OCR Interpretation


Lake shore observer. (Dunkirk, Chautauqua Co., N.Y.) 1885-1886, July 29, 1885, Image 4

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063936/1885-07-29/ed-1/seq-4/


Thumbnail for 4
jttv - V / H t o W m f p W k # 9 t * m - »ltojr«il*rdsyw a a iv«y ptoteoataKoir. *Xh*a*Mda»M WM rtx>«V H M Eadwddogj-epreeostaiivpa (row WM*mt m 4 : Bocteour, •*«•« writer *(***,, *•***• JTltetftort Vaad* Weld* of Um Csttsreugus association. Xuikord B k k trd furnished svrryaics ^ItMMTj tfter which ttew w s s spoocb. .aNktesg. Mr. GUTovd cf tU* dlywsakiag -as'saauslsg address, sasoo* o t t w . ' Du* Jdikwv*» rspresostod by Mr, J . 0..IW11-, m t , «M M r, 8, J . Gifford, wko wassc- oeposaltd by Mtes XolltaO. VaaBureo -aailMrgBaat, MUiBsotls Wteelerof MUmMkM. -Xx-Ssaator Lows B. BOSSES*, i> llllf!* * eorrsipoadoat oT a J t o w Tide: paper, Utely n td this assoeg olter \W K W h m am w# U lkte*atemt for Oor, emeardowa ksie I f CtokjUMMf Well, Cur te«HMU*rsUy talked about. Yea -<-*taow wk* )m ip, they tehee got a w w d for «■• ■Ilf. Il\» all well enough to Mira m e dtSSMfcMrcdlew who «ru ettonaoudr if H*J», res—easM*?.\ —Mr.J. tfm m Y * * tkirm to la Jm tt- *3U» d IM**•*.*»! « » M M f-t— WllWH tOuU>**l»J. - D a ate for*-'* tb# vnmmte* of W. 0. •MTMWfM I* M f»lo. Tberslsy ted —Mr. JtfBM notototo b te allewdaice •p f t i p o i § t # d * f . -Y teJU b y teM fht M i atowt !.< MOMtoof ftokfOMorito/. TM U f.jll.j'1 M M « M W r « M k ^ttofO iM o iton C*»*f» Mo 11*4 «m»». amtteteeJsy. lhtM « * n t«* »W*f will t e i t e f , iMMfelf D mkm ** O.cUmri. - - * • . Ku.ll. M ri*f M aa I* fotktoto*. entw d a .SmtteXMheitelwWMha t*4*7 fori*- **M » teM * a m teK r .ttem lM Y r t r - n m •* • * * •*»«*. i*stord*y «aawJaj,» lod«M»f I# Kr. aod Mr* fret Mtoooi of Write*#, K| M t, fwwtttotojC, A. Mir. (M, MiftWei J . W. tto o m Md O. II. U w i r , W * m Q i A.M. Mttrtll. Bsy. m m *> ** L I .C o rA f lU .O M to e M n d , M l M k M M i r t t f m M M t f J W I te» o t o * ! ™ fO I M Oof * • teid*B ted MriMM i - O t t i e i m m i KV.’TryYateha*. Ks.togei.WN U ti— Wad WKMt ^ SSMyggflK. asastsissasr'a, - ruiOM ittM tr.tif I* I** « I U r ,* i t e l«M0«f t t y * M , Ito OiltoMAi om jM M h rd*llM « toM (to«f m d o f . »• M i i M M W k n M M MMfod M toM to^ry. Soft ta m m t o r i n n m w koM N P **«« <~Omm *Wn11mm too* »r«» m* » O .U M * o 4 d W M \to M M r \* U r ^ *MrMokto«M IrM f U W w i M ) . i n > p N * r * w * i - tk o u o k M H t M o lM oM r vtoMWMMd VMr omw. tiltoihk MlioMili kooli MMMKcf. ItooMMOfkN »M*to tM fttk* * * * . • m m w m m t k m MhtoWMtHy **U* ~AlnrwMk«>fO wpiirtiMtrpwu i m l^ k w o l e B w A l A . M r w Vi OoMwoo. iM M d iw |Hyl»kMni«o«N M W M w M w M M r . TM W M w— it n r t w w l Mb* « » Ob. n n * M n r * I h f M M M tto k oll*« •( •tM IO o t waM. ^ m ilw ilto m o M iM o f w M r .W .ll. •<nk,*«M(«w'OrMi'* IfHMk*. U w* w o o w r tonoaiM «M«Myilirki« kk »Mkllto> r kw » .M w whow M li KM ViM k j, 'fiH f • « not ■lnr*y» ww iw U U*« W * fit fllitSO MM Of UMMO lkfjr »M lilwff to tkur*’ u p m M ts dwMijf.lko cm* filfM. toot OM won’t do Ml Uw O o m . Suntodp. M owIkonkoM d om or two RiiMMMMtoo^. of MM I* tto OMtwt pw wl tbo otato tkot MpUtM mo. Wkjr, m x t Oowo k w to *«r co«*tr mU wk tow«f*cof*fMor»kout»o.«Jii.»o. tad IHM:t»iJljr ww’t k»ow wkdMr U't » •in oriM W lrtidof M o n tif RMclikwi jMMMtolktaf otooot. Wo 000*1 oraot iir wmk m ooidtotoU on tko KtowkHcM (IcMOt for UOMTMr. ■ Why, K wook) (tko * rim* to tot (woflo M»» «b» Swto. whit too wm, iwd «tto< ko kooiM (fi bo, - You wo Ho o Httto owir f(|, ink) RomUIowm hovtH't yet mmf* w Uwlr Mtmlo whim tkcy wtot. The JkMMKrt'o. you Mod bare otMMTm}, ire It i dmlUr aU(«. Iu(K fd m (k • Tritay. KSMObrrc It ta Mtlrd that Ihe tlnw of Md3a< loqoret on the trawp ktlkd jWarnliy woralof oo the U i e Bhmr Irteli Mar Shertdaa rook) not U d e falte IjftUUwl, » tl « r» M teutry toeeeiult Ue eoorealtaee of trala ompfojr*. Tbey viroe ib!o to mom tkto tfbrooo*, aad ttotaxpot wwtothl ta OoroMf Otood'o ttem . Let) Aaderaoa, f i j l t K f , aad Jtkm llatotoori lre»aa,oo tko Meontato. MMm, ta*UM4 tkat tke omui wm o l Iret Mikttofow tho oraet howd trtdt. tkt» Mwnno Uftotmki aad the* |* t U« *Mt koeftd tm k beforo the oofke, tWMMt »• *8ow tho otoppiof of th# M m Ho wai etntek and hUtod.wlthoot eg tootoad hock oocr. Tke |«iy, neew e d o fjU f t. CohM feremtW) C. r . WWto. J . M I m , G M. Rood. Ctork IMm u d Joka IliXM. rtUtroad tko fo) kti»|VMrtfto'i TlMMduMvaMMieftaMfo hto death totowtofMrwkhytoceewUw Xo. tfl. L k - k V & R . I t . white wa)U«< ‘ Ito lM n i tto o aaid rftUeray MtkMtotwdif t M r . M okottt t.dto i i i ^ ltlkaaMUUMUaee, tot tko tow* ef n U S A t t t t ! 1' TkaTnM # fow U eou r o k n a t o M to la d Mo t with toy od'fOlMtol, M ttlkaoowtoaf ItoKt* JlMhMUoitonltk la kle Iraioot i n m a n t tfkM M tokr««cktM feroh)«.toa« oat. kfo oakko MMMMdtjr tad lo dkttt tk t o l ii f htr. Ii i* om M oo to talk jT M W E M l f f M i M t o The aiifM M fiwVtlM k wMOMieeowateCo Iro li t b « ^ om U graotlaowoMtd atOff i© « a o f the JMo reod.aovlk^oeteC (M rtopM . M ewl* IkoLwkeKleorf *‘pattoo*H ^ o « a a k tbo. oadowtltf tkofazd eaw w aoki arlolec freMtkelatldlicMidgw^tlMiiUrM^aod Id e y e e iw t Hooo Ko. *, ttm aetitod of 4 M lrr. BUrfof* hko wtohtle Uew tk * Ire dftfMMrtiMftt waero* wwrta i»d uidor atreaMM tkiwwo ttoo tko M atte wrr* *ooa •xtUijfuhbwd. , Thw Ixtltollaf to old am) wott-kiowa. It to of w<wl tw o ttoriaa iMhelckt. I k Wto built t a Itao or 1861, » ia» eotl wai rw» ibaMMfk to Dashlrfc. At ftral It WM«M4a*Mrac'flie tooww, eflerwitd hetoRpalto the « w i *4 eootgTMM a»d •TholUw hooaoi lo^luTO otirUk) U tk o fthed coatalilag llte o rolr- doert*i itioot fo«r feet lo Ike rrtr o f Ihe kou'e»Mlta aked la Utmed aoofe ihtM (ho kettle. Ttoo two buUiUjeti wror« eoMMKt. «Jhy a fiaaso at • no ead, tad ky a tooard ptfllU.ni a t tke other. Wtoew the wlfht 1 wfttetoMie aowttoe Irr, tho da era w»rro r'dlac f'Mo ketmwa (Me two twlkliofe. 'ThaMettkftddoeS tko aked wm h a n d out ostl iltw eeHoUe boonllex cd i yacllea of ttoo eoiitle aid# o f tko twine wm ikotrey. cd. IXvfekxt Fonwaaa Anh«r b w t k o a . autcilli 9 tow l a tke frlfkbotkao*! of ffOft. , „ , , » m n n * * K A c m j . m K ipm H * r JM M aliM t « f Or^narer. Tto« tlliciuetoa. ihroiajlitke c.kaaaiof tkto p a p r , of lha way t a ebleli tbo paUlo cMritkt a n aaia*f«tf la D l d l r k kta beta ftUer oiloaHtod. It will prateaUy do gcMh),«B tko paklto dfccoaeJoa imI tt*- IttolkM of aay edlco to of tooadl, towtof- tug Uho laeuabowt aaalltlo MMtow tk# (xihlSe Into a rcacwal ociuo *4 Ifcclr «Jt* tloca. Tto* fct-oelt* toa etiteaiotlef amotzalof eeaey etpcadrd by letaea. Iloohc., h d>rm««ref the^oer. f o r tha - yiir K n «« ttk 1 1 « « , li IC»Rk li, » m .................... • -fwdkl Haltog i f tk< kanh raa Vn-n 1va— a t tkto * m * artk* poet > « w . a a d Mr. •adMwtolltoeaUhftMOartyaM-rtaak, tO o d lapoatkoaa. -4kfiM li»orttokay laarr.wMeto three v e d a l p M M M w r n a i ro * f t- MMtMl tMMi d t i a t tok 'k aatr lo tko paottoro at fetaiqraoaaoto. JkroMdttkawaaOMd. OoM M aaiokoata'lkeprawf eavlagkcr kodkooafltroaap. VotorbMwy d a r*e« lM * p efTkeleekw k e to wcttto* with lOoalaaMaMiakto pooteoeloa la Ch*». taa^ea Meaty, kad akoffo aftko com . Tkaeowko eaw tkOMinfo ceadltloa pro* aowMO H a aieet oriroootoM « r — =^Mr. Joaopk I t kkKrtwy.' ---------- 'tha ttdaoa, llkooy. X. Y., «aUeUU afiooaitototaoK to 4m - Bo^toatdog •w M o M a to tot tho latooootoftkoooo. dU a tyofD r. Joka gwtokafat for gee. ooaaf. tk a CMaoa lo aa oateadbeat -f i l l glowiMii t\ paper, del Of y e o w u Mnlei toft IfhUa* Uw polltkal rlaye ■kkoh aatandlf aaotroorMadlkoSUU ^ 1 “;* Dr.dwiokaraohoftolwftyi kcoa a a h ftaoot j o drtoUa, aa WaUaftaatroag a a tdoalioi XepaWeM, koaMUwCtU. i ktoa to tko folloot oxtoot. kaadfaaaoot a f WtHlaio Meek r . WBBka Meeker,the Geoitr atrwt taltor, w«%aeed tkla noratof ta J* « b Wtrtaer, Sk.|t*»tke toeoelt ef Mecredtton. To • reporter tkto afieraooa Xr. XtcksR a M Utu ke ira* botily tagat*d MiaoJltof o a t i a Mreatory. lie reu’d aatyawdkl^c; defake ia ta kto faam bl wtoedSay aatU tkto w u 'completed. TM dktletw* wm doe to dultoow • r tr de. Uto wawkaaei arelVe oaly pretend cwll. 'H t o m i a M d i oro aow okftat perfect odtwagkowkoltefcootood koeoraoeoa «MtoHdn> * « . IkokthoDrlidog Park. m atoMod r o yrogroMMQ tokotofarraot. _____ WflMtXtowooa tko fato a a d Ioaaaw ji a S w o c T l t toaiMMtly kopod tkmt ott • imMMm oCUw totio OMkkk O a k ’Will MHttdMdo a ad kotpkoawko tkto a aot. - m r n m S m Thoyaw * * * * * * > m m m * * t w o win w omomio] M « - ^ « d * M o ^ l a t o n » t o d a t j eaa^ aado«oa«naa(Wfl *Mee toaol. tkdr p f « lo to p e m o t cHmo aro M of aaicM ky tka Fa6ce JaeUer. Tko W p a olwiaeo Mo leoaeao aahwr. ftkto» aid tkorteoatacl* of Jattk a Od* IniO k toktaklrlaftd Morfdente (m l- aw* ot tkooa toadto hat to anko U mm bmw tapeedoot U mm c m . TM atttatf* ftfewr yoHramta t o w to w law mk I ar. <tortMOft^rahwkatoe.H aot ihlod hy Ut P o lka J art too. Kmyrarmewt ftfrwirlh Rtrrrf. Ttow dtp atlhoeitko a n trytag to la. ftorw IW rth atroet by Uktag lha toft wttk, aod oaad froea tko dttcke* umi pat. U tfS tM tsfi i f a herd, franeFtd bed. Tto Call tad epfa« ntaawttl atake tt tbe wen* fttnet to tke elty. Any boy of lea Jtota af age oaiht to kaoe kstlcr S«fw«iifto here beta e ip n je tl ut m ile ea d i d read tor J, which the p n m l w wk •will eartiw’y dw troj »ad nuke warm ttua wwr. TMra Mnaa te M a ctvai la h 9f * i t e » eomewhjra c.uiaect d abb dty D toU tlilri. ISractol). ------------- Cutciej, Jaly J*.—TM WaMih ea. tare* ite diaeaUeded with IM dtoekarge w f U aeatplogrM at BpriwtleU aad one ex. pewtedl teetriketojay. TM B. JkO. M a ndatad ealeraat s=»tM ta|l. JSSSBSfSeSBi ■ S S B a t t w h ^ n w r w that S S M t o t wm M wbit O. X. g w ^ .'QMdewMad'lcal Dtocorrrr.* or OeMMadftt Dwtrvad m My frtoad JT ----- » - M w » y a d«M IL\ Sold by drug. Xiiaos KRoiaa T obirhator. iriol Raealaa Nary, {ytaoaiUrdete. .. — --n » c j a n i * ' E s r , s t s r “ *“ ” “ M U . . .............. — anng&ayft itaorth ftepyfkd du t ies tbr jnur. t o • o Ifly Cialtlirewktch ttecitid tnopcrur ralkf. ■Tk# Tramp X a ta * # , Uwyer Q laaua hu U lra eaip wl «U1 p n h akiy rwd tbm Inuap i«toMUK« very epktoly. Mr# btt# prtoled ceadtlal»s lha craap Uw SMMtd hy tke tott I. jfUluue* ir cealfy yaklUMd ta Ike OwKUtua. il. IKMed to St Mteg IM Mttemtef e«i*ci B n u a i , K . T, J a ly X. SX1 To l*aijara» o n CojrrxatU oer tn* Cnnrer Dautuoo Ily aedwKtor eMftOtoKkjrodltoMker* ftd.prw iire torehy ordend aeddh — mt tw «nt«« *ath proem* w d hrte* t fertkwkk tocftoe tto Folka Jatoke a o«c* Into. City UftO. M. U D iM u a. Miymr. Time Cammed Oeeaaaltto* aa thotk*. Unmre.lL J . Oikhi S t. lad CtottaaJ. FUharri, o n topcrtilcadlaf U« peaatleg ofcopkteftM tow Im tw^toHMW. pttUEydom* tka niltotda aaiarsm id theeftUrtkwo. Th* rfe«t o f Ito p w tor tod ml tto toapea&Uoa a f i pneprr poaolly oe t SW* etrofkra wBlckw tto d a y tf thraa. TMera U a »crt cl fn « m or lataatoaf occaHrrmaaietcafttoei ttowi. atocahy tko « w e that Itoftktwh to net a coafewublc aejlaae for tnapa wll) mm toaip'*cod aaooag tto whole orwlU, and UM iktrta of the city a tll totlemrrd I Ito Tto ItoiriaaottrVi KcpemN. Berwnl |M«mU>«a! dftlae*. «bo hetrjr Utpmyen. lu r r m|tarttol aa ertllk*ittmmUowof8<wwrtat«aR)(M WII- Co tto ZtoaUrk poeraMrv'eercomk ami Haa to (rpoft. U nwgk Ito Om t o e U tfkettof* a t o a U -kaowSctlp gon. thti aamomal Itemue ortr Uutfcor it the lo Duakirk, o r rafM t to tho mat of (fee poorauiftet** depart* Meat Sa that Uvm. or wkrlhcr ‘ to bw# of Um l o t * graenlty. m toad haeamo aeeaaoomcd cxpeadUluras aod a eirtfal mad tflaeclea- tkrne odlclaL Mil eulRraXy tka gnat Is. olitd tolk« amly, f l r e i hy ia I kltMrto aatrtod, ku led to tto atlriUeallr^of the inrttxae to tke ol gather ttoa to tke ndfntcica of ito that* Kr. Meho reports klm* II wim*f toMrwHto Irk tea* cio*l»atkvi of tkle, SaipulaiteadeRi U’Bcot could sgtt#1 Ipporotlnaole coeapftils.'n' wilk otker towae, Uipayan woaltl Maatlatoit H u t raorauftsier*# Arcmmol. l flu e s vx«: la yourlaMMof y«*. terdiy. Kr. Xeii* stalre tkit t b e tital *x. pemlltnn faf lie Href qawlrr o t hie tawm, • f olttee k m II.SCO. 'Tto SapttlMmu deati rrpott tMt tko ittdDud accouatw ot Ike Danklik pocraaMlcr for tk a t quarter were » |» L M . T1.U te |M}.C4 M«re tkitt Mr. klehisayi It *tm. Thera le atill grcftt ro*m ead aced 'oresplitfttlmo. Imt msluto woo ml frtrttor'*ltd«a*tloo. iro c k V1EX1T. «MJt*. 0 /Her. Weea*. C M tf r r i n — _____ I T ^ i p S s n S ........ s wwp. im * m il f ?|ll Md towod fAMPATkae. lu w p i i i x M u m m ' Hajrluite farodraaead I« (Uo yklaky wltk o n y kaory and will- kofiroalod. —Tke Krodoala «i|yme Ooraal Band will aeeaapaay tkaltorisarllowrta War* «i». ■ ■»tr,(teo. C.Forrip w u m antel teat! OTealmgst tM Faraoeego, by jtev, C.X. -B ttk. y . , i - A a Afrieaa miaatret atntektka towa t:*do;r « « • M *p*mtr*d tokatre .mart UUatforMueUlkaajBodtoftfy/ •ImttoCUaiocadtoe, a atwr |!,1 Cuepk. Ii; eomptoic, praoc Is bdag ywl up. T b s o W p rtu lo escktagod ie pait p w i l r ’ ’ t -PTrearaskladladeHdcrtMXyoBotTO fMrtWX M tw i twday oadtaMklaory wHI ruoiamfemmighta usko toxeo, etc., for •OOgrpai o f eater. -TM y am gaof tkoghaollegCTub Mo Mto c M ifcd to a Xeld acor (ka depat A praciko akoot wwttoid this aftm o o a . Tkf fcorr will M published to-aeorrow. —X r . Orrllle Hasoo, a aiuttoaf laAMe- gMeyr (W «*r, Xeadrtttc, P*. who M e bwaapesdtegbU racgltewMro, wUIswoa go to CtotoUuquoto work c» tka Aseooa. My IXwftld. -Prof.A ltoo aad toloo CkraVorrU wort esallod laauurrtoftaA. IMiwoldraco of ttoo ktkteto fslkrr tkto oooo. ky R a n Dr. Lawlers. Aa cxIrsttoHl aeccwat wUl M glvao te*saotTOw • - X r . loka Wrij^f, a fbrrnrr Xoraae) ofmloastftad aow a aophoeasorolaAaMrot Cettepw, to l a towa fw a f e e wewko, etaj. lag a t tto raddrsomof HU o A wim I nks oa West Kate etrret. >Xr. Ftyaa, IM a s a a f t r d the Mur* rci fMcrory, Me lotradrd tm operate one la Chnry I rc#k. It Is aow |roWW tkat ho wtll aot do so, Iw which m m be will laemoaeikm force Mr* *• W to 49 mm. -atocktom nporu th u the mews of Ota. CJtHrt'e tfrqtk worn m ly m tlrrd tMr* mad aasoaacmd by tke chunk belt la adsuiti strukra amd by plsclag the aa. Ueoftl (Ug a t bslf muutaad draplyg ti* peebedke with aatk*ul smbtoaa* -XSgkt cearuocn era ledlag rrady Ml* f a r Ik# todans tickets. TM JabOai Btagere ira Uw leadtef af fanwUem a t Ckaa* Isaqmmi»dottorresort*. TMywlltifag at tk* Ormat Xcaaodd eeretem tl tk* XirXte|IsadCksataftqwsft(S*mtkPr*as. tog beam, Kao* n JUciam tod X rarr ilotar. whohuat* Mwa rUdlsg rtU U m l a fiMoi* «too,«ad Uw bmSjr of Jf. R. IteMtU la rrtdtumto, for tho pmsltow woeha. eUrtod tttoaaonteetoe a t d p t e lMX*teee#»* come Oo their wwy Maa* I# Rotklcrd IE, Uooy « a agate otep tot)1* -A a ttersstpU lm e f gruape # f phot#* gnfM»to*M«aaa#4t hy XcKeXfertM Bwkaw itea* Coeepaay. Xa thooitorale aytecwreof tte c a rt tad tte f a t t n i i t a f ttoM * « torsftdC k k frslm « r aroUMte. foliy gemped tmmad. Keek portrtH 1« aoosrafto. TteofigtoMUatoidl maosoeXy M ..-..iliS®.i M«n Awarded, • to b t i v Working loots — ‘ ■ i' S i 39 P e r j P a i i v D a n f o r f c h tfe tJba D u r i l s i r k . t*yfloms._ Meekty letew. MU* Oat# M l tkto UMcaiagimr f n e t II* I’m., I# speed a in r wnrtks. Xr. Mite# U epcadUg kle racsUoa te Xrw York. Mia* Iriyge e«te*ulu a lew frtMmle tmilgkt il tew. Mr. Wilts* Xante to Mwe froea Mltco. eoto t * atbaad tte wwddleiK ef Ms steer, Mto Monte. totVte. AIM* Mto* Adaatt of XtetwU* Ute*»oot&# esme huppy crtftod. Mr. X ante wii m a t e M n tec a %*ek aed take hte tomily tees* wttk klai at IM eodoT ttot tta*. Mr. XtQmeoioa tenjrytegkitT icslfea ao weS II XSrodoal* ttot k c te* sledded te ermad i t two weak*. A Sow factor la T* j Mkow (tedana. HyaM f r at wM too kceo Mfore tM pakite&F adwsaet jreaia teesssco. tl « ot Ilk tke Va* Amliwesh Stosw, M i m a ted ft erwsukia **y a «vre h d d m.irr- eaenl ma tbm p u t of h!m«clf tad kls aew saeocbatri Ftrdly. tokam fwmcdaa a2> ikecm with Ck*rUs flekkm A Or 4her, tW gfeatemfiSrfiW d r * ^ * rtrrisf wild sal. tesla Tkte Iras tes amppltel atosgy per.rsuatsf mM U* amteMtoiMWOwcxllhl* tkmtetktocowMiy. Ilmrlagladmced tke Mnmna. Reteho te ctsterte la Ktoa shew Mstoca* ftR tbelr wmodnfM (hdRTrtfte# oatofod, tewl m s mutlrr e f d o t t s n u d csafsaaaehwcecy kao her* a n d . Msae. garFTootlahead* tm glrctlw pmkKslM k saelt ef ir. therefore the alanmtUa «* V u Ajmtorxb.Chatl«s ReleteA Xrtetora' Xtw TUStomd Shows M Xxtd to k«JH pttes a ll reamd-Adeatokwa, Twemlj-rire Cools. Tterdemasl eflb* psytespuUtc of kle Ms bcco for good akows a t pops#. lar price*, sad finst a ad tkcRefokesl books auile. and if, H cus»«cti.M~ ocllh to S f itS S a» tte ^ p d wklck leads to; popnlar f»TW ami fsrlttie. Theprepths irdrS^dK”US*?3gSS gtre twice wa good ms'uiwr toamytedjr cite tor IslftM awacy. T M Areas sow. naayteaudmap of U m ereaae af t M pra. feastoa. N i cdatalas MHaare*a Itoyat DtOfO* Jsoamws Troepe. aow f lntsp. Kss^&'fjssssai:. t e a n K estakfkted favorite, mil wllIM asor* pogxiUr tbsa ever aow that tM m ia- derided lo amekecmiratos . . . stssom of lM E T M Shaw * » exklMt a t Dwakkk, Xomlay.Aaf. 1* J k lM w m lir O fK M llk. igijBsBssS' gHww^,,wA*»e. w<«| t o m a t ^ . f . ; * « | j W*ny wmoWrs ate Mteiir arm a to rwmteite W# hava aold 450 imiip o f olioaa la tk* Uet ye«r snd i«r!5ect utiiofadioii t « (pren in wrerjr case. ThwwklioeocQtxioin Puttoa, Ldco*wl Co»gre«fi,Arul coo wily ubieIoc<l o f SULLIVAN & SON, m Center m , Dwakkk, X. V, F l c f u r ! to ‘ KAT— * I X F . T O O M K Y ’S Whslmale sa4 KUftU near *a4 Pete Stare, ttor. Uaeawd Wrtatostrrete, IHsahirt. CboTno Grnilcs n t Minnesota. Mich­ igan ami Ohio Flour* n *jK-rlalty, H cailnuarters fop the old nml Ju»|| t«ojuiUr liraitds «f Flour. Akron Pnllo W h ite U o rcom t W hite f.l|y. All grtulc* o f b'lCMir.Oratn s n d Fecil nt price* th a t tlefy c om petition. H N E SHOES, V o have J o s t misled L* o u r R e t a i l Five Thouwtml XmlUr* wurtli o f lfm,t|Wofflen,i tnd Mines1 FINE SHOES. W h k h w a propose to pHcee LOW zft tluin ever offcrcxi in thUtoarkct before. ^Ve GuEnntw Our Fine Sho« to to me good m an y tsadc. Remember t h o lucaUna. T l » w tm lo Kluc Store,1» M C E k A B E L L , Or. (Ii ft Cnhr to. M i l M . EElICEIZHiZZIIl W CtlACTACTQCl CtX'Jtrr. A s w e M i l t l i S M I t t M i l K M f & f t f i l l r n P r f c is. WI h i p rt* p m i t i s i i l O i e i p s r m i ai*f s t l w r f i o t s s w O i n i l r l m m , m i n i K m s i s a t i Pri- n i t F m i i i _____________ _ S U G A R 8 . Kaperbrtcsdratr of «M I W . Dr. t t U Twybw aad E I. W!te«>,two c f tM SaperiatemkaUof t k e l W eftklw owaty w m te attcs<Uncc on tte aa. aaa) meeting of tko comely ampetla. teadrata at Watrrlnwn t u t we-k. Sep. •Hafradent Wtiros muil • tho fidlowlay “ life hare s# written t tha poKwdlejpi tw pul ““ -A form we will torn »<-■ *.re . cnaatyhMne has b r a otrrtel . .. timfUrty t s formrer y e sft The ten* *§ tSCaetcoaadtoUiesuMiW Uie rose her. tote. T M atylam I * wkk as Idea of jrradtm __ poooaga Why bteweea the tedMIsgs has aewtwldeoed awd calugrel ami w»dw two stoties hb-lt. Om tU ftn t K»or will boptacod dtormacd femsle pMlewts, mid OAtteapperfloorwUtbe their akeplag Mu>e._ Mr. YfUtox wa . ______ _ I r t wkatatramw was. \W e'will not nay »«y ateouat* te a*M, for the msriag I tr aspa uniil coco#. j»in!(d by a - v - ’“ tit 'to cectMcate Altai the Uiuap la, __ Jaracatowu was dcdklnl upon as tka ptecaof aMaitsg te xt yasr.Ue t o n # tloa to tw bdd from the second to the third Taesd-iys o f Jun -,180« Tlie com- salt lee of a n a gcntcittk Is comp-ml nf tko thr,-# Cinntauqiia ttt]N* IfiltiHkhla Dr. Taylor was a^tak * delegate t * tte aatkn**lwT*reBtk>*. Every one able to pay for and cat hi* sapper weeds tlie O a e u tm with hta de*. toad* to (to to Xewv Y«rk u x t Wedars- day fov a wweVs wacat ms, aod to at'esd tke Qes. (Irani obaeqnt. a. TM^Mctlaodlsim . ang rcpalrfag, itelr B. B . Lorwl of tbe Siaclslrrllle te.ck o#Um apper floor wul be their ri-epiag tom exptcti Ida new impovtatloa ef u a r ia m u . TM p aas’g* wav tetweea Uolstelns t o lw here Am*, t teo kulWteg* Mo »mt beta dlrturbed. Rir.JE.K- C n fd of Xmrtorste.I’*.. ex- ? 5 5 l » H l ewioty eteukedWXpteliSik/Hcd. Mr. Otoule# Wear IRsUt CWu,<C*mtTClv Sr. Eon* July WA-AUboogk the ther- (omrier rtwgrd n» higher yttoerdiy thau for the ptewresk, y etlselcef fmhteso In. sftroke wet* goportsi , wltk a domert , ~ sooremr Ma Mrioma I t e highest mosteri wUmiariy-lvedagrftm ' .>tekA «Mmtv U-teAmete, m % WAjantowwr, Jsdy IE —Tte ltotoMee DopartsMri lwadrlsod of U m robbery o f tte Unlle® SMess mail merit nsar llswteMW, J S tS fjr * E**w*o6,'i

xml | txt