OCR Interpretation


Buffalo morning express. (Buffalo [N.Y.]) 1859-1866, March 23, 1859, Image 3

Image and text provided by Villa Maria College

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83030920/1859-03-23/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
-«~.» - =/;‘:~:‘«. :-,‘.,‘.~¢;,«::=. = '_ ,‘...\-air“ -, -7 ,_~..~_ ;. ~ ,..’ _ _ . , . ‘:..;‘»., ._ aw“ v 4.5~,~:*»“.: 5'-vvtvw a; , ax .._. , . I . E» Dr.szv.-rns-~I.?filor qfth: Morning Is’:-gang... Dear tilt: The unllne In xgu? paper llxm. (miter ll\|I'lun, of this city. urn.-sled I mun nnmul Jhncph Bring», on Ft!- duyruu thdclnacge of being A Alanna: {mm nu. E 3. Army, and muk mm to ltuchcucr. the ncaruat rccrulllng umm:.||ar1:w my Lnlud Incl: In wluu I Inga! ascrmlouu wlm an-setter; In the fa; al'1,(S1‘?. , und u a0m mu!»-I: may like u: know whn ‘qua than done um; man} I win relMe_,nn luuluuce... . 7 __, n no c j::IR;I:: a, BY TI.+1I.]‘£‘;,P_lj. This Way with Your Money! “sonar 1:. i:t.n‘n1nuI: an 1:o7s ‘nu: BcsL!-1&4 Il.IrI,er. New in, Use: 01:16 EXPRESS. SPECIAL NOTICES ' L. K. :1’-l.l\|ll‘_'}‘(_JN4—A§%<:11¢iiR'iii‘:x ‘ I»\RGl:‘.,_.I',lj-21:!-1.&l'1\l‘¢C CASH 84,!-Er~QF DRY (mans, ouufrluxa. ml» oLo'tIusG Goons 1:9 P1.i.umv.-vxma W1£‘I.0lI--,.’Vu.50 Jlstlnurut. A law]-21.1, on}. I-Ilnrsgt All ‘ghchuahuqiu. ' ;g\!Is.'fc1nsas‘ I.lFh I-2.\un.2.Iu.sr'.._\'uml to 1:111 Anny , Erxzsaxummr. muL “ I-lnlrllis lnl all}: the :1 -pwvd at me tumltf in mm! Dr omhcwv-ur1d.uud the clhcos trot nntnyrogu etur tearle:-cl: §)XlI\!1Ih}xa“l4:\1¢ Lsnm\!ArLl.1wvl:snGrt;[I4I2s'llK!1UI‘ «HM N0- urcru maan ur in ct! nncn us. _ Iriccmnga-‘x.\rc xc'x|.u1...-x.nC.-I---ul-I hen--H~ral| ner- ynnls pcnium. In D. ullmukxtu um xmnt.-I In tlualr mmxral ‘um. and gllkuolu pmluce ; reaction no. min»! NW sud- I1 I d , “In: {an ..':3§.\I.“-.mx. -rosin, and wlll give rem-1 In nvxrm- on with the nut clone. A brief pcmlxcla-xu'r \II Inc um will ruunvntr Um I‘lum.a.ch m axle;-.m.*« cl vurfm hulll-. and‘ b u I ' - . I - -K '|‘ “'x|‘i.‘.-I:;,}‘a-3¢y‘J::y:l«lI |:- ctnrlniln In man llulclmu--' l.lh- I-T 2. hllnmm as huusL‘}\0lAl «rm-.k-.. husszu-uh In H Mll render u..-m y-»u!hInlIn {i~x-llul: and in Mr--uglh, nu-I vlluhlv umvu hulhe ow: nun-Y (ht.-\I!)rs «-4 um: pmune M It r;--I -ugly l:\!LEL'lruIv3 hm. n|rz~n,ulln-tu. and Is until) an In: uh. nhhv Iain.-uxdnr. L’§[K!t:L\||{ to Ih--an WIN h.-no bun n-dn.~-4| 1.; n condm.-u. nt‘-an-rrll 1; I-. miaxun gun.-, ur ~-nllnur) skit nag. Nu umlwr sglml llm mu-e ul thv Inn;-olcucy ul um‘ huxuan or-,:m-. u-an (||1II'|'i hhl|um.I “'11 :r.....x.- n..» .r Incl at ouuv mul I-urwr ‘ Ilmcmu,;.' ur.- I-‘xhllimm -‘v -| H in us. .1 hp :11! |Il‘I’v.wvl-I whu luu~¢- L|l:uh|u-rI‘\1 nun 0 3. «I:-[lulu 1-. llu-r. nun-uhxr nc nun, Iurplil lulun:-.t, uv I-nun-s ~11 «mm. It 1: um» plI‘|\lu|LII It-up luunxlm. glut gm vu~|¢!ul| séxu;-Ira. tun! cm. h n nu: :1 -nun -»r M .. .. m -an in a u.n- \|‘I:L\ icmxgrkmlxlc and unv=sg-1Au-.1- hm-In pro.-pzmuluu I: luv‘ nzm-I-y the |'ropri-—Iur_lt II “I'!v'ul3--In. ml. I645 \ \ _;\es\ \.-25,1 nlv \!l«r..... .1.--«sf-I he mlulnnanl L 1-1‘ gm-nu ex u~nul.u.- unv |xsrp- hullle $1 \ ‘--I-I by [Inn-«hue u-—.Iu'l'lIHy “ \*1 Man: an . llumun. \ ‘R N la VV 14 ‘NE ‘wr: Mu: mums non _ muuwr-sA I.|.'l\l‘I.‘l~} umuruoh -mo. »\VEDNESD4AIj’,\ll‘A:I(tU1 :3; ‘man. . . , ‘ 'W‘u'IIb,r¢ny‘A’no|'\Ii‘¢ou\I upon. ‘ . ;\'\7A!i!ll,.Vu1*o.‘«’. a.“““.31I '31- ‘Hm 51:11:! D‘cpx\ruhm\Hu1.«< w.-c-x-ivcll dvspz\u:lm~x fwux Ms~.‘(.!hm§elnll_l -lhx-.vt from Yam Uruz. Ho saga’ Qlmt tho, Jum-z govcrnnnent in gaining slruuglhunsl smhlmy cvntzy iluy, gun! Bllggrxls lhu mu|n'icL_v of its wmigultlon. ‘Hm |‘osunnstur Gum.-rxll lua dicunisr-ml Huh 13- mm .~pvu?n| no-AI-ollh--: ugzx-ms, tlma c :1 -;\\iII4,: nl’$::t%,mIu. . lu n-p1_H.u xx now of 4100. .M:unu;:!\',.u|.u:-.1lu- day. ‘he; l'o.<tuu\au-:~ («h-numl lIlf0I‘ him (In: (‘nIugr(“L.4lu\.~s furlhv Hr»-( \ <h_n-«' Il\(‘ ur:!~.IuI- I .1.-su uf ‘Jar gun-rmll-~I1|. fail: cl l‘-'- unlm p hm lul Ll-r |'usluIlu-r tll'pnl'll\IrhL HI‘ -I_.dd.< Ilul 1-ul H11‘ lhr xumniu-r~ n{ [In |.r~\l l'unggn~.~o. Ln u l:]\'|h‘xL llw }'n ml: in 'm,hl. (In llw ‘H14 Ml. ‘huh, huh-‘ n n|lv-1 lxn - ul 1 u ~ ‘mu, auul lln nun-~||m ul uh--Lu. In, ,3“... nun a.||Iph¢-\L|)I1L ix mu. llnpusslhlv to -In .~u uulums din nft-.nu.l.i~ mu h - su\\Yl\‘§gl1 sml-~.~ 'l‘iu.s \\‘nla lllusl unsus-lumu--. Thvn uugln 2» hr nu tinm uh.-n u full Fumzm-a ruukl null-v.~ x,uu\cm-xl. mud n 1.» lmpud jtlmt and: A :~Lnu- of ulhurs lum xn-wr u4.;:uu nu Ill llml Illr Mil u-hi:-l\ mxul» pruvlmun unlx for llwli.-..nl 3:.-ur. romun m'1n;,; Jul) I.lu'-rr wuuld hzm: h-uu ulnlun..sh' nu um-.-oxauy ‘fur nu. cum ar Tb» -Ix-(‘um-m v an tho f.'(>Il|I ut June will uxnuum lu $&,::~.‘._:'.1S, mm-l_\ $:5n,mvn D} wl;ig:1;_bynn:;: an mug-am} I-.xLmu .unuuu1lalm_~ (yn um 1-‘ul \ ! zunl Hw ‘Jill: M F:-luru nrv, wluvlr can and wall In» [mid ln Ilm Il In--nt uuluu —I>.l'3 \h\_\~ huuI_I|u- .L.u- 'l')n- |L|\ :llu:{)r1us:l[I.I} 1-ML mil I-r umdc unluu G A s B U mzvmzsab pimssunnx $7v\\‘*' 7 1 ' _ ,mc-zonuzns _1x ‘BUWA_!.0.-——P01'I0i,1lually ' mdu,,,,u,1x Ian been {by cnlbu for u number 0|‘ :5‘: mu; 0] iron uunufuctorlc.-2 um! Pmnmrg ml, ux uamlly. and Lu dcmonutmto by unanswer- “‘_,,..ml agnus $0 llm entire Inzllfacllun of c-very lhynugu txmlclxlld. (lull l can be uuulu lo 1»-1;/l)c~ L1ur¢,+ln nun um! mean xm: jun the 14 whlchnru ucccu-.n-y xu com- al. once upon Itluutlng LI_e_ao (hingu haw !_l_n3ylu\\‘c. A. REYNOLDS - \~&~ 8.8-.4: Main Street. Cor. of Court. ~ rum ’~r. ~ .= A ‘ .. w||| luv sold to glzl)-—ailvnI)¢-P1,.» general uanruncm a! Dry (Iuudu, cuuxhllml of-- Hllkx. binclc amt made gtylcn tor Dream. HI..;.:-cw, Du lmlm-av. \nh:uclvu\, _ I'm-mnnuua. Print and Lmrn llulmn, Ilrux-hv. Onunlnioru mu! wool Klmwis, -- Long and Stalin Hllnwlg. Rlrlpv nu-l nurm! (‘alllllxrlb Jnconczs. ?L\--R. Min mul hum-«I Muallnl, , I-uhm-va. mu-u\.u., 1-'!mun.—lu. , - I!--xulm1.|In. I’-x-Ixwvn (MM 93‘ L:;m.~3, Y“!-. X\\uulXm\ l'riuu_.s-.-., .\r. Alsu \ mun um.-x. .- ..r .\ L.-xalu-u nu-I Mluu-: “ mm X14»; an nus.4u- «.1 '1'uI.h.m..| I'm-km Luucry. \x..-“~.\[x»-:\\h»l:-‘\u_§.-..- u: .1: unuxlu tun! Sulmncr -l o u -_ |~'u~|.l.-Innbh‘; l.lm«u. FYnuu.m Kuhn and Alnpam ‘Jmwl. \ ‘ Au .wvnm...m us - c... mum...-r wcgr um. 1‘. --I....« a ram rrn_ on m..n.1-.9, run n-1.- ‘nu 4-I Um usunl H\r)«l.\ U» 5\ link‘; l‘ulI-nu lmlla. \‘\‘~.., Ah 5:» ,.:.\....; l-‘»..., x.uIum.e. lam ‘Mu. cu liluvn ?~‘nl|u--Ln.- nl '- I\{llu y Uansuxuu lea. to “ ltr-mmluuna \'.-m sills Flnhsh \«-lvvln. 4\Ilun~:u. F--we-i. . :<m».~um:u, shlrtmun. II 3M4-IA \|au Mm-I nl -\1-awn |.‘«u-xuu Blmunel l)r:unu ‘ ‘ -s.- ..... .~ n..| 1-“nu.-.1 mu... 1. , I--n you n- amuu ( -us l‘nul.~. . bu '- Fun. 3 \\-ml tux l'm.u1. ‘ ll --u» «I t unla n“....mu, mu sun \ nuts. .1. ..In ' tit?‘ TV-um -uh. ...r--ut '\m.lw .-n dvuv--ry of llm ..~- an A Il|I‘2‘:i Pl x 1; ~ “Hm M ” ml-‘lI\‘H (nus:-:n AND nl.Al‘I( was x-4:1-1:»: m- um” A ‘ 0‘ u 91.» JAN I4 mu-u.x out-‘H:i:3. , . ‘V T“ “\3 W‘ ‘n my Nu‘!-3 svurvs. - Omislny. wl_tllo uallunml ml Pl:\lluhlIr1.:h.\\'v me:-e ‘ nun: rm parade. and I law may In lruntot In: my lllfx-:4) -zullnns In :1 row. and lime 3-nun;-3 men who Imdnlcscrlul um! hm been romrxxcul, Iwrc hrouj.-M. HIIHL’. ml-K \l‘r:l(' r--p ! In kuc-1| I|u\\‘n each but: In)’ me AM!) or his ....u..., \u|hn-e lonely nnrrnw hummln irnm. -xx I-Iru. u I n.-n n am.‘ urn-ml mun ‘\w.vn.- '|wnlL'd about nu-I-1;. h--I H: from {.1 uu-Au And \shuu!l.. -_\x-s »I Iln Ihru ulvnr. 1.-n,-hm apgul, n.-um alliccr nuu uluml u hub in .;.h..u.~.-..x u. ued mm mull--uccl will: his mud, uu,-y rniauni uu-Ir gmmkgrsr slnnul-lone. tun}. mm un-T Ilwcl. huh ‘kneeling Iunn bl --nvmnl néiuu‘ his ..uIhu. um rulml l‘|\uxnI: 9lI rIn the aurgcnm of (lum- umml men, whnhu-I nut dlxrm «-41 {As gun, :u--K nl and meal. and lhu )-mung mm: fI‘ll . u bin culin- 'l‘lu.us.-uula ul lruupa were drawn up on lho [.- ud um \ 5;-t, xmLnmul.md'mg mg were nevuatunmd to shun! ding huxuml bl‘uo¢|, and to swing mu uuuum.-u fall lublu. uv. and um fnmnclu amund I.u,ulm.-ling at pm that wuuld l'n:m.- npllrlxcd a few d-mus tcvranl fur an-rrlu-I--Ills’ mum. 1mca~ my breast. tun! uhuucd mull lu ovary chunk uallcc as (A: no my e)-: could |»:rc\:§u: N0. 135 MAIN I‘|'UHI Haven iron: 15 In. 25 Per Gaul. or an 1: ‘ ' (Amcuinm a<1tnI:§;Ts“4\iI.x.. o A1‘ wlxolmstu a RI-.‘l‘AIL, — V ’ ‘ Wlll N01 Whistle at tllq 'll|I! . V _ <_ “\_>‘ 'l‘IlI:‘.\’ mu x-n.-I Mix 3%?! The 111' nh1.\'.—.\ ‘-M’ I|m\v\I ml lu) win in l\lI|t.‘1I|t|l‘l mu. Allll mu pal In a um-u uuu. . 'l‘IlIw‘.\( can be 4.1;-‘um: In hum rrum”.um|1-- shlntnwl «'1 In an «.1 I ..u. an-I . . ||;'t'I|II(‘lI 3 g H‘ -1 H1\ ' mun; |ml;|_.'n um) Krc .1-«um»-I‘ N '|‘||[;|' mu nun. nu-Ii-I run‘ Ervtu-nu: Ham on: Io me n I .\\uI.. x I I] “ha nrg,~_\ .::.::.vr1_‘ in 1:. :3...» :1 lhr Gus, Yr-» \u-I nu nuulv, mm p.l\I m aha-ly um} l,;|\ uni '|I'\l nu... ,,I :2. Up '|‘||l3\’ nu.-uluh Iin “.54 h -10 .n «I n. In pmzws ll-I--nwln me lmnm by (mum: -I an m|jxmlal1|s' Hum‘ 11 M xu-| by llulr h -hm. siuuln I: |h.- mug mm all nun-Is. . L AND. 1 us:-tzm |~V\'l.\'. -1-“luv mu ....nn.~w m,v‘U =\*-5-' -ts H--~| xwl .: ‘I _.,.g_ ,. .,-am. (3 um um um lu-ul all ..nu-as . v «I u .- hghx, and mun menu 1“ Iu‘I 1- ‘r HIB‘ x‘-v¥'g‘;\.)|I|I\'. mu]-.. .2.-\\ uzthu .4 Lu |:IuIu|.?;. N15,: .Tl.e\:\ w W I 1111;‘ nu m nun.-.1 I-; xll hlchllls mrn It: I! - W J,‘ g . |_|\ ht I-ruluunglul-1 fl.‘ .:.‘1u.n.l:xu:.n. l:;‘|‘xlt:’1.u:,\'~l-«I ||):l\| ‘mu! \ n :» S ‘H u _,_ “. ,‘..~,x.;..,,‘ ‘ wt I4’! In] |u lht‘ |u||\II- ‘ \ ‘ 7 ' 1 v» 4.. . . -~ Ail [KY lxulh. ‘ Wm. ,_ ,_,, [‘|[;|r.\ \\ H 1: . . I. . 11,-. an’ i. . MI-.I‘llSt‘|l\l'\l nmxmu 1’mu\u'ru ...x ;-u-»---—I 1» _'m.v -7-‘ \\'““‘ \'““\“ Th; 1;. -1| I‘lr|.r 2,. huv - I —v__ , 'I‘ll|\ mum! ITII-~ - ‘ mun .L luw ms? s'1lK\\I\u l‘uI\\t :0 mm n“”___“ ““,“_.,,L, ,,__:,_,_,,-,1 “,_, A“. (ml.-5~ -rm} 'rI..- um: 1'1X\g'l»a |-uy . . , , , .u...... ..n ..m. ._.... .. .._.Ir II-hr»-I-1*--vv‘ _ \\u.um mu; wrl L4 IlH«\- \,,., ....n A ......u Ilp ..q...1 1.. ..m.~..- -u...-.-.-, u The Ba-st Na-‘r 1.- \..;y~ -_\ _ - MI‘ lgun» lI)I|r u 1 Inn.--» u.. u um: um mu um I-um 'u', x-xw xI.\u‘I|.‘h.‘st\l| N! 5; \\n-nu \V Du. W; ,_.,..._..n \\4|I||V .. [nu-lun-.: 1‘lwn:=u l'L\g'c u my j. V _ , ..._- ' \M\ \ mm” ml ‘T’ nm or xxx xxx rusx n‘ wmwrsx-: N Y ‘ -n.. mm mm to buy \\ '1 uuuu uuuua. ‘‘~\ _ ‘Hull:-\T t‘-' <' \\‘.‘ \ .|_ ' “N ‘k a‘ I-Lh‘, L ‘my u D “h “ m. i v‘ Sn! I 3 |:lII:\,‘5.\:'u'l|If- .1-ht; |U. M. -Ll ml 5'1. .\ . . ,...u., . .--.1 u A - ._ ‘ v-~-. _ Th‘, B_ _‘ M“ N W’ \?_\,‘\.,{, N... I \.q4“.;_..- .. nu 11....“ I . . mm: 15 u.‘ 2 ALL Kl\u:i nl- --um um-~ .‘..... ..N..;- -~- «-~'--~' --~' '- ';\*'_;_\' ‘__*'f\‘_ 1\\ .. , ... . » »- - ~ --\ 339- \\';-un. m..mu.~,..~ at u,nm.. mun m ml: ... : --'u;_:-g'“‘ ,'__' _\'_\ .‘_| K, _. ,. ,2. ' ,. . ' \\'_ _A ___''\_‘_I_ \ “a'\\\”’ 5 ‘ \ _ ,' ,_'.‘,‘:.“'-1-:.u;“-. r,.N... ~--u. q ‘I...-‘ n.. \\..m. |.. . ' \.\\\‘ , ,, I ‘L H, _,.,.,,.,, .u..: :-\\v...u.....um- I--1~' --s- 1- - ,\ - , nah . III: 1‘ * he! and 3.‘ . per: V_ 5 ,,,_1 mo unly \ M, ‘u.-up-:r1ly. auv-|_l« ..,1.1.w uxdependmgce. \Ve‘i-X1 Jun-IlISl1’l\|A‘I] oi’ er Am! over again, 9311 no don't m:,nuul ngum law; done this us can} my most caper: sfllllliwlicinn: ctiuw dealing ml . . um. and nu-anger: mmlug uurouxh mu town. “ . _,,,, gum.-no umeukcn the mzuter In hand. and N ,,mg—.d :1 me sanie result. In numml and plus- , ...n when-n promcm In tully vaorlual out and cum- . muunsmlul by um am «:1 umthv.-Iuullcs the Incl. .-nlfandrwm uxaulmu tunh recclvml as man: . uxlnnce the fact lndmmul but is not comtldm-red ,, muluuuh as within in few Ivuclu H. hlupun-I lu:¢.t:a.I1x , vltif um and re-danuonatraue um pmmcm. 3...)»: wxthv mm: result. N ‘I IISIS-E.’l_]‘l!|IIOdl€[Il:r|ud.1JAnB.u0I united. and g ,.. ..x our clllzcxg jnp: «gun engaged um; snug am .1. r5]bh..)r|lIg—up lfx(N‘.Q:1 0! Iran on-. cunl. umo‘ , ,,m1.,;;_ is . 5:6.‘ ‘The reilxlug as llnrlryingavllac ,,,n...m-at rulr: wtnlclnllncy umpluy in mi .1e,,m\3m‘ , .-‘.4 nun lsll cnnilunvely ucmcd. rm-_ l.éam,,k\ ,3 um -uuununr mollrcuun, Hill numuu [ugucggpg _.- ...: uuunl ma nxl|Ilcln| mlv linkage: (4.: m.,,.,g,,_¢ _ mal luml no cm’ on the mmuueut I-I nu-ms In. J . ..u_mxu|.lu this mpcci . that Iran mu: c..W,., and ,_...rarIy .-my article o(‘~~r,y cnu.bc pr-»uu¢g..1 u -map. ml ln many c:u‘»(->3 much uhcaper, Ihnn any M‘ \I31 \\5 l'l“‘b‘“i\'1| ILIUHJ-‘I'll: nu iI'IItlhl‘l‘ . cu moluvll-er prugreasut --ur rlly nun n «In . ,_ I ., “hm .-umpl-:u.i¢l. and um nu uulhll-1.: km: . nun-lI|'“\*¢T“3“3 Ir-nu cum-ylx-5 nu Uxcu: 3.: Sill?-AIRS 0|? ALI. l)IECIlll\l‘l0NS The Best |’hm- to buy ALL IUNIR4 S1 IIAHH The [last l'l.'u'r I» buy . ALI. l{\'\h:< M0l.:\5.‘l\}4 I ms .... ‘ ‘ 1.5 lu run, \\011. ‘I.- AT LOW PJXIGRS. 'l‘In> lien |'lnn- In Iuuy :- ALL l(l\Il$ FALT FISH S0 Choc-Ii Blmjk uucl |n‘a-c4\I|\l‘c-nu~ A or nxrm,mm‘ nrubza. The limit l'lm'o lu buy ‘ CIIUEF .\ Bl..\Cl\ \\ Lid. 5. I'M Kl R“ Th. llmt I'M:-~ tn I-uy ALL IHVIN FUR!‘-lUZ\' KAI Vi“ _ run’ in T“ or, Ahoy .-so BAGS iron-‘x=-m-:, 0].!) JA IA. J! U I.‘ll.4, INN. L.»A(1l'.‘l 1'1-'.l,.('-.. In-:11 named M|.I'l“ 0:6:-r x-very thy ‘l'I»~ Inna! l‘Ivm~ Lu 1-uy ALL l'\l.\D.‘ Flt l-Kl ITS )1’ M £1»; 0)‘ (‘.|M‘5§- 1’lu- Ina! |'|u¢ Lu lug ‘< AL-I. l\li\l|a \\ .\:.«ul.\u :U.\l‘:'l. Tm ll.-cu l'|.|u: In bay ‘ .-\l.l |\I\\lJ.~ l‘ull.¥l‘ z<,uAl'a‘. SYRUPS AND MOLASSES. Tlnu 11- at 1‘L~.. c 1.. kn) K11-2:1‘ Sunni lllul SE‘ Iillhulllvsini‘ , ! .1 I5‘. 1u®‘ mus. sun‘, mnutm, gAxnu::s. Iuisltcs, 1'|u- IL 9: Thu! ta ha)‘ k~'Iu.<, u.\1e‘-ms um Plll Mr Bl (‘IL . In an BAIUNU l'U\\‘ Dhll. FRUITS. NL\_§ HPIOEZS, lo. Thu ll--st I‘ u.» 2.. my Al.1.lUN|):' NUT! 1, Blank 1;. mum hum); In quuuxmlu lo uulc puvcbmm. ’l‘h.- 11.151 |'l.!u~. 1) Im\- ' l'l-lib l;l‘&L'Ull.“ FUM P\\l|l.\ l 51-. rm... 2..., . N.\Tl\'l~2 AND l<‘Ul(il\:N \\l\r.~ |'Im-e 1.. buy .. .\ mum lln\ CIu.\!:.-I. .\.lll|u:r5 law has slmrp polnla run-l wu um 'é\VuXn to ulu‘4‘ll, ullrerwtaulumxk Iw colul. umxlud would mu. n'm-lemnnl lln:m id be ilmt, nnnl no plxlloun would inn ; bucu found vd In do lhu shunting. .Ju'~um.:gn nu unllsllswl «I (‘hit up. 1Inl <lr!!~tlccl nu-n nIIcr\1t41.r-cnsurnglnlv lo prwunc um: nlmh-.3 vulmnl mm, Iuul winch t , um mm, mm. L2.-1-...,. ma.- uul. Ilh mu uugageuml , gn.-rctuw unuw xéuuumg ines and Liquors, Tlw In-an H1\L|.v I hunt: , ,. 1¢nmnm:T1: (.I’.u::u; ‘N ln_ pl-m4 Illornln If: e I-«run h. 4‘ ll [w- um» sun ..I.«-. - .1. _, nu-u-4 ha 11.. .vu Paints, Oils, (.'1\(!All9~ axtnrr. V and Bruulxus, J:iX'.lE)aJ.\ B .\'.U..L ulv‘ M.\1lm1-\a\‘\’ Fl‘Rf‘<’T 1‘: cm. uuuu r rur 1‘\un~'.~. uP.|.mmn 1.- J I‘ Mlnl-:(‘llu\|‘ Am-unskltn. (i R EAT ‘BT\’R:(}-.A~1 N S. ()1 «very (lrn-lo IN .11 Hay Vxly Audi‘ ‘i~ 1 \\ml sum-c.n mrvvl. ul “ I saw II u-an uu-In gum-A Al nu: that he rlllhl «nae I.nl.\nu.1|9||. and that m4 u L‘ In» In-an-v nulmr. he I-(-gym-d how! to gr! --II, I-ul - -aul-I 13- I and 9: he n (um: I..du duly u..,y put. Jmu and.-r ::unr.1 nu-I I-x-.u;:m him Al--nguzu Ilu: nuns Hut an I -I.-nu) an IV um l -nu say I: um 11:)‘ um <~Ivst'r\ tuluu, um llu: llK) DIIZEN FAILS, 'l‘l.l!S AN!) \\ I u-mu‘ lIur1nII“‘. .\l..r.h \ - at H5 u‘.Xu.|«_ ,\, .,,_ ., A ., . ._. .., ;(..-Na. I-....uuu-. \umm.I h I!-‘I-\ ll Jr C. W. & E. PARDRIDGE. Al Mnuunu-lun.~ra' Prices. ., . \. 1‘cru.u\‘n.z._ .v...n..n 1.. «I1 \\V'-‘ttvhQIn:n~I ru--p--<-||uH\ mlurm thr l.m|w~. pl Ilulfnlu tum s -lu.lK‘IhaI n.. u hay\ in - nu; 1,.-.1.-ac! Inn-Inn.» -I-uh. ul 9 -.15.» .\I-e-mu In-\:<u\‘ 1 Han \'M'. u. I ‘ ‘I 2|!!!” HUXI~‘.S Wl\l)!I\V (il.A&~%, l’ruwl\, Kugllll) nun! .hm-rl-5111\’ Aim, 3 Large Vnlwly ul I G’cnrr.:l mulu-.-I lhcu‘ V-1-Ill‘ Q l_u- uuI...~.|‘-ls- In run- l\lhx- 1‘-nun hull. no \_\ x 'x.r|Il:Iu~; julun igm I. l\ |‘ll\Il”I\I\ \I«Hl'N'hK_A \\ Lu.-.r. ~m:a\-. .~\|.1-. un \1«.\x .\\u M? n . A-H ‘I -I ~}|I--lu H 1:\nI l\\ H! A k‘I'|\ I III\ I II-:l\.. I I‘ Ill \l\lt.\'.‘l \ u.r.' \ VIALS, BOTTLES, kc. (hr H-.p|«I|:-alulhlu“ Wilhn: hum (‘ungzvx-.~.~. (hr rvpn-.~u umx.’7‘5 ~ I- V;.'u -ualux In Nu‘ _]IlI“,'IIn'll!. nl H75 nhr h'~‘~t:|' -vll mu lu mm mm! Um Ina Sm in hm’ , Mu u l‘--nv,:r---u mil in: I III tlnulnu \- um lIl'\l'I‘ Irv xrpmlmu-|_ all-I llu .uu--um uluo -lmll Iw At.-A'4‘rh||lu'll Ilu \ Ivnunu dvl-L., ulmh unm he land. on um ll-r um um mm If {Inn Ills:-|l'\‘, r:!u\lzurx1:\v Iu-uu-\, vu-.1 Ihr J--mlvt c uul-I lu\u.nm1u-lu-I -m-unn‘ ',,,,, .. .. 1.-rc zuhnmcd, can lu lln: luz. In-I yv. ..w....: to nun: Ila uublu.1!i1m:ty1'n‘ we [Ire ,5 .. ., mule Iv renuzvlhrsc lmgmnnxn wsulln. J,” .. ,.n.--. Aalnl —aak;d I \u:3 do , aunl may .. ._..,\\\ by :3 II 7 ' Am! nul cum Iujm cull , “.4 1.. must Why A: ll? l.:.n_IE).-.I.u,rm-u uh _~...n u the mlmutcul In I. nollllhnun-A-llug ax _, ..., .. ad. bum Ln lwl Ilholly uur. xu. lvue more such unru an Ann) I..u In u lhc u-ur At :9 --I! Wluh runnu lull: wcrr ]tL\1.‘\l| Ilium“ .3, up any 1 lay \lI-nr In In gruuud be An 7--I-,¢\I ll-1| he L!»-u.:L-| may --I lh-15¢ I-an; mmhl n--I 1-an Hum...-,h_ nml :1-1-A-1-Fl IT I lIl‘1Al‘1'('IIM:9' Phlfll. Im Ivn vn \\|n| \ Iul‘ Ill’ ll u\IFI lllv 1'-I ll} «ml: ..\ uun \I'-:1-1-nun .-ull.IH~‘ Au.) hm: n-X-lo-I lhneu; :\ vex y large an] ui I 1) KY G ()() US, Drugs. Mcdlyllcs. Dye Sluts, Acids, \ 1' ms’!-1.1.\'e;~r. I'b'I.'F( 111:1: 1', .c.. ' Kl~&lgp\l.owenI llnlux [rma 2....-mu umhreagu pm my lll.\l'l'R|l mu-3 wax, w um: 1» us, nr.u:1v~x'ul'rr, 1: . u. u.nu..¢. 1 ru ..u. \ \' A. KBYN>Lh&Q co. _. 1:4: .\x,u:-.x.{:. Tlxgclhrr rum 3 Lugs Auurum-nt. uf \ .m “Al. .1 \. :.u a.‘-w :1-we *\u m .n Nun.--. \lm in -.12. at l-- nu‘)----L n In In tau. n hr‘ a» Cu. ...,. ...-. —~.: .17 ...‘..;;...*..'.?3;:'‘tr.‘‘“' LASTER low ~ -\«-t.».. .1 u a ~l 'MIfTm |I-I uh! \.,I u.. l .. Ia Iu nu.\ wllll quasuu. Ir..u ll-an .- Inmnlrrd In-‘II nu. . urn» nu Hrcll Int -luuui Uwll Jun AI lul A |-n-re -.1 3 -ha-ll 1. A In: . and he nu \,m.,;m L.. llulalu nIIhu.. an. .. I. II...-.4 .5-.. ' ..u-<\- an ‘U. I-1|. I-vh 4..-~..1u..x,-.h u. can \|\-v .- ~ 4 .1 1-.'. ~- .- FL 5‘ 4! -..r 1'..a.u-. a m , » ‘. l|u|)yI.A ta \t,'1‘1‘ NM! :1 Aurllun. mm] mm lufxnl V -uu nu. .‘\nI \ -rt 4:.-I Ilutlull \\r cuuvally In an n 'IIuuIllAu.I) 0! our arms. . um: .....xmuu llml ne -an ll-cl I -1! The urvunnrunmllmncr. 5'! 11.. u...‘ mu .«a..u,..~.x |....... 2. M n .....1 | n‘_.“_“' ‘W I or! 1... ..,.....nm- In u-\;~4ol«\Ii|- \|\-WI‘-“»\ mg \l - 3.: _ _ Mlllik 'N'2|\|l\lu\\ hm: D 5- '|'I\¢It l.l..F.I:.\. L, . 4 . u....u~ arl--us upnulau»-nu In pr-».Ju.~.‘_ . nuns and often luInuuI|ll\¢x1Ih:uI.n unzx-nu are rmm-run] |um—£enH\:-vi I -ulnl Hlnleq -q I h-- an I\\' um nu eulurv 2 mllumx \ Iuu nu--I amurln-ms up In u -. _|In1 I ham! 1... 3-an - man on .l.h-ly l‘ruu.-1un.- nlu-um Ix-Iu.-ulr fur fhv ]n1_vuu|nI us‘ Ihv Ilutcnut, we-harl: uuuld--llluuunt In h-_.u llun 'I_'.'I-I,l|Ih|.' A-nlrlu of win-urluunnt -up Lu- unhlr 1- mm nu: nulnvuuw dun Elu||-Ar and yltasaul m -1.» n|-pllwnllul-, um-n man In nu mum A |<rnu|1h|I_ m.‘nu4I., nlcrnnl ’. 3 -1114 Iudme me In an ll. mom’ In--auu I| an -uI~||-1) wan 1 Sell Dry Goods Cheaper .l0II V I‘. all-Z\V I~2'I\l\b . nnxu \ \ \ \ . \‘ -n - \ . n ;.- I I s .. mugs.\ .4 r\,.- . -.u ..-u. u ., lmé.-caux... lmu»-.u_ and ~I--plllul u.. .. u h \. .. I u. . -2. --7 u t «.11-I turn u now . ,.. uu- - TI v.-.|al|~u- am I,.. -ha... ....... ~ .'In' \\-1... .. . I 1 _ ....|... m 4. -u.‘,- -—I. ...._.-. \nm ‘rum |<I-. \k|\nv...u 2- .n hr :1 m: H: a U . 1.‘ u ur lml lcgllhunhv return“ «.1 n*,;u|u|‘ ,4‘ ,.:.ps: y Tb-or nh- In x r lpllal 1...; nag .1\ u.. had \. Ilme Iljunr nun Ime sum: I--xx TI.-s Km :1 twin: armuuumdanun at n I1--allng In-1*-Iuéur Wm Lulu‘ p|vn<un- III 2--lmnn ll0‘ITSl*}liEl}Pl*}iLS‘ E§!|\0—Rll1x\l Br tinv . of laws. Uumxnzu .l;a.lnhh.n-.1111] MI» In \\ pn-I rt-uh .-\,-.Q- u (up -of \\|-Irln nu In-Ir-U (ha 31‘ ‘.n\|1‘l|llI|“|IB\1&.i.:|-IIII nmir I‘-‘1.1|-||.\lIx--I III Inna, hnl not wt pm unu, ul-vmlluls It I...-- In-1‘I| \'!Ihll|inh‘II llml. llmvw r(~u.~aW\.q- nun-m| nag. pruprinlx--xref Sr-.-All Ms. Hnr :u..T nu;-uv n nvlplw mrr1uu«_- murvfr--nu, u--I an -lull.\ ham 12.,» 1. ¢|n‘:lIu[:|Ink .1 In! IIIL-4 [Ilulsnu . ‘mu! ... ,. .v N...\ «I-M-In r, llIuu,:ln llw auulru mt‘ I--r l|I(‘t-1.’ null-'1 luau bun u-In-run Al Au-I prv-pu:«.n|a n-n nu-I V I'2llIllHI Ir [ml III u[n‘I1\IllIu nnul prunstun «hall he n...-In [cu lhcmhr hm \\ A:-unn.nm, Mun In 1‘: Ilvr um: um. I« . llc --«.-l 4 gm: u any mm _m -u-I 1-11:11:. hnuvy grade! 1.1:: launml :_y~£~;u-,-us) Iglurl an .|n|1rw~u.\n..ri-. ll 1...: ,...u -1.. I'L\IlK'I ...\uh. .. .1 . :4. ,. -u! rend:-nl llxr ml-er‘.-«..-vxul «.1 ( Qpl II P 15.4.1.1... ‘I'll-IN Iilfllll KIEFOIKIE SOLD IIKKR. 2|‘! Rlalu Nlroel. l'n-\nu In um-uuallnl nnwtluwxxl --I Good: la: the FIIUII H\\| 11-: i\ ._ yum lhr uulm;-rmr-1 uzrr-1: ..... an m nr!I,lm| lhr hllcr very neldnun rv . .,.\. mac) In mulhoc ‘ .Iumu.lIxc age-nu In a mhuiev I h,_........«. llmupaulrs. wlmu n-l|.1|.nn' n uu...u-ulwushlr Tim Cnpld hu um grnrnnl u.nn-agumul «I [he Mann. 1.- .-uuueul -4 me llunu-, Lawn and I:-vpul-II: II-uulh-u 11-I..c an l|[IFKh-1 um --I 2: (-4-: At all! (luv-ll ma Ihrl ..nn~n 0-» pm I; L.-u.|-1-u ml Ia hue ursllm nun» uv ‘ In-UV ' . DRESS GOODS. JEW l\\l'I“!4 1|’ A'l‘I£ll l'lIa'I'IrZI|N Ilhud The Phulu I mu.-u - at-1 lhv . am -nay. an»! I'~lb‘I| (mm--G £17.11 -mu: Lin I’!-utr: II .1, I... -4 u n ¢ nu-I n.. nu... -nu u-~-\9 Tl»; . u......g lull“ .....u ‘ ,\...x lIu\1 I‘-.o _ . :.......«»I sum ‘ I'm Punlylng the Nuuxuan \\n|-r .lE}\\\I:}'I\I\'N \\’A'I‘I'}I£ I\IL'I‘l-IRS» Nunlrhilll lrnnm-«uni: ulfhly awcnununcnduqg mgu. 0... (mm Ilw |l~-u lulu-.1 l“1lu..mt JtIu:!I‘n um: hllru r mnhuml IIUI Inn cuulrn .IEWls\l\l\8 WATER l'Il.'I'I£ W-sl muly Iu)-tn--1 hul usuu «I.-apulhuu all Ihrn nu... an [2 Inn 321 III and ‘I In nu... mun -ulrvl min!-nun: u .6 (II, .1 un_ unl Mn 00 JEN‘ ‘l\|\ I-‘MIT Blip) (‘1(ilr.‘3. |¥vIu-r nu: «t..a,m um; 5.:-mu hm rum, as am xv. ¢tul.a_ QI on, [I :3. Q1 ‘-1. O‘: “u. no . A. R1»:-nnuumn. L1-u-n-u_ sumn-n, \\.un-<5, II.<w.I_y_ K{|I--ucx-v'I1_ Ncurnma. liynp-1-Ila. I--u.I.; nu.l\| 1..-1 hm’. and mind .. ...~-y um. -I--an nu. I . u.. (' .u -. Irv l.\l\llll1-\1'l'l\ Iuunn-_ mu, .-u. . -m. N I» u. l'NuL\'s.|-N1‘; \ I I urn x., u-. 1...‘; ...n.... c -1- I-:- ‘In: . »:..«.n.u.. ‘IN I‘ I lls- u my 1'» II .. than l« I. , .... ...|um pulm-1|-al Alulrf lo the quesu-.n . .... -mm ulxuh In guru; runlltuzrnl llpnu II In , . .‘u.u um: um In: In: Ix-tn In It]! dun . . . mu umuusarlurlng lmnluxruln um um: nu. I. _ . .. gum, cuter]-Ilse hull» ubtu:-I hu been um; . ...nu ma nuns lllo npenfuv.-.-L. Quin -our HI; I: .- u,.,...,mrI.un-n and-| up as on nu-um n nu. ;.. Aiullllll LB -u nrry hunl and tau. ha» mason 1-»: lb!) n Iu Inc found In um nuuar . .1 -» mmrtrul I ant: nl-at-rlv all uni an In mu: -munug r|pIlnL l!u\| llul lhr hr» 4 Innlluhhlsu ('..u.;uum, um nun gnr nu. «unl.-nu-Ia .-my ..n anlmg. Ihuh . In x. .|cv-‘.4 n - I: u I... cl |..nq-An) Tho mu- i M: “Balm: S; <'K -.l ‘.8. ll» [Ashes “ “ ll}: \\\.ol I“.aM.n -- -- at. 1.4. .. -- \ LIV‘ -IL. 1 an r .1 maul: ui Ilu-M mun;-m.u-u shun I. late at uh: rm -Al rt mus! ululna-I.-u shun-tr.’ l_lu' pin-‘L ul llnr lluuu I.u.t- n.....,....., | pm. I‘.: . .... u..«- | lv¢1u.I ..-u.-..---7...»... 1 I-ml-nu u. 1.3. my ml-I I... '!uu 1- on «him .I-413:, mm 2. ‘ ' ‘ £5: Hum -uunynl I‘-.;.uuu ls\: \ \ but |'lzuAI 4: Hunt ‘.1’: g “ \ I-st,‘ at uh uu.;I.nn-n In 5 \ ‘ 32$,» I3?“ t.-nu-I I‘v)xul; la « I0 nus llurlmar mu: J'uIx.u- 66,: . 5» \ 4 J bftrmru c..1.mI;_ I at | D \ ll! I-utz |'ru.n 'ur | fa \ talk 4 I Pnnml E‘:l\nrI|4a 3‘: g. ‘ ll “ la--uhle tum U: 54:! 82).! I S H A W L S . .u lhz slaq,\§x~sc_|~z .\s1=x.u u .. -1.. ..........u_ .......:_ Illr-wt. rm-um. g;-.3»! bhrfll-0-1| nvuu-1; In a \.-I. urn In u-pus .u...:- I) nun--was 9-; - Ln uu um--g -um, nu- Azuvulo “man: an»! the In-|.Ie luln . . T. earl: nu-I ml 9| um pr»-u I bahu and Q I-Iruung In I. n up-«rm-3-, on-1 unluul. A.n.l]x.gLn~_g 9: I:-.uur In 3-: r. nu» -.. -rue. .4 n|| n I. .- In . nu mu; Ins. 4_....1 .11 m. M o II II» an-‘xiii’ uh’:-cg --.1 n.. ma.‘ an r uxuma .1. ..«.:’r'.'. .u..,. ..,.....' - . u. .2. 1‘-I|'u»-1 Ia: ,.u.I-v II o--' -- It» on! pm-~ um an In) 1. u... 1., ..s_ .. u. go 5.. I «an an I .1 ...r.gm .. Iva . I luv ..-...r,. I In! -1.-we-cauluumunmlu --. ..._ \\ \lqluu |I-um. no. gn guy nu‘-r‘II~-I 1-. --uhn 4 [Int I-Ilv-I‘ -‘al’ In In. I 1-. guy uuhnm. r- I am q.~.s-uun-I. |h-ah u. v no--my .-I ..m.;...u u n-nl lclllluu . «I n In tuu\|.\a l 1 IIIKNFLL. I‘. . 1.4.: J. J\.\I)D.I..LE x§_!J!..%. |~.....u... ...4 o..‘.w... 1, E . (‘ 1- N -‘ ' |‘~ \-I CHI ! ulvvvn, I|u(!:u«~ OIL OIL I OIL ! lIIIO\\ \6 l'.\'I‘I£’9‘I‘ L U B RI 0 A t 0 I L ! :2 .2 \“ \33.\-“v\€~”' \\ '§ \‘ 95351\!-\\§‘9*\3 \“ *4- r . 5. n.:..... 3...: ha,» .. , I4! I..-......‘. w . I-llr-1’ ~I us-.' \ I|A\\|IFI|H\|1I|1l., :- -n-uu \ ... -um: H} \|-\\ .\ l~‘|n\lI K | \|u*rlr- g 4ul--loll of A\ linear 4 vllngumn an (urn ul Ink.“--nlnlrhl -lau-: II II um held at :11 U1! :1 -r x In the -umnllf Th- l'nvaI-- h‘HI'~l‘I lrulll nr\-rul --I lln um-I nxa pm-I.mI nuum--n ml lnnuewu In \ rm (‘mu -3-: Ilwu I! u I--.1,-hug uf ggha rm’|(I # uumug In; Iuuus rlxuu-u ll:--n of Ju.m~u a nhlllh tun]-I..n_.| llm . mu ngaum 3lm_unun Ins-.nm_ ll-~_ lhnh 5| In-lmghl ‘Hm hl!\_\l' dam ul In an Ihu [ILuu' «mu. I Inc 1. I uulr :1‘: mun |-. luv: u . an-I - ~-Illlu Irq... . c . Inug_ an! Inn lull: ll1l.- n alum. .I no I U. n . I. a '-an--I up -. nu I.-I ... |....: |......r ‘al I|av...vn w u.,: - ..-In Ih|h- an hunt [1 us mun In-In um. u. |....e I... .u. a ,I.. .1.- .-.I 1-luv - In sh. I\ n |.. l~..,- um... u.. an n! n.» .«\um«l- 1' «III I--- n..!- - u .-—--me. L mu uuuh -n|.|nI'M|v «Hr . nu .1. -..~. 1...». 4. 1.-.. n . .. H. -. \ .I’ ., ‘ ~,., D II“ '|I.gI rm‘ Iulrgl unl ..I gnu! Imuxnru rh|~l~ m, lull)’ um .. u-J Inn-I) prrpnenl In turd. ll:-in tr-aln-nnm la mt..- MI, I -hlno no u hunub-A. MIME ‘ ~.. I»-u lh. .. -1:6-In — a MIAIOIII u .4 wt.» mil. . mu; llr In nu nvll kn. nu In-I w gvvlw vi}-nut!) .--alullluus II» man: vhuufv ul 5;-um; u mmax‘ In lnm.-1 no-«I n«r;.: II the -uIu..ua Cvvl line: per arm 1 an-nth mm: -| I an 1 c c--Lllrunu Ihr Male quarry II uu.-u liars : unln all nu! gun .n_ In-I Ilm I-auu an mg! n to n-[Ir-Jul u A mean\ In ‘I-. Irsaam-3 nun man GOFFEE AND TIA P078 Han om mm: In and nu! nm ( -I59: ul TIIII OLD DOMINION (‘nu-.9 pm In: pun at-nu --I nu. r U0 ac urn ‘rm: ul.D lm3|l\'lux ;—.u luun am! 1- ha-r n~ -I-»ulvl -1., ; mu -4 :.L..n.n .u. I‘. v-nnmly .4: use all thug. u. - In! .4 .-.u.nu;r. I.» can .\ HIIAIHII HII'I.‘|?.nn\l' 5|-am. 1-1 In A c u , Lu ,3. M--I u dnnllng ‘I ; Brooha. Doubla and Single. THE OLD DOMINION I “.1 -nl \\\ |— - ¢ |-.. ,l ..... -.,~u (4 . - La 1.1.. ..u ..~... . . .- \|‘§et-our g hunt in: I-ca -urns] mn- I In hunk)-II I--I ll-In cu p-I g-nus Ind pmunl an 5 Iraq-'-alnl «I « -Ilxu»-I) mu m a v nl s -! 2.; I u n u. Ind Ind ullllu «luv my D.(. Nl0Ill£III£\l). ‘I. II.‘ .n.,«...u 1- p\...) 4 for -Sale. null? Ht 11 \An In [Iva u .4: mm [-2. TIFIEYIHXV-‘I S .u ..r . II :2 V ., Ynlanu I” I In VI: ms--g s'Ké,.“ 41;\ nllmv. (u1\I|L|I1lrIl|¢IP'C mp: II In! mum Ian: «I an ulv-lzrulluln. um) up-I .5-ml-I Inll I-qua -ah I [11 am. ...L.u-A ‘a Ihlltn, nu! mm mu nuwr uh 2.. lamp -H-—--n ..u n (‘IlINI(lal4I§ !IlIa§\\’ I.K-. _ \\'lM)l..I'.V D0. ( IKIIYIRHPI» D0. SIHRIHD I0. hr I‘: (1 flu III-I ||«.n.- '1: <2» 'I\0\|‘l‘.IDH l0l*'l'IlI£ §l04l8‘l'l(|l hm --at A nu-gm and gcflrfl nu-r 0: Euro us: u-an ‘H57 \lI\\'I'l.l1l \\‘ (Pill: Ilium! I \l uAl‘Vl'Il? Ill ll.‘ Pl-‘:i)l'll 3 c.lHllll:u§. New York Parlor Grates, I:...:. -..I -u‘..:\ ::....n..v., ll tool In naxnmv XI dunge-I In ftnlntt Ila: wy-wanna -1! III -raruulv ~-N3:-‘II I‘-ul Dy; an. ..... A mu Inn r-4; A!-an mm uh.-1', min mu .n. a.» ham In Dun: I-Inn In Km-1_ elrlfllnuw nmrlatu dl .. In than ll zfnlmhy 0.0 ulmo ya no unsulkao :15 not «-8 all min‘: In: lmnnan hn ‘Halli-|‘—4'1 I2:- um! u lug nut punly u-Own my - Ilnuuuclrvvk-us «Sm I -‘In-is Tim lllrllluuu uu» ur vsu r-pun--I lu I..~ -un: -In’-rulu II II ll.uup-In. ml‘ |lIl‘I'1 I..l-wu H-r - n: - \u .4 sn_ tn, “a:.l. ,: lIlOldIID«l|Il' IIAIINIJTII I'|.§SI\|| ll‘ 'LlL|I I!‘ All lIl‘.lhlII!?hI_m«-av, -u,_l.- um un . u. -‘t Au) «nu» . uuuunsi uI.M.n.u.|.\'_ \I'M: trurlv lluu \u ltqmsl 1 I: -.t.......—.I I'.: uI.. H-I O .1 4. -1.. LI ~|’ ll mu nun Fun: at JI-I I\\.\l15 . .. ...».-,_» g . u......... . ....- I ........ .<__ ,. a. M. .... -v. u . -1- ..u .- -6 I , . ‘adj use In than 1.. nu. in.‘ oral, nun-I - xv . .9 ...u,|n--33 up It must run I‘:-v our I-nun , Alan (‘l.U.\l(S .\.\‘l) l{.\(&l..\N.‘~'. . ‘*1 ‘ f\'.\\\\ A 51.. . -1| N ..num!y£n.1I tn lluhl. .414 nlmul Wu mull have rtwuth In: an I: u rnumn-~| chm Ilm Ian D. A lLu\lu.;; Lxuslwi um ‘l7|u uu uh luv «-4-: .4 Hun-I4. Ti.- it run .- .u-.uu~ v--I J--~.’-llu' 4- ll» ll.-Inn; -1- in «I 340-!“ \. 1-.r-gI_ II». I: im‘ Ila-ML: a uzl. ; ..:g-n-J nu .. I -I.. ..-.1 '~.vl luv -. ,.. Worcestershire Sauce, .- -um us! In I;-ne um u umn lab -I - tart rHntuncP||i)'1uj um-a tun] I--no gm Ju 3 has-rm Ya\ mum cmmuu uh-as-I uni lo chow» IM- MI «I I-mats um hr mu :1 Hr! I‘-II cm! I urge: smut» - .n at u-snlllull) hwnm-I Iran BILV ER PLATED GOODS. .4 ~. .. I4’. 1 ...v-mu».-., ;... ..v- ..~ 9.. ..I . 4... .g- In. Ic0\\ Pllll B HF 15!‘ U'I'JI Ca \I.l.0N nu“.-u .. , .... . ‘. \ . I 5:. - .- I uu-«.1 for Salr. R Li»: I--44»: me in-nvacnlln I1-nl. until Ihcy Am: I ox-an ,..~.....,. 4 . y...,.. ;.... ... «. .....»v.-.. n,.... -Sumac: -us 1-I may an ‘-1 nut. to «uh-M, A .u . km! -N, I-9»-In --«nu ‘nu: ma I-rt In so. am: a hm SILKS. r...u..'-.,.. can 1...... ma - It-onumul\u nu Eve- I- m us-.-u-~c tau» &¢uIk‘!;;‘hnxMV;.j|i>-:99 ... 1. . \n Tau» \hu “'01)!!!-{N \\‘ Anti. Ma. I an-pm. 94-an Isunmlutx-y Ian u-I pa 0-ull-~g*m nun mum c lk it‘: um. ta \||n~§lIv' my 3: \u.... 5; om I F \( FYI [IT .3- -‘Iii -V... EKQG |\Y!:uT I In-Inn OIII .'LnI¢- ul hrntrvlon at My IIIIII I A lll\vl'I‘.\ n as g.-mllIAa-n_ In mluual man, And mm: mun I-- v «u pr--c ah (ha! 3 -in-‘-4— tccprnto kl-1 A up:-:sut\.I my-numo «I mark uni hwy mu, -Mk uu he n-u as -‘I ||\1h In-n luv u Ivy --~ Ilw \h. or .«-...z -rm .\s\l ¢mr;u.- n,..—.~...a ...' Lu... ...- -‘um K\ \rsla<l£ mush! an-I sultan] la» n-! ..-» .3». lnhlnl at u .- I-nr .1»: -menu; ‘ wrm. lkza |a ‘|u_v_ gm:-u I-..l c. mail the ; I'xxI|l-su-:h Raul:-ml and lh.~t>n.u-. : ~s:.t;n no‘?! In Ilu I‘--I -- u. I‘.-. at IL furo I-nu. r II:-Inc-1| \l-‘- I. !.’\l -It ....tr~-..- on .. , I N1 - -« .1 n .-1 n <.. .. «Ire-O.-«I J can | ol I‘w».~ I.» Inn-»-.»..un ~ I u ‘I m --1: .. II. - la: -n... -... --..\u an.” ...~.. an 1... u. . -nu ml an «mu lie-1.114] an |~ kg» ..g I. |...u.\.... .9. . |r\.;nI-» MI-run um! um. N--mu. . um. «nu. I ‘|Il(u4 . 5 .- -. --uJlvn .|,~.. p...-,, ...g . - ~ -I .— umm..- ‘V0 1’ - I~- .. . -4.\ ~ 4.. .- Qllnnu law v--- .. . m.... DCDIEESTICS. \~‘- \nun- “:3-I A Thr «ls. In null“: In in 9.1V . --n--..|r. .. «nu-I-mlpr-I mxw '“Ju'Ul!l -4.1. Q. |. ._-h I on A s» um X ' .- ‘ .. [Ibo pa-.11: 5~umxqt~II.. .9y1.>- ll . 4 ‘w .| \ u ' I .. _ \\ . nnm Vuxuu -Tiw \r.-;II luv-uh rum :-4.-was lXwxI.¢r;,:II‘2l'Iu.1:nuIn|.~-4 |'I....n.}-. .—g -ntlguwlln z-u’.:.m.f1IC I --u --in“! “I- an-—4~:m»Au man»: In than ul-11' I-8.-u-. .-no --n.~I um IL: Jm... ‘~ 1...». -. < . ~. \I!s—?) unnvrw I ' II.) I-mu. an \I.|'sI' |n\I PISIUA Cloths and Cassimeres. .Iu£o.ll) C LOTIIH. CATAWBA BRANDY . . . .m.... 1.-I It -.--.4 u Tim -Is-an I..p T-~c-ur ~~.~- In-ma um \ .c. u . N.” u-iuxnunl u an v. V...» candy»: 4.. m.-..- -.g m IN- Every Va:-ml y «Kane... l.- a. -.r v- J New ur-u—cw-zulnlsh tuna «1 sum. as-I s - \ wn sunnlny. Slush rah. use an- Ilnancuu ‘ an Hum Ulla. Inn! ‘ I‘. la ll»; ‘ II -u «M s) «u. use us an run an gI III-- «uh-L an n!;_.u;I c 9 u—uhw-:1 o--»- -‘ 4-‘ lnY’Ql|q-4 ‘n I... yr 4 J .9.» IL\n| Psaflizun .\.u. g. u Cordial Catawba Bitters. I-\ :1.-.-x.-lam al \A! -..-rah .1 6;. nu . 3...] I.-. wgu-a Iwlunzu _ n_uu . hr: u.. n nu...‘- .., -.... .- .,.... .. huh. I). 'I‘l£l.l.h'H. . ;. -1. v « .4 \ 1 Mm-vv'u_»:u ‘fin E‘. I‘ IKNINI-l'I\I‘li I I“! I'IanuccuIltal.& Neural Pilrpnscs lynx‘ 1].. I r: Eltlmsslw I-‘nulls! meaning! “Inna. loan; 1:] a -usg~uw.2 «an; an ratio nnvl nu; nexus; Mtsuuu nu bad In 4.. u .— x can u.‘ . an r ..u , u we wast: « »~. g. Cnasimoros and Joan:-:, I-HFEIE INK, «I ma xx...-I I uunhulhi 9 .45-2 Inn! ‘by pwtluhrva 9. rum» 1» ‘m nut «mus-. . I . ¢..vu.. ..a-. M. Hus-.-. tun-D A N’ am; >'¢\‘ I\-- av, _ .«a.. .n.....~| Us l ..u...4~ ,........ ||‘uc“tt2allcdn< t--an IL. I»! at m an: (sheath - IL. ov1Inru\ Ia .» \s‘H ! av-1dlrJ'ww~| Th. .1-u.n-M-Yn .~..-«.. .1. - .u.4.. ,-_«*. hr“ ..kw--a .\-~,- nn 1-. I. .: . _ an l-rm-to q. s I‘ ..~ 01‘: ~ 0». 1.. I'E..Inu.Iu :4 I331! n--nulslia-Ilulxk ulu, -«rm -o-u .n. ‘I V. 3-; Iran;-&u pg: ml! he 5r~FIII'4ne~é, B--- - | 0;; sun. to say “an 4:»: I um.) mm... s. an! . an gaauhbvn-n. an flnf A annulus.“ at an a .¢».u .- lhv shun -on.-g .~.\ truly I g K-an (usual 3...“ ‘I-1>.n Ow r ‘mm , \ ‘mar I -chive Wv-“vb: r|unnu-.- Ila. \l=..-Q I II no l'v~lbu~l «I nu! : [H1 --ml «ck-C vau- /.|\I\i|-'.!{\I .\N.\2 \\; ( ‘1 L. . n. .... 1.... I t alt.‘ av-t...« an 4 In 5 “ram: c« !‘I\ltl'|‘|R \.~h |.ul‘lI e 5 4: v:~:—~<-an-5‘-.-...¢q\.,-..s u. . nu...» «ma use ~....~u. . . . . ....... 9.... 4.-.-.-I .. .... .... ..— a‘... mo \\n;\I'ru. I nun .. . .V. has lo Ilv Inn‘. vs nousans I ~n.a..-- umgq. \..¢. an-am.-ml nun nu mum cu u-«.5. s u’:-1.21%‘ 9-» no — «tan! V-n Ira‘ -0 his «have: m’ !~~..olIu nu‘--4.-A Euhrold:-tics. «low»: and \ ILIRYU II TFBPGII l'|lP1lLi1’! cu? CIR! 1335?‘. \) , ~ v -v v c$'“«*‘~bv I «u:.uu I41 ray M the lm nun »-chant: --w I mu 4 mt u£»«&:1 can [an In In: an! ha: v-nun-us . . .44 ‘ wally puns:-I. Am: nub 9-hum cm . --.1 If» t-ttvl. pvhsml on 6-: skin gag-wt can . . -all um ,1”: ‘corn 7).: vnlw-I c.,mI.a.. I-1 . v --.r-ea with Ian In c-»;»n..'.-cl. um-rrvau . .. Ax. near; an t-hm:-1-_ 91 ; arsmlxgwn 0 um .0,-ImuI v in” an tau‘-rural ll-¢o\n~v .s......n may. |.. 19.2. +.-,,.».»..u .. g ’’l we. ..,~.n..o 3. In -.,«z,. -1. . .u -. n»*I\*“*! . my Ru -ca 4 th- LU3h“'OR'I'II In. Zl ঔfl . | Tim‘ V..ur. ls» p --I All ntvrtth was 1-- IT\ 4! [.\!|uI. _\.h I-I--H LS- _,,,,. .. «.- nl 9 \' Bu ma .1» 941 I s—~—~. «tn ta. - n on .lI :..u...nr-n IL: .«--u no on -- an. 4... 9...“. a nu»-I v~ s-liq I!» .. .3. ._.u .. .«.-----u...» r- ... .,.... -..-. 9...: \\r.eungn \¢--.-.. -.- um | can. | man- Jolnn Iiunc an as Noun. I113 llrolnluny. We-w tuck gm‘ \ u .1 no... u. .-an new - -- . ha 1... |&~.,4n4M no I»; «-1 and ~. HI ‘ e- - ~ - - -V V 7, g WOGDWARUS 39 \ \ M“ ‘ mu:-v r«—-wan ~n sh. 4.-no hum rap 4. ¢ has ’ ' T 1 - g ' G! v.---.« Imam. luv-..-u,...I|n.-_,u«3.... In ‘H N 1. we’ r v ---may hub ...£.a “-49,. 1* J V‘ ‘ _ -1~~'oA~1~ ~v we-»h4 nu.-n A~Ik¢¢-1!-¢Ss-nac- “A R( ) ...L.. »... -..: ...-o o-nu ..., -ut~~ ... 1 n v V -. .n :0... u ....-pus I 5;.» — 1.. mug.-:9. T}, ,..g,_,.r.,. 4“. gen 5 haw ..; .q,.- mm .m, o..c..¢ an .« mu Gwvv - .- ....‘ ..- .w».ny loom»- ,.,....« ‘ ... ,-....... -.. N 1. .J.;..‘ :. o~i .-. vluvu -we. ms nu -~: I um .~, I ha ans u | on;.~'wt utrmuur -u; | -‘ \ Ia (‘cza- ¢\:,s nun suit! 3.. u. . r .... Ib»u I27’ sh kg...» L g-.; T-It -...m M; ?.\r.;»,.. ... :,.,.q ll .. Ll '5 EN II! —\£‘lIiJ \I lMII.l.V B!‘ \‘7Iu I 7‘- I-‘or Bnlo in Dp by W 18 PI‘ It-um’, ' I RIILII.‘ I C U , J! LII‘ |.ll'II.'fR|‘¥’ 3ltl‘UV»S'Y§fll I DB“, 9. 1. :1rn.u:.s. . H) and 00 -p.. umcsw m at 1'v|lI!'1nl‘:l‘lI\I' n-st. p_-. I..u-nan 13.. o. v - 1 ,\ l.4mp!‘-I-I-1 -..n—~- I:..x... ....., . ‘lhgn-in I‘ ‘arm; n ' - -« rw ..u 1 Am ‘or1«ulIu-- was m v{.\ ~1u-an‘ 1\’ ’\r v» P n K vqmnr-5 KM ~41 ul whirls nu «noun (an an ban»; nmuv-~n' In I-vu~ Q-an no---<1 Ivan out .4 I ‘M: 1:53:13 run In an Jun: II-ul H” my .. nun 1-usuxs. Ir!-It Llnvni. 'l‘uhlv (‘:11 hrs. I I! IV I) I‘ hit l‘9‘I‘IlIl|\* llinuh-‘. 5 uluu I'll. nu. .-5 me. a-l:'.v.an ma cmmun can-y on-A «I In l~l”.v« 1- -. we «uasxwm ‘Ia ~25-'1rnn‘L.|u-:9 «T turn» ~mj r$uuIa!;»&.: Ina. vn 021393;: us can —I an at g @573! 5.33.». on.» nu \ n-..- v-», -.,o --4 v - in van .g‘!'.{‘a!!'tnn=1Inu--vi no man snlrnhun Ilphun-an curl: has an D-u». -n lb --:1 - A vu - v .. -An. up-xv .l- u ».. 1.. - 11.. M‘... .333 rguwhal ~ 1-nuns «A \ -~-mt: 5.2.»; 112... I l\... \ K .-«mi-T_Tn7 Y’-\'8 m-wn-.-vi um <\l> ’.;. an .-I But.‘ ch J .1. ,. ,1 U,\ ..,,, 3 L r».¢an.. an ¢....u....: 4.. us!-I-10 lmii-A Is any brv lo «-3.. 32¢-s,4su.~.nu gm I ll. V-as au.u=.\. .\ur|Inm~rr. .u.. .,_. ;.. n,u ! wt -_-« “mu shawl. II a run up vnuanhh mu :9 4.! us.-gum may pm-Iva I an «L and dinu who .u n ‘-0-«lull at us: want\; 8» (‘W (an, on! Inch ~-gun» Iulatrnvmllumo -1 an 4-Sun IV :31:-«I .-.....»a. mu“, 4 ..a», «ham; -mu - <0 vv \um um» mm: 4 laps» n- gun x-mu 15.. mm.\. ._u— -3 [i'.|\«..o u I: mu, an u no. nu In u...-nan stin-Q. I -6 sq f\ sq-gram ca-act!!! ‘V~-nu. I‘ \ 7“\ “\mn..; , H P M “ “hn. . n A - A...‘ :~ mu: :1 un r.'~ n Ill I'll: 1- N -3 nun ‘a-In mm: 3.»: ‘ma tovuilh «*1;-<_‘ pa um rnnu.uI.\!?0v<l I.» u-I «-~ A! r-1 Ix) an-tum C‘. “C. L R. I‘-\l£IJRIlN3!<2. Lute F¥\'tlIV I ll INVI‘ 3. ma Inn. .1.- >'~l€\\'IN(i ' .\L«\('Il II\‘I'Z:*'«. , .., ..... .. Bu. huawg no... . n« n ya: .5, l‘u.«-ouv- -«I ..o<n..n‘&¢Glu¢»»o I .. .~‘. In nu. -» <1.» --o--wv -‘ In-u .. »...u .I.V< A u ‘... a nu «vi 1:-1! nu’! lolhn gnu‘--Vxqvv-. kw -as rsun an :- uaavllhtxs umvpkle |.. in; -an! hro vol p-Mate s- -4 ml annn Iusnnn llul TI» [mm-.~. n» ..s Q, .... 1859. Ln! Report. - ‘ ' . Var ' 1 .: ‘I0 \§' ---ii-M5‘ (East! at ....¢-:11 3.... .17.\: #4 ;._ . I; 0 II-‘$.25 I ‘ n, -15 . 1...»-» 4»: run 0» q..- 9-fan!-Ion ..«;..ma. II-cl Do; men. r»-nf‘-uw~l mu '1'\\¢v q..4-. £45.. a o We can mlawqruwl Ghal nuh 3' J Xm-I. la s-«X! RIll.l.INliIl\' I‘ll ‘ll-‘lls w ‘W | *3 vnsrh wt»! 092- “.'InVc~u.- hr I ~ I-smut qnJ-l»«-.'-- any; I --an > --«no.9 s.- Si»... 94 ‘.0 oumm Ia» u-.» 9. . I uuu.\na-Jim R I C 1: 3 .. .-.ao~w ss. . .¢-3 YR:-. ‘manta Q’;-rsr Ihr PIIRN xv arkur-5| ...u»a,;r.u|g ma ! \ ! no I :--at G‘-v ut-I lunar-I fotnmnas \A » .—~.— 1.1»; \\lI J . -I >Cv tut EARLY’ SPRING TRAJDE. -1 o » -sow -as.-u-H. u .4. pa-ousaq ‘M hu,:»o«aI~ thank» ll. I-ca-a tvgk I» «Q 1...: mt. Ila.-56-‘. nu nu ma pant»; -. ,.o»«~..n \rug.-.u um. mu-:'.. m~ ahzngn-g --~ ii I an c-sum; I5’! o-uanuh gnu new-av mew Eula-how: '|luv\»vno wail. go-490 Joan and 3...». -. gm; C4»-1‘;-1 and nu; Ba» 944 int -anti.) my I You sit us) it . u......m h \\ (, 2., \r 996.» ...y t‘ Ln pan «Lu L4‘->1 or»! 3.2 and. «-5-lm ----I km Ix--olrilx In mum! llcr \ -- -~-I Q'.an 0-4 1?‘ L WW1» 0 uL£I: Jkxzssl.-I ‘Q’--1! 14:.» um on-my $1 in mums: and In. P. a a I. unér :1 nwlh upl I€:e«o '5. at |I pan \-uouu b. :1 In» -.~- an-—. to cum ,-any-.f.q.. up-~ -\<4 -»<r- :« mam — (‘HI-2.\.l' u<)nh.~',! asp».-9 -an .- u q,.« na. an» - >-o \ o p-«,3»-any hi! 5. '- .. I an-I nan-1, than» to inc qumgru-an pouiua--I \M\ «II T‘-r Run to ;u;«- cm. re \\ .it.»x-wv-nr tn-o gcsralv L 2‘ -- 1 -.. (R131!-I1'fv J rs (ha (“nth- wt. .» ..l' [hr chm!’ mun -.\-N nu.-vn [:;~_.«u1 law a .. .|.> lulml -lnruw thr nu-«tun an-I pmsrgrvwa Iv]-u-h—' lln lusunm 3-! m Ii!) c-roam: In turns-n (Em I-thy!-u.nn Hi [In pupxb nf Ihv Euul\|uluw12g Km Ilw xm'.n:r,utm I3! um lh-al and Dumh nhmin will he N-[Ir-ali~xI lamniyhl 93 .0-vl vi->58‘ $Cl'vC II “at A~ Iua -I O I :3. u.» ,<A~D-k, 8-«OI n 0-. -.-my nu--u ‘ “In I 3“ ll Wain:-\\ man .,.. -. ‘ -‘....a...‘ ‘.. . u.\I’l|I |‘l’ftW ‘lush-*‘ \l»nr.:1w .n1u.2r'J \I-u.-v. m..w..,'I V I I) It \Buy nwxnul l'|8 do you ! .1»... us; ., Chm‘lr::;' London Cordial Gm. us. due. may M»-iota - u cant Ila lmfwutz-.~- » .. | ‘FE-1 art In (11%!!! .4 «man: .lu!ia-in-o Ion!-nJl|-1-n It Rum-av hm oi ‘Sal »~r»t_ lt R. J.&. R. D.SIIEIlh‘l'AN 8: CG. I. ‘at. ntzmklt as cm. 3.1‘ S Y ‘.\:uu.n:. ‘,1 &.'«’~{.‘r.,~“ 00» Chi‘ Git: nu» ma-.|\ «I \\t‘-Iv\l.\‘ I-1‘ N194 - IN I\,|[*v.f1'|\|.|| T‘... u. * 1 I ..» -. .. .,-. I I». .c .~....-s . ‘I“.§- .-5. I‘ ~-...-. n 4... L...‘ -. 1 '£. «a A \ uh NV!‘ ‘R331 .- o.vuN!:|y In pcyurnl -C I dun car no I we an anmriully. Ihrnsmv, as the ray runs: was .9 . v-cilia my Lhhtsi aim L3 rum use Orvvlnx u 9.-ya-pan tun h4:«¢v -1 I‘ l\ not--«av I3. g-.I \l.. n it .|?31m.ullkuOEl3.a|bI1as|s:h «run... Imp \‘.»~ u-uni um Iln Imp an mi lid u um ‘guru at as vgenmunns In IN! 4-9‘ , M ah-em in run ll:-mu -1|--mm-I Atxotnva up my Iuunh Hr Elm--h Ihm Ikmun um! «J -5- man mu:-on mung, tn mu - .. V in :0» «Ru-3 n bun 'O~.vu-all-7 up |-- n-I- 4m us. use: -.1 mm \l~ \I-no «HI ‘iqmu 4-, my \I- u .Ih—-can nu an .9»-u-. an» s *- am I». J6 BHlH\.l€.\' .\.\’|i l{lC'l'.\ll.l-'.|!.\‘. .\ilIt§n-‘s Genuine Sowing Harhinos. mmuo Omco, 2:10 Ham Sn-not. l’I‘li{l'V'lz\N .\'\'l{l'1’, ‘-4’-<1 mus unnmunnt Ihi ta!-bl unnvn. Ixnl u». 4 vvvi (‘Inn-Q?-ml Th-vlru [0 In -uvulr 1|» . . u.... ....u:nIm-nu ml mucmuv In is-as -«H on. I‘R0\l‘lZI\I'|\n0 Solution of Proloxido of Iron. “cum: ca. ovlI’u'TV9 ‘chow-I ‘Vs: 4~~_— .| 1.. nae’ .».q ‘I - 1:‘ tau»: -» um Hunt; \|-1!-fl Inc. CA» Q4-lnl, Oluol ,_,q I-v vi:-N» . J to In «mans Il~ um. c-«I SM--nu-H or u'v-I Iv |!a- nu ~ mo um 11‘ -I l:I\n .t -Y \!HF.tL XII-11-I-|\Ii ‘ \ llr. Langzlvy vs Rout «K ll:-rls mum. ! 4.... E,....h..1 -‘.m...u J39 \\ 1.: a u \ ' Ian 0...: ruse: am‘ l‘t—~— »-«gt-..... n -«.:....r. um I n A-:n:««l»u.. I cl! 0' QMJ. .o. u.- .»-...I.—-;...a.~.n I» Iv 0-1(l_orIll¢¢'lL aw! new ‘int-in --v - ¢r‘r— Iv .-c l~- :- 11.. drama I -M. ...~.. . -~-QR r ...c...v,. .- um :- n-13' uprrolhc Vow.-Qutj 9.4 w .u -4 ~-.... :2.’ an n ‘ um, c.m.- -n.-u -we halhivual —-gnu «'m—.£r . mu: m. hum” Qrllutz, ha», 9 uh». |.\o tmmntnn M m» H7 1 -4 um Ma-«I. !l¢MItlh:: »- Mm on cw.»-u‘ mu mx I! ~» ix M-.-»--uuu»......a (wed; ,,.- 4 -9». n -. nu m... V p. um nm In mm mm mointnn 1*»-y -mr -n-‘ -- Paqlu 'r'~nI 1),. o «iv». Nu -- (‘mm:h1n' 099- mark urea‘ .. .- ....- 59...“. n.-.21 ...;|:« ‘- ..,. u.g=;.. Ira! v..v 3...» g._ p._“..,..;_. ['.g>u-—q.. ._ K s gn gwt. 4 [Io-~.. .. n,.--.-4-.-um n.‘.m..c.. r-.. I |lanvuun.. V-en; --to (‘sun In N c than u»' lb I ~ manna I-MO ~4 A;-on-mo. am! n rant-v us exp»-A hu-u_ n .£:.»:.¢-u»: Ia..;»..r« - Pm-I In--0 I 0'.» . . > nn nu-cw an Inn cnlvpul Cm It-ch-y and stun-mu Ila. than I ’lII,1lll ‘Qrtnnt lanes mum -u--1| L. ~.a ~..~.r..-n. ll .. 0.19.1. .. .v...n.. -..v..r - . I»-3» .-. 4.... ‘V 2' . own» ‘by E, 2158 yarn v-3.! pawn reg‘-JII u may *3: mm ran a tarp u.-me Rs-as hp ha-nu-v “van--lne mun :0-~ I-0 vtn-v -1 .l\nlb— -1 .. .4 .5. \ ,.~. IR ICM mnzhg . mm »m, I nu. I up rnmw In-id I It-«rl I-A lath cm s sl vfae ~« Isl HI II! r‘- mm: I!-9 I I! ‘J 5» (‘I-uvpan‘ mm! as Au pan rwwclng 4! «puma: sum» an 0 ('I‘Il'|I('H Dill-Bi‘! Rllhlik, NIWKINIA PRINTS, I. I» unrmruu any lkly tn laqnud nv contra; to atmuanl Thaw an an g-a:.Iu_ gm Om YEW EMAIL! હfll msultrsa sum‘ puma Nwum! svcvmnv um Hutu xursuulr «mun-a NEW IAUILY H.\(“Hl’{l own nf mu II! and 1‘ urn nm.|..m.! 03:3 VIVIY NIL! nu “$51.1 N11‘? [lul.l.£ cna»1~* THE BEST. Complain and K nlvarual ‘Sateen at \V. 5. .\ (2 H. 'l'Hu.\l:~'n:\\.\' ‘am mm gun. Ihemsriv n, linen um nu»- . on human pn-an mm. mo A Knnuw ,,.. . ncfft$hl. «Inch frvcxuswdly Ives! at «new .1. 4 fa-rnlnaun and main?! [nun no man!» J IIRLAIYIIKQ, til! ITS A DIVKS. l'IlI~:NrI! z?lt‘!l.I\\.l. Of their Own Importation! Eran“ SEW SH hi!‘ I |\I:'Sl nu! in! he helm!!! ehvttmre It-as .11.. man -.1 ll: 1:»: limp-5. A’-up--.I_;5.a_ I:.»!. am. and - L‘... me. new» 4.. (L. .-lama um-. III.“ 59...!‘ 1:». . sq... es. r... ifiilrfty -u .Ilnvw:'_ la IJRIIII-I‘I‘C‘o nun Au. buwnn Knit-II mm in A TH.\'ll.' AND A I-T111. lTIl'Iu' .lH\I|l' ‘fVI~, — [3 B-K§0Vl) QC. EWWHY _. ‘f “I? 1 4“ 3 K 1' c lvVl3.I> , V00 IIVIGACI I xllli 11:» IP33“ -.l...ln:azh. In J 4..*.......u !;'!..¢.z..uw ’Jo'.,l¢:|(f( PM 21- ...t. .- ulu 7‘ veg _ «.4 u...._ -h-1. ..as r. |x~ I: I5 \~31!-I ..V - 5. u....;.. .. 4- I 1. 15.30:»;-:1 -. ~- t!yn.ox\~'a_ . [Io-1-my 50¢-odvuA' .. v... Il\g» c mm 1» . ta, ‘i. ...... s an-nngm in ct.» mu... 1 u. o.. 1.11.... x\.g.;.~.. Iv!-a. lnmavmo at 9 an mans! gave» (-31! am»: My uh-lg:-ll I lln-mm HI my -uy ta is an by Ame»-an L» In :9 «Allen! prmiuc-rm «mantra Haw vuuxx mm“ tux: plum‘-?i.1 Itnzxtnr avmn-a nut nmu tmsxatxms !Ilt;‘!‘!3J| uainxnr mamrul xx!‘ lmmx , _ _1x__A;~e§wxxm a1I!1-11.: Ilncilmn swan‘: nwr rmru vnsxzavtnsa anr1~r:.n lucmu mu. stw ucmr an uncut won rurnu: ‘nu. mu. aw umn nu muvv nun mcsuu um. um. um unm nu; 113.“! Ian! mt'.u.u wnu. mm 1. am umn mt 1:-new \s‘nnl a.;r'u.u' mm. m: 33.11 Lu-nu‘ uscxllvxs IV (rs: rm! M:-'r‘tmxu' uszzulms :3 ms. nu: an? nxnu uucxlmcs IV can uni uxv nsms uunnxm In wt. van nlnmtro IIIJIIIR. tmnlng dxlmu um)» a! hen sad thing II n the um! um. '-‘~-- vlllums. upon an:-Inst-r In-8 tau; Iran?- »- ..r..—-pip. char Inna!-ticnn cunvmsuut llrv-=1-lo ‘ . . u.¢...gg,.q;urt In-AA-Mugs C111,.»-nu '-ouy.|‘X‘- . — .mn uuxvu-mmiwmn um unpuri-sue mm ta-uu ;§\ H.-Ash. Va I\K\~l N‘-11-mu -trm-i,I:.-xv no man: an \‘-I k~¢.-- II»-wry. Krvili nu -I nu Uni-no ma ‘C-vrwm .1 Ag»:-n 9 run tutu‘. mg... uanann Pvtasvul nu-I um «I But!» mp at Ann! 31. um um lumnml landua Run -1 March 6 F113: While ani F‘riiii-if K ণতfi’, IVIKEICII & l1V(5Il.lQ 6 I ݆ণल “XII P-vlnnl Hgvirl Pulaavaq l|‘nl_~,~ Nlub um! II‘.a.5 .~,2r..., I;...;r. ‘- - vmmgag II so “cal! ‘tap -Fa. mi... ‘\1; ... ,V ' ' '*‘~w9~z;!In-I. uni mm. an mm the mvpsum , \\ um utetalran. on way tide alas I tuln ‘ I--xv cm nn :3! ma‘ Itrvmm :22 vleiul \ tn!-on no '” \1-ta-1 um: cram! army [I-V-rrumenl a Iujnl \'*v:t.n SA an (air «Irma!» In Islet rutm mm In um! um cm um tr: nun-.1 0 141 «um w «I no [u-rs: think as! IF? mm. I135 11 Mthxtln -.». tea mm aluminum. in nu Wu: -I \' - '~ \Ivan; Bu--ow’. wj ., 1 .~ “rugs ..a;mLm~- . V I-mg» t..w..ua 5.- .1 . I II £l|ll'.‘- I lwnn nmu sl . . - ..~. o..-_ »...o tin um ..-.- t. wE:1'F§”3\5ons: 7% mum -II an om-vary (nun Illllu man, on It.\ Cllllu-vlbrah I_ no»: (.1 ma!» gxconeuv 4.... g. 1.. mp I'u \ lac-nu] tun--rmnlv luau-gu- ‘cu . .... 0?.» ‘a some :4 T‘-» ma ~I xlwrslv I-a am. In «I» 'Fyvu..£wr wax:-c I mu» m .s.— mu Ihm 1 (ah ha! we «I... ‘A-W\w<| - o , j‘3i I, Mgknl -1-4:» .1 am“: at n|J‘ Y‘. , ta. 2: tr‘ Ion,-,nIKr nu» an...-an :- eesuuo and Ike cure; on! c!'&¢~aru -1 11-2 P3-up mum ; um»-34» Timur «us may ‘tn. em An «mam: fmns -Imnv-1»-I-V ’ gpnnnt new-une an «inn. luv -.1 --.4 Ruqp . um.-c my an In cnm cm: the Inna:-ng. um-mg numrv um um ma-mm. tn -5: Mat: -4 '|-- Scum. ‘fl-u n~..un;n- n. I3--no ml gtaikmm Inn luv-in as up co ml at mi Muhea mweruunq (‘Ira I up,-av‘ Hutu.‘ 91‘ Jxuks “.|tI. -III ?l'rf‘YI‘lN'l\lBIl|l' u-In-r mum/nu olsulmn cu ri hr own an: um 2»-un rrwz ‘K-Ir no pic but an Dlnvunlk and Itu-no \mung at $1 ls:-no Ilul. nu Qalnnlu evoulng me u ‘ The gr-in-lino -1 RM nsxmnarayu \ ll»: . .3 Viva’ II-can Journal -amm unit In Va In! fl I H331: I omen‘ ff ;:NDp ‘I ‘Y. I In * mzesuu I: |It\N>I\I.|B\\III tmnlru i run. 4\ hr «um»; ms nu: hop-Ham-mg it-..a \1:-luevuullinprzscell mu «ulna. 1'6:-as J A c.|nD._ no - 1.. ,.,.. ..-. y.. u u;-to - -« -A-no iv \»-' 4-nnunnu snl .-1 . La WQUQ?»-WU - »,.u.j 10 gh Wm \ \IQ: ca 0 g. o- ;. 1. r-- .,.r» .. “H In\ .55» n-1.aL_f.-v rx-1a=m. :.x:tz:k.::;x!:d‘=! am: .4 ... .» ....» -.. 1 n 1.u».1.n n... r : uuxvL:.s_ mm... \ F n [I In: In -41.4». ..-,.. .v 5-“. gm: ‘am-1.‘: n n, ,,V «an. u. ..n_ P~qs.‘...y. g...9 nun C.':ulauxn5!:. 1: mail In the mane. It the an Vrssw. HUVVOIB -- ‘La mud lmlr sui l'l.n:\.na or Rum“ -Tliu alnnnuxg -uuptmu my u-hr rm:-.3 rantr as! us. mugs, rm-v l'u||lIfOti:kb» Mimi»! use lshnl. av It-um In.-tgalrnx puiursmary -Ihe-.139 - The P!-TRl‘Vl.\9l FYRYT Sun on-«nan! r-vm-«Ir tat an me!» mum}:-ea. u I! oquanzrs Ihc rtnurnllon‘ pm-ma lml an-rlx-be-| ll-ul Mm»-1. And, In tulmw and slln-at-‘-Tvv pm:-on arrest: lbw dkmso In the lungs -has ml aoycml the! nuts nl aedklxse. ll! 9! '.~l~Z-\\' ll-‘F. I.l.\’ I-‘N5’, Inruv mm‘ ‘rntxvwn uwzt-Vs utzx-cu: 4 nut nmnuxn l.mK‘$.i. . am: vntvxn I.l!m'l!. no Rqantsuutus at uh» \ Chin’?! !!U|‘lTP,“ hqi In nun that 1». “lg gvnl kn: can «Men mm :3 at sT‘lf‘t'l’lK!.R 8 It?‘ has harm ventral lm at-AJIAI u-«nan fat than Ia nah animal uetuumnu evnpply Du duuuni. us! that an) no new r-again mm slum nu-nary nigh! in-I dz‘! («V IN: mm». their ~n£un-as n vd AS lmsmxx . Iwcnust N ntttn I-unnu $flIV. m mtntlou In their nun Earp prcudtx at The Piccohuili. Etnscan Lace. C ““““=*~x*\~ 3: ° ’ \‘\ Q, .§ ;.\‘ ’z£*{03“:\_3; fgf ¥‘ig_« I‘ (too - we 3 -(‘INCH II l\H~- n., ‘.4 M... . r J n. 3 H I \I I\- ~-. It \I - ‘I:-n 1 13.. M. -nuu.Is~~ ‘min: l'?€TlH[D ' III: :3! 1. .4 lo :5... 9..., A ply hr lr C1‘ ~ In 9.:-Exgelgda u-I para,-pl. As can lagmhlknnkan - Rn-xvnhxluntnn rmhn-non! mu! we mm. (3: any Decicn ‘ 4 lnvlcpevuavuco and Emma! (Vmstiluti-an bum ~ ~ -he an mmuon ow‘-zln Ind mnlrnhldv oqtumy «I m ms prime‘? nun Inn. nut loss than their \spun “‘--N I-elhrellxe trthnmg AI justice. has-urn - a vase}: flu noeuy»—“G-yd tun nude or um um \. -Imam -nu-:1 mm In dttllan :3 me ha of tho arm M v- -an men an IR: aiming.\ nw other da-um. W‘ ' wnu-2 ennui rm uuLsnnn.\» ‘_“_‘ ‘f-M: 2b| on: pure (\risIiAnlly mu! pen ' 5‘-'1‘-Ihllunaswa Ann um um! lhc «me mm: uih In ' V we -ml guru-vepl out In origin Ihcll the urn '1» -m~ I an F ..\X'1wt1~nru. v *'.\ “\I!>inf‘va mm.» P ,I >4 N. In - I. -a -av ‘Rs-ztum I’:-.u_ n. ,..,., -.....»..=. .- me.» ....| Emu in I I mmuat. [5 r. 4.-.. vv..w_.g RIM ALL THE STANDAID H fio ar gaunt I:A'D£\¢‘£'!I ’:-nun‘. PlLL§W LINERS! In Ian .1 nova mu Asfaariuup. Said an cu:-pan‘: Dru state. he mlr-xlurmust an qnanwn. ha um-y ti-(UL lJ.'ll~Ll SH BETIKG!/B (‘ A I! D - mmirn hath: n-tr-ri~mr-nrl Ihu 'C?o-\ ale! fern «Ina» “voruvlm cs» n-3 I-eu\ue. 1» run emvluta tkuuuu-an at the .....u-.- rvnn an nus upnvrkosn » n run a (mm mm Ipvnmnny 4-! «shvn. wk» srndazguswn us! -nvravtxg no ;.'vau-um Iln?ur11x-Itisivlr, to M“ an d-ah! «l rc .41\... ha -url at wxg-um [Kansas «V II» I-lxhti In-I nun-ruin! Pu us:-1 Dye:-pug nu-1 Inlnnlnxnl. 512.4.-o_ N»nn|.¢t it ‘xv-fvnuu -4:.-m v-an-I u- m-Ir-19'» -»« vmm-~» mg): nmncnu as man II:-« tau mm-v-.«I l‘u~v: r-I ha»: vvxtuuuneul um: xum:».~ny.n -~ 4» 1-0‘ ., .. -. rs-unnun pnsrv [In 3 -In Pt-rrvv 'r- -u I‘ Axnuv. . Tue-nus A burn. rm. n....-, R H K-!r.u.x..\! D Jun-.3»! bun, Shv. luv Twat Vunuunu fr-an LI: [Pu Po x.-u. H 1 fun I» two nun» lhmn»-«4 rv-.-. an :1 u \an I rut nr Ilmngx -2 he 9.... I:-«vi A lhamlw- -.0 « -1 -.51.... gn n.....a§L.x, _ . ..\'—,‘—; . 4-‘... 4». ~«.ra'v\I)p“_.. t I'M-H\ Inc».-4..-s I1 :1! aq-»~ - - u.. Wu. 4 mm, .1 '‘~-- W-4 ‘ -'\-um: um! hum Myra.-m ~ :»..I~, nun. u .. . -run, .....,. .‘ .. .. ........ H... ‘._ “M ,”,,._ Q’ In at» g.._...». .un._ metal ..I uuunl “Ir K-ug,|1g;‘“‘g gr“ I». r..~~d-tn oivn ;-r- I-F\! Pu. >~-:!.»| (n .4’-1-3 nu... nu-sg -mu .9“:-nu I: ll» ruirlll -.1 us Imnpnl -.-wn.|1u.ng, .5 ‘In no ya ~- .b»( gun - -I an ~ ;_ »' nu um‘-,qa'v..u I: I-¢.xtuu_ ‘.1 Vlu .. a .. c...-» n....»_. n.. 1, .. v val -1.. xx... um u.. an a‘...’.,..‘ s.. ft«t1.nvv- Mango. ‘a- V urn: a-stun un -ma--nmev. at 0» mm fin», lupuyj H... 1- «.—~. ....: nu-luu.v-1 a- r. .....«u .,. Q, ,s.¢..,.,,.2. gym.‘ non IN) “par. un mine own, um \~ In than than nyonl 1. nmnm us. runulr-D I .1... an we gm. n..a nuke m Iiwrqwvnuv-2. hr»-I Imp no! «man. 1 .«.vp...u :1.-.,..;g,L.g, uf mm (Nt1|h‘na-ul |il7Yux-vl 1.. I’l‘n~Y1u [\ A |._ I-ul qr-« mm: -van Hue-I mm H»; - um has — um I.-mu mu. h pv mu aim-I Niihnxn hr H113-mun! Am} I“ -main! n-mun :1: draft: U1-y h. u-. Inn: .11 pnllrnu hero ugdrIsI_ Invnr m-(unun. aw :nmn.|.u.u. um rpm Ln. t-nh~Pa-I ’v~ ... . m ...u. .5\. It-ml. M1 ''-\I' ~ he IF’! ms-‘!- -.nu--- ~t-- In \ 0|’ Hm ‘.r.u.s'mF§..-.u.m.r ‘rm mum. at 'lu-Ir rehlkméuixnn nu: (ll.-u Lu: mun rumn.»-r, nu! sh-y 1-tmuln In uh; Hm-'h ,....d In the In-nllhg an ray II-1-tlLK«1n\nul|nIi-1|’tl1r|r g..~...,...Ien I\lul qt-x.~. .4 pnr # They laws mg; an], nflrllrr-I hon --:1 um ham It-Aura! amt inmiziéf-I 5 lb!-wlrllgr -.1 lb: y In :9 ' v .41-r-Q \\‘ow'hI3u}z€uI‘ im- cou_ and n-«--- um: u. V‘-unr -4' uu-m here, my Mira nu ln-nnuul-Kn n. - m'mm||Y|:: than In the gum-at «tier;-ur mu -mt hf‘-1\‘ , |'r< 7- W3 U’-“ A l\YM\1nRRLl‘V. df 3\ril!Imny~c_ tum‘ um...» u. lhx to: me uiqxmxe of lma -liguzan.-.1 M.’ mpn:M.I_y, and have Lukas rm-nu at JR!!!-‘H «Iv-PHI. llnr-ma Hui. I snug 2. B\n|III'ss|mun fr--m -3 A. ‘ \- 0 I’, {ILA _ an-mu -——-—_.__. . _. - -,.,........ Io. T - Aw Scat vs anal on Goat Oils! Coal Oils! ms VCR}: RItun$aI>:.\'.x ml. that: I‘: run“: syn I~sum|zur:~' B31-nsley Damask Table Linens or no ! Banurmuv nl aoszuank xx:-uxsuox, mm! «the! pnputu dun Ta 93.»: tivls. thou a-asst-lnun 11-: MO am In: n|'iI\ah‘h of D.\ ‘I “B IPSBLE (£0138. at :51 nazrujrxau I 5; In 5 rush Inn: I. II. SINBEI & ('0. 50,600 lint-it lulled ‘Stir! rer buy. an .-1 «Md. h mgmd on-r-my rm in-mm, uh... «- mnltrh In-I MIN-:7! Ihvven tau :2 hmnm Elm.“ nnple pcutsl at me. uni an! aims. .47 a'.unn\cIstm xlnhnt-nun. II l§ts‘t.¢TRm\1'll|l ~ -mmt. usvy lhtrnd Mu-in; R cum» I144» mun nr v---v mu uvm IR‘!!! an at-us! cu:-oini, an-rshtr ml ua Ill :~ In--to -mt mzvv sxnrr awn FR\!!! I Eh r it an (armies at their lu-wnlilm lid:-uln em. In-9 uni I-.1 THF ljl ll} V DI’ IWVHASIV Ital 7733? M RR: nr rnyzm: hr uln Iy the minwlpal J:-I-0-on nu! m-unm» omy vwm lam-I for my name use trad: man no (‘man uxmpdl an an-:‘y Skirt Rn —-on-,-n up puvmm curl‘! _ VA \f)“‘o A a-nnul.-ml nmplx nf {luv nil. lanxg; \V'n~h, up-I u-iqlhltrg pvrlshalngln tho trade, nl W «are IN‘ Ram! An .‘ 2 uarcaxnerl [mn- . RAND 1 f' mu-unpt II’- “sin an-1 WHEELER k W|LGO!\S K: uh (I 4 V1» IRI.\II_ I-_5_|l_.«l7~X‘ mrnvu A Mr X‘ luhtm Tum at nptdbar qnmeg, K’:-cal!» IM- Mng 12. um! navy utbrlr um «I nppcrumng In mam‘: Mu-Hana. an gnu’: In an) at II. D‘. IALDWIN. fen A;ea!_fw=rl H ! (In .13!‘ Ham 1!. V 7 v (.113 N71‘ A L 01 L. 05‘ NEW YORK -.1 In-Iflulgn. VII the pr-aunt inppruvos: um! tin-ml BADEIP IADEN HUCKS. T--Wfls New York Emporium of lfmxlsion. mum u n: \Hl’|nIl-' PKXIIIRY-RV 053 HP Drum! Mae um. II. had I‘ In ~- «mo -«me kumm rice Sm: V-¢-use this ls-u.um \: It o21rI|Il:.uI um] pun-u L1 In mx.-J» E: dllfgvnfly In mhxrv-n has-ingnf tiara in-l tprllhu oH~ - -n u gnln {batman or Hulda; on an I1] -‘hm ’ 7:: dntn ma when we rile 11;» «pa-u must it In n \'\“~-‘H3 rlmxnal nlinrlrnr In our schools um! um! ' w run nu me olevncnxgry u the more advameci In ' \v:-Ixhllun analvhdsthnlxml. alum-xlinn willmunhu \ -«mm: is wnrlmeu. nit: rully dangerous In -- mm-n.»«orour rreosnduhenlcnnlmtiofns. ucamm Ill:-guru-1 Ind l‘Ix|~trtrt\vnI Bath and Friction Towels BF ‘II Qlll Til‘! RLISII «rum-. ru-nv-:zw~ srvmvm m11x'.n¢r‘»—m-b- nu - I'M » Inch-e-nv c.»..c\-tug ul that .- not nuns! ....u 4.“... my Ia-1k-0 fall-1tr1¢§‘aAnx'lv an llnhu. Our.-x--o xv sun. Flee-vl, 1'!--uxn - ‘mm; to , A-- has u-..»m..-1,‘. nu-I la!-mu ~«-«I-my-a REPS? In-X u.\VlII. I u H IRl‘\l| up the turn dy II irunkfali‘ rcrhn. mud all turn and (sung vanaumn! [scrlnl lluqnrn an-I \\ mu rm 1.. at the ram. u L’: and 9:. van\ mmme IIl.lE‘§'. ‘£95 mun «ur-.1. -w '1 Vin: dun: hrl-nu Qvlc M-Ihur'a Cunt:-rtinnuy. SEWING MACVIIINIIZS! Improvod Family- AW. (SEARS IJVENS. (‘];_ n\ Ijw oily ~I - S: In Ian: 3:: lb: lxl It-mlmx ml B1-I Ir m{. m S l\ L. ‘uni: Oamp In hm tanks and man yrrfmd |y.g¢.¢| flu-ml I i'L\)Ill..\ [.lNli.‘(S Extraordi_J_1§_3_v_ Invention IHI wen Imuum um um salmon! sand «I I-mount: me ram n can In no-as a ten hm-v ounqun 1» an and am: In Inalmnin q rnluliv-n r-l IBM»--Ida at Iv-m. cut-mu! nu um nuqlnnmu, has I-am .I.«-an-rs smgnungac-In Inn» Prnlvlnn ssmyuhu -hwluuln ,..‘...u up ‘mun L3 umhtnan--n In n 3-!) '*\'7r' uxshwvn. nu»! Imu mu u--u may rrphcn nu [ho pm!» urlmnu-3 rluu-1.:-us bulmca -2! we Mucru Maura. A A IMVVR II In , A-Ixynf ln \-9 Rule --r lhumrhuselln. M layhlnn lln-ol. Br-ainn. FFRTIFIFATVZ 0? [HI I! Ii‘!-2! $50 00. THE PRICE 0? wnnm.m: at 'wn.sm_m ' *-‘nu-c-us: with umy. or urn vnlh Inunnnlu. Tho '“‘-I«- is I320 lundxmenlnl In :1! our country mm in-tum »-rmxlnnln but In en:-no fmmll. um! our should \ ‘re in H1: lunch and mum at our pub“: lnrhan. I! .-m In cmun Jtmcxnn. We turn over hm, and nqvml In any and In tho _l'n§¢ItI Burn, and TIE l‘IY8'l' OIL LAMB for Dirrluugs. mm um! Ru\n<1.lII}.¢ Ckenpent um rt- ‘;-’: at line many Iuhancuu HI . I hum nu-2?;-. l~:¢nnaux{-‘xgucpalnuelng u. gm»! ugh: far 1; nf a «ml per our; Path! 1 [ft-Iilhnciut the mm. Fm- -Inm Irma szsute um! (Mun staple rranjtmt-at of me humus. no nu may see mmmma B: may one. G I N O E R W I II E, Syrup“: Cordials, Bitters. Native Wines, 8w. Buffalo Scale Works. TIIE Vwnf’-I39-IUNBD WNVLD \V.‘«'lIl NIT ‘ Ix; Ilun |u3}ul&c.1!axl he I; mung:-I In tho. mzmulnn I\! it scales at I'~1v4*ry Nltullllc-miou. alrdruma {urine in all Ilu-so lnunrhv-9 r-I lendnnn nus! line muuuu-«I h umgnn, Incl pout-I In-Ill: slmimnu “anxI€.xr|(I\_'Vl. Ir!-vim!-Into, sml all Mm um I.. mm at l'—rIf'P.I1 nnd rrnnhw Scale!‘ hr «all and stamina than «I M: maxslxfn hhhhun hr sun In or an slate a! mo Iuuzn--Ix.1hun R“ an um-uvlun 1-» -. Amy; -hr\ umortnr r-xvhnansmp -Ila Innis:-e«m.: n... way!» «H orcvral emcugn: mm hams» frv-m «hp mAnm-vwl 9-‘ We-I1:'n.l~'. A -r. rnrnxxmni . m, ..r B: :nr-uwnry. \'I , u.-ugeum um: ' g ‘MI. “'lI4IaL\Nl I‘. PIKIIVEQ what for mm» than nv-my yum Nu I\I\\M*\\\“ \W m,,,°{,,.u,,., .4» 54,“... my um r-to-Imam nrm Mr l'It-raw I: am: tnqnntuvtnn-r n! the . rnhmvcri lI~«I-I Ra-alv-9. mm in mu n lxvxnch min! as N-1 nvlznxu. whxrh In mm In hm ' m. bra! Ru!» cu Hus msrhl. am! Is}. Also Inn.-nun and ‘ [mymgm \1 lm mum . uprnc nmvnho w!’x!z-hlxnwr gin-n In mo vxmmnn Eula Hum cull s-arrke-1 u-gmlimcm wm. 9 Ihr nsivmun-I --I um |:l|ullei'u|n,|I7l| Iuhacrmv.-r II dun mun-.1 «nnmnurm-lure an uncle which ‘MI: hr -jumgrln \.1 itrcutrlll‘, and mp:-rlur In any swam um-real In lid! xnnrkcl. A mm: mmrtmx-ht will he kept cnnaumuy on hand. Im- um Lu. whnlunlo and relnil. u SEWING HACIIIN ES, nus nan}: GIIEATLY mznlrumn MUCH CIIEALPER 1' Than vn have on-or I-fan uni-I them. as an an: new ad‘-‘F lng than 3! a SIIALI. Ab\'.\Nlf!-: um Ihe Tut \ .\lrnnxImss' Tmu-—-In llm cane vllrs Polly In-inch, an trial 52 ncuvln for murder. Illa v 1!: ‘lmulxy fallen to spa-. utter being out to haunt. r I can .lI:c!mx-ged. The: item! ulx for nequmm! and I Mr conviction. 1! VIII be rtnmnbend that Mr! '3-h. tunnarty .\lrt. llung.'\v:!;’ nmzledln Norcmbet. V‘? charged rm: the nix};-if-1 of he: lmshand. liong. lad The In-w‘smn oi Mbrhlrlt, (‘0§'I‘ T0 INlI'0R.'I‘! E3;-272:‘ \'_ ‘ my um. .:»::'_ r‘.‘.nf;':'\‘c‘.'.‘:‘i-wig . O Gentlemen 13 Goods, That is Sold lo!‘ I-‘any Dnllaru, mm nn hand A [arr sh-1:, of (3-21? Bl I.Inmmr1~ ml; ndaptul I» I AI$'R!>'R5' and ‘FD AR?\ nl LIX E1‘; nmlns, -um» Iv sill Eu In was inxuply um“ in me an ran he punvhasolnl any lmpnrlluc ho in llnr 2:115 cvu mans. = The Lamps at Ixsw Prices“, nu: \YIm-n, &r . am all pnrp-\rmI rm»:-tllx-elr ln nu-1: muons. mm: um choicnt {mks «sf nu-Ir - as um.;_ um. ?mtm-Inc IM run an» \ «!rwdu,rIIh nu fl: orlxim lrzahnan prnvnnl. wide!» 0': panama ln 0.: uiuapo .4 ma !ve’xt'§'Imps 354 Wind?‘ any Imtrvgduml In um I.-mm. Thr-u \Vtu« are cm nri Illh a Ia-I ma 1-lull:-nae uw warm for Ibo}: equal. V An art»: In «nnvuufu by as no uarrnnlbxlf In trip as my 1- ! and n~Ia1n their -rrlglntl IICHCIIIID hum-3 Thr an pin up in [avian which are rumble and uh n, J}, In my part In the wnrld. Tilt)‘ an now lmnne the 1-Irlntlpll Article: 0! export. I-bcrcarn shin-ea n I»- run. A list of nrudt-l.vd1h price: mrrenl. till he Eomhhzd (in gpp{\raunn, try mu!) 5:! otherwise. TU RIVER BROTHERS. 13 Row on ‘lixlxihmon At NC: 20! Hull! (air: um p sun) Au vim: Vmely nl‘ Bloom sum The 6!! iii!!! 8! Per Gallon! L. D. I I]. G. G um‘: Agmu (or Western New Ynrk I Iviichinn DOMESTIC GOODS, The cholrost (nah-3, Ihxvh so an sc'|I|n[1I the Nmxxno Curran‘ [Irtres Mwhh-II mice It will be and It is sr1eAr,ws\s1Irm tight for curing and res‘-Ilisx. -rm. [mine my lsenmnl ! and my hm: Kuro- l:n’e‘$ bcuer Lhsn Lump: mum-as far that many, I! CRYSTAL 0! I. < 1 R. J. 51 -R. I). SIIERMAN & l30u ll-Irv Jinn! mv-nrnl an vmnrtnzrnl -wt. du-Ice [null mr G)'V1‘l I\nll\.N'3 Wt-‘AB, of rt-ww Im/Iw«rtut|v\vn_ «.¢-maiau Cur K07 IvIl.'I'||*$ IV $111.11 VINTINI !i_ Pnnlalnc-11n{ In mm and ---ram: vnmw. no I-mud. Dustin: and ‘air: mmc-my a! Iupts qlnllly Broad cl-Man Ind Ilru-3 Onnungs (‘min mum; and Dvnm.-ta In oilhmrrisn nuxdumh-3 was I, I pvvlod unn \ um ll:-so m cm\ ~v-. --I. mvrlnn nnvl lam!-9' Vm-|_ -sll aim. 84-.n qunmy kl-II glnvcp. Imus-I km glnvu and nm\'Jcn§,Illha great yum, at good! uhplul Co lhl-1|-Inn!-0. _ K. J l R. D. EIXERMAN 0. 00, “P3” EN‘! Mun Ilm-0 , . 206«Ma1n Street. JAS- S. :t.:E*.A'.1:'::1:', II.\\’I—.\t: I.P..\.~'EIn ‘nu. «mm-3 W’!-‘.l.l. . kmivm nun-L M11 \pr-H alum! ux§- III--f Alan, vim ls fall cumhnt . ‘to chll-Inna, one 1 gm 8! seven yarn, and the oils?! H A?‘ at Fur cent. lru nvlld.-dun M03’ vnftkrbl. lhe wan (mm-ml upon um oexmau dunes. .m sutmlntf the III trial for the man!» of he hubuxd. -'. nth-unh the erlaenco hora xareuy uironqly ngnlmt ' lhv jurriltstltol think in» oxfenm numclbnlly imiran ' rm-mil n eomlcuan, and she wan nrqulllhf In the «II -he-zuugaln In-nlgnud, charge-I arm: the murdn -al \-4- Inrsmchlld. and ‘ntrcruhnrt um xéquitlnx. ‘nxu I-I Mn! mm for Ina’ mnnler or her dnugmor. I-‘mm-c. ‘M mven yeumo! werenbouxs. ‘mu Mime, mm lhe \WI. 17- |1\lIegt<I.cum!.I1u\oi' givlnx urxenlc In Iu ‘vmnuticmxnl for the panama at producing dealh. Mu-r \w5nry1nd'i‘scmrg¢d nhomu rzmxmiied la mi Inr u \'\\JI 021:! It in the uni; Elm hlno lhal lurnn mm gr any '.‘*““ '\“‘ \\\£!l'P'- , . MY?‘ '1 KNAPP &. AYERS, ‘DETROIT OFPIBE. H5 Je Aunsue. IL J 8 R n. sm.muz~t 1 co. gt. gar. man sun-ea. u. in 3\“ \W ‘\q'\\m-‘:2’ 0 nuts. agrm, our-m one-u. Bantu l2I‘2tL No. 86 illnhn Street, llnitalo, N. Y ‘ Itugnrtgn jnul VnmIm\.— Dealers la (IOUNAO, I10. 01!!) M9 an-l8!II(3NI.‘X't IIIASDIOIR ' (il pnpulnr Isnmls, \m.-In-Rn: um» ileum. \'l‘-dip.\ drape but‘ In cdnun-rum mm, in 9; Am! fulllplpes. _ ,, ‘ CIIAI PAGNFS, Por1I,II!uIei HIt‘t'!‘y!. nnd chm ::u\aa::s::=;: W,-.:,;*.r~m' -no . «min llnllhrnl I1 I hhke /mm tone 3»: 5R:¢au ! ’ W ’' 31'. CHOIR. Jnmai-‘:1. mi‘ eiz Rims. Th: Tnde wishing Ilunura Irom um (I. .3. Bgmlexl wug. huuac, which He In onxlnal packages. can make mg}. n. leclinm {mm our ttdck. 7 W; wnuldtnvlu all who up.-in want at Q Many gum. Ina um-la, uuumineuur stack, wmch has been ueucléd -with cue,‘/uzd which In omr on the mast mlvadlsfgmu term _ Alcohol, can-phn-no and Burning lnuhi, by the turn! ‘II’ It}! qulnlfly. 0. (ho lnuul mn' prlrm. N. ll.--We In at Ill umm prqmrul In (III nrde:-_s at the mint cm-n:nI. rnu-9, |‘nr mu rt-k~hruh~l r'm.um.~: wins. KIY, which In Doubly Ru-ti un-In ruur mm ésrc. I.\m.m mum-, lormcrliilixnnpyuk mllell. V1 - 1!. AYERS; nan: nu euccu-or to wugm. arm: & Ow . Blank Books and Statmnory. um prnr-nnna mvmpu his mute prrmnal allmllnn went.-.,crum In mum mid r‘cv;~:.~Ih: and: man: at me Imxdmvq ofI3n~ t-nmm . _ 35 w xm-tzn In am my, um ynun vmnm or Ewnixs ur- nalor. ploulug iocl nml cum;-Mclll. knnxlu!;:jI:.au \Emil. Tn llmlr vslanw--rm; (Mp dcm' it liberal I1- lnry will b« pain}. and unuooums m.-c4l's1npl1'. Q3121! l’I:..A.%IN(:‘: MILL. nlc din 70 Paul ‘WARE-BOOKS. We vmulul rcspcclfully invite nzlvntion loihe lichen, bgn. ueicctel mulnnu lixtzmlve «net of French xininnry Goods, tum nun nuns, (':l.Al:l‘EI‘sMI! nw.-ms, llnoltviu, snika. nuntnocx JGIIT, Shingles rm.~:m'u A1?!) an-m'..vq. our 1: normznn. ~. , , , Ohio Ruin. IlS'l.'ilI‘.'!'U1Il§‘l'P _ New lorhglulhlu, III 8:: lruhcmf. *n’c:i§;l—I§-ifhgnvlpg \'€ood. l.I|m':cIl Oil. < 1 0}-' REVT AMERIIEAN , !.l'NE!Z!2ll 0!!-. nvranu-d For me In quxnmm in mu um um Iniuul mum Inns. 1 S. l'EAx§l:‘., on Munnlar-tut-r. 01 Main Ilrul ‘E5323 would Avz ., WI.’ J. KITOKBLL IS PHEPARKD T0‘ Fl'll.\'I§H ALL WIIIKK In thrttunrune.w1IIq d!!Ipuh:h and on n_-«mun.» lcvms,sm'hlLI noon nhxaqlttdna Puiitrplu. I.:aaIu-nprc, Vlern nf Bu Blxifea; of .\l|rl:31:N'y—Iu‘ Onk-nftnm n -mum-e. with paper’ ginning; or In1‘»m- lypl.-sv. will retain: lrlmuihw an eastern! nu-nunn. A uhxre at wumg retpecunuy nnncm-n 015:6’ Bgo H6 in ttrccl. cnmer Tarn-urn. up sum. 55 ' Y . . .. So. 81 mm Street. Ship Brokers all . ‘_”|I|\b '. cc. llIlaIal‘N|-'8, D[CK!NH3K #00:; ‘ mmng auuqggu :1;¢ix-1 gzrrfmmimoilt In 'rciM.Ihn(i tug: Iaixezrnc;-wot» £ixIK,l.¥»1§Rg),g urns mu anti-.m§~§ ',,()W!(;I~%, l;aylW§I='i1vr°¥¢s* 189\’? ma Tm run-yigm :_m I U: bh_n{n«~ss. mm 3_ §iP|?j{\‘M'81ulng mm their mi.-mic gum, pruxnmjmx .10 rhn at-ll hrul hn vvnaulb, !lkcswlu.eIulgh34'_Ih XWEHIMII cni-fy on Is gem,-rnl. énlp By--k':r‘n hut\’¢ . ' “';‘,’.‘,“.'Y' o.-....umm ‘.2 fiwvmr-l iri-n §.:xrynht'r‘nl!3Y '9 h*§:)II1¥ mm on the l.:u:m.umr al an-I‘ arr‘ msgahblu II.-‘nus. ommu Ulmqncrcd \ muoumcen M. . WI“: uumuo 1111911“ _ E%\lIinwkslIrL°1‘oc-‘jrnd the London Illtx.-stmtfo«| Van for llnréh 5.contiInIn5( C iumxkndnl completely with largo an-I magni akelcha. In me» highest \M if the at’, including cables 6r,psxnn'ng: ‘Van-1 portginé. m-(clues mm nxturé. 84:. he. 15 vnhun: or tints- ~-\mt-r‘l1 lmund. forms one at the mint ‘vhl\{|[IIc‘ bank» \-\H =-anlm sjigulnied. Mm, Frahir. I.ea!l:\a‘ lllualnjod “'\'-Mun. wxgh more 6! me Sickle: deti ndginm-r “I ntlierlnlequllng akctchca, not me Ian M wixlth are ‘hr bmisnl pmhlemu m ugnm.r.-um Ilgnkzinuno rbceiying “\7. f Now Your nfternoon [\Ape'rt._.1hi lio- '“\v mums’ E.-pm ‘ “ tn the ante ur new York. Now or-zxma, um mu; tyre:-L _V __ ‘_<’,_.* _ __ _nlauA KX|'RI.\.'~'-S - IIUUK l1lNDIR(} AND Ill LING L70‘ Tlml ma rulmr may not In milled Ivy mu mlvnn uwmecnulun 8: thanks’ max» are puunnul mm nn olh--1 Inmua mm M an--m-I to make -ar mud «um I win any, that I lmnv lhe nnumrtly of mu \ nl‘ P‘a.le'nu. llxs mu-nb Mr ViAh'!)mkI' Seal»: nplmi In Muluud nu never been renewed; ' \\“~ ‘ “~ mine WEEK!‘ {GEE rsnnmslmlgm. 1‘. I‘. B0\L_LIN§. . 1859- PAIILOR I’-‘|l'I‘.l&§. Br-:,.u'1*n.~r1 vmv smunn r41'YIJ«‘.H ‘1'In3;~' any nvmaiynal at 1111- Paw-s llsnulnu nun-. Bin I71 Ilam st:-ax nul H II .Blll¢.I-' 50 nu,-z‘ A a.- H l‘II|<|-Eh n‘LuAR Fu I ula n 5 umnll mlvnnrr at JOIIR BENSON. 181 Mum nlrccl. .. .. ~ Sl—2\V I-IE8! SEW BIIS! ! Tll '5’I‘m N‘ Am‘. m>‘ST’Ef‘-'l‘l?U[,I.Y funk-1| um um «ulna-rltuer h t\1'£'.'naI'NI In mmlruet side and calls‘: lever: A: the ilmrlru ‘mun: add runny shla IL-nnn AIsoec9neguld!t«ern1.v:1-nsi Imumm 1: A l‘m(-sddrrsstul en hhmllnrnnrl‘ '-'“‘l‘o.~‘E omen. nu: um. will marl um: iunnuxlme uucuuna. ~ ~ - — 4. wtzmrnzx. nzrw-A-n-av Na. 60 klllc-at Bmet. :;.£a:}\‘““‘;_ ____‘ J Payments Made by Telegraph. 'l‘liH .x1;nscn1nm:s mm mm: mmm Y0Pl!;Iopt§rr1§\nl§cmur‘u;;w£{al pay N01‘E‘. is. In NEW aéaottm W” ' uwonraranamon. AR D hcl an mind Blank Man’ m r Nu. Isms M’-In an-cu. - V‘ . - Ah!-‘EW noagnuns CAN Qn1“.u*~: (mm) morn: ny_:g!_ board. ' Mic, I my gluy Imrc!-vn nub -.dntNo.TL'|rrc' セ \'“\‘~ -nv Ia}-i,=‘=1s TRIL rm. u l?nlII¢&.t.:“of?l\-<1\'|Il’or'lZ.tnrlruIt, li1S“{m‘u;|I.l_‘x:‘utIvéace\0!- cu m sun :31: ma 4: mix. ¢,_u mvmt mu.-1. .Ilds\lr(-f ¥‘eg£odl‘g_I\t-4>§9nt‘ . . . act. '* .~-ulyao-1; 1 .;\,\...;,v~‘5\ « ‘I ‘ ,i.\:“ ..s.\~< A :v.‘:‘.

xml | txt