OCR Interpretation


Lake shore observer. (Dunkirk, Chautauqua Co., N.Y.) 1885-1886, July 17, 1885, Image 1

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063936/1885-07-17/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
V O M X Nti 5. DTOMffift OHAiatoTQPA 00. tf. Y. F1UDA.Y. JULY 17,1885. sis M K B S I I O K E O l B K E T H t iw -uaH O IT CWrVOAWWteATIOWWa .p u l a ton o r CHxnklrlr 10,001. D u n k irk f r l t r t l u f C o * * * y - m m s s * * . IIM iyOllltTIM «ATE»: r «e» la i - p oaaa * • t ta a lr t ttea. ft fftoNtaptep fMAtta -sag s SSSimi 1-5 . ^1 ^ rt k t w BUSINESS CARDS ------ a. *•«».»* iir.ir.tr' W m teaaa-teMOu *• *® *t I* **T» rM. M ihraMta Xm. art WM MtM«Mrt •; jjgirssswwsisvasaac Yyffigateg?^^' ** irraaurf*-* ««****, fito/jcf Bzownion Gowanda Clan. ^jSJpSjaJffKWLKi1 Sunday. Aug. 9,1885 l i o n t u l * l ’t*€|> S t f l C tm » U w e M i i f te* MfWi a r t W lA t t* f, ~'x1 COAL COAL 1. T. HOOlE & CO. oox cxhmm , iva im it 0* atm l l y cm I® * * U m t®at WILKES-BARRE COAL G r* tk* Wjraaiag (Wwry. Wa c u t b e U w l ( a * u l i l v o r »«A*. Sealed Fro p o a a l * . I M M M /atam tavitte M tHtanfi------------ M AHHATTAK HOTEL, S s s 5 » J K « ““4sa KEEP COOL * ..... a o fe t a a « * t o T * * * * . «t ws*. 'Wi* taijto ‘ iJ W W J t . » 9 P ' M J^rt.4 ■,■- . f c * - ¥ p i . . ^ -• -•« KM tfgsgaasrg •MWlM«Ht»»gliBi II eBWBWtI h M t o t o t e w a m 'T t a * Ito® »T ' ‘ a h t e * i t a * i , t e * t e f c l M M M ® SE2, *-9S&„_ „ _____ B t w* t * t o t o f r t w & t t i M®» •** tame art few w a * rt t e t r t rm*t< MM M toliM M c , tewMftertMrt. Jtot rt ttetaal **wtee3S|<ia HMmtpiMr • a r o r r n M*to J * TT.-AI ftar rtertyartwitrwiimrw teterttecr atfeoto tetefc* rttei r t iTC teaaw r tuteil w C r t j r t te®. ^ j o a W f c l p t i J B t r t t o a a r t t e M HNHMWl, a M lre l r t ta te r t f . Wte* t o a * ta a * * . Yteteaawa e t a * tommUm tare■ Mates f c n i u X*al*Mtt ,& 5 S f 5 t a ? * * * r tr ‘ XU»f ftM tftlta, Jttete, M r IT— Malta *ta Inj—d wteiftuy rt _•» «JMrt tetftihaillteM M te trthatMrtfafck* M l i l l t t t a are art® Iter lata* aaaUMrttlAMrtM. Ttatert rtTjto A Sag rt CM* fate®, aterta lap w t t -t e d lt a a a WlpMA 0 > l | ® • Oa w r o t e * W M r t r a b r t taftraM tare ®rtf V p a t e tart. ■ A c. « M>iK'r t h t f otr. to* wae aw w a r t a r t teteaaia lag teu r O R f.tm ita a t e d r t W I J M a ( y n ( S r t e l m a a M i t o e M t e K 1 w a i s t a r t ® te- t a * anaa aataak SSS&jtiSIS' ■ » lW tflL _ _ ---------- 1, ta M arta*— t e r t rtt e rtft tta ertrt James C. Russiinl WCCF-SSCR TO ----- N. J. Jiokaoa it n®. D e a l e r Ie a a d t t l p p i r a f all U a k d COAL & WOOD Olttce: Eact ffroat Street, Fort o t Buffalo S treet m . MOMMONDOM. Hiete- rtlte W s M d rtMai MM^FfPCjlii MUiuM ( bteM»»*flrtwaitemiMjMii M w M i M r t « |r t|aNt«Mtbr.'»- M*rtrt •awaTta* M tekte teSmiiteMl. t a t e a m a tategte tta r lrt,ta M t e M M tehw y m w art e r tte irtiie h ^ f t e — a ----------------------- '\ ' r t kvM a v a r tta® * - i — , aad ete»l Meal teBterM *Mr c s ^ n a <usaiSi,ss' Mwilar, teaaae i f eiteual et rtft wae t u f a artlle te r n r t a TW M M wenm *U art teaant wrtt. At Wmm we*aa aertErttearatee QiirMrtfiiirtae fci lkaae wetteL rtiar I g iH tl an I M rteteariifeteTlM ill® ta k ill w itata . * m m . f t I t t a r t r t f f t e i r i M l e o a i rt-.CMrtfcaaa art. C tentart' et~ __ AMrtrttert I d tak r t Tteeate artMrtaMrtY^r TMtekli*r»a»ta iC1 ■OtaM< COMLt i r t M r v .X * 'f ,I W .Y . «* rtfUfftet. te^ t ' t a iMg t t a irtmteiitM r^rtt*i5hS5if*“ Jtatea^U M rtvM A w e rtefUtertHrtl AMte y*>*te«M t _______ tart terttatawaw; r t e i t a t a i t e a ® teem a»a Meaaa®.: TM* ajrttea e ttiaAJteaM ta tea M a j w r t ¥3KataiS6jrt MHta*taaaartaarvk«*tMi te rite*® k r a t M r tter a t e M lta t k y l t a K r w Y r t ^ k , M r O .- A i a rrttte ta Wrttetalar tar®, tta M taM k at® . tetertteita M « ^ t a m h r t a t e w t a e t m m m ia t a i l e it. HMtaM J P e J t a r t t e J * * * * * W a * * * * * 2t^lta^.,!tela? Sa IS 5 * r t a a * j t a t a * i t a t a rt Ml hr L M riictf IMN m I i JIM MHtert*aoa, ita« m f ^ ,<ta!Haa>5te JrtM tart *M r tH « r Mrttert, p a atjg a r t data, ar t aoattef ite tepeyi r a E ir t e rtWHMteoarti a*a. Ortte® SiaMI atem t a M ir Hteirt ta WMa F flgpassSwiBn w i r t . o U ta C r td trtL e ta ta iirt — at te tat « * rt.t^taMc team I f « teapy ^■ttJSXT' JMMirt, W.-4. x, u*4 flta .M ® L irte i ‘ -Lptefc Ttet rtto t a a d * t e a f t e U v w M ® t a a Btaoe r t Ua* I f t a i t a ® rtlteaa L a t w a L r r t. rtk l t a i l t A tilaaM ttM n M ® * aaaaatart ajtawMdi teal tare Wt-ow* 3SSkJSr£jr£ ' n a j f i e w .wm f i i i iily tatta rt& t i t a S M H t a t e m t a s i n e a K l m t a CMw. a r t Mettertfc— ffaaMr*. A | * r t tta p ^ y jg t a t a M t a a u * • - - at Lyartt aMrt te tearriza, M r ta d * «■ j a M 'W t a r i a r t t e t e r i t a rtte ta ® m A - in m IW g lta, «m a * » p w rt ta pegitf taw’ratartaf epartt* > * |i w m etM rtamaart agM. aaaMMtfea t t W tew ta .sutss ^ Wteawae tatataS itaa'HBBi',lta t e r t 5 i f * 'a t a p aM eaita w tetektakottew w i l t a o ta r tM t e ta iaar m wrtt i» « M r t p t e t wim *>* lay, st'ssj'aaaB?^?6 as, 1' ta F^rtCaaW. I •adK forta final ?K»< a t a r i * 6 * n a. Ot, J4r l i - AHu* * aeeUa® aotawad tela ja —tatteM d rt a a ert tae taaateteM k fpai* teeh D .ft ■ta afwUtadMt, yret tavTftljr _ w®> p a ly t e j a t e l t o j r t .a ® tec jp a tart sasarasr surircas6va$ . a a * taaertfeaaV M te K r t C tA J * . W te.,Jalrl7^-*i rtP teanrtT r iter, teaJtifw a p tel, batili c M i n i ttetat i tep-m* ai««£tet' ra«M ® ta*ka«M w ,w ta wM’tetaav .teatatter tte body, tea ifttete ft*'1 ___ eetettetee*' taoaail a * dnrwa'aott A Mtetawa ateHa'aw* a r t ta r t j r t tew •M i p tafltrtaM M * an w r tte teotta wteealM, t o a w t a a M ilf * m ~ CoKnrtAn; M r t7.—t e * ywtertiy rtterta* M tnrtteTtewpe*. *e* Jrtfn*, teotey * tin, atate MawtpnaartkTlMn* bfteip. |A$HitiUP|AlrtA •. a K L * « tote Ote. te rtMate® k* ’B-iK'pSF$i§i!5 --J a£Stt&2£i£t£2 ■ M fM a rm * ® * tta d tpter t m - .teift', i a i * ■■ v- ; B p . O w liii a r t . B rttrt ltrtei n illlta tfCHASlSTAli SlIOAtm t e r t teU tteuf te ip e te ite j u m l i Ol^telMrt ltaiWtO^vyter ‘ taep t Mty , a* o«tattaa«.taa M » a t e > '■ ' Watetegta*rtlta4~MUtaM r *i>i* ^ . ‘rtMM^aftMytertrt^irtaria^Steaa^di taw# KiSlwytataltatata1^ 11,111 ^ OATHCpAAL OOrttCRATCO. PM® t a l tee ^ r t jB ig^ iM M ta ^ ta ^ r ier < rtl Mla f t t o a f a a r t.artt3i**«t* jk> JrtX .X . f t .J r t y 11,-pTte eoiM r t 'Sissm- te |M« a r t M e t a r i r t t i M * * wtew Onrr o r M m c teM y I t.—'T t e t a r t t f taptea antei id lyCIM a* tea ra t e d la * r t «nw * « a y r t t e r r t « k te ________ aw* t a u a ata laatenirt te a Caaiaat a r t F r t ® lte a * * l t e |>i* l ' id at**tei>d-w» tea 5^!ate!ltelta-,S ^ ^ t a * teawfl*tetea*avte<ta>tart tea Aj * ) t«i t e frthy, antta Hi1 .. r t Z t e t a ^ S t e l -------- ^ j aawap i a M aaj l aili* r t ta* t e * k k t a a ^ M M t a t e f t t e t o wa a r t luliaw» e tated tae t e a * i ~ MaayaaawrartlMtete aodMwteM a w a t e U d t e M a t e -------- te m s a O a t e * t e * , M ir t r . - a x . J t a e t a M M Wb ater, ®d Owrp M m * * , etatertrt rtjte ^ ~ sissftsscn, - lap teiftiitaM k oaaaa eoatetea ikaw afw atawaartittaM . T ta r a t r t t t e * * taaat teU tft* a t 7tart wit m aprtaI ateteW rtartirrtaaM iy ta «rt eaatKtwa. Bawwg Ijrttfitert ta talk ar nite. loot « y * g 1 d a r td te t a l f«K ewtete waankaa taaMM w U ehtaa tartor krt M trtte s.eS'acsTtts ta teat to taata* teaawtet deprlawaad MaatwMdrtMmfrttea 'AUtartaaJ C* a ira»»>ta>r ra la atelt^-rtatadayalM w tefc latte iteaterd Hte «a - aaglr elite eta laatefMai aatef i r t d y w ate..* W c tata|ted r t wW. gteta tew* assrtrsasr\ . i n tolN**. J* • Ih»Mlwi a. Ifcili b+ tare*| ir^ito aeUtart oteteta a * u a t * SSS - ■ __________ lliatteliH to the 'itepdwal rtr t * a txf «• . ■ ^ t o t ^ j r t ^ t t e te^ M teaty- rs£j^tsjat peetel f i iai r t jta^aaaiiy \ ^ - - ^ f* ff*.‘-.teatar,'-ate'»peta_ to f e tatea * aktefitet e r r t t e i p r«M,px^r*K^mncA* i l* r e * , 't e l y m —Teateiay *Mtaaf.i T t a p t e L i a m arikte oa it o A l p t a wea. aayt; The i hJMloa et tea Aaear r t Afgkaateih* ti.BwrW r eietet ta a p e f tlea pMttealty ooaauMt teg UMXrtUkot M a t e w i f e c M i f |or< SrtMrtyv XtHBM wey*» r*e*M M te Man at la Raeete’s rtartaaabaaktte gaeeUoate tegate i t a fate* aaaakailna to ewtef i i tea t o r t t tat a * aaapaawMtd taraatttew a r t wirtd Wtjr drtay a amipawft r t tta aialiar. . TtoTW ua teaa rtltartet, Mgattat art t a y ewtM ® a r > t o arayaioa a t t e r t e teMftvta Itete aaaeat te tea teaw r t aa lOTtateiaaa. ta aatta’a alteaee. ttaTtewa J^2aM^RrS^al5aart&»!^*fc,,i^^ ,rT*1*^ Ttoteadkm i. ia aae*aitel aatea r a Rransr ... *5?*S¥y?.^ — _— Mtatolt^StaSt* Mtetete 0*0*ta -T- ^ ^ to >Mj>Mj a t e a t e jPjUrtyj*t*y i mwi iMFPte w*i kPni pwnBpn *«tirtlh * « |tat te7! * mow * ........................... a i aawia., N* a * i tte --------- — -------------- ,— tjfaftr jto arttaj t e tS a taaato f lS a a a iL ^ S ta rt ^ a tetetea piawara-rtMit. ■*•» ; i* 2nuaiiiaS ................ .tamTatart tetatafC P t a tefwMii auat idtali ly ttol tee t h t e » f H t a iiianat, taaatoteM awM lteteta r t tte lri<e aaiiatetart IViteiMiart y * ^iTita JSa*r®f>l JIjm atotai: teoMtr atera tart WMMwrttlTta ------------------------ „ie «a r t ta«^ HkyAUk a*® * *teftateaarttfc ^*lSe^etatatoM?^ar1^*'4 SSAtSltilts SSfte ________ ta a a ____________ _ mr rt aaaa* adaatart oa tte yteMlad a m t t W r t o M ta* oate aatraiiw taal terf aaem d rt te M # ia * t , jfekapteoafea l< aaaal l at e «aw M'aMart-attdteli ttetaety f - ta u r n a t hy«h» t e i t o r t a j t e f * ^ ita aatekkte r t tea rtty aC Mate® te® M * . aaa.hilf rt teate wrahir eaytiMd. TM UatMfltataatteteierFaalerhM— __ _ SMMlliUflW vMl On S ma IA OHAMIMMti tHauavtewrt foraaiitlai a ara eaaMara etef teealr. Ite taal* aro* t a t a t t o r t UW atftei wcra talk fatM t __ _______ tm t i taatia* teKaw Jtmr . ' Uaitrilte’ - - - — - DweatehtteaMaiyto^ .rSSiS;1 I«nta<Vatoih^’ ftUtAxaoA, NL Tm Jrty 17.-T ta tteaal Kdaeatteaal AMoeiatloa yafieNta' aterirt tae telawlaf *M *a ter ttaeatehf year P ralJiar, N. A, CalldM r t Kef Yarfc; lam Ury. W. K.'8lteUoa, e t M a to a*a*<l»; tm m tm . K CV Hovttt, r t If' aoia a r t twalra Vie* I’M*t o * ; CWaa. e w taL a a * Jaha Xatea, Xtakteiot (ta tea**, a r t *. K. W W tert Ohio; a r t f ^ 2- aiiertjteaatait*iu„ __ utfted# |kta ft^teaawpaj — ja s tfjB j-- ■— ■ dastBrt^kwas- S ^S^asscg tott* M^rtttiwitta&ae.terttaJr: ^tpWWA itefra -a » -^a T --- K ^ r t ^ S S r e rtteM % M l® ----- * » W*aU a rt 4a' i t o Mir.' W tato^taY to g ^ l^ ^ trrt^ l toto.^ ^ rtte wyteai *ad teto-:f wtate, aft ^ototowUtetartirteStetoito Ctaato F »W i rt'tato te.^to a riM a rw alto u laa i | aatetei4 WtMtea ¥ . 0 1 eteoteaCallartw r t CtotMW l i e tea M * t ^trt^tetetedcbtetatoira KSSsaEtiSML fSSas&w! S p 5 s » t£ s i «tatoT«te*.itaet * r t .a a p a * t o * M , tLK.'to__ itowTBi M mtacm t t . A * If. - I t o , M * w a a * te p a d a t o W i ^ M t o lw ^ — 'to i t e v r t i r t c r t ' 1 to to e * . , ** 1*yit: • “Wff w ta kaa- ® * * itai ia iiiig M t o l p ISB&SUKSS2S&S. m rntrnimm m .*£*\3*' *3 Mew Teato J t o t t ^ t K w i t a i i B apaartrt atthagraa fowr l a t o , ........ r t Ito ataa—ilj ff* A t e * I p arttw e a a to w * aaM rtto-'W to'-te, *M*aharaerHrt tow. 1 W * ttepi 1 Oauun) VteaitA Drt:. M r to —A h r t rtaaaa awaa rt to r t t o hart ylitopa w. lag t e n t et tela « * r T a a to f atgto S?~Sr“HV3‘ K * p aeeatoaf i te r t h w * erteto ltetf , toaad.lr atertTaratey, •* Fto*dto « « J t e a p t e a r t t k f f r t teteata’teoar1 — \TtatMi*tlyJ—* — t e a w w r iw y . m fir r t a MIMH - . ..... . ... ^ 1 ^ a o p p u r k t e d t o it . - i t t e a k r t r r t f t o a t Ytatoawr. p A d r it a .K ito waa, ita a r t t e t a ttey kaa« W atoaaiaf. H a te a a t y o * to haw fall* lata tea water — * rtT ^ lfpftokT aiaairt ■'■'*■*■ — |M ^ttjMjrMIM^*to;lriMaihV;Wrt laawBBic- wteMWAi

xml | txt