OCR Interpretation


Chateaugay record and Franklin County Democrat. (Chateaugay, N.Y.) 189?-current, June 30, 1893, Image 4

Image and text provided by Northern NY Library Network

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn87070301/1893-06-30/ed-1/seq-4/


Thumbnail for 4
&Ci (; [TJ«te«itemi«J»«dtte«| ByUwKihabiaagay W itm wumau* chrwMftn Twapwranm Ufttw «tK*hM-» w> ntwunti tt'«im<*u,y »» * oYiaeJr, la U<r J'r***j>|<rw.iitfeaj«.i AffnfcAU!* Iivlomrtwl in t\» v*om> aw t*m4,ha* tnrwwn-fafrattawd- •• t. , „ J 0 ** 1 Kimn« 8»HT», PraaMtetrt MM C I. Xrxtuui. »ncr«Urr TBIAT, ATilt TBUMt'H. ind Baam. The Board ofEdtinatloo of Chateau- gay Utrion School ctftr ft*** chsftp, flftj doubto deato m& mat* T5w*» dunks are iMMuijf MOW, *rf_ ; ^BStwedr-pgl^ *&» and in gaad condition. Any«chorf dbrtrtet expecting to latent tts school bnildtng wiil find Uthrai advantageou* opportunity to «wur# tuny number of d«dts destml Apply to Edward L- Htu TX ». f .\ *1'«*«HM*P*««*«S H*r>» Wbo Stewn*. Principal, ChajKauiray, S. Y. • Tto tiny* <it hmAson <0'#-:-irav«r pwtt,. j LnMrlppe. -\ OaiiBg^liypffivithMMarTif-tbB=<# I Vnn\ii That H«A^'e f\ii>A» i^Mi »4\ h»» t*i«i JM»4 triumph, WfbVtr ± msow_-4Jtdt nuQU § bUreS f faMjfrjr-yga-a: a»id«^»iiiar^:amr t>t tteij day a wb«nlt'wa*»««verywJwtr*(d«M.««tKS*d the bust ~mwm it ww * nottoeahhi fact would affurd wan* i«rfti« ^wrfwwmt Lthat thoae who depended warn Dr. Kings ^^.^fU'n.^teMjfWHtfeltortl^ana *?«*. »**'Y«7 «w . qonaimptioo. Lttt««tWt ttMW**t>f U.UrftWWlcnjwhn . , _,.,« ,. »£ _ L . - *wtoif»-t4fk wfaeratw it 1^ ftmrui^ wxffwy, tewi^iattctroiiMwMM it win uti«pn«t tlwwof yoar'NMdmwiia Cmfc^CwM«mto-trimm*f J rwryjrary. hul<<«itq>edHlUJtl?tnmfal\\\\\ slier etoeam of tita^jttaisdy.- Tela ma -*y»m-to-jto'^^-^pefcaMM .nower M -.f.f vwm&M4 ifwkf* fUrwimrttia j inulttunk* whom the drink «tw«*$*i away' ???i£u* *SjS r ^**- B *? t ^^ \L ***sraf «Nt* i t» f.n »*:>««* »n« tftd%*»vi»iri»t»«ij«r« t4tw4,? vrha tin? tsdd tt*l)m •nobudya tm&mim jtjjj. <*jrtpwe. but in all di»ai*wtt of ttirwat, baaa,-*, fe»^«**;»^ttuf«r *«»**»*% fi win j but ihrtr own\—* milag t**rtnly fat**, ^I*?*!\™ **#»M »« aw Ca»e* „*•!* a,, ij. ,** if ««*» » *„„ b. JB (wr ywft , i m WUlk-» B»«4l»er w>.i fkthwl.w* ctofld '/ E Ai!l lK5 t ^ J1 H 1 *y ™? r J?V M ^* a,n T: I l*»t* tt -<» !• w> «-« «#4 *» *w » »iJ» tor »| j rcn «Km Sett MtiniwwMl witt d**t mad W ^F. 1 ^? \^Sf.'S*???\ . ^ m } Hmittu,^i^ lhn*tmrt»**ttfwmi$wm*tx mmll thMmatomppwX i»-«W«i>t \« Trial Botttasat aent- r^;'*/-*4»«^1iU^^#.»^lS?!<a Hfr. iwwwer,^. had tm**a** tnie t-, s* l«sy** tkng Stora iTS*,fc-,»*'-« .W^rxvr;'\\ 7 l*%tUim, u^ama^lmhv^md/whu ^ m »*'*» M«4i«i»t< M«*«* tb« ituw^u Hooo^s P»u* .wr*'***lm^?impSSIi ;. h \*J»<* ! «*idk»ia with tea-iutheIKUTOW aidt d»y, Itar*sr to l»liwUthy till* to Mi tor iflimjf tmni. imrii *B*ii^wtriMwwfc. jBSnflb. yur hftttj. COUCH DONT DELAY jfEM.PS OALWW iwltiv iurf bwfti Jrd »wny by tiw drink ^.^^.-^. itti>«kt siw rvmaUmi fattWuJ, wad »ew \\ ; *' 3 \ ,,1 ^ thai lij»- day of tn>ut>4t» bud come *fce p or . o vwr rmy ¥«tn l^r wb«* u» B» f^. ttWM « «»d iroW Bw ,-» tt-lwr » -wril i W «„»,,« t***™*! ^L ... -..,..,. . - lv»iWa»^p«Wwwtor«Wr rhlMreo »blte Vfirr a»'hii# UHHf* HMHIMT d«»w»r iMWioc IfdteumjertM nbcbt ami brok«ii or wiiMlioiiivtwntkwItiM tohto fallMsr** l^^^^^^^PfJ^P^S 'ln^.Mt4 aJvr MW « H ^Htea< M i» tH« «^%Su^^g^S^S»^£«^M|^t9 UKMS«T a«TM'»l ) t« tak« liiau iUvinx *.. ferC* IMTMI Twtfalnc, U wlU r*U*r» tb» pdbr liitrtt n-fflml for tiu< rath<-r tin- ttuutfier : ,u * 1, • •oOcmir imnxdlteui}' lt«p«Mt upoe *t, .?*? i***?\ '\• M * li^BCT. tor uumcir ^n^n-^. thMwhROmiiuijt« about tl ItiMra* ! UK* mm (mo the wtvim and gav« htm : MSrr&^BiiSiS iiffwmSt»%A Bwr**. i» t-hafx*- of lii* pribcituii forwwiii A*'' eawwIrWCaaHc. wfum* «M Otww ana rt- <w«tm a» tiw aMwtw bad teft lb« fCHPMBJUI ; **gj j^*^jSj^.^4*^jgSL^ ft1 S^ \Hw. \Mite wftl) maif anuui of t*^<*^fatt^pmivrl|KicMoraaedruMotdM« M»c» *»wr* n * thy falter'• aato F and vm \ fS£^l*^SJP*£2fe&!!f c iSf*^S iuL.1 t»r« afoottiti; todrtok thy«iiea«w, i ^S^mmigtmttmmM mim aad and a* I know aiuney w not very piwoti • «*Tor\Jt«tiL Wwiww'm mxmmm *rm r ' it 'faiatiwan*, t will pay for it myself.\ ! ' : aiht inanwdiafaly am <4 t»* othW lad* B»oM*n'» Anlm M«]T«. »*a* *#t)i fur a quart of tow, , Tit* B»>rt Hair* to ««• »ortil for Cs>w, ItrulM* i^*«. Wttii* *m WwiU^ ^ t ^^}3^S^^^ F ^^^& 1 Idw to bat# bi» fatter * mamter«r-U» f SSfSjf 1 \ U^^ T ? ttbc B*#» jsatJ»a*tl rnuml and «aeJ* drank I ttt Willie'* »«rK«m TWn th* f»rt«t»ao f »oor«\i «iMt a aiaa« and (»ir«rrd it to Wt l \m. I ' N«i*\ t»y lad, dnnk *at*e»i» to aU. \* > WU!fe\<|tt!rlrtyr«fatal. \I area t#**«- , lA'-AH' *i»ii ***-V4'*' tMU«l .'irtljii '\ ; IrritaiMl at tiw u»>-«j*j4y. tb.^ f<a>- -; m;;fj «*id • '\^»at^*f t3»at t*ofi*tfw»*~ Well;- bealtliy < «u«t>lna- Ittada u»Co»umu»ptlo«». - K«rop'» Bataam wit) ««ti^) U»f cou«h a t -. --\- »t»i i '•* *.\H»|{ (<• ji'ik si aj'. * ! r-.....,« . Mad w;l!, i Hlr(«iiari.a- and IfotaltJt. if y.rti an- IH»I f«uHt»K rtrttnjf and try Etectrtr ltiT«**n*. if -L* Take I*J« ':' '^14\' '*»* l «'\ , < >** u w **k and weary, uj»< Klf^rtrir liltx**r* Tiiix remedy acta j»r*)jni«i«d tJ««=>U*i?f 1 , dinwily <m JJver momadi and Kidney*. ,},.-droik awl | jK'V»r «*atiy aiding Uwaw «*rpiM* to perform i thdr fanrtfo>m» If y«a an- alltkl«id wftJb i utv st«Mi, \'*•* ar\->-**Wt lk*dac*R% you will And *p««dy r» m.»!«fl> hi»r»*. *» ***d |»<rm.»iii!it rmkf hy takingEfenrif iMM*^r» tin*- trial will <*mvin(N» yoa w ;:i ,»..r ' «dd Wiilte, : «*»« J^te h> tel«wdy y.Hi n*«y IAIW ~,i.m KU4 -Ti3i»kaii : .'...- •' , ..\•\'• .,-,\\.! .„J...„,J...... \ •>\f a tu ><i« or i GO^C : 3 liflkiMCMala.Oataklai Ejt^nsSisSsvir C*«»3S». 3»J« «. »«, »^» JSt-ta 1 !*** JU^b. gjpTlMP I f AW • * wy Mv*% ma'* Mill, nd r»*r ?W«i»^y<<f*W!«tB JIM* ' j AN VQlft COTJGH **'J>««S 4»t;to«*4 la Itw •ttwi*')' Dr Hoisie's c 1ij xMTt.s <Jlri»rtlj-AIF-I ifum*^3l«\*j w;*m r ^ inn*m «sS A04 w&n? Uiwirtw* o( THROAT/XD LUN«S j awa *l) tr»m*(4 «Umm Jl»»iv\\ *;•« H'j drmottet^ lt*c»»ai«iiU. j A. p. ««xair, nwmao, x. Y.. st*rv. | CAX1B4 ATLANTIC El •**:.•:•- suSti W::;v. -i ,'a«i h^pit 1 %*ta iM'k'wr dnnk. Vwii <vt» tSsn*w »: ov«* ',r,i.» ff $UU itttv 1 1»4> JlTI«Bijt !»*•«• ; rJ««n jack** *««i u itatid •rtiarartn'r. V<»u ' may *JKJU ni\ |a^icat i f y..rU wiil. but rou ' *4»a3i »M»««?r xntdil uw rbanwipr,\ H!rt-.-,-ir »1;:i !few J, tiMHi'* tiiHiw itatnrv iw^vaital. and turn . inti s»' : SiV h<» yti»t u t Ui_* tnatf* _ J ~tl'-~-'\.Hiu~ v -;v \ISiT I '1^'Iti^vr'hf'U . Jtwife*\ a unaft 11>»' jfr.-'piwvy **-;»* Hjtht. f>«r Ui^bty v.\i*-\.,-»-. a jir(Miiiii>-r<tit<'m}wmtir-#'«r<irl(<i'r i , ; ;ind » n\ tin* hi^d ••\* .V Jivrjiv «>wtaWi*li ' IIM>:II tw<£»-<l f«i? tlw-<f itilHiijpi'tKV aiwl. high (•riniij^ 1 ' - f*.'».i.'k -jSe'i'iUawjr'* Ma«(«uitK> f«r Js.l>' I^JB- taiu* « atriaing- artifk* i« ttif M««*« Or- ' <\*jjai*f*;i* f*>rk'» Sty \V <1arkUua«eiitt<W\i • writer of »i»* talot on \Tb* lif**«f the , M«M*\lwu«i KMKM/' - Riving a gra|»tiic ac- <-»>ans «>f ftjrr^afftio lifv in a i«c*i«ra ««aU fng vm*e! »ln»w~lng W>vr iiltfe* it baa. «itanp*i Mti'v tl»t> <«MI da>» wbcxi ttena «cT«tti>bi* ,- Tw«» Y«ir* lh»f«in» th* Mast,\ Tl»» »S>Hii*kM»!i iilu»wati<.4«« an? i»y Frank r , Hn»tijj»y[i a Kngiiab marine artt*t. wbnnrnritlniww to Anw^lran tnaga ; '.-rinwi. i —ltnndr«df( «f j««<»pie -%<rrSl*» *lt te im • |«w«ltdf U* dwtfTita* th«- umA lkmd'ji ' Ma.rsajwirt.3s ha* fanr izif. \lt wjill he <»f • WJIMII h<Mp t« you. —N* Unman has a quantity of bay for aalo. * • , i -•I'jtJ] at >lrl».'\v*4l <i!K. <'<«.» when, in. in>«l of (inything iti :!»<• liardwara line. Steamer Transit! Tl ft tfPLT 1 jHWfj.y BMf Jltoai«fo«ad/mm nill^Ma £iwf «ad IPiert- 3f1m Qaly £.»«< to ffa» trow- 4er/al Ckatmvgav OSKMMI, /\ |« «ad after Jttne « , i« t and antil Ttrntuv \J Tsatte, t»U» wat teave ouKieaaip>y w OOIKOKAST o»l ]l A. M -~E«B c<mi>ofttng at K« Ai- .^ . taajw wr al«p«r>w w Sew ^taid aad K*# tforjr. ^ 1 2.? t *- t *««L? ai P r ?«* tor **• Ala**\ Bar- ; £-m- UaatoiL sputa jMsef JIUKLUUO and ' tafter* iaaauitaaaat^mfc - - v - - -^_-^:____ J „ L _-^_ J . Jm..C'ST t,mJ-mm, mp^gMm mi fork. ^UWVM. trahu fur trojf and' JVK* awl alt >\*« Kiufland palate; '**?»«;. B, **P l ''f! ««r»;43(Kianctiiat femiatr Kant with D.& Ctt. OOISffWEST M.»ll Mmtpiag at all ataUona. arrtm at (^aeakwt»Bt« u. » - * mrU** li> ^t * M. 8.45 JUTtVI Beetjaa at Norwoutl wtato «.-«•.. _ .... „_ lenMHaw wtUs 0ra»4 Traak Kallnrjiy roraij •wahaw.- WmtfiMjf t'ar to <>j[<l>wn«)>urg. )L,-Lafai J03«w«iTW^«HSi£rf\ and Snlenii*4M«- «taUtHiB. nrrlvc at < 1 ief, a.-JOrarw, arri*« JSwwtwd H.IS '•pV »• •»• o»*9a«»rir ts^os a. ». , WD- neettas «ar aB pobtUi Watt. tsr-i>u«*ttaa .w» vj»it cu«Txi«ii> C«A«I, re- «W«tr •»»*» aroea«M«» to ttaitrjaUr-'-Jt to wild to *xc«f Aiuua>i*f (%aam. Purt'JtHUM! your Of.taa» « tt». lter«>t.. TicttM« - -n fMlata «aM and w«K and hajoiatt* rhwrkwi It CHAtm«. AgWl. 8, \W. Cnaaiaaa.. '»en. fata A*ent St Aituuu. vt. For $8.00 Mnaltti «1UUn liMreacbof the poor- ortgtnal diaeor«nr ihatehw^rtfiiy wJUcaw MS by (WMtBjl UBOW UMt Oiyiffll tot* Into die tyttam. 8af«t SJtKf*> • o«rtala • So sraaaneal. no dertt* TIH« IMMH «awruetwl or aatxi taat irttfe It to oasfaUMM^ir __ HOME TREATMENT. Dbwaa«ao( Bomjaaad othw AntnsUitw a t qatattr '«artid a t Uwi«e of permo*.. Sttdi Omres better mititfy the f^ublie tlm» J/rtrrlM ttf tfMtummiakt. QOOD AGENTS WA3CTED Keep An Eye Out Tot YOU mm* wm® THE FLA€E SEE OUR F0E*ET Spring Pispte-y of Qmlity emd Exoellence -m- ^&C^ETS AKBH OAFMH^ -AIJSO,- One of the finest lines of Ladies'SShoes ever shown. in this section of country. Peake &Carr. Kennedy & B0rt Take this opportunity of informing the general public that they have opened a Tinware and Plumbing Shop, On Franklin Street, ta «#HT rocnmunjly utx-rat Commbwlon t«> itoa f%h» man vr womaa. -.-.lyi - For <-im>l»m a«4 all lnTcu-tiiati<«n. «*»J «tan>p» j AnSTare fully prepared to do all cktsses of work hi When you are in need of any work in these lines caflT get our prices, as we claim to be %ble to figure as fanr as t i lowest, while our work, h guaranteed in every particular. D. B. ANDERSON & CO. I 8»lKt*itliit1jari«*Stm't, I BAITIMOKT; N. Y.J Bennett k Mm HAVK V*W !*At.K A*« T :- 4CX),(XK) FEET -: r D 'C IN LUHC A at ts a tts. «n atrtrat Af Mac. toarltuut all '• tlwt- i niMdf -«1t*» xjj trala* r* Uw «'» • * 1. V H H • tftH'BCU t TKtfH WlU.ltfcKl N Q.V WS- I tatjt^a i _ \ ; By nwri.vliiU t<* t*'te«ra|* Ui ttx\ r«*«w «ir \B*ft- nw Iww ' Hjufisa ranw gt»«Ji Ui «x>rtir«ii!t»! Choice Spruce g Pine *tf r*rt, J MERIMU. j*n^ «j> C A. S H ^ VAW ntU OLD B.UW. ItlBHKItS. i l(OTI14->4. At- A rVU, tJNK OF SOVKIJ* AJSJi SaWO !WHIKS BAMC UAIJ, «*Oj»l»S AStt> StfSHMt. ISKTBrMKVnt Mll<i,4r C*X)K. Xftrmtwirr. Sat' „ W. Haiti m . tT»«*«n«ay. S V Sealed Bids. Sfrttioct !*ln aia tie rw>'tv«1 by Uw tftiKtu** <rf rrt««iw tx*ic K*» as;, r.-* A. ».. r** mnwi ta* «f a w iv«,m ft>r «M> twm ol t«w s-»*r* Tt*e «lnwn«**» an fntl«jw»; l^odtre rwaa, 9tt*^. haiHiiHt rMMn w i«, rwwptJott rmta i« x*>. klt(»M> » t *: front mirunc*: tlatlag d«»r» tx> t*n»n r*r>t<U>oi ahd taaqnef rwtnx. *, a t*. BORT, * . , CI * BRXTU5T TrosiMK. mn SALE LUMBER l AT THE SEABfKY SHOP. THIS Ll'M^KU Wilt. HK DRKSSED ittst'iT win -ji.Asr.nK. OK WILL PE.S<>I.I« ;N THK i£t.»rtui for Infants and Children. \ Csatavtaitao'infl adapted tocliBdmnthiit I rwonuneod Itac Kipertortoaoy pRwcriptioo L-ivmni to me.\ t l A Aacaaa. K. D„ 111 So. Oiford St., BrwAJrn, > Y. •j3f\<-'-tll <*n. ;j«ijH-f<r t wbt-r'B, »» !»••• .i!\» su ycrtt the 1> I-K-OSS j«rici«- • j>nr« lu. ^ D. E. SEABt'KY Uiiemksr asfl Mater, CHATEAlTliAY. N. Y \Th» neot 'CaatoHs la ao «ni<nmal and i * jaertta as mil kno<ra that It amm* a work o* aapenvofatiaa to vodoraeil. FVwarethe InMtUgea* tamlUwi vbo do act keep Castorta mitbtn «aaf reach.\ Caauw Kami, D. H.. KwrYorkatr. CMtorlacanw CaUr, Ouamtfrntiam, Soar Stomach, IXurhnM, Sraetactaa, EUla Wonni, ghva aleep, and praawtea *• geaUoo. mtbout iajortoaa ranlkaHoa. \For —ill y««r« 1 haw neaanxaaadad do ao aa It baa inTarkabljr pradnoed taaaia^ Exmm F. raaaaa, M. », BSU. Sbwi and Ra Awa, Saw Tarttdtty- •rT«nK«feR. *Tb» tann wa-nad by 1 •tUtaMid abo»l two i ' <aw tudtmllcM mua of OfMMaaaajr rUlac. ander IPMM eaWraMoR. \ ' \ * - - - - - QpBfcufd. «nd tteHarantwl A ttmyoaag «oa«aaia«t toaaaitanatm awat daalrabla Dairy Pana. aaaolra on th* pneariiw* * H. X. HOVKBTH. ractory A For partkntara •-1T*a» 8a)qr aaa aick, tr»«s«a aar Oattarta. Wkm aba «aa a Chad, atae rrfcxl far OaflWria. Waaa at» baeaaa> Man. ate dang to OMtotia, Hartfort Pieuallc Tire Safetiei FOE* S120. nHorr *Jfi> Piwa-r UXK acrwiats ' rrTTAWA. MONTREAL KEW YORK, BOerroK, PHII^ADEIPHIA, wAjmnioTON ANI> 1NTERMKDUTE pocrm i —cainton JHwren* and NeiabJi W. I Porter have fornmod a partnorahipUideal i in raiTiagw. .Jaaary farm wagona and I htamoHm at Malone, and will be randy • tW buxirww fttwwt Uw flrst of AprIL 1 TMr fdftVc wtll iw with Porter It L«w- | ronr« and their wmmpoaaim in Hwward'i | < aton> boafet in th* rear. Thay 'B»T* an j , Satn«9na*atwkB«n^^dMi(Arria^ . ; wagiwa ninaady parrhaand. -and', will: drlTttt* buaiiMM ] Wood Par < w^ G. W. FOSTER, AGT. - A rljv~*~- CT AND CKEAPBTr ROUTE TO L^^^^mK^ rAI^DONtA SPRIKOS ***«*» \• \»*» «la«*taartaB. tidwta to a» C^nnadiu ^Sat\« ^'t- V,^ ^aMdiuM aJ ,. . . _ _ . U»*r«rltal TTjpfcRtSwny ja4Btt;ffe»/«w«aM - r«r I. In (Canada and than •\Tj^pa'** •»««••» ' urTbi i-aHflca w*at, of' InmanadtkNi with AdircMMbw* it SL Ijtwraace TVmriat Llna brt waao t lark fdand Pnrk ib<JlpntrBal 8p*riai r# daced fnrtr »J* naada frran Howtrk. Iltutttngdntt, •**,, 'toVPiwniinnwAa. t* Hda* and Mntfraal WaMMMr P««l JWUth haww daw* Wand PaiUdailrat ifl'*»a m„ arrtrbag M*)ajtt*ai »*» P m i-n->htuaf paatmnajtri to make la* rwond, trip lin oawdny' , B } »m*| to lawrwd agwat f*«r parttntlaw j 9* * ham WUa J OaaMHamo. C J. Coliffltiia x Bicycl a«t|«ali^ll n^Ut la annl na a •fat lnfta! ti; _ __ la tJa* oaat On««b<\«r*.. ,«,aa> fflaa^aat*Ona* alrta.»] la and «.*» ' , OhlMranOryfor ehlklnwiOiTfo* 1 OMMrtMiOnrfof IS THE BEST. TTwar Mofhimr* art admmcMMd to be mperior «a Jfoaw. 9hdt amd Bmtuty to «afr QfJasr aaade. T*fa> waV wear fciMjcramf ftetaCAv mUi^meUamaa mOL. CaOattmf atmramd look file Wlwwf *»w aaa hr mmri»trd f<m- ptiaf nrff. i Wm. Goldsmitii, Agent. MM

xml | txt