OCR Interpretation


The Lowville times. (Lowville, N.Y.) 1876-1884, September 26, 1876, Image 3

Image and text provided by Northern NY Library Network

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn84035821/1876-09-26/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
DIRECTORY. .Bifeja|T\ •'-•• PastorJ/v-i ••.:-- '..-\•;. '3JSiStO3>iST'(iiroKCK^ oii'State\streeti-Ser- ntlOJix.Jt.aHiJ. •.-itiii-sMiPastor.- ; Re*;T;? OiiiWcitv?vSeiT.des si't.- 'Satibath SeUOdl . ; ;? •• >-, • PKESssSrEBiAsr Onusest;. at lite-head; of -fet&to stfeeti Ser\rTce<;£ every Sabjiaib, at a»KAMM;»Ba~kpM; Sabiiafc school at B, v at 10KA^M,,ah Ke'eiir • -Hayes & Wheeleiv <&c.iv&e. : •-'••'• Batn is now the order of the'day. • ; Potii',0 hogs^aje invading .the liaqs- es, '•• •'. - - •• . ' '.. -'\'- : - '.-.-'. \ Dr. Crosby's ttew nmusfon'Is nearly finishedi ' ; •• • '••-;•*'•.':''\' .J^ruee lias »line .hoilsfr yntto. ijaj I '' ' ' $W EEtKR'jl' G'.VTHO^Ttt f- ; V\' :.Se Vbacbitlteiib&tSabbat t .it 1' -,. -t.' JfHther m^a^SeiA ; I V;:; J • ; :\\ : ; ery EiKay,;ali7)4 : r.%,M.Goqd jWplars? C-enliOxvfc J5fot a bouse iii lpw*n: td rent foiljov* or-ui'Qnbyv\ ;.\; . \ : • ,:;•••,, Ki-i-a -J,:B.UW*<»J»O.-™.. J .Vin GootT Xejii- „„,*-Halt, fceeor.-Fricjity afternoon* ati y$$g^.!m$SR&&S$& f •./ ufSlfei'IIOKXfflf, Sec. 5 ?,. •--...-• . --,.v. ift 'efc if* undergoing thorough regriiTs*.'-; \ .. , . •••_-.• •.: . • . -. - • . -.-;, -;. • • •' • •• * '..•••«'. ' • : -i T rlceTi'*..-iQi£|bV.-\-'bEl.ek' v liotja6-'pb .\Ba^ fipn sli^et-ialdokirigiip finp'y'. .'•\.. •. ••ftl-rfiejr'^f&df^^^ aMqut'4pO ebe^sei'at.lSe, Sept.- 23. • : -.Si'&S? iiura.t.exs of- Mrs. • JtieK-jua6n,a's. :gic>at§1oryuivVbe.$0X138 can- lie Me .At' .' {Chkriks\ to' M(ju,dsall$>ver the ebuii^ •ty/foif'sttblefibeis. JSendiii ' l * iA !! +'\ TV \ i also. •;•.-• -'•>•• --•=..•••\\ •-.- . •-•: \ ;-•. •% e .are giatt -Jto- see jsji •'Bos/hart abput (own t after -ft .run;' of TtocrVest P<ilM4e mf bera '^nl 1. rccijf^ i'-of 51'afiins.-= t-is Hissed.this week.-.'J..A. •£>;; are'yoii:asl.eep,.or dead. • '-• • • \•' J4SS.- A. J\larGnes>sl}as;fl.sa.'d\ his \Val&\ au ftobi .of hjaysfor'e,, an.4 r tuvltps , iT1 wEHV^reach • at -jiiit;.. Presbyterfep eliurcti-nc'Jvt Babbafti anohiirig : ai).H i l\ev,'Mc.Biii-nesof thelvKTS: c s\-i|i : tiripg baefc-tiie latest fashions aaia 1 niogt stylisl5 ; .goods:pj' the -seiisofis..\'; ••. :3Ire.-llr. .liough; fey bef-daugliter HiiiiraSi:\ftceonipapjed \ by' Miss- Etiar ie --..Jp-day • for.tbe/'rmtenv DT';..- ia alreaiiy. t:bere GH. A '-soti. -of.-'-\^^\^^^.^^^^ -calisid.<di pi:. Gi£h\jy t ^M ti!i©.Ii.an;plior Jstttiis^; ye*t,fej:t3aS v ;' wttli\'las: thiiavb' \•oiutrJatfd l»y a'saft'.' Tii.pJQLT tlie ' xyuunjl;'.mu<. ; lt -ta\ilie ; : i fy --*_,—• ' ; . ' - ! 1 ',\i - • to -•••t|ie hjiril- fiiTifsjHve lire j>fk-ie tVif, jrearly. '••.\-.. -. 'To. jii-;',V : tio-3a.-n&i;pa^;.c|tsli : in- aii:s X be.(jis.eti -CSt-ittid ^i&st'fijtpii!':') .is\ ft iri.dral'.pa.pcr&ir.tiie liug matter : as any • : . §f.is,{l\6«rtidB-atl'kinds' ot'-'Jli-ossV ^KaiieiiaiVStafevfewaaB'S'Gownt-y.'• '. It -l»roi^e& : -to ^e^Wjofls^flci^ &f. B : wilt bis sjHej:j:njcj, : and. fii'M . figfct .against •-•] W' place?. '•'••-. t figltt againkt-ratcals-ut- Mgli o • ~We .leeewted a-call ; . last--^eelv-,feam; Rtcliard.MeCtirdj*,: \lfaq.jSfeyi0.9trr t.; ;H)jfted, -Bsq^ajMi Seiko. H< gh e rtvostl, .•te?efi-?.3tfT.. MeGurdy if^iee P're'sM^'b and; tlie o&ef.gentl.eJHen.areJpcmbeis J oP\ tbejFiiiancft ^QtiTmUJee'of -the /^ 'T. Miitiial Jiire ; : ; iBsafai3ce Co. fho : sp.enfe.Sxeforeiippn at $vtrQotiat'y. iFate. ; and f'i^Vt&ii ; ii}jy $ Cof-i. is theT-hanitvoJ' a •'efybotiy Jiriewa.JPrifeh -asthfttiobby' ;j>1t>tbit>r in tite. TTiJass; .block. -Capt. •Jani^s O'Dp^flelt qf K,e-niucky^( ftVrinv •spy QVi/omtiile): has thlien atf later-' .fst ;with.l'£iteb,'9?.hi) ; has^pri'e\ fp'.if^w Y'otk to bny, goods.. for the fall- .trade. Ktietr'rtoek .-svill he- large aiid well .«i ; i'.1f i aud*ftr eoppvis& 'ail.tiie.''SflK^. c?\.:'-\.foi'-a ! gentleiil.aa's, outfit. Thetp' «t'^i^scm&ts\Villapei'twkr It svoaM'vbe arn«stttg r weie it, not- stckenln.gr/lo witness the self-assui -i an ee of a lad' just e ij't-orlrig '• li is teeiiSj \> itli,\tlre uii pfat-.igar.iu life nioutli.-' head. ttosvubaC'ktaVvd. liandg iupwkr ?**.\• .Orifi-sv<iflJd- suppose -}ie ;t;li«uglrt- .hJm>rtt : . ; tb.eadtniredof -aliadmirer^ j liert-as 1 , he. is tire taos't .di^gast^•^lRobJ ; .feet possible;.. ?TlT6=e;i>lderin-the fifds- ; tness. iliaii.. \hjinself. ioofc'. -With, up- fijigiifti def'^'W- tfpo-ii\ bis. itcsr at^ t*mt>tB t tbJiUg\h i iill-;ajrkuowii. i iQ-Hi't J .tn^: ire; is u jfae&frmfe of their a \ytx- stti gulif ty/aii.otyeet aJike : of;pttyaBa..abbbi^- '• -At, .11 •(•e^afat-cp.nv.oca-tioii. af'-IFj-s.wi'. villh feitia.pter.rSia, S23 o£:Roya:i A^'cfr- >M^0txa ; Held sit -.SlasppfeHaJJi Tiies- Mv ; ^etiijigVSept. ;19, 1&7G;..ihc • M ; . fdttuh^ r.esoltiftoiis M ere anaiiuaoi-T^Jy' adapted:, •' ' ;»., : \... ' . -. . ' .' •••-.Tb«':Jieiabem/oi- thfo- Chapter' of Epyai'A-EeTi..Hxispos, de'sM^gr.to.:.\ ex-: press.tbeir rogui-il lav.. tbeiaeniQiry'iQf •ihtre late-'eoBQpaition; !Wfii. 3* Xi Jon,: who\ died. at- IJo.w\Yil]e .4ug«st : 6th-,, ISTfr,\\ and.'' whoo wusr-.\\ att. aetfv 6th- ISTfr, and. wh wusr-. att aetfve member•• fD«l'aa -' ;hWnm-e4 bflic«v of- X6wviH:e .(SiapFer;:iTo.. 223, hei-eby rfesotye;••;...-: • . V. .'•••••'•. ;. ' : \ . : . \'•' •' -.-' : ; .\l&Iviti. in the. Iiim-inted-..deceSie.:M>f : Wnii• •ti^-tawfbi); ib/.-iiiaii^ yeai'S-arf earnest ajidf favfh foi: inen^bW 6f- : our O'rderaQcl'Chapter,,\ve. have,lostjonV Svho'by his-.arbiixti%,.bi^' iijsfi^htpSsi' fit- all Ibi&«u, •'his;- adeliiy : tq.- eyefy titife^i%y^'Q|i^\d bis,tte^fttibii;to tjie'ptiiic'iplesof.o'ttr {h'ateftiHy,.woj(i the \regard of his ,a?sc- • ciates aodj of\ fiiis r eHffre'eoiiimuiiity,\ a»dw$l fffl&grlieai'ti \VH'ile;ifteVasts: • •witb foud aV;a : man and 'a Mason.'.-' -.; • • •-..-.. /:'Bc$6lved,- 'l>ba-ttb? erabletvisofthis -Chapter., be, draped 'in' -indii.riijtig for .sixtydftys, 'S.'u.d-;tha't : a copy of -.tliege; s.;G;vejvt.Sfv.r^y.et; awli.an;..; ttvesof. ourdeieeasedcompaiiiott, apd publisbed mdupvi;liaffepapeis '\ ! '. •.- J: 3Ett HOUSE;, BOVTCH. .and wife, Sf ts.< T. ISiibx atiti '&Ira...\V-•..Doig, tJea. '..W»-'Fowlgr'uad. wife,. . IJ. ^VVilupx au d • \W i fei Bqisoji BeuLand wife, ,£. B. Mo*fer-.aiic|jyi4fe,. W m. BtevepS aiijj wife t Sleyeu Otis : J. .WHep^ and wife, aifd id'f ' ° ' S^^ s:tb>;. gEonnds, aird \Sbere- toot .tbetttiiiit camp by-:aBeore.of IS.to- JjS;- ' : -- \\\.. ^^^ ^•EoVe,; porcelain. \.tanK iroli w-arm-ing even. Via lined- di^ji. A\s6 one vA'r* garid •CQalBtOYe'i-t'aiJQr-sjzp;\- \Wfllbfe sola .chaap,.- inquire at .tlic- Tian office..- V '\.\•' \• \ •-\'•\ '.\•'.' •'• .'it the great atonement day of ish'religiou.\ A t every place! there Is k : synago.axie the.'.fer Mipet.fram- simrise • ;t0; : sitndp^n .-aut \Seepiihe-day' ftstiiag : xniiX. -.prajitig. ;The- Rabbi's occupy..tiie;.rtnie fa ex :hb?tatio'it ixa4.atljdiesses.\; This'.dky/js imiyersaHy obseived; tbrotig-bptitfihf bb6d&i |y.:ha?efe gops to Sy ftfcuse to afrten d tijls h&: Id-it.' ih Mi, , y^jii' to .liis; li'ttle; bt^y•a«.d \'JTbefest/iiie. 'm ALS/.he got. apposite.\Sir; \¥il tito'k; .th eysi<je>ta!k •\ at«j •\strtT^jg; #$ fence: th.e.bby; ; \yasHhro\ivtf oiitdii' the ati;'tl?e. liiiideTiiy ^ylien.b.fr tangled .up' with.'the tenets stapped/., The.bug^'y was.i-otiipleteTy &hd\ ':'' / \\ oif; das g. clear : #at<y 7SJ> oyer; i2(i.y^i 6M d : ib]| : fa%er;. KeHo.g.g;of Mass;' aad hjiv•_ •bee'ri ha'ttdeidown from \onle gQnera- tioivte- aitbtlter ari.4; EGeently'^o -BE,-J^- ^^Hoggb's• Ms'/alrierj^^ Silas Eellog*; \t'deceased jiAvith'eSppes^' yectoest to:Mxidtb}em 4ow a to aechtoreii's. An • t ^1 *m^±i-\ .r.^^k- K II I V^ s^ ^^^< A',4 . J^W ^>-—:— ^a ^3 rf^ TJ- r% •£, « i-~l v ' the.'• eopjtnop 1 - siiapfcin^• pip'e^ •-. an4 !5hcw.a;.gp0cl cleat-Of ingeaTilty'auil skill in the worKmad'. '>• •:.: • •'• : - ••- - -.• '•^B.'S J/isSrasSx, Bejjti ,13rf !876.' ••: 0 : li &'.tjiie 'ab&y\e If:any : .oiie has-- it tiossessidn '•# .reiie iHore aged let ivena-^iite t6\u5iSndTj< T p\villiiccorf £b:eta i&e Dattn,-.:uijttt tba/ttjib-ie -HI : S;.'Kell.o^g of- Port £eydeb'\'—\ -' ^ j iri§i u uati biis i-e'gafd jiig : • \th e t?binalc : (i?f jKd -sCajXiiiuii'-Of' Mr. .T., s '- T>Ap$;'\iie litJaij ca%did\4te Tor-SheiafSi'iiay- ng.feacrh.ed nie; ao(l; as I am-.advise fi ; i Hii C* tartii, umfig-WsuonjintUipiJ:.as;a leH'? tty serve• this end,-1;-desiifl• to.-..say.in tbo- .interest of : :jusf 104-.and.\ fiyfrplay OyaX. lanj pe-TSdiiaHy.'willae4u'a,vn?l¥d. ; .vrib-'Mr. 36avfe,..h;avit.jg ; live\$aeigl}-' JOT tothim itf the fpwii of Sipri'isto.H'n.i 5t. Ija\ri;et}?e Co';; aboiltfcv^elity.yearst*- lad H give^ijifgi-ea(:plea|i}roto'vptfeb- 'of- bis ij%af#fer:; and.-gopd fitantoig li.tb'e ipGaflity .wliiw^' bis ^lived.'•'. : ' ; • • Hav'jiig had-ba^ixiess rfljitiatis:witb- if R- iDa-vis, Aiid: seei irg. hi ni- ;fi-eqq eBitly: twing Uie •-w'ai/j';!- .kfifow that be was in- e'ijrn^st• Sffp'porterpf the-^pvmi-' neBiand atrtje ffieiidoftbetJ.nVot}\ iufi-iig the dark ilays :: Qf tb«? rgb&WiQU.- '•'the reports abQ^eWfeiied to) allege Sat-Mr.-'iDavi!=->vent; : to Canada.irf \fcOM the; (iraft. 'fbis. I ktto-w- to be. vhttliy .false, aii.d .'w-i-thout aby ib;utt- : 'at5on' tji facL .'• '•'.,.. !'...\ '-. .- : Being officially : einploye-ci • nvyielf ai; iat.ttrfle-.Jii|Hilbg tlje-^iipta of ir&i- lact. ^e?usibb, to .e.sainine frequently: hair.s offiee. for, that.dsstrikt,and I : rn'ptw that. 'Miv .Davis''.was eBroHed- tfiiiT. 6tbe% liabJe • to hi, drahedr-fiiif; 10 noyer-ii*. my'; wise; -Sough;t to:.a\*Qid :h& diiilj; atJcT- wiili -hisf^irtHyeoniiEt* ie.fl.', UK.l'egitle -in :ilow-i? : t6ff.ii .cku'iiig; ad atfacka IV eh'eU.uferestis- of ^^pa;rM?aii. ; pol ttiosj its iase and feoKKaiifily.itt the ext|eiiie;.\ \' ' J^V V\ C '3V: ^^pj piiT ei'clpq'k '•••Mdpi3?^j\ rporrilng; the Sfii,,.vei'y suij^fiiily.- '' • ' •••:•: .••MjjslV Sfedd^d: .still \eonlinti^s. i'p er-.' feeblia' conditicipv' 1 'tliere. ;beihg feiy' tfti fey merit\. '•'. .. • .:;. : ; Kev.-H'. M.\Ball-preaclied to a-xvell? fflieclaiici Very attentive hj>use, at itiotha* 9ppoi'ntm'BDfc\ : Sdnday vOct::- ^tt-a't-thTe^G'tJOek; El,. \y. ,-: -'. i Stdldid 4 tbtt\ .iiv Stdcldaid EID4 many otbersstart id this .{'iHCondayi 'inqjiiiiig for Pliit- ideipteiavibt&flding; '^p So tbe M §&n-: >bey havea \^ n^>: .3y>y. hv, ^ fun&ia.seeiTig;tbesbovv,, \.'• .• ••\ ]• \ Gi Mdpgsni. '< : : : ., ,'-_ have; a;..y ery 'fine pjutvire. hi Our u exf Go vef trf>r /li-fefeizej 6b^'exhibjb'roji e^jJrESoffice.:.: Dropi© and see it ^b ' '\ \'\' Mi'. liext ^ Th,e\ youftgr tarn Of liOiv. v'ilfe r&i4cd.' bttLiier last week across \the street- dp wOtpwn, wtth tbe wame. of tjurpbn-. afar.caudidiite.for eleck.. 'ibe young men of the-towu projioiie,:^! $ee that men o o pj^ $ ht every roan oh the\ 'tioket ..is «lected ; this-year.' : *Ehafe right,-\ A'ipii'gpnll,- d tti ill kll thi and •jght g, pgp, t will make-all things bi ! iWti, jiel^ 'at l 4 •W.: : E-,.Fitch weie appointed a-, iai'ftiee.t.o pri ; . . . . ....... •ingr the -views pt- ineniTxsr*/ 6ii -ffijl Management pf.fau'Sj;|iB<l.}&%'6BSt&B • of: sselUiig.b^jer' : aiVd.Qth'e% idtoxie'attts •pn ; the groniid?;.. ^bie: -fPlib^Jtig iefp- luttpijs ygpfrviijniftiihii*w9ly-S^d<5^te^t aiidi/ordeyfed- pViated-iif $be c\' 1 ^**' papers::'', •;-'•;•• . :', •\•• •.•.':.•••'\- . KsspteVEp, That aiv picectors so A ,-„ •sers of pairs vBoaHOTV gaiiiTjltflgftft^ bees' selUngr 6n : jijeli grpiiiifls during thja time tlie faltfs lieltl.^.'nd'WliQ iaalce Ivorsii racing a fcepveterebB.keania eanstfreof: all liofeesi iiiiilmoral pedpta. .; - : . u>;-.-;; : :;-'-v.,---: -.- .:. • '.EEHOMTSDi iiiafwli.eil.tKey are -feus <?i>ri. aiicfied It is tft* d.nJy Of OUrlstlaft psople «nd allgfpQd.- T?JUpl>rs l .xJot--qMj't6:faiso fbelr- voice againsttheWjtj'iitto'Seftjsotoansovisjft to eudosso orjratri'oiijse ejfcSjrfltlim !n&a yldlutei; AXin-w.^iiloe-to-liur ajitt.yi.aii(} ooe-upon iyhojairiisslonafjr iwici- u-lstiittflabor QuglittWe'exijeiidecj \' i. - nie'uiberbf \CJJ; grep-fpr this 1 'rt1$feiofr, a;jid'iH-vltea.%tie- : RUbHlbft- ViJ'isig OQ SatxWy^; Ay$ ^^.f 'dependent. orgaijlKed^ eoijajia^-iiest \S>Q$S m^aeiVwH)]beri-uga50i\yitK-4n\|feymaj ^g|j l0Ci. Oioji^ine tr-'f als of 1776,; in vftf II- •con-, tkrental uDiioinr, of -•wliicb^I take- -a edasprcuqus-pa.it by. 'linngirig• ihp the «^;.\-^>-''-have':0veiv 2Qft - Eugllsrla i - pte,; -.and. 'tjfty -eplpreif-..Voter?.; :.'J?Iie iij^wafs-!JiJV«'Jg^^t'^,5i^vMy'6d'hxgy orches;- :^Ve bad'j'n prscession i-SQP ailc- hole.; afei tliey.]saidtrily ^ej'Cj/goin i&i21i?aii'iispiitif\w-e04'ni'e dowShbi^ oh.e aiid one ; hal.f iiailes tfi.:iengf tl and ffiey di'd\uot : peep.;-: The\\Cbhttnentate aS9a.gtlt-\^ged l ''\2oipsi&yvx.-W«'-'^.'^ i Sai'ati'gii tjifa.:.\yjee.lv 1; 'Mi ttaite•• goi'D^-itS lcai*Wi5.t-nit jt'^lfl^pay>./;yp\tf-.'fi,)r-- H*...'is a'-.gribd\. fepejikoi' anti-t.a-iies.^ili 'f t '' 1 h i : b^' ' : -Ufef\ t #a.s>. ; electe.ii;yee'i;eta;ry -fpr-tlie cnsu.-itt.ir. .ear,' : la pla'ce.\ 6f; '-Qsqi'gii .- -Mptraw'iu^ ii.. .. -Tbe- • Mulj • .'made;\. ari t s'ipr- a. teaiip-. ; shoM mi- Mbri^ k Fk ^ Mral^fitfefetjy. S^as 'a gfeat success; \Tie gsbiJilljpTi \jyiis larger, tbanever before,- Sftifthe •gtoUndSy, afleje.soinucji. rain ^ereii tf i^srcilleiitcondiUon -, All were •^ileaBecLWIfb ( U? accpmniodaiiQiispJ'p'\ p ^f atlefsigpi syvi n^ pQul tfy^ gSj: ete,.' Tbs' .Jong sheds, with. StaJ^.io-y thesto'elc- on't;h4. west/ side, ;{to.d tb^•'S'atej.' Ironi-. a epaj,yspr|ng ill\ ^apjis close by,-, ^viis: a toyiiry.appreei- 4db' iii4d.by.Biab aQd^easfe-: yarthei ea^t •.w^c : e ; se.veratycloge .\sfalls\^^foi 1 'horses where. the \jaiitRjala eoyia be l^ffc se- ' ; t --^Thejpouitiy; sl'ied: \vt4sAv,ell-.filled', ; 'fiiff=Jijdgibg^ adfdbtuerfarhi^aTii^ .-mttsiic^yas 3v;elJ,= ; T; . ylpT, Cbas.- 3itep Brpw-ni'-i-ay A: H. ;, feetj •••xdltefl to. ioaotj|q.ctAwers}- : She 'grahd, s^dffsMated-sG%vta«:Wt4qDfeEs!e ; . .wboie..'gr.o,ubd,i while• liiiderIt is>t hpRg bouse, ; wbfi|e-.tb'ei ; bifsty aiwiy. i^-'efe'ap^ttie -hmigry/appease;' tteir-;-ap|fe.|ites;Evejcy i^ojiYe %as.\;p^biided.'| : Pr;tb\e^e.b|ttfprf •exMbited'ajid exjajtbitpis;,; faxi th^ oi«-. •gj-e'^f .aredjt fov ;ipeit suesiessfui^orte- 'm prm'idiugSQBJCI© graundsanid\for' the ordct; and 'sucee.39 oJ tb& fai r;.-. ; ; 'lTli®'e\-\teTeoA^erVft f ty\eiilri|3-^ i teiji'ited; sbin'e.-beantifdt' ^jparlbr\ and- '«n\arnbe.3;;:sijites.-- \.;...- . .-•-..'.•. *.-• • ;]i3ayid .'Waters qabttibiltea same bobys. priiifed irt .1746, a, venerable Ipojling hatchet;, aiv,d also.a spinping wbeel-/ 7 •\' \\ :;'': ': ; \ ; : ' w '\\:'' ':/ / ;\\ / Gd''ilruifei Averc exbibUed;-by iHEig's- Carrie lieed - (20' : &aji^). Mm. ^jitMwBQWiaaaVlta^^ p'F Si'upft MTS. J 1 .. B. Btiles,\ iiiiv, TT, W.i •jjrs, H.'. Hitchcock, syere very nieie. . fine's and factoi'ies'were Sv'eli.rep- resented. r WiH. : E.-lEatgb;esi and .X iD* -Bicto, wei'eanjoiigtfae eptnpetitors for pteemitirns on : dairy 'cheese \. Qhas.- Ha^coclij-fi. .Dodger A: Ci Boshart, \W .-i&CKees far -factpryi. Kntrijes 35ence,:.Ml : W, Taylor, deri\ -•• — ^<j «^re;pbjgedt<s gotoS&iy .'ifhur-sday-evening ,'akd: • failed..tb;.-see the gteat-tlay of the ;; fair;'y.et -«Ke\l'ear.u -.tkat^ijse.'fair;Jyssas\'A-.gtaiid- ^ucGess'.to e*ei^par|ietiUuv' -;Tbe' receipts->vfij;e ;:^V; •'•;\ ;:: ' •' As we' go torjsress- ^ JiVoiSlBs .SeCDixf Ctlie flijsfr .p^eniiitm fotaiJBtcJbed'jieani fSO' '' 'V-\• '.. .C^.-P.-BPivea best faetory of ; eb§eg(?V ... \ikqh;OPOIV iirsfc- preniiii\bj far -• bbt- lady\' bfehies, 'StS-> >'/'.\ by Jaeslto 3J* EEendecJ A.-'KiJjJucli, 3Sv Erai&l'^-fcuest&j.-• ^iib%:, : % r H~ ^PhYfe 9^ i- There '. ..: ElipswUie :pens«. 0Geii|).ml; i,f. porfceri fioni,iW^eiis-W : \A JQ:, Bpllr-. art* ^idg-:^fter,.«, ^-;0ag% Jv^A; Jiiweij - f Sf,. gted d§rd<^ ; r; • •\ \r ••\; \•; V j Ci;ftterv-E.'-3J.;;lfega.u;-a iittGSy%\Vb5'|5:ary(f5p^eWeriA:'Ri.^ ; ; ^f^^ au iab:Mstt5ily-tfegb.ii*fa-ib«i' of gnti.fe^' jeaebwig abptjbiWO ,biti):d.i'ef3» '.^Cftis j j ft issatOj.tXpefe.'.«tiyforifte'r tiy iii, %!«! einufty, aiid ' & fiiily ;eq b\bEbifc/i^lly' ftd tbe;\lixbEbifc/iisti.^lly' lftadie .ij{.tileBfate ; fW 'E6iW ^t^ : b^¥'% : eatna- slipt-- ivtiMteam ;--by• ai store of1^ to; A : ''^he- bllo>Vhig is the -j.t-jdi¥itl:ua|-. sporfe Ii- : '-lje observed %bat serer-al ties were- vb.eteg-v fitos^ • ide, lb fc .'ni between- air- Ayi:es-:hiitl3iglijby 7 li/ J3. liii'l.Tartlsoii an\d-'W-:\J. : : Bxeoii&ju'..;. : ! . ._.. ^j.- '.i-rts- s.: S. ,r:Bicii'soa, a-1.». a \ ' - Y 6WT ,. \.J.ti ul ' 3:S v .F«\yjer-,U 0 l.a- B,' p.; Kirley,' -11.(1.2 .B.• 0 u- 0; : IS'/ te}'.I).-T. MoitfiJ, -flig.. /. \i->; r •• •••\ • J • r |%ere bei'iisj five .bi/ds'left the pj-an> je.i'SroJ.tliii cl.ub dtesp lots ,\to ifte\ybp ioald-\ba,v'e: tbciiV.- Ji. IJ^-BJi-httrdr' m,. GV .JP*--;Kii*Ky, l jfL Cfrey,, ^ f j:- vmeaj ••-f liiese/' .birds \.we %W : -Ii/. B. •Bbi'|/v After, the ^ ;cj- the Lrinpjaei' frtopie. wlijere -a boiTa- ifidsuBpef'vWas proinided; Ttfe-fijtr\ fce-Vof the,; feast.\%th:'af ; tlfe- itiB$^r.H : \:jso\tH%.ytv-n|l^e/--so .\Q'ti-;t '' the \ I :ittfy.r -pi hex. • vvay. '.except- ,'ibit-f lie. efves of'tlie'sljbot?^ weffi aliyji f es of'.tlie'.sljbot?^ tio'r'e.- iii; tiie- Ti.>ii3gv.v-fc ! 1 -IB^J&fgrtfai grewii full f6ur-'|0g:Kessiue.o.^the-last i .cm t .6.f i'jevesSge on .ifh$ TI?IES for. jesf: :- '.16\ cbooihig sidss- if. \syasa.£3?ee.4 :hat-the two-poQiiestshpti in. tijgeial-. • this co 1 ai ectid.il tb at tieitF) p r Brdolts o iit .'t&© titne- .iade tbe - 6 jiopteci' are ^ Ve' j;ears: propose; fo•dyallebge ec.litor of the• TiRiEs'fpr'a.pa hoot..' It- iSfUntforstopiJ Jljatthe ioi'.AViil accept at ^by: titiTfe, provj ii'i'ldtbbt\ifti lf q; ^beittg- more;-deadly : vo.ii« •aeeoit ea|ieri : 0g-Tb<i\sh'ot'.\'. • '_ .-.•-•;\ '•'.;'•• -Siim He-kry'.''lias noi\bfij sjtiep- ivl.l -jifgb'ti bepsu^eSe;., ,jdfid : not liill his' ; l^t • .bi.rfi^-- : bR : t$a:ta iiVadV a. good i?ecoi-4 for all. thafeV•'-.;©r.' Hfoley. The;shoot;w^s a together to^ \SHPIB ami ^lie-'meiwoeis;- of ^b$. -cTubJir '- r; tbat; q. «f \••' I.We v , c'b|)fe;ylg.e 'ought f:a : be : bpfade Aton.ce, r wi,)l be on hand'oniy he wants a uo.b)b. prdpf to'be ))r.pvid>dfpil pyni iitbete is to U? any iipld tshoofitng allowed by: . A fariiner says.J 1 'jf a,tnau prpftissto serve theIiord; JEJik'0-ifl;ia^fe 'liitndp ' i be aa'when he'.•hPiierar.baTIuy remark #11 ag'piy :-to 'pipre. tlotti- tliah ; measures, ol. onibti Car.j? B*Piw -toid-- 4 (k^ bbie-i J-l Av ; saw t'vvtvyeaa\ pld^eiferS;, Dij .U a'iiafi fto\\':';^fld;b : eito < s'X \and .X. \and'iVJ-R. e|l: .exhibits -Uis. -' 'jRpi^ee rJota'i^-a-'- iibull calf;-.aljiit' .wbicfi.- 1 *er .a* •tbb^tft id tiQted^{to^'^a¥.''inJikSi ; ! ? ips'y-tfftfitie8.''. ifd-auri W.ai. ; Ii'-ageusl ;•'•..- :. '-.-Io: iht!.v':biiii|ii:Q'fr;iieyo.t'ed to mstiu-; vf-ij by Ci;; Wi'-F^vIwaHdSoiis',a»d:- a'n-'a.J31;odgeti-~ A i#t:.of i y 3 3* Gfih jl ; GpQlei:S by 3> 3s*. -Gafiihaoj, jcliowii as' • f 1 i i»-> * f 1'ntVvm'nri ftdii ip' 1*'.Soxy&hSj.'-fti^M«ji. ; tbe it GbtiiqiribSeuse^j -.S.eyifeWtl eStfj i-ges ofiiu Isb ed MOTlimausKipffOn,^ ^/•of^.'^^'HWFW.^Ww^fl? 7 ^'' ^,» :, JLV*.••:„,:.. ,-:.:- ' ' ; - --*- )jjjj eU t'p f touch 'ja-tr _ bid •eari-iage/a- %ije>vsfcr road.' wiigo'tiv. .a Tp : and:;tb4.fl but.. --•v' - : ; ^ii&Htsi Qiiifiie: -tt ceu;tir ; Were iftSny.jteee.s-ofj#ork-.by\ : ; ^ii&Htsipitty:i ; n;llbml.li^Jl.w-ftsiiim:- iiifiie: -ttiTjIes-. running -itoaaglt :itJte, : 1.10ft; ^•yhajFiiessea-'-i feiiiiilifex--. ate •es.of&iifcllp t?y B'rpwn:, -iits-. . 0. , Miss ; eyey- '. Of.frU;i(^Jhere : 4 large tarlety'. ^odge Werr|H,:b,ad sofne' '— •\\ - i \vB : d'.pea.r^rame4^i Kk..pl46e f iSsi.' Mrs-. : 5 ^l aSidC);; : ; JHtLtcbcbck^ ili'4' Re tiis't^k^tf tls a flni s tii'e poxe.; i' pf ; ..Ijeiil'ways 55fplip-.tli.e.blTie. : . •-'.•.. ...,- it is'a'HBWriivtf*P Wr.a• JKestorie- .:' ih'gttiat-I . .- SpyQiriniAyaJl^member-- .\'r'C- '; -.UTifetfli.y.ii wp]i ate.aiiiit-nrxil iteiiils • -'/S''SWe^jiniei-Riio^'tKoyember\\'\ ^|4;. ..-*•'..•.'Taseo.'bis pet-aecilae.r.- '.'. '• fejli6flgbtX&sfepitnaHfli3| ^^abie • its soul Js.-rogsap (I Ob'afr; w'iVi^ii|i p -of •i9i> paeliag^- ef dairy anjL cr^eaioieiy ^?9^ g .fepa'n . SEi r .$t¥Mji tttfe ljVark&t ojpep day, bny^rs were Jo|h\io''^ajf i.ces'of last weeir^. ftiid stated-' h Mld t ;%itifirai -I&- ^ ^^^ -now b^ye : : t^e.wp0r.;|in4d9'-.aB l <| yflit; no.rJskdrilioldHijfi' So wlieo My^tfe' • ffoegatj Aotapl26£l2|(3i.i-a; nyHffierdf satestsces^eftt-boi^i $>^?^iing.:n§# td; ssetl.'. Th>6. btiyesgr 4J»8e better: M^totil^b'ey'^eiPe^/DiMfe-Wfpfc's' jb£f t^<?f jefeeaeiJjein^ fteely jGfl'er&d; t Mgs io bflt jj pp^^ -'i saftti^a^vf sales' •*'\ ' BS '•\ ' ipfc ; 'i-....,;„,.-..•;;; VC\-I^' J^^ »«fc*K^^ fc '^l -\** w»^\ .A-K : /\nnj%. +V i y^me^S '-*rrr rr** f\- _ one cfems. 2ti^Si;c'eJitsJ . :: tU&'. toj>'figurfes bfeing. :ig»aJia^=&(y.'.eceauieirjr^^j}Bly.-;<|oq6'b«£if!ei' ; .few. *.\. b«tiM^ifeBl^;cTiBlSejan#-;eT^ '\ \\ ''\ \\ \ \' '' \ ' .priee ^iQndQft); .wMqli l^alpietfy fair' beginijiiig, • a^ii •'wfiiGli.vitisS.i.bpiil elea;ti;sSj> jjjis^feek,^'. peceTpts. -.^L* :^porfc-\'.'fipd®;'\eaifi'tl':i>e-.JftSr' : ; : s ' 1i *'-** :r '' •b^ttfix sup'jilyV iii .the in ''h^tpCiflt*ST» s a'cti .AVe pjiioie t^K-spttncilirierciliantaWe ]i#^A-''-' ; ':.^V'\'- y - V.-v : ' ..<•'•'-.•. • ,13Bke3^I^^Lo^J)61f > ,^e|rl ( i.- ;-9.-r- fh /a^i'i'JefeS'arS settjingSo. wa „,„« scrtiliEliwBr jis©;.. shape, : *pij6 toaiity of ibie/fii:bps3\SQ far is,ex66ll^ fejit,- bxifc theyietsi- fuHs. kmetitftbly sltor:^ •; ChoiMliast K(*life, : of We ^erylew atfe to \haiid <*-*-«\*« b'Marnish-oiiilQaies of^whicles a&d last is<jatx)ji ;gear.s. '-Ml work.Warranted- Sbcrp ttear e^byteaatfcphmx)h v gtateB|i%et,..]s;-Y; -/.- • | . .-Mtrv. •- ;.;• : .- - %.:$;•&&. JCTNCf:; Wr V • ' \'•'•- •--..- TE^fL.i^ ppjxms : ~ Sept. •: s>Hrii©/ j&f* ?e Express m i't|' ^e|kj:y .vxevicw f; fije Briifsh: jeora tr.adey .says :-^-- Velfebie;i(Jea' '^sio-thi: yfeM- of borne er^ps ; -saad -;the. estep-^.to.-wftl^b.^ sbal'Lbe depeniEtent'. iip.o?i'Vfioreign\ su0JifS^Jjiiese: i6tjirBg|lq» ft itl\ injitf ; a jie|^6e.33eM^e a.eg? :and fije; iTfl&a^edicOp^ilioii.'o!-$ihB fefes&iit- csopas'estiftialea %t ItJ^ftjOBQ: gnar-\: 0 ^3 ln ; sappy,;|j|e cleecl i-a 0,0 Am6nftait'.;CTpgv-: 'Tlie -^gek:-: icfofep i^ttitvtfee'. Ideal Tirade.'Very ^dbt^ifclfctl ^eady/bati^ifcliGnfcgfeataiilBjatiab •Asi ^be^uyef-g '4*%sefi^^ik.; $ai?$i captiott thsrsiippiy an4'flejijand a4 ran- f.jig'.per. : 'fii'q[t$ii$r- Jsas' i't! i ii if iq[$ii$ a pp! a §fe gciuig s4ai%itEf Sel'd firmly. Bar- ey f oats -aijd 'ijiaizfe barpe improved |n pricey. wheat by the cargo.ti^ide aS,'tiuje|\b.uf steady^ ftntf. inaize' mh- titt^es 'T?«^'\flpm-'\\^ii£{e\ia soijafi' s.s^-Sf:, citizfjiis, >T?JIO .aie iiqt p'raeti- eal : 'ox- ' experiejieed,' Qiat Da?spepsla. eau Dot -b6 'liiYamably; euj-e'd, hot i d\ li*(3 J StiA.^;;^^,;^m.a!^. v Vcpst|6 r enra SleK HEeadaeKf,'.'. 1 palpitation. -o;f '.t ijeaftitow^p&ifsi- i&ev^Ee'dyt; y ftW^ Gj^jf^ : not failiire: was\icapo^Jed but f Jii ltt : a^driiggistu v-; ALL.GP»I^;WIf5.Tr-4ct Co-ceSiliageii, Sept; '21sti VS- Koirv EUeay Peffcins, JVIK. ;BOOS. UVlipattaMra^Marj?IS. Le*ls«llo£ tB;e b\y»£^Ptmte;Atttehtldeis -Sept..20aj; by-Itevi S. O.\Bajii.es ajtoH Gday md JJJSs.-, 1 e, .::..-=. -• ^0WM32y NBW fOEK: -.-:•\-\'.\. AS -1 • • WAS i X TIOSFS- oj 1 ir.' HEBE-, •I am;-sat-i«£ed tbat •• mm t JtaB TO:- fA^W !3Er5r' f» 3'.-20-.iTfEkEs; ; \ i Very- It<.'SpccHti31y• itour»^. : MERRICK t s or tt?en<y-»>ar ; . adJ'ftUii serveasftajPdJuwJ tlitjtJT-si* petsbns' to sertr.feasEetltafarOtii, at atSrenlfci-'oiirfc itod Gouft.juf <iyer tfftd •feianiei! t>leblffix tlo tJt HtiUa*-ia , >lbff re a*ia the^(bigeof liMeviUfc,litiiid\foTitje coWtl-•« -tyo£I«^ftis, : .<m MpjjdaxihoStMayiirOcte- tieE, liStfV.at .Mtf«tfiolt st./mroi-ibat- aayvWHl' be (Sravwi at-Uwi olttce: »rtbe «erfc btsaid coxintj'; on the WtTj U«K«£ t^ji^nHjer, li$$ aa, y ] - : -'V.

xml | txt