OCR Interpretation


Lake shore observer. (Dunkirk, Chautauqua Co., N.Y.) 1885-1886, August 03, 1885, Image 3

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063936/1885-08-03/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
LAKE SHOW OBSnvm Or m4 riM rtn— .M nut oalk* Deakirk A n it by tm MerHf* TW , M 1 _ _ ZK A t’K f t K D O X ld : . . l:M«.m.—X. 8. A11. AKxyiw* wed. . ' a i JCrieCMMadTT »iSu ^ .T .A P . m o, (C teU , a. a.*jiTx. Y. A r. MUt im I XkkU FM e t:l». IL. H A M , UW—labtot* walkatoaai tad Mt ttol P * i l»| Ilha i Ua l l l » | II Min Ml. Da*. ;.W k I— yi f i M— iiBjr i —»>lila— a if -to YttMte parrel war* Mhitobdby C. 1. SMtoelL Thte carnal b aow coa- d i i n i I— toataf thaitnad«nl TitftU—., 3|' T - am f — Hay w U'W brid U Broe- jwrtwo weaksfroaa tot 8 *tunl*y. A| Inrga aMeadiam It dwirtd SrtSj.1 -aut ■Wf Ar. w **t, ta* ft. AK p jk! **& teto«ssf« «•# s m -i^ ju Jlt-L. M in p w n - Z t A Y K VVMMtKm*\ ---- Iftaailftiil;)# lh «: itrtltu r f e t e dm ; ]A y a ; l : M y D ; * « |) a ; ; '. l « F R - mpm, *” “ ’“to TA9*K. ,r .. _______ » ■ ! ,» K xpmw ^W m M Wt X. KU*X* toM KUK*, —t*t. MONDAY, AU G. I, IB M . YKKBOSfU % M M l 1KWW. _ —Tb* area X t l —I II— nn trtO to ll * coemtofth* JttWtoa EKngtr* o*,W*4- K*tay araattaf, Aug. fth. Thcy'iftl M il,- W f wHb $9 Uw%oU.tkw' -W t •Wit—MtMM. ' : —r nftjptttrt ri—Tnrl P-lwirkj fit—' NUto-M U cWfet W M * M W ***** Wjrt W etlg ap t— W aiMM jKUyetta Aid vMlltf tW MM. Hi Matte -Bn* M — il^ u daHdtore u tn otbty j pUecaete that tW yaepha «f tto tea*' W—♦ DWt m t \MttNWftin.\ a it — •f nwatehaaatt tw th* |to t Then w H ifn u ttn W i Utrw u T to n iir, W—IWMmj t t i M—n l •« M—iy> -At Uw r*afae*te*artaj*tttriMen tta fcrnttg CtWWft in t n r « V ytgnhtM-ltoa Mtl )Wi|wt?stoMhU)«. O m fU t jH w u W im ftlidih Mr, Waite Phrter.aute «Mth tto*. Tlwiietas la i— aM i ttm = i -- t £ f t * c — t ~w*i il TlplteMiptitau f t — If — • kW* tthWUig 1 to—ft W in , iw lty b i MMWcl^taamrfttoaMttiUu Itow ImN UuawattUW . Ttotoll* u i f>Ig*aa» in— a w II y»nl* rtec. —TW Jinao n Ban, a pnjilr-JteA - toton Ito - teg r * r i r it M tm - W i r r t i r f f ‘ Kiw Tack, gtora It tea ytatertefte -Ajttgf na tatera V— pdhkaf tew — « r • ~ I—| IW wa*U»fUI ffhugte Iu p UM Dr. Ml aai I Be— aritt la an S h in Xrfudlag Uw aa&ahbrthe kew ly MteeaH ley-ittet inert dtnateteta* tee ite rid u n leUefeUCHltetotfrwrt. Jaaaar.Xaea and W lftoatoi Jiiiirttoaa wm. tt tob ttot u Jm —— ft \la nR pmtewyruabutoiltoafiad t< tiw Wtf iVtrlSi deaf «4, Itk % t ***y H U g ; ta tow a tacky m W igato tlto w r.' BUwd LnUto M aputo,(Lf*. rW M »M nf W«naai.MN) c h m w n jAlM to m w * ■rwlto — tltlaiM k a id M “V 'T li tofiMAiiiw. t*k «*W to vK .j(T »*jr —to w dlBJIwA BM OiiM toitt— tMtogk W I m iw IM M H ^ S h ! 3 S L —b' -••' . —*«a(f=ss4 StotoS— aaatWwWtf tW — day BaiUnWtnalladtoY a m In r— On ■wetinct U n M W t a t o t M l W H i v e y * to a - W w aad tlMrjmnLMwd hiMnmt and nwd^l aiawa!»*—»■niaalilf vadbcww. • i XantMtoa ww—MtojpM ferawwa. In tto iIUtmob M iw |h\w|nnUmlw^a pralU IW d lienM iM W M a rM . M « « r; Mpdaan tti B— dtct a f Brintia,] wbt uiCw»k »T R ttM a a tn w fcL^ . aenWn ta rtlm fwww — aMatoWfel JBJDodcto Pren, 8 .&(»«c 7 , B M e .«4 M. Xintao, Treaty W DM attor ManU ■wanton, m an toad. Tto a*w l|fti| wKatlntJto Want Qlll ftW faUwtaidMa aad flaaymidaof L. BwaMB T. U. Qwto Bard, 8 . & (Mw— jwi J^.TcHiag wira, wUMiA Ttogawanl aptaWa ngwrdlng I gn-wyna ttot tto yw — tiW of ■ anfitn-eafaiar TtorJiBasr- aa aiaaully ita apwuuac. •ftto—natHiraaitWlfaaia low pdak wvffil pnrafi, W A frapr* tatoiy ircitara ftboataaeaitiliaii peeltiMa erap' wl eaatograwa. ’%'• Hm pnxt year ariU Iw arwrall aataUIitoaaatoC ttoayudi, ni iw aa—wj aatai fatality affiapt.Tlaaa b WS—N propHitad Ilia yanr, nai pricaa wIM JW | axtraaalylow. It b actlattod that ti,- •00,0(0 aatUaga wrara ynJmc It Uw lawa •tfMUnad. Kxcaptartwryklidf, awd af twayaaeaidTbm, ttoM —plywfooaU ■aaaTiriatbi «iB.ptaMafebu cxoani U »! te a l. N o fa te te ^ w i 1 and coaaaqawUy - ‘ M — rto Itoan jWaat TWO A. Triaaaury Otarba^XnooUaoUoaa otw*— ! A >; 9UA0KNB MISTAKE. (Vk— M l TtwnN .1 | -ApnetoaCaMaaat.btMwlnw*»Mi wf I'tto Owaaualwl HtWd, Inaft 'ticks* bUto—- •—be..' Oawaf te.atwtoto wu w ton a— | i a awr, k toto n fw tiu tptop W%p>^ tb * j kr- Patoety W atilt tochtywaaani IkSbMp f— - ia n natlea. i of ftaltlwor*, trtoea, —'t War; to tolpai totolli trawekutwrtaf^^— — Bdlbyq trn—iib. htwMnkaMbw Mstotuwalwrit. D»n>ilhy& I. BOOB • CC^JpM it e O te .A iM n ¥ * * t TWSJPtwd fto O n W v O n to i U N K I B E M l T m s COtfPAMY’S^ d r c » a DEPARTiMENT t tn T8R M o trs tw n xn VftVUTINC il!AILIS I{ M llt | toorM&wicnaa>uta t u U est I i IVIHS sates ! f{«uk IUU JIanin Karalofun ■ *!» *• O m k C*WiH CW xto P-U n , BnJM . _______ , WaMh^Inwtinaona, W w B rkfo.nie^atn O r d a in s fr o n t A t 'n v WME DAILY. CooUins LATEST LG GAL atartod for Via ptog on tto w — __ ■naat at ctokw ftaltpewawtol ky M r^i Patoan. Oolhtort, BhaBar iM IIbahn'aw ta—kirrianwara repnwaUd. Jtndi toyan. wtow aottoa waa takan of tto fitotihart rad! ra—kmy. AS warn W bratoai in Bto. Berea,altbwihito aw e te d lin e t fake ! ‘fELEGRAPfilC Jfewi lha nm t afthaa, awi U U Mr ttowtln tha Wthatantiaw. **1 wwfrto ■ )r i m ijaMatowil,** aaa* ttwaUM nftW Hp, *— 1 fadwM^tftw* Htoey af BWI% M w r— W ruapal* M a d a r — taaa tw JiM Pw uaawtb tod Mt-aamch wartt tahwf awwaaapM, wy m lKMUew. —ton BnaM Wtoator •wlc*r la a * to M t all that I tor Alas wai ttot Mur* **•% ■ —■ toady; tototomyplam. Tkh b a^r im r*aatv — ef Mr. W itotar, hat ft id m i tan j ato aa toAty aftar nil. hrba toaai n ptaw tor totoiltocaua wUtoal w u tlu m \ -What iwvo Mr. Wohtoae'i ftm ttarfe ** nw e to lla pwllaatoely aa aftea horrawia j waaH .awai af aiaaay Into «ton loraat. Ototona aftonrariTlaf* bwtofWakatotoi ---------- HE FELL ia.TatS hu It aaaa AU Urm to toll jrUAta ay, uwT mitoaawaito iTWw lwior* .win tapptoad te toa touad. buwu-rUcaaa taewwy ta n eauer* to.tow Pm ttoatb beae# ta pay irty ewta akMh ha toi hairawai ttto toy M *rato«trta*et|to«|*r wm Wtowtor «rM nattotoUt*r, Ato lto t IMA 2 w a* aat th a n attiM M iam i . . atww night* ahent tofty year* iga, wtoa — aw to gp tt hte kapatAPU i s s s S ksu T b B tto tad wrtftoi iu a V __ , wuaataaaHffteaaaa pttolai aapp a t. tto fe at apawh wttah ha l ikw d tw>! bra tha Mtotortwl Baddy ha Bw r Tartu I Hr* » U,\ t o t o Pihady bm M todi j* nyweuiadl yn—htd. Ma bt» j mrWSai -trtMi &mk Wahdar^i had wMbmte W aa P. fto -tty** vw in Uw ♦#» )nmi4 WftHS^ta *•#»\awMatoikto. r*torty, -ato rw ; ■»nib la tto tttoto Brpartoiiat an • ■tin attor PtotyUaewitoMyttMt Uw Hto— Bto' ,partaam liad niUitaf tain arttk yaUttan , iMawtoartoi Marry n u wotatai ' ttw rw tor^alii^lbwaM dtowlaahM^: tew. W h a t I >ai th mi i*»aMwttl tor j MatwUwn M M toawUtolw w u ear* to to aawttwuwtaay af W e n ftto MaMTnNtf jjj St ^ S f u ! ;t*rtw w aau ef tha j ant aeu Ihariryyartoihaad'idad to apt j wfkWtaaa n h d M a y -llto « t:''w l td*. Aat I rwnadwr ‘ Jjblftopw—WyttMn BarlajhM^ air A teymf w u a tonay VatealadM q ^ a a MBffiwa t S a ; - »K„.th(BLl-awA aurddU G^aanMMMNraaiWd^ to yu rb aiau oa* nf ttw I HtedtoaW * tot B e ____ . toiwaw. u aa, ato toeA teAato to c M y S S S S ^ n s a s . toeiaepawg bttoa whiafl e ftaafkd j Wfec tU 4 t iiif if a. sSr^itfaatiH B *].- ----- - »5! AnardtaMWulrbd a* the ahwriCte' Odh Yritton, to tore a toiaiil jarytto atotty. On ttototo af Ayrlttod, • ’ toc\ta th« ^aiiu af Bw pbdilh auted W Ahleafhe aat T* ' ' * ttto awaaflor af ttol ha aaa ____ tlwdtk fattfwaMT anijjatatumitot; thaplalatictttatta ■ukdtafwrtMa ha Mailt htea— toan aafhatrfyai M A tha liltahd ttton aapUfatoti ^ToaaMtoi «ed taatt ter Tto ylalatttf araahit ntlMataldaghte feu aat hair,'Uai tya: ap*t*d a eeapte at nttto it ■toth w. w •r r r ^ . _ v 5 U | If B l 1 ________ let—ei ________ aahjratd, tha htq a t « a s ? 5 f i S K i S t ™ T O 'S S ibtLkJ S r c *“ 1 mawtat ttoyUlatttf tWiattwg* Oirfjr 5 O 0 tiscm o i ith denwrnfa wwtomtr todtte Otl to ^ S ily M ftete iKM rtou^tomaarby Xri.' St J. Fattom, Barr (M k, Bt. JM — h Co., Ifbh. toeui frm n .... oftemyv W hin it a dory, wktek fu » _ _ ...... . . at ewiadtanta la hia own rxj-rtene*. *»• ulii ,MI na*. tea powag In Ato pra—olnw to glwa yaa aay ttertU— W P*r*. nut af aay -ea *. to— I a u ra- tod a andiaa. bdteal ttn l in w it la ■Ad traa Caabctoa, aat a u told lo aae hy a thetiaghly tapatoM* u t rafuloui ... .. --------- ,• ka a*U, *a 'W h d ---- — U Wmi Imi had).*' 7 That' \nt—l toa tbc*:<l -‘ d prbMay etto aat tha wuT ' ..jltordwn aru A a d d -whk M ata a d ic — a w r t n l ef A * wrk» gaaeutoat te awn pttuar. .. toaptlaa W Mb itraat tat Capraraf teaa- prwiei nh twanlaant. Iw a a rlN i to haowwtot *to trentawy |ia»hdid ef aM eallaf pa tto taeter tka nut Sir, Xa iMflnAlM# %9 lubA • NMkM ahytiald lowparhaiatte' > * • --------- ' ^ 1 hhedu. W huKnniret —Utac • pawp-ttha u n a iw n a l la a 1 touwhnaat hadtonaeaf tto pdrUUeaw totothlawardtotanefta a * aadutdi Maa; Mr« laaaraiy Mr waek. **t — Tlilant to htenttoh 1 wun ut 1 *• * *1 * 1 h a lt e d tela anrlaiUy. Ba a u w uy aHtowt aad’na- aeaaetillig. tte aaplilaaf le a* ha Whu UPATOKITK KXMKOV- d llitU , uee Ktoi to o ta nwiy eUwre. Ify«t9*alr* jStotoateP-tpr. M A L A R I A / Maply aM toyeetoitffted — mt tlm addUaafttwtaHa, AM Iiu i tha »d y -Thte eoiadat neau iWa uiag iibaaa Ekfn'toTA ffXt ^ ••ML i S immmf I liAt MhSNi MMAmk M# fAfMw Xteaptaaed air te tto aaly aaanrtfa faulty tor u a aiapUan* Btettadatowed Mate a to d ite T w to ttu p tib u B thatlha npperatoraa tto MdUfaaru un atryewa. WOm tottoudW tttuftiiiiMI, •mmmMmA#! Ii VbMi ■Sm to Ltttteir^^ Mr. nweharwad toraotte w.y tadfih* adbtCBte teawp and httbtto teaan u a. Wafdr told a iith ra u to - ttoatruto ■Baat, ha u paa A, Waaatth>id.lin aamytb toMtetethaiteandt teuy tea — ir -Tlw terter tot hardy — W W .tehuu. T1im9 mmmMhIiA htoateihn V tfitebd raeu auttehdMw to te n ite to S TV ififyBbr Vtoa <nK Mm mhMmimmiAL 3fti tatemA ttto W ater terawap a n y w in* taate ttkiuau le atw d tte; h aa*dr* aaluhai — to m l* tp aaa te* UWe wrart. Thfypaat w aaau u lm dlato ttto Mi- irti ian tai ttto taata ami tty aalt aiaael ttw yaapi We arwhi > wtth tw R W ih a t M a wbateu iaf autt ,toar ttw wted nth It a^h. a-d rill ahfctt* Thta an aattef tm law ate* aMa, ia<^ltodadw-udt *- tttotteandlt tatottag hb « aatdltd to a ndwnd perttar, had ter hadilittbrtiiydaftoeton^wtourah 2 bhkad tt tha tt^ha^l^r^ia!t?ih* pbtttttiih^ A f t t a d h u a atoXy fBMr toi.*1 to «a *te h ^ toa n tt$ w te t apaawtotehaad' tttoito^ tat,jhbae' * • h t im a u u t o ^ -..j. um . ttwrWa enrtotfte tontileniw- htriST iia iiltil te d ap •*■ Itoarw* aattteh i t o a to igaani t t u Star <Uib • trtttt Utth Ito pattenMeMp had m 4 ta htoah Be aanaal due eat hw tat ^ 1 *. ii* J»tt Chtlwera, \ i ' tourittir i a B m U i Walu, bln poweanloa ofa aaMwkleh E 8 $ t t & l S S % £ s a a « s » “C ! The n lf U u iM tltby ti podtbln, 1 dt*ii* teTEa5toS5T Saeuii ^^1 Twiu frliktual »»Jw «ruT\it* j ! a ^ ,,say » .- * ‘*“ -*— 1 ^ ^ • S S ^ S V S » 1 S S > ‘“e r \ ‘ ka *1 . Mh ftATift A to m a tw FA V O W T M M X M M O r tewwauwal|o AboutSI,Mtt ato1!- ualnttaatkte M rv llBtert lantoHty teooUtot akdtodaa kla. 9 * * ' l^hW. IjlanSf liw arput 1 ef tto iteiowaa, dauaUt tto aittiatte o* Ha to* n m afwttoaif uaaklM & X Z i t t n s . llwjU i, ■SKC s s ^ a ^ S ' ^ f i s a a r K SSywS*’*— o*. n*»K; Hato^rBLP.Mtewuh. ■ teTSSfffiah* , Y w m i»ew « * i A w MM V U I r t o i t o 1 na,terlh*ipr«i>nM<*{ tad pwwuwiat T t B s n a i - 0-^ dmSSall M m $1,19 i l l f t I k T d l L B T A B T I C L t B , SB^lWMTVf MSHS|rl—BVsmffNI^WBieia. •'« W ittdatoYMMM, * OATAttHtJI tttP TttMB IttoUNHWN. t^ f d a m t d j - ' i f to igi W r f p a r a d i w u - m wfMpmpIr •«• « t | y < *» mM f# lrt<41 Aw Piwatl— teneiaai m$w hr.. . IMP ctetft anr A t* M U M B M m Ih w u a ta a if to A s £ » M s l c » « i O * a JTrw T u t s m r r m ^ A s r t is i« a s w ^ % algut tto* wltott llitt o tt ahttr . aeaUatt. Tto ato * to r Mf» Bbradft wu til ttw nntbj; rttatt at .tto Ctoplld Btelt, 'dhaa to w u ■jjrittdul ty ita ttk r ato—|wy at*thuktowtradttrkhab.v' wrMt 1 wppua ay ptottba balt right.11 -Aatatod p eatttia Jn ttoty Ua aatrdl ttto mar attteatei* i ,-tepatgntw aa wB.ato to t tote ^ [tetot. af aaawi,1* raaiarhattto ahaaBurr [ . '•n rti,- uM M t Bacadh •Vw tel IJnai toywrptotttun *a i n awauwU ttoaa,usth in bawl ta*a» t-Bhldaataaaiwr/* npetdUwip# Ateaat,rahaa—* \1 ateaafy M r* yd r itaaattaaatettaadtodf*aaaftabnwf* hlaa llirinifw B id C ttodar d ; far to* Bm rth M daridatdM- \ \'Z^iySSSK lS h g h ^ t t o h jt ittilhni tf —totej Flth* aetteato anu rtotofatociwtol - raaiai a aiteil*, aafSteaaUiltoawtir, Nar^at!5sessiss5fS“ ** \* , -_ h M*aMtohtottpiHlfehl ,J, ^ ! S^^^Spi^u*^.teiteto ipayaaai)aay |a Iwd at^lhlf t a u n u a n u , ISftSB SB‘»S £ r:l ^ S . £ 8 ® 3 S s i B | taatt anal Mai, ii M e r u ~ ... — MUtaAttD rowLrar rdbiSte.-Af ■S‘iS'_\ ’ii: S v S a tSi- :i: itoiny Aid e*tnrur rtoawcn, u _ . .. lfa tt n w w * .u .. m i * £== & * wasssr:: -,i- i i E ' S l S S ^ i rnoridom, aic. BMhawu^tw auti at w iM PM —.r — UMaUMTmn ^ i « . _ . a USM* — aelt. cohomhi muh iTE&'*taasT- I Sm, iMHMT: tojj a a --------- r S P E C I A L _ J I O T I C E « . Ttojto*wtotheapwi*f tayi Stab Iw pMlftr, aytttm, frteh ■ttntt, M ia h w m m ir InnJ. *i cum aritowtte, M teau tto; t o r K S V , _________ tolldto ***** ute phydduu In tha tJalteJSthu, aid te tri ante by in inu^ Atorra H it!*, n ' lntorb aarrto|t»j CleU UreMiihout I tmU t bottle. ^ Yrt o i^ hi- itelaiA a t o j 1 ‘T5 T ft.,« iM d i l-wtettpri ...... Iteg *— $*2? *££ m dtoutef; dtohtttft I- .M - ft WI^BfTm# fifw Jf IMTIV^nEVlVM IMIVTf W a a y i u i i r i t o t o , wab-WdW I t e k (jlnuftor.1- _______ n , tto p t o a n a tH* ttotedy to*' ^M Mtotttaanttto a n thaa. M 1 = 3 L- « ♦: W, GfeatM, _A 4 .au, term*. . - 1 lM«k«a]tate'ateaHi thna«at.itte' Budw, A*te laiiltii. R iliia f Mbw. M u i Sttr. hnir*. Ttonm rr Mati mi the nttr marl town at Crvfcfaalwtti te taU la w d l tttttVfX 4M tM tdftlltMto \ [Oirmti— whr*'»bwrdi> yarireat ItobffwteieiliaUatltoBaf, d Oteahlpi.kMM w p a tta . MaAJktaC teKaf It. Yn luu Mpm. toppyfor tte Umrlieatb lhat te HR m n k y iha rniwil af a foartna p w a i 1 niiudajf. T ' 1 Axilrto,ilti ____ torn* i 1 m « I* Ii, aad tear dtltena Of MlAiuaawtr A mi s artkecb* ettteat, kolb a pea body and uSad. You teal to- pehdely l*cat>*t>to of aBwihg nap ariaaai work, and «ne Ilglt dallwnretorfetat, tetennldlyud m«iBli|Qr. Thte tew ttatete ikenjiteaawateaiBTaaffaatarla. ;urcvnobMNrttiRit / Tot hf I w ____ »Jl a. fwi-teaM. Ialhb «a*> dltkw tto ryttMt h^dtektorewand te ttw rarirlag.qdafcntapi itdatrMfiaitai lag a t ecti ad,lteui'i totniparlBi, ahteh I (liO ITU? jpOttlO® Of Ifcl wm J i a NO w 'ato hanhakw II, wrMiaa. urlagr '<11 froU itoyatoiBa.- t t L . S taMW llf«rlchtl«l» *r,' _ ly o n a g ^ i b . —/ i i m R a R . WARAnrcnn by r.v«. nlgl* ami Khrmrxati ten it, ^ - ,1 SHOW ui'a «»*» ‘ attetite, - ttkit hi* eoaght r. Kctertnc CHI to^io waVlB nfe.r’ v,.;. „ ««mui*b aiad* Warty ttSrctci wlvo^ ||,U J mtorai pni cared coing|«nr|j(, A Fo«m ,*iiuM im ijL c fl.S to W i, jty --ti*' ‘ MfRCMAhiB* htaUM'toatodhcatthk, •M O U U i. IdttAD !A,^ r ^ s 4 5 S ^ r * ' w n r n r : i t . m i , . • . ■: T-'; i'VbijeoA^mm low R»its xNi'dooi ' “‘c rO t^ t«. t t, ,.i • ■ -3'd* c- • »'j»t3td«a*» '■ t - - : r 4 t n t t *i.'~ ’titit*Cut, • C *4 tt A, k9*3^j * , \ twi >* s «£:.3 i e - .t -! f ^ • t - 1 'Fi \b antt JcSH P n m w ^ - ’ ' \ I’ld t * ' *«- o icd>ttW v -;f a s * J •*- # u t fniffll ■V -V T* -K. .ts t o t e d * a >*lt:y4i< A r T f llttW P N S l, » ------- WMtdk ^ I f c ia ih W TraiLfema t'.hln wnwiag for n g m t ffigplflff of Mtlcns. Pltuns. PeacliBS, rflajreanaFtfBgtt rrm taol

xml | txt