OCR Interpretation


Buffalo morning express. (Buffalo [N.Y.]) 1859-1866, June 17, 1859, Image 2

Image and text provided by Villa Maria College

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030920/1859-06-17/ed-1/seq-2/


Thumbnail for 2
Q . R.\ll.l{().\l).‘ \t. . - - u \ . . - ... x¢1\ nu. \.z£I Y NU! . if ,. - _._.. -..-.-._._._ __ __ ‘ — — .. . V. - » - -\j\}’ - to V ' I w ' l \’ 3 Ba 0 -‘7 A L , V ‘lPI'..lUUR L.nUv.'l‘ 01~ BL 1-‘l-‘ALO.—I.\' Tm: mg] an‘ R“ 0|‘ W Inuluuallho npplicnllouwl um cmmmm council M .\ , the ‘I; ovnulrnlu Yo_r |he uppnlnunenl of qxrce Canmug. JOE. ..,.m.~ 1“*'\\\\Nj *r.*;’''‘;'.-. ;\::' ‘ ‘'5 H. (N I 0| 9'0! 0 .or uvngnnlu ‘E coMI:ANY»Im|11‘im 5‘. L39‘? 931,35; 3 ;:::.°::.::: ::::s;.; *:.'.::'=:::,:'::::::.:°“ M mu. ‘IIH l‘ .\1»El:\|u.\ ) lI.\:~ lH-.H|' , ‘ . 1‘I.‘.»< .....mun Cuunrll u! Ihn oily n! uumpo 1..,..,,,,, 4,. - I I- hm u .. ‘er pvrlwgugl, ullirqs In-In ll . . . . nah u.l-‘-u Illn I In 1“ Irv lrlllnlnltd Iv v\v.¢:uI'l~Qmd In) uul lruvx llreel, wenlurlg 00“ ,,,,.,...1.. nu mm. .m..:‘ u,. -l.\.Lu\K‘\I:nr( .r. “I ‘ I (“mils \\mIu|_\' lvrn-in um: non l_nI uul. 4,5111.» M-w 31.0009 ' sun.|,4 1......»-~. .u..1 nil I_-Jnwhrl--|n'“}r \ \‘,.L stun-lh-n:~r\nlluu Lin lu Uunullnu .uu,|v,,_,m H ._‘.1....1_ ’ |‘|hu\\n .,..u“|,;,. q,‘..u.| u .-.. . m.-mu In by xurly~IIu-er fzol u -. uvul lhv munm-ru lllw . rth-c L , ~ n |uucx,J:nEecr, F “ ‘W\“.F “.1.” “.1 R “pg cu . u..m.: m..-,u.¢ pr:-u-n\ unulhv 9'\l2m- of null ’l'uu'y _ ’ I I '~. 4.. “4A\l A‘ ‘ P I‘ MPIM‘ - All-1| ¢ \m..I-ul 11-Ilxlnlrn! -I-uxztr \u- IKLV uul1lhlI.lrr' ('.u,uuun II’ Dmu. ‘ M“ V‘ L ‘ ‘ ' \ §_»,,,,._.u‘.9 ' M‘-\a Hw -..-.11..-mu-ul_y mm M I nrx-mm . eel, nml me I»...u....|1-mu. ‘- ‘I-\“‘ 51 ‘ R \ .1, ‘H. V“ ; -..».-nwrlv |Ilu' In rx---1:-n-Ix-Iluixvnlr -uu.|m‘;u;m -um» In-1 , A M, Hm-‘~»._.,« lg |\[(~)\ l\> \ l . I\. . V1-mxh-. I.-.1 - u.-r \ |.I‘l'n'runI um mu: enz- \',““‘hl h_M“‘:' ‘kx ' I” N __ ‘\q M“, p_,,,,¢l\ . u u. ml 1-. ml. ----I -n..u m_w Ilu |-I-«|uxI\ In‘-tutu) 1 cl‘... ll IJH-tulll-1 - ‘- . M, ' 2. I-uni . muyurpz-:v‘:u-«I Iuum;_: um]: np]-lnuuuu luutl-Imm ' ‘ * ‘I\\““\‘;' _, 5 -‘u., ..;.g......-uu--u..1 mu-« --mnunmum-rn Iumun-rlmn . .. .« ’lq H.- .I- will In.-4|--Iul-a1..-l.uIuIcnulllull - . l\-‘'‘ 9*’ ‘ \‘- ‘ .“....2l.Z.7.‘£S.....;..‘.... . ,. ....,..'..l...'..£...{§.'}i£3.‘f TI‘-I I -~vnu\'W~A“- \’ ' ““\ \ “\ l'\‘“\“\‘ ' . 1;-.c-uuu-l“1|-1-lI< I\ u I - ..‘..1.u.,.-..-«L {mung Inn-|, . .. .. ‘ 4 ._..| .|- I ..u in: -IA-: - 4-.) : hv «M4-|..u HI 1 \ . , .. ,. ....‘ ..g.... r.--- --- -‘r--‘tune;--‘_*-wg-‘_ .' TL. .. ..\.'\\...—..‘..‘.. ..m‘T..T... ‘.1...u'..,'u...l.‘} .‘ . .. ,... D2»;--'«' W '“' . ““ \ ,,, . . 1-.....~ «wnrrl tun.»-mg uf n..m.1.......n..- 1-.u. . Ru‘ I IMUH‘ l |.|,.. - I-... - J In In lulhn T-vnm.--n t.. mm -1 u m- ’-- , _, .. . .1 n-.»- --I I 1 u .1 - - ‘“ \ ...r’ r A... 4*... u.lh f . . I '* '.'3'”\\-\§ - \\“ ' \'.'.\:l' \ “ ‘:(’|’.»:a -\ Ill.A\('.ll\|Kll \ I I~Iu\c Is u. _l'A'rrlau\. ».n.-\.~- *‘~N., “ wt .' ~u*H\+: l~‘ Iinm-. ' u.1u.\, TIIAT Tm: M M” '\\“ ’ ' ¢- um 1 -......| .-:n..- -» --I IIu{Yul-,lnlt-ml .. MI,rV r - $5 an» Al!!! II ‘ 5‘ kill rkh 11 I II \..p.. Lmm ... um.-.1 urn In-x-I I|lI-c 4.... -. u .1-_«. .lU'”.§g,.--| In nu-.-x ~u{nn.. ' mt, :,,u. «:1... l ‘Sh‘gw:rtrl In :1 ‘pun 4%.. V. ., .....-1. ... llnuelrl u. llu-. . ‘l n- [*9 If! ~ u. |l.x » THE RXOIH-181‘ PIHNOE mm ms mlnusroi rm: :1. Prulsing n-uh mos! giunhag apt.-echea. puss;-“Bonn gram nml nuns!) Bu men mug‘ German prlnm. \‘ 1% mad lmpc mm ' maria-ui ls my liml. And might) .“ when ‘lhr prhnw at zhgwuy mm \ And us hub xldlull )nw~mu‘}x\-er Alan) I! upurlshng silver Ml “ :_ -‘:1:-<2 my land Lu sumptuous |-M-m\‘ . 3-uni um,c|m.sur In-nl um um ..- »,~ ‘ (v<»ld1’l.\ rn in me ulln-3 '*~...,\ -in 33»! mm dun. Iuwu - -..: ‘\i..-_e n nu-‘:4 an.-..~-.1 «title. I 4 Vex,‘ Luna «'1. sum \I-n. » x.}‘\.gm! u. wuu!v .u-I an umm l-‘u - I --\ml but-1_I nlwad ' 1-... ....u.. u...m l-uv L, I um-{._o gum ~..v.»- |n|\u-1| ...~»._ 14.-..'-N :0 an...‘ 1.2:! h’: u. .. ’ ’ ~l I-A . .1 909 I ---u 'h hr 41...... u . ..‘. .. 5! ll -lull 2.\_nuU l.'l,~l‘.‘ A|,~-nu 2'-nut) '1 \‘5m.‘~1-.- I :4» ..u .7 \~.. 1». ‘3«\,Im0 [- llnuuu lu.uu0 H. .. -1 ( $-uh. .; .. M... A \1 .... }- v . I T n. 3.00 P.;lVI.. V“,-_.:a, \‘. . . T _ -..v In ,8. .m.u 4...”. ‘g\.,,.. mrr n . . :<~ -» '*III>V‘'v11‘‘‘E-.yI\- .- ;?'*vu.,;-ad -I I v. x . 1.. ..‘ \ am 1.1 u .1 “.|»..,,4 \\...u V... n ...r lax; u,..ts...~ .-...n \‘h»u.-.- I l» - 4 --l.v...-..i‘m.‘».\‘ . \..‘*~. . n . . 1 u ~ ”~\\ I K‘\ .,4.~-: - 4:20 A.1VI.\PF‘1'.‘17} \'.:“?' \x I \l C . ., u ' .. ll‘ .3 I‘ ly II- n. A.-,5 |nV sm-.x.Iz-n~:|1u.-nu) _ .. .. 0 .. .. mm.\ . ..... .1. ..\~. [qr \ l-V\lI\ nu up l'll»rl>. HIM. ?t_ 1 -.- .. .|....1 . ‘ \\ T 3%‘ A 1-un nu. --t- VR-'|'l-.llklL*l\‘<\¢ 1 H.\ In-9 W7 ~.‘ \[n|~n\bI-u,;\|‘\~I \ \.n.u “‘”._¢_ here»-u ... /u a..I In: J n«- :24 h:--- K, 114.1. )1 . I ‘~}.\§\ ‘ fwv I».--nu up. .1. 3., Ill) ; :.z.‘1..... ‘I ),..uI : 1 U I I I ’ ‘|\ hurl burrow . ' I - ‘V-‘q| .5 Dl\ I!\I’III'I\S- 10.20 A. M. . ... ........., ,.\, | MI! H U M I- u I-- I . I. 1 ‘-Iluu.-.- ~ .—. \l-1_~u\ uh-n |\|\~ I ..: .~.u..‘-.s r«...... .\ M u. .1 a .I n. I . In--I-\3\Y\.-1! M '00 n ’\u mu lo-nu |\V-‘I 61,. . t-: «:3, 9 mm In :-... I- - :1 \III\ u.... ,u. | 4.. . .......\ A l. I-Z\'I\ \\ I-\H I III'\ I~~|ll .~1~- .v.- ’ l - -- hum ‘-.~~e._ vx mm. a 6:00 P. M. .f :1-.\.*.\. '3.‘ *.\*;'_-.:.-X .. -r .. -... --..:.. ow‘ I’ \! I|l'\\I \ I \.-mill .. u.- n- ,v_ \ _\' .; A..... - \|..‘..u. r. “ “ -- \ .1 . r- \ \ -- um... -and “ \ - ..:.;.., \\k-Iii «- ' M. I -x '\-w ||nu- mu :1 ---«L 5......» I 'Il\| bu am ‘3: -:00 £-'..~-I ’ .. ‘ a~ .. u. 5.._.-nu » .u .: 16.500 ' ea- x.‘_ \,\n.‘ “' \ca u. s. I 5., h12‘\._ \ ... um. .m.‘:x “L15 . . : \ I o\no\A“\‘(.3£0V| -um”_ I \l 1‘}I,,\ x‘ I‘ u DI . P‘_‘M.\[‘(\. 4 s .| .“« .. 7-... In‘ an u. want - -«- Wlyrn me «am. ., ..,,.., |..,_2r.z .u..—s I-nulnuu-1 nu-.. u (run: .I-..-.._ .-..I ununuy 11.. .. r-HI ~n..-.4..«...I Ix.-m.-n ..vf‘ ‘ -.4 - \....!le-n||:u..I...v 31...... I‘......x: mu-1 In 841- |.m.. n..m;. w -.‘'''‘J. ~\.PTz.1-«I mm nun:-. ... .,.x mm un.;...| u. .;.u.. n... nu. I..»Iou-ul I) 1: mu.--;...r - v.... mu. unllx re ‘I um.-n. , -- I.. 1.:-I. nu M.--u ..u-u ;. m. m -..'\ -.n..\. \_.__“_‘| 11:OOP.M.* m .._,~‘_,‘:.-.. \. u u uunlvn - '\.'I .4. |--[.I\ln pl \lIII mu .. -.\ hint x-~.....: ‘ I v\r In A \\ I\ nun .u.. u u n. -l 4x‘ 1.. mu P 3 In ~-r ‘ ‘.w.:nu ~'-'~'- I [B-I-r( en.-g n Eu----:In..~x...; \\ .... , L. -‘:11 -x \ mm .,.c.- .-.n I'- - ---Ill I\-nl |h- .u- l| u-_-uoo 60.0..“ L. “ 1:. .4“ ' '. .'.: \\ V 1! i S: ‘- it‘- h.:.‘«‘su . “\'::»o I F“: R\;-‘ v “\-“w ' 1\“ Murine 1nd ' Hlnaf % I \I‘ll|.\\ -rt:/--H u 9 nII|- \| &\Ir.3 It. ..|- . \1 «man . llllluglu .1 ..La.nL. llullalu (MI:-vs .\ Dmlu nu I-.1-lo lhu-In ‘~ \~ \I ‘ \ L~-'-=\n . \ @ T (u\.~Iu.\lt|>s u . .2 u ... nu.-..,. rxm ‘ I-.- 3 I.-~ . ' l\ . .1 n n » on \\ -> I u \\a - .1‘ ‘ )'$’«1s,__ J I A. .1 v --H / \Q\ -.a- .. . L.u.| r 4. .u « .- Jull ‘ \. ¢..um\ I.-.n. (min. 3:; ‘ll-ll ’i‘ l.\ Pu l>.§\ '5 - In ‘ I . .. .n- .x ‘ Ha [Detroit and VlIlunnlu*(‘lQ:i1\uu. L'L6hu 11,5-vu 3. -nu |l,l~u h_ Mn: 9 an: 0\'. Sign 1 «-u\'L\- I'\\’ H |\~I u. \n F” --r H \\ 3--I.|\ I .00 lo - D n nuuux u H1 I II I\~| I: \ \-I as‘. .. vs 1, $ ,....c no . .....-um» Ir-I sun. .1 Q r \x- -\ \ul:l\ ..,.,,. | . ll \ II 7:00 \. 'I.. IP30 c\ I:00 I’. ‘I. ;hl)| f\I |,\\ll I\\‘Il \\II (II Iv? llr\i.'lI|II‘.|| ...\\ ...-,. g-... l“\Il.\~l-- up \|»\\ \uuK ’[“L1_I. \ .\\l'IlHE'I‘ - \|.9'I’l-‘i I ~ \lA('u\llll-‘ll (‘u I .u SHOA M. l‘.!'.!U,:l00&3l0 RM E’S LINE. '\ \.\\-M|\n.‘l--\ l\~ln\\- I- ( \1x.\..:;... u....u.. .: 1 u.. \ . 4 a halo IO‘! lln‘ ma u..|.. .. '.'{h.~3\!!‘1.lUI.\_-1l5A',.850I’M Jen -‘Ir. 2|! (Au ‘\ luu 1.... ..‘ .,.. ¢.-n».-- >umu\ H-1 and ---:.q\\ _x. I \r u \-uh iigihoad. - r‘ .\, IS! l'l'\l.H \\l) ( ' ‘z .. . us -. . - -» \~. .1. . \..,.\ Nil 5 l‘- H-I» mn:~ -u l\I-'l.lIl-ml? \- 72 I 1| u an M an 13 Ann _ |'' 4m ‘H {nu 1! 3|! 1': um ' '\--‘0l'II‘ «J! W % K \ - , _ 3'»--u-.< as---v.'a'~ \ \ , . \~{-1-\HL .\ Inf‘! A...” \‘£_‘-.-la. \\ ‘K ll Iv I! lul Á Sal:-. . . \ \ . llnlfalo. \1.~v::xr.1\{i?ll~.\~u~|nu-1|. nru!-gr. L1» u hum .\\I'x-Kr I II|I-ll olllcc. I1 Ix \‘Pl\n‘t.\ ‘Jl L3‘ ‘ \‘ $ 2' I 41 I N- I M unvsll. I 1 u. - sn J,n\ Luau‘.- Llfv. Fire and Marin}? l.\H;r I .\ I -I\l~--\ IIH .& I-I r ‘nu. \u'[l<l». 1ll\‘l‘ l\IIHt A\l-I1 l . , ._,_.. «‘..q---..l....‘4_. L... ' C . J. IlIl\ IN-IN, \g- us I “$41. .r,‘. - - .l‘\ ll'ilIll‘l'. §~ I n ,»4.. .-Ln nu.) :.< I-- in. I .. . . . .‘.‘.'.\.‘ ‘.'.' .'.‘.\[.‘~ Buffalo and Lake Huron \ I ..-- Q ~~--- u» 9 .\ .2. .... .« ‘ \f\\' \~I:k “IT! \I I\~| |:\\- I-ic \’ 1- « » 1-: no - n.. o'- .. . .....n..ng.,u~- - ll .... .... .u-. .u n..m 1‘E~\‘.t’l;l '.\\|‘_\ 6:00 A. M.’ 8:30 A. M.'. 3:00 P. M.’ 5:40 P. M.‘ 6:15 _P. M. 8:00 P. M. hl Vlil \ TIIIIV '7\V ‘\ ’ n . n\\i- .- '. \ . .!- , . .. \.-\ \ \s\ ‘:3 an as can ‘I’: -II In an ‘ I ll ‘~H\ H t1I.l\ I IH |\~| H\\|l’ I|'\H'\\\‘ L .. 5'-'-m an. p....,..v..-n....su ht u an Ame1'ica.n Expgfess 00. Exam ~._=' ~prlu:: and Numuu-1: Time ‘Palm. .BA 1:1. WAY- E E?-‘-=_%.-~3*f'~‘a~s\’*7‘ roa orrnmir. CHICAGO, . '-r « fwd.‘ ‘<1 4-‘ u. ‘.',«-..u ‘inn; |-- -1! l‘ mu B-u.I,.\ln. I \ln'lT'll‘Vl A I v.-,. \I.. -I. a I y. 1-01.»: 1' any rs I l--- 3 \'u.n'l'~\m In ... . \\ r. -4.“; .1‘ run} I: run 1:‘ -u u I: II n ru-V-I v uh Alnxnl 1» an g I 4, ‘.0 x._I.u.-n ,. u.. ......r . and ammu- I. .. . I \.41.:-I ...u.u- W min-ru Conmgm-cs t \ \ - I: I \\ - 3 \.~1'1:\\'\'r14 N “.1 6‘ ~.'.'\ 1: BKL59 as I R E , (gallon J» \a\l.-ration. an I) 3.. - ...... a ,.....n ‘ ...n»n um. \Il°IIl\IIn\ Ill’ '_I|lC|\\ I“ \\£:l‘I\u u ---n Uh .i~ ‘.. ‘IN \--4 mu , A». -\|. Inland 'l‘r:um 1'n- .-.Il \\h||A| Lunuv I - . - u . u u - 4:00 A. M. .'~=..\'3*F-$- ~Iua s u - Io.-nu-. «nu I» In . \~¢I .7 . as ‘mu... .'-mums 8:00 A. M. \ ' .‘f'.'.'.'§.’.‘.’..‘T.'§.\'.'.... - \\rnuI- -3 II n I 1 uuu.n-:3 tnsnm. ~. » \l|....~-.h...A 3.‘: Lukas , ‘Cu 0 rs, (‘unm pd Ihulruudu !\¢-'v€:TFrk & T\’r~‘t:7rn Siam Lint-. 1x‘-av. aik STEAM 0\ CAN AL . |'t7\ r ,. ....I 4:...-... l‘n: 40- can! IIIID Isl: '-chi \\ll Qt-I I-In .... ..4 1...; . c... «an w u», I 5 -II . I 9 until: A.»-In u.a.r*....-u- s ...-..v-q.u...- .. I 4 C4 l'nu.. An.) 14. ,4 nu—<U \\'\l 5' KM‘ »‘.IlV\ s '1 II --11 u~ l \.«- u. -1-. ( mud «,,_....n ma [~{|I\HJ‘\~l|.\\ID. III\l ...4 |l.I- ... \\ . ||I. . 1: 1 ‘tn. 4.: |u..n\ nun... . .- ...- -u. n... .. -41“...-.5 4. u.. .. 10:35 A. IVI.uh-tII|t::'II*.|.H‘I“t.:« u.o . . - 1 \. . ‘ . , r «.4: “.1. .n..;. .. I ‘HUI I\~|R\\'l' II-\ll‘\\\ r.<u. . \ \ -~\\ .~g»\ llv l\~ l:\‘~-I ...\H'\\\ U 1 on I11-)1)‘-I.-\“»?‘ . . . -.9.-L V. \\lr.u\-rlz run \ V Between New York 8: Boston, AN!) Till-. \\ I-‘.~1' A '40! ‘Ill-'\\ I-H1‘. \\ ’I.H\-\\ \|1x \\|_u-\\ 1uxT1.:.r1~- 1-J] '\ |. ..-v- 5.--4.. f\_ .;.‘..-,\—a|\ \\-I 1- \Il'\\\ '». ~~..r .. I I- - ' ID Ida. , wt; «up I ll!» - I: .n I u . \. ---unbn . . .1 Ibo] n. . u .. l ..‘ . emu. . o (anal Proprllmr and (anal Boa!-3. {Etna Insurance Company. Buffalo. New York & Erie HA I 1. H(f)A'I). £5 93' 7: saw ~r--tr ‘.a-~\'?§- ‘~ I ~ I , I \) I \ .' I 5 r 1: \\‘Il‘l>IOI I‘ III \\\lIll'Vll>‘.\I'. u. I - ~ ' I ' - ~ .., |,_,. .4: .. 1. .. ...-as «>1 Cash Cnplml &Sul-plus 81,750,000 1. . .. 5. ms 1).: \!I ’\l l\-'l£\\-P -- . I G. I.lI’lI\‘ l'- c I - V an un nu-nu \ . I\-11'\-I I h Inn I J. as. . . I Puh -w II.» an own .. II‘ I L.‘ I I' I-ur‘.I1.(m.u |,..v ll 0‘. V \ horn: \nu-rlran Plre Insurance (0. vi uurfh-nu I--V4 Cash Capital &Sm'plus 8354.000. J\'I1l.‘l: l‘<'nI II! I‘ .., 9 -- J run A \‘.|l..l..\t|‘.,&----- - II I’ In IIIl‘l\_I Ch I In .- 4 I. Q: . . -us q.4..u .n.n!sa\'....Iur Boston. Baulmorv and mnhlnzton. \I ll)I\' \\llHIVII'llII‘I' HILI-A l lll T-- 3 .~ -I--«I-“. \- lI' \IbI-|I|\ .. ., 'I\\l \ 31 1.‘ [fr 5'. . ~ !- I‘ I‘ 'hI'I\- \ -Au I’ < I. \ | I u HI . - II‘ I 150. I nltrd Slates bxprm (‘on|p.'m3». E439 3‘;-£E'—\-5!?--v'«-.§«\-'3-? .-\ ‘syn \ -9 A :5 mm |.\.'l.- \I- T00 AND WARABH . .- ». .. ‘ ' ‘-- -Inl..-l'\ \ I.m.\n\ nil “II---\\ . -u' .- 4 1 '- - l)t\\Ul,l ['11 I.\.\. 5:l5 A. M. \~“ ‘,‘.’,',',\“_'N\ .m- AND GREAT WESTERN matzsaleazzs RAILROAD LINE. \--r;\ ..I.t-I wtx nu \\|-l~\I|-I-3 t P null? - .. ., .- ~ » - I»:-I >n'.~»' 9. Ir :1 :u.7 -~. k;~---» - 413. u .n Isa: I;.-a‘5- 50- Ia' . DI-olnuon. 'l‘l|F - ~'l‘\l;1\.I1~u:I-unn1'..n..;;m . . . . » ,, INSURANCE. LIFE AND FIRE A. M.||ID!l\|~l..l'.II'\‘I‘l,.ll~ l*’-\- . u in-rl \\ auto. I‘-rn. lmgnunpurt, Lung- uu-. I 2-lur, hrrluglh-Id. in-In -.m\uI-. Map rt. Ht. I.-mic, Ylo-tn|IIIls.o \n u \- sun - . -~- Q5,1ll0.000 \u».n \I'|\|VfW|\ou ugh}... up \u :1 \..:IIi on- ‘ .u\~ saxlu |\Ma.\oy \lt|l I an - . . . um Q\TulHil-I‘! Ila: «\- M_\\ 5.1 u 1 uv|uuu\1-I0‘ lO:OOA.M. “:.\.'.' ':\_\.\_‘_*_ _ N:-w York. ntnffhlo. Dunkirk. Kl‘-|I A‘>\‘I I ‘INN |\l.l\:I—:ln\' |.|I:I|--I--I.) r\ 9- -- . . .-‘ 1330 p- M-'|'s';::I‘ttI\L‘§ l':£l‘\':\“ l'Il.Y1I«ll A \\lll|aIl'I‘. Forwar (onmlmon Vlerrlmnts. \v u I Ink 1 .,.-n .r.1 5. .. In\I'dI-IIL Fun nu: |q\Vn 5 . --F \n\ I--l.ll saw‘: --a U- Gffv» q P...I lIr.I I\uI s|\<V I \cn\-uh ~. .. 0. ~ 0 DJ?‘ — v.- o «wt» 3 4:330 P. M.\.:.'..'.'-I‘.‘.\\\.N 1‘ .'-'.'.'.'{J \- u CI-cg‘: out I\-- c\\4 I‘ -- I \|\\ |us¢h - . I1! ch‘ ‘-7 2255*“ I \'.‘ I. \-L. ‘ ‘ O or:'s- 0-D... -‘ S‘I\vI I UN H l.\\l I I! ~ l \l;l\In.-lln IIIIJI-~I~-|.l I\ II I I u ‘TV | ‘I TO 4:30 P. M. '*\w:.*:.'-'.::::-.':-* télmznw. Llu-rpuol. Brlfaul. llnhlin And LONDONDERIIY. “ ITIl(3' T Ill‘-Al. \\. '0\ 30 CHILI. ‘H55. \‘.3.’1§. I.-.'.:a. ‘.Ei~. \o Tratm l~;.1~1or Hrs! on \unda_\. «I I E |'l\¢. 9 HM u\ \n.lll nun-. I-Iii. II. III llll -Hal |\P~ \||n\l' l\J 'lI|. >|»c..»'-.n FREIGHT bNo'nc”>E. Butflxlo. New York & Erie E§:‘§@-1r£\4“é-:*- ll \Il.l{0\Ii (0l‘Il'r\‘¥\. g..n._n.,.\u-.~.-.- AI 1-. l'IB.000 99.513901“) ...qp»i m I) . --G-cl-110 (hall:-I 7loru:nuI' ‘-nlr. l): I;' \\I In nu ru-“H: «-5 -\II . . ¢. . N... .9...» ... n.n...-. u . . ‘I u 1 - .u. .4 \.-.a .~ an I<‘I on _, . . .. ; .,..-s ..I-. own» (or: IH<lF.‘I“NTR..IK A II ILL. A rvnts, \ ' *v1n>I- c‘- tltlnlnfi \ Blxllllq llaolu. Inns. Pull‘, I‘u I -\n--oI- In; Hun I*'.| ..\|. an A .1 6' 1.... 4.1. Hugs.-I in no I-and I-e . ..... V ,5 . ma 2» u the rug.» cm .. . . . ,..........| |\—- . v.. -1. .g. Qmwn City Insurance Agency. I-‘nun Ilu In \ou \ur|t.I'IsIlmIrI- phlu. lh--luu Illll llnltlmurv‘ l.I'I\I'l.I-2 ck \II\0I.I) I! n .r‘ r. -A-_-. r.«_, u...: ‘rlurtnr uuul lnluul ‘invlxl Flre um! l.IIr In-nrnnn-. Alt:-.3. Bat.w1.-1 nnd Roclxcstor. Forwardhux Iommlxxlon Ylrrrhanls. P. n [la a In \\ VI- I ...o..— . 5; .I-ll-‘ 91 RIEH‘-M I o . . ~« . . n.9.. ul \|~‘|-|: 'I'|‘\ Hm .\ \nm\r1\~z mu I‘ ‘ ,» \ I.» 1-\mva.._.-g~;;...., xx IIHI-1'\TI~ IIH l\~I nu-‘i‘ -*n_ on \.nI nu . Io;-'Al\'§'vNn1 |.'.I--m H:-Th Hu1>:.t l\l \\h H4 R\\I F! In I ‘I iI’.\l{'l‘\ I-II{.\lll|’.\. .*I ,- sa 1: yr; E \J: I v r . 5 . - ''I.r\H vv L! \\ . . . . ‘S . I ' ‘M I opnrtm-r-hip. . - -~ .uu~.n.~ II III '\l-H:~I-\I-. u H uh I 1. ...i,,';..‘., ,1. 1,“; HERNIA.0R RUPTURE. llr. ll:-ynold-' PM:-nl Br-II TI-nu. ‘ 'i‘n!-« nu -nu nlv nu -- I-1 \\u!.‘ ' . 1 4- <1‘ -- '—o ' un- awn, aka nu. ma u. 0'2‘ I Kn < ‘I 1! --n c -. n .,.m 1 n~..,n.. n-:«-.- my '~ --I L1‘ Hm’ l\~! l~:\\- 1». - 4-EH‘ \\\' gm l'nwv.u- 'l‘ic|.p:._ dl >110]! li \\l! ‘ll! IIN-\\\()l 'I‘lll.l{\ RAIL ROAD LINE. \\[I|\~l l?\\~l> - -v\H‘\\Y n no 2 \‘luv-~-. .. u..u:.-.» ‘ ..,'.- ~~a \ -v. nu ‘r u‘.- --»n ..» Ir :1 «».-:u-g*-w- I‘-Ylv\l\lI'\ l\~l l!\\uI- |‘||\{P\\Y_ »-\o\:qI . 1..-..V s-..‘..g~.-... . . - .- . uursn w!.a'\s-dew. ,.. - u. xx. nu I uvrilllll . ya u \\n'4:I't: I5'.Il-I II I01‘ I «. . n. u. 5: Ill lhc Hut In ‘lmlruzul . . -. V. ,..,«.n.. o u. [.9 «V than c I»‘ 0 2'! 1 “.1 1.cvvl'n*’ .., 1\... 1*. ..;.¢g [Pt I... cum m .. ..-n»...v, .1: 'i'is- ! iusnrlnnvro. or illtfilo. —: —_. - Ia-in cu”=¥¥§i-_ §§;§a\'g;;q§;'~~.;. » , '1‘ HF‘ '--\ll‘\\'Y l\~l Rl>‘.'4 l‘ll'H # g I I’-.v.--y «I 9--cw don:-'4--to If‘-rull In . v .- A .. u..».. .... .....;._ ...,.. I 0|F§‘lI\Hii‘i\hiii Volivr. =. irns: t an-~:s—f:12es.,it.x§,—w..-1.; - .....I u [~Qn ...n-,. u-<I~~ um um » u».. .p Maw u--ux.-u\ I u to uni .-.u . .. ..‘.. ~». In... nu-HI. *‘ .u»m h-xulrmn as was -Id um-I .4 D (...-up--s --«rm! cs! \u...«..ga.um rev 1 uroell I‘ I‘uu In-Iv I‘ l'FI‘lul'II1' I ,. _. ,S.¢'i§'3.—J I Sew‘ ME’- I From \|:IL'3|'2| l‘.1 Dunldrh | --:3,\ ,_~.v\-axe:-;a&.«»~.—a;-.5. ——- ’ 335 RETSIALDS, N-H ~ ~ - tn “?vnl‘I m.~.:m- s» .. T‘ .1 n NPR‘! IZIPQ mgm 31:5: .°.f. .Et.l.e.\U:.13 , states‘ ‘r._,_. ,,.?.i.« ' ‘ >“\\ ' BUFFALO T0 BOSTON (‘LI JTIHNH \\'.\Rl*I-H()l'.Nl' Passage Tickets &. Drafts F‘:-inn,-v r Tr!»-'v'?'fv 3\ ‘ ‘an r--. t...- I--3‘-v-\1’--—' . .- ..,.,.u_. n»: |»II\I\'l\\’ -7?? ‘ .. .. .. .:..r._. .. .. ‘... -Ir —.— -.1:--11 I-v pay Mr -2.: use «I I {(0. I53 NIAI-'1 I'I'llItB'I' o . --.- »n.-.. -. ._. ... . ., I‘! vs ||‘I\lI‘T|| n. A\I|ql I» u_u_y .\1 Jam 'u.i.\'r\\rXI1.rms.“\ Spring and Summer Goods. A\ '4‘ wr 53:} miim sat! um-b no In! Iv» -- pu-a€'«nuv¢h—’Ima-A , : Our (‘I1-tom \ \ rll Na V an»! ad‘ .9...-tun mm 3 ran ummrtmnu .-1|\u\ l'~| Pan y ( nImnv’v'<_ may I‘-*ahn:v. REA And \~- V-sLu.,;:,A. _£ It:-hnunlso on hnnnlanneun-k ‘_ lIF\¢l\V\’l‘I&_(llll |~ 4‘.O(—)lé‘- “M_“-h . M: l:'\!\VlK.!~.\\v-. I H \l\ Tm \ \ vP\1!;u \\|- \\ I-~!H:V w ‘ “tn ‘__“_u_’_Hm__‘,_ , ,,___ _, ,. .” .... 7.. ...s1-a \ “,4 _. n 3--u\:~u\_ _ ‘l -n 1' §_uABJp& 3t: ;..».t5:( .....1\:’.'..' \ “\ \\ ‘ “‘ ''‘’ Ship Broken and Shipping O .- 1 \| z . \ - - u - v u - - I’ vs llll.l.[N(-3, DI! KIVXON &(0.,“ 7'1: |‘\|v\~.u .....». .v. 47..-: * ‘’ ,__‘,.,,, .,,,., ..-«luv! u-I4\!!! .—- um. ' V nr-nu. ‘ .... .. J Wu K: ‘1n~nd. C‘ IV ' ‘~03-r|_. NEW SPRING GO0D&- .u- '.:~--.. .4‘. an -nun r. mu; - m. w... ‘I V. -\.....- 7,. -ll 3. XIV I‘ |'x~.. n ~~— .;u-«!, A A F.mg;.1...n, In---I ll [Sr--. Lav.» u-In-M.-l-._ P u « . ll 1' Is. I. 2n.....‘|‘ II .u.amu, S “ J’-\'. luv-H Plrtri, J ¢_ 1 -- I--cur-_ Fan-’Il7 Pram, «_ u - llsnin-. 2: w n..nu, 9 K |\ ~-ungvnn \lIlrII June: JANE‘ (‘ F‘ A\.‘' Prru-Mont, sn.Aan nsmv Pn...1mv. A A I um nu N-uot.I'y Part V I’ In an .\lu-«o mar’-VI-I a (wm‘;dr- B FAIIIKG Pll'KF?il 1‘- III: u P1 --r 'I fr -1 Lfrlp 1 3'. [Ma r»... x..,, .. ... m.- .. -. in n' In; ;nnnn.gw- -g -so «mm. as - ~ \-cl «. F!vam::.I;-Lucnpnn n. n-«x....,.,.-‘ ~ -,,.. -... . c'ho'|m- The [mvk Bull . ..v|.-rq--AP. an no va- Lww u. -unto-1» u u N. 4». In nu. u.,....... ... . . .V . _. Ii-e v'Iho c-rs.-up-«~~. n--«I .u. -. .1- , ....n . ..-\al\\\‘» I \-.- .h .\|‘ . », In '- Nani!’-| . . r, -. u. ..yo~ ' .. . . R I Pa I r o. \ .n .2. E 1 .- NE I\.R( 'II.\.\'T TAIL! HI. I-‘nrnivshmg Good-. :8” 11.-up -kn was In um 25 par run: -In an nu M p-- as I run, who fn:':l\nm¢ rlulherv vi\ CARLAVBD I HKIRNF 10200 A- M. ‘ '.‘{.EI‘.‘.;‘v.'.!u‘p.«£.?\‘ . u |l\FI|\|| Isl n u‘... ‘\... - r n 1 . .“ 1 Q‘. ..--.. um: '55» ‘II I -I I I‘ . ll‘... .,_~ nm-L o ..» a Va|--.\lu-r.l- ;~ ' *- *1: .» .~r. . -.... ... - -nuvrnm. ‘ no -3».-I “pad \\I- iIIl|‘l‘I\u.--FYI-I '4 vs 1' -~11» \ u..- . .g- . .,,.. no voxI4--1| - \I by 41-9 -. \ Q04 Mala Ru-1-ct, nunhlo. II\< .|l~T |:F'H\F.D A IJRHI-‘. \\Ii V-wv-‘I ~&; I—'- no \0: -«.- tr ‘ n by (,-.---(u..n ; J|-4-tr»: e I. 1....--1».-9.. oily .-~m.n. 1 1 T - Thr Park Fire lmnranco ('omp'1n' .. .......,.,.._ ~ ‘: 3. . . (‘nah Fupllnl I200 000 \I|ll<\l|~-\ L 1 3| _ ' ‘ ::'”=\\ :‘__ H .- -'. -. ..~ . vn». lu,:_‘h(1I\ll\q\.\Y l\~l'RE.'n' Bl H.h[\u,s_ -~ : ~ ~ ‘n -~-—- x . . . .. . . . ..- . . ' .‘7.' “‘f'.\\. . .::.t:;'.“*.,:d ‘:l‘.‘.32;'.'.\5if.\'.\”* '\F\\- \W Van. o I‘ , Ir .. |[~. ~-.. 4. 0. n... .-_ . gm,‘ 0' L ! O ' L I I» - ..-«u.«. -\ q \ 4| av - . , ,1‘ _“._ ‘nun’ Inn\ \y 0\ -|'I\!l\\\\“'Y.¥urlII|sl \1 . . u . . , . \x...,.-‘_...«:. n ....., I AR\ ,,n -. 1 “\1\” ._. ...:.-. “.3. .7. .I.... ;..c..... .. . L“, _ , _,“5.“| W n ',m‘_.\“_ J. B- DUBOIS, \V; n’'''''' ' \ \\ \\\\\\ \\\\\ I I’:-'\\:F:iD I'\‘\‘ Wu”; 2:“ K“ -2 v<-nvv’«' v. I'll’. 13......-m-‘.4 ‘. - -¢v\~ 2.\. Wu J-rn;uv rt... mm'\’~ \I-‘Is Prnidem. 1.10 mun R1119‘- r» V.» ...., .. a . ;. - -» . M - . . . J J \1 V W‘! 1 \\\1‘ 1‘ m on m”m\'”h'M \lm 5\. . . u mfu um nu at-um. u'nAu' --H. I-N I M H In 1' H N“ \ \\ ‘ \ “ \“' 7\’ ‘''\'''’'\''‘''“\ \WI -1-um-r.n-.1 arm‘ \' \\‘ A ‘ V ‘ ‘ ‘ ' ’ , .1 ' \\,;?\'j M *7 ‘ i\\*T. TAVVI-IRS, Iuxx, ‘-vrnuru. my ;',‘_.“' ,.‘1'j_' _, j '_'j ,' K’ . ‘ ':\' \' ‘ \M ‘'''‘'i‘_‘ \“\\\\\“*'--' '=\n'-I-I-\nu-nv-v. arm n author NP“ lull nnd Winter (South. I I ~ x 1 \||uW nIl.:l. _ t . \ V. . -... u‘» . n n . .. »».. . n... g 2» «- |nur|xol\r rs and mu mn.n».r.-...-. Q! m...,“,,, [um mm. ,,P..n,,,§ “W pm Md wlmm. Hum‘ - - Pxa-HP aw nu-m'u‘nv --us \\ ' \ \\ \' ' \ '‘‘‘*‘v'' '' \ ’ - \~'-'- «- \\‘* M\lF.‘\J lMLlI\\'1V 1... 1. , , \* SD00\-3-1 Freight NOUCO. mun u Aw m uxnu. nus. ‘ M‘ \nw ““ \ \ \\‘ H‘ W“ ‘V WM; Hum 91 nnmm B141; m \'2 “ '\ \\ \\\\‘.\' “\\\\“\ ‘‘''''F‘‘''‘ “' _—... .—_ 1“ .w_“.uuu g In“ I; n m; u, .5. ( 1”\ '3'\ ‘U 1 V ' 3' I In-n! M k_“*‘j“\‘* —;-~ -~~-— -E.-— l cn;l'I'h‘,‘\' n‘u;'dP\]\\' 1\\: \\\‘ \ - '_' , ‘ ' _ y “’ “\ ‘W \\5? -‘!h'' “'9 '|''' \P\! V\! In- NOR11-| 3|-[ORE Roufg V A mask on M-v-uvw-m. - »~ ~—-— ~ -~ » — Ill‘ ('1 Fire Insurance Com nv , . mm. - 6 m u ' V ‘ ‘ ‘ Pa \ I’ ‘ gig 3% 7::-35.25‘ ‘my nu , F . M 1\\ ' ‘\?|z)1S%|1\ it C h F .-in :7 mm smu. arm Tori‘. ’ .1§:u'.\x':'.':;\§:.'3;,.\'.'§\,“,°,.'L\\\ ‘\\ \““' \\\\“\ \‘\”“\\ < u r__ ».~&l-‘--';_1_:'9’ w Eh; F‘\ . . . 1 - - v ~ . . . -In _ :1 ll. Q00 00 - \n 1:: lF\ln aw I nu‘ Il‘£’llU\ u IV «. r~u1;:e«‘II\<r'lr1»nu1-1rtuTlx‘13r‘ \~ c\‘\'‘'\'\\''‘' ''\'\“'\''m Tm.’ I \\W“‘w\\w is ‘“T'm?“7‘F‘i’ T2; Furmshmg Gouda! 4 ' ' I I .‘ . r n u I ll . v . . ' ‘ No. 62 mm street. '-e-«vs Il‘lI1k'Ju.lnns lur Iumrtnrvhn mo Ilmvo Cum-' W \°\“\'“\\“\\“\ “\\ “\\ ”--\||\x!sInvr'r|or ‘ii: E. , s -vi .. x um Ar _ I w on 194- u . k v-1i\n {M ‘M ‘u_ . V_ I ‘ my J‘. , V 10..., n.-.un4-r,.y,.,g .,,u.i- . q‘, 4- ' - 9 . x.--. v I -m qr-Huh. ca-I- 1.-1 «uh at Hurly In com me. I‘ 3\‘ \ ' \‘-\“\\\|1 ‘ V \\\“‘ ‘-\-H-'1' Prr-vi ’ . ‘ J 351-9“ 35. A ‘- un .‘... . .. ._ .,_..‘. .....r....» 1-». ,,,...... ,,,, .,‘,,,,,_, lb -v--n mu ..m-mm .. mum... mu m... -run. .,-< .. . .‘“3' 1! _ é 19031 Slain mm, (Irnn Blnrl, ‘ I\‘\ ‘Jl\“'“'h\'r'* '\ v~- I-um :..r all Lhp .uum-vs unnmuz x I-IN ‘run. n.\n.\v.u's. » ..... ‘... -.,. .1. .. .....m J n \\ ufrnw '=1\'~-M'~*\ \'--~-t- 1\---_ u.--v~~--- mo 2 -v-~-n «: ' “_ ‘ ” \ \ :y'»§'.:'qa1n$.;’h...'3L\\‘\“' “\ \\\‘\\\\' 'W\\Hrp«t .. In — V ~ 185-9————— 53;;--__1-mi-r -. «u A u msummce. _ ....,,,. .\ 'DfV\1 , ,,_, ,,M__, or I-' -nu uy-an Au. Inn. 11 min t. .. u..g,... ...g,, i - ‘ _ ~ T,“ _., ,1. .....p,_ n:| pm, )1l‘Tl \|_ [\'_:['[;A\¢-E (vtmy-AxY_ v-.n.\u- .I«. r...u.,|.m I-nrmntrd In nyln: Uunno x-... 1;». H: I u.- ‘F... ;._ HI ’I.‘.'...‘ ( .‘l..._‘f:.,.,,..,...,,_ . [I ‘ll \o': In ‘ph nun.‘ ._ mm.\ (_‘M'_'' H \ I (W Tr\ rm‘ (nun on-II-4-ll:-r ma-la Irnrk can hit gn: n].|h.n . -‘ - Ah: u.‘.... - ..u_ an AC [v\|I in , . I _ ( H,“ .. \fun I U‘ .. \H paw. ,.L\.m‘m ‘nmhrnm any -\ e-n --an .2 \ -~ \\.. am. 4:; . . I l)T.\| IIHI .\l~.\\ ~ll{I\4 .~T\l.[~...~1 Tn|~ _‘ 1 - _, , _ ‘ ‘ _ I‘ ‘n. .ur I .. r .. H 1 . =. :1; :.::'.:..::;:.. > . .. .. .. x m »» ~ mm Aw :4 «am. m.~u-n.«.-mm». \ W‘ \ M a‘ ::.-':~.:';.:r'“' \' ‘ -u - 'v-- . .. u -1. 1-,. . ......g n. ,... . \lw. vw--< n.-. Al.“ nnzhb 1-5, _.‘_‘_‘ __ S ‘ -_ (I! New York. 0|! up 31.\ 51, , _w“ Nb,’ \‘B.q In __ _ 1 Nu‘ I |(\.llhu<1..oq ‘Mum-;_,..,.f._,., H Rid“? I‘ “ \ F OL -— ' ~-rm» ' ~ -n -~-=- «- ‘I lT\R.' \\| I P,\TF,.\T I my _. m .. ..... ...n. 1-». Lt‘ ., . .. ..< v ‘ . rs ‘msc . m, ' 7- ' l!A|l'u I”)vl§':ax Hm.-'h'“hm\ ‘Mm 5‘ I (I \\lH(l-‘\\ v.T:'r\Rn ..‘,.n....l1 ... Q-I-W“; ‘ \\\‘ \\0 ,1.-v'(:v:‘::.'. nI-- Innll‘-“ 'r.'\n'Iw ’ 0! Nu: Vnrk ' “°W CTOP Green nncl Bum]; Team , , ' ‘ \ \_ nu \ F ; «.1 ITMH un).l‘urnl n..;.:_ ..u... -. . 1. -.4. '9-*ru:~v uv-nrv-1::-v’Inrv-I ‘M-nu‘-Jam-s A (‘-uh-gr nnmu\'|,Y\: mm; mg;-RAM-p_ ,1,“ . 2' _|l.\l.F (‘Ill-‘..~'T.\‘ \nl Mi Il\.\'u\, V ' ‘ii! i {VI 0 ’ K W ' t M 4 ‘Inn’ Wxwu \var. ';'>\\\\\‘ \\‘“\' '\' ‘\ V \W \INN\ 1'\ M\Mc:\:')\:'1§(‘n' V m N\ \\\\ PA“. Inner '5'\7\§I\\IX?§\i€”\1'I““‘\‘ M\ \M ' v ~ - 1 I v gum an n r r ‘. ‘ . . _‘ . in vms on : rrn nul ‘ P A. U N‘ Q I 1)! \1 SI)‘. _ .', ,,__, ._;';,_'I__.'$:__' *3 __n _n n munwn. V _IM A M‘ _ u 1- |nwn.v\_ AMER\ A6‘; :[]'1l°'['M' \:\_,,_ '\‘,2 Cu\ in u-‘-h().-:1n,pl:;.~l.-.'-‘..n|...u.,,...,, c,,,,_\ ,‘ . ._ us‘) v.||'i ..m. . . 3 u , ' 3 , . ‘ , ' . pp nun: ,.,.,, rlnrs In up - ;n.~n_l-vw nmlh|phn-q| ’ T E R S 9 , tn:-3'1: UL“ M‘--I I-M-' ----A I~--«~ wIn- I'..u..u ll-ml. I Ll\ I‘ NUS, ~ \N ‘ “' 31 RIMIRE. Am-m_ | Hg” ;“\;'T'n;-‘tinlnrliatfllbglnnIIJ'u: vm\:nr1r.m: -rImIt1'.:- ' ' . ' . ' . ' ‘_ '\. , .. . \ \\-\=-' ' - ' \\‘ »’’‘'‘‘'\= \ \I d ‘ ‘ T‘”RA' K I \\1 ‘\\' \_‘ “\\ ' \“‘ 3\\ “‘ '“ \\' \\'I| 3\!\-I‘ F\! . “ h.\'“‘ ‘h\‘h“‘ ' — 7 '\ we -mu mnlm «luv prhu lnvarlahlv ah:-n I. Try nuIr“‘i‘::3 Au;-..n. 1-ulruxtullolhc-m vnl| be prnmpxny mmmed M-'1 M-Mr M -o. ~ m.» -~-.«- I HI. I: I.l.~~I{I.~. |,\ I: 77,-“, g,,\,_\ . . !'AltMEl.l as W.|l.Kl7.'ll‘s | JIIHN It l“.l.lIlKlllul»1 k N) .. 2.: r 1. R11] FIH-l'I'»\lX|') A rrlrn \ ' ' - ~ . C‘ n . ' _——ILrI-:3! an. I ;'f_|“_-__. ’ , ‘_ , _\ I ' V I! fl-ulnr “H cu Ilu. |‘-4-1I\vnII.'H|rl1In:'N>l 1:1 ‘'1?!’ J . “M” M _lY BIRLF I “ABi\l-I\ L \\\; ~’:{.‘nFR' ‘lviun AND \HE I ml‘)!!! 39»: “um IIFEPLl\f|'n::':I‘FiEl¥I|:§): De°°“\nV° P31)“ Hang“-‘93' ' \'rmnt'»I'«'r1ux up \ ,\m.mn\.~ u\' '' * ~. - 1\.\_“\.\\'*’-_' n...‘z.,...:.r,—.».,...., 1}. ./4:um:£»‘:‘ - s ’ ms 31 Iiffqf 1»: 1-\c’»IT.s~x1‘uu'r'I1t~.=u IND ' X LHT HI-' m:.u'1'm I. HU\I vi M‘-‘H m. u..-z.-«nu . rI‘r1lr IIl\«K'=\H1‘lI («-m;—--1 . 3'35‘ 1‘4X0h for Sale, on mm... mm .1”; xx '. 1’; W \MM‘R\“'m” I glrinuannxn gm.mm-n.u».umnnm11:yn1|InIm-s 3. (u_ _,-,0mNsoN‘ 1 m....,..uus duy r..mn..m..,. ,, ....,- ...,,.4, 4... 1,. ....u g......,,.». c . . p ,,. y ... n ,.,..., ., _..,,. H\ \ nI|u‘_ I \\ Hm, .,, CAN,“ ml _':l'r:'-u. ngunnn. cu. _ nn...1.pm W‘ ,,‘.,m_ “M \ h_ M ‘_\_‘_”\' ‘n um ‘nwmwl yo. g66_a,,.\~. ymaum (\W M.” ml B” “I” V r Nu \' r&_ n’|1-lfnuf ualo at In: than :» -I .1 rrvp ‘..u.nAln~«I M um um...‘ 1-mu.» Page mug Mun.-~ .~':..,,._ ._.l _ + All! KVL ‘ [l(I.‘=T(N_ I 3!.“-hnifnn R\. [,,,,mm” C\ N\ Ymk ' cap‘ \ - in lhrnrh u.r|nlI- Mnnqdartnrrd mul Int InI1~h_v H“ on land G Á 3\\? ‘D “It” ! -“- D;-gurnuxc laps’? Hnngrru !urvrl1lu~l!;1.1l:'-.». {P I-xln urn»! «q...l :|HH'l’lILD R lU'l“l'H~.l{ A ‘ IV I VI $1.}! \VD, nu ‘\4 mud“, ' ‘\5 nm EDW All!) IIAIIIIIEQ, mallet! and Dranmx Inna-x.num2a_ 'r»1mn,,.,.' mm... I , ml“ }:':.',,,. ' R\'|Vl§‘.\‘ \\ \.\l”\l.'l‘H\ \ HI, . \ \H‘, “.'.,’n;,' ‘,9... 5-; will \ , . . . ‘ \” r~'~ - I\-h luiurnn-r Ca _ New York (‘npllal ' ‘ \F\ _ _.__ ___. \5°l““’1_“\\‘ sea as and 3\|KD“.V| - \ .n.§ I’lmu-- J _ . . . _;_.-\ ' . ...,,.x, plst 7...“... III um um. ...... . ' ‘ - - _ ‘ ‘§‘!\‘:‘;\'” \E \ M --vr-In-x . mm»; . nu’-m1‘x~:n m'Ln.~' -1 {mm '.n'.<=r n§§fI¢lu!x:;s.'.‘ Aa1s:;.I':oL V'nIlnk'n D Pm.-.. mm- L ‘ R D 0 I I“ u».;.-. J s [Pu rr1' Just ll('(‘d'I1('(l. \ \'n '_ ; \\|\\\m'-I--r <‘-- . New Y-wk. \vlrllnl ' . yr:-¢'e|tr4I.p4-.r amp Alya «One m of |'¢uIb9,nm-mg I' I'll ll4‘LI\l t|‘n | [I g, . ., . \- -'—- ~ - - - if ' - -- ~.‘-. _- \rm 2 1n . __ ‘ scfenu ground nruInd.;mf¢:Imn1mn:r-:.‘:..| ‘I ; 2 1. \l.|.u\.*- (IP l\lH\H-. VV'I\TF.R );.j _]u\q;“\ IHHHH.‘ ‘mum |\ Hm! I‘‘:’'‘' ~53‘ \l['lR”:!'l llllkl-.h HR \\t.I..s ,\\n L”, ,,_W,,' lummuu C“. N\ Ymt ‘,.wm 7“ 9 “m'l:E‘5*;!:\:\I‘l Om 0? Hl glint’. I! ll\!!! nnllrr. Hill’-Inlet:-rs mm: and 9 LI\ ‘\1 7\’ “'9 1‘ ‘'‘'‘ 1\\“ '“'|\\“ I ..:I Luv»! III‘-. 4 --I U --n - 1' --I I ‘-1 II: -Il ‘1 Hm‘ ' HM \prim Ir \\1 “\l‘\\ \ 170 5-11 ' twnrlu . (‘)1-llxnnr I-I l -rum Tulu~'lIAnM it .- ' H v mm It Hmum» 5 (Ir 1 . u I . .h IMP c°mN“e\‘F“red>F 0 JOINRQN Pmnzu une Ilunufarl-:1! L 1 ‘ kw «mu m . n II P (‘|lA\li‘l.l\V. I; ' (‘um 4'}!-nlrly H u - I h(.“\I|k-;-!'sli\:;IkI'|.'Iu|I\:'|\ ahlmunw ( “I M\ \Mk 1902 11 An” end\ “(MIMI \(‘u(.lh \ \up. ‘ .. . . , 51:30 I‘. E I‘ ‘ASE, G Mntn Ilrzel. H151! ' '19“ Main ilrrcl I: mu - l\\ I En I _ . ‘1 - \ .,_ _ \ \ ‘ \1. £1 ervlul. '0 P VEI-1DllA.‘\l. ‘ 3 , .. . as gr 1: ; I 3.51 hug um-u_ mm A L--ml, uuucx nunux. -man n. n. wu.u'a. I 11:13 ‘M8 Wullmglon mm, uv \§\ll\|\ . F\lnl -‘4 -.I...»a 19 I Jl\ll~ \lllI5l'! \r --I‘ - ‘-4 >7- Pr0|l0IIO for §:’II('. » TIM-I I‘llH!‘l-'.l.l.E’.R (nEVF..'~1H' ' CIIIFP. n-w lying u [mm-. ‘G \' Ir-Al Wu 1'' 1-ollrc (‘Al.lFnB\|A not Is we r Liv s-no-I II -n. Ar: :-an-~| my run «map To-Im- imv rash. Amt ‘mun-0 m an nn-I Inlre mnu ‘\5 '“ -1-mt-u-I urcurhy F--r prlre uxd iurlhor Inf-vrmulnn ml 4'\! S. D (‘ALDWI-Il.l.. .3 -4.1.9»: I . 4-... ....... Cloths. Cassim eros and Vesting, (u u-. n~. «I in. is. I elm. u-I Avnevi. an It-sr~-1'lr'«xv-.-_ Ilnvh ‘ v IIH nth! '0! nlu:- In IL: boll Ilvlr 32 IA! h-|v-C! prirf F: vi! I \.~‘Il m-Im $1’-III DEZAYTII -r -. -1 c I .. . lanarn - v- --n 9.4- .. . .3-, - Iue ~n tho an.“ r. ‘I\Io .-— .- D‘ ‘ . lb :2 IE1!’ at out on a PI? Rimu. A --7\ a-~|vly V.Il\—-'u1n.._ . u. ‘- Bu Filo‘ Work-. M. \t- I.\':\|‘~\|.::‘|.\|‘).‘ owl. 9- \tvn\l\: in-I-~ ow; -- [- I| \\ .. lf1iIx\ u q u . .< . _ _ _ |- u II .- . a l' u ,,, . .. V rxr-nu-<.~ 4: I‘ u . .. .« ,_, , M; 6 I‘ \l \I - .4 -r at ‘*- -‘ I‘ ‘ll ll-1'4-11 11,43, .....| .| -ognvlla I -Iv VI-Tlul II g,... . -- 4»-;m .. y..- u -1- ‘ l.‘ N, . ‘._ ‘-,_‘.,.....g m. (-.'r: “Lara, ‘N m_,. ‘, .. . . “'14-I _, . __‘ ,_ .. v-\I 1| 1» -1» - \ ll - av--Iii Ilnu .1 9.00 P M VI‘-IIT I’-'.Yl‘II‘I'-'.\§. - - - \. . g-- \p\n:I\ -M I’ \l_ I--nu... .¢\ ‘IV nun“. . q ms‘ nu .- Am?n 1! Ar. R R n», Dunkirk.“ V .::a-T” -. rx; . ~— AL we. : “ ‘In! .\\ -\* »-r SBVV IIIKS! SE\Vl-IIISI! '1'‘)! I-'. I‘! ' lll.lI' A RI-I R!’-ZSI‘El\'|\I-‘l‘I.I.Y I‘ '. v-- I-I mm mm mhnrrn-or In pray-aria! In rnnnnu IH- rnvl .-mu nu-won :1 un- uhnnm nnnrr and run‘!- II-lr u-rm; Alon rrmrnl rl rrl|.’Il' hnunms. in A I.” :ul-irvunl :.. mm Chrnnsh the Pnsl omce. Box 2.4M. :71! mm»! Ill!» lmnu-dlne nln-nllnn. Th lllvgr ~ arm! \3'!-v' 1!. COIIIJEVNOV, .Lu- \'r--mp A I u.. . FILE MANUFACTURER. IUR (‘ UN ~ sun»: nu Ir\\I‘II.‘i, Hill L‘!- Al Evztavn I\I:n-uuy Jhll. Ihsn-I Mrur. VERY DI-‘.S(‘RH‘Tll)\' Ill-‘ “Ll! P ll.P.\' In-1 llnspu mu: and tutu-no-I e-and In nah. 1| I DIV-tn M to {In 50 per arm mace» J-um lbuluxnn, Mum ‘I1-<'Iu|nh -3. Y (‘ El; Al. I-vam,Juu1.n Mum .\Xerl||n|- Ltz rm _IIoo A Prlnce.He)odmn xmn-m.w..n..- am... -1.»,....,:; I»... Work; Dani Dr--12.»: l‘Lm..g ‘Ilm Jurm |1..n.ems,zu,w Ihnnncmrcr. Bum-In Am ..m.-.1 \i«.r§x.J T v«..,.-_ Grins mu nnnnrmnru. 1. g 1 1 While, Fhlge Tool Mnnnncturers. :2.’- .. r'.u‘ ,. .-nu-Inn'v . - IU |'r1v.\ ‘bl: \.n nun PM An .1 I’ . 4:10!’ \I l\I‘~\ vim-\ ‘ll n<:. ])RI\Tl-IRS .\TTE.\'TlU.\' ' ' ' ——\\'E IlA\’l> gun n-n-ho-I n nrllrle of Imlla Ruhlver mnnlu-In \ ' 7\ \N\! \f whlrh cannot fall lo 5:!\ Iltiufnrtlun nu mg.-at-Is In a.-uxuly nnd pmu. order: tram lhrnld run ‘'1' Mlhl I-ll: prav ‘nuts! FDR!) ‘ “'E[,[;l' In-Ila Ruhbe? Wm-hr-nu. AM? , 214 mm um: I) K l\TF.R.*~' ATTI-}.\Tl0N -THE ('(I\\'Fl ti-u' I’-ru.nm~u-I (nun has rum: in him!» .| h!\ ur-I ln II--rm a run n-nnmm: nl um nbon .1-Idxrnie-1 lalcw-1| I'M:-I hull and try n (‘ nnerll us In nu . mlnlr -I 1’ do In! I)... P-r I-rv \\ uytw. \VuIn|n'.. I‘-m Intllupr rt. lalayrllr, Dun-uo, vu..l :—‘-I I u [canny 7'ul4-d..u(<- w I FO!’ JPLY ('ELF.hlL\T[n -\~ -1-*1m._. WORKS for exhllduonn and pv-nu .v.-mu. ..§ . to pc qulmy. all snrrnulrd to burn u -r In!-Lllnlo-I nu) ma stlhr msaurnrlurefu prlcrn, am: Is‘-' - I - ll-nnmnv l Marclulne, at Ull£'A.—‘ cup:-rlnr are:--rm n m cm - mld at [13:28 cam lgllug mm any nunun-nu-. ., 4, Blue. In wsrranlul us gum! 7‘|0lmn-9 IN T -~ » ., No 1 and So 1 Extra; mmmu vPryInr -v .n ly 3 1.000 boxes but quuly ‘rorped-n, II-mm .3. _ .- pricas which win eommxuzd may salt-. > B1lR.\'Ull'B Grul ¥‘u-my sunn- 5211, Alain II ll -'04’ -' L“ I‘ II Tlnvv n ...-I Al“PllO\ Fl) X4l.Lhl‘l\l« I All.‘ an -n «.1: Input, vh g A: » «IN. In-414%; I -«.1 tow-~« - a uni .15!-In tun] shutout’ mg!-v uvl-cl\ '1 '- E. II\\' ARD U A l\RH>1* BAGIBIIJH ('llI<f‘KED TIIBOI (All, v\*l’: um. : pp;-s ... s ' so man man ‘*1-1 nrr§~\ A-\ Km‘ 1..mm: ARQORTMENT \ _--f my :1)» 9|.-mu, VN-‘nth S34-\tin. B_I1-*||tI. 5*‘ - 9\\ -15;-iv:-I an n’; lI§l'\| 8 Drum! \ nrlflg Elnrr IIHIS wiw mn.r.-:.\.\‘.~' MHI..\S:lE>‘— 3 PM ..u.. 1., A. I. Hlul-‘I-‘EN. my I» NA '23 (‘-snlml ‘WISH I ],],,~‘v }I.|l.l.b\ [IA l.LS'—BA'[' BALL“ and Fun! lull-_ R mngs mm and Pm-lur Bulls W h Wlunlesnlo and mail. xx: IL: lndS1\nl)1]1‘1{lII,be‘r wig:-I§:I!P my-_3 V _ 0 .214 Main meet |Tm.\I\nx-u |..scw‘.~x—41'.s‘1'l RE(;EI\a\a1*i£\-t u 1 \ .J.....':-'::...\:=.*:.'.‘.:‘:::? 3{1ER'm:‘§“£‘\n:;jM . M; V‘ \9 ‘ ' ‘-z.:s‘0 llnln u'n-v-T m(j0‘§.u‘:§ nir ILLINOIS ANI>..CANA- “\5 dl Tlmnthy II J 'LEE“”u,Y,P \“T mar: 'rn\v m 1 0 ll 1- emu:-uv. mo 2% R32\ L\;*.*~_'\_\'\°\_\“!‘.\\f\ ‘AR|'PIT—S\V'PZFIPEll¥- lIERRIl‘I{‘.s' T’ntc-'l’I‘:x. [ I prvrenls the dun! nrlnlnlz and uavu tho ¢I|'P4E\ re‘ In 3'. I351 .BAllNUK'S Oven vumi \ Tat u.u.vnr-nu‘ 1' «IN! _ léll 51 lung, II-Innnlee :...I an pr-nu.x,nu [mum ups: lull -mu. lrsl W‘ TIIIIUI UH TlI'K 9'1? nv 1‘[||nunI'T)I run In «hm. mu Al III II» mmruusl Tvlvl Ullrra In um I 4 «ml Nu!-«s aw! n I-.—.t:..s.. M [hue I’-vm|mny‘9 TI-tr-'! Ul Ev 'hnn¢- “POP. n.-p.-1 Ava. . , n| Um I -rm-ml I'm-n 1‘\- um mu... :2 In I-nnge nlrrrl N1-3W ?A1=1=:1z Hifsftiiiircis EH3! WINDOW SHADES. , “'37.. II. BA IIII, lluth. l[vP| 5 I-‘M um.» lgvrd, nnlhun. A VERY LARGE ASESQBTMENT JUST‘ RE- celved. For sale It New York kl:-an at whmmne ma x-can E. II. nmas, uw > in main mveu. Nu-w optic-nl lmalnliulunc-nl. 1- -§'\““‘ 4-‘ V '~ ~- .. _ *' ’ are Erran- A CITY BAGGAGE EXPREKQ OFFICE HAS bug en st in Exchange onm or June: Ornhaloppq York Cantu! sad Lana Short: nu: nepatqm Kxchnnge nireét Olczsezu Ind when an lgnre their buvgxge demon-.| .2. any porn! made: by Ienrio;.ched:n It the nrnce shore nmuou npmlf - JAS. (HILIILM. 50 33143 “B\ COFFEE SUGAR, 9:» mm ‘‘A‘' « ~..~ ~- 26 blob Ind Powdered. - land: In!‘ It JOHN Bl£N8Q:*l‘3. I180 131 3-hlnmlreel.

xml | txt