l. . ..\nn~-m\ \!H!“|!\\‘1*q ..., ,'_3.,_,';,’{l\\;' ‘_\-\--‘---hm v_--um. ........n.,..; 4..., .1... W,\ :11‘: 3 '1‘ 11” ’mW''|' \M\ ~*~\|~‘-V. t:..u......... 1-5..., ,,, ‘, '“ -T'I|I‘MIlzlunaol\'.'l‘Immpson L. H ..., . M, . - .. .. “\“\\“ 1|... M ‘ “ \\\ *'\-\|n~&sIIu~-~- ,,,_‘ mm“ “mun”. ‘T T\ R \ L ‘. H. \ \ I‘ ‘_ \I \ ‘H I 1 runway M uh uh \ . ‘ In} .1 a~—urh_ (ham-,.-in I, ..|“.,,, R a PI’ lbw f ‘ uum. 1 an, \ g.—,, ..Q‘_, ,\.“_n \__ ‘,3 mm W‘ ‘ M3“, ‘; S . .u||rl_ . ,.,_m_ “H ,., 6“. m‘:mn-. an-. .4 Ylnul, mun, l. |..... 1... “M “Mm: .. -l - . - uu T'\..- ,..u gutlrg L... In \u.. ... “ Q_°~,__ --W-I‘ ._ Avian .. __' \ ua... '... -In - . \ “qh \_u“_V_. :)\:-: L:‘Ihl::::-\‘1.!':“:“'.:‘.;1 -II1: :1I”|I“Lr:<‘n‘n|>| J3‘ I (run; '..: (‘ui 1:1? ‘l‘n4::A!.';~‘:\'<|t-;l‘I‘:|!|In|lhc «:1:-as ‘W? ‘L \I ‘Ii.--I n.ua1ha...«-an in-~-nu‘ n..Ibx;_m. u.;:e~nI\....“' \“\ -«nu «ll-5 sm- 1:1:-m \no. no In um I ull-I than [mu m ‘ ' ~ ' \' 9 ‘~\'““ ' L ' I ‘I. I\ ‘ n I. ''“''h““' ‘‘“\-l-‘ -(Eu-» . .., , _ --~ gz-1 u Hull cw“. -um .1-41... .; . W‘ '-h' lluldim Ilul u . ~~~ . . - ‘ v ' s . . _ ‘ . ' nu-| . .. . 7 2:. '(;h\€.I..\l. Hslllul u I. A\ I l:u\L~.1.u'_\ \;.MiE .-.-. rmn_- m u,. um“ “I. “M”: hr-‘lhruit ‘ I 1- cm?‘ ul... ..n “M. “H ,ml_.'l“u M. was \\1 '1‘ - \x-‘I uh» u.“ 3 “l-“ \\ ‘-‘“h\f‘ qml uh I ..~... I W M 8'4 52...; \....»-- st I Bw u um I ‘H [M \;LI'\‘-h!- um, um...» “nu. ‘ dv|n‘: um‘ _I\_ W I ' I \\‘ ‘“\“*L‘ I am . 5.-..;. l I um |1;.u.-Ic » mu 1 \ ‘Q — ' W ‘1 \\ ‘ 7 \“ II In: I) 9.. 1| ., g ‘ - \5 ill‘! lurk In tum‘ II II. _ _l_ mu . .......... .. -.... .... .. , ‘ “\ --§3:s,,.m|....s...;.- -zm—um.~m u..I.1,..4m', :\__:‘w\:L:“v‘r; :1:-|'*“;\|nnII--‘In In-H mi“ “-4 “W ''':'-s.;: ...x. , an--nu.-nun ~ ‘ ' ' v-umul‘ I1. I. , , , :\~,. m\n\rm\I!.:-.: |l!‘l*.\ DI l.l., Mm ‘EL’;:::I:wln1sI|l:£o—-nulhcoung, \mm : \ll\ .. :5 m n nln Ian, I Iuu. dunn- * | \us Ixm-asmnn sun \I I ~ \\ . a * J - . . . ~ ..x. \\ (\LL & “.‘,,‘,\El.|‘ | Mr §.~n mu un |h.- lhu-.L,,g_. In I h\\ , . “\'u:~'g::- \*1: Inn 1: q_l-I .n hm. .l::- a.|.l..| ‘ a “run, I._‘ I“ o . 1 1m. ,1. .. u ......._.,,,,, ‘L. I l r .9 I-v uI|IVLIlIg In: ...|.. 1 | | I dry ‘ ‘ .V- 5 \I\II\~|n\ ‘H-\V\ ‘Vvq W (ml. \N . \M ‘ . a nu! nun: ,_:--1| maghu lull I-nu llnl Lu nu. . nape- H . *1‘; A us «I H1.-.2 mum» _‘I hm\ . kl h \ I I j-I ubulu ln..¢..-us (mg, u..-u.-n,; ma -1.»: g I ‘ “ huh\. '1\ :5: u. u.., _, gs, - ' I-u-ha. unit nnpl «I-.1-la! 4 '6‘-mu, , ‘ ' *“ \ \' \40 -I--1 uh III: u .-..n-' luuk .1 A‘ ‘ D. \\\' _'|I lulu-I ‘nu’- u».»~ n.....nn.ua.-, 1. 4-In I - -mm |uuul- amine-l|uD;: ... -hm)... J1 1,..,,',;“‘lf\;‘”\ '\\ -7-mlm-uw u_ .I1r~ nu . ~ _ ..- u. usslu \--I-m an uuuuluhn . \' ‘um OI‘ .,,.,,,,,,,uJ .1!-I” * - — _ “ l‘“\“- H “Wt \ Mn ; p , _ ‘ ‘ T-\ll W?-yum’ IL.-I.» nu\ ‘H. M. u''“\'''''' \\' hm-7 1----v l----.u » .....|.n. '..,” uL.I. .5... 511,1. “ I__ km\ N I am “(~ \ek‘:.s‘ .|, g.“‘! “M. h___\. an ac a -«I u. I.“ q .. H‘: u_, .1 .“, . \.\Lm I ’ “\' '|\‘l“.‘ N \W I “I ‘ > r“_w.m: Mmw\ m \w.;y~.:“u;-k “nu um ma-I.u.:: -—\£..5I -aim» nn.r.,..n1. ram,‘ mm ‘-.' “I, my hu.-I gun!‘ uil hum .4 In: 1. (5 u , ’ ‘ l\' “V NH -|--!.- |...,.. u ‘ h ' hm Isl an‘ -.n lb.“ “v ‘L “ k’ .1 I la... .7 .1»... «lilo! Ill TF4‘ »..:| ... um“ ' M‘ 9-‘ h--uul turn V M’ “' ““ \ \“\ J ‘-'5\?-5»! An] A '‘ Inn n“ I mi“, km\ '4 \\‘f“\‘ “ ll U. '.. ~-I -..~.....,.....:...:..mu u.. .;....x .1... 5.,’ ““\' -t» -I M... u...... .. M“ R mm at o.:m~- IL. ._r¢ |I ,.,.. ,.l,,,,, M” | 1 \W\ :0!\ ID-“'tm-(II I ‘ ‘ «nun | . , .- 4 bus mu. .3. p... . A A «I --i Ihr gun] hu nn nu } \ l J... (UEJ . ... .4 guv \'\’\- an‘ H, um um: um \'U'l' UH’ |'l I{l.l(' AM) .\I .\I€I\H .\II.[l’.\\I‘(lH. 1‘Immpm.-u I1l0<'E.hl?r (‘uuum ll-nmu. P.-tn‘.-4 11.‘. .1]: 1: Wm Flynn, U1-l sum1,.m’n' AV _ .J..-un In llw Bug-pill}: at n llgthl 4h:unhuo run-'. on ll---umuml ul lunl ur lmml 3'_lmm- mmgs,--how-«w.-.;. Am nut, su-Lu um A! ' ‘gt um dmr. but rouplnl uni: aha} I «F gicl, m-I-0 ru- ru-lnm-_ llm! m.- \pg ,-.'nu\|Ing~s M the warm Um 1 ms uwnu-nu I-lll V .w : lrxd \lx'.III Uue llullar . . . nu r.xmr.uu.u=s um be uh ‘ 1 ....,_, y.-,,..Lu ram \ ‘ .. . . I. I--- 1- \llIIlYlnSa_ (‘mu mu .7; ..g:. ulycll are I-‘quires! uu|h..;u,|y 1‘, M, 35:,‘ 1»! 1-11.: nu he cnnrgu-«Ins Illlllnlc uxlpnnu v. hum: ‘ - \ -n-:41 \p lhc \'uuI_ \\1dI'. llmlln-cl slnim hr l\'Il luv hxlu “ n xlmnxbur um‘:-ml Il| us In-uuulul flnrlmolxim-. us |'hI\l|l(' uxlagl-Itlroxxw ml» ax.-apart lmm 0' a shut! din ’* Jalsunl Tin-xv, half rm lining in u \\ul:-_ run I lm\r~ xs unsllu -haul uf bu lhromn uru bu an-«nun!-v-I -dmulsl-rs. Ilm nnluln--Mug mm :1 IlIl)}:llI).' nml Qua] In Nu‘ ralugl ~ -1: Hum. Inn-I Imuln luv mu-ul hug: n~, rLx-[I -1 um] um: ulna - ‘\){... gr--at In um and um .- K. bl‘:- “-shl and Iuu-hung ul n can , I .\u§|Ph| A-lvrruzu-Im.-nu In in paid fur In Iulume . ....,.g,., _g r———j-*- —( Ix,-..x,...n r...o 1....n.». _. | IIII Ilw |-n-nub - Mr I g- mm g.....; Mu. u um .....u.g -J:-1 \l l.\('l~‘.l.L.‘\Nl'It )l'S. -Ir II-nu-lc’ ll: Ilé-GuY?}Ih\ nu U1: sunu, --I Jan nll. l\aU ' ....m.a }i.- an ‘ ...::':.:::::\'1.‘m:'::::.t;:'.'::;:::::: .':‘::'.“..-,\..a c .| .. 1.. ----Ibn ..., [u]])1'0V6d P Malcdaoua ’.,.:-:3 ' “ .\ Txfluul ‘u'»..‘...._xm 31......“ M...» . . . . . . ' - _ Tllh ‘I:|#::'£‘:P\t;‘:1\\:_:‘1;£;:;}311‘-NT;sph-mud Ihunn-:« Lot on Jluln \ ‘ ‘U - _ ’ \ 1.“ '1'“ .‘\'m'\“|;,‘ W1”: .9 rm-Halo or to In-an-, ' 7 - \‘“\\' “ ' ” ‘ ‘ on A TERM 01-‘ Y‘!-‘A RS ' him; No hmrnnmuts por “welt. 1 F , , ' - \lull I u .u rn ml luitvn-vm.-ruu uuv lllvldr-I - \ I \r \\ TIH‘ L “~\r Hhh ‘H’ “\l‘ “T ‘ ' - ‘;u IT msnn llrl--drun ‘x it 4 nu-I mull: run--I -I l'~‘~ ,vn|'-\l '-~v\y ma 1. . - . .1 ‘ \ '. ' \ -I . * ' \. ...... ' ' \\\\ \'“'“\g;2}f,,};\ E\ u‘\''’‘l‘‘'”‘ \1 ‘I...-.cI:-2’. unT1.y“;x‘u‘.'..;:*:»'.-‘I.-2a..-:I]r'-‘: .‘..'.C.., y:'n'r:'4::u'u|:;:'_ The W.“ g..“.g“.. 1|.,.1.|m. gn |«:g|g.(.-nee! \M ' n In Irv» «I n .. rwo n uL-- u I) Imp:-4. u-.' |......rru ' “' ... , . A _ , _ .. . , . .1. . . nu. .1 4-3:: ... Ham mu-cl llxnl \..,... . . u I Ilanlwts 5, . [3 .3... nun-lh.n II_ 1|»-\ we-tr ‘ '1;-Ihd ax u \«'Hl\‘l-‘.~. ().\'LY 7 II n --x». CEO. A. PRINCE IL 00., ,' ' » uzmniau-Iliroru. allmtulo. N. I’. me Q Volt:-0.. ‘ (rug; . \\HuL)DuI.E lIh‘l'n!‘s 'r|H-‘ H-I I n\\ IV: lH‘|\ HF! \\l\ |\1'l|l\ . . . .;\;:A:]:‘T-5...: Ii... :.‘.h..:, \1: ‘WR;:.:.Y;I‘.:.::A:.:_.::» “1l“IlLII‘4DI..‘u'.' M, Home Sewmg “\\‘ '. ‘ \\ ‘‘ ' 1' .._. .. . . . .‘ .... ..., \ \‘i' .\u..’\f‘°\}3f\i-‘§'(T.l1§f\§.‘i\5‘if. ':“.\ ' \ H £'.5. --u . ~ ....‘I. ....',. .7\ ' nun In I-2 .\\|I 2-Ix-.u:1'u1u:Am:m \ .‘, Wu: ; n 1-2u.,..m.I Pm. \n:.\1.n .- ...._ m:\\-\\ \ lhr I-ml [»-till -v.: an IM urn-1, mm! I: g .1 . 1...: ,_ W \\ \I\\'\‘ la: n. . I u. .. g V... ... r- 1.... s-.-.. a .n- Pr.-I rt I | ...g |\ - a. l\¢-nun |I' run 11.. .\ .u..,u. The lm-Isrp -u nuz [lanai (hr N dnlloi llu. 1\-o N». A I an un, ‘It. can l.s-I-qua Km :4 Ir 1. Luulun-t I -4:4)-nu hunt D‘ fabmn la--I \lJ‘u. (3.. . I‘ II\-a..L»— 1'5. ! a I nu-n ihggluu Ihlncgu 1'-an-m .2! its “Jill ol km Fun nu: Walt».--ul \\ ~l.1.- dv rlulanln L. mt Ins.--.4,--. I .1. pr Gnutlo sulnnnlwd I. :g...... u- -m.J....n .n “vi 1- -..n saw: in mu! .1. IL- -.-nn.. .4 I .. run «I ll-III‘-can .1. !\..lruu!:4-Ia!-gI.ll_1 Ix..- ....o gnu‘ A r.‘... .1 jun! noun an an ul Ir. - in .1 nu: ma - n. ,. an. n. 4;,» u‘I«- -1. «sun: h-1.....n u u. - «B .. ..... -. -—- R :9 _: “\s , ‘i W ~ * 7 ‘rut’ mar oloo um 350 M u m\’|v. K-M‘ IN um %?l?I=..«n A. ['3 3”» _t'ul.I 1-}! IV. k T1‘ AG!2.\T. llxlutg. ISM; Hun that flun-I rvnlnl tuna owl M--2 «rural ‘fur; Qnmvn uwh-_ ’ Ir'I__ 5 «win no Ilma-oJ-~urm:l Ipnul l\.':~I 1-\' \- \' \ ‘ __ _ M, ,,._,,1_““, ,__ ,.__A I ,- Q J , , Iwl ll-..'u....x .. mg. . - m u.. I-vm .. >-.. .. .. xx. ‘°“\' 3\\ I‘ in and - adv\ aural -uul-m.-.0... w, | \ \'|\' ' '- \-' . n... ... -.I7~»u..o... .... .. -a..-... .. \ Hm“ “ '- - ~ - I I'4ol.'HI‘.‘IK I\~srI.'I RA! is . \l‘-.1. .. tl‘t*l~3UA‘Il-Lu! .| 1. u..u Marv, .1. - - V d-- P‘ V , 4.. ...n, 4.. p 1- I-u K'ImI~u k crrro. Age-nu, \.ll.A‘\ I.-~--ll \.- I Ilnlill a IH:u’\ l,:.‘s¢-nu. u...4....' -xn um.» mm. mm: -1.. 1-1.: 1»: ' Ann I nu »....,a.ms .. .n....-n.I -no ,u....;y \5. _,,;,,, . I «mu. 4 .: I - .....: .;.u.....x«| ». u. an .. .;.,.m... I Dun! Izuluv. 5...: mm, W» Rrnl Emu: I-ll, “vino Iv-'hIl lk hurl \\AInAI ‘ mu 1-: In-A ‘mu -vat-In-an uadr 8 A» \Hl:|1~ H} Tllla \| \| |H\i\ W. I... ,x. ... dun u. mt-n ~.!llu;lIn‘lI, -[.44-noluo 5 a...) .1. ..'.‘.:, Ilwov .r. .4. um.-.-n . .1. Z ..,--I». 5....-x._ n. .. q..I '- ' V ' ~- v~ THE HOME MAG:-maEs,I -~ - W.-L'~ ' ' ‘ll |'I‘lHZ'- | ullll FIR \¢|l \\ ILL lul u‘:inb v.ur1'u.\‘ I-ah tlauuu -lk yd. WV _ ‘m ‘__ __, my 4 u_ W“. n, __ .,_ ........- .. .. pm; 0-4» It“: - . ,.. .... .4 Ln ’,...uu.4.o ».l -n. rat was ‘nay an-s.u»,1.!n on u .4!-n, and not u-may .-5,.-.. ca; n u». M...» ..g ;....:I auo-on s., .. I .1, .L. 4- gr I _.. - . .4n..4...m I .. 1,. ...m puns-~qc J n. III C»! nu v-an ‘ emu:-I u. an. n..q.y I L.-p lhunm nun the I‘... -1 -- .., 4. In ...v« .-mac \ulna: H.‘ »..-‘L :1 ....1 um‘. 12:‘; r.. -2. - .-. pa. .1: .. +4}.-v IWV .-.\-1. .....« . ha , . ... ».- ... . l1« . |‘A.m ... .... I‘ ......u. .n .. 4.. ...—Au .4): a u. \ l|.,r I..n. III II...\ 11:93.: II n I. I. ...- .. \ .c,.avg \.s; 1 PI...-.. . .41.... :1 mu II n -1l\ Ix... d.c- . nun \ \‘ vrmxx wn :3-'i<'n'- ==\xn~1-m-3; tn“; .4: am». up ...a -‘.15. an... 1., 1 Q» H33»: 40' land u wan. 1 l|'5wa|.\_u- -it an-I Mu Mun a., 5: and II»:-u-~14; - us»! .1»: i Wn six. : pawn: h.q_.D | us may mu I ~- I \ UK’!--I'A - v \ v 1-» I u-1; ..u.y-t. w ~- -. o..... 4 .- mo v I .. |1...v.. ‘h4’I'l Lu .~-- «I Ii--~10, 9.4.1.: -:..,._ 0 n \l.l |.- In \maTu\ 1... \ u u._.. ..,.. __ __,, .,‘.4 ~-nu. I’ .- |~vu..|»_u>... an .4 1; .... .. . 1 .n '-.:'!-u . ...‘ __. . .. . ' u I u .. . - I ~ -4- ts‘ Qt-I |- - «-4- - .. , .. Illi 31‘. ¢iII.!aE2'l\‘l‘. “'31. H. l‘uH\l|x.~|n\ H I-=1 use... an ‘ Ollul IL \.u,\I-I I-1.-u nu-up 5 \ ul \1|i B.»..;....-oB.o.a...,.. lieu»... .4 B41 1 v s u -c . .1- ; nun-.. .. g I I:.\ I.‘ r»...... 1 x. - hm. Umi€<hl :2 u -a......£‘» I... c. nu... .. n 3.. “W e In‘ ban; 4.. | H n...-‘.45: 1»... P17 . ... 4 ‘ 1., ax‘. \..| 7‘ bx. . 5.. . . I....u_.~ ,-. lm-...cu.-tn ‘Ir .3. .|.a...,¢.;. gg. II M. 1-. ga-..l V...» 1.. L...- 11.: u --I I-Ln-re 1.-urn ~ . ' ‘ ' . . . ‘ b . .. . ....... . ..r ..... _ I aw» ---;;'.5_;;;¢;,:;'s,;;_-.'; 4-I ' W N .1 V L. ' I ‘ ' .1: raw :1: ’l‘\vm.awm In \H:\' nun:-A n 'rn!»'1'--n \ r I - a I t an 1. 1 II~~lC (In t.‘ 5|): ;. 1.. I ..-.1 ovnaqn hm, g..a| call; and -1.9:». an-Dav r gully -an an Isu_ c «-ma at itw:-u am». am: ..n .,..':I am .9. .,, I‘ 1!... .~~a-non.-g unr Cll»4I| n-It tin-.x>m. M...-.nI.utav~»a .-I Iuluualr lh-Q!-nu \|A‘IIH|Il_ I \\ll‘l|l\l-2, Ill Il\l\I: YIJID‘ N ISIS IPIRIW IuIuh\t: Iflltllll . n.. 5- 15.,‘ . . .. I—- ncumljc Ian-.1 as . .-up n am liulu .. .u,.—~In..» u-. um unum-u. hum: 6:-lam! Am I\\ §\n I‘\\II1‘Il-ox n\\\ (I \n.n-olvh-\- . . - ..l -mgincll-m II 1- -1 I -ul 4u\h\xV\ :..n -lulu: I .[,] I. an . . |\‘ J nu Fun.-n -u..:.. I g.....A4. I I I.. ‘rifovu I In Ft rt) -«V.»-I and .1. «LI \ s -».: Iqallu ul 1:. .. \ >. ..- -- .. v... . v 1...» u. as -' bum Qv'A:I o 1..-n... I '13’ A .1‘ uuml-awn 1:-u ‘on.-u Ila -9- in ‘I ll oath !2ma.¢..a um: I G3:-\II!-I WV 55-), cu! Uh rm». Ir. -2 » T .. ..--- ~_-. .1 tun.» I... V an pu ..-.-- no r »..a c. 4~\o~naIo<L4¥-u In: .n. ‘A K \ .5 ma. -..[w*‘, .,..s. . \.. 0l'ZORlalr3 D! It‘ EH & 00.. In :- ...Io. no-:.u....t ya .» Jay\ II ‘I B A -4-cum .u 4.. I -I-an .Q\’.\‘ .....-nan» I'M-9 an .5. ml nu», ~.- .0!- lO40\*'.>xl \\’|lHl.!‘.'t\lI‘. I||HhI.|\T!‘ avabao ls.»-o -of I‘ I\>Dgt$-0 ‘Hz: uun u.ux_mue. , ‘- ~. . , \ t‘u)Hnn~-n-.\ |.I\lhI.li \’ \ru;> ' \\\\ ‘“ ( _ . ‘_ ,_,_ I...» --.uLs.g.:-2-Lx:.. gs. 5 ..ul. »\_ ,_ 1'-ms..=-n-xnu o4§~h‘:° '7 ta-_::'|..n n-,,~.. p \ .. ... ma--u... I... -- ... .. g§»_ ,» :.:_3;:“'”‘€.:1.Z“:.!$..a....u.......-. '.'.‘.‘2”.‘.‘.,‘.‘,“’; -M» ‘~~ _ . 2... 1.: ' ‘L 1‘. “,-gmfog‘ n “ ‘pr’ ‘Ska: cut-o rs -”~‘“‘~‘ V >tr.4 I-‘op: nuns» hum ¢‘lI.\fl§s.t Aw a mu: U3‘ “\5473 \‘ \ \\\ “ '°\\\T“\W‘T’ u -' um‘-.‘ Ia.’ ‘ M 5‘ an... 5....\ ilmin. ‘ W” km’ mm\ .\. 1.~,...y. .I:...n.-u. J.‘n...». A. I‘ u..,a..-N, o-. I‘ 1.: :...,»o-.; - ..,;s-ea \‘ \\ 4\\ \\ “”' “““\ \\“\“ “' W‘ \\\\ ‘~‘*\ rs ..~...§ mm on um»... .-‘nag-uu...»'.}_ n. . _,_ R_ u“,.2‘..‘\‘. & rm ’_\v“ -«~=_'I\u ' I ~\uIw-A o:'\-um: n-gwv and « km-L-1» uh.» nu I:-3-I you ..a~u;.;-sum and to 0 -uh--q-mu M up-V <3» «Ir luv“. ‘I in‘ V “X” _‘! '\ u _ -. ‘TN _‘:E‘'**‘'1‘ ‘'03 '3\ ''-{‘‘'*'‘*P Ev’ . lvnvulh [hm -huh la «gay»... 7 _‘ M _M _ _7_i._-IN ‘ s I IA 3. I $3., I tglll % .\ -sewn: cm! Imsuau C‘?-Inn ll--so mm. us-ll IL. ......1,,;.g M... “M _ 4 !“l'I’!-KB A W A'K‘!i> » unrrun: mu -'-‘:.a:T.:r..'.'.: ‘Eu Lea-.1 aura» M:\..l“__'_\\\\\\\\:‘ \':\‘\ J“ '1“ I \\\'t '4'“ 7‘1>\;’«- in oak“: \-5 '-v - '?A...:-.4» ‘Ln; -..§. 0 \Ar I ‘-53 M9 I It |M';1'5*l| the «(M ‘ 1- lhrlmv-,1. g . FIOIH‘, Gf F 83070. 4 ,.n~ . v.... ,, __' > A ...V._....... ,. . r \.. ,... wad IF-ollnt |m>- ntunghlaw at H: .:.«.n I numnl tell my u....~.. . u - u..‘~':. I... . ....q 1.: n n.. u|¢v.v.4. .4 .. ..., ..z;- ~ ~. .- n.. yulv an. M --u ..'.....v..|¢ and rm. , .1.-I C>«1 .. . ..., , . - um. an ~|«Putl[r_ |,I--1|-Inl nu hum. u ..a.... .. 1- on by u-:s«u-~.l -: Juan pa v. . . H\».|.0. mm \D In: mu In-I rm 3 I «J —u«<:Inv nun... ;. ll lIl\VIu‘( II It a -J:-lulu I-u-su II-al Ihnl. I .|u~n| I.u ‘ ' ||..n .1. an: [I-vuil-rnl I’:-not -rim Ii-l-1...! In In «Inn A»! mo «zen: In rd]: 1!! (I nlw Jun; Jun run is --mun-l awn liraanm tux) I--nu n 9! all : .». . II mus--~ lluu ulh-an Nan tun-\.-.1 R I -11. | -L qun ug I.....| .4 Q...“ .u.‘I F?!‘ I .«. \I.e»v..I.-« u. ‘I: -avx:.'n-I v u 5... at-I w<~a- '-I ‘~ uni an (M [vtv Qua 1-4 hr! 1.» .... ... Q-In . v.. ...,.... . ..u. M. u_... ,..«. .~n t:~.;..v.....- ..... l.d-3 I I5 -bu» ....¢. :6?‘ no mun tIrl'|&4I\3i\\I -2.1 «on. .\ Iti.I'-—uIo . guns H Al up-vwx-ul Pt» urn A I'|lI\¢ D .| In . -. I .c Ila uh: .4.-at Hahn]: ca: mu .. n .. .I -u yf¢i<l1Mll|Hr‘I n nu‘.-ua .- Ln! lm-cu’ ‘two I--I u.“ x.., 1| £~.~.\--tpa I’~nvII|h~-I -. -- :9 ..,....,, ..,.__, ... Van,-wt‘-.319-.4 an: It-v. \IuI'ALO- sum-ilult. § 4 u«-.«—- 1 .,- ..«.u«- \ 9'.-an t»<'.\ [In an -~.'.. I \.n TIII‘ IIPIIH \\'I‘ M'\ I-‘-I\l~‘~ HI I A~..u - Irv! .4».-no-. I a u '- «ban --A vaav ’—I5'0 Ollnra-s oT1FI-Ii.IiI-Iiv. , , - -) ’ I. \I.|.u\- I-I Ii\|lI In \ \|i\l\~|l m. - ’-J \II [I-‘I065! 'I*~l|F\. ’ ‘ '..s. cm l>o¢v~I1n- |‘u,°‘ we-:1. ml. (‘pl r... . . . -1 ...u . -o....‘....o,_.. .. 34;... -1\in4 mm. 3.7.; fvr -u|;.~ I:-u-\l .4... . .. 1|... 1... Mocol u_..._. ...,....:...s.v.,--.g,..- g. up: :4 2; -unguyuvun cluolun 0-Ina». ‘~15;-«| Innxan nl | 1 «hm hm it-cal Ibr guldl In . Lulu. - xu luv u u.- .\.!nI I .3, u In that lu.-Inc-II “ms. “.41 . tn-oar:-I. ‘ “...._..a..-. I \. - b’.m-qnr- Dam...» B1 m-1. Jo ‘ I“-nlcr SI-oi. .- -~ \-..a.:a ‘F, ' A-as xnll at-gm . . .. ......m;....a an Izm-I-o um...n._ - {V o lhlllrg. Fun: up-I ~ -uu-2--u (llanrtnr 1 ..- ‘I Kn t..rkpv\:¢:\ I‘! _ ..n1\. g u- to Invh ulounugu on pain“. M an .1»... 3.... - 1 -. ..a \ - . ..... M,“ ,I_, L...’ .I, .... 4.... . : Iho ¢mI....e,a.-q an-4.13..-1. 4 . \ us .. . mzhlu for Halo. Hm Mu. ulsn up nrnn: U.lA’Kt’.‘( --4-M A -s ¢>~ “\\‘A“\ .~.a ..,y, s... .o. ..4 cu xx. -. u. s~..; I-Q 4- ..‘u 4 out -nus». -A .4»... Juana ow -. >5». gum .5... ma , ..... . 141.9-nr. A -«mm. uv~.- . - . . or. r. ~-4 v-nu-nu -u II. 1-... |“..o.o.nuu .n.-.6-‘nun nu an an...» ....a Ilr-an u-A Dal \ h .4. tr ti -- [Mean :1 .u ..a-u I-o I.QhI‘H‘1f’I‘I‘|\| I Int: .ug,..y ;—o»I «>0 I. an. I‘, 4:.-1 um no nu - nuov ....u all up .. nlvru ...,. ..... - «nu... '§« u 5 3- ‘um 5.». . -I0 lntyu In-rt «-4»: [51:30 me. ur A\—‘v-I . . x..»,... ..u \\ ... .. . ....u in In I-1!. c.-mt. on :2! (Iran. a we cull ll-nu 3\‘ so I. -_ .,.. 4...: -- ..u...—-‘ I no1u.1n-. A riff“ 13.3.: \ V -. .n—4:—.x on map.“ as u- «>40- . ».. . , ...- . s. . , , . ...— I. am ‘cull!-3'&¢ -mun. ‘ um-umu Jalullvli In V-—-s-'0 “-v'°:~‘-5”‘ - ' I q.-1;—~I. ~-Inrchalvatzmkhv-1 ' 1-1-vi In; N ll--:1; :.n.»u vfu-ix‘ *1‘-NV **-7-9\‘ < - >- ' ‘ ' ” V . - .. ~ 9 ..u . — cm; .41. ~ I .....,.-- 3.“, »....xuu‘u ~o Linn) mu Fwvlno‘ Islrt uni ' 5\‘; ‘ ’;““\\’¢ hf’. ': : , ‘| , X: = I an an lsntflwl o ciuwnro um-anon! tho um e an an out Tr Mm my -tun \\ mu u r on .. —o as -w . \\A- r-vw-I-~ -'- 1-N-\“\' ** '5'\ ‘ “\ ‘*'P' ' man. '4“. no “.1 n n. «In «mm: 9. In,’ M“. .,,,....,, . u . u...~_.~. l,’y..-- I»-r~,« J-.:p.L lab u gt-an J3.-nun aw-and to our -u n Ina and-.-h ;‘ lM.‘$|‘;‘-n\ \.;\\;\F““ ‘ “ \:' :“\‘f' : M: a--£0 l*'l\“““' \“'\\' at‘. :‘.‘M'‘. .“u— ‘ l—n~=r---HI lvnt. sauna '*~ ” - may at»! :A ltuul Alla-w III! umm and qunvth \k 4| -1 low than! an .-rhgmh as :13 u:’» ... . .. . . ...... . . - L . .. - , , , ....., .-... I... ....., . . —-- -7. on -no ...n .9 &c_ W, h._ \__m f,_,“h,‘ ,3, _,m, ,5‘, ‘h 5., ‘M, ,0,,,., ,_,,, nos -----o |---‘*'''- 3 | ‘-1°‘! ' i. 1' \ \ ‘ i \ “.1 )§S,‘§_ I an -uwbang hr: uutaw ml-u (‘Slums It.-mzgh uh-n up--a In-nvll. ,0-1 an nu-‘II -lull II» pnvw “\’ \\“\' ‘‘‘'':'‘'D n _ \ W‘ '“‘‘“.Y‘‘ ‘ ' l _. .'... , I . -\ _—»— - up may ..n-h U-nth «ms-M use nu:-hnn me! «I In-II-4134-I I». ya»: -u .-um. . u an. --.4 ‘ l IBNII-All nu IIII-I van 1- --—— ~ — - — — ~~ ’* ‘ um . ‘L ,.. .. nr....;.....;-‘,,.. ....... V I659‘ stun var rm!-4 I-uuxh--I an-v_uuur -xut «Ir . out lm -uni!‘ gJ.u- of run‘ and ---S in mm ‘- ms-o ~«...‘n~:::.u «Ii» .1; e I ll -£070 «at»; 03 .'7T}'JL4-.0“ !\I.5.vA l.I\\£\|!'\'*.. n\!: «‘''n—‘;‘5 i J. B. .... tm hr! a my art» !X3.‘a~.I Inlh man 2! . --n‘ ---nuucamnu ' ‘ t \H\ \'0.\ :‘W“: I‘:M'_* Mun ‘ I 59 Hula‘ K':f.\| ‘ t\ In no: .. I '3-..»..«.;.«I m-mil. am! |“**''''' U‘ town can Iron.\ in we on!-tr-r r’-\W!-' sex 1 ~.. mu Iv-u - , . . n - A _ ‘ , ‘ _ tn; r-1 \.1 I.-u--- an aw». ,«..‘4- ~: . . J. lone.’ IQ‘!{( in.‘ X I I (‘I ‘( ‘. ulmeagtu. cunt: [lunch on! as | -.3! 1!.-1: S n1 uvlup up] ha y... §.n.(.,m luvpml 419.1. nu yam . __,..,,_,,, .. ....n ..m.. .u.m-4 «I has gm, ' ‘ 1. gnu-.1 u 4 I Doro -rgurllhlng‘ In an nvwluun II Km I...-I hall. md II. pr! .4 ,. 2 1|. .. I.-I s-. an arws-__-711-: -yu_ _ Vivw I 32!! utsul \\ mu:-r Imam!» .1 «pm ....a an: may In-cum! new .a.m.«.u to .,. ...,.....u...t 1' cnovxzn <1 mmm-s fllk Family Sewing ninohineau can) uruwr * Wholntln Dru ukuc n.-nu... ll('InoI'lII- ( )I r. rxnz-me-z \\‘Il.l. II!-‘Jxl-‘.u‘l‘l~.Il Hun .. . >- «I «In 31\“ IIIXI Iv »..x-«II. . |u. ans. slrrv Irv ore 1-~aIm..v-tuuv lvw nI- Hue .1. - M v 1» (Int. '!'v1<lr mm mm: (guilty. u .9 Jul!“- ‘nun u«_ .I.~-an u:--I «mm mu. hon! I4-at-aAnA £131 Mam Sn-cot. nulfsxloz N I1»-M..-. 1.». Lu»: \H\'( ‘I-'.l.l. \.\' Iii )l'.\~. II «- I‘!-I-Lttal auul «-Ihm -III ‘ho u. 1 ls-nu n - ...u.‘..u- ~l. ,.aI........~..v I -- rnml 1.! 'I. 11 . -we '— new plain: \ Ina mmn... . -ecu. -.3» -. “.4 .....:.~ an m ._u I!’ ha.» u. Litmus mm. v..n~-«-.a .. I... 9---~ V o~«-mu» I .u»~..,-t._<.«n wt «pm -- oh-‘~ -4.. 51 ug. vrw .1 r--vp lvs d..Lh ~. mi 13. n- nIa‘sUuhrn|l»l‘y an no to 15- us \u L o \ \ v Vin-'0 no -I and Curtain -u a ma Iuu-I c -mplrxo dusk luv Ihwlr .. -« I. nun-I .. um-v-us.-n. us .1--tlahu mu ...nI.uu '----— pg: umlu uiulrhm mzu pt‘xn:u’st-Wu...» thunk: 'rHI. Iv\! l|!\ F \‘ rut -M1111‘ I'll” III!“ null)!‘ wsllm “H: nm.lIK\ I-mu. has I.u|.p£.\ L‘-Inn. luv! to t PEI\ how --nnmu run nu: unlit‘ nu. Iu|!J!!‘\ f rm; -.--u~:\ Pam Int (mt Sb‘! PEI\ ll ml an: ant! nu nu nth ' ' Ill! vvnurn ll.” ‘FIJI!!! I IN-1.3 Iu.u\r$1 nun Brut I- u H1: -vrn ntgct nu: Iul .¢“f‘&||'KI| IJIYIV KRFK fI.I.u1\n.Itrx- EVSJEI Iutrx $l“I’l INKS nl Á -IE3 t|I'.\'f U’!!! trsnvlm umm ms nu run I an an! -zgmuurg o- ha and \\ -a‘-\ .4 I...» \'”“\' \|\’ \\ hi 1 -n, mum--;n;; at I r. -4” -5 \\-.~ «awn-.3 .. \; rm {av an -1: . -opmn 1 twguu; uh]; V c 1»-. M . :2, L2; t.«_-.... M 1 1 .1... ..... ..:. ..:.......“..;. .... ...,,. .1 Buffalo Eye Instmtute. at... no ....- --any .. M. .~ v o -r'‘‘ ‘ \ Noni than 1:-«an-[nth my I hum . n-sown.-v I mm -4» kpulhuuvn .5-nu any x; nu nun jaw one-sum an , I--r lam-to and IA nuns on Ilw 0:; km! -:5 0 «plum , “H! ‘N 1\‘ \ '4' 5:51 '-um-J r-vfvv rd ‘But. ass-an‘ maul Purmnmng Gouda I ~ ‘In um 3.... .. 1 um .1.-“ans, up gun; -I Ito-An. an Item L-nus imam. m ugnvlf’ ho.-I-anal Henry T. Y ' 1 ‘ so 1;: are «I--‘g nv~'- -‘Ur m” I .3 N 1 \ «mm .4 uwpt‘!-n< mo! .m;\!u‘ .... tum. ..... In 1‘mu....: ./ n,,.:...I lnfau ..f 13...... a, «us» In u_ .., (- \no «any; ‘ \ . uncut. uh... hunt: on .3 um» «us ». uamrl! W \M ‘L m\\“*m‘ $7”. 3‘.‘‘'‘‘‘'’'‘‘ TH‘ . MN‘. “I H,’ 9”‘ ' y, a.,.,,;.m... (Q...-.‘ 1- .15 ten} bnNI~sgv-anus: nah «arts «.3-bun... 1 F1”: F-tom.‘ 3.10 “nm Suva,‘ ..‘.‘:.'::t :17’. 7: .\..\T.‘.Z?.\ **1~;y'_“*;;“','“;\;‘ M‘ ,;,'j*:‘‘ 1“ W‘ » 1 m m 2 rn.wt;~a x'.n'sz\r mm ..-. .~ g...-. lkuni-uughjp - mg... a... .1... ... s. on a,~. man _ « \' \‘ ' ‘ \“\‘ ‘“\ \\' . c Mun Pwqmbn-u alnpuuvu-mu I no...-u-I 9 9, .s:m.'z.-1:.-mu psuloh Ina -«at? ll: um, gluumi ms~u~l- show I It. cs. -. 1..-....r. . -,. .. m..,a,¢. cs. hdwcag s... .‘ th-nun: he pun Lg,-arr‘; mm. s n-mum :1 guns .\\ an .I'm‘w.|!lIp‘Q Ind In--to tlrg luv Irv Mia} x\“' E2‘-4\*IlIm as Butgln ' to: T giro warm I t-mm . 1 on 0 «menu! bunny-an - u I luv .. F“ 1: '1, ‘km ‘V :r<rovl:8Lv“b :1: no m min I!» hurt gum «M 1 12%;. puglbud u'lIn=OQau|‘nI‘¢|L3\rL5]‘:g ''i‘ '3'‘ I ll:-wnonmx‘ Emma In Iaauwhu a u,. .4. .15.“. 1,. |..,.,,L 1\ .1,,n,.,1 Mm bo&.oqA‘u-bu A-D‘:-at-u:p.f:.‘uI.\-1.-Isa. q-. M --~ rm -mm» :—e-««» we. st» M-1's<<.:*.;'.;:;~::::-::,.‘%;:;:'\\‘:it.‘: 2-2:\ -* -5>.a.2.n..I a r».m...~I.-um . an-I l’-nuvuzng bun-tr ‘ 3. r. x...,..»u arm: n... uh: mm: amgza; »3..‘ »:».u.» .4 .~u .1»-;v:;, mu prihst In um... and (ex 0:-«M-In «I use «In! -rm—-M any-mm.-. me. and . , .. . I.-at h.v| fvwm Ilm r-«unit; I sh Um nun h.’ Eh\. Q“ \V f“ ň \'5 I k’_‘ 9' \\ T‘ .\u-.m MM \r mum. ..}.:._..,.;..1 1;. 1,... r \1 1 ;:::.,._~.*.§.;';~:.-:;\;.-.‘1~; ~- -=-» .1 run rvtsu Rm 1 G X. rm: 1 not 1 7 v Ifw1?:Ta::1.:l§:1y;.;T;11;n1.mHm ___m| __m_m, , n,__ M, 1,‘, d,._,,,,,_, ,,,. Prof. HI. 8. I-‘muku, of Mr \orIs. “ 1 ‘ ' ‘ _‘ __ ilaeuaht an n at u.t-au._ .. . '~‘:::.:—..-;*;:.*.~: --.::r:'::.r+;.:. * W -M '---' -~\-~= m -- MM»! I.-a§2«‘~§‘3‘;. ........ m::...:.:.'..':. .t'.. :1... can“ (hr on--i» 9.. 4.; »n_. ...5 u r .\.. .,.;. .-I .. rnr1‘\”' I 1'' ''‘N‘' !\'\\'\ \ \\’ “\\“‘.' ‘“\ \‘»\\\“‘\ \' ’5‘ an... ...-. fl‘;-«I E1-Il9~«o\\g.ce.o .m.. _. ..... .. ' W ~ Iwmi \' \'0 '\~h¥=' 61: W‘ 4\“ :~'~;;‘1;§;;;_'§ ;_*,_;;*:,',:_*-;j,1',:;;;,1;;_‘:; “ff; _ me. s. an ago an an cs.-— mo! -I-A-q...ua t«l|pQ:ni-—-v ‘>9’ \Wm! \'5-*\-t~\ “km! in uh. ‘I’ r rh \1 1 ..:3\:\a-‘ah, 1” K1“ . u,_ ‘‘__m.__' _. la :1» m1m:.a .9 mg ...q.»—. up! -1. was xnu «-1: ma cc-walflb-vl npurusswul 1::-n lbw-II. ‘Hot :1! Iran! §.. V--I Irv an-0 hr :3»...-., um ';n':m-1”»! van 10-‘: ”“‘ “ uk-I at m- -\«---I inamonc-sag «Hat 1: no ‘trochanknl 1-mu sum; 4 an . -. n gm... .a u... -4 an 4 -4 rs In-3 L’. I _ _ -=««--$'~'~‘-\II\ \ '\' ' \ ' _.”\_\ ' \:\?';‘3 \\1\ 1”‘? .' \WI; “‘ ‘“' .\\~r~':\ .r:: r;:-...::;.'.:* ..';:*::::z.:_ ‘h‘::B:. '::.:;.:*;.';;: Gentlemen‘: I-‘urmshmg E30063, ' \ l“\\\ '“‘ * ‘,\ \\ “\’ ’ \\ \‘ 1'?‘-*‘<'*‘5“' \ ”f'*!i’ “'-1*‘!-'8:--uxlvx --»M%‘' ‘R “I” “J _“‘__“W ‘M 1‘ we wry‘ _:m_ W M s .«-cg cure: shun. «ho o-11.:-I in uh. huh nuns u-11-o-1--1-1!.-9-er-A --inst» urn-H ll-1-;:v‘1~ 3:‘ ' esuun Plnlbt no In mu» on-:w..a .49. :1». u.. .~m._4 \\ '\“\~ ' lml vlw r-\1y»¢ my m1.:zs~2! fa t :_: :,,.\ut “,3: 0wh“:aIum:‘,| Aipu luv-01 urn ur ml: 817.516 nun urt-urn-tzynv-rr:.a \J\ I\-'\ \\0\ -W‘ '|-’' \\9 huh *m‘'-'' M \F 1 1.. In u-.,~umm..r~ Lmnfuu-av. -lam. pub»! has 1.. up Amati me. on my. an 9-xnnnhrd can nu. «mm...» 3\?‘ \“' \\“' ““*\ \\“'—‘ “’ \\ W?“ ’ W‘ \' 1 f“’“““\\:,\\\’: \3-\;\\ '9 “’“‘”':\ m.¢.~. ‘ 3,,’ _,~ -'_ I .. ollr . Inn 9 -53-: u H... ' '::*7:‘:.:_;: .1». .4“ m::.3“'.:.r \\\\ ‘ “'“” '*“* \*\ '1\ : * \~=**.'- ......;....:.'.m... .\;..... ..:r.’..... at. ..u.. ..'. 4' mnvmrrric-«tar r name 12:?‘ 5 A1 draw!!!) 1 \J pm .:..qnu-use h-was um f¢Hv- um oanunym gm-1. \ \ ' _ \' \’ ‘V ’ W” rgrtwviatr I: r me» map?) in» !»-r-w»,o.. .;§ 1... 5g..;..;..4 -.4 ;.—,.H.. 1., mg . H’:-H\ -I «Iran!» 1 h ivhdnbnl 6» ainnul mmmaem en . mu.-.. Inlf. .;..r .1\ f V s«- .. 3: 3!!“ ( ‘ “1‘.rR“ ‘W F . 11:2“ fl,\ i mg; a‘1.’N-vhf‘ ' ! lmmrtzlgz um-Ins» -4:-Iran: rlrlusu. mm pvfi-4 I um ludl man: a. nun: can uni 1....-. cqnxvmg 5‘ \‘ 1*‘ “' ~‘ ~“‘ °“W ' “‘ \*“!£! mnwmapgunm put as‘ me.-—:g¢ by em, up 1).. L... .-—..g, Q! uh hm-u ran: 7%. a 4 .~. .v .—, tank I hnnuan r“‘|QMaV (run my -nul I tau}-I ' cu-pug, par rs!’ tnug -y hnno cl -cc Lug: -sways: nH’bn1'3d—v mo wsum 1- vv-»,.w..m: Vain 1.». .p.., 1 .1 ma. ohms. at tin en! lbw hm! dam -mug‘ .1“. L..c.u.m. 9..--u.-I. uanvklsk ........, ' I'M” M‘“'”'m' _\'7“\ \H-' I '\ “mu - I’ (we :m;_vm In Llumngh xbv lni'Vun~.r u‘ wvmyw . - , _ 0' nm. mm: Im«u-_Iu~u,:-- llw «I-dvlror unm Iuln V 9:4... u-gun .m.....q.,...a..;;;,, 1 ‘W 0|-‘ u‘...-, n.~.~n nlnzrw I m {I uh \rm JALL ~§y-[¢rm1nt-d . _l- l3l§0 | shun rqmud an up-nip (baits. .» _ - ,’ .‘ . , gn mrrl hxm um-v mmv V.-fun I IN! Rh-~ hmxtr \'32 ' \'11: ' ' ' \i \'13:: 7\“ » . -I-. .1. ~'— .. , - Mar\! . - as .§ 0' in-F rn-Eh hut 1;‘: Mn ;II9::l§l‘.' I ya-the an-I eucnwnc :Tup':l|::M 41.32: (nit.-I.‘ ans-re’ .»vmm-at-unm cn muI—nn~n rm! s y 1 J’; YOUNGQ Iran 7! 6 ,1, ,1, D 1,, * -1\‘ . Ea [Mpg-rcrlxvusl 9 tatavnun-wphorr. tn-hi-up, «.4 rs L E an N u;-Lens nan, -M‘? ..‘,.T'..,;.\... ..«,.'...~..'- .,.‘L.‘;...L :';::;”‘::;;iL‘.?...:I:,=;5::?‘:f.:.‘:”.;.\s.”?..€;T. .1: !.:s2.»-. ran M In .2 .4 <3. .-_ I hmuzni. :41:-uxhl l~a of ma ha-Ynllul an-omvcn-I. Igwm m.\'L'RI.l”|‘In.\a H: n:.u“r-H xx \‘ - W '-'\wf«1-'- 0‘ mv 0' $1090 f‘=Wi* 1\ ‘W’: Proi Pranks‘ Spectacles .1 mil lzssrarerna xmlunnm-':o-lg‘-nu o. ...g_ u . If-all ‘haw I pa-no _;u-pt fzkr ugh! an lwl * ‘”““e“m‘h_.\ u M-“M~__'.w“,'~‘ ' “n % aJ5:'yr.v no;-zem‘ hm. mw ‘ ' r Comm: Ir?! emu-..vlnv :3-«law tn -lvrluv il - Wfhv . ;~_,,.,. 3,. g.,‘.“,., ,,,m.,,.,,,,., 1,, ,,1,,,.,,, .',‘“m R 1 3 av“. Jmehn “my, “__'\a_‘_ 9 I‘ ._ nu: an cn«--. in l':u'rnm:1 Ifl n1~|-ran! h_un ur Isa “(NY or upon ' . A 9:4,...» uduse... n;....zym.v, frank ‘and; ,-_ Iv-nu bu uihny. and Ila: Isfmm 0 po.-tdnnm has an 1 H l ' ’ mm‘“'“'\‘\. 2: ' M W M ~«=*'=~**~* W *--W - . M -M *' ‘M W ~11 N131! um lttntscxanv L 1 E. .1 ma‘. mp 1'...i \\\“u'_\;\1;\\\\\\ \‘1;‘:;\’;':I\““\ “. |s.:,_xc wimp 11 '13,?‘ Vaonrlmu-.-N , Irzs “F5 '5' \‘'I'''‘“‘. W ' I‘ W“ “T“\ taurmlniiii at that Kn Y-n-i udany M H.-mam-, *“\- I:‘n;\“;\—é-l'L - ~ -—- km (mo, rltr“t::l!¥E cl I-93.3.: lg pity, whnrh for the; ' ma I-15;;‘y‘Rvnd:1;a‘n‘3‘om&; V037,» U-‘(punt ' mmzn-m s a: U Ilctrttn-\ |'ti=:,,l'um*n!m(-nl.. Inn 1 _ ‘ . 1 n.u.r.m;~* nr mm‘ .sxm~:Ir'.sv nudrnhr i..n.mm..mm rcc .xm....u.....m \'°*“°';;{‘1;;1**\7;‘*; =-'{°fhr{=11~:_1 - Nu.- §' ''‘‘‘\'m“ m‘'- “\'*\”“- -4 imnlv I [IL<s‘a‘d ‘mm (Tm diz 4-non: 1 1 ’ ° '“°( ~ g v V n V ,' . .. ¢\ Tl 03’Y.\HW, ‘T T! V‘ av nlihqunuurlulr;-';:1,?o nan f'nrn mrvv dl.ul.- None 9 m.unm.1_ I! was vmfeuar M Dlutnxia In_~I the «range. .1 'w...,.., 1' 3,,” En\ (Ia:-l to dual rm: ':1rv so us:-I Ihr t.u;nc(I jxlamo 1311' cmun: of \ (‘tut Vnrkgunvarlity \\\\-—*‘*‘ 1*. \ an 1 “II no! an-In .-Ilunwnvlly-I! an an A In! 'HE\|‘ n_ 0 ' I‘ ’ \ ' L ’ Iv la n1:1:n] mnnuu «inn no Ii.-um hm] In-r 1n-as P7670!’ 0|’ |hM’r|nd)~1u and \vornum nl Surgery. rrn urnu‘ N AV 1' up THE nut. nu. furl‘ n ma max. Sm .. culfm-ing team the \\“‘*“;-”-“‘.,\.$.' \‘§§\\“.:\\1§.“°.‘ \\' ' or Rr-1-€Enr\“ W \W 1--'1-W :1)‘:-an :1! «Inc I»-or Ixxxlluvd by the cluuau-.\ be M \v:'am1n1ilx3:YIa.'II D.i_ *3 '1\ \ V ‘ \ - 4 1\\ '‘|“'‘‘‘ 31 1 1 1 Dnymmnutnv «I Anmmuy «I the New ark Pnlu-nu n 011 1, 7, (“A 1 1 E 7,. 1 ~ »- _ gran 5 M m mnuuxwdlnr loatu'ullwf'or.- _ I ut.;«3_.n.s 3:\§31‘ t~:*rr§ nnnZ:'1\€l-\?_ I-9m ’ . 1 \“‘“-' \' \1T ' \van |h=I'w;v°1\f1n gvgmwv. '‘-~'r-MM \1 Th» um» «Fm:-n-:1 Irhls kilvor pint!‘ Ilhc-«Hm: ms’ 31 hrnnn‘ ll. '11. ha): ml I , Lo! . , . ‘ c<'n:. nus. -I‘u- IIH--In um». -.- mu: '‘‘\'‘’\4'‘ \\\\\m‘ \\ '1\ mm‘ “M” mm M\ c°nmIl|l‘l?:«)su'::'ar::':rIS.:e“x‘|‘lr>N 11 t};\{'*Et§< W Cu! ill! or Kr-n-rm: I.»\\lPi I .-any '!Hl’f‘p!\«l|_ rznw amrlll ‘ Ind never livcjl in-fora gm,“ v ‘ vim :-111:» ax um Thrc-e l\nl£Dilltrvv¢n-n_n! kznntar , lluv_ 11\. .11,.1,.1.,n ,3, M 11\ 11,11.‘ 1 I -\1 1111,5133 “_ “gig-1--Em ,1 0\ - \“\” \‘°\\ 1, 3 rug? 0;‘ “_”_,,_mm_H, lr-mil! mil L1ll< -saw In mmmmlnl-lu=n. Sh Wl \’“\x1\'7°!¥n3g!|10ll>l|IV.Im1 Snrfeonoo ' ” j;,§'r.;,, .,},...,g « I-nil uv hns «initial ramlm _'w.1itim.v upnn um “[3:-_f,:{;1'1K‘§“' W ‘'1 “'9 V\ “3“’?\\ “\1 '1!!!\ _ W*\'I- H ‘mm ’ mo 11;!!! nhmgn sums and npnlnszim. consulting vhywk-has ‘an R1; s'é§r.YorI: hp and Ilxrlrv lb» than 011:. .. lh.9I.11n|ndo»1!w 111 ‘rm cam“. 11“ drum \N111 _ql_\\ 1\. in“. 111.,,,,“.,_ ml mm ms‘ ‘ Um lunlr RM and lb» -I-rvant. frnm uh.» mum ' “Am; 3T“'‘'‘§339NI 3‘ D- I SUM. \H ER 901.17.‘! ,\T\I”I.lED T0 1 I ‘t 1 ' H 171 um. ' MM? 'l'hiI\=h»!IM1!!¢-\<\IYhrb En lloqrlm. «anus-Minn? TV-v'II1I~|3!='>u.IwrranInLmcurx. .‘\\ \\”““‘ \' \2 ‘° \“\“ \\“ ‘' ..‘ °\‘ J. 1>.nmnxs1t.u. D, [.31-ht lmlla Rn!-bi: \! of ‘il _ surgeon to “W N’?! Yolk Ky: Ilosplul, 6 m F0111: <!\WE.3.l»‘. ' \Ye-u am from ———- un.\ I Ix-Ik-V1-. ha said _ D 3; 333531 11 1,‘ '1EL“i 1 narmmly I ‘ b n’I'g'u1-‘I: 1124105! (kn!!! n MY‘ .=%.\1zzmw nmv mu-:m'r_ Inmwm an n \' ' «mu; - “ 4 . 1-.. ' ( ) Tm; Turx'Lc’-‘étwxxa nf r...‘2.. in mnvnaknlmxxé mu ; \hnl yon ¢-vnr know a gentleman thorn ht cm\ ff” “\9\” . u \ ' A ; V,_ 1 1; , _ '°' \\”\ \\' ‘“°“\\\’.‘;' ,, I?-NWHB-0‘ \» *~ 5' -*4» l'hyd:ln.ntnIfx'e‘le‘a\'c\n' nmp|m,‘uig IiI\!nrI’iui‘Pr'o- am .,,,,, p,“1u,$(_.nl‘11dh;I_ 1 - I km-w l1xm. my I said _ ! lho prictornf man resrklgi,-Il'lII!¢t “ “\“\\‘—“\“_“\“\\-“‘*\'“‘~—““‘\ nun «tonal m \1II.'.i‘:\<'.i~, \ and I km-w’ mm 1,150: J80. Q}. AD,AM$.. ,1 41-, ,7 Irldvonxnu EkTn“wTS \F ALL 5\1\'5'\ v as n rvv|nm{h4~‘:srl-lpmkwl mxux \ ' Ecc \ $:’\’!::1'lIYm: ' \yllfii I an I m-ms-ran m. - ' .1) . L . ' ' A, .1 [Mfr 9 >1 1-gum‘ mm , Wvlllan ejaculation of ungainly, Im put his .. mm, V 1.,..oI‘,,1¢1,,, 0, ,1,,,§‘¢-,, ._ .:_,: __7__.___-7_._._: _. ._ » .—: lmndkz-rchiel’ In My eyes. It would Inn-o scunwd .: ..‘cA. mm B. 31011,, A in M1 M.\+‘~ (‘Ah JG!-.1‘ vmw REL] -\-nu. by ....-1-11,313.] bug 111., 31.11\; .. 0 1, ., 1 1, .. Protector no Ne-Ynrk.Ubivn:rIl .~au«l , _;.'u an I . n n L nee 11. and healthy vm:-In nisllzr u my rm: Stun-.014! u1m,1sm1~m1,1¢, '3 ' vlnccr_nI|loanil11l,._,x'. , , 1_ rm! «mac l3,°.|\'11 «warms nhmr .. 1' « .m:x.mnxu 1:. mm‘ x. 1‘).~..\ 1:9 Whnlegnlmllnxrvgil ' .\‘:\-\hall-*“ :21: ‘mic Iiwpcclod. than «-111: ha-~ w“, gm?’ V;-’A1,'1;:g1:S_'¥;}, Ki \\\“\\“‘ , \‘*\“'“'—‘,“,‘ ‘ *\ . I I V n _ 3- ‘ '. , 4:41; BRL\DI};q*D\D mm‘ “' \HR\! “V H-nNoxI‘ ?'1|::rV‘ Pm‘: «.115 words dim av-ctm-r -d-yItxr!'nI?a1ut'«!1I-‘Bop? N. ‘K \G .- W JI0’“I'=n for 'K'{§B”d\\°\\\ °u'\vb'?.\d151}>'ta‘.;'i'§:\.\°'\\” I | NM him V3138‘ I had seen andzllmuxzht anti II . I 9 my15|! 7 In 133 Mill: vtrazl. ' {BIL BANS OF WHITE IN D15-3331 WHEAT “Sir,” said he In tones which I shall mvver for-, For we hr -'~ 71-§EW\K’fl'Y 1 gm. \IfIInw‘e s‘nn’cd God in heavon knows I «-15 «:¢nmr wharf / . . ' ,.- . . , haw sulfa-rod‘. and xf in 1-. a hr-rem-um:-nt hn bu ‘ | \ 1,‘ “ . A3‘ cum: mo, thatuurse 1: fez;-fully ful Poor so! ‘390lli1,nitne‘5cérnéx~vtwe-e—Iug\,. I lhry is dying—lm: been dymg fo_r mouth, and _ E‘;-no .1 no, anus burn! a up 7:11;! runs! 5: — v¢- ~. llmuwgc awn ,.4..«.n» .._ ...I truly lma 13-3! IV 3.-st 6.4 u (‘mutan- ‘Elli!!! ll CLARK. annual) I» run! Q tints. -- 1:-w Books nl lhlllz-r'n.\ \' UH.‘ \T|\ P.“ \F II}'\I \|:k H1! 1*‘ WW , , . o « «I u-1 lfulvnl 1u.nIr¢un_ ah!-sllnw A nrv kl . a m ... \l mum |'~ru.. I‘—-l’l'.‘« I mm.‘-u _v 11....-n I m .. ... in u...» u... u LAHDFRI II‘! . . . Fmmly Sewmg Macmnesl I‘n:-‘her. Know. llrn & (u., -ill Ic\-Iu'- llln Fri:-0 'I‘\I‘('llIY-TI?!‘ Doltm-s. '!‘IH~! \l H \INN ~‘l W \l L lil\lK~ Hi '»*»I'~ - Pu-vn Inuhu I‘ warn» and uc-v-urn»:-» mm u‘uI'Im-u in--II ll am: In ru un‘ ml 3 --I --£ DIR l'a- 1|»-twasasua Oihyurv .1 -5.» gang Mon; at no :9 -I. an «Rh»- RSOTIFYIRC DIITILLER. nmu» l...u-,g...u..J II.-uv; .-Ia Rq ,. \ '«~ \xi 4:‘ .3. -. -an -up In) --I I‘-mu .41}... (Iran gvrnl rv-I r... ...m... ...a “I Nnhnnl ,.«-...... Iloulu--cw A-I lam.-no an llmoa-an II!-hon how humus. u «can. !pi1t‘p2I Ru-an-an ilzwo mu an Him» I-y I-onus: l:un.£J-- s.-4 lama‘ i~d pa wt» In--Jul I o In .2... ha ‘Q9’ -b~:o¢I In an In» In-O a-amt’; nwnlgvlh [304 \pit av __ ti-an-as nun. .. -- .- .-:.;1;sn mat fnlwrc am: non-urn In urn . 4:»! \I L»-— uw And |-lnfrvln an In from nu-I . . . ~ . ma .'a~ -2 W m..». G’. I --nun; am. no la . . .. . II-raw Wm! I‘.--H-rt . . . nu ua\‘n III ‘I’ \In‘ Till. Ill: Miter up In. nub g.. , ~--w I--11:11, by T R Arthur Jun m--and cm! In! ,4 7...... av ~ - *1 Tll ll 1'!-NIL \u~ mum tn: .5 ¢‘.mIunu_ an lhSI,a|f-r-I «um. -n [:0 Shin urcvs . [._,., ..,.“ . ' “ \\\\“‘ ‘ a». .. . . .1». Iln-_y |~| (Marl:-o ..-..e. 9 V-' cm ! ! ! :12. Ill! '0-ul -:1: llu ‘n van‘:-mu ..l I‘--urn. nnev um um Ilogk Kala nu :5-I Mun mu-en. ‘;j_:“’_':_};'jff,;\f_ ..\ \ \\‘ “'1 \u\\ N‘!-‘EB I-Iii-‘..\TLl: l\l-I I I». mm x m In-\\ um ::.- sh... that sum! ynrrvlun-vs lhhn cvrr nhrr-I In IN: rlly, v - I v - - V .\ \ ' Ml \Im‘.h lInl.l.»\Iz.*I\iuHl'll-:1’ UHNK‘ --II ' K ‘:_.f\!.' '2‘ \l_“__!_\\“__““':; ,:r‘\_I_,__ . 4 -115 n...'rn....m.rIt.»..n.a:- .....n. 4 av...» \\ ‘ “j_‘_'“_\_ j'_ fh g3; ’ __,_:_'_'\ __,_ t I‘ ‘ ‘“m\_ cm ‘m N I“__“ ‘uh ’\” M .-- h. . .. . .\ . . I ‘H’ '«'m_\u'h_\“_ ‘M‘nJ\_“ U H\ \M! N .;.am a In ll- ‘Iva-I and K: nnrtr luau. I-..n w . El. a....., my-n' I‘!-Jctzh Tu us: III vnnrl» \\‘ “ -\ \\ “\\\\\' . _ \nu: I'rv,arhtI-1Ih;\<1ulllolvlnivlsiluvr “““‘ \' . _ \‘ '‘a'\‘‘' ‘' \\ - I v ...v. mm Ihln-, Fuuvn rs... and u.....o. mu J’? , ._ l“\\2_”.\\ ‘:.'._\“i“'.'§\\ \‘ \‘ \' * - -'-. wan‘-n.n« 0--mum-—e Ixu-mu-.u--u em!-. , Full .~'\l.l-. \ H\l-'. mu: h Rl-‘.~| '_' -'--' WM! \1 '-ih-I Illlrku n1 1- arm '- 1|:-mm an Illo ..-x no. .4 rmuum mm, up:-ma I «- -- ‘why rm-nu In Clul-urn! \;mm a nmk Ind \_,'\_ ma mm ,,,,,,, 1»,,,,_, ,,,, .,_, .,,. ' \ \ \' '“'-\'9' V‘! l\\\\\ V‘! '-''‘\*'''\|! ID \\\ us. _ »-tn‘ --n llve an um .4 rununn «mu lntlrvto I t < ~ In m--an rnrlnsatniti r--In an rxlrn hvn-I . \mu ml, An,” .,,.,,,,_ “Hm. u ,,,,,,,. - I. ' a :0. par, lrn In-oks nut to not n-Idrrn. (‘all M, _ , (am, ,,.,,;y,,,' .,,,g.,., .,,, ,,,, gnu.“ ,u.,,_ .. ‘- .7. , mu: um: mus rrnt.zmn:IL~ rw-\x_ “\\ “\‘°'° ‘‘‘''b “In: xuxmu 5 .-rm, . M _ _ I5] Hun _!ilnu, 3113:]... N Y < . M: 9 ‘gm,-' m.‘_,_‘ ,,,, .u,,.. ,,,.. M,‘ . ,... n... .- lutrl omce and llousc Agency. g F uz\I Á uli’ --ii ?u mun\! 3\-*- run c I |'|3uPfnH d ..., la-| r v .0‘ «wt TM‘ \ “N mum mu LII nr»N'v.:'rr-1 I. am... .nu.. .:s...=.. . 1-. .3‘. a..2...Z. :-..L..’ Li ml-nn93ur('i!IxI'II1 \1 Bu and Ihp puhnnv I<:r'.'. 9. mile «I like nun rvl «In»! N IN-m~1-M '-I ~- vm7_ Ilml v.. r..|nI'1IInro-I nu I!vlrlI|fv.'nroll! \ 9...» .. ...._ ,..—: nu-v um, 3 - .. v... . ~..u..: man.» v...,,. ’ Mam Ilrrel In: ‘an 915 \\u|¢in:t-m ¢:vm_ fnrnxrrly -u. |.....| uilh hum. caun..._ ..a nu on-I‘--v Fm. S-VIII - ‘ 1' II Cunt» u n Inlvl «mu nah-a. clan he 'h‘alI-.l ulmhu-I! Iw lnl-h uu . «--9I|lI|vI\-\’\' -W '\I r 2, 1 lie ‘ 3 ...;v-2 v» ngru7.1u\n..m.-um -.1 all II:-mnplluns, mu! m II-Inn, .v11:rm‘.‘!5 9 IV! V?» ... .1. rain llm I1.-min: am! Femn! “Min-1!, anal the ml [at \'Iugaq urn! mi!-v N’ ~ I Vlnnrn «R H ' I Benn, an the mm: rvnn-|::s!\|vo u-run r ‘If’ ‘ Jr! . mt:-sum r xunnmz. . I 1:...-..¢ ..- rub «Iron 1 on --am. '-an .4,\ n u. ..s. »- “.1 pa -urn. :lI\I.Il Iran .1. (Ivar qyu «, sw. l‘3IH\ R|‘ W \Rl\.H0l'R 53 an nan. .9--o 1:-qua. .v I’ FREE k \U‘lK!s8.V. r C out: tuna llnu Wk-8-uh: ma! nun! «show 5 Ivan !dw1aerasD use Dunn \ :51-»4.-I I‘-chow: It-v uni 9|-an-_ Era: mm 14. Panama In-mum» An‘:-In Qlt \$ Inbiam I ‘III. hgau l‘-u.- 1 vii!‘ l|\¢§o,l.>~\\ I9 . ha 4-.‘ (val P91 my I 1'5 ll I \ 11.» \.-. s on‘ \\ ..-u- c.--u-m rum: L. In % \*\\M*- 3- M »- -»- em» as» »-- r. - « -~ 1-a:oMcE:oPA.':m:—3: Istr ’ -I~ lug-«ml Q~Inr!— -namaxtug K39S;'’’vPgIll - P y nvlnutvqlmsu-ueuinlrvy «gum «mum an ac g '55\ \\'”7“\\\' 3\ *3 '\\'”\ 9*\- IEIIII:-abs! nvv) «-1 annual nl moms-. um; I \’ ' 1;‘ i \ \' I,‘ a can n.-my mm: 5v(‘¥:“'¢TnQ:aIlV m‘-1.11. no |l«-rgusuu .-mun. ..c . sn mm»: “guises! I , ] 4 , .1 RIM. rm rnrstwtbll Tn r u u :1. mt:-nlnnz vu I2-nap gm-I nu ma .5 ..,.4-an.-4 .1 Anne. yI|N In 0.. § IN Ril Ell’? III‘ VIII .1! h|‘I‘RlPf1IW I?-stun-‘my ’\r$?%3-u [nu um-that «ikpetuuary Thu tint‘ E. .n r urnrul me:-r mu! ~I;,:.l. un\$‘E o .5 no amen .1 us. 11....‘-..m. sag. a. I \mm ¢,.4 n!vup€fD9I3.I‘l‘1!!fll Au-mm. Ural»:-w 4 4.. , .99»-u-I Ian.‘ «-9 c-(‘talk-x lid tzwunlnl run an] u....«. K. an-«or pain: rush. I» |- [Ivan---In! Jmnx.»-o the (km («-1 -am av» I‘! '8) us»! I gm cu-mun» Pu:-.-.¢.rv ruyw-Irglly u «ill! 3.. (call! cu-Inn‘ (M “no.3 mt. [puns nuhn. IM- :1 nu I «m In Iv- run 0 34' tn! 9 gm: ‘ \‘“' ' ‘ “‘,\ \\‘ \ “\’ \“\\\‘“““' - Inn ,,....mu. ,4 .:m=q-oa ..,,.,,.. .. mum” on .2 nm¢~.‘.. rm my-o was 3 on um I am. . mam. & DINIIIIIRI’. 3-wm sun at ‘:5! lttlinxnhrn fin lzzllvrnl «run; I»! I ~l1 in SW 1--an I «I and 5 wk _ nun nrvevux-3 av Ihhnng Ŏ vb htcshpvnnusann tl 2- ta I 0-‘I -A- ‘,5 . u .14 En ........ .. .. Pa ...;..;.-W4 ~.....& .... mg “L, __ ,f,,' , ,,,..m Ix-on Ponce. sum and Railing. u-nun-as -.1 ma (9-n'rIlIl‘ly1eIl«‘~OI<N§Il$ 1 U‘lo< .-—a .» H ' _ __ _ . m ._ A ‘ _ ._ __ _ _,__ _ ,_ .1 ....,x.. ..,. .... ..-... .. .....»... .. o... .. ....n. .... .. ,7, MI,,__“;'__f, ,. ,,,_':,',,_;;',',‘;‘_ . M“: tr--an run -R? rrmza .r ,..npm oh-nil nun an 0 putty’ «man! u nguy .1 ‘HO «hwnn nu , _\_..m_ '_U M m‘__‘ 9 nm. 4 am Puvnn Q-t Ry tvuonrbq Pam ran: Nrtnrlan ---or--sup «um» um» «low. I: u mpnm -c. o...« g 7“ ‘aka, ‘_ 5, ,,_4.\ ,,,_ ,,,._',\ ,. u, Kaunas |I.!l!hs|\,.5w$-It Nc6g§(‘a,§1§igisél:—-v9.&\!-w n.......o um In -as-It uruv ouvtnlllin : n -1 on «L - A , _....‘, 1...; ~ hips. and uh rs-Inna Rummy .. Ilwvm -0 pl-vplr tr. -u-cg dam» u vim: \l\“\‘“\“ \IM 3 Puarlayrv -4 0.». namlnmg um noun ' nmnu 0’ rt:-en -u-I lav-£2.-o 5?:-uh cum (1; can 'I'tlw. » can»! «bury Ir-nun -nu. II nu» nmwnvn 0-’ -to 4.. 4;. pun ml .-3»; I.‘-: o, (:..;!.m.._ 9. .-3 haunt: mu -um. um -«pug!-run-u um .21»: v7I»-°- I» I» no 5.. 1/... A. ' 020 an .... v. ' ~ ' ~ cuxgamlnnn an-I vuslnru la the Imnnn -pl:-an TM: crud ya hm“, 1,,“ “,,,,‘g,‘‘, 5“... ‘“D“\ H“ N, “A uh-mil he E-pt 11; any h.«u’&1t—-H E Rd! :1 by an we at ggghg “arm :5 “'5'; n-I-ru u-who-9 an 17: -r hm: in la u sure nb':u-u~!-~- lnanh V” M .3, man in all ermxmu _ _ __ gm 0, 3, .,. “,4 Nu. $13 sum «net. - svtrnns ml-Inn nut tn‘? run A: nu»-‘c hp\ tlangsau 3!-to. ~x4-can -N: €15:-vb-m ..., .,.2 ..‘,‘SL.... THE GOLDEN PRIZE ! u.u-s1a.:tw' Iu.I nutm- .\l [M 'l£l.!..\N Ii! it '5. TI-:{u'lli~:Tc~I .'\é I-‘.hI‘i'\f1n Votive‘ IK!‘lIllb1‘ _ lalvhvhohpni min ‘in urn-c -I In-—I and o -um-mm tmllullugon-v-1-cl t»-v Ihr y-u-|u~«- wlvirh any at -v SR5. '“\lIlnI In a unrivln~ l~mr..m1!uu _ 3;. nul- fr-um ltnzluug - III In » I-I Inr .\|i|i\_ .u. ru. nu... «-1 (us: -mm \[-|-Iv H 1! H41“ lI‘l.I.T gnu lb-al l>‘--..-- Iponl v n‘. “ma an-x III’?-KLO LEBTRO ‘ . hold and Silver ia Fattdry. 2 it \I\' srrmzrr. mTn D’ 0'‘ v't..u:mz tun.‘ In-I in-.4» ‘hog R-urn ‘Hm ca-Ev axgvuwlr-up:-ll5.gylnB»wo9.\oyiM5a-Iui ! Mo -twspnwn Perry us‘-.1 on «no dun human ‘kn 0 pr:-plum! tn us-xiv (KI q In the ‘Row ' gv-uh nu-I -«LI A. mm. new pawn: 0|» wpmul In a ’ ouvyal-I--I mama! 0.“ am cur hag» man may at (3: mm rmsizaval-I as the grace: line, um! 3! lawn with duo‘ man. «my. cash as 1'»; sun. ssu-nu, Fur I.uI.v41 _ l‘sslrvI‘§xwu-vs Fact; Vdalc Kano: ll-aw Rania an Pmu rum-Le an» and us mun -I W:-cs: I mum-s rm llntol sud Flznnlwlt «mi tsnnzeel la cu. Passage Tlckets. Fuuyl I.IvF:IlI'mI!., |un:m'.~ up .\\'T WI-28?, u mzw vimx, np DlRI>fl1' -m nu‘!-'v.u.o. -Jrrnt-lo, for mlr hy unn«n'sn:n I mm, €‘-\U'l'l0N- in ma». mu ‘Ian-kn as an .a. w. on ..g u.. um. . . r, 4. -.1 ...~.-.. 4 1%.»... . I. mfpv em Ra-nu m-I Kllnluag # as .2. ov,nQ mm». quay opuvs»-m vllrh-1 nan rm-n pan... ea my all stir- Susan us an an 1: cuosvh nun-. . mm»: mm» and Satan! .1 -.. no pats»; «.1 :::--d\ Ian unu hung hut A P-h nsosm In an an as Q an; 12- «heir IN puns.» ‘ha IV-I04 this. he an nu Q.-a ha-bl ha no It-a:-bun Ibvu-Nx Fae tbwgu. Bron! ' (V. H. V» . ....i -v-vV'|~aI um. um.» .1‘-4 v..- rm\ :1» Hug slluvo lune: NM nun‘ -1 mm» hr»-aw»-e unumnfu-11urn1.ww~- 1» new Ward: Kan. (ms! nu! Sn-sq ‘hcunhiut and I -nun ' H: .7» 11 _....c .4. ,.- ...-».:..r.. '1! line «but «nu.» .n:.a» nf awn Ink” tnr I'r~-N '0 mm n. 31.5 cu 0-vlrh sum is -un-me-I 1» Krvp tn an, ruuuln. nu: man an N‘ n I-I-n--lkvoly -u -~-syn .4 Us: ma-m.u... -.--.y gm. .[¢§¢k.u |gg'_-..- _ that 1n2wcvi'h;:u mun: ~11! to ms?! at’; my ugh: VI; It-m um: an M Q Human, ton I}- rnvq-n-all 'n~'ns 1:5: nnowlurns. ...h M ....... was .. .........._ ..»...g.. .. ....,'d 0-0 uxhvtt by urn] in 4:. ml I?’ an '~!l!\!=l'¢'ll§rl“u)$'m‘.b‘ m! In , ' I I in -(S k (9 Maine! Danika. €33 lvrmdvts. Nos York, | ‘J Sp!-nun e--pies wen) Ire: Agrnra Itnlnl ’ nxrl \\ “-IPIIFT -.l\l1Irs nnunla-no-rq RI’!-v-I! |’?\uvm meme; rnmnal mug gay: --I P5r_u’--It nun um nu: nu: nu an un-.): gl nntumnge new-um In a -.u....a halmu-v can In \ — ‘ , \‘ ' ' ‘ L uma. Ira km -11 rig! . 1- -mm:-.4 -Mn: P“?3“m ‘_' 3?\ . ‘ J-:.v;.n|‘o-n fl-nus up 52:, .'...n L. . £2; u-«La mu ..... r.- ‘I rt:-Mnynl for um-cu-umn.~».| an pr-g-L'\r. at ma-I (nu- , f ‘r pan (‘uh In-I lung nmr \{:g-Iv Lo No. 28-8 Mala street, 1» muxuxu g n1-m n,.,....1. 5: ./.mm II«-rad. aq .5’. 1' pm 5 mm:-a mm. rnr av Mun an-I Swan ... . — ‘ Jr K:-rp mn.-zmntlv nu hxuul an 2-marl .. -\ TW\ \'T!|ll\' FR HIP. IIHI \‘K' H\ \ ,m_,“,_, G‘ G,‘ __,_, 3,1,‘, pm\ g.-0...... ': .-a...,¢h lnuunn -tn-M. m-ar Jelrr-~m.nn-u. I« n ‘ ,,, rum mu} (\ , an 4- .,,,|_,.., .-.3.-. rlunzn In: :1 -usual} I---um vuul I- I 4» -ullu-I.unt*mum “\ ‘I “\3 -uur at prk-as M Inn in |nI\lrulIll'l|.L! -\'|hr \\“‘ l\“‘1\\.‘ ‘ ' “')“\\‘ \ ‘“\' \M \'3 .. . mm.’ an M umunnuu ‘N, ,m m. ,l,,.. 9...... . huurnl rnr Ruin it |- v-nrur:-invroul fur t-.-lllnn-I 71]) he I’ Iuuzn arr menu! in rail And ;u«Ig1- hr Ilu-mu 1:.-4 -u-ran:-I al 1 harzvun J I‘ *1 I H‘ l- mu u...;.lmi «nllbern! Imus». pr! no-al l‘.n:|lo- Ag:-nt. ma llafn stat’: \\“f\\\“'“‘- \\“ ' \\'(“\* _\“ \\;\‘ . ‘(IR .5’ \.2 —l.H'l‘ 7-vtl-P.’ UV THE Rn! TH _ _ _ '\ I ' . . . ‘n-urn nr-qr Il1’|«!9nnK!Prl4» -—-v-—~—-—---—--—°—- . - ......______,, , H »-,.m- al nu-£1 mr-all) .v. grail. --rwhard -1 ,Ir1rI'x.| I.-m l\\_ «Ir-I um-a .1 cm... vxr-It ..: I-no amt. nah» n..u._ I ut I ICYTIIIS -‘I In ix an s_‘ Ginger Wine, Syrups. cord-_1-3139 ' ‘ English. French nu G4:-rnnn Blgogs. m at , Select School for Young Lathes. a V9 W C, 5! $1 IM11-I V1-wt. Rtfaaa _ es’ [as -. A nnw, up I-mm. Mn mm‘ MN‘ :17 York Ilntulo & ‘inn Pram-lu~o , ° . ,3é-._6'!..‘ .-..-. 3 1 Laayaguxxuegnan-s;-a.:;s.:.~exs-xuaanr. § l\;“AV§ Ax won: for -32121 l.I-l!e9.h'-n Pn arts, Iouwa Ran - )1‘ 2 9»: C llmmin m p A1-ENT pnnsmgv A-roay, .1I'. ‘.,«..;,,“?;:°.°m.\£.a ..m1.7.,. mu nmnnra In Vanrlbh‘ Prrm-Q and fkrmm. In‘?!sdsc¢. ‘Maura: Inv- _ _ ‘ . . um am; _*an_.\ , .;_u- mud pm‘ meats, fulfars. :12‘!-'1:-In-.\nn:;s, |...,.f u.m.‘«..g,‘xc. r-.,r........3m... “ “\‘..e.w.x'«‘ 1 ' An: all (rial:-I a . r:. n *# - . . . ~ ' (‘owls and Tun:-la. I ‘AV ‘NOW Bk F3}-‘.1-Z.‘<' l\‘ H M. ¢||‘E -\TI“‘« _ I ( r h H. cnI:\'I:u or rxuxmm uh mu ‘HR l‘II‘I‘¥‘Iu>'S MED (‘.l'Il1'At\‘.<——A \'FI\V R.\!‘I:\§\I'l‘l.|\E'|\‘;§ 11.--an .1:-in-m «-7 Intlltlw tho lmglh --r I‘ Olrurlv gun rm!-Ivar! and In: -.-no u; vhnlrnro and pfMOP\nHP\I\,fAl1ll‘hY£'I!‘lIi'lQIII|hP|'$\'P‘l‘f‘Vfll man. at the (‘urn lluxgmg Wnrem-nar No. II: “um 4 A tn: nnrnxm:n.vrnrm,m. the lame pllng um mm min :i u_ mp_m~_ ; f _‘ .- ...._._. _....__._._.....__.___...‘._. ..... n!I‘T:-‘Fu\-lie are inrlk-d Int-All um! an In: uh-rm:-Irv.-9. « “HST l'|.A.\'\‘ T\\U-ETC II“ BRIVIL ; -11'!‘ J 1 *l“F'\\*?1l« | 3‘ I. Jot H to man II-uler I wlllhcl 4- - - - , unomun mlnn I . nu . r. .- _ Hr $.'FVlD. 2 can-m I L: r A um!--I n§-Vnu“5oN & \“N7“““a . ' I\‘h :I.'r:;v¢\lv':)‘ ts1‘eI-.:|.v1.rhnn§ol-‘lrl's'9 lf'x,mI|:I,nI' ixrm Vrnrtm 1{l~'.~xI‘R¢‘TI~1¥|‘;l.\' IN]-TIIN ‘mm ms b_ .g .I=_|.n'. 13§_IIeu_1n_s:v3-c_ sh? ....$l\$5321'§n'3\§?§?§Z\'xs'l?.J‘§§‘ ‘X i§'.'.3§$.'l§.;{\..' mm s'.\I.a_xn cw VIAHAR.-\ stttmzr. Imhxw.’ xma s1*ni:t7i',-mmtm am: pm indnrv-menu 1'.-dun nmr Mum -In»-.s. In In a ac-sirsur mum!-n ;..umqe In “ms at rm» I-minus nr rt-aid!-at-v‘j:rn$lI¢!“,\plnuv|a¢>1 , I In I I ., . ..‘ F. 1\ . Mo|‘“|“'I‘er.\Il:.h“rf)l\':1T 'I\.\'::‘El*n\I: I hem‘ 957: M \ Nimn I-tn \mm. 31- l\‘In=r==-I (.5 ‘. 3 .. - --*---—--‘- Alu|1'E¢7’1l|mK lklnhzlo 2.. the mnrhmnw mas am If“?! FHLF. —-A I-‘Am! ul-‘ 1'nm1'y «mt: my-n gm! bra u.-asonnmul nf l'kRl.nll un\‘I'}3I over at-ran-mt nnf Ind mutter mnoc frnm Wnhnt ,,m.¢m in {MI city We got the Guru: -tlr-at mun nnr an-;,§n Ihemrn nIAnrnvn.N1urn Ina gnodptaxe nlnu. nlnuufa M. Alhnny an-I nlT'¢‘r nu-m gulp-nnlxf ragga! nnuon. ‘sign 3 gmndl _nr§h:'u-I cg!‘ gnnui hulk 57'-nd lam . Au 1) \ v‘s;ul1I’u{ I. mun! An 4: rul i 5'' rr hmicr IN am, in we 4-I1:-9'4 well «am: rm! exsunlne our lnuturc purchat §l7m.~!;' urn (or air or In nrhsnro In. Burl Mr 1:»!-d “M ,,u‘;,..,,. tglrvil lands. cnnnlc quarter mile rmm IFo nun‘: Funk im °§'{T'1|§xTx'§°dfx7 'm\\'r‘«\c“\7\‘:\\:S.e M hlede hm\ \' Am’ ‘3nmm t Annnm l. . . I unrneuxen r ~ _ . .4 ‘,,,,,:,,,m M “map l . _ Land and lnxuranrr Atmu, w are Ihmrn um! usnumrloryan Dm.\fnnlz mm H‘ M» I Barr!) Bu sun «L, cur. or Mm. ' nlmvu Virgin}: -«_m:. ______ __ng'-\*_l.v \“““—\“““\“' “‘ ' ‘ “\“““ K%\ Show Wu-v rqvazx-at nu! pxfaho-3 wpgtta out mun-p by l pqnuplly srhnmhd I... ' Ian!!! J S Kim ‘ I) an W“! R \\'l\i'l¥f“ T H‘ TR 5!! ‘ pf-3'10-«I17 my I‘-ugh mmm ..~l;m-A may a’ pr:-awcpuan nl -no at Ihv has pkg-cactus Ibo tank-(Al 3 .-tum. -mun; 32 m On um: -1 ray Eua Gary 9.8 or-nap-v I-uh 9--I-I -ms; M > 0 R 1‘ CYIl\{PLWa ” * ’ ,- ms :..'u............ 5' D E WA I‘. K 3. ;unmennrIhl;_yllindg-uI?~4<l “ l’ \ I ' nu-\|m..n mm «mm n-. no. -4,» run an-am l§.l.\(‘ E0l;I40\\'A\', H‘ .1 | I 1- .. mg, “as «_n' .n.wn AT ms .2‘-1-cm: YARD,I:3f}!E¥(3'1S£'?;E\\:':“\°\¥“\“-\\\\“\““\\\' . - I ' _ . . ..,,,,, \K ::\£\\:'_:]‘:\\(:::‘:‘“‘[l\':\':':\\' “:u:lI;. «I: I‘mvl nu>oI.~u-cl lulr. hove-mu \ n-gznla Rm! mn:rrm:m..uu\'n an n I “\'\“\‘ ,,_ ' '*- hm n‘um1-Its...-uf»v.'§s;.l§.?a..: 35:‘; hit‘-;‘l‘1:ln!:I’IIY\: M The Á 1”\ an armed M M‘ rm“ \H “EM, ‘Ink-rg ,,.[.m.,,“.,; 4;.'...,,,,,., .5... p..,. am\. )3.“ my. 111- _ \\“\ . , . . Mm»... In-u «mu», will um-I whh mum;-I :uImuun.' m_\ 1511! i ‘\l'''ly '0 .___.._......__.__..._..._.._._ ._.._._.__ pr!» 9170 main znvnn Av! I?! new 'l\|NFTH XVII .\ HI. llRX\.~'IIFZ.°~—.\ VERY I755-n1!‘nl \ \! fur nip 9-’ 0 R P C11.\llP!.lX, jaé ‘XII Eh_:n_eX.rc¢l,:I;mn_ of was high: 1g}Z5l\T!FI’l. I1 \.\DK}”.R1TmI\‘.I-' HXTIXAVT. mum» ‘lo-f\‘enr'u l'ro.u-nu Sud H.-cclravl Ixy u n I‘ rruuvmz, 15! 990 mm street. corner 1:! Wu! has l)llI\lI~} (71 ll}!!! VI.\Bl3 All .\.‘3D PRUIFI (‘Ida fni- 3.1!: by WXIFJWE J (‘O . due? I ! «mt spilt! ll I-‘H llA\'Dll‘I'«°.. ‘ _ K Land 14 Ins Agvnu. l I avvur lull-I MI. ' \ _. 1 ’_.| Fun“ -Invt ruflh-I \h n G 0'0\\ \\\”\ s ’;;\|m.~z mi .2. r.m‘ ‘ rand and Square Pianos. «...«—.., u»...»»«.~ «!.,,;.....',|.L.m. ..lmul».l In Henna-vs 1‘-Allllll II’--ul 7 m In In!“ ' \ ’“\ s'.l‘ElN\vu' & sows, I \In‘. 2:: 7“ m llffhrdrr u...1.~. mlmw.» -nhlr am-4 \ 9| W-vlkrr .i'lrn!. (vmw 7Immhn-r_u.| Nun Ynrl‘, pf vllluc,-nl mm! 11'; 1:11» :ArI;'I.-I-I-[Inn \IE-:N':“|\I;|*‘:-‘|1r'IFS__ “s‘ '\_rr A NH! r Bu!’ Inn \u‘d:h“ III! I IQ ' _ _ - pr ted:-H1 [Ir--pr ._- \\r-:m~: .u» .uim~:n Tm: mm‘ * \\§‘u.‘.1',”-3ii\...”.’r. r.:'“......1.... 11...: u. .... luurnnf um». I Pmnlum whr-re mu! who.-nu-w-r \ hr:-'1 u..,,...m ........;,. mu. guu I-nmlnu. .\IIcuIIIu3_g;3LJru1 um: Plnnn V---M |I-In cam It-lllh-n wl-h _ 15 narml ..1 mm lhulu-r ..rrI..-|r\«T‘i'-‘Y’ Ml Lnn-1y»? swans-xi -- -val mnknnjuf; u..u..... l’la|£:|-lvlplnin nu-|1hul|iu\'III'r - Irull \ tn: nlrniznl-}¢< mm. |‘N1‘1;:,Ji~\N‘“'3 \~—¢4m| mgxw -nut Pmr medal: at the Mcuwmlunn ... um um; x.. lhr mm-um ul gent” I---I HM I-I‘ |‘\'v \=* N.“ wunnxngtanf‘-.:.-.. , .p\.'l|nngv- A3...» -.. ,,d...... I‘ .1 Il\<Tl\u$. Prue mm l'\-em|,um. gm gum H-~-lnl.¥ tar llm best Plnnn pm , 0” N\ 9‘ \\\'5\' n“““\' rue mu .3! in tum x.-_ llnlllmnrn. IA’-6. ' - —* ' ' \' ,' , The‘ n...\m'£{.’n:£i..u ‘r... 31,. lm<| Plum: mm m u.» ~m..~'\|.1r..——\ mm-K um SI-. AM) Mr lllun lmnu, _(‘ry-«ml Palace. ‘ww \'urk. I531’). f m, N|qgy.m_n_h.-pt I-inquire n! The Flu! )'ncm?mn. un'}p.l.l .\I:-ulnl) hr the heat (lb . lI|m{l>‘.I'L .l \.‘2m:I'S, r.;.... m u|m..\nun-Inna xuaumu-. nninmnu-. [’:'g_,.«-»‘’ M; ;,.m.1 “.11.... Am-ms, No. I s- an men. he ['1' I Hfn #Á ‘r lHroH,I S. . , , .. .~ v, . mp P':;.l.,.:1;m:M m;R,';‘,_:,;,,*;mf?$.....n.um. Fsnm -rn I-‘.\« u.x\«.x~: mt: ,\ \m~:r.t~ IT‘ Anlvug llnuuxlgn. were ll n'rnl muslrsl lalrxu M‘ I A ursl-rule fxuuu n1 sitlv ||-TN‘ |I<\\‘ '0 ''''__!'‘'( \7 n..».—.m1I|Iy.uIrhnst\V '1nIu»:‘“ \ \ \van«-nlmm-t I'mnom, Mnnnw nmnu-. In mum am at |Im*I||\‘l|“\. 62 hr \ ! Hqnnrl:4'TMIrvs rnmlnmml wllh Ilu-I-II} ‘ nu-rm undc-r ¢~ulli’vuu-In. |7P““‘ \ml-Ilm.--.ln.. ..uImnln,i n‘..u!¢-nI\Inl Irnnlrmnn muulnlned.unzwnmmted im-Ihroo wall (annual and wan-u-1. will he Mrlmllwi W’ 1| Wm rvnrs. Prlct--I »~ ‘ ‘ u-In-Gm , \'a_«I'I, :’\_-Imma ronlw «min lrn-Ir. Fl.!~:uA\‘r I-:x1‘n.u’l‘~‘ Fm: ‘rm: ms ‘-1) ,1 kmhlel. 81-Ix-a far my Talk»! and me am! . (law 051-, Petra Dita an-I Pnmazlcs for the Hdr, Ir A rplbmn-I nsxnnmrnx Jul -naval hy 0 I! P \'£!l‘A!!PI.!!B. 5315 29» nun s1rfpt._:nvnn- at Wu: line.‘ 1“ r3” \\\<.1 rzutm nr-' nI'I,I'3!. mumr.~' . Pr-x-turn! syrup. hsmrn ¢‘4’nn!:t‘:i!1vt. xrnnino. 'l‘nsi‘¢, lie \IlLx2u‘u. Davey‘: Ind Rustin Kuhn. km. in ‘ W '\\\\ hm 'm‘m\\o n. P cxnumn _ ;al.’- ___29:_n Main _£n£ff‘n! 11;: _I_'.‘l'g‘ln,' I Am mm. BEARS nu. AND P'o)lxm-3—- In alnmsl cndlm nrmy, farule by ' 0. II I‘ i.':ltAm‘t.IV, put 290 mun slml. emu-ray! \TnI~fu:n-. ANTEII.-—A UOVSE AED LHT \VORT gum, in 1 Il I cm west at mm mm, (of alum: s hunse And lo: wunh ‘mtrlnnd the bxkncr can wmun given. mm pfopc- ma. Agyyly to 0. ., IIASTINGS. 1:12 ‘ No. 8 Brown‘: naming: * 1:011 S SL1»! I-‘OR (‘ASIL FOR I.P.\\3 THAN‘ H \t.l‘ ‘ \’h!.(¥l1'.~~Slx Lnu ollnnd an {be can name at Pm:-rer urea! eaxzmo. unnmcncina I95 rm nnnth «I Hudson street. 'l'h[u' In 1 ram rhnnro-, um pcrlcel. Apply in ' E. I. IIAIJJWIN, [an x I90 mm «mi. Wu 2 Pju W. El‘ 1 R‘ ml‘: mm,‘ . [N3 & \ -.._, ‘H. 1 ‘NJ. 1.13%?“ »!a,,,,,_ V 0'11.“ ~~ _‘__ i._,_._l §\'“Cv\\“°°lIal.“N\'1 n‘ '\'‘'''=-'s.2 . \\r~|:i.. \“«*~ x-'\\‘*»n;\‘F\hn-um ‘N H\‘n '\'S\‘\I4 | M‘ \\ ~ \'1 an {‘l|N-u.,h “1 llm ml -‘ivymnn ' VLAND ‘-» \4 i; \3w m\\\‘|rIn..y‘ “Nita, ‘ \IE. f-l1\R Q Ly-0 *'xgé,.,{g;h-.:,..m,{«-~....{;:,'g u..,;,~;;l-1....-,,};*_g;;I?‘ u... _| ....,;,'}‘I.I-*.\,_‘_1_ ..;\§‘5‘en_ ,,_ y....,f“*Ir1m,'1';-rt‘.,,,‘“m-....,,.h:uaax...“ \Mm. n\'.v nn.n.,,_‘I“\ nu.” 031 gm. ‘Mum... ' ';\“u2:=:= vu;f‘1.'.‘.°\-'3: m“.“::,-;;~:«’3.'.h-~»‘ :':.*;~ :..,::.\.:4 = '§'ii£'? e....:::.:;°r 1:i““‘Ii<w w;R : o I L Vllemf p“ \In! 9 an ' “H 4-\ my \hi \Wu: ' '\\‘\‘ mu '°“'“l|In|‘\ W‘ fee‘: ~ meg arch“, ¥ch,hXrl:n.,.m, hr Ne, ‘.\‘Inhu.|.. “\'.I M; nn.I\x.,.‘ l..¢N_‘ on ngnq..,_ »vruu...., I An“ ! 0 link.‘ Agma‘ nun.‘ ‘NI:-gum PM! W“ \H: g,m,“‘ ~_$%‘“'*‘i um,‘ lh.;.,|~ \““ | 1 H , ‘\1. ll L ' \uh “WI: '°'*nxe\°°‘’“‘éo:e’.‘'‘’‘‘‘I \’ \em E\? K I-3’ Á \M1 2 h “ “E\‘~h n‘ I'M“! n ' uh °«Is....;;xa.,¢N rm“ . G 1... n hm. M and Fun Q \ W Jlllou,‘ mu‘ “.3, ...‘§l5’5s'u'.§:.,'§;n\§9‘ .,_ .'§.,‘,'.;;=;«nI, \I:»:.. .a,;.,,,, °'*~' 3.?‘,.§j35.?\‘.‘l§',§t,; ’é$Eg . . ‘ _ ’ * .. v . ‘ yr lh‘§\‘.!nn“ cII1n.,,m°o:m,., prtum-. 3‘ l‘.¢h,:- he m\‘:‘lIr1un_co .,,\ ;';:Ix..uxm..e, To ,3 ‘ ‘ T‘ 7‘ P001. AND 1...,‘ 01 1-.1.,‘c“e\n|.,,, '°ux..,{\‘ox-m“ 1‘arke..-\Io -... -‘hnn.,.,~, &iu'.'\. '“‘v»«;,‘-'-In. W RN13‘, pV[‘}LL0Wm Tax“ “in 1, ‘ . nun» Ill um ,m:'-no-_..M'n!l:Iu.,, vf““\lalo.]“ \'1. ~13, ‘hum, ii \*3 AN L5,‘ \9. HA‘ “J: m ‘ . . mm. ‘-rt-1% Truln Ma) 1,, “N”. K 9 M 0 - K. 3-“ 7-. I '“ 0 any mum“ . m,nv‘é°l!«l “M5 ‘:Ie(m' hnbgluorp ‘ no:-.11” tmrop, in - qnumuu ‘in “L, limp“ Lu-N . . Lg, nag.“-_, -Y mu .. and Y s“' to“ I“? xe.“,,',“|\*-rt .f,‘,\gz n .1,,:\'5L‘v§1; ’ .,, E \“R 11:13,, um.‘ . ~ Tim .- e 1;, 0\“ \ t\\*!rp1I‘e: ° ““|-|n'\““ ‘1In|.\'heh°“\\\~ ' 3 3': °'‘‘’'‘nvk. ‘-Ara‘ ‘ \'3' I ~ To ‘ Ml?’ ° W” mm.‘ “ 3’\\ll§l‘ hull \\~‘° ‘ “‘ -~\_ 'm'’‘-- on “’ \V\ Hy‘ ‘'3 ’31U\sa' )3‘ H‘ “nil. ' - Wm M‘ c ~ “-mm 0 J ““ ‘In \ GAL. “ 0‘ M\ \\\\‘\ '°\\1m~z W‘ ‘hie Km’ \.\ ‘ N“ 8.3\ tun“ (Jn‘“’ \ ‘ M‘'“ It I V \ \3 “Mm 1\ \'9 ' ‘T« A '' \\\1‘~ 5&3‘ W’ ‘m«‘* 01: OIL ’ M\ 000 BRIE \' \-1: °‘'“\ rs ‘vi. '\*m.\ \mun-z “Va 8 ‘ r. *3x'r . ‘\9\ “ Mo N1‘l‘|‘II'8l§I§,uRm;“ \53’-r EESCRU:'I'I4|\ | 5\ ' 1 ‘rm 1. 3; \io ' L °\~-nu-......:; E.*',\.%.‘-M\ ~«.., « .:‘,I.\'.-.*. P s.\.*.::..... \\‘ ' Iln “' I ‘ “M . AN. \ ' ,8. WM?‘ cu ' Rn .‘ ' muck °‘Ihlu1-. “TTO Nor, “nu Ian. A!‘ ~ Ina .\'l*\I. nu, rlcc-I mucll:l‘nl e. ~0 BAGS cuxasm COUNTY Intox- .') \vm;u'. farulehy .1. n».+:su.m1-1, duh’: _ !7 (‘antral Wharf. A OI»Ie1;Y>'8:GGAGE'E'§mns84%“?nx:1}‘I%B‘ nnhim omxe uric r::i‘§'§>vkxéenw:l nixl‘3Aliv “é‘.'““\”:.5.‘:‘..°\‘£l°:'::‘.‘:‘:£:.*....m ‘;.«..;;a'.} §'.’.':i':‘.‘f.‘..‘a’.' \\ m’ '35}'i'i‘o'if\‘ V°\‘-°\'1:?Aa.¥‘an\\°L\V\~\\'T7A\ 8'11’!-'!\ED OLIVI-ZSL—TR]','Iv'PLE9', AW) WAKE L Pans. by ‘V. I. upnmrn. mv'l.'>7u7 _ 7 No. 198 mm meet. SUPERIUII YUL\.\IG IIYSON, HYSON, AND choice Onion; Ten, for ale :3] A ‘ dd! WRBSIKI «I 0., 1 Seneca Itred. ,_A,. 1, 1..., .~._,.,r_. J.’-\“-;\ ?f£9~'§!.«'~._ ,.° .... L I“IREMl-IN! FIREHEN! I ATTII.\'TlnN ' - wa have Just received 1 lug»: Intake of India Rn?-< bar (Ham and mums; they ya just the mm; for mid and norm) run?-. can ind than M nnvlnllh Rum-or War;-palm: OED I WELLS. mo ‘ :1-C Immru-I

xml | txt